aaa
obrázek pcV roce 2020 jsme opět realizovali projekt financovaný z dotačního programu “Program celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2020” vyhlášeného Hlavním městem Praha.

Projekt s názvem “PC kurzy pro seniory” trval od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

V rámci projektu byly realizovány 4 kurzy ovládání počítače pro seniory. V PC kurzech se účastníci měli naučit základům ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (Word, Excel). Kurzy byly realizovány ve dvou úrovních – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Kurzy probíhaly v plně bezbariérovém prostředí a pro všechny účastníky byly zdarma. Základním cílem projektu bylo naučit účastníky kurzů základům práce s PC na běžné uživatelské úrovni, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v současném světě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti. Z důvodu epidemie Covid-19 a přijatých opatření se žádný z kurzů bohužel nepodařilo dokončit.

Stejný projekt probíhal i v letech 2017 – 2020, kdy se nám úspěšně dařilo kurzy ovládání počítače pro seniory realizovat a plnit tak cíle projektu.

Kurzů se mohli zúčastnit senioři s trvalým pobytem na území hlavního města Prahy (ve věku 60 a více let). Vzhledem k zaměření naší organizace jsme upřednostňovali seniory z Prahy z řad osob se zdravotním postižením. 

Kontakt: Alena Říhová, Svaz tělesně postižených v České republice z. s., Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace o kurzech můžete nalézt také na našich stránkách Kurzy počítačových dovedností pro začátečníky a mírně pokročilé.

foto PC

Projekt byl realizován za finanční podpory Hlavního města Praha.

Praha_logo

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html