Informace, tipy a nabídky 4. 2. 2022

Úno 4, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka pomoci při hledání práce pro Pražany

Obrátila se na nás organizace Šance na vzdělání, z.ú., která spustila nový projekt s názvem Šance na restart 3. V rámci toho projektu bude pomáhat osobám zdravotně znevýhodněným nebo osobám se zdravotním postižením při hledání zaměstnání. Účastníci projektu musejí mít trvalé bydliště v Praze. Pokud byste věděli o někom, kdo hledá práci a splňuje dané podmínky, můžete mu předat kontakty na pracovníky projektu, jistě pro něj projekt bude přínosný. Podrobnější informace najdete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

Šance na restart 3      Zakladni informace SnR3 Pha I.etapa v2      Pozvanka na council SnR3 v2      Obsahy aktivit_SnR3_1.etapa      Balicek podpory SnR3 v2

2) Nabídka pobytů – Spa Hotel Francis

Spa Hotel Francis ve Františkových Lázních nabízí pobyty na 7 nocí, a to buď v termínu 20. 2. – 27. 2. 2022 nebo v termínech 27. 2. – 13. 3. 2022. Podrobnější informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Domažlice

Spa Hotel Francis

3) Nabídka elektromobilů elBlesk

Obrátila se na nás firma Blohmann spol. s r.o., která nabízí elektromobily elBlesk, jež je schopná upravit i pro lidi se zdravotním postižením. Na tyto automobily je také možné čerpat příspěvek na zvláštní pomůcku (motorové vozidlo). Firma by asi byla schopná Vám své vozidlo i předvést. Více informací a nabídku najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

elektromobil elBlesk

4) Mimořádná okamžitá pomoc

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a? Podrobnosti o mimořádné okamžité pomoci najdete v přehledném článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/02/mimoradna-okamzita-pomoc/. Dozvíte se mimo jiné, že Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc v následujících šesti situacích: když Vám hrozí vážná újma na zdraví, když nemáte peníze na nezbytný jednorázový výdaj, když nemáte peníze na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, když nemáte na odůvodněné náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte nebo se sociálně-právní ochranou dětí, když Vás postihla vážná mimořádná událost, nebo když jste ohrožen/a sociálním vyloučením. Zdroj: Aktivní život

5) Workshopy pro kreativní lidi s fyzickým handicapem

DAMU bude pořádat pro lidi s fyzickým handicapem, kteří mají sklony ke kreativitě, workshopy Dialogického jednání. V příloze najdete pozvánku s podrobnějšími informacemi. Workshopy budou probíhat od února do června 2022, budou zdarma a konají se v bezbariérových prostorách DAMU v Praze. Pokud budete mít o workshopy zájem, kontaktujte prosím paní Zuzanu Pitterovou, e-mail: zuzana.pitterova@post.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

dialogické jednání

6) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopravě osob se zdravotním postižením v Praze a přilehlých částí Středočeského kraje, nebo informace o připravované novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách a která má přinést zvýšení úhrad za jednotlivé úkony a úhrad za stravu, nebo informace o jednání NRZP ČR s premiérem a dalšími ministry, nebo informace o tom, že NRZP odmítá zdražení služeb péče. Zdroj: NRZP ČR

7) Prožijte rok 2022 ve zdraví… Dejte si předsevzetí: Nezanedbávat prevenci!

V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/prozijte-rok-2022-ve-zdravi-dejte-si-predsevzeti-nezanedbavat-prevenci najdete informace o preventivních vyšetřeních u lékařů a jejich důležitosti. Zdroj: Helpnet.cz

8) Mikrobusy na objednání pro hendikepované od roku 2022 zajistí dopravu i pro Středočechy

Spolu s přípravami na spuštění zcela nového konceptu speciálních mikrobusů pro hendikepované v Praze od ledna 2022 se podařilo vyjednat možnost použití této služby i pro obyvatele Středočeského kraje v bezprostředním okolí metropole. Nově budou moci tuto službu v příměstských obcích za Prahou použít i obyvatelé Středočeského kraje s bydlištěm v těchto obcích ležících v 1. vnějším tarifním pásmu. Za 70 korun se tak hendikepovaní svezou do Prahy speciálním mikrobusem třeba z Říčan, Jesenice, Černošic nebo z Hostivice. Všichni Středočeši s trvalým bydlištěm kdekoli ve Středočeském kraji budou moci tuto službu využít nově na území Prahy. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/mikrobusy-na-objednani-pro-hendikepovane-od-roku-2022-zajisti-dopravu-i-pro-stredocechy. Se zástupci ROPIDu a BEZBA dopravy jednal také náš pobočný spolek MO Flora. Jednali o těchto bodech: 1) Jako problém se především rodičům zdravotně hendikepovaných dětí jeví platba v hotovosti (nebo platební kartou) u řidiče, nikoliv jako tomu bylo u Handicap Transportu, tedy 1x za měsíc fakturou. Debata by se dala shrnout tak, že po rozeběhnutí nové služby se cca za půl roku vše znovu vyhodnotí a eventuálně by se zkusilo přenastavit PC program. Praktické provedení je ovšem velice problematické. 2) Další problém se týkal přepravy zdravotně hendikepovaných dětí do pražských škol a stacionářů ze Středočeského kraje: došlo k dohodě o financování, takže doprava těchto dětí není ohrožena a bude probíhat jako tomu bylo dosud. 3) Rovněž byly vyvráceny obavy osob nevidomých, zda nebudou z okruhu přepravovaných vyloučeny: tyto osoby, stejně tak jako všichni další držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, budou mít přístup k této přepravě jako byli zvyklí u Handicap Transport. 4) Pacienti onkologičtí (dětští nebo dospělí), kteří zatím nemají vyřízený průkaz ZTP, ZTP/P, nejsou z dopravy vyloučeni, ale musí doložit, že vyřizování jejich průkazu na Úřadu práce je v jednání. 5) MO Flora poukázala na prakticky vyloučenou možnost dospělých klientů/držitelů průkazů ZTP/P a ZTP objednat si dopravu k lékaři atd. v časech blokovaných přepravou dětí do a ze škol či stacionářů. Zde dostali povzbuzující odpověď, že budou vyčleněna dvě auta právě pro tyto účely dospělých registrovaných klientů + počítá se s jedním vozem v “pohotovostním režimu” pro případ, že člověk na vozíku někde uvízne např. z důvodu jeho poruchy. 6) Průkazy ZTP/P a ZTP je nutné mít u sebe – kontrola řidičem. 7) Pro všechny registrované klienty s průkazem ZTP/P a ZTP přes registrační formulář platí – platba u řidiče platební kartou event. v hotovosti. Zdroj: STP Flora, Helpnet.cz

9) Jarní kurzy Klubu Remedium

Jazykové, výtvarné, pohybové, počítačové a další kurzy jsou určeny pro všechny pražské, ale i mimopražské seniory. Sociálně aktivizační služba pro seniory – Klub Remedium (Táboritská 22, Praha 3) – je tu nejen proto, aby pomáhala seniorům v obtížných životních situacích, ale také aby mohla nabídnout řadu užitečných a smysluplných kurzů a aktivit, které jim mohou pomoci k vyplnění volného času a získávat tak potřebné dovednosti i společenské kontakty. Nabídku kurzů pro seniory najdete na stránkách https://www.vstupujte.cz/view.php?cisloclanku=2009080003. Zdroj: Helpnet.cz

10) První psychická pomoc: psychická stabilizace člověka v náročné životní situaci

Když se našim blízkým nebo někomu z našeho okolí stane neštěstí, většinou se nás to dotýká a máme potřebu pro ně něco udělat. Rádi bychom nabídli pomoc, ale někdy si nejsme jistí, jak to udělat. Dokonce můžeme mít strach, abychom naším počínáním situaci ještě nezhoršili. Obavy spojené s poskytováním první psychické pomoci se vlastně neliší od první zdravotní pomoci. Všichni můžeme pomoci, neboť první pomoc může a má poskytnout každý. V základu se jedná o naše přirozené, pozitivní a věcné chování k člověku v náročné životní situaci. Stručné informace, jak takovou první pomoc poskytnout a že nám v tom může pomoci také bezplatná mobilní aplikace První psychická pomoc, najdete na stránkách https://sancedetem.cz/prvni-psychicka-pomoc-psychicka-stabilizace-cloveka-v-narocne-zivotni-situaci?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=bce995071e-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-bce995071e-134693969. Zdroj: Šance dětem

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz