JAK POMÁHÁME NAŠIM KLIENTŮM:

                                                                                                                                                                                      
Pan Jiří byl od června 2013 klientem pražské poradny pro osoby se zdravotním postižením a seniory, kterou provozuje Svaz tělesně postižených v Praze 8 – Karlín. Pan Jiří prodělal v letech 2012 až 2013 oboustrannou amputaci dolních končetin v bérci a zůstal odkázaný na pohyb pomocí mechanického vozíku. Když se pan Jiří dostal do kontaktu se sociálním pracovníkem z poradny, bydlel osamocený v malé bariérové garsoniéře, měl potíže se získáním vhodného bydlení, obdobně se zajištěním potřebné sociální péče a potýkal se s velkými zmatky v zajištění různých dávek.

Protože nebylo možné, aby pan Jiří docházel ambulantně do poradny, probíhaly osobní konzultace v místě jeho bydliště. Sociální pracovník z poradny postupně pomáhal panu Jiřímu řešit všechny potíže, které pana Jiřího trápily. Největší z nich bylo nevyhovující bydlení, proto byla spolupráce zaměřena na možné stavební úpravy bytu, byla podána žádost o získání bytu v domě s pečovatelskou službou a obdobně byla řešena také žádost o byt zvláštního určení od Magistrátu hl. m. Prahy. Souběžně se podařilo vyřešit jednotlivé státní dávky a výhody, například příspěvek na péči, příspěvek na mobilitu nebo průkaz pro osobu se zdravotním postižením. Pan Jiří byl informován o nároku na tyto dávky, sociální pracovník mu pomohl s vyplňováním všech žádostí a provázel pana Jiřího během všech správních řízení. Mimo to sociální pracovník panu Jiřímu zajišťoval a předával různé informace z oblasti speciální dopravy, kontakty na lékaře, kontakty na pečovatelskou službu, apod.

Spolupráci s poradnou pan Jiří ukončil v srpnu 2014, kdy se v rámci možností spokojený nastěhoval do svého nového bytu v domě s pečovatelskou službou. Při posledním rozhovoru se sociálním pracovníkem pan Jiří komentoval celou spolupráci následujícími slovy:

„Udělali jsme společně velký kus práce a podařilo se nám všechno vyřešit. Bez vašich informací a pomoci by to však nebylo nikdy proveditelné. Sám o sobě bych to nedokázal s možnostmi, které mám. Potřebné informace jsou pro mě nedostupné, konkrétní věci nikde nejsou a běžný člověk nemá šanci je získat. Například na úřadě mi nikdo nic pořádného neřekl. To až vy.“