aaa
konference DSC_8061Svaz tělesně postižených v České republice z. s. uspořádal dne 9. října 2008 tiskovou konferenci k projektu EUROklíče pro Prahu.

V příjemném prostředí Botanické zahrady v Troji byly představeny speciální Euroklíče pro osoby se zdravotním postižením. Jejich použití si účastníci mohli vyzkoušet i v praxi, a to díky tomu, že jedním z míst, kde lze Euroklíče v České republice využít, je také Botanická zahrada.

Tiskové konference moderované paní Evou Jurinovou se vedle zástupců vedení STP v ČR z. s. zúčastnili také PhDr. Milan Pešák, radní magistrátu hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví, a RNDr. Oldřich Vacek, CSc., ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy. Návštěvníci tiskové konference se tak kromě získání informací o Euroklíčích a o STP v ČR z. s. seznámili také s postojem Magistrátu hl. m. Prahy k začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti a s možnostmi, které lidem se zdravotním postižením nabízí Botanická zahrada Praha.

Program tiskové konference byl následující:
1. Zahájení konference (Eva Jurinová)
2. Uvítání v Botanické zahradě (RNDr. Oldřich Vacek, CSc., ředitel zahrady)
3. Představení STP v ČR z. s. (Helena Klasnová, předsedkyně STP v ČR z. s.)
4. Euroklíče – jejich využití (Karla Zbořilová, členka správní rady STP v ČR z. s)
5. Sociální politika Prahy (PhDr. Milan Pešák, radní hl. m. Prahy)
6. Předávání Euroklíčů (PhDr. https://svaztp.cz/projekty/projekty-mhmp/projekt-euroklice/konference-euroklice/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-mhmp/projekt-euroklice/konference-euroklice/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-mhmp/projekt-euroklice/konference-euroklice/Milan Pešák, radní hl. m. Prahy)
7. Dotazy

Euroklíče zpřístupňují zdravotně postiženým sociální a technická zařízení v evropských státech a díky projektu „EUROklíče pro Prahu“ jsou nyní pro obyvatele Prahy k dispozici zdarma.

Věříme, že naše tisková konference přispěla k rozšíření povědomí o Euroklíčích a že díky ní Euroklíče pomohou většímu množství osob s omezenou schopností pohybu a orientace.

Podrobnější informace o tom, kdo může Euroklíč zdarma získat, kde se dá Euroklíč využít apod. naleznete v níže uvedených dokumentech, na stránkách https://svaztp.cz/sluzby/euroklice/ nebo v sídle Svazu tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín.

Materiály ke stažení:

Proslovy paní Heleny Klasnové, předsedkyně STP v ČR z. s., a paní Karly Zbořilové, členky správní rady STP v ČR z. s., je možné si přečíst také zde:

proslov klasnova helena

proslov zborilova karla

Další informace – tisková zpráva a informační leták projektu, jsou vám také k dispozici:

leták

tisková zpráva EUROklíč 9.10.08

Mediální zprávy o tiskové konferenci a o Euroklíčích:

naskenované články v novinách

Rozhovor na Českém rozhlasu 2 – Praha:

 

Fotogalerie