V roce 2019 až 2021 uskutečnil Svaz tělesně postižených v České republice z. s. projekt s názvem “Bezbariérové WC pro klienty“, který byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. Jedná se o šestipodlažní budovu na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé skupiny klientů, většinou osoby se zdravotním postižením. V budově byl nedostatek bezbariérových sociálních zařízení. Částečně bezbariérová WC se nacházela pouze ve dvou patrech. V rámci projektu jsme proto vybudovali další dvě bezbariérová WC, a to ve 2. a 3. patře budovy, která splňují parametry pro bezbariérovost a odpovídají zákonným požadavkům. Nová bezbariérová WC jsou umístěna ve stejných prostorách, kde se původně nacházela nevyhovující WC. Prostory byly stavebně upraveny a vybaveny zcela novým náležitým zařízením.

Projekt byl realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html