Informační zpravodaj STP v ČR z. s. prosinec 2021

Pro 28, 2021

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. vydal nové číslo informačního zpravodaje, který je určený pro organizační jednotky STP v ČR z. s. Zpravodaj přináší informace pro činnost pobočných spolků STP v ČR z. s., zprávy z centra STP v ČR z. s, články o činnosti pobočných spolků, a další.

Doufáme, že bude zpravodaj pro čtenáře zajímavý a užitečný.

Nové číslo si můžete přečíst zde: Informační zpravodaj prosinec 2021.

Informační zpravodaj byl vytvořen v rámci projektu „Administrativní servis STP v ČR z. s.“. Projekt byl realizován za finanční podpory Úřadu vlády České republiky.