aaa
obrázek pcV roce 2020 opět realizujeme projekt financovaný z dotačního programu “Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020” vyhlášeného Hlavním městem Praha.

Projekt s názvem “PC kurzy pro seniory” trvá od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

V rámci projektu budou realizovány 4 kurzy ovládání počítače pro seniory. V PC kurzech se účastníci naučí základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (Word, Excel). Kurzy budou realizovány ve dvou úrovních, které na sebe zpravidla navazují – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Kurzy budou probíhat v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky budou zdarma. Základním cílem projektu je naučit účastníky kurzů základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti.

Kurzů se mohou zúčastnit senioři s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy (ve věku 60 a více let). Vzhledem k zaměření naší organizace upřednostňujeme seniory z Prahy z řad osob se zdravotním postižením. Pokud byste se chtěli kurzů zúčastnit, můžete se nám přihlásit jako zájemce.
Kontakt: Alena Říhová, Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.
Kurzy většinou probíhají od února do května a od září do prosince.

Informace o kurzech můžete nalézt také na našich stránkách Kurzy počítačových dovedností pro začátečníky a mírně pokročilé.

foto PC

Projekt je realizován za finanční podpory Hlavního města Praha.

Praha_logo

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html