Informace, tipy a nabídky 11. 9. 2020

Zář 11, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Nabídka rekondičních pobytů v Hotelu Astoria Janské Lázně

Z hotelu Astoria v Janských Lázních v Krkonoších nám přišla aktualizovaná nabídka pro seniory. Cena ubytování je od 520 Kč za osobu a den s plnou penzí. Hotel Astoria je vhodný pro skupinové pobyty, rekondiční pobyty pro seniory, zájezdy pro osoby se zdravotním postižením, apod. Hotel nabízí i bezbariérové pokoje. Více informací naleznete v přiloženém letáku nebo na webových stránkách www.hotel-astoria.cz. Kontakt: Martin Duda, Hotel Astoria, Lázeňská ulice 52, 542 25  Janské Lázně, tel.: 605 999 942, e-mail: astoria.janske.lazne@gmail.com. Zdroj: STP Vozíčkáři Plzeňska

2021 Hotel Astoria leták SENIOŘI

2) Jednokolo pro OZP do přírody

Obrátil se na nás distributor kompenzační pomůcky „joellette“ – jednokola pro OZP na procházky do přírody. Tuto pomůcku by rád představil a nabídl lidem, kteří by ji mohli potřebovat. Pokud chcete zjistit, jak jednokolo vypadá a jak se používá, ukázku najdete na webových stránkách https://www.youtube.com/watch?v=I6Ewvu8F60Q. Pro bližší informace můžete kontaktovat paní Zuzanu Candy, e-mail: zcandy.joellette@gmail.com, tel.: 777 611 911. Zdroj: STP v ČR z. s.

3) Festival Open House Brno

Během festivalu Open House se otevírají brány běžně nepřístupných budov a prostorů. Lidé si mohou zdarma prohlédnout architektonicky cenné prostory historických paláců a reprezentativních vil, pokochat se moderními designovými kancelářskými prostory nebo si užít nezapomenutelné výhledy na město ze střech výškových budov. Cílem festivalu je přiblížit architekturu různých historických epoch a období co nejširší laické veřejnosti. Doprovodný program je obvykle sestaven z komentovaných procházek, přednášek a debat o městské architektuře a prohlídek běžně nepřístupných budov a prostorů. Open House Brno se uskuteční v termínu od 10. do 11. října 2020. Více informací najdete na stránkách https://www.openhousebrno.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

4) Lhůta pro nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na aktuální problémy s čerpáním příspěvku na nákup motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Problémy se nyní týkají toho, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schopni zákazníkům včas dodat objednané vozidlo. Tím, že prodejci nejsou schopni rychle reagovat na poptávku, se osoby, kterým byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, dostávají do obtížné situace, protože nejsou schopni příspěvek využít ve stanovené lhůtě. NRZP doporučuje v takových případech následující postup: Pokud zjistíte, že váš prodejce nebude mít včas připravený automobil, vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že vzhledem k nedostatku vozů není schopen vám auto včas připravit. S tímto potvrzením se dostavte na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a požádejte o prodloužení lhůty pro využití tohoto příspěvku. Nejlépe bude, když toto prodloužení bude ve lhůtě dalších 3 měsíců. Jak NRZP zjišťovala u prodejců automobilů, situace je způsobena dlouhodobým výpadkem výroby u jednotlivých výrobců automobilů. Víte všichni, že v době koronaviru výrobci automobilů měli dlouhodobou odstávku výroby. To způsobilo současný nedostatek vozů v určitých segmentech. Je zřejmé, že tento nedostatek bude ještě několik měsíců přetrvávat. NRZP věří, že Úřady práce v těchto případech žadateli vyhoví. Pokud by se stalo, že Úřad práce by nechtěl vyhovět v prodloužení lhůty, obraťte se na NRZP ČR. Kontakty najdete na stránkách https://nrzp.cz/. Zdroj: NRZP ČR

5) Další informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2019 do Zlína dne 15. září 2020 od 15 hodin, nebo informaci o veřejné konzultaci Národní vakcinační strategie. Zdroj: NRZP ČR

6) Migréna Kompas

Migréna Kompas, tak se jmenuje nová mobilní aplikace, která pomůže pacientům s migrénou, umožní jim získat větší kontrolu nad svou nemocí. Pacientům umožňuje zaznamenat jednotlivé záchvaty, jejich délku a intenzitu a užité léky. Kromě toho uživatel do kalendáře aplikace může zaznamenávat svou životosprávu a jak se cítil. Díky aplikaci tak pacienti s migrénou lépe porozumí svému onemocnění. Aplikace bude sloužit jako pomocník při rozhovoru pacienta s ošetřujícím lékařem, při kterém společně odhalí možné spouštěče atak a domluví se na vhodné změně životního stylu. Na vývoji aplikace se podílela organizace Migréna-help. Aplikaci si můžete stáhnout na stránkách https://www.migrena-kompas.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7) Domovy pro osoby s postižením nejsou domovem

Situace v domovech pro osoby se zdravotním postižením potvrzuje, že se transformace sociálních služeb téměř zastavila a přestala být společenským a politickým tématem. Zařízení mají stále charakter ústavů a nepřipomínají normální domov. Lidem zde žijícím se nedostává potřebné podpory k udržení a rozvíjení schopností a dovedností, mnohdy se naopak prohlubuje jejich závislost na péči. Ombudsmanka provedla návštěvy 9 domovů pro dospělé osoby se zdravotním postižením. Zaměřila se spíš na velkokapacitní zařízení, u nichž lze předpokládat vzhledem k počtu klientů menší individualizaci péče a vyšší riziko špatného zacházení. Zastoupeny byly ale i domovy s malým počtem klientů. Návštěvy proběhly v domovech v Jihomoravském, Jihočeském, Olomouckém, Moravskoslezském, Plzeňském a Karlovarském kraji a v Kraji Vysočina. Podle zjištění ombudsmana se klientům nedostává individualizované podpory v oblasti komunikace, intimního a rodinného života, samostatného pohybu, rozhodování o vlastním životě. Může tak docházet k prohlubování závislosti na poskytované péči, k frustraci, sociální izolaci a vzniku problémového chování. Podrobnější informace a podrobnou zprávu ombudsmana najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/domovy-pro-osoby-s-postizenim-nejsou-domovem. Zdroj: Helpnet.cz

8) Speciálně upravený nízkopodlažní autobus

Charita Nový Hrozenkov (Zlínský kraj) používá speciálně upravený bezbariérový autobus. Bez problémů v něm mohou jezdit lidé s pohybovým omezením i na ortopedickém vozíku. Jde o speciálně upravený nízkopodlažní autobus, ve kterém je možné přepravovat šest osob na vozíku nebo šestnáct cestujících na sedadlech. K upevnění cestujících na vozíku se využívají podlahové a kotevní pásy. Sedadla jsou odnímatelná a jejich počet lze upravit podle počtu vozíků, které potřebujeme přepravit. Autobus má dvoje dvoukřídlé dveře, u kterých jsou k dispozici vyklápěcí plošiny. Součástí dalšího vybavení je klimatizace, topení a audiosystém s mikrofonem. Autobus si můžete objednat i s řidičem pro své cesty. Ceny jsou smluvní a řídí se aktuálním ceníkem, který najdete na stránkách www.nhrozenkov.charita.cz. Zdroj: Aktivní život

9) Noc divadel

Osmý ročník Noci divadel se uskuteční tradičně třetí listopadovou sobotu – 21. 11. 2020, letos s podtitulem Divadlo a udr-život-elnost. Noc divadel nabízí nevšední zážitky, jako jsou například workshopy pro děti i dospělé, prohlídky divadelních zákulisí, diskuze s herci, scénografy a režiséry a další formáty divadelních setkání, které v běžném programu nenajdete. Noc divadel v ČR, kterou koordinuje Institut umění – Divadelní ústav od roku 2013, se díky stovkám akcí ve zhruba 40 městech a místech ČR stala jedním z největších divadelních svátků v Evropě. Více informací: http://www.nocdivadel.cz/. Zdroj: Metro

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz