Informace, tipy a nabídky 17. 5. 2023

Kvě 17, 2023

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Vzdělávejte se a buďte v kurzu na trhu práce

Kurzy dotované Ministerstvem práce a sociálních věcí vám vylepší profesní životopis, doplní znalosti nutné pro kariérní růst a zvýší vaši cenu na trhu práce. MPSV za vás zaplatí 82 % až 100 % ceny kurzu do výše 50 000 Kč. Nabídka kurzů je dostupná komukoliv, kdo má zájem se vzdělávat, aby zlepšil své postavení na trhu práce. Můžete pracovat, podnikat, studovat, být pracující senior, hledat práci, nebo být na rodičovské dovolené. Stačí, když si vyberete kurz a vyplníte do přihlášky vše potřebné. Úřad práce vám na kurz zcela nebo částečně přispěje. Podmínkou úhrady kurzu je, že se zapíšete do evidence zájemců o zaměstnání na ÚP a splníte podmínky pro účast na kurzu. Podrobnější informace i seznam nabízených kurzů najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/jsem-v-kurzu. Zdroj: Helpnet.cz

2) Žádat důchod, nebo prodloužení nemocenské?

Když u člověka nastane změna zdravotního stavu, která má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který již trvá jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze očekávat, že bude trvat déle než rok), je třeba řešit, co dál. Pokud jsem pracoval/a s odvody na sociální pojištění, pobírám nemocenské dávky, tzv. nemocenskou. Tu lze pobírat zhruba rok (konkrétně 380 dní). Co ale potom? Je vhodnější požádat o invalidní důchod, nebo o prodloužení nemocenské? Informace a doporučení od sociálních pracovníků CZEPA najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zadat-duchod-nebo-prodlouzeni-nemocenske. Zdroj: CZEPA

3) Sociální zabezpečení při práci a pobytu v zahraničí

Chystáte se na pobyt či práci v zahraničí? V květnovém Zpr@vodaji ČSSZ najdete informace, jak řešit konkrétní životní situace v souvislosti s nárokem na dávky ze sociálního zabezpečení. V různých státech se liší podmínky pro jejich přiznání, a je proto dobré si případný nárok předem ověřit a zjistit si, co vše je k vyřízení takové žádosti třeba. Podrobnější informace najdete v přiloženém Zpr@vodaji ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (kveten 2023)

4) Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-pro-rok-2023. Zdroj: ČSSZ

5) 18. FÓRUM CELIAKŮ – GLUTEN FREE PRAGUE EXPO 2023

Akce je určena každému, koho zajímá celiakie a nemoci s celiakií spojené, alergie na lepek a bezlepková dieta. Přijďte si poslechnout přednášky předních odborníků na problematiku celiakie a bezlepkové diety. Prezentace výrobců, dovozců a prodejců bezlepkových potravin vám umožní seznámit se s novinkami na trhu, ochutnat široký výběr bezlepkových výrobků a výhodně si nakoupit. Po celou dobu akce bude k dispozici poradna pro bezlepkovou dietu. Akce se uskuteční v sobotu 20. května 2023 od 10:00 do 14:00 hod. v PVA EXPO Praha Letňany hala č. 8, Beranových 667, Praha 9. Podrobnosti k akci včetně odborného programu, seznamu vystavovatelů naleznete na stránkách: https://celiak.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

6) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání NRZP s ministrem financí o příspěvku na péči, nebo informace o jednání NRZP s Generálním ředitelstvím Česká pošta s. p., nebo pozvánku na přednášku Cate Thomas 18. května 2023 v Brně nebo online, nebo informace o ustanoveních zákona o energetice dotýkajících se zranitelného zákazníka. Zdroj: NRZP ČR

7) Víte, na co máte při péči o zdraví právo?

Práva pacientů většinu lidí nezajímají, dokud sami neskončí v lékařské ordinaci s neradostnou diagnózou a plni nejistot. 18. 4. byl Evropský den práv pacientů. Při této příležitosti připomíná článek na stránkách https://silapacientu.cz/2023/04/18/18-duben-je-evropsky-den-prav-pacientu-vite-na-co-mate-pri-peci-o-zdravi-pravo/ pár věcí, o kterých řada lidí nejspíš ani netuší, že na ně má právo. Zdroj: Aktivní život

8) Sehnat lékaře může pomoci zdravotní pojišťovna i web Ministerstva zdravotnictví

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví. Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče. Ještě horší situace panuje, pokud rodiče hledají pediatra pro své dítě. Nedostupnost zdravotní péče se však může týkat jakéhokoli lékařského oboru. Dle zákona o zdravotním pojištění má přitom každý pojištěnec právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Je povinností zdravotních pojišťoven toto právo svým pojištěncům zajistit. Ať už se to týká výše uvedených praktických lékařů, anebo lékařů z jiných odborností (např. zubní lékař, gynekolog, chirurg, psychiatr, imunolog atd.). Více informací najdet na stránkách: https://pacientskyhub.cz/aktuality/519. Zdroj: Pacientský hub

9) Bezbariérový hudební festival Colours of Ostrava 2023

I letos mohou hudební festival Colours of Ostrava, který se koná v bezbariérovém areálu Dolní oblasti Vítkovic 19. – 22. 7. 2023, navštívit i lidé se zdravotním znevýhodněním. Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy, či možnost objednat si vyškoleného asistenta. Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním organizátor zprostředkuje bezbariérové ubytování v ostravských hotelích v rámci jejich kapacity. Těmto návštěvníkům nabízí také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Možná je také rezervace parkovacího místa přímo u hlavního vchodu do areálu festivalu. Více informací najdete v příloze a na stránkách: https://www.colours.cz/prakticke/colours-bez-barier. Zdroj: Colours bez bariér

Informace k projektu Colours bez bariér 2023

10) Rozcestník pro novou kapitolu života

Soubor pěti brožur pro nově diagnostikované pacienty s roztroušenou sklerózou připravil portál MojeMedicina.cz. Noví pacienti či nové pacientky zde najdou odpovědi na své otázky i tipy pro rozvoj myšlení a kreativity. Tmavě modrá brožura patří prvním otázkám, světle modrá se věnuje péči o duši, okrová obsahuje praktickou ukázku cviků, zelená napoví, jak žít naplno, a červená brožura obsahuje užitečné odkazy. Brožury jsou k dispozici ke stažení na portálu MojeMedicina.cz: https://www.mojemedicina.cz/pruvodce-pacienta/diagnozy/roztrousena-skleroza/muj-rozcestnik.html?fbclid=IwAR2BghpJUIFS7raJwN2pKCdSj4yk4GhFriC66QWs_esVKAuWfoISuBsU4ps. Zdroj: Helpnet.cz

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz