Informace, tipy a nabídky 3. 5. 2022

Kvě 3, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka automobilu Hyundai Getz na ruční ovládání

Obrátila se na nás pracovnice Centra pro zdravotně postižené a seniory Středočeského kraje, pracoviště Mladá Boleslav, s nabídkou osobního automobilu. Auto nabízí jedna z jejich klientek. Manžel této paní donedávná ovládal řízení automobilu na ruční ovládání. Manžel již auto neřídí a paní tímto nabízí ke koupi vozidlo Hyundai Getz na ruční ovládání, 15 let staré, najeto 55 000 km, cena 50 000 Kč. Pokud byste měli o auto zájem, obraťte se prosím na Centrum pro zdravotně postižené a seniory (CZP), které vám zprostředkuje kontakt na majitele vozidla. Kontakt na CZP: paní Hasmik Ohanjan, tel.: 326 324 021, e-mail: czp@czpmb.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) Cesta domů nabízí praktické kurzy pro ty, kteří pečují o blízkou osobu

Ocitli jste se v nelehké životní situaci a potřebujete se postarat o těžce nemocného, který je upoutaný na lůžko, ale nevíte jak o něj správně pečovat? Cesta domů pořádá kurzy pro ty, kteří mají svého blízkého v domácí péči a nyní zveřejnili i výuková videa, ze kterých se můžete učit z pohodlí domova. Nezisková organizace Cesta domů nově pořádá kurzy pro neformální pečující. Zároveň spolek vydává videa a návody týkající se domácí péče, ve kterých najdete praktické rady, jak se postarat o člověka upoutaného na lůžko. Cílem materiálů bylo vytvořit pomyslnou první pomoc pro všechny, kdo s péčí doma začínají nebo čelí novým situacím, se kterými si neví rady. Kurzy a videa jsou určené i pro ty, kteří nemají s takovou péčí žádnou zkušenost. Podrobnější informace najdete na stránkách https://blog.givt.cz/2022/04/05/cesta-domu-nabizi-prakticke-kurzy-pro-ty-kteri-pecuji-o-blizkou-osobu/. Zdroj: Givt.cz

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči, nebo prohlášení Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k dopadům zdražování energií, pohonných hmot a potravin na osoby se zdravotním postižením, nebo informace o připomínkování novely stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), nebo informace o příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o připomínkování novely zákona týkající se lékařské posudkové služby (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony), nebo informace o předávání cen VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

4) Na jaké preventivní prohlídky máte nárok a které byste neměli opomíjet

Celá řada zdravotních problémů a onemocnění se dá poměrně účinně léčit, pokud se objeví včas. A naopak, v případě, že je zanedbáte, může být v některých případech na řešení už pozdě. Kdy a jak často byste měli zavítat do ordinace lékaře a na co máte nárok zdarma? To najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/19/na-jake-preventivni-prohlidky-mate-narok-a-ktere-byste-nemeli-opomijet/. Pokud bude mít jedinec pocit, že lékař jeho prohlídky neprovádí dostatečně důsledně a v souladu s vyhláškou ministerstva zdravotnictví, neměl by nad tím mávnout rukou! Pokud k lékaři nemáte důvěru, vždy je lepší vyhledat jiného. Pokud žádného jiného lékaře neznáte, pak se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která vám pomůže se zajištěním jiného registrujícího lékaře. Využít opět můžete i pomoci služby jako uLékaře.cz: https://www.ulekare.cz/. Na lékaře je možné si i stěžovat. V první řadě zřizovateli daného zdravotnického zařízení (je-li to někdo jiný než konkrétní lékař), následně se pacienti mohou obrátit na zdravotní pojišťovnu, případně na Českou lékařskou komoru. Zdroj: Aktivní život

5) Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat. Tyto informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/za-jakych-podminek-lze-cerpat-kratkodobe-a-dlouhodobe-osetrovne. Zdroj: ČSSZ

6) Právo na informace o vašem zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění). Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnance kromě informace o zdravotní způsobilosti pracovníka vykonávat danou pozici. Podrobnější informace týkající se této problematiky na jdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/20/pravo-na-informace-o-vasem-zdravotnim-stavu/. Zdroj: Aktivní život

7) Pracovní neschopnost a její limity pro OZP

Ve dvou článcích na stránkách Vozejkov je zpracované rozsáhlé téma nemocenské pro osoby s přiznaným invalidním důchodem. První článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/nemocenska-cast-1 a druhou část na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nemocenska-cast-2. Zdroj: CZEPA

8) Co dělat, když za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/25/zamestnavatel-neplatil-zdravotni-pojisteni-zamestnanci-a-utekl-do-zahranici-musi-zamestnanec-zaplatit-pojistne-a-pokutu-penale/ najdete rady, jak postupovat, když zjistíte, že za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění. Zdroj: Aktivní život

9) Série videí o spastické paréze

Projekt Pečuj doma připravil 16 krátkých videí, které vás provedou problematikou spastické parézy. Ve videích se řeší nejčastější otázky spjaté se spastickou parézou, ať už jde o prognózu pacientů, rehabilitační plány, alternativní postupy léčby i kompenzační pomůcky, které život se spastickou parézou ulehčují. Videa najdete na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLXAWUgxw3K3D5vIekOqzxmH6VQUvwgAa7. Zdroj: Pečuj doma

10) Kurzy trénování paměti

Víte o tom, že můžete mozek posilovat stejně jako svaly? Vyzkoušejte si to s projektem Pečuj doma. Potrénujete paměť, smysly i slovní zásobu. Vyzkoušíte si postřeh a koncentraci a seznámíte se s různými paměťovými technikami. Nabídku bezplatných on-line kurzů najdete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/online-kurzy-pro-pecujici/trenovani-pameti-321/. Kurzy se konají 4.5., 11.5., 19.5., 25.5., 1.6., 9.6., 16.6., 22.6.2022, délka trvání vždy 1 hodina. Je třeba se na ně dopředu přihlásit. Zdroj: Pečuj doma

11) Praktický průvodce pro pečující

Projekt Pečuj doma připravil Praktického průvodce pro pečující, kteří s péčí začínají nebo se na péči o blízkého chystají. Provede je prvními kroky a pomůže zvládnout toto náročné období. V průvodci najdete několik základních informací a výčet prvních kroků, které byste měli učinit, když začínáte pečovat o svého blízkého. Publikaci najdete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/nase-sluzby/prirucky/. Zdroj: Pečuj doma

12) Zpravodaj ČSSZ

Mimořádná valorizace důchodů je velké téma letošního roku, a proto se na ni ČSSZ zaměřila ve svém online Zpravodaji ČSSZ. Ve zpravodaji se dozvíte, proč se důchody valorizují, koho se mimořádné zvýšení týká, jak se výše nového důchodu vypláceného od června vypočítá, nebo jaká je pravděpodobnost další mimořádné valorizace na podzim. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpravodaj ČSSZ (květen 2022)

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz