————-
obrázek projekt oplzzSvaz tělesně postižených v České republice z. s. v dubnu 2012 úspěšně ukončil realizaci projektu “Zvýšení zaměstnatelnosti osob se zdravotním postižením“, který cílové skupině přispěl k získání nebo udržení pracovního místa.

Projekt byl spolufinancován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

loga_oplzz

Do projektu se zapojilo celkem 416 klientů. V rámci projektu se klienti účastnili seminářů a besed na praktická témata týkající se hledání a udržení zaměstnání, dále bylo klientům poskytováno poradenství a mapování pracovních schopností a možností. Důležitou součástí projektu bylo zvyšování kvalifikace klientů formou rekvalifikačních kurzů, které úspěšně dokončilo 57 klientů. Dále jsme klientům umožňovali přístup k PC v prostorách realizace projektu. Dalšími aktivitami jsme podporovali klienty při hledání zaměstnání, informovali a motivovali jsme zaměstnavatele k zaměstnávání osob se zdravotním postižením. S přispěním projektu se podařilo najít zaměstnání pro 38 klientů.

Termín realizace projektu: květen 2010 – duben 2012.

Realizace probíhala v 7 krajích České republiky a v rámci krajů v 18 regionech:
Tábor, Příbram, Benešov, Kutná Hora, Kolín, Nymburk, Hořovice, Louny, Hodonín, Blansko, Břeclav, Brno-venkov, Vyškov, Znojmo, Brno-město, Jeseník, Nový Jičín, Zlín.

Projekt zahrnoval následující aktivity:
• Motivace cílové skupiny a její aktivizace se zaměřením na zvyšování informovanosti cílové skupiny a na její motivaci ke vstupu nebo návratu na trh práce
• Poradenství, pracovní diagnostika, v rámci které probíhaly individuální konzultace s jednotlivými klienty z důvodu mapování jejich možností na trhu práce
• Rozvoj dovedností klientů, osobní podpora se zaměřením na rozvoj pracovních dovedností klientů, potřebných pro získání a udržení zaměstnání a podpora vedoucí k lepší uplatnitelnosti klientů na trhu práce
• Rekvalifikace klientů, kdy v rámci této aktivity byly zajišťovány rekvalifikační kurzy, a to individuálně pro jednotlivé klienty dle jejich potřeb a možností (kurzy práce na PC, mzdové účetnictví, odborné kurzy manuálních činností, apod.)
• Práce se zaměstnavateli, kteří jsou neoddělitelnou součástí systému zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Hlavním cílem projektu bylo:
• Zvýšení zaměstnatelnosti a integrace osob se zdravotním postižením

Dílčí cíle projektu:
• Informovaní a motivovaní klienti
• Kvalifikovanější klienti s praktickými dovednostmi
• Přispění k zaměstnání části klientů
• Motivovaní zaměstnavatelé

Kontakt během realizace projektu: Alena Říhová, tel.: 221 890 458, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz.

 

Další informace se můžete také dozvědět z letáků projektu:

Leták OPLZZ klienti

Leták OPLZZ projekt

Leták OPLZZ zaměstnavatelé

 

Články – tiskové zprávy:

Článek-tisková zpráva STP 26.1.2011

Článek-tisková zpráva STP 27.6.2012

 

Užitečné odkazy:
http://www.esfcr.cz/07-13/oplzz