Informace, tipy a nabídky 18. 3. 2020

Bře 18, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Informace k provozu půjčoven kompenzačních pomůcek a poskytování sociálních služeb

Na základě vašich dotazů i našich potřeb jsme zjišťovali, jak je to nyní s provozováním půjčoven kompenzačních pomůcek a s poskytováním sociálních služeb.

Poskytování sociálních služeb by nemělo být přerušeno, sociální služby definované zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, by měly být i nadále poskytovány. Svévolné uzavření sociální služby by bylo vnímáno jako porušení zákona. Výjimkou jsou ty služby, u kterých o uzavření rozhodla vláda. Nyní vláda nařizuje od 18. 3. 2020 dočasné uzavření některých zařízení sociálních služeb – konkrétně se to týká: týdenních stacionářů, center denních služeb, nízkoprahových zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pro seniory a osoby se zdravotním postižením a sociálně terapeutických dílen, které jsou určeny pro seniory, děti a zdravotně postižené. U služeb, které musí být dále poskytovány (tzn. které nebyly uzavřeny nařízením vlády), poskytovatel sociálních služeb může rozsah a způsob poskytování služby upravit tak, aby zajistil bezpečnost svých zaměstnanců. Tato omezení služby však nesmí vést k tomu, že by došlo k ohrožení života a zdraví klientů. Informace pro poskytovatele sociálních služeb najdete na stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Info pro poskytovatele.

Na provoz půjčoven kompenzačních pomůcek se nevztahuje zákaz činnosti. Dle informací získaných na informační lince 1212 a na infolince Magistrátu hlavního města Prahy je tato služba nadále povolena, neboť se jedná o zdravotnické potřeby. Toto stanovisko je uvedeno také na stránkách s otázkami a odpověďmi: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/konkretni-dotazy-ze-sfery-podnikani-93683. Je však třeba dbát na ochranu pracovníků i klientů a zavést taková hygienická a ochranná opatření, aby se zamezilo riziku šíření koronaviru. Provozovatel půjčovny kompenzačních pomůcek může tedy sám rozhodnout, zda nyní bude v činnosti pokračovat, nebo ji pozastaví. Pokud by byla půjčovna provozována v režimu sociálních služeb, bylo by vhodné případné přerušení činnosti konzultovat s příslušným registračním orgánem. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) Ke koronaviru začala v Česku fungovat bezplatná linka 1212

Byla spuštěna nová bezplatná celostátní informační linka 1212 ke koronaviru. Toto telefonní číslo slouží jako rozcestník pro občany a základní linka s informacemi ke koronaviru a nemoci COVID-19, kterou virus způsobuje. Novou linku obsluhují operátoři z řad zaměstnanců ministerstev i dobrovolníci z veřejnosti. Postupně jsou nasazovány desítky dalších operátorů, již zpracovávají a odpovídají na dotazy. Ministerstvo prosí veřejnost o maximální trpělivost. Odpovědi na nejčastější dotazy jsou uvedeny na webech jednotlivých ministerstev a na stránkách https://www.seznamzpravy.cz/clanek/informace-o-covid-93721 proto by si občané nejdříve měli zkusit vyhledat tyto informace tam. Ministerstvo zdravotnictví také žádá, aby linku 155 lidé využívali jen v ohrožení života. Další důležité kontakty najdete na stránkách https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/. Zdroj: Verlag Dashöfer

3) Internetová televize pro diváky se sluchovým postižením – na jednom místě nejdůležitější TV pořady a videa o koronaviru opatřená titulky

NEWTON Technologies spouští internetovou televizi pro diváky se sluchovým postižením (tv.beey.io) s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom místě jsou zdarma dostupné videozáznamy zvlášť důležitých pořadů opatřené titulky. Důležitých informací v posledních hodinách vzniká ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nejsou opatřeny titulky pro neslyšící. Na adrese http://tv.beey.io uživatelé naleznou nejen videozáznamy TV pořadů, ale i další obsah (videoblogy, instruktážní videa a další). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/internetova-televize-pro-divaky-se-sluchovym-postizenim-na-jednom-miste-nejdulezitejsi-tv. Zdroj: Helpnet.cz

4) ČSSZ umožňuje veřejnosti vyřídit většinu požadavků elektronicky

Takřka úplná elektronizace agendy úřadu umožnila České správě sociálního zabezpečení přistoupit s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám v souvislosti s ochranou zaměstnanců a klientů s cílem snížit riziko šíření nákazy koronaviru. Přijatá organizační opatření žádným způsobem výrazně neomezí poskytování služeb klientům, jelikož téměř všechny služby je možné vyřídit online způsobem. Podrobné informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-umoznuje-verejnosti-vyridit-vetsinu-pozadavku-elektronicky. Zdroj: Helpnet.cz

5) Informační leták MZ ČR pro chronické pacienty

V příloze najdete informaci pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě. Tento informační leták vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Další podrobnosti najdete stále na webu www.koronavirus.mzcr.cz. Zdroj: NRZP ČR

Informace_chronicke_onemocneni

6) Podpůrné iniciativy pro pomoc v obtížné situaci

V souvislosti s koronavirem vznikla v krátkém čase spousta úžasných iniciativ, které lidem pomáhají v nelehké situaci. Jde například o aktivitu organizace Život 90. Ta zprovoznila non-stop operující telefonní linku (800 160 166) pro pražské seniory nad 65 let. Na této lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd., a dobrovolníci se o jejich žádosti následně s ochotou postarají. Školení dobrovolníků poskytuje Červený kříž. Více informací: https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/151-nova-non-stop. Další pomocná telefonní linka je od neziskové organizace Elpida. Tam operují mezi 8:00 a 20:00 a obrátit se na ně mohou senioři z celé České Republiky na čísle 800 200 007. Více informací: https://www.elpida.cz/linka-senioru-pomahame. Za zmínku rozhodně stojí také nový projekt Sousedská pomoc (https://www.sousedskapomoc.cz/). Na jejich webových stránkách se registrují dobrovolníci z celé země a poskytují pomoc třeba s nákupem a rozvozem potravin seniorům, nebo s šitím a dodávkou roušek všude tam, kde je jich potřeba. Šití roušek je dalším skvělým příkladem toho, jak si dokážeme v potřebách nouze poradit. Roušky jsou doporučeny všem – nejúčinnější jsou v situaci, kdy jsme nakažení (třeba aniž bychom o tom ještě sami věděli) a chceme chránit okolí, ale znatelně pomáhají i v ochraně nás samotných před nakaženými. Jejich nošením zkrátka nemůžeme nic pokazit, a můžeme předejít zbytečnému šíření nemoci. S jejich momentálním nedostatkem se vypořádávají pilní dobrovolníci po celém Česku. Tisíce Čechů tedy zasedli k šicím strojům a dali se do práce. Šijí pro sebe, pro své rodiny a sousedy, ale i pro nemocnice. Podobně skvělých nápadů a aktivit se objevuje více a více. Online konzultace s lékaři, poradny pro lidi trpící úzkostí, advokáti poskytující pomoc zdarma, sportovci natáčející videa na cvičení doma… seznam se stále prodlužuje. Více informací: https://mailchi.mp/0cefa6d642a5/o-korona-viru-s-hlavou-vzhru. Informační linky a podporu potřebným nabízejí svým občanům také města a obce. Např. pražský magistrát zřídil nonstop nouzovou linku 800 160 166 určenou pro seniory, kterou ale mohou využívat i lidé s postižením. Na této lince bude možné získat veškeré aktuální informace či si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Zdroj: Holubí pošta

7) Náhradní termín konání konference INSPO

Konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami se překládá na pondělí 12. října 2020. Akce se uskuteční v Kongresovém centru Praha. Jedná se o největší akci o informačních a komunikačních technologiích určených pro lidi se zdravotním postižením v České republice. Na rozdíl od předchozích ročníků se bude letošní 20. ročník konat poprvé ve všední den, a to v pondělí. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/konference-inspo-o-technologiich-pro-osoby-se-specifickymi-potrebami-se-preklada-na-pondeli. Zdroj: Helpnet.cz

8) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o aktivitě NRZP ČR v souvislostí s epidemií koronaviru, nebo informace MPSV ČR o sociálních službách, nebo nabídku prodeje dezinfekce. Zdroj: NRZP ČR

9) Česká televize spouští nový program ČT3

Česká televize spouští v pondělí 23. března 2020 nový program ČT3. Důvodem je především snaha televize pomoci nejohroženější skupině – starším lidem, kteří jsou v této době nuceni zůstávat doma. Stanice bude svým laděním klidnější a podávání všech informací přizpůsobené seniorům. Vysílat bude denně od 9 do 17:25 hodin. Programová nabídka se bude opírat o výběr ze zlatého televizního fondu, tematické magazíny i základní informační servis. Zdroj: Novinky.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz