logo PrahaV roce 2017 a 2018 jsme realizovali projekt s názvem Zajištění bezbariérovosti Karlínské náměstí 59/12, v rámci kterého byl kompletně nahrazen výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah splňuje veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Projekt byl realizován díky dotaci Hlavního města Praha, poskytnuté v rámci grantového programu pro oblast podpory v oblasti přístupnosti a odstraňování bariér na území hlavního města Prahy.

 

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově byl problematický přístup do jednotlivých pater. Patra byla přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představuje nepřekonatelnou bariéru. Budova byla také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňoval všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání bylo proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu jsme proto nahradili výtah zcela novým výtahem, díky kterému je zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu od července 2018 využívají klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

starý výtah
starý výtah
nový výtah
??????????
Děkujeme Hlavnímu městu Praha za finanční podporu, bez níž bychom nový výtah nemohli vybudovat.

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html

logo Praha