aaa
foto PC kurzV letech 2014 a 2015 jsme využívali laskavou finanční podporu Nadačního fondu Veolia na realizaci počítačových kurzů pro osoby se zdravotním postižením. Cílem projektu bylo naučit účastníky kurzů základům práce s PC, odstranit tak jednu z bariér, se kterou se v životě setkávají, a zlepšit jejich pracovní a sociální dovednosti.

V rámci projektu byly realizovány 4 kurzy ovládání počítače pro osoby se zdravotním postižením. V PC kurzech se účastníci naučili na běžné uživatelské úrovni základy ovládání PC, práci s internetem, elektronickou poštou a některými základními programy (např. Word, Excel). Kurzy jsme realizovali ve dvou úrovních – pro začátečníky a pro mírně pokročilé. Během projektu se uskutečnily dva kurzy pro začátečníky a dva kurzy pro mírně pokročilé (na podzim 2014 a v první polovině roku 2015).  Kurzů se celkem zúčastnilo 35 osob, z nichž 28 kurzy úspěšně dokončilo. Všechny počítačové kurzy byly pro účastníky zdarma.

Kurzy se konaly v počítačové učebně DDM Karlínské spektrum, Karlínské náměstí 7, Praha 8. Jedná se o bezbariérové prostory v centru Prahy s dobrou dopravní dostupností. Každý kurz byl s ohledem na individuální přístup během výuky realizován pro 6 až 10 účastníků a výuka probíhala v rozsahu 45 vyučovacích hodin na kurz.

Počítačové kurzy naše organizace úspěšně realizuje již od roku 2002 a plánujeme jejich pokračování i v dalších letech.

Projekt byl realizován za finanční podpory Nadačního fondu Veolia, v rámci programu MiNiGRANTY VEOLIA 2014.