Pozvánka na webinář: Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele

Pro 2, 2021

Energetický regulační úřad (ERÚ) se snaží pomáhat lidem v souvislosti s krachem některých distributorů energie. Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. DPI zákazníkům poslali oznámení, dopisy, rozpisy záloh, avšak podle posledního jednání mezi ERÚ a DPI je stále ještě přibližně čtvrtina (z cca 900 tisíc) zákazníků bez kontaktu, tj. nijak nereagují, nevyvinuli žádnou činnost směrem ke změně dodavatele ani neuhradili zálohu, ani jinak DPI nekontaktovali. Z velké části může jít o zákazníky, kteří o tom, že jsou v režimu DPI, vůbec nevědí, neboť jim oznámení od DPI nepřišlo, a nepochybně bude velká část seniorů, osamělých lidí, kteří možná i oznámení od DPI dostali, ale nejsou sami schopni se v situaci zorientovat nebo ji samostatně bez pomoci řešit.

Na tyto tzv. nekontaktní zákazníky je nyní zaměřena kampaň ERÚ. Cílem je vyhledat a zaktivovat maximální počet z této skupiny zákazníků, protože režim DPI je pouze na šest měsíců, a v tomto horizontu je nutné situaci řešit a přejít na standardní smlouvu. ERÚ připravil k tomuto účelu pro města a obce jednoduchý leták zaměřený právě na nejzranitelnější skupinu zákazníků, kterými jsou potencionálně právě ti, kteří potřebují pomoc. Leták je koncipován tak, aby upoutal pozornost a aktivoval případné klienty dodavatelů, kteří ukončili činnost, k tomu, aby se začali o svoji situaci zajímat, zjistili, zda se jich týká, a případně vyhledali pomoc. Souběžně s letákem připravili stručný manuál, jenž vysvětlí, jak v první fázi poradit takovým občanům, kteří se na ně obrátí. Detailní informace jsou rozvedeny na webových stránkách ERÚ v tiskové zprávě https://www.eru.cz/cs/-/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-seniory.

Dále ERÚ nabízí účast na on-line webináři, kde bude tato aktivita více přiblížena a představena. Termín webináře: 13. 12. 2021 od 9:30 do 11:00 hod., odkaz na událost: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021, odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021_dotazy.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/12/01/informace-c-117-2021-pozvanka-na-webinar-pomoc-seniorum-dpi-a-zmena-dodavatele/.