Informace, tipy a nabídky 11. 7. 2022

Čvc 11, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Nabídka Divadla Broadway

V příloze vám zasíláme nabídku Divadla Broadway v Praze, kterou jsme obdrželi. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka Divadla Broadway

2) Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Více informací, také o tom, co nesmíte a jaké jsou vaše povinnosti při pobytu v nemocnici, jak je to s ubytováním v nemocnici a co zařídit, když jde do nemocnice dítě, najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/20/volba-nemocnice/. Zdroj: Aktivní život

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dotacích na sociální služby, nebo další informace o slevách na jízdném pro osoby s invaliditou třetího stupně. Zdroj: NRZP ČR

4) Programy pro seniory o prázdninách

Pestrou škálu bezplatných akcí v Praze připravila Právě Teď! o.p.s. Zájemci se mohou vzdělávat v oblasti moderních technologií, trénovat paměť na počítači, čekají je pravidelné lekce Nordic Walkingu a hraní mölkky a mnoho dalšího. Kompletní prázdninový program je na stránkách Právě Teď!: https://pravetedops.cz/2022/06/05/prazdninovy_program/. Zdroj: Helpnet.cz

5) Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/14/rozhodovani-zdravotnich-pojistoven-o-uhradach/ najdete informace, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá Váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní ale přiložit vyjádření lékaře. V článku se dozvíte, jak řízení probíhá a co dělat, když Vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Zdroj: Aktivní život

6) Přednáška – dlahování a ortézování

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/videa/prednaska-dlahovani-a-ortezovani-ruky-u-lidi-po-poskozeni-michy se můžete podívat na záznam z přednášky zaměřené na dlahování a ortézování ruky u lidí s poškozením míchy. Tato přednáška byla součástí XII. odborné konference a setkání spinálních jednotek, které se uskutečnilo 9. – 10. 6. 2022 v RÚ Kladruby. Zdroj: CZEPA

7) Konference O roztroušené skleróze (ne)jen pro rodinu

5. listopadu 2022 v pražském Hotelu ILF můžete potkat nejen špičkové odborníky, ale také načerpat spoustu nových poznatků, získat cenná doporučení a třeba i jiný pohled na eReSku. To vše na konferenci, která je určena výhradně pro rodinné příslušníky, přátele a partnery lidí s diagnózou roztroušená skleróza. Jde o unikátní akci v České republice. Na programu budou témata: úvod do problematiky roztroušené sklerózy, urologické problémy u RS, cestování a RS, psychika a RS, jaké to je, být vrcholovým sportovcem s RS. Konference je bezplatná. Zaregistrovat se můžete do 20. října 2022 na email natalie.kavulicova@revenium.cz. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/23/o-roztrousene-skleroze-nejen-pro-rodinu/. Zdroj: Aktivní život

8) Cestování na vozíku bezbariérovým obytným vozem

Spolek S handicapem na cestách nabízí pronájem bezbariérového obytného vozu s cenovým zvýhodněním pro ZTP/P. Při cestování obytným vozem nejste vázáni časem ani místem, můžete jezdit svobodně, kam vás napadne, nebo zůstat na jednom místě několik dní, jak dlouho chcete. Můžete mít dovolenou pečlivě naplánovanou, nebo měnit plány ze dne na den, podle aktuální situace, protože nikdy předem nevíte, co vás čeká. Navíc tento druh cestování získává v poslední době na oblibě všeobecně a zázemí pro cestovatele vzniká na mnoha nových místech. Pravda, ani ta nejsou vždy zcela bez bariér, ale stále máte s sebou náš vůz s vlastním zázemím. Podrobnosti najdete na webu: https://voziknacestach.cz/. Zdroj: CZEPA

9) Jak získat jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

V článku na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/27/informace-c-53-2022-jak-ziskat-jednorazovy-prispevek-5000-kc-na-dite/ najdete podrobné informace k plánovanému jednorázovému příspěvku ve výši 5 000 Kč na každé dítě do 18 let věku. Zdroj: NRZP ČR

10) Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/29/zdravotnicka-dopravni-sluzba/. Zdroj: Aktivní život

11) Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/07/pravo-vyslovit-souhlas-s-poskytnutim-zdravotnich-sluzeb/. Zdroj: Aktivní život

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz