Informace, tipy a nabídky 23. 6. 2022

Čvn 23, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka ubytování v penzionu Pastviny

Penzion Pastviny v Žamberku v Pardubickém kraji nabízí ubytování. Prostory penzionu jsou bezbariérové a vybavené výtahem. Dva pokoje jsou plně bezbariérové, vhodné pro vozíčkáře. Penzion již spolupracuje se společností Roska, Společností dializovaných, se společností Parkinson a Meta. Penzion se stará ve své restauraci pouze o ubytované, to přináší klid pro skupiny. Ideální termíny pro pobyty STP jsou od 1. 10. do Velikonoc, nicméně i v jiných termínech je možná spolupráce. Ceník s nabízenými službami a nabídku stravování naleznete v příloze, ceny jsou garantovány na 1/2 roku (tedy do listopadu 2022). Kontakt: Martin Dvořák, Penzion Pastviny, Pastviny č.p. 143, Žamberk, tel.: 608 381 094, e-mail: martin@penzion-pastviny.cz, web: https://www.penzion-pastviny.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

ceník penzion Pastviny            nabídka stravování penzion Pastviny

2) Sleva na jízdném pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat elektronicky v rámci ePortálu ČSSZ, nebo fyzicky na ČSSZ. ČSSZ je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. června 2022, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (https://www.cendis.cz/nase-projekty/sleva-osoby-invalidni-ve-tretim-stupni/), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy. Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být v papírové formě, v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, nebo v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2022/06/17/informace-c-48-2022-sleva-pro-prijemce-3-stupne-id/ a další informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/ a také na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdneho. Zdroj: NRZP ČR, ČSSZ

3) Nárok na zdravotní péči v zahraničí

Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic nepřekvapilo. Informace najdete v článku na stránkách https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/kdyz-dalky-volaji-aneb-na-jakou-peci-mam-narok-v-zahranici. Zdroj: Verlag Dashöfer

4) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslaneckém návrhu na zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo informace o mimořádné tiskové konferenci NRZP k dotacím na sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

5) Kurz o demenci pro pečující i seniory

Moravskoslezský kruh pořádá seminář o demenci. Je bezplatný a koná se v pondělí 27. června 2022 od 15:00 do 18:10 hod. ve velkém sále Knihovny J. Mahena na Kobližné ulici 4 v Brně. Kapacita sálu je dostatečná, takže pokud máte zájem, můžete dorazit i bez přihlášení. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.mskruh.cz/akce/cyklus-kurzu-pro-pecujici-v-cervnu-2022-v-brne. Zdroj: Pečujeme doma

6) Bezbariérový penzion Poezie v Jizerských horách

Do zmodernizovaného penzionu Poezie v Kořenově, ideálního zvláště pro skupinové pobyty, zve Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR. Kapacita penzionu je 24 osob v 7 pokojích s vlastním sociálním zařízením. Pro osoby s omezenou schopností pohybu je k dispozici výtah, bezbariérová koupelna vybavená stropním zvedákem a rehabilitačním lehátkem. Penzion je ideální především pro skupinové pobyty, kterým lze zajistit také stravování. K dispozici jsou dvě venkovní a jedna zastřešená terasa, prostorné parkoviště u penzionu, posezení u táboráku a pro děti venkovní dětské hřiště s prolézačkami, skluzavkou a pískovištěm. V přízemí je vybavená kuchyně pro vlastní vaření, jídelna, herna s kulečníkem, šipkami a stolním fotbalem a klubovna s TV. V celém penzionu je k dispozici wi-fi. Více informací najdete na stránkách na www.penzionpoezie.cz. Zdroj: Helpnet.cz

7) Týdenní stacionář v České Třebové přijímá nové klienty

Týdenní stacionář v České Třebové se stará o osoby se zdravotním postižením ve věku od 16 do 64 let. Službu poskytuje od pondělí do pátku. Trvalé bydliště v České Třebové není podmínkou, při nenaplněné kapacitě přijímá stacionář uživatele i z jiných obcí mimo okres Ústí nad Orlicí, v rámci především Pardubického kraje. Stacionář zajišťuje dopravu klientů z a do místa bydliště. Více informací najdete na stránkách http://ssct.cz/tydenni-stacionar/. Zdroj: Helpnet.cz

8) Sborník Neformální péče v teorii a praxi

Organizace Alfa Human Service, z. s. od roku 2000 podporuje dlouhodobě pečující o osoby blízké, konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro pečující. Organizace vydala Sborník Neformální péče v teorii a praxi, ve kterém můžete načerpat rady a inspiraci. Sborník si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/kampan-chrpa-pecujicim-2022-odstartovala. Zdroj: Helpnet.cz

9) Milostivé léto II.

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také zrychleně a v úvodním kole schválila Sněmovna. Předlohu nyní posuzují senátoři. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září 2022 opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. listopadu 2022. Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel „milostivého léta“ a může požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908 Kč na 1.815 Kč s DPH a nově bude muset exekutor dlužníkovi odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi „milostivé léto“ prodlouží. Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a dále také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod. K akci se opět mohou připojit i soukromé subjekty, ale není dosud jasné, které banky se k akci připojí a jakým způsobem. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/20/informace-c-49-2022-milostive-leto-ii/. Zdroj: NRZP ČR

10) Právo na podání stížnosti na zdravotnické zařízení a právo na druhý názor

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře). Pokud nebudete s jejím vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na místně příslušný krajský úřad (jedná se o krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž jsou zdravotní služby poskytovány). K tomu je třeba uvést důvody, proč nejste s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele spokojeni. Dále můžete podat stížnost na konkrétního lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta České lékařské komoře, České stomatologické komoře nebo České lékárnické komoře (např. pro neetický výkon zdravotnického povolání) nebo se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu (zejména v otázce neoprávněných úhrad za péči). Pokud se domníváte, že všechny předchozí kroky nebyly dostatečné, máte právo postupovat cestou občansko-právní žaloby. I když svému lékaři důvěřujete, mohou nastat situace, kdy uvítáte názor dalšího lékaře (například vážné onemocnění, kdy se plánuje zásadní operace apod.). Právo na konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo jiného zdravotnického pracovníka – takzvaný druhý názor – máte ze zákona (§ 28 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Stejné právo máte i u péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, např. fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami. Více informací najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/09/pravo-na-podani-stiznosti-na-zdrav-zarizeni-a-pravo-na-druhy-nazor/. Zdroj: Aktivní život

11) Mobilní aplikace Nepanikař – první pomoc při psychických potížích

Aplikace „Nepanikař“ poskytuje zdarma rychlou první psychologickou pomoc. Jedná se o první českou mobilní aplikaci, která uživatelům poskytuje první rychlou psychologickou pomoc, kterou uživatelé potřebují. Aplikace obsahuje moduly: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu, moje záznamy, poruchy příjmu potravy a kontakty na odbornou pomoc. Více informací najdete na stránkách https://nepanikar.eu/. Zdroj: NROS

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz