Informace, tipy a nabídky 3. 11. 2022

Lis 3, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka prosincového pobytu v Hotelu Reza

V příloze najdete nabídku lázeňského pobytu v Hotelu Reza ve Františkových Lázních v termínu od 6. 12. do 13. 12. 2022. Informace o hotelu najdete na webových stránkách www.hotelreza.cz. Zdroj: STP Plasy

Hotel Reza Františkovy Lázně prosinec 2022

2) Důležitá informace: Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodné již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty. Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022. Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu. Žádost o předčasný důchod nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pozadat-letos-o-predcasny-duchod-muze-byt-vyhodnejsi-nez-cekat-na-pristi-rok. Zdroj: Helpnet.cz

3) Od 1. listopadu 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022. Tato změna se především dotkne dávek nemocenského pojištění, jelikož se jich vyplácí zdaleka největší množství. Přes ePortál ČSSZ si však můžete změnit způsob výplaty dávek nemocenského pojištění na bankovní účet a ušetřit tak za poplatky. Tato změna se nijak nedotkne důchodů vyplácených v hotovosti. Změna cen služeb za doručení se týká hlavně dávek nemocenského pojištění, tedy například nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, otcovské a dalších. U nemocenského od zavedení eNeschopenky platí, že se pojištěnci vyplácí stejným způsobem jako mzda nebo plat, přičemž tuto informaci sděluje příslušné OSSZ zaměstnavatel. Pokud nechcete platit poplatky za poštovní poukázky, dávky si můžete nechat jednoduše vyplácet na bankovní účet. Platební údaje uvedete při vyplňování příslušné žádosti o dávku. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-listopadu-2022-si-priplatite-za-vyplatu-davek-nemocenskeho-pojisteni-slozenkou. Zdroj: ČSSZ

4) Kampaň a portál Zkrotíme energie

Plnohodnotný život rodin narušuje růst cen energie. Pro řadu občanů je situace velmi nepřehledná a je třeba pracovat s lidmi přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kampaň a portál www.zkrotimeenergie.cz. Úvodní fáze kampaně se zaměří především na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, které mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností a projeví se snížením výdajů v celkové částce tisíců korun ročně. Souběžně MPSV informuje o možnostech systému dávek a zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie. Od listopadu se pak hlavní obsah kampaně zacílí na dlouhodobá opatření. Do kampaně se mohou zapojit i neziskové organizace, a to např. šířením tiskových materiálů či online workshopy, které pomohou klientům při ochraně před vysokými cenami energie. Zdroj: NRZP ČR

5) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o projednávání příspěvku na mobilitu a výchovného, nebo informace o novele zákona o státní sociální podpoře, nebo informace o schválení novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, poslaneckou sněmovnou, nebo informace o návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a kterou se mají zvýšit úhrady za sociální služby, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

6) Listopadový program Právě Teď!

Organizace Právě Teď! o.p.s. nabízí seniorům společná setkávání, vzdělávání, výlety a vycházky, pohyb a pravidelné on-line programy. Většina akci je bezplatných a není-li uvedeno jinak, zúčastnit se jich může každý senior bez předchozí registrace. U výletů si každý hradí cestu, vstupné či občerstvení. Listopadový program najdete na stránkách https://pravetedops.cz/2022/10/22/listopadovy_program_2022/. Zdroj: Helpnet.cz

7) Biologická léčba může pomoci až 20 000 pacientů s lupénkou. Většina z nich ale o možnosti neví

V České republice se s lupénkou potýká zhruba 250 000 lidí všech věkových kategorií. Lupénka neboli psoriáza je především kožní onemocnění, ve 20-30 % případů však může postihovat i klouby. Lupénka není jen „kosmetickou“ záležitostí. Jedná se o onemocnění, které výrazně ovlivňuje psychiku pacienta a v pokročilejších stadiích ho může zcela vyřadit z běžného života. Lupénku v současnosti nelze zcela vyléčit, ale dokážeme ji úspěšně léčit a potlačovat. Nejběžnější a obvykle první léčbou, se kterou se psoriatici setkají, je lokální terapie v podobě různých roztoků a mastí s obsahem kortikosteroidů a dalších látek. V současnosti ji podstupuje většina pacientů, přestože má při dlouhodobém používání nízkou účinnost a nežádoucí vedlejší účinky. U středně těžkých a těžkých stadií lupénky se následně přistupuje k systémové léčbě. Ta spočívá v podávání léků potlačujících zánět. Další možností na pomezí lokální a systémové léčby je fototerapie, která využívá UVA nebo UVB záření. Nejmodernější léčebnou metodou lupénky je biologická léčba, která potlačuje zánět již v raném stádiu. Velkou výhodou biologické léčby je možnost dlouhodobého podávání a minimální vedlejší účinky. Biologická léčba je velmi účinná – u více než 80 % pacientů dochází k 90% zlepšení projevů nemoci. Vhodná je téměř pro každého. Pokud pacient již podstoupil lokální léčbu a systémovou léčbu, která byla neúčinná, nebo ji z nějakých důvodů nešlo použit, má středně těžkou nebo těžkou formu lupénky a je postižen alespoň na 10 % těla, pak má nárok na biologickou léčbu. Při splnění nezbytných podmínek má pacient biologickou léčbu plně hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Mnoho pacientů o možnosti biologické léčby vůbec neví a k bližším informacím se často nedostanou. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/biologicka-lecba-muze-pomoci-az-20-000-pacientu-s-lupenkou-vetsina-z-nich-ale-o-moznosti. Zdroj: Helpnet.cz

8) Listopadový Zpr@vodaj ČSSZ: Jak předejít nízkému důchodu či jeho zamítnutí

Česká správa sociálního zabezpečení vydala další online Zpr@vodaj ČSSZ. V listopadovém čísle se zaměřila na to, co vše je dobré si hlídat před zažádáním o starobní důchod, kde můžete průběžně získávat potřebné informace a jak lze díky nim předejít nízkému důchodu či v krajních případech jeho zamítnutí. Zpr@vodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (listopad 2022)

9) Workshop o komunikaci s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením

NRZP ČR pořádá Workshop o komunikaci s lidmi s tělesným, mentálním, zrakovým a sluchovým postižením, který je primárně určen zaměstnancům NRZP ČR a zájemcům z řad členských organizací NRZP ČR, ale mohou se účastnit i jednotlivci z jiných organizací. Účast na workshopu je bezplatná. Workshop se uskuteční v pátek 11. listopadu 2022 od 9:00 do 16:00 hodin v sídle NRZP ČR, Partyzánská 1/7, 170 00 Praha 7 – Holešovice (budova Pražské teplárenské), salonek v 1. patře. Součástí workshopů budou ukázky kompenzačních pomůcek a praktické nácviky. Zajištěno bude drobné občerstvení. Přihlásit na kurz se můžete nahlášením svých kontaktních údajů na email o.folk@nrzp.cz. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/10/26/informace-c-89-2022-pozvanka-na-workshop/. Zdroj: NRZP ČR

10) Pozvánka pro pečující na setkání s odborníky

Workshop organizace A DOMA se uskuteční ve čtvrtek 10. listopadu 2022 od 16:00 do 19:00 hod. v denním stacionáři Domov svatého Karla Boromejského v Praze, K Šancím 50/6, Praha 17 – Řepy. Proběhne setkání s odborníky v rámci projektu Dva životy Praha II. Představí se multidisciplinární tým odborníků (rodinný průvodce, ergoterapeut, fyzioterapeut, psychoterapeut, klinický farmaceut, nutriční terapeut, trenér paměti, mediátor, sociální pracovník, právník), který během celého projektu bude pečujícím pomáhat. Využít služeb projektu mohou všichni pečující žijící nebo pracující na území hlavního města Prahy. Všechny aktivity jsou zcela zdarma. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pozvanka-pro-pecujici-na-setkani-s-odborniky-0. Zdroj: Helpnet.cz

11) Publikace organizace Cesta Domů

Organizace Cesta domů, která poskytuje poradenské služby v oblasti péče o nevyléčitelně nemocné a umírající a snaží se o zvýšení povědomí v oblasti paliativní, vydává různé informační publikace. Ty slouží nemocným a pečujícím, jiné odborníkům, další jsou pro nás všechny. Vydávají také knížky pro děti a jejich dospělé. Všechny publikace si můžete prohlédnout na stránkách https://www.cestadomu.cz/nakladatelstvi/publikace?kategorie=392&utm_source=ecomail&utm_campaign=2022_11_01_agenturyvsvossestry&utm_medium=email&utm_term=59038&ecmid=27722. Zdroj: Cesta domů

12) Giving Tuesday

Už za necelý měsíc se po celém světě opět spojí stovky milionů lidí a v rámci světového dne štědrosti a dobrých skutků budou konat dobro. Letos tento den připadá na úterý 29. listopadu 2022. V Česku tuto událost od roku 2016 zastřešuje Asociace společenské odpovědnosti. Do akce se mohou zapojit všichni – neziskové organizace, firmy i jednotlivci. Každý má něco, co může nabídnout ー čas, odborné znalosti, peníze, velké i malé věcné dary, jídlo, oblečení, hračky. Už nyní je možné registrovat své výzvy, a to až do 28. listopadu 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.givingtuesday.cz/. Zdroj: Giving Tuesday

13) Roztroušená skleróza v životě pacienta 8. listopadu v Domově sester v Ostravě

Seminář, který se uskuteční 8. listopadu 2022 od 15:00 do 18: 00 hod., je určen pro pacienty s nově zjištěným onemocněním a proběhne v Kongresovém sálu Domova sester FN Ostrava (přízemí), 17. listopadu 1790, Ostrava. Tento seminář nenahrazuje pravidelné kontroly u ošetřujícího lékaře. V případě dotazů se informujte u svého lékaře. Účast rodinných příslušníků a přátel je doporučená a velmi vítaná. V případě zájmu se prosím registrujte na stránkách http://rsvzivotepacienta.gsymposion.cz/ nebo na tel. čísle: 597 373 383. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/10/21/roztrousena-skleroza-v-zivote-pacienta-8-listopadu-v-domove-sester-v-ostrave/. Zdroj: Aktivní život

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz