Konto_Bariery_lgV roce 2017 a 2018 jsme realizovali projekt s názvem Rekonstrukce výtahu – odstranění starého výtahu a vybudování nového výtahu, v rámci kterého byl kompletně nahrazen výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah splňuje veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Projekt byl realizován také díky finančnímu daru Nadace Charty 77, Konta Bariéry.

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově byl dříve problematický přístup do jednotlivých pater. Patra byla přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představovalo nepřekonatelnou bariéru. Budova byla také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňoval všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání bylo proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu jsme proto nahradili výtah zcela novým výtahem, díky kterému je zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu využijí klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

starý výtah
starý výtah
nový výtah
??????????

Děkujeme Nadaci Charty 77 – Kontu Bariéry za finanční dar, bez něhož bychom nový výtah nemohli vybudovat.

https://www.kontobariery.cz/home.aspx

Nadace_lg