Informace, tipy a nabídky 22. 2. 2022

Úno 22, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Pobyt na Zvíkovském Podhradí – Hotel Zvíkov

V příloze najdete seniorskou nabídku rekreace a dalších aktivit v Hotelu Zvíkov. Stále jsou ještě některé termíny volné. Pobyty jsou na 7 nocí s plnou penzí. V případě výletů je možnost obědového balíčku s sebou. Všechny pokoje mají vlastní sociální zázemí. V těchto termínech je stále možnost speciální nabídky využít: 1.5. – 8.5.2022, 14.5. – 21.5.2022, 18.6. – 25.6.2022, 25.6. – 2.7.2022, 3.9. – 10.9.2022, 10.9.2022 – 17.9.2022 a možnost i v říjnu 2022. V případě jakýchkoliv dotazů, speciálních potřeb a požadavků se obracejte na pana Tomáše Vonakého, ředitele hotelu, tel. recepce: 725 311 127, tel. ředitel: 606 051 250, e-mail: hotel@hotelzvikov.cz, recepce@hotelzvikov.cz. Zdroj: STP Plzeňského kraje, STP Lovosice

seniorská nabídka Hotel Zvíkov 2022

2) Nabídka práce pro osoby se zdravotním postižením

Firma MANages, a.s. nám poslala nabídku práce pro osoby se zdravotním postižením. Firma požaduje: min. středoškolské vzdělání, velmi dobrou orientaci ve vyhledávání informací na internetu a dobré porozumění návodům, normám a zákonům. Dobrou písemnou vyjadřovací schopnost. Ochotu učit se firemní kultuře, psaní metodik do stanovené struktury a podle pravidel. Výdrž při studování textu a trpělivost pro práci při vylepšování metodik a opravování chyb. Práci z domova, s běžným kancelářským vybavením a s internetem. Většina práce je s informacemi na PC a jejich zpracovávání do metodik – pracovních pokynů. Firma nabízí: volnou pracovní dobu, odměnu za kvalitní práci. Předmět podnikání MANages, a.s.: prodává firmám dokumentaci a musí jí mít 100 %, bez překlepů a záměn slov, co nejvíce srozumitelnou atd. Firma hledá nové kolegy a kolegyně, kteří musí být důslední a pečliví. Kontakt: Ing. Jiří Johanis – auditor a poradce ISO, tel.: 603 882 480, e-mail: jiri.johanis@manages.as, web: www.manages.cz, adresa: MANages,a.s., Stoupající 785/12, 190 00, Praha 9. Zdroj: STP v ČR z. s.

3) Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. – úhradová vyhláška k sociálním službám

Od 1. 3. 2022 vstupuje v účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, kterou se stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Maximální částka úhrad za hodinu osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci se zvyšuje ze 130 Kč na 135 Kč. Novela vyhlášky výrazným způsobem mění ceny za některé služby, ale také za stravu a ubytování v zařízeních sociálních služeb. Nejvíce se zvyšují částky za ubytování a stravu v zařízeních sociální péče, kde je to však logické, protože náklady na stravu a ubytování rostou, především vzhledem k rychlému růstu cen energií. Cena energií se nutně musí výrazně projevit v cenách stravy a ubytování. V dnešní době již nebylo možné za původní částku, určenou na stravování, podávat kvalitní stravu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/02/22/informace-c-16-2022-novela-vyhlasky-c-505-2006-sb/. Zdroj: NRZP ČR

4) Sluchadla versus naslouchátka: ta druhá vám poškodí sluch!

Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, varuje před naslouchátky, která jsou často zaměňována se sluchadly (zdravotní kompenzační pomůckou). Naslouchátka, která lze koupit na různých e-shopech, mohou vážně poškodit sluch! Bohužel je stále hodně lidí, kteří – místo aby zašli k foniatrovi a nechali si předepsat sluchadlo, které budou mít na míru – raději si na internetu nebo v akci v supermarketu, koupí naslouchátko za pár stovek korun. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR zaznamenal v poslední době masivní nárůst reklamy na internetu právě na naslouchátka. Senioři a jejich příbuzní tak mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Nepomůže! Svaz důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Naslouchátka nejen že nepomohou k lepšímu slyšení (a porozumění), dokonce mohou lidem trvale poškodit sluch. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo na míru. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. Od ledna 2022 má nově většina lidí nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/sluchadla-versus-naslouchatka-ta-druha-vam-poskodi-sluch. Zdroj: Helpnet.cz

5) Co naše babičky uměly a na co my jsme zapomněli

Oblíbený pořad České televize poprvé podpoří vybraný charitativní projekt. Neziskové organizace, jejichž klienti jsou senioři, se mohou přihlásit do výběrového řízení na benefiční speciál do 25. února 2022. Své přihlášky zasílejte do 25. 2. 2022 na tereza.sandova@ceskatelevize.cz. Umí Vaše babičky něco, na co se dnes už zapomíná? Znají recept, který se předává celé generace? Pořádáte zajímavá pohybová cvičení, tréninky paměti nebo máte speciální pomůcky simulující stáří? Podělte se o to s ostatními! Spolu s žádostí o zařazení do benefičního speciálu zašlete tvůrcům pořadu návrhy na propojení a představení aktivit Vaší organizace v pořadu, jméno a funkci osoby, která se představení ujme, a jméno klientky nebo klientek, které divákům předají cenné babičkovské zkušenosti. Dotazy k přihlášce do benefičního speciálu můžete konzultovat s koordinátorkou charitativních aktivit. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/co-nase-babicky-umely-na-co-my-jsme-zapomneli. Zdroj: Helpnet.cz

6) Informace o dávkách k bydlení

Na stránkách MPSV ČR najdete odkaz: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek, kde jsou informace o novém příspěvku na bydlení a také o novém způsobu výplaty mimořádné okamžité pomoci, a to v souvislosti s růstem výše nákladů na bydlení, včetně růstu cen energií. Jsou zde konkrétní informace, jak vyplnit žádosti, k dispozici jsou elektronické formuláře a také kalkulačka výpočtu. Podle informací, které má NRZP ČR k dispozici, by všichni příjemci všech důchodů měli současně dostat informaci od ČSSZ, jak postupovat při zdražení energií v souvislosti s novou úpravou příspěvku na bydlení, případně příspěvku na energie. Je to proto, že řada lidí nemusí umět s počítačem, anebo jej vůbec nemají. Poradna NRZP ČR je připravena vám v této záležitosti pomoci. Kontakt na poradnu NRZP najdete na stránkách https://nrzp.cz/poradna/. Zdroj: NRZP ČR

7) Pochod pro mozek

Nezisková organizace Právě teď! zve jednotlivce i seniorské a další kluby v pátek 18. března 2022 na pochod do pražské Stromovky u Výstaviště. Mimopražští mohou zorganizovat místní pochody. Cílem pochodu je připomenout široké veřejnosti to, na co často zapomínáme, že jak funguje náš mozek, výrazně souvisí s naší fyzickou a mentální kondicí a zdravotním stavem. A alfou i omegou úspěchu je pohyb. A když pohyb, tak proč ne ten nejpřirozenější, nejvhodnější, nejjednodušší a v neposlední řadě i nejlevnější. Účastnit se akce můžete několika způsoby: 1) Pokud jste z Prahy a máte čas 18. 3. 2022, přijďte ve 14 hod. do Stromovky u Výstaviště, kde u Planetária vyvrcholí veškeré akce Pochodem pro mozek. Kromě několika různě dlouhých tras tam na vás čeká i zajímavý doprovodný program. Účastníci pražského pochodu získají chodecký deníček, který vznikl za podpory VZP ČR. 2) Pokud nejste z Prahy, nebo ten den nemáte čas, můžete se do chůze zapojit v průběhu celého týdne a sledovat si ušlé kilometry. Na stránce k pochodu bude zveřejněn registrační formulář do kterého bude možné zaznamenat výsledky vaší chůze v rámci pochodu pro mozek. Vítáni jsou všichni od dětí po seniory. Důležité je hlavně vyrazit. Informace k pochodu pro jednotlivce i skupiny najdete na stránkách https://pravetedops.cz/chodime-pro-mozek/. Zdroj: Helpnet.cz

8) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o prosazování zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nebo vyjasnění k informacím o snížení příspěvku na péči, nebo informace o nominacích na Ceny MOSTY, nebo informace o Akčním plánu k naplnění záruky pro děti na období 2022 – 2030. Zdroj: NRZP ČR

9) Změny v úhradách zdravotnických prostředků na poukaz od 1. ledna 2022

V článku organizace CZEPA na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-uhradach-na-poukaz-od-1.ledna-2022 najdete informace o některých změnách úhrad zdravotnických prostředků, které platí od začátku roku 2022. V článku jsou vybrány zdravotnické prostředky s přihlédnutím ke zdravotní problematice spinálních pacientů. Zdroj: CZEPA

10) Nevyplacení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Co můžete dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu? Jak získáte dlužnou mzdu nebo odstupné? A co dělat, když je zaměstnavatel v insolvenci? Vše řeší zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Postup a možnosti najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/15/nevyplaceni-mzdy-platebni-neschopnost-zamestnavatele-a-dluzne-odstupne/. Zdroj: Aktivní život

11) Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Informace naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

12) Jak na daňové odpočty darů?

Na daňové úlevy má dárce nárok i v případě nefinančních darů. Nejběžnějším předmětem darování jsou finance, pravidla pro snižování základu daně jsou v tomto případě tedy poměrně známá. Mezi méně časté, ale postupně se prosazující potom patří nefinanční dary. V takovém případě je složitější určit hodnotu daru a je nutné brát v potaz například jeho druh, účel a subjekt dárce i obdarovaného. V podmínkách, které definuje zákon o daních z příjmu, tak může být obtížné se zorientovat. Proto poradenská společnost BDO, která poskytuje služby v oblasti auditu a daní, vytvořila pro Nadaci Via přehledný materiál. Komplexní průvodce shrnuje dárcům i neziskovým organizacím, jak určit hodnotu různých nefinančních darů a jak u nich uplatnit slevu na dani. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/fundraising/na-danove-ulevy-mate-narok-i-v-pripade-nefinancnich-daru-pruvodce-danovych-poradcu-ukaze-jak-na-to a v přiložené tabulce. Zdroj: Svět neziskovek

Stanoveni-vyse-daru_BDO

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz