Informace, tipy a nabídky 18. 5. 2020

Kvě 18, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nabídka Spa & Kur Hotel Praha – oprava informací

Omlouváme se, v nabídce skupinových pobytů v Hotelu Praha ve Františkových Lázních jsme v minulém informačním e-mailu uvedli nesprávné datum. Nabídka skupinových pobytů platí už nyní, od 25. 5. 2020 (ne až od 1. 10. 2020). Nabídku naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady

Pacientská rada připravila materiál, který obsahuje doporučení pro chronické pacienty, jak se mají v současné době chovat při poskytování zdravotní péče. Dále jsou v dokumentu doporučení, která upozorňují na některé zásady chování ve svých bytech a při pochůzkách venku. I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany. Doporučení Pacientské rady naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/13/informace-c-45-2020-doporuceni-pro-chronicke-pacienty-z-pacientske-rady/. NRZP ČR ještě doporučuje, abyste, pokud můžete, sledovali webové stránky jak Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, tak také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním. Zdroj: NRZP ČR

3) Dotazník k situaci lidí s postižením v době Covidu-19

Aliance pro individualizovanou podporu připravila dotazník, který se již podruhé zaměřuje na situaci lidí s postižením v současné době Covidu-19. Dotazník je určen samotným lidem s postižením nebo lidem, které je podporují (pečujícím). Pokud to uznáte za vhodné, vyplňte prosím dotazník, nebo ho sdílejte s dalšími osobami. Dotazník najdete na stránkách https://dotaznik.jankovska.cz/. Výsledky prvního dotazníkového šetření Aliance můžete nalézt na stránkách https://www.detiuplnku.cz/cs/dopady-covid-19-na-lidi-se-zdravotnim-postizenim-nebo-chronickym-onemocnenim-navrhy-opatreni/. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

4) Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Michaela Čadková Svejkovská z organizace Amelie připravila článek, co je důležité pro „ohrožené“. Článek najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/navrat-k-beznemu-fungovani-v-dobe-koronaviru-jak-na-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

5) MPSV rozběhlo studii a mapování práce z domova

Práce z domova je fenomén, který je stále více prosazován ve zvyšujícím se počtu oborů a pracovních činností. Předmětem diskusí je neustálé zvažování jeho výhod a nevýhod. Poslední týdny v ČR však způsobily napříč společností zásadní změnu. Práce z domova se v širokém měřítku stala realitou, se kterou málokterý zaměstnavatel nebo zaměstnanec v takovém rozsahu počítal. Ministerstvo práce a sociálních věcí proto zareagovalo a připravilo mimořádný průzkum zaměřený na zkušenosti a spokojenost s touto formou práce. Cílem této studie je představit ucelenou zprávu o možnostech a využívání práce z domova v jednotlivých oborech pracovních činností. Dotazník je určen nejen zaměstnavatelům nebo zaměstnancům, ale i široké veřejnosti. Přínosem v rámci výzkumu budou i odpovědi pracovníků, u kterých není práce z domova možná, přesto jsou pro tento výzkum důležití a jejich zapojení je vítáno. Vyplnění dotazníku pomůže ministerstvu získat velmi cenné informace, které poslouží jako podklad pro nastavení související pracovněprávní legislativy a zároveň se stanou součástí připravované Metodiky práce z domova. Dotazník lze vyplnit na stránkách https://pruzkumy.esfcr.cz/index.php/974497?lang=cs, a to nejpozději do pátku 22. května 2020. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/mpsv-rozbehlo-studii-mapovani-prace-z-domova. Zdroj: Helpnet.cz

6) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkovat zprávu o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo informace o postupu rozvolňování uzavřených sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz