Svaz tělesně postižených v České republice z. s. zahájil dne 1. února 2015 realizaci projektu s názvem „Chci práci bez bariér“, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Praha Adaptabilita a ze státního rozpočtu ČR. Projekt byl realizován po dobu 9 měsíců (tj. do 31. 10. 2015).

Hlavním cílem projektu byla integrace osob se zdravotním postižením do společnosti a na trh práce. V rámci projektu mohli klienti projít následujícími aktivitami: motivací včetně zpracování plánu zapojení do projektu a testu MBTI, semináři na témata: finanční gramotnost, emoční inteligence, time management, výpočetní technika v současnosti – práce s tablety, chytrými telefony, notebooky, pevnými počítači a PC all in one, rekvalifikačními kurzy, dle potřeby a zaměření. Mohli využívat konzultačního místa k řešení jejich konkrétních situací, hledat práci nebo nacvičovat práci na IT technice. Do projektu byla zapojena agentura práce, která garantovala pomoc OZP v integraci na trh práce a zprostředkovala vytvoření pracovních míst na mzdové příspěvky.

Kdo se mohl zapojit?
– znevýhodněné osoby – osoby se zdravotním postižením, které mají trvalé bydliště v hl. m. Praze anebo se více, než polovinu roku zdržují na území hl. m. Prahy
– osoby starší 18-ti let, které nejsou studenty

Kontakt: tel.: 606 848 952, 602 647 084, email: michaela.rihackova@gmail.com

 

loga OPPA

 

Výstup projektu – interaktivní DVD:

http://seminare.svaztp.cz/

 

Letáky projektu:

leták projekt Chci práci bez bariér

diagram aktivit k projektu Chci práci bez bariér

 

Články a tiskové zprávy:

tisková zpráva 25.2.2015 zahájení projektu Chci práci bez bariér

článek 31.3.2015 Chci práci bez bariér

článek 7-2015 Chci práci bez bariér

článek 8-2015 Chci práci bez bariér

tisková zpráva ukončení projektu Chci práci bez bariér

 

Fotodokumentace:

foto projekt 1 foto projekt 2 foto projekt 3 foto projekt 4 foto projekt 5foto IT dovednosti