Nabídka PC kurzu ve Znojmě pro začátečníky zdarma

Zář 3, 2019

V září / říjnu 2019 pořádá Svaz tělesně postižených v České republice z. s. ve Znojmě v rámci projektu „Práce – součást aktivního života“ počítačový kurz pro začátečníky. Kurz je určený pro lidi se zdravotním postižením s trvalým bydlištěm v Jihomoravském nebo Zlínském kraji, kteří jsou ve věku od 50 do 64 let, nebo mají nízký stupeň vzdělání.

V průběhu kurzu se účastníci naučí základům ovládání PC a nejčastěji používaných počítačových programů (internet a elektronická pošta, MS Windows, MS Word, MS Excel). Výuka v celkovém rozsahu 40 hodin bude probíhat v malé skupině, aby mohl být zajištěn individuální přístup ke všem účastníkům. Kurz je akreditovaný jako rekvalifikační a pro účastníky je zcela zdarma.

Kurz se bude konat na adrese Zámečnická 320/10, 669 02 Znojmo, přesný termín konání kurzu bude upřesněn.

With your discount rate code, store premium brand names like Madre Labs and also Puritan’s Pride. Each time customers go shopping iHerb U.S.A., they gain from the state of the art GMP center situated in The golden state. The vitamins as well as herbs shipped from there represent some of the best international bargains found anywhere https://herbcoupon.net/! With rates that run just 60-70% of what a lot of wellness outlets charge, it’s finest to stockpile your cart. For bulk orders or worldwide iHerb shipping to Norway, the same price cuts look for all clients. Use your single discount code to shop over 40,000 fresh products.

Pokud byste měli zájem se kurzu zúčastnit, kontaktujte nás prosím co nejdříve – poskytneme vám podrobnější informace o kurzu a možnosti účasti. Kontakt: Marta Holátková, tel.: 725 822 051, e-mail: martaholatkova@seznam.cz.

Na tento projekt č. CZ.03.1.48/0.0/0.0/16_068/0007132 je poskytována finanční podpora z Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a Evropského sociálního fondu.