aaa
web P1160465Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s. fungují již ve 22 městech a obcích.

Dne 26. srpna 2010 se konala závěrečná tisková konference projektu „Půjčovny kompenzačních pomůcek Svazu tělesně postižených v České republice, o.s.“, kde byly shrnuty výsledky projektu a díky které se o projektu a půjčovnách kompenzačních pomůcek pro osoby s tělesným postižením dozvěděla širší veřejnost.

Tisková konference proběhla v krásném prostředí Botanické zahrady hl. m. Prahy v Troji a moderovala ji paní Eva Jurinová. Během tiskové konference byli účastníci a média seznámeni s projektem a s nabídkou půjčoven kompenzačních pomůcek. Na místě také proběhla ukázka některých kompenzačních pomůcek pro lidi s tělesnýmě postižením a účastníci měli možnost si tyto pomůcky vyzkoušet.

Zde se můžete seznámit s prezentacemi přednesenými na tiskové konferenci:

Prezentace_půjčovny 26.8.2010

Prezentace projekt 26.8.2010

Prezentace STP v ČR, o.s. 26.8.2010

Tisková zpráva o projektu:

Tisková zpráva 26.8.2010

O našem projektu na základě tiskové konference běžela zpráva v České televizi:

Česká televize

Jak to na tiskové konferenci vypadalo se můžete podívat na fotografiích níže.

 

Během projektu bylo 14 půjčoven STP v ČR z. s. vybaveno novými pomůckami a 8 půjčoven bylo nově zřízeno. Půjčovny nabízí kompenzační pomůcky v situacích, kdy je lidé s trvalým nebo dočasným tělesným postižením nejvíc potřebují, ale z různých důvodů k nim v dané chvíli nemají přístup. Vozíky, chodítka, polohovací postele a další druhy pomůcek si mohou lidé zapůjčit do doby, než si obstarají vlastní pomůcku do trvalého užívání. Služby mohou využít i v případě, kdy mají vlastní pomůcku v opravě nebo si chtějí vyzkoušet dosud neznámé pomůcky. Půjčovny ale také slouží lidem po zranění, kteří jsou jen dočasně pohybově omezeni.

Klientem půjčovny může být každý, bez ohledu na typ a rozsah zdravotního postižení, věk nebo členství v organizaci. Druhy pomůcek a jejich počet jsou v jednotlivých půjčovnách různé, záleží na potřebách osob s tělesným postižením v příslušných regionech a na možnostech konkrétních půjčoven. https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/konference-pujcovny/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/konference-pujcovny/ https://svaztp.cz/projekty/projekty-eu/projekt-pujcovny/konference-pujcovny/Klienti si pomůcku v půjčovně vyzvedávají většinou osobně, některé půjčovny ale nabízejí i dovezení pomůcky klientovi domů.

V projektu realizovaném v rámci Integrovaného operačního programu a spolufinancovaném Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj bylo pořízeno celkem téměř 500 nových pomůcek. Cílem bylo zlepšit služby pro klienty, umožnit více lidem půjčit si potřebnou pomůcku, zlepšit dostupnost půjčoven a doplnit a rozšířit nabídku pomůcek.

loga IOP

STP v ČR z. s. nyní provozuje půjčovny kompenzačních pomůcek v těchto městech a obcích: Beroun, Blansko, Brno, Červené Janovice, Děčín, Hořovice, Kadaň, Kyjov, Louny, Náchod, Ostrava, Poděbrady, Praha, Prostějov, Přerov, Příbram, Tábor, Traplice, Ústí nad Labem, Vsetín, Zlín a Znojmo. Mimo projekt také nadále funguje půjčovna kompenzačních pomůcek v Praze – Karlín.

 

Fotografie z tiskové konference: