Informace, tipy a nabídky 14. 12. 2021

Pro 14, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Změny výplatních termínů důchodů v roce 2022

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2022 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

2) Pracovně rehabilitační střediska

Asociace pracovní rehabilitace ČR, z. s. v současné době realizuje projekt, jehož cílem je vytvořit a pilotně ověřit navržený koncept pracovně rehabilitačních středisek. Pracovně rehabilitační střediska by měla být externími poskytovateli pracovně rehabilitačních služeb Úřadu práce ČR, která by vznikla na základě jeho pověření v rámci organizací, které již s pracovní a sociální integrací OZP mají zkušenosti. Projekt je v současné době realizován v okrese Chomutov, Pardubice a Brno. Projekt nabízí bezplatnou podporu v oblasti získání či udržení zaměstnání. V rámci pilotního projektu vzniklo v okrese Chomutov, Pardubice a Brno pilotní Pracovně rehabilitační středisko, které ve spolupráci s Úřadem práce ČR zabezpečuje pracovně rehabilitační služby pro osoby se zdravotním postižením. Tato střediska vám pomohou nalézt vhodné zaměstnání, které bude v souladu s vaším zdravotním stavem. Po posouzení vaší situace vám mohou nabídnout například zvýšení či změnu kvalifikace, zhodnocení vašeho pracovního potenciálu, poradenství (vč. podpory psychologa), přípravu k práci, asistenci v zaměstnání a vyhledání vhodného zaměstnání respektující vaše možnosti a přání. Pokud jste dosud zaměstnaní a vaše pracovní pozice je ohrožena, může projekt nabídnout podporu také vašemu zaměstnavateli (např. doporučení na úpravu pracovních podmínek apod.). Pokud v tuto chvíli nepotřebujete pomoct s nalezením zaměstnání, můžete se aspoň zapojit do výzkumu, jehož cílem je zvýšení kvality služeb v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Jedná se o vyplnění jednoduchého dotazníku. Zapojení do výzkumu je honorováno. Pro zapojení do výzkumu se hledají osoby v ekonomicky aktivním věku, které v tuto chvíli nepracují. Více informací, včetně kontaktních údajů naleznete na stránkách www.pracovnirehabilitace.cz. Zdroj: NRZP ČR

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výzvě k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie. Zdroj: NRZP ČR

4) Projekt Růžová mašinka poskytuje zaměstnancům v pomáhajících profesích profesionální koučink

Zdravotní sestry, lékaři, učitelé i zaměstnanci a dobrovolníci v neziskových organizacích jsou v průběhu pandemie Covid-19 denně vystaveni obtížným situacím i nesmírnému tlaku. Právě pro ně vznikl projekt Růžová mašinka, který si klade za cíl poskytnout bezplatnou pomoc profesionálních koučů právě těm, kteří ji nesmírně potřebují, ale pro něž je často finančně nedostupná. Díky iniciativě manželů Szakálových tak projekt pomohl už osmi desítkám klientů a zapojilo se do něj 44 profesionálních koučů. Je otevřený všem, kteří sami pomáhají druhým a nemohou si pomoc kouče plně financovat sami. Lékaři, sestřičky, učitelé, dobrovolníci či pracovníci neziskových organizací si v uplynulých měsících sáhli na úplné dno svých psychických i fyzických sil. Najít cestu ze zdánlivě bezvýchodných situací a slepých uliček, ztráty motivace či profesního vyhoření jim může usnadnit vedení profesionálním koučem. Ten je pomocí správně kladených otázek nasměruje k nalezení nejlepšího řešení. Kouč neradí ani nementoruje, ale vede klienta k pojmenování těch problémů, s nimiž se potýká, a následně k přijetí zodpovědnosti za svůj život. Růžová mašinka je určená těm, kteří na sobě chtějí pracovat a aktivně hledají cesty, jak své myšlení změnit a posunout se ve svém životě dál. Zájemci se do projektu mohou přihlásit vyplněním formuláře na webu. Následně si vyberou kouče, s nímž je čeká pět hodinových sezení. Už během takto krátké doby jsou klienti s podporou kouče schopni nasměrovat se k řešení problému, který je aktuálně tíží. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/celosvetova-pandemie-tvrde-doleha-na-zamestnance-v-pomahajicich-profesich-projekt-ruzova. Zdroj: Helpnet.cz

5) Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě či rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený elektronický podpis. Postup 29. listopadu 2021 schválila i vláda. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zadate-o-davky-komunikujte-s-uradem-prace-cr-z-pohodli-domova-0. Zdroj: Helpnet.cz

6) Lidé se za migrénu stydí, zbytečně potom trpí

Pro tisíce lidí je obtížné si připustit, že za jejich bolestmi hlavy, závratěmi, zvracením a dalšími projevy je ve skutečnosti onemocnění zvané migréna. A že ji lze léčit a příznaky mírnit. Z obavy z posměchu okolí nemoc sami před sebou zlehčují. Na to, aby tito lidé migrénu nepodceňovali a své potíže řešili, upozorňuje sdružení Migréna-help, které i z tohoto důvodu uspořádalo 25. listopadu 2021 online pacientské setkání s názvem Migréna nás spojuje. Pokud se pacienti setkají s nepochopením u lékaře – což se vzhledem ke stigmatizaci onemocnění dle Migréna-help rovněž stává – je vhodné se na pacientskou organizaci obrátit. Migréna-help také pořádá pravidelná setkání v rámci tzv. svépomocných skupin, kde si lidé s migrénou pomáhají ve zvládání náročných životních situací spojených s jejich onemocněním. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/lide-se-za-migrenu-stydi-zbytecne-potom-trpi. Zdroj: Helpnet.cz

7) Na cestě k profesionalizaci

Metodickou příručku k řízení neziskových organizací nabízí ke stažení zdarma Nadace rozvoje občanské společnosti. Obsahuje základy včetně praktických rad a tipů od finančního přes projektové řízení až po fundraising, marketing a mediální komunikaci. Jednoduše vše, co je třeba znát pro kvalitní řízení organizace. Metodika vznikla v rámci projektu Profesionalizace neziskovek. Příručka je ke stažení na webu NROS https://www.nros.cz/podporujeme/profesionalizace-neziskovek/, nebo ji najdete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Na cestě k profesionalizaci metodika NROS

8) Bulletin odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením.

Kancelář veřejného ochránce práv vydala nový Bulletin odboru ochrany práv osob se zdravotním postižením. Můžete si ho stáhnout na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/bulletin_k_monitorovani_prav_lidi_s_postizenim_rijen_2021/. V bulletinu najdete informace o monitorování práv lidí se zdravotním postižením za období červen – říjen 2021, aktuality z činnosti kanceláře ombudsmana, apod. Zdroj: Kancelář veřejného ochránce práv

9) Projekt Senioři Online

Projekt Senioři Online se snaží pomáhat seniorům s novými technologiemi, vzdělávat je v oblasti digitálních technologií a služeb a rozšiřovat jejich znalosti a dovednosti v používání chytrých zařízení a počítačů. Na webových stránkách https://www.seniorionline.cz/ najdete různé tipy a návody a můžete se zapojit do diskuse. Zdroj: Metro

10) Vzdělávací aplikace zaměřené na internetovou bezpečnost

Možností, jak rozšiřovat povědomí dětí a rodičů v oblasti internetové bezpečnosti, je čím dál tím více. Kromě článků, knih nebo přednášek se v posledních letech objevily i nové formáty: online kurzy nebo počítačové hry, které zábavnou a poutavou formou učí děti i dospělé, jak se bezpečně v kyberprostoru pohybovat. Odkazy na některé z nich najdete v článku na stránkách https://sancedetem.cz/vzdelavaci-aplikace-zamerene-na-internetovou-bezpecnost?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=3b477d2277-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-3b477d2277-134693969. Zdroj: Šance Dětem

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz