Informace, tipy a nabídky 9. 2. 2021

Úno 9, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Aktuální doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou k očkování vakcínami proti COVID-19

Výbor Sekce klinické neuroimunologie a likvorologie ČNS ČLS JEP připravil doporučení pro pacienty s roztroušenou sklerózou (RS) k očkování vakcínami proti COVID-19: Na základě současných dat se ukazuje, že onemocnění COVID-19 probíhá u pacientů s RS obdobně jako u stejně starých zdravých osob, samotné onemocnění RS se tedy nezdá rizikovým faktorem. Osoby s RS nesou ale stejná rizika jako zdravá populace, tj. těžší průběh lze očekávat u starších osob (zejména nad 65 let věku), u osob s dalšími přidruženými nemocemi (cukrovka, nemoci dýchacích cest, vysoký tlak, další závažná onemocnění, obézní osoby), rizikový je také vyšší stupeň neurologického postižení. Zatím neexistuje dostatek informací ohledně efektu a možných nežádoucích účincích vakcín proti COVID-19 u pacientů s RS. Na základě toho, co víme o mechanismu účinku mRNA vakcín, se lze domnívat, že by neměly zhoršovat průběh RS ani vyprovokovat relaps nebo zabránit efektu účinnosti biologické léčby. Důležitý je zejména fakt, že žádná z dosud dostupných vakcín proti COVID-19 není „živá“ – to znamená, že neobsahují žádný virus schopný způsobit infekci. Na základě těchto informací lze doporučit očkování u rizikových pacientů (viz výše), kde předpokládáme vysoké riziko těžšího průběhu nemoci COVID-19, i u pacientů ostatních. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2021/01/13/aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=aktualni-doporuceni-pro-pacienty-s-rs-k-ockovani-vakcinami-proti-covid-19-vyborem-sekce-klinicke-neuroimunologie-a-likvorologie-cns-cls-jep. Zdroj: Aktivní život

2) Další informace k očkování proti Covid-19

Národní rada osob se zdravotním postižením zveřejnila na svých stránkách další dokumenty s informacemi o očkování proto Covid-19, které obdržela od Pacientské rady. Jedná se o informace: Jak se objednat na očkování, Prioritizace cílových skupin, Dotazník před očkováním a Informace pro očkované. Bohužel, v těchto materiálech, které byly zpracovány již na počátku minulého týdne, není promítnuta dohoda o tom, že lidé nad 80. let, kteří jsou s těžkým zdravotním postižením a jsou v domácí péči a nemohou se dostavit na očkovací místa, budou prostřednictvím svého praktického lékaře zaregistrováni do registru pro očkování. Více informací: https://nrzp.cz/2021/01/18/informace-c-5-2021-dalsi-informace-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

3) Účetnictví, mzdy a daně: Co je jinak ve 2021?

Účetní závěrka jako příloha daňového přiznání, možnost snížit si základ daně o poskytnuté dary až o 30 % nebo zrušení superhrubé mzdy. To jsou jen některé z legislativních novinek pro tento rok, které dopadají i na neziskové organizace. Stručný přehled změn od organizace 22hlav najdete v příloze. Více informací: https://svetneziskovek.cz/management/legislativni-novinky-2021-co-se-meni-v-ucetnictvi-mzdach-a-danich. Zdroj: Svět neziskovek

22hlav_legislativa_ekonomika_2021

4) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování, přístupu EU k očkování OZP a o nabídce pomoci s registrací na očkování proti covid-19, nebo pozvánku na předávání cen MOSTY za rok 2020, nebo informace o poradě na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální koronavirové situaci, nebo informace o poslaneckých novelách zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

5) Brožura Opatrovnictví v praxi

Liga vozíčkářů vydala příručku, která se zaměřuje na opatrovnictví a vše, co k němu patří. V brožuře se dozvíte, kdo může podat návrh na omezení svéprávnosti, kdo může být opatrovníkem, jak je to s ustanovením opatrovnické rady, jak má opatrovník postupovat při uzavírání např. kupní smlouvy za opatrovance, kdy se musí opatrovník obrátit na soud a požádat o schválení právního jednání a mnohá další témata. Všechna témata jsou zpracována na základě konkrétních zkušeností z praxe pečujících, kteří jsou opatrovníky nebo uvažují se opatrovníky stát. Brožuru najdete v příloze, nebo si ji můžete zdarma stáhnout na stránkách http://www.ligavozic.cz/poradna/. Zdroj: Liga vozíčkářů

Opatrovnictví v praxi

6) Krizová linka EDA rozšiřuje své působení

Bezplatná krizová Linka EDA nově nabídne pomoc lidem, kteří mají obavy o své zdraví. Může se jednat o nemocné koronavirem nebo lidi, kteří se v době pandemie obávají o své zdraví. Původně Linka EDA vznikla jako linka důvěry pro rodiče dětí s postižením nebo po těžkých úrazech. Nyní ale rozšiřuje svoji cílovou skupinu volajících právě o téma zdraví v ohrožení. Rozšíření krizové Linky EDA má pomoci volajícím najít účinnou pomoc a radu v době, kdy jsou ostatní bezplatné linky plně vytížené. V době jarního nouzového stavu se na linku obraceli například senioři, pro které bylo zejména těžké se v nové situaci zorientovat. Své služby Linka EDA poskytuje klientům z celé ČR prostřednictvím telefonu a chatu. Je možné využít také službu e-mailového poradenství. Každý pracovní den od 9 do 15 hodin jsou konzultanti k dispozici na telefonním čísle 800 40 50 60 a na chatu pod odkazem na webu https://eda.cz/cz/co-delame/linka-eda/podrobnosti#ca1037. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/krizova-linka-eda-rozsiruje-sve-pusobeni. Zdroj: Helpnet.cz

7) Online programy pro všechny seniory

Na únor 2021 organizace Právě Teď! o.p.s. připravila přednášky, ucelené cykly, cvičení a mnoho dalšího. Program bude probíhat on-line v aplikaci Zoom. Přihlášení do aplikace je v současnosti podstatně snazší než bývalo a organizátoři s přihlášením rádi pomohou. Kontakt na ně je uveden na stránce s programem akcí na únor: https://pravetedops.cz/2021/01/16/program-na-unor/. Zdroj: Helpnet.cz

8) Národní ústav pro autismus spouští AutismPort, nejrozsáhlejší informační portál věnovaný autismu

Tento týden se české veřejnosti otevírá zcela unikátní internetový portál AutismPort. Na adrese www.autismport.cz bude možné najít komplexní informace týkající se problematiky autismu. Portál bude sloužit jako moderní zdroj informací založených na důkazech. Fakta na něm doplňují zkušenosti lidí s autismem i profesionálů. AutismPort je určen lidem s autismem a jejich rodinám, studentům, odborné i laické veřejnosti, ale i novinářům a politikům. Záměrem tohoto projektu je fungování internetového portálu, který bude získávat, kumulovat a zpřístupňovat informace o autismu různým zájmovým skupinám v jednoduché, názorné a uživatelsky příjemné formě. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/narodni-ustav-pro-autismus-spousti-autismport-nejrozsahlejsi-informacni-portal-venovany. Zdroj: Helpnet.cz

9) Dobrovolnictví v době pandemie

Materiál Dobrovolnictví v době pandemie zpracovalo v reakci na mimořádnou situaci spojenou s bojem proti pandemii nemoci covid-19, kdy vyvstala zvýšená potřeba zapojení občanské společnosti do pomoci druhým, Ministerstvo vnitra. Materiál obsahuje: Vymezení pojmů dobrovolník a dobrovolnictví a jejich odlišení od jiných, rovněž využívaných institutů, aby nedocházelo k jejich zaměňování. Písemné potvrzení stanovisek odpovědných resortů a institucí (MV, MZ, MPSV a SÚIP) důležitých z pohledu výkonu dobrovolnictví v době pandemie. Shrnutí možností dotační podpory zapojení dobrovolníků do zvládání pandemie. Vyjádření podpory a ocenění dobrovolníkům za pomoc, kterou poskytují, a výzva odpovědným resortům hledat cesty (právní, finanční), jak zapojení dobrovolníků ještě více podpořit. Materiál si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/dobrovolnictvi-v-dobe-pandemie. Zdroj: Helpnet.cz

10) Miliardové dluhy, které nejsou vidět. Pomůže aplikace Nedlužím státu

Neuhrazené poplatky za popelnici či psa, nedoplatky na sociálním pojištění, pokuty za dopravní přestupky či nedoplatky na daních – to jsou časté dluhy, které stát vymáhá. Dlužníci o svých dluzích ale často vůbec nevědí. Pomoci má nová webová aplikace Nedlužím státu, kterou právě spouští Institut prevence a řešení předlužení spolu s komunitou Česko.Digital. Ačkoli mají instituce povinnost dlužníky o existenci závazku vyrozumět, ti o svém dluhu často nemají ani ponětí a dluh tak potichu narůstá i několik let. Ministerstvo financí a Ministerstvo práce a sociálních věcí nyní evidují dluh ve výši 22 miliard korun. V částce nejsou zahrnuty miliardové dluhy občanů na zdravotním pojištění. Zjistit, zda a kolik dlužím státu, je v současné době velmi nepřehledné. Nové webové stránky Nedlužím státu mají lidem usnadnit orientaci při zjišťování možných dluhů vůči státní správě. Web pomůže fyzickým osobám i podnikatelům se získáním potvrzení o bezdlužnosti. Usnadnit práci má také sociálním pracovníkům a dluhovým poradnám při mapování dluhů jejich klientů. Kdokoli, kdo to potřebuje, může získat přehledný seznam institucí a návod, jak dluh zjistit. Pilotní verzi aplikace, která se bude nadále vylepšovat, najdete na stránkách https://www.nedluzimstatu.cz/. Zdroj: Svět neziskovek

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz