logo ČEZ 2V roce 2017 a 2018 jsme realizovali projekt s názvem Nový výtah pro klienty – zajištění bezbariérovosti, v rámci kterého byl kompletně nahrazen výtah v budově našeho sídla zcela novým výtahem. Tento nový výtah splňuje veškeré platné technické normy, včetně norem týkajících se bezbariérového přístupu. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ.

Cílem projektu bylo zajistit bezbariérovost budovy, kterou využívají převážně osoby se zdravotním postižením, jejich rodinní příslušníci a senioři. V této budově sídlí několik neziskových organizací poskytujících služby pro různé typy klientů. V budově byl problematický přístup do jednotlivých pater. Patra byla přístupná po schodišti, což pro velké množství klientů s omezenou schopností pohybu a orientace představuje nepřekonatelnou bariéru. Budova byla také vybavena funkčním výtahem z roku 1981/82, který ale již nesplňoval všechny současné technické normy pro provozování výtahů a pro bezbariérovost a jeho používání bylo proto spojeno s řadou překážek a bezpečnostních rizik. V rámci projektu jsme proto nahradili výtah zcela novým výtahem, díky kterému bude zajištěn bezpečný a plně bezbariérový přístup do všech pater budovy. Výsledky projektu od července 2018 využívají klienti naší organizace a dalších neziskových organizací v budově.

starý výtah
starý výtah
nový výtah
??????????

Děkujeme Nadaci ČEZ za finanční podporu, bez níž bychom nový výtah nemohli vybudovat.

http://www.nadacecez.cz/
logo ČEZ 2