Informace, tipy a nabídky 2. 12. 2021

Pro 2, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka tříkolky Loped

Obrátila se na nás paní Adriana Bitout, která by ráda darovala tříkolku Loped, kterou už nevyužije. V příloze najdete fotky. Tříkolka by byla k vyzvednutí v Praze. Pokud byste měli o tříkolku zájem pro sebe, svou organizaci, některého ze členů, kontaktujte prosím naši pracovnici půjčovny paní Hanu Pavlovou, se kterou byste domluvily podrobnosti. Kontakt: tel.: 602 647 248, e-mail: pujcovna@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

tříkolka Loped

2) Nabídka lyžin – nájezdových ramp

OkO Ústí nad Labem provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek. Mají k dispozici dvoje lyžiny, které nepotřebují. Jsou 2 metrové a nepoužité. Tyto lyžiny by rádi darovali někomu, kdo by je využil. Nutný odvoz z Ústí nad Labem. Pokud byste měli o lyžiny zájem, nebo chtěli získat podrobnější informace, kontaktujte OkO Ústí nad Labem: Milena Černá, tel.: 776 365 275, e-mail: cerna.milen@seznam.cz. Zdroj: STP Ústí nad Labem

3) Tip na rekondiční pobyt v podhůří Šumavy v Hotelu pod Hořicí v Soběšicích

Okresní organizace Plzeň-sever společně s místní organizací Skvrňany ve třetím zářijovém týdnu uskutečnila rekondiční pobyt v podhůří Šumavy v Hotelu pod Hořicí v Soběšicích. Všech 42 účastníků bylo nadmíru spokojeno s perfektním ubytováním, výbornou domácí kuchyní a veškerými službami, které hotel poskytuje. K dispozici je celoročně vyhřívaný bazén a wellness služby: sauna, vířivka, masáže, hydromasáže atd. za velmi přijatelné ceny. Kontakt na hotel: Hotel pod Hořicí, Soběšice 166, 342 01 Sušice, e-mail: hotel@sobesice.eu, kucerova@seznam.cz, tel.: 724 028 663-4, web: www.hotelsobesice.cz. Kontakt na wellness: Svatobor Saller, tel.: 724 929 334. Zdroj: STP Plzeň-sever

4) Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod.

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat. Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané před 1. 1. 2022 se zvyšují takto: a) základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně, b) procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše, c) procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku), v případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou. Důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr. Více informací a příklady výpočtu důchodů naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/duchody-v-pristim-roce-porostou-zjistete-jak-se-vam-zvysi-duchod. Zdroj: ČSSZ

5) Pozvánka na webinář: Pomoc seniorům – DPI a změna dodavatele

Energetický regulační úřad (ERÚ) se snaží pomáhat lidem v souvislosti s krachem některých distributorů energie. Poté, co někteří dodavatelé ukončili činnost, přešli jejich zákazníci do režimu dodavatele poslední instance (DPI) a dodávky energie jim pokračují. DPI zákazníkům poslali oznámení, dopisy, rozpisy záloh, avšak podle posledního jednání mezi ERÚ a DPI je stále ještě přibližně čtvrtina (z cca 900 tisíc) zákazníků bez kontaktu, tj. nijak nereagují, nevyvinuli žádnou činnost směrem ke změně dodavatele ani neuhradili zálohu, ani jinak DPI nekontaktovali. Z velké části může jít o zákazníky, kteří o tom, že jsou v režimu DPI, vůbec nevědí, neboť jim oznámení od DPI nepřišlo, a nepochybně bude velká část seniorů, osamělých lidí, kteří možná i oznámení od DPI dostali, ale nejsou sami schopni se v situaci zorientovat nebo ji samostatně bez pomoci řešit. Na tyto tzv. nekontaktní zákazníky je nyní zaměřena kampaň ERÚ. Cílem je vyhledat a zaktivovat maximální počet z této skupiny zákazníků, protože režim DPI je pouze na šest měsíců, a v tomto horizontu je nutné situaci řešit a přejít na standardní smlouvu. ERÚ připravil k tomuto účelu pro města a obce jednoduchý leták zaměřený právě na nejzranitelnější skupinu zákazníků, kterými jsou potencionálně právě ti, kteří potřebují pomoc. Leták je koncipován tak, aby upoutal pozornost a aktivoval případné klienty dodavatelů, kteří ukončili činnost, k tomu, aby se začali o svoji situaci zajímat, zjistili, zda se jich týká, a případně vyhledali pomoc. Souběžně s letákem připravili stručný manuál, jenž vysvětlí, jak v první fázi poradit takovým občanům, kteří se na ně obrátí. Detailní informace jsou rozvedeny na webových stránkách ERÚ v tiskové zprávě https://www.eru.cz/cs/-/eru-a-svazy-samosprav-zameruji-pomoc-na-seniory. Dále ERÚ nabízí účast na on-line webináři, kde bude tato aktivita více přiblížena a představena. Termín webináře: 13. 12. 2021 od 9:30 do 11:00 hod., odkaz na událost: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021, odkaz pro položení otázek: https://www.eru.cz/seniori_13_12_2021_dotazy. Zdroj: NRZP ČR

6) Online kulatý stůl na téma Doprovázení pozůstalých a truchlících

7. 12. 2021 pořádá Institut důstojného stárnutí Diakonie online kulatý stůl na téma Doprovázení pozůstalých a truchlících – příklady dobré praxe v Německu, Švýcarsku a ČR. Přihlašování je možné na stránkách: https://www.pecujdoma.cz/kurzy-a-akce/online-kurzy-pro-pecujici/kulaty-stul-doprovazeni-pozustalych-a-truchlicich-priklady-podpory-v-nemecku-svycarsku-a-v-cr-242/. Účast je zdarma. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

7) Aktuální informace MZ ČR o očkování proti Covid-19

NRZP ČR zveřejnila informace z Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají novinek v očkování proti Covid-19. Jedná se o informace o očkování posilovací dávkou (3. dávka), o očkování dodatečnou dávkou, o podávání monoklonálních protilátek a o očkování pro děti od 5 let. Podrobnosti najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/30/informace-c-116-2021-informace-mz-cr-o-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

8) Desatero doporučení pro veřejnost

Mezioborová skupina MeSES vydala seznam 10 doporučení, jak se v současné fázi pandemie chovat, a mimo jiné například co dělat, když onemocníte. Desatero doporučení pro veřejnost najdete na stránkách https://www.meses.cz/desatero-doporuceni-pro-verejnost/. Zdroj: Seznam Zprávy

9) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení, nebo informace o připomínkování zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Zdroj: NRZP ČR

10) Portál pro OZP, které hledají zaměstnání

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) realizuje projekt s názvem Pracovní tržiště www.pracovnitrziste.cz. Jedná se o pracovní portál, kde mohou osoby se zdravotním postižením (OZP) najít možnost pracovního uplatnění. Zájemce má možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, dále má možnost určit, kdo jeho profil vidí. Zrofil zájemce o zaměstnání je pečlivě chráněn a zabezpečen proti zneužití třetí osobou. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Projekt Pracovní tržiště propojuje OZP s jejich budoucími zaměstnavateli a naopak. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích. Zdroj: NFOZP

Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro uchazeče
Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro zaměstnavatele
Leták Pracovní Tržiště NFOZP
Pracovní tržiště – oslovovací dopis organizace

11) Minuty, které zachraňují život: VoZP připomíná, jak na první pomoc při mrtvici

Mrtvice ročně postihne na 30 tisíc Čechů a téměř čtvrtina z nich na její následky zemře. VoZP při této příležitosti zdůrazňuje potřebu včasné prevence i znalost první pomoci. Mrtvice (nebo také cévní mozková příhoda) může způsobit trvalá poškození, včetně částečného ochrnutí a poruch řeči, chápání a paměti. Výskyt mrtvice se výrazně zvyšuje s věkem. Existuje mnoho dalších rizikových faktorů, mezi něž patří užívání tabáku, nedostatek fyzické aktivity, nezdravá strava, užívání alkoholu, zvýšený krevní tlak, obezita, genetické dispozice i psychologické faktory. Pokud je léčba mrtvice zahájena do jedné hodiny od vzniku příznaků, až 70 % pacientů se zcela zotaví. V opačném případě může tento stav vyústit v trvalou invaliditu či úmrtí. Pro rozpoznání příznaků mrtvice se nejčastěji používá pravidlo FAST (z anglického face – obličej, arm – ruka, speech – řeč, test). Právě podle symptomů v obličeji, symetrii při zvednutí rukou a během řeči lze jednoduše rozpoznat varovné signály. Pokud máte u někoho podezření na mrtvici, můžete ho podle tohoto pravidla zaprvé požádat, aby se zkusil usmát, zda mu neklesne koutek nebo například víčko. Zadruhé ho vyzvěte, aby zvedl obě ruce, v případě mrtvice bude mít problémy je udržet ve stejné výšce. Posledním varovným příznakem může být porucha řeči. Projevuje se například neschopností opakovat věty, zadrháváním a tím, že obsah promluvy často postrádá smysl. V takovou chvíli na nic nečekejte a volejte záchrannou službu. V této chvíli hraje roli každá minuta. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/minuty-ktere-zachranuji-zivot-vozp-pripomina-jak-na-prvni-pomoc-pri-mrtvici. Zdroj: Helpnet.cz

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz