Informace, tipy a nabídky 8. 7. 2020

Čvc 16, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Wellness pobyt od 20. 9. do 26. 9. 2020

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. obvodní organizace Praha 10 nabízí volná místa na Wellness pobytu v Hotelu MONTÁNIE – Desná u Souše (Jizerské hory), který se bude konat od 20. 9. do 26. 9. 2020. Účastnický poplatek činí 4 500,- Kč. Cena zahrnuje: 5 x ubytování s vlast. soc. příslušenstvím, plná penze (začíná se večeří a končí snídaní + balíček na cestu), autobusovou dopravu z nástupních míst v Praze do Hotelu Montánie a zpět. Denně zdarma vstup do krytého, vyhřívaného bazénu. Denně cvičení s ohledem na zdravotní postižení. Rekreační aktivity do krásného okolí. Jsou plánovány i dvě zdravotní přednášky. Kontakt pro dotazy a objednávky: Emilie Holubová, tel.: 736 509 857, e-mail: stp-p10.holubova@volny.cz. Více informací naleznete v přiloženém letáku. Zdroj: STP Praha 10

Pobyt Montánie 20.-26.9.2020

2) Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna 2020. Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-se-posouvaji-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyWyLiTmiDFABayX0xicUK50/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-14&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

3) Začínají platit vouchery, kterými stát přispívá lidem na lázně

Od 1. 7. 2020 začaly platit vouchery, kterými stát přispívá lázním na pobyty jejich klientů. Lidé si je mohou vygenerovat na webu ministerstva pro místní rozvoj Kudy z nudy https://www.kudyznudy.cz/, nebo ho dostanou v lázních. Slevu až 4000 korun na pobyt delší než šest nocí s nejméně pěti procedurami v českých lázních bude ministerstvo nabízet do konce roku 2020. Poukazy dostanou lidé starší 18 let, kteří platí zdravotní pojištění. Voucher si vytisknou doma a předloží v lázních, nebo jim ho mohou vytisknout přímo v lázních. Sleva bude 40 procent z pobytu, nejvýše 4000 korun. Celkem může být tak vystaveno až 250.000 voucherů. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/zacinaji-platit-vouchery-kterymi-stat-prispiva-lidem-na-lazne-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z9dY5B7noZH-U7_l454XSpw/?odkud=ENZD&wa=WWW20E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2020-14&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

4) Publikace Sladění péče a profesního života

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání. Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby se pečující osoba mohla i při péči částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně. Ke stažení je publikace na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2020/06/Brozura_Podpora-pečujících-v-Praze.pdf. Zdroj: NRZP ČR

5) MEDLAW – online právní poradenství v oblasti medicínského práva

Cílem organizace MedLaw z. s. je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Organizace poskytuje online právní poradenství zdarma. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Oblasti, kterým se MedLaw věnuje: práva pacientů, práva zdravotnických pracovníků, zdravotní péče, úhrada ze zdravotního pojištění, očkování, porodnictví a reprodukční medicína, transplantace a dárcovství orgánů, přeshraniční poskytování zdravotní péče, práva pacientů s duševním onemocněním, dávky sociálního zabezpečení, závěr života a smrt, řešení sporů. Více informací: https://www.medlaw.cz/. Zdroj: Zpravodaj ALEN

6) Mapa podpory pro pečující

Na inovovaných stránkách https://www.pecujdoma.cz/ je pod tlačítkem Hledám pomoc přístupná Mapa podpory pro pečující, která nabízí informace o systému služeb v konkrétní lokalitě po celé republice. Zajímá-li vás více téma mapy podpory a neformálních pečujících, ve spolupráci s MPSV zve Institut důstojného stárnutí na seminář/kulatý stůl Mapa podpory pro pečující, který proběhne 8. září 2020 od 10 hodin na Mariánském náměstí v budově Magistrátu hl. města Prahy ve 3. patře, kde se dozvíte více k tématu podpory pečujících v ČR, využití a rozvoji mapy podpory a můžete se aktivně účastnit diskuse s odborníky, mezi nimiž nebudou chybět zástupci veřejné správy, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a poradkyně pro pečující. Hlaste se již nyní písemně na adrese: andrej.bardos@mpsv.cz a to do 7. 9. 2020. Toto přihlášení se je nutné z hlediska naplnění kapacity. Zdroj: Zpravodaj IDS

7) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu zákona, kterým se mění zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

8) Vzdělávací videa, internetové rozhovory a naučné šoty Moravskoslezského kruhu

Moravskoslezský kruh připravuje sérii vzdělávacích videí, internetových rozhovorů a naučných šotů. Mají nahradit a doplnit akce a kurzy, které odložili kvůli koronavirové pandemii. Prvními z nich jsou edukační videa právničky Mgr. Radky Pešlové o vybraných otázkách ze správního řízení, sociálních dávek a opatrovnictví a zdravotní sestry Mgr. Leony Zemanové o krizových situacích v ošetřovatelské péči o osobu blízkou. Videa najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/videa. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz