xxx
foto půjčovna 1Díky finanční podpoře Nadační fond Veolia jsme realizovali od 1. 6. 2015 do 31. 5.2017 projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek pro osoby se zdravotním postižením a seniory. V rámci tohoto projektu se Nadační fond Veolia podílel na spolufinancování naší pražské půjčovny kompenzačních pomůcek.

Cílem půjčovny je poskytovat kompenzační pomůcky a podporovat tak soběstačnost lidí s omezenou schopností pohybu (trvalou nebo dočasnou) a zlepšovat kvalitu jejich života. Půjčovna kompenzačních pomůcek v Praze 8 umožňuje klientům zejména z Prahy, ale doplňkově i z jiných krajů ČR, zapůjčit si potřebnou pomůcku v situacích, kdy ji nejvíc potřebují, ale z různých důvodů k ní v dané chvíli nemají přístup. Může se jednat o situace, kdy člověk se zdravotním postižením nemá dočasně svou vlastní pomůcku k dispozici, jako např. v případě její poruchy, ztráty, v období procesu vyřizování žádosti o přiznání příspěvku na pořízení pomůcky nebo při dočasném zdravotním znevýhodnění (např. po úrazu). Pomůcky jsou poskytovány na nezbytně dlouhou dobu dle požadavku klientů. Součástí poskytnutí pomůcek je i instruktáž pro klienty o manipulaci, ovládání a technických parametrech pomůcek.

Naše půjčovna kompenzačních pomůcek na Karlínském náměstí 59/12 v Praze 8 je jednou z největších půjčoven kompenzačních pomůcek na území Prahy. V půjčovně je k dispozici kolem 140 pomůcek různých druhů: mechanické vozíky, chodítka, elektrické vozíky, elektrický skútr, polohovací postele, antidekubitní matrace a polštáře, schodolezy, klozetová křesla, nájezdové rampy, opěrné a francouzské hole, hydraulické zvedáky a přístroje MOTOmed. Půjčovna je otevřena v pracovních dnech. Podrobnější informace o naší půjčovně kompenzačních pomůcek můžete najít na stránkách: https://svaztp.cz/sluzby/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/.

Poprvé byl projekt podpořen Nadačním fondem Veolia v období od 1. 6. 2015 do 30. 5. 2016. Následně na něj plynule navázalo pokračování projektu, které probíhalo od 1. 6. 2016 do 31. 5. 2017.

Na realizaci projektu se jako dobrovolník podílel také jeden ze zaměstnanců skupiny Veolia.

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadačního fondu Veolia, v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA.