Informace, tipy a nabídky 30. 9. 2020

Zář 30, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Roušky pro OZP

V pondělí 14. 9. 2020 oznámila ministryně Jana Maláčová na svém twitteru, že Vláda souhlasí s návrhem Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na distribuci ochranných pomůcek lidem s handicapem. Roušky s respirátory tedy poputují k 170.000 invalidů ve 3. stupni a k 17.000 zdravotně postižených mladším 18 let. V pondělí 7. 9. schválila vláda rozeslat lidem nad šedesát let 5 roušek a jeden respirátor. Ve spolupráci s NRZP ČR se podařilo definovat skupinu lidí se zdravotním postižením, které mají také ochranné pomůcky dostat, a to tak, že roušky obdrží také příjemci III. stupně invalidního důchodu a dále děti do 18 let, kterým byl přiznán průkaz ZTP nebo ZTP/P. Je možné, že toto řešení nemusí být konečné, protože je možné, že tento model nepodchytí všechna onemocnění, pro která může být covid-19 velmi nebezpečný. Více informací: https://nrzp.cz/2020/09/15/informace-c-73-2020-rousky-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

2) Aplikace Záchranka nově umožňuje videopřenos z místa nehody

Mobilní aplikace Záchranka, sloužící primárně pro přivolání první pomoci, nově umožňuje videopřenosy mezi člověkem v nouzi a zdravotnickou záchrannou službou. Po zavolání z aplikace nebo po zavolání na linku 155 může nově operátor s volajícím zahájit videopřenos z místa události, když se operátor potřebuje podívat, jak to na místě vypadá. Virtuálně tak aplikace přináší oči záchranáře na místo nehody, a zkušené oko záchranáře dokáže vyhodnotit kolik posádek je potřeba, jestli je potřeba letecká záchranná služba a podobně. Pro uživatele se zavedením této funkce uživatelsky nic nemění, přímo v aplikaci změnu neuvidí a není nutné ji aktualizovat. Současně s videopřenosem je sdílena poloha volajícího a otevírá se i okno pro chat. Vše funguje i v případě, kdy volající nemá nainstalovanou aplikaci Záchranka. Přenos videa je možný pouze pokud má člověk připojení k internetu a kameru v telefonu. Aplikaci Záchranka si do mobilního telefonu každý může nainstalovat zdarma. Více informací: https://www.zachrankaapp.cz/. Zdroj: Verlag Dashöfer

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o usnesení Republikového výboru NRZP ČR k návrhu této vyhlášky. Zdroj: NRZP ČR

4) Poradenská linka pro poskytovatele sociálních služeb

MPSV spustilo v pondělí 14. 9. 2020 poradenskou linku pro poskytovatele sociálních služeb. Provoz linky bude zajištěn v pracovní dny v době od 10:00 do 15:00 hodin. Linka je určena pro poskytovatele sociálních služeb. Cílem linky je podat informace o postupech sociálních služeb v době epidemie COVID-19, o doporučeních MPSV, o SEMAFORU a dalších aktivitách MPSV vč. informací o dotačním titulu MPSV na podporu sociálních služeb. Bude také poskytovat základní kontakty, na koho se obrátit s dalšími dotazy mimo resort MPSV. Linka nemůže poskytovat zdravotnické informace. Na poradenskou linku je možné volat na čísla 771 139 342 nebo 771 139 343. Zdroj: Helpnet.cz

5) Centrální informační linka ke koronaviru 1221

Linka 1221, kterou spustilo Ministerstvo zdravotnictví 1. září 2020, slouží pro dotazy veřejnosti související s pandemií onemocnění covid-19. V provozu je každý všední den od 8 do 19 hodin, o víkendech pak od 9 do 16:30 hodin. Dotazy veřejnosti zodpoví proškolení medici a medičky. Doposud lidé volali přímo na hygienické stanice, které však soustředí kapacity na trasování. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/centralni-informacni-linka-ke-koronaviru-1221. Zdroj: Helpnet.cz

6) 13. září je Mezinárodním dnem závětí – otvírá Měsíc dobročinné závěti

Mezinárodní den závětí 13. září lidem po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství při příležitosti Mezinárodního dne závětí od 13. září do 12. října 2020 vyhlásila letos již potřetí Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, bude proplacen notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že díky dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/13-zari-je-mezinarodnim-dnem-zaveti-otvira-mesic-dobrocinne-zaveti-0. Zdroj: Helpnet.cz

7) Přídavné pohony Klaxon k mechanickým vozíkům

Firma CanoCar nabízí přídavné elektrické pohony k mechanickým vozíkům. Když se mechanický vozík doplní o přídavný pohon, zůstávají výhody mechanického vozíku (lehká konstrukce, dobrá manévrovatelnost) a přidají se výhody elektrického vozíku (dlouhý dojezd, šetření rukou a ramen, snadné zdolávání nástrah města i terénu). Více informací naleznete na stránkách https://www.vozka.org/aktuality/zdravotechnika/pridavne-pohony-klaxon-961cz. Zdroj: Vozka

8) Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2019. Přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka obsahuje např. informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky. Zdroj: ČSSZ

9) Příručka antidiskriminačního práva

Publikaci pro vzdělávání sociálních pracovníků a pracovnic připravila Kancelář veřejného ochránce práv. Lidé, kteří se setkávají s diskriminací, jsou často v kontaktu se sociálními pracovníky a pracovnicemi. Ti by jim měli nejen pomáhat, ale také je podpořit, aby se uměli bránit, pokud jsou porušována jejich práva nebo jsou diskriminováni. To ovšem předpokládá, že sociální pracovníci umí diskriminační praxi rozpoznat, znají možnosti řešení, ví, na který kontrolní orgán se obrátit apod. Kancelář veřejného ochránce práv proto nyní vydává příručku antidiskriminačního práva pro vzdělavatele v sociální práci. Jejím smyslem je usnadnit vyučujícím přípravu výuky budoucích sociálních pracovníků a pracovnic v otázkách ochrany před diskriminací. Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci a pracovnice s diskriminací setkávají nejčastěji, tedy oblasti bydlení, vzdělávání, zaměstnání, zdravotní péče, zboží a služeb. Obsahuje řadu modelových případů s řešením doplněným o vysvětlení situace a nechybí ani další úlohy a náměty pro praktické využití ve výuce. Cílem je naučit sociální pracovníky a pracovnice rozpoznávat diskriminační jednání a vědět, jak se mu dá čelit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/prirucka-antidiskriminacniho-prava. Zdroj: Helpnet.cz

10) Konference Směřování neformální péče 2020

Tématu pečujících se bude věnovat odborná konference Směřování neformální péče v roce 2020, která se pod záštitou místopředsedkyně Senátu paní Miluše Horské uskuteční 13. 10. 2020 z důvodu epidemiologických opatření online. Na konferenci o neformální péči vystoupí zástupci Ministerstva práce a sociálních věcí, radní pro sociální oblast hl. m. Prahy, zástupci městských částí Praha 3 a Praha 7 a zástupci několika neziskových organizací, kteří jsou mnohdy sami pečujícími. Přihlášku na online konferenci naleznete na stránkách https://alfahs.cz/2020/09/25/konference-smerovani-neformalni-pece-2020-online/. Konference bude nahrávána a následně k dispozici na stránkách organizace Alfa Human Service, z.s. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/den-pecujicich-letos-pripomeneme-jiz-podruhe. Zdroj: Helpnet.cz

11) Zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele OZP

Vláda schválila zvýšení příspěvku pro zaměstnavatele, kteří zaměstnávají více než 50 % osob se zdravotním postižením. S platností od 1. října 2020 bude příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP zvýšen o 800,- Kč měsíčně, tedy na 13 600 Kč měsíčně. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/vlada-schvalila-zvyseni-prispevku-na-podporu-zamestnavani-osob-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: NRZP ČR

12) Festival ptactva

První říjnový víkend již tradičně probíhá podzimní Festival ptactva. Během něho organizují ornitologové z České společnosti ornitologické pro veřejnost vycházky do přírody spojené s pozorováním ptáků a dalším doprovodným programem. Udělejte si čas a pojďte s nimi pozorovat ptáky do podzimní přírody! Během vycházek zaznamenávají ornitologové u nás i v ostatních zemích data o celkovém počtu pozorovaných druhů a jedinců ptáků, nejčastěji pozorovaných druzích, vzácných druzích apod. V letošním ročníku pro vás organizátoři připravili 43 vycházek. Většina z nich se uskuteční přímo o výše zmíněném víkendu. Více informací: https://www.birdlife.cz/pozvanka-na-festival-ptactva-2020/. Zdroj: Holubí pošta

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz