aaa
foto výtvarné aktivityOd roku 2012 do roku 2014 jsme využívali laskavou finanční podporu Nadačního fondu Veolia na realizaci výtvarných aktivit pro osoby se zdravotním postižením a seniory. Projekt nabízel osobám se zdravotním postižením a seniorům pravidelné setkávání na výtvarném kroužku.

Pod vedením pracovníků organizace vytvářeli klienti drobné dekorativní a užitkové předměty s využitím výtvarných technik (malování, kreslení, práce s papírem, korálky, keramickou hlínou, textilem, přírodními materiály, apod.). Výtvarný kroužek úspěšně funguje již od roku 2008 v rámci sociálních služeb Svazu tělesně postižených v České republice z. s. Kroužek navštěvují zejména stálí klienti, ale je stále otevřen i novým zájemcům. Účast je zcela bezplatná a pro klienty je zajištěn také veškerý výtvarný materiál.

Výtvarný kroužek se v minulosti konal jedenkrát týdně, vždy ve čtvrtek od 14:30 do 16:30 (17:00) hod. v sídle Svazu tělesně postižených na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8. V současné době je četnost kroužku omezena a změnil se také den a čas konání kroužku – nyní se kroužek koná každé první úterý v měsíci od 13:30 do 15:30 hod., stále na adrese Karlínské náměstí 59/12, Praha 8.

Výtvarný kroužek je zaměřený na aktivní tvoření a tvořivost ve skupině. Má umožnit co nejširší začlenění seniorů a osob se zdravotním postižením do společenského prostředí.

Ukázky některých výrobků si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadačního fondu Veolia, v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2012 a 2013.