Informace, tipy a nabídky 29. 9. 2021

Zář 29, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok.

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali. Zdroj: ČSSZ

2) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců, aby neprojednali novelu zákona o sociálních službách, následně pak informaci o schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění, nebo dále informace o parkování účastníků na Cenách MOSTY v Ostravě, nebo informace o doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám. Zdroj: NRZP ČR

3) Měsíc dobročinné závěti

Stále více lidí po celém světě ve své poslední vůli pamatuje na dobročinné organizace a odkazuje jim část majetku. Na 13. 9. připadl Mezinárodní den závětí, koalice Za snadné dárcovství při té příležitosti vyhlašuje Měsíc dobročinné závěti. V tomto období za finančního přispění Nadace Via proplatí notářský poplatek každému, kdo nechá sepsat závěť, ve které bude pamatovat na blízkou neziskovou organizaci. Od 13. 9. do 12. 10. 2021 si tedy mohou dárci nechat proplatit notářský poplatek za sepsání závěti, pokud z ní podpoří neziskovou organizaci. V závěti lze přesně určit, na co má být dar využit. Stejně tak je možné ji zůstavitelem upravovat a měnit. Sepsání dobročinné závěti přináší dárci jistotu a klid, že s jeho majetkem bude po smrti naloženo smysluplně a navíc pomůže druhým. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/startuje-mesic-dobrocinne-zaveti. Zdroj: Svět neziskovek

4) Podpora a péče o pečující

Ať už pečování začíná pozvolna nebo najednou, většina pečujících potřebuje získávat nové znalosti a dovednosti. V rámci Týdne sociálních služeb v ČR přijměte pozvání do Prachatic na setkání s odborníky i pečujícími osobami, které se uskuteční 6. října (středa) 2021 již od 8:00 hodin ve Společenském sálu Národního domu v Prachaticích. V rámci setkání se můžete těšit na zajímavé přednášky odborníků z MPSV, města Prachatice, Jihočeského kraje, SOS Šumavska, JCZPS, hospice, Diakonie ČCE, Krebulu, DSMK a také se svými příběhy vystoupí pečující jak o děti, tak i dospělé se zdravotním postižením, tak seniory. Dále je připraveno vyhodnocení s předání poděkování pečujícím roku 2021 ORP Prachatice a povídání s herečkou Lilianou Malkinou. Více informací najdete v přiložené pozvánce. Zdroj: MěÚ Prachatice

Pozvánka Podpora a péče o pečující

5) ČSSZ varuje před podvodnými dopisy společnosti Pojar a.s.

Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje na nekalé praktiky společnosti Pojar a.s. (někdy uváděná jako „nezisková organizace“), která nabízí „analýzu a přepočet starobního důchodu“ a klamavě uvádí, že spolupracuje s Českou správou sociálního zabezpečení a je jí pověřena k oslovení vybrané skupiny klientů. Česká správa sociálního zabezpečení se od těchto tvrzení zcela distancuje. Jedná se o podvodné chování uvedené společnosti a ČSSZ v žádném případě nedoporučuje reagovat na tuto či obdobné nabídky. Česká správa sociálního zabezpečení k výkonu své agendy nikdy nevyužívá služeb třetích stran a s klienty komunikuje výhradně napřímo. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/cssz-varuje-pred-podvodnymi-dopisy-spolecnosti-pojar-a-s-. Zdroj: ČSSZ

6) Konference I slova léčí

Na psychosociální potřeby v jednotlivých fázích onkologického onemocnění je zaměřen 5. ročník konference, který se uskuteční v online prostředí 11. listopadu 2021. Onkologická nemoc přináší do života těch, koho se osobně nebo v blízkém okolí dotýká, specifické potřeby. Co se má jak a kdy dělat, aby byl život s nemocí, co nejsnesitelnější? Jak efektivně a cíleně podpořit nemocné i blízké v aktivním přijetí nemoci a léčbě? To jsou otázky, které si kladou jak sami nemocní a jejich blízcí, tak ale i profesionálové, kteří s nimi pracují. Právě na tyto otázky reaguje připravovaná konference „I slova léčí“, jediná mezioborová akce svého druhu. 11. listopadu 2021 se tak sejdou v online prostředí profesionálové i laici, které téma rakoviny zajímá. Najdou zde prostor témata od diagnostiky, přes léčbu, rekonvalescenci až po umírání nebo naopak návrat do práce či další život s rakovinou. Konference je díky podpoře partnerů zdarma, zájemci o konferenci se mají přihlašovat online na www.islovaleci.cz. Zde také naleznou více informací a program konference. Konferenci ve spolupráci s VFN Praha realizuje Amelie, z.s. Zdroj: Helpnet.cz

7) Projekt dopravní mobility

Projekt dopravní mobility osob se zdravotním postižením www.handycars.cz je určený všem osobám se zdravotním postižením bez rozdílu klasifikace a druhu zdravotního postižení, tedy držitelům průkazu TP, ZTP a ZTP/P. Těmito průkazy se stačí prokázat u každého dealera k získání výhod Handycars. Projekt lze uplatnit i pro zdravotně postižené děti ve věku 3 let a výše. Handycars je projektem značek Peugeot, Opel a Citroen. Každý dealer těchto značek vám rád podá podrobné informace o projektu a slevách, které vám poskytuje. V rámci projektu můžete získat řadu výhod: poradenství při výběru vašeho vozu vzhledem k vašemu postižení, výhodné spotřebitelské úvěry a výhodné pojištění, dobré servisní podmínky, zajištění úpravy vozu dle vašich potřeb ve spolupráci se společností www.rucniovladani.cz, zdarma asistenční služby na dobu 5 roků, slevy na vybraný vůz až do výše 20 %. Zdroj: STP v ČR z. s.

8) Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Připravil např. informace pro lidi se sluchovým postižením, informace pro voliče o možnostech hlasovaěniě, pokud jsou v izolaci nebo karanteěně kvůli onemocněniě covid-19, nebo informace pro lidi s mentálním postižením. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-volice-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

9) Fórum sociálních služeb

Ministerstvo práce a sociálních věcí si vás dovoluje pozvat na Fórum sociálních služeb: Sociální služby odpovídající standardům 21. století – deinstitucionalizace jako možná cesta. Fórum se uskuteční v pátek 1. října 2021 v hotelu Vienna House Diplomat Prague (Evropská 15, 160 41 Praha 6) od 9:00 do 16:30 hod. V rámci dopoledního programu proběhne úvodní panel na téma „Jak by měly vypadat sociální služby v 21. století?“. V rámci odpoledního programu budou realizovány panelové diskuse, během nichž budou reflektována témata z oblasti sociálních služeb, stárnutí populace, transformace a deinstitucionalizace sociálních služeb i institucionální péči o ohrožené děti. Mezi řečníky se objeví poslanci, senátoři, zástupci státní správy i samosprávy, zástupci neziskových organizací a experti. Program a registrační formulář naleznete na stránkách www.fss2021.cz. Program můžete sledovat i on-line. Zdroj: MPSV

10) Jak se z toho nesesypat

Setkání pro neformálně pečující pořádá 5. října 2021 v Praze A DOMA, z.s. Seznámíte se s komplexním řešení všech situací, které při péči o své blízké zažíváte. Setkání proběhne 5. 10. 2021 od 16:00 hod. v Centru aktivizačních programů, Burešova 1151/12, Praha 8. K dispozici bude i malé občerstvení, vstup je zdarma. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-z-toho-nesesypat-2. Zdroj: Helpnet.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz