———–
Od září 2013 do listopadu 2014 jsme realizovali projekt “Držíme krok dobou” (číslo projektu CZ.2.17/2.1.00/36398), který byl zaměřený na vlastní rozvoj organizace a jejích zaměstnanců. Projekt byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR.

loga OPPA

Projekt se dělil se na několik důležitých částí, a to:

Podporu fundraisingu v organizaci prostřednictvím vytvoření pozice pro fundraisera z prostředků projektu. Jeho hlavním úkolem bylo vytvoření dlouhodobého fundraisingového plánu a implementace metod fundraisingu do běžného chodu organizace.
Vzdělávání zaměstnanců dle jejich vydefinovaných potřeb, které se dělily podle jejich zaměření (sociální práce, manažerské pozice, finanční řízení).
Zavedení supervize v organizaci pro potřeby zaměstnanců v přímé péči, a to jak individuální tak skupinové.

Celkové náklady projektu byly 885 814,- Kč.

Další informace naleznete v přiložených tiskových zprávách k projektu (z listopadu 2014, února 2014 a z října 2013).

Tiskova zprava 3 Drzime krok s dobou

Tisková zpráva 2 Držíme krok s dobou

Tisková zpráva Držíme krok s dobou

 

Kontakt během realizace projektu:
Vlastimil Broža
manažer projektu
e-mail: vlastimil.broza@svaztp.cz
mobil: +420 607 040 287
web: www.svaztp.cz