Praha_logoaaa
Svaz tělesně postižených v České republice z. s. v roce 2014 realizoval projekt “Rekondiční pobyt pro osoby se zdravotním postižením”, který byl spolufinancován z prostředků hlavního města Prahy.

V rámci projektu se uskutečnil jeden týdenní pobyt pro pražské osoby se zdravotním postižením, a to v červnu 2014. Pobytu se zúčastnilo celkem 40 osob a jeho realizace probíhala ve spolupráci s krajskou organizací STP v ČR z. s. Praha.

Na tento projekt byl poskytnut grant z prostředků hlavního města Prahy. Podobný projekt díky podpoře hlavního města Prahy realizoval STP v ČR z. s. také v roce 2013 a 2011.