V roce 2019 a 2020 uskutečňuje Svaz tělesně postižených v České republice z. s. projekt s názvem “Bezbariérové WC pro klienty“, který je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

Cílem projektu je zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. Jedná se o šestipodlažní budovu na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8 – Karlín. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé skupiny klientů, většinou osoby se zdravotním postižením. V budově je v současné době nedostatek bezbariérových sociálních zařízení. Částečně bezbariérová WC jsou pouze ve dvou patrech. V rámci projektu proto plánujeme vybudovat další dvě bezbariérová WC, a to ve 2. a 3. patře budovy, která budou splňovat parametry pro bezbariérovost a odpovídat všem zákonným požadavkům. Nová bezbariérová WC budou umístěna ve stejných prostorách, kde se nyní nacházejí stávající nevyhovující WC. Prostory budou stavebně upraveny a vybaveny zcela novým náležitým zařízením.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

http://www.praha.eu/jnp/cz/index.html