Informace, tipy a nabídky 11. 5. 2020

Kvě 11, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla. Odstranila se tím nespravedlnost dopadající zejména na lidi vážně nemocné, kteří nově mají šanci na správně přiznaný invalidní důchod. V minulých letech se ombudsman opakovaně setkával s případy nesprávně stanoveného data vzniku invalidity, které následně negativně ovlivnilo i výši přiznaného invalidního důchodu, nebo dokonce vedlo k zamítnutí žádosti o důchod. Česká správa sociálního zabezpečení podle své metodiky dříve vycházela z data, které žadatel uvedl v žádosti jako datum, k němuž požaduje přiznání invalidního důchodu. Při posuzování zdravotního stavu tak ČSSZ zjišťovala zdravotní stav a pracovní schopnosti žadatelů pouze k datu uvedeném v žádosti. Opomíjela fakt, že onemocnění může trvat delší dobu, někdy i mnoho let. Datum vzniku invalidity má zásadní význam. Vymezuje totiž období, v němž se zjišťuje potřebná doba pojištění pro vznik nároku na přiznání důchodu. Pokud ČSSZ označila vznik invalidity dnem uvedeným v žádosti, stávalo se, že žadatel k tomuto datu nezískal potřebnou dobu pojištění a důchod mu nemohl být přiznán. ČSSZ nakonec uznala výhrady ke svému postupu a podle doporučení změnila svou metodiku. Nově se při určování data vzniku invalidity nebude řídit datem, které uvedl žadatel, ale vždy si opatří dostatečné množství potřebných, z nichž bude možné určit vývoj onemocnění a jeho dopady na snižování pracovních schopností. Na základě těchto zjištění bude možné přesvědčivě stanovit datum vzniku invalidity. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/urceni-data-vzniku-invalidity-bude-vice-respektovat-vyvoj-zdravotniho-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

2) Nabídka Spa & Kur Hotel Praha

Od Hotelu Praha ve Františkových Lázních jsme obdrželi nabídku na skupinové pobyty na období od 1. 10. 2020 do 14. 11. 2021. Nabídku naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Spa & Kur Hotel Praha

3) Nabídka rehabilitačních služeb – Janské Lázně

Od společnosti Rehabilitace JL.s.r.o. jsme obdrželi nabídku služeb v rámci specializovaného pracoviště, které se nachází přímo v budově školy pro tělesně postižené studenty v Janských Lázních. Jedná se o rehabilitační pobyty, které společnost nabízí v měsících červen – září. Pracoviště nabízí řadu léčivých procedur, které zahrnují léčbu magnetem, ultrazvuk, ošetření pneuvenem (přístroj na odblokování lymfy), klasické masáže, odborné reflexní masáže (měkké techniky), částečnou vířivou vanu na dolní končetiny. Součástí pracoviště je i velká tělocvična s různými pomůckami a přístroji, kde je možné objednat individuální či skupinové cvičení pod odborným dohledem. Pracoviště je také vybaveno speciální vanou na perličkové a vířivé koupele, slatinné zábaly a klasické nebo reflexní masáže. Přímo v Janských Lázních je možno domluvit také plavání v jiném zařízení (Aquacentrum, Hotel Omnia). Společnost vám ráda doporučí bezbariérové ubytování v blízkosti školy, se kterými mají klienti již dlouhodobě dobré zkušenosti (Solafidé, Hotel Siréna, Hotel Arnika). Podrobnější informace najdete v přiložené nabídce nebo na webových stránkách: http://rehabilitace-janske-lazne.zdravotniregistr.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

Nabídka Janské Lázně

4) Vznikla interaktivní mapa neziskového sektoru

Centrum pro výzkum neziskového sektoru vytvořilo Interaktivní mapu neziskového sektoru, kterou najdete na webu https://mapaneziskovek.cz/. Mapa se orientuje na organizace, které Centrum pro výzkum neziskového sektoru považuje za tzv. nestátní neziskové organizace, kterých v České republice funguje zhruba 140 tisíc a výrazně se dotýkají života každého z nás. Tyto organizace najdeme jak v rámci poskytování služeb, které jsou dostupné široké veřejnosti (např. služby zdravotní či sociální atd.), ale jsou důležité i v rámci společenského života (např. sport, zájmová činnost, kultura, hasiči atd.). Mapa nabízí komplexní informace o zastoupení zvolených právních forem nestátních neziskových organizací, jejich lokalizaci, počtu zaměstnanců, stáří a účelu (dle veřejných rejstříků i dle klasifikace Českého statistického úřadu). V rámci mapy je možné dohledat konkrétní organizace s uvedeným názvem a identifikačním číslem dle místa jejich sídla. Podle zmíněných klíčových parametrů je také možné v mapě zvolené organizace dohledávat či filtrovat. Nabízená mapa představuje výchozí bod celé série detailnějších map (Finančních toků v neziskovém sektoru, Zařízení registrovaných poskytovatelů sociálních služeb, Zařízení registrovaných poskytovatelů zdravotních služeb a Subjektů zapojených do projektu GIVT), které portál MapaNeziskovek.cz nabízí. Zdroj: GIVT

5) Vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. 5. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020, kdy budou opět otevřeny školy. Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Proto pro některé skupiny žáků se zdravotním postižením bude jako dosud vzdělávání probíhat distančně, tj. on-line. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/06/informace-c-44-2020-vzdelavani-zaku-se-zdravotnim-postizenim-po-25-5-2020/. Zdroj: NRZP ČR

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz