csob-pomaha-regionum-logoV roce 2017 a 2018 jsme realizovali projekt s názvem Nový výtah pro klienty – zajištění bezbariérovosti, v rámci kterého jsme kompletně nahradili výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah splňuje veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Projekt byl realizován také díky finančnímu daru Fóra dárců, z.s. v rámci programu “ČSOB pomáhá regionům – Podzimní výzva”.

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově byl dříve problematický přístup do jednotlivých pater. Patra byla přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představovalo nepřekonatelnou bariéru. Budova byla také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňoval všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání bylo proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu jsme proto nahradili nevhodný výtah zcela novým výtahem, díky kterému byl zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu využijí klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

starý výtah
starý výtah
nový výtah
??????????

Děkujeme Fóru dárců a ČSOB za finanční podporu, bez níž bychom nový výtah nemohli vybudovat.

http://www.csobpomaharegionum.cz/projekty/minule-rocniky/2017B

logo