Informace, tipy a nabídky 7. 6. 2024

Čvn 7, 2024

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Počet členů v pobočných spolcích STP v ČR z. s.

Prosíme všechny okresní, obvodní a městské organizace STP v ČR z. s., které nám ještě nenahlásily počet členů svých místních organizací, aby nám počet členů (platný k 31. 12. 2023) nahlásily co nejdříve. Pokud ve vašem regionu okresní, obvodní nebo městská organizace byla zrušena, prosíme místní organizace, aby nám počet svých členů nahlásily samy (opět stav k 31. 12. 2023). Podle stanov by nám organizace počet členů měly hlásit každý rok do 31. 3. Tento údaj potřebujeme kvůli naší evidenci a budeme ho také uvádět ve výroční zprávě, kterou zveřejníme nejpozději 30. 6. 2024. Kontakt pro zaslání údaje o počtu členů: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Děkujeme za spolupráci. Sekretariát STP v ČR z. s.

2) Nabídka pobytů Lippert Hotels

Obdrželi jsme nabídku na pobyty od Lippert Hotels. Jedná se o Hotel Slovan v Jeseníku, Hotel Stella v Železné Rudě a Hotel Zadov na Šumavě. Podrobnější informace a kontakty najdete v přiložených letácích. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka pro seniory Stella hotel Šumava

Nabídka senioři hotel Zadov Šumava

Speciální nabídka pro skupiny 2024 hotel Slovan Jeseníky

3) Nabídka pobytů lázně Slatinice

Obdrželi jsme nabídku na pobyty v Lázeňském domě Balnea v lázních Slatinice. V příloze najdete letáček. Již nyní lze rezervovat termíny na rok 2025. Cenovou nabídku na 5 nocí s plnou penzí a procedurami námz Lázeňského domu Balnea zašlou v měsíci září 2024, jakmile bude ceník na rok 2025 dokončen. Zdroj: STP v ČR z. s.

Lázeňský dům Balnea

4) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nařízení vlády o zranitelném zákazníkovi, nebo informace o dopisu poslancům k hlasování o příspěvku na péči, nebo informace o schválení změn v příspěvku na péči Poslaneckou sněmovnou a Senátem, nebo informace o návrhu zákona o státní sociální pomoci, nebo informace o doprovodném zákonu k dávce státní sociální pomoci, nebo informace o novele zákona o sociálních službách a dalších zákonech, nebo informace o plánovaném zastavení na zastávkách MHD v Praze pouze na znamení, nebo informace o otevřeném dopisu Republikového výboru NRZP ČR předsedovi Vlády ČR panu Petru Fialovi, nebo informace o návrhu novely zákoníku práce, nebo informace o stanovisku NRZP k plánované výpovědi bez udání důvodů, nebo informace o návrhu novely vyhlášky k zákonu o sociálních službách, nebo informaci o tom, že zvýšený příspěvek na mobilitu zůstává i v roce 2025, nebo informace o nařízení vlády o zranitelném zákazníkovi. Zdroj: NRZP ČR

5) SeniorOn pomáhá seniorům s bezpečností na internetu

Olomoucká nezisková organizace SeniorOn, z.ú. se věnuje seniorům v oblasti digitální gramotnosti. Nabízí individuální konzultace, vzdělávací kurzy nebo asistovaný kontakt. V rámci těchto služeb spojuje seniora s jejich blízkými. Učí seniory, jak ovládat technologická zařízení, jak se pohybovat na internetu a hlavně, jak internet bezpečně používat, jakým způsobem si nastavit heslo, jak rozpoznat fake news a v neposlední řadě, jak ovládat internetové bankovnictví. Přednášky jsou zadarmo. Více informací najdete na stránkách: https://blog.givt.cz/2024/03/26/senioron-pomaha-seniorum-s-bezpecnosti-na-internetu-prednasky-jsou-zadarmo/?utm_source=ecomail&utm_campaign=2024_03_25_breznovy_newsletter&utm_medium=email&utm_term=58317&ecmid=3757. Zdroj: Givt

6) Invalidní důchod, pro koho je určen a jak o něj požádat

Březnové číslo Zpr@vodaje ČSSZ se detailně zabývá invalidními důchody. Najdete v něm, jaké jsou nároky a podmínky přiznání invalidního důchodu, jak se rozlišují stupně invalidity, ale také se zaměřuje na postup při žádosti o invalidní důchod. Po něm následuje proces posouzení invalidity, v jehož závěru je rozhodnutí o přiznání důchodu a jeho výši, či nepřiznání, proti kterému lze podat v případě nesouhlasu námitky. Podrobnější informace najdete v přiloženém zpravodaji. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (brezen 2024)

7) Leták o predátorech, kteří se chtějí dostat k vašim penězům

MČ Praha 8 připravila leták zaměřený na nebezpečí spojené s internetem a virtuálním světem. Více informací a tento informační leták najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Prednasky-o-predatorech-kteri-se-chteji-dostat-k-vasim-penezum.html. Zdroj: MČ Praha 8

8) Bezbariérovost památek v regionech Liberecko, Pardubicko, Královéhradecko

Územní památková správa Národního památkového ústavu, která spravuje 17 památek v regionech Liberecko, Pardubicko, Královéhradecko, na svých webových stránkách https://www.npu.cz/cs/hrady-a-zamky/pristup-pro-handicapovane uvádí informace o přístupnosti těchto jednotlivých objektů. Můžete zde najít tip na výlet. Zdroj: NRZP ČR

9) Chcete, aby lidé o vašich aktivitách věděli? Přečtěte si, jak na komunikaci s médii

Pracovníci ze Světa neziskovek z. ú. shrnuli způsoby, jak dostat své téma do (relevantních) médií, a přidali tipy ověřené praxí, jak to dělat co nejlépe. Bez propagace se dnes už žádná organizace neobejde. Často však nestačí jen komunikovat na webových stránkách nebo na sociálních sítích, kde vás sledují lidé, kteří využívají vaše služby, podporují vás či fandí vašim aktivitám. Pokud máte co říct i těm, kteří vás zatím neznají, zapojte do komunikace novináře a novinářky. V článku Světa neziskovek na stránkách https://svetneziskovek.cz/komunikace/chcete-aby-lide-o-vasich-aktivitach-vedeli-prectete-si-jak-komunikovat-s-medii se dozvíte, jak na psaní tiskové zprávy, organizaci tiskové konference či poskytování materiálů, které mohou média využít. Zdroj: Svět neziskovek

10) Noc kostelů 2024

Noc kostelů se uskuteční v pátek 7. června 2024. Letošní jubilejní ročník se bude věnovat několika významným výročím spojeným s výraznými osobnostmi z oblasti duchovna, kultury i vědy. Od roku 2009, kdy se Noc kostelů v Česku konala poprvé, narostl počet z pouhých 25 na více než 1700 míst. Noc kostelů představuje nejlepší možnost podívat se do míst, která jsou běžně přístupná jen při konání bohoslužeb (např. do chrámů, kaplí, křížových chodeb, klášterních refektářů a rajských zahrad), nebo ani pro širokou veřejnost neslouží, jako například věže či sakristie. Zváni jsou všichni, kteří jsou zvědaví, touží nahlédnout do „zákulisí“ nebo se zajímají o život jednotlivých farností a komunit. Více informací najdete na stránkách: https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: Kudyznudy.cz

11) Akademie věd ČR vydává Průvodce právy pacientů

Akademie věd České republiky zpracovali novou příručku Průvodce právy pacientů. Kompletní příručka je ke stažení na stránkách: https://pacientskyhub.cz/aktuality/629. Cílem tohoto průvodce je seznámit pacienty s jejich právy v oblasti zdravotní péče a poskytovatelů zdravotních služeb. Jeho úkolem je poskytnout lepší orientaci v komplexním světě zdravotnického práva a to prostřednictvím konkrétních příkladů situací, které můžeme v životě potkat.

12) Jaké webové stránky navštívit, než se vydáte na cestu

Příchod jara uvítali i hendikepovaní milovníci pochodů, výletů, zájezdů či pouhých vycházek. Na stránkách Centra Kosatec https://www.centrumkosatec.cz/duben-2024/#2 najdete tipy, kde získat informace pro bezbariérové cestování. Zdroj: Centrum Kosatec

13) Úřad práce nabízí lidem až 50 000 Kč na vzdělávání

Přehled kurzů a rekvalifikací je dostupný online. Během následujících 16 měsíců chce Úřad práce ČR proškolit a rekvalifikovat v digitálních dovednostech cca 100 000 lidí. Dosud kurzy úspěšně absolvovalo zhruba 13 000 zájemců. Prostřednictvím vzdělávacího e-shopu https://www.mpsv.cz/web/cz/jsem-v-kurzu úřad v současnosti nabízí více než 1 700 kurzů digitálního vzdělávání a rekvalifikací, a to všem zájemcům – zaměstnaným i nezaměstnaným. Úřad práce ČR hradí plně nebo částečně širokou paletu vzdělávacích a rekvalifikačních kurzů, například řemeslnické kurzy, ale i kurzy o umělé inteligenci, zvládání pokročilejších technologií, či kurzy pro získání základních digitálních dovedností, jako je online komunikace s bankami nebo základy kybernetické bezpečnosti, a to až do výše 50 000 Kč na osobu. Zdroj: Helpnet.cz

14) Praktický kurz pro neformální pečující

Očekáváte propuštění svého blízkého z nemocnice do domácí péče? Bojíte se, že péči o člověka upoutaného na lůžko nezvládnete? Staráte se dlouhodobě o někoho blízkého a jeho stav se poslední dobou horší, nebo se jeho zhoršení obáváte? Chcete se naučit, jak si péči usnadnit a jaké pomůcky by vám mohly pomoci? Cesta domů nabízí praktický kurz pro ty, kdo potřebují poradit s péčí o člověka upoutaného na lůžko. Budete si moci vyzkoušet manipulaci s ležícím člověkem, výměnu inkontinenčních pomůcek, přesun z lůžka na křeslo nebo vozík a podobně. Získáte i tipy k řešení nejčastějších úskalí spojených s péčí o člověka s omezenou mobilitou nebo narušenou rovnováhou a doporučení odborných služeb, které mohou s péčí doma pomoci. Pro praktický nácvik budou zajištěny kompenzační pomůcky. Termín: 19. 6., 14. 8., 16. 10., 6. 11., 11. 12. 2024 (vždy 17:00 – 20:00). Místo konání: Heleny Kočvarové 1583/1, Praha 4 – Michle. Cena: 600 Kč. Více informací najdete na stránkách: https://www.cestadomu.cz/aktuality/zakladni-prakticky-kurz-pro-neformalni-pecujici. Zdroj: MČ Praha 8

15) Kdy se poskytuje v zaměstnání neplacené volno?

Sezona respiračních chorob je snad už na konci sil, období svateb a letních táborů za dveřmi. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/03/26/kdy-se-poskytuje-v-zamestnani-neplacene-volno/ je shrnuto, kdy lidé (ne)mají nárok na neplacené volno. Kdy má na neplacené volno zaměstnanec nárok podle zákona? Kdy se na něm mohou zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnout a kdy je naopak čerpání neplaceného volna zakázáno? Pod pojmem neplacené volno si většina zaměstnanců představí takové uvolnění z práce, při kterém nečerpá dovolenou, a tudíž za tuto dobu nedostane mzdu nebo plat. Zákoník práce ovšem počítá jen s termíny „pracovní volno“ a „překážky v práci“ a v určitých situacích popsaných v legislativě lze i v takových případech získat náhradu výdělku. Zdroj: Aktivní život

16) Webináře pro rodiny lidí s demencí

Česká alzheimerovská společnost nabízí lidem, kteří pečují o své blízké s Alzheimerovou nemocí či jiným typem demence, další příležitost dozvědět se něco nového a získat podporu v péči a situacích, které řeší. Během prvních třech týdnů měsíce června 2024 zopakuje tři úspěšné on-line semináře, které proběhly již na podzim loňského roku a získaly pěkné hodnocení od účastníků z řad rodinných pečujících. Doplní je o čtvrtý, nový seminář, jenž shrne základní informace o demenci. Více informací najdete na stránkách: https://www.praha8.cz/Webinare-pro-rodiny-lidi-s-demenci.html. Zdroj: MČ Praha 8

17) Nahlásit ČSSZ smutnou událost pozůstalí zpravidla nemusí

Pozůstalí se po smrti svého blízkého vyrovnávají nejen s velkou ztrátou, ale musí vypořádat i různé záležitosti. Přicházejí také otázky, zda nás musí informovat o pozastavení důchodu nebo některé jeho výplaty vrátit. Zpravidla nikoliv, ovšem výjimky existují. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nahlasit-cssz-smutnou-udalost-pozustali-zpravidla-nemusi. Zdroj: ČSSZ

18) Aplikace VozejkMap byla inovována

VozejkMap je jedním z klíčových projektů České asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. Jedná se nejen o web, ale i o mobilní aplikaci. Nabízí přehled o bezbariérových místech v ČR, ale i v zahraničí. Aplikace je navržena tak, aby byla přehledná, snadno ovladatelná a intuitivní pro každého uživatele. Mobilní aplikace pro Android a iOS je ke stažení zcela zdarma. Najdete v ní rychlé vyhledávání pomocí GPS a navigaci na místo určení. Bezbariérová místa jsou v aplikaci kategorizována dle charakteru a účelu a obsahují informace o typu bezbariérového přístupu, dostupnosti WC a parkoviště pro vozíčkáře. Jelikož bezbariérová místa může vkládat každý uživatel, jsou veškerá data ověřována validátorem, který kontroluje a doplňuje nová místa na mapě. Aplikace VozejkMap necílí jen na vozíčkáře, ale i na osoby s omezenou mobilitou – tedy i na seniory a maminky s kočárky. Nabízí mapu, navigaci a informace o bezbariérových místech. Umožňuje každému s jakýmkoli pohybovým omezením plánovat cestu tak, aby se nedostal do potíží a mohl cestovat samostatně. Pomáhá efektivně i s vyhledáváním bezbariérového ubytování. Více informací najdete na stránkách: https://czepa.cz/vozejkmap/. Zdroj: Helpnet.cz

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ byly v letech 2013 – 2023 podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: https://svaztp.cz/