Informace, tipy a nabídky 22. 11. 2021

Lis 22, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Rehabilitační vodní metoda Watsu

Obdrželi jsme nabídku od spolku Watsu for Health, z.s., který se zaměřuje na sdružování osob se zájmem o vodní aktivity. Specializují se zejména na inovační rehabilitační vodní metodu Watsu, kterou mimo jiné každoročně šíří mezi širokou veřejnost v rámci workshopů a jednorázových akcí věnovaných různým diagnózám. Metoda Watsu se stala inspirací pro mnohé formy rehabilitační vodoléčby. Tento proces nabízí klientům hluboký stav relaxace, svalové protažení, kloubní mobilizaci a masáž. V současné době patří metoda Watsu® v několika zemích Evropy mezi uznávanou rehabilitační metodu. Watsu můžete zažít v Českých Budějovicích, v Táboře, v Brně a v Praze. Letos chce spolek s Watsu seznámit širší okruh lidí se zdravotním postižením, a to 4. 12. 2021, na mezinárodní den pro zdravotně postižené. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích a na webových stránkách www.watsu4health.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

watsu

2) Dodávky energií – informace k pomoci ze strany MPSV

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informace o možné pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů: 1) Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi – informační leták najdete v příloze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii. MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.). 2) Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpají zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI. Na MPSV připravují mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře. Zdroj: Hlavní město Praha

leták MOP a energie

3) Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nové úhrady zdravotnických prostředků

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v úhradě zdravotnických prostředků, které byly schváleny novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně se jedná o zákon č. 371/2021 Sb., který novelizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada připravila dokument, který obsahuje všechny změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začnou platit od 1. ledna 2022. Novela zákona především rozšiřuje počet hrazených zdravotnických prostředků, dále navyšuje úhrady, případně počet kusů, na které má pacient nárok a dále se snižuje u dvou zdravotnických prostředků úhrada pacienta. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-109-2021-novela-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-nove-uhrady-zdravotnickych-prostredku/. Zdroj: NRZP ČR

4) Změny v dopravě pro OZP v Praze

Následující informace se týká především osob se zdravotním postižením v Praze a části Středočeského kraje. Od 1. ledna 2022 nastupují noví dopravci osob se zdravotním postižením v tzv. Dopravě ode dveří ke dveřím. Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022 Begatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra, přičemž vždy musí být ve vozidle jedna osoba na vozíku. Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-110-2021-zmeny-v-doprave-pro-ozp-v-praze/ najdete také návod na registraci a dále návod na objednávku dopravy. V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí veřejná doprava z Prahy. Zdroj: NRZP ČR

5) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP na MPSV ČR ze dne 11. 11. 2021, nebo informace o tarifech energie od ČEZ, nebo informaci o výzvě k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

6) Webinář: Zdravé sezení na vozíku

Organizace CZEPA pořádá 23. 11. 2021 od 16:00 do 18:00 hod. webinář Co je dobré vědět, když chceš zdravě sedět. Webinář je určený pro všechny pacienty s poraněním míchy nebo mozku, s mobilitou na vozíku a jejich blízké. Účastníci se můžou dozvědět, co znamená dobře sedět, jak zdravého sedu dosáhnout, jak na vozíku sedět pohodlně, bezpečně a především v souladu se zdravím, jaký typ podsedáku je vhodný, jak předcházet dekubitům, apod. Webinář je zdarma. Zdravě sedět na dobře vybraném vozíku a antidekubitním sedáku je zásadní pro prevenci zdravotních komplikací. Účast je možná po bezplatném přihlášení na stránkách https://1url.cz/zKCIE. Webinář bude probíhat ve službě Google Meet. Připojit se můžete jedním kliknutím z webového souboru v počítači nebo z mobilní aplikace. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/akce/zdravi/webinar-zdrave-sezeni-na-voziku. Zdroj: CZEPA

7) Prevence vzniku dekubitů a poškození kůže

Dekubity a jejich prevence jsou téma, se kterým se možná opakovaně setkáváte. Možná máte osobní zkušenost nebo znáte někoho, kdo jimi trpí. Dekubit není jen problémem kůže. Ve chvíli, kdy je hluboký a lokalizovaný blízko kosti nebo kloubu, může způsobit jejich zánět. Pak je – v opravdu závažných případech – řešením jejich odstranění (např. kyčelního kloubu). Další a asi nejzávažnější možnou komplikací je celková sepse organismu, která může končit i smrtí. Informace o dekubitech najdete v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/zdravi-2/prevence-vzniku-dekubitu-a-poskozeni-kuze. Zdroj: Vozejkov

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz