Informace, tipy a nabídky 9. 6. 2021

Čvn 9, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nabídka rekondičního pobytu v Parkhotelu Sokolov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. místní organizace Kbely nabízí volná místa na rekondičním pobytu v Parkhotelu Sokolov. Pobyt se koná od 25. 7. do 31. 7. 2021 a je určen pro zájemce z Prahy. Podmínkou je, že všichni účastníci musí být očkování proti covid-19. Cena pobytu je 4 560,- Kč a zahrnuje také dopravu do hotelu a zpět a vstupy a dopravu na dva výlety – do porcelánky Thun a na poutní místo Maria Loreto. Nedílnou součástí pobytu je každodenní cvičení na židlích a procvičování paměti. Vedle hotelu je možné využít bazén s vířivkou. Hotel je situován v zámeckém parku uprostřed zeleně. Dvoulůžkové pokoje jsou včetně sociálního zařízení a televize. Jde o moderní udržovaný hotel. Organizace pořádala pobyt na stejném místě už v minulém roce a účastníci byli s místem i programem spokojeni. Pobyt je nutné uhradit do 15. 6. 2021. Podrobnější informace a přihlášku naleznete v příloze (příloha obsahuje dva listy). V případě zájmu prosím kontaktujte předsedkyni Annu Zborníkovou, mobil: 722 963 961, e-mail: 286852409@iol.cz. Zdroj: STP Kbely

Informace a přihláška Parkhotel Sokolov

2) Nabídka ubytování v Hotelu Primavera Plzeň

27. 5. 2021 jsme obdrželi jsme nabídku na ubytování od Hotelu Primavera Plzeň a upřesnění aktuální situace v ubytování hostů. Od 24. 5. 2021 hotel může ubytovávat všechny hosty (obchodníky i turisty). Pro ubytované zajistí standardně stravování. Hosté musí mít u sebe: buď antigenní test nebo PCR test nebo certifikát o očkování proti COVID nebo potvrzení o prodělání nemoci COVID. Postačuje toto předložit při check-in. Hotel není povinen vést jakoukoli databázi o těchto dokladech ani doklady uchovávat. Pořádání konferenčních a školících akcí je možné již teď, od 31. 5. je možnost obecně uvnitř 250 osob s tím, že bude povolena kapacita míst k sezení 50 % stávající kapacity prostoru. Na aktuální informace se můžete podívat na stránkách www.primaverahotel.cz. Hotel poskytuje slevy pro skupiny, pro dlouhodobé pobyty. Na webových stránkách hotel inzeruje 2 pokoje pro tělesně handicapované. Kontakt: Alena Bryknarová, tel.: 378 020 500, mobil: 731 455 420, e-mail: bryknarova@primaverahotel.cz, adresa: Nepomucká 1058/128, 326 00 Plzeň. Zdroj: STP v ČR z. s.

3) Problematická novela zákona o sociálních službách

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje o připravované novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, sněmovní tisk 1143. Tato novela zákona obsahuje některá ustanovení, která jsou problematická pro osoby se zdravotním postižením. Jedná se například o navrhované sloučení osobní asistence a pečovatelské služby do jedné služby. Proti novele zákona se staví i jiné organizace, např. Asistence o.p.s., která protestovala proti zvýšení úhrad za sociální služby a prosazuje zavedení pátého (individualizovaného) stupně příspěvku na péči. Byly podány další pozměňovací návrhy k tomuto zákonu a jednání o poslanecké novele zákona o sociálních službách ještě nebylo ukončeno. NRZP vyzývá, aby organizace nebo jednotlivci psali svým poslancům a vyjádřili svůj názor, že s problematickými změnami nesouhlasí. NRZP připravila podklady pro argumentaci. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/. Zdroj: NRZP ČR

4) Příručka budoucího důchodce

Dosáhli jste důchodového věku a chystáte se o důchod v nejbližší době zažádat? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seznam nezbytností, které si připravit. Přináší návod, jak při žádosti o důchod postupovat krok za krokem. Podrobné informace ke starobním důchodům najdete v nově vydané Příručce budoucího důchodce pro rok 2021 a v tiskové zprávě Co dělat, než si o důchod požádáte. Zdroj: ČSSZ

Prirucka budouciho duchodce 2021

Co dělat, než si požádáte o důchod

5) Nová nařízení vlády ke koronavirové epidemii – změny v testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se týká, mimo jiné, také testování osob. Pokud jde o testování zaměstnanců, najdete aktuální opatření na stránkách: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach. Změna spočívá v tom, že testovat se už nemusejí zaměstnanci po první dávce očkování (po uplynutí 22 nebo 14 dní od očkování – záleží na tom, jakou vakcínou byli očkováni) a z testování jsou delší dobu vyloučeni i zaměstnanci po prodělání onemocnění Covid-19, a to po dobu 180 dní od prodělání onemocnění. Dále se změnilo to, že testování jsou zaměstnavatelé povinni provádět jen do 30. 6. 2021. Zdroj: NRZP ČR

6) Podle Nejvyššího soudu je vyřazení z evidence úřadu práce až krajní řešení

Nejvyšší správní soud (NSS) se zastal ženy, která promeškala schůzku na Úřadu práce a kvůli tomu vypadla z evidence uchazečů o zaměstnání. Podle správního soudu má být vyřazení z evidence až krajním řešením, nikoliv trestem za bagatelní pochybení. Vyřazení uchazeči přicházejí o podporu v nezaměstnanosti. NSS v rozsudku zdůraznil, že činnost správních orgánů je v prvé řadě službou veřejnosti. Při výkonu svých pravomocí by měl mít úřad vždy na zřeteli účel, pro který byl zřízen. Smyslem činnosti úřadu práce je především zprostředkování zaměstnání. K tomuto účelu by měla vést veškerá činnost úřadu, přičemž vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání by mělo představovat pouze krajní opatření, nikoliv běžný nástroj řešení agendy úřadu práce. NSS řešil případ, kdy se žena bez omluvy nedostavila na plánovanou schůzku na pobočce úřadu práce v Brně. Na úřad měla přijít 26. listopadu, přišla 29. listopadu 2018. Do diáře si poznačila chybný termín. V evidenci uchazečů byla od srpna a své povinnosti pravidelně plnila. Svou situaci se snažila aktivně řešit a od 1. ledna 2019 si sama našla zaměstnání. Podle NSS nic nenasvědčuje tomu, že by 26. listopadu byla pro ženu připravena jedinečná nabídka zaměstnání, kterou by zmeškáním schůzky zmařila. Za této situace bylo vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání podle soudců zcela nepřiměřené. Ženino pochybení nemělo takovou intenzitu, aby se dalo hovořit o “maření součinnosti” s úřadem práce. Soud nijak nezpochybnil, že si uchazeč o zaměstnání musí plnit své zákonné povinnosti, protože bez jeho součinnosti by úřad práce nebyl schopen dostát své úloze. Vyřazení z evidence však má tvrdé právní důsledky. Úmyslem zákonodárce při zakotvení možnosti vyřazení z evidence uchazečů o zaměstnání přitom bezesporu nebylo ‘trestat’ uchazeče za každé bagatelní pochybení, ale zajistit, aby výhod spojených s vedením v seznamu uchazečů o zaměstnání nemohly požívat osoby, které své postavení zneužívají a znemožňují úřadu práce vykonávat jeho činnost. Zdroj: Verlag Dashöfer

7) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nových nařízeních vlády ke koronavirové epidemii, nebo o nesouhlasu NRZP ČR se změnami, které jsou v poslaneckém návrhu o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

8) Festival architektury Open House Praha 2021

Festival Open House Praha 2021 otevře o víkendu 7. a 8. srpna 2021 celkem 80 budov a prostorů. Organizátoři Open House Praha tentokrát zvolili letní termín festivalu a zvou všechny milovníky architektury na jeho sedmý ročník. V rámci festivalu  budou moci návštěvníci zdarma navštívit 80 běžně nepřístupných budov a prostorů a festivalový týden přinese řadu doprovodných akcí. Mottem festivalu je „Architektura pro všechny“, prohlídky budov jsou totiž určené pro širokou veřejnost včetně rodin s dětmi a osob se zrakovým a sluchovým postižením. Vstup do všech otevřených budov je zdarma bez nutnosti předchozí registrace. Seznam všech otevřených budov je zveřejněn na webových stránkách www.openhousepraha.cz. Zdroj: MČ Praha 8

9) Noví dopravci pro lidi se zdravotním postižením v Praze

Mikrobusy na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze budou od roku 2022 zajišťovat společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti nahradí současné provozovatele, kterými jsou Societa v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. a kteří budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek jen do konce roku 2021. Noví dopravci budou od roku 2022 provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Více informací najdete na stránkách https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4. Zdroj: NRZP ČR

10) Program pro všechny seniory na červen

Aktivity, které připravuje Právě Teď! o.p.s. na červen 2021, budou probíhat nejen online, ale některé už i “na živo”. Z těch druhých jsou již potvrzeny Nordic Walkingové lekce v Praze ve Stromovce, Krčském lese a Malešickém parku. Kompletní program bezplatných akcí pro seniory najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2021/05/23/program-na-cerven-21/. Zdroj: Helpnet.cz

11) Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům. Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace. Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Doporučení ombudsmana by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zrizovani-vyhrazenych-parkovist-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

12) Prostory pro schůzky zdarma

Pacientský hub nabízí pacientským organizacím v Praze tři vybavené zasedačky. Pro pacientské organizace všechny prostory nabízí bezplatně. Do zasedačky můžete každý všední den od 8:30 do 17:00 hod. Nemusíte řešit energie, internet ani úklid. Pracovat lze na místních počítačích, k dispozici je i tiskárna a promítací vybavení. Oběd si můžete ohřát a sníst ve vybavené kuchyňce. Můžete si do zasedačky vzít návštěvu. Z centra Prahy jste v zasedačce do deseti minut pomocí MHD. Za rohem najdete park Grébovka, kam se můžete jít po dlouhém dni protáhnout. Celý prostor je bezbariérový. Další informace najdete na webu Pacientského hubu: https://www.pacientskyhub.cz/aktuality/161. Zdroj: Helpnet.cz

13) Výzkum násilí na osobách se zdravotním postižením

Online dotazník připravila In IUSTITIA, o.p.s. Je určen všem lidem, kteří jsou starší 15 let, žijí v Česku a považují se za člověka se zdravotním postižením nebo je za něj považuje někdo jiný, například stát. Dostupné jsou dvě varianty dotazníku: základní varianta a varianta upravená pro potřeby lidí s mentálním postižením. Pomocí online dotazníku chce In IUSTICIA zjistit, jak často se lidé s postižením setkávají s násilím, s jakými formami násilí se setkávají nejčastěji, jestli napadení oznamují policii a jaké dopady na ně násilí mělo. Vyplněním dotazníku pomůžete tyto otázky objasnit a přispět k systematickému řešení tohoto důležitého společenského problému. Dotazník je možné vyplnit, i když jste se obětí násilí nestali – jenom tak bude možné zjistit, jak velký problém násilí mezi lidmi s postižením je, kolika procent se týká. Podrobnější informace o výzkumu, včetně odkazů na dotazníky, jsou uvedeny na stránkách: https://in-ius.cz/zahajili-jsme-on-line-vyzkum-nasili-na-lidech-se-zdravotnim-postizenim/. Zdroj: Helpnet.cz

14) Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022

Vláda ČR v pondělí 7. června 2021 schválila Hlavní oblasti státní politiky vůči nestátní neziskovým organizacím na podporu veřejně prospěšných činností pro rok 2022. Jedná se o dokument, který obsahuje ucelený přehled všech tematických hlavních oblastí včetně konkrétních dotačních programů, které ministerstva plánují vyhlásit v roce 2022 na podporu činnosti neziskového a veřejně prospěšného charakteru. Dokument je k dispozici na stránkách https://www.vlada.cz/cz/ppov/rnno/aktuality/hlavni-oblasti-statni-dotacni-politiky-vuci-nestatnim-neziskovym-organizacim-na-podporu-verejne-prospesnych-cinnosti-pro-rok-2022-188986/. Zdroj: Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky

15) Pochod Praha – Prčice 2021 zrušen

Přes veškeré úsilí hlavních pořadatelů nebyl 55. ročník Pochodu Praha Prčice, který se měl konat 13. června 2021, povolen. Doufejme tedy, že zdrávi dojdeme do cíle v sobotu 21. května 2022. O alternativních možnostech projít si oblíbené trasy legendárního pochodu se dočtete v druhé polovině června na stránkách www.praha-prcice.cz. Zdroj: POV

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz