foto poradnaOdborné sociální poradenství je jednou z registrovaných sociálních služeb poskytovaných dle zákona č. 108/2006, Sb., o sociálních službách.

Hlavním cílem poskytovaných služeb je maximální snaha o všestrannou podporu samostatného života osob se zdravotním postižením a seniorů, a to obsáhlou formou pomoci, která vede k řešení jejich nepříznivé životní situace, rozvoji jejich schopností a dovedností a celkovému znovuzapojení do života ve společnosti. Námi vykonávané činnosti vedou k naplňování těchto cílů, ať už se jedná o pomoc při vyřizování osobních záležitostí, pomoc při vyřizování odvolání a žádostí o podporu v nepříznivé zdravotní s sociální situaci, poskytování informací o možnostech sociální podpory, informování o působnosti úřadů, podporu při uplatňování práv a zájmů uživatelů nebo zprostředkování kontaktů na další pomáhající instituce.

S uživatelem je udržován kontakt po celou dobu jeho zakázky až do vyřešení jeho nepříznivé životní situace. Spolupráce je zajišťována osobním kontaktem a prostřednictvím elektronické a poštovní korespondence.

Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytovány bezplatně.

Naši poradnu najdete na adrese Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín. Více informací o poradně, kontakty na pracovníky a další podrobnosti najdete na našich stránkách: https://svaztp.cz/poradna-karlin/.

Služba byla v roce 2015 poskytována i díky finanční podpoře Městské části Praha 8.