Nabídka práce 10. 3. 2022: technická podpora uživatelů diabetických zařízení

Bře 10, 2022

Do mezinárodního oddělení, které zajišťuje technickou podporu uživatelů diabetických zařízení firmy Medtronic, hledá firma nové kolegy, kteří by poskytovali služby pacientům/uživatelům z České republiky a Slovenska. Co se jazykových znalostí týče, pro všechny zaměstnance firmy Medtronic je třeba velmi dobrá znalost angličtiny (korporátní jazyk a veškerá školení a systémy jsou v AJ). Pro CZ/SK tým je nutný také jazyk český a/nebo slovenský. Ostatní znalosti ohledně diabetu a produktů a systémů firmy získají noví kolegové v tréninkovém a zácvikovém procesu. Oddělení funguje formou kontaktního centra.

V příloze najdete inzerci této pozice v angličtině: Product Support Specialist-JD-CZ_SK-12.11.2021

Pokud by někoho tato pozice zaujala, je možné se přihlásit přes link na webových stránkách firmy Medtronic: https://medtronic.eightfold.ai/careers?location=prague&pid=10181198&domain=medtronic.com&triggerGoButton=false

Rekruiterkou je paní Lucia Chemielawská, vedoucí CZ/SK týmu je Monika Tóthová. Kontakt: lucia.chmielewska@medtronic.com a monika.tothova@medtronic.com. Neváhejte se na tyto pracovnice obrátit v případě jakýchkoliv dotazů.