Nové informační zpravodaje STP v ČR z. s.

Pro 31, 2022

Na konci roku 2022 jsme vydali další čísla informačního zpravodaje Svazu tělesně postižených v České republice z. s., který je určený pro organizační jednotky STP v ČR z. s. Zpravodaje přinášejí praktické informace pro naše pobočné spolky, zprávy z centra STP v ČR z. s, články o činnosti pobočných spolků, a další. Dvě čísla zpravodaje jsou zaměřená na aktuální otázky, které se nyní týkají všech našich pobočných spolků, a to na datové schránky a volební rok 2023.

Doufáme, že budou nové zpravodaje pro čtenáře opět zajímavé a užitečné.

Nová čísla si můžete přečíst zde:
Informační zpravodaj prosinec 2022
Informační zpravodaj speciál 2022 – volby a sjezd
Informační zpravodaj speciál 2022 – datové schránky

Informační zpravodaje byly vytvořeny v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“ Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.