Informace, tipy a nabídky 15. 12. 2020

Pro 15, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne. Zdroj: CSSZ

2) Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v roce 2021 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12. 2020, budou vyplaceny ve středu 23. 12. 2020. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021. Zdroj: CSSZ

3) Rodina základ péče o osoby s duševním onemocněním

Projekt spolku A DOMA je určen lidem s duševním onemocněním starším 18 let a jejich rodinám, které žijí na území hl. m. Prahy. Trápí vás nebo vašeho blízkého duševní onemocnění a nevíte jak dál? Vznikají v rodině v důsledku duševního onemocnění vašeho blízkého konflikty? Pokud jste odpověděli na některou z těchto otázek „ano“ je tento projekt určen právě Vám. Projekt podpoří osoby s duševním onemocněním v samostatnosti a lepším zapojení do každodenního života. Zaměří se na komplexní podporu prostřednictvím neurostimulačních cvičení, individuální a skupinové psychoterapie. Nově využije i technologie biofeedbacku. V rámci individuální podpory ušité na míru může osoba s duševním onemocněním využít i odborníky v oblasti ergoterapie, fyzioterapie, sociální práce, tréninku paměti a dalších. Projekt pomůže rodině zajistit podporu psychoterapeuta a budovat dobré vazby nejen mezi pečujícími, ale i osobou s duševním onemocněním. Veškeré aktivity jsou v rámci projektu poskytovány zcela zdarma. Kontakt: tel.: 725 319 208 nebo e-mail: rodinazakladpece@a-doma.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rodina-zaklad-pece-o-osoby-s-dusevnim-onemocnenim. Zdroj: Helpnet.cz

4) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronických dálničních známkách, nebo informace o strategii očkování proti nemoci Covid – 19, nebo informace o jednání na MPSV ČR, které se týkalo testování klientů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociální péče, návštěv v pobytových zařízeních sociální péče, testování osob, které jsou v domácí péči, a projednávání novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

5) Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí?

Publikaci Jak chránit práva rodičů s psychosociálním postižením a jejich dětí? vydala zástupkyně veřejného ochránce práv Mgr. Monika Šimůnková. Publikaci lze nalézt na stránkách ombudsmana: https://www.ochrance.cz/monitorovani-prav-lidi-se-zdravotnim-postizenim/cim-se-zabyvame/doporuceni/. Tato publikace vznikla na základě šetření výkonu veřejného opatrovníka u rodičů, kteří byli omezeni ve svéprávnosti, a dále také na základě šetření činnosti orgánů sociálně právní ochrany dětí. Zdroj: NRZP ČR

6) Psychologické poradenství pro pracovníky v sociálních službách

Ministerstvo práce a sociálních věcí ve spolupráci se Sociální klinikou a Českým institutem biosyntézy zajišťuje speciální online pomoc pro všechny, kdo se během pandemie starají o ohrožené skupiny obyvatel nebo s nimi řeší ekonomické a sociální důsledky pandemie. Psychologické poradenství je určeno pracovníkům v sociálních službách i lidem, kteří pečují o své blízké v domácím prostředí a zajišťují pro ně často jediný vřelý kontakt se světem; starají se o seniory, lidi těžce nemocné, malé děti nebo i celé rodiny. Všichni jsou denně vystaveni riziku nákazy a aby neohrozili své okolí, musí se velmi rychle adaptovat na nové prostředí a podmínky výkonu práce, která je stěžejní pro zdárné zvládnutí celé situace. Člověku, který zažívá náročné období, pomohou odborníci během tří online setkání zorientovat se v dané situaci, pojmenovat akutní problémy a pokud je třeba, nasměrují ho na následnou péči. Cílem je, aby tito lidé překonali náročnější období a měli k dispozici někoho, s kým mohou o svých pocitech a problémech otevřeně mluvit. To vše profesionálně a při zachování maximální diskrétnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/psychologicke-poradenstvi-pro-pracovniky-v-socialnich-sluzbach. Zdroj: Helpnet.cz

7) Záznam konference O RS (ne)jen pro rodinu

Nestihli jste 28. 11. 2020 sledovat naživo online konferenci O RS (ne)jen pro rodinu? Nyní si ji můžete přehrát celou nebo jen dílčí přednášky. Záznam online konference je ke stažení na youtube kanálu Aktivního života. Záznam obsahuje tyto přednášky: Novinky v léčbě aneb nebojte se změny, Lázeňská léčba u RS, Tepelná pohoda při RS, Důležitost cvičení, praktické ukázky jógy. Konferenci pořádali: Revenium, z. s., Aktivním život a společností Merck spol. s r. o. Více informací a odkazy na záznamy přednášek najedete na stránkách http://aktivnizivot.cz/2020/12/04/konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=konference-o-rs-nejen-pro-rodinu-ke-stazeni-na-youtube-kanalu-aktivniho-zivota. Zdroj: Aktivní život

8) Nový web radí pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Lidé s diagnózou chronického onemocnění ledvin a jejich blízcí mohou nově čerpat potřebné informace na webových stránkách www.domaci-dialyza.cz. Stránky obsahují nejen podrobné informace o jednotlivých typech dialýzy a dalších způsobech léčby, ale také tipy na úpravu jídelníčku, vhodné sportovní aktivity, cestování s dialýzou či dosažení psychické pohody. Součástí webu je pacientská poradna, v níž nefroložka ze Všeobecné fakultní nemocnice v Praze MUDr. Vladimíra Bednářová odpovídá na nejčastější dotazy ze své praxe. Stránky připravil výrobce inovativních medicínských produktů Baxter. Chronické onemocnění ledvin postihuje až desetinu populace. Někteří lidé však o nedostatečné funkci svých ledvin až do poslední chvíle netuší. Varovné příznaky se totiž mohou objevit až v okamžiku, kdy se funkce ledvin sníží na pouhých 10 procent původní výkonnosti. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/novy-web-radi-pacientum-s-chronickym-onemocnenim-ledvin. Zdroj: Helpnet.cz

9) Kampaň „Všechno dobrý“ má usnadnit seniorům čas v izolaci

Na novém webu https://www.vsechnodobry.cz/ jsou shromážděny užitečné informace pro seniory. Ty by jim měly ulehčit pobyt doma v době nouzového stavu, stejně jako po jeho skončení. Web provozuje organizace Život 90 a rodinná nadace Karla Komárka (KKFF). Web je otevřený všem neziskovým organizacím, které pečují o seniory nebo pro ně vytvářejí obsah. Funguje jako rozcestník, který poskytuje jednoduchým způsobem přehledné a užitečné informace z nejrůznějších oblastí. Jsou zde ke zhlédnutí praktická fyzická cvičení, kurzy jógy, online kurzy počítačové gramotnosti, online hry, jako jsou například křížovky, sudoku, ale také odkazy na divadelní představení, která je možné vidět místo v divadle na počítači. Web VsechnoDobry.cz zavede návštěvníky i do virtuálních galerií a muzeí, poskytuje zdarma ke stažení širokou škálu e-knih. Hlavní část webu tvoří informace o tom, kam mohou senioři zavolat v případě, že chtějí pomoci ať už s nákupy, či v tíživé psychické situaci. Krizové linky i další aktivity zde nabízí specializované organizace, například Elpida nebo Život 90. Zdroj: Euro.cz

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz