Informace, tipy a nabídky 8. 8. 2022

Srp 8, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka skupinových pobytů v LD Morava v Karlových Varech

V příloze naleznete zvýhodněnou nabídkou léčebných skupinových pobytů v LD Morava v Karlových Varech. Zdroj: STP Jindřichův Hradec

LD Morava Karlovy Vary nabídka pro skupiny 2022 – 2023

2) Tzv. off-label použití registrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může při poskytování zdravotních služeb použít registrovaný léčivý přípravek způsobem, který není v souladu se souhrnem údajů o přípravku (jde o tzv. off-label použití, jinak off-label use). Může se jednat např. o použití v jiných než registrovaných indikacích, v jiných dávkách než doporučených, jiným způsobem podání, nebo podání jiné věkové kategorii pacientů, než pro kterou je léčivý přípravek určen. Lékař to ale může udělat pouze za určených podmínek, tzv. off-label použití registrovaných léčivých přípravků je legislativně upraveno. Pokud chce ošetřující lékař k léčbě pacienta využít možnosti tzv. off-label použití registrovaného léčivého přípravku, je povinen seznámit s touto skutečností a důsledky léčby pacienta, popřípadě jeho zákonného zástupce. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/26/tzv-off-label-pouziti-registrovanych-lecivych-pripravku/. Zdroj: Aktivní život

3) Souhrn legislativních změn pro zaměstnance i zaměstnavatele

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/28/souhrn-legislativnich-zmen-pro-zamestnance-i-zamestnavatele/ najdete souhrn novinek, se kterými se museli zaměstnavatelé vypořádat od začátku roku 2022 a které je v nejbližší době čekají. Zaměstnavatelé, jejich mzdoví účetní a personalisté se opět museli vypořádat s řadou novinek a neobvyklých situací, které se týkaly např. nemocenských dávek, covidu, ukrajinských zaměstnanců, nezabavitelné částky při exekucích nebo daňových změn u darů. Zdroj: Aktivní život

4) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, nebo informace o novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některých dalších zákonů. Zdroj: NRZP ČR

5) Nová informační podpora pro lidi s rakovinou plic či metastázami na nich

Přestože je rakovina plic po rakovině střeva druhým nejčastěji diagnostikovaným onkologickým onemocněním u žen i mužů v ČR, doposud chyběla informační podpora v oblastech života s nemocí mimo léčbu. To se dnem 1. srpna 2022, který je zároveň Světovým dnem rakoviny plic, mění. Nezisková organizace Amelie, z.s. spouští web na podporu takto nemocných lidí i jejich blízkých. Najdete jej na www.prodychej.cz. Nový web je určený lidem s rakovinou plic, metastatickým onemocněním plic a také jejich blízkým a nabízí informace, podporu, kontakty, užitečné tipy a odkazy. Navazuje svým obsahem na informační weby, které se zabývají diagnózou karcinomu plic a léčebnými postupy. Zdroj: Helpnet.cz

6) Výpravy za kulturou bez bariér

Na stránkách Pražské organizace vozíčkářů https://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov najdete elektronické brožury z cyklu Výpravy za kulturou. Publikace informují o přístupnosti kulturních zařízení a památek v zajímavých lokalitách. Jsou určené především lidem na vozíku, ale poslouží dobře i dalším skupinám osob s omezenou schopností pohybu. Brožury se věnují turisticky lákavým místům, jako jsou České Budějovice, Kutná Hora, Litomyšl, Mladá Boleslav, Olomouc, Písek, Plzeň, Žatec, Chrudimsko a Frýdlantsko. Brožury popisují jen přístupné a částečně přístupné kulturní atraktivity a doplňují je informacemi o souvisejících službách, například informačních centrech, veřejných toaletách, kavárnách nebo restauracích. Na stránkách POV najdete i další zajímavé publikace. Více informací: https://www.presbariery.cz/cz/publikacni-cinnost/publikace-pov. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

7) Použití neregistrovaných léčivých přípravků

Ošetřující lékař může v rámci poskytování zdravotních služeb jednotlivým pacientům za účelem poskytnutí optimálních zdravotních služeb předepsat i léčivé přípravky v ČR neregistrované, ale pouze za určitých podmínek. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/08/02/pouziti-neregistrovanych-lecivych-pripravku/. Zdroj: Aktivní život

8) Hradozámecká noc 2022 láká k návštěvě hradů a zámků

Hradozámecká noc letos proběhne v noci ze soboty 27. srpna na neděli 28. srpna 2022. Hlavním centrem dění bude hrad a zámek Český Krumlov, kde se oslavy ponesou v duchu barokních zahradních slavností. Tradiční akce představuje památky v netradiční době a s netradičním programem jako místa neustále živá, na něž má smysl se vracet. Do Hradozámecké noci se stejně jako v předchozích letech zapojí desítky památek – hrady, zámky, kláštery, kostely, ale také vily nebo paláce. Více informací a seznam zapojených památek najdete na stránkách: https://www.npu.cz/cs/npu-a-pamatkova-pece/npu-jako-instituce/cinnosti/hlavni-temata-sezony/80924-hradozamecka-noc-2022. Zdroj: Kudyznudy.cz

9) Informace k dávkám pro rodiny i jednotlivce

O některé dávky ze systému sociálních dávek lze požádat i online. Jednou z nich je jednorázový příspěvek na dítě – podrobné informace o něm najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. Pokud rodiny pobíraly v červenci 2022 přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový příspěvek 5  000 Kč vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají. Pokud rodina v červenci nepobírala přídavek na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5 000 Kč požádat, a to od 15. 8. 2022. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo obecních úřadech. V současné době je možné elektronicky požádat také o příspěvek na bydlení. Na uvedeném odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni najdete podrobnosti k této dávce. Formulář by měl být zjednodušen. Stát by si měl zjišťovat některé skutečnosti sám a náklady na bydlení a příjem rodiny se bude předkládat nyní jednou za půl roku místo dřívější praxe, kdy se příjmy opětovně předkládaly jednou za tři měsíce. Zdroj: NRZP ČR

10) Návštěva zámku Zákupy

V rámci dlouhodobého projektu organizuje NRZP ČR, společně s Národním památkovým ústavem, další ročník akce „Památky bez bariér“. Cílem je nabídnout speciální příležitost pro zdravotně hendikepované, navštívit vybrané kulturní památky se zvláštním organizačním přizpůsobením se jejich specifickým potřebám a se zaměřením prohlídek na různé typy zdravotního postižení (tělesně, sluchově, zrakově apod.). Pokračování společného projektu se uskuteční 12. září 2022, kdy je naplánována návštěva památkově chráněného objektu zámek Zákupy. Budou zpřístupněny interiéry zámku Zákupy pro návštěvníky se zdravotním postižením (držitelé průkazů TP, ZTP/P a ZTP) zdarma (platí jak pro zdravotně postižené, tak pro jejich asistenty). Prohlídka zámeckého okruhu však není bezbariérová, proto je stanovena maximální kapacita vozíčkářů v rámci jedné prohlídky: 8 vozíčkářů + 8 asistentů. Kapacita prohlídek je omezená, proto se všem zájemcům doporučuje, aby se předem registrovali. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/08/08/informace-c-63-2022-navsteva-zamku-zakupy/. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz