Informace, tipy a nabídky 11. 10. 2021

Říj 11, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Dodržování pravidel týkajících se covidu – pobočné spolky

V poslední době už nejsou omezující pravidla týkající se covidu-19 tak přísná, naštěstí se život uvolnil a je možné realizovat mnoho činností skoro tak jako dřív. Přesto stále ještě existují omezení, která se týkají i činnosti našich organizací. Proto doporučujeme při organizování aktivit seznámit se s aktuálními platnými opatřeními a dodržovat je. Tato opatření můžete vyhledat např. na stránkách https://covid.gov.cz/situace. Aktuálně pro konání členských schůzí, kterých se zúčastní více než 20 osob, platí tato pravidla: každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, dále jsou osoby usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti) a všichni účastníci musí splňovat podmínku prokázání bezinfekčnosti (očkování, test nebo prodělání nemoci), viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze. Pro konání veškerých skupinových akcí a vzdělávacích akcí v prezenční formě platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost. Pro společenské akce platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce. Někdy je těžké vůbec rozlišit, která pravidla se na vaši konkrétní akci vztahují. Je těžké i vyžadovat dodržování pravidel na účastnících. Musíme se všichni snažit o to nejlepší, abychom měli čisté svědomí a neohrozili naše členy a klienty ani sebe. Zdroj: STP v ČR z. s.

2) Programy pro všechny seniory

Říjnový program Právě Teď! o.p.s. bude nabízet aktivity na živo, ale i první zajímavé on-line programy. Mezi on-line aktivity, které vám pomohou s podporou mentální i fyzické kondice, bude patřit např. kurz Psychologie pro Třetí věk (kurz probíhá od 5. 10. do 7. 12. 2021), nebo Zdravotní cvičení a protažení před víkendem (začíná od 8. 10. 2021). Tyto aktivity jsou zdarma. Kompletní program Právě Teď! o.p.s. najdete na stránkách www.prave-ted-ops.cz. Zdroj: Helpnet.cz

3) 5 animovaných videí pro lidi s roztroušenou sklerózou

MSRehab připravil pětici zcela nových edukačních videí, která se poutavou animovanou formou zabývají hlavními tématy spojenými s roztroušenou sklerózou. Můžete se dozvědět: co je to roztroušená skleróza, informace pro nově diagnostikované pacienty, jak je to s pohybovými aktivitami při RS, o únavě při RS a psychoterapii při RS. Všechna videa vznikla v režii spolku MSrehab a jsou unikátní nejen formou svého zpracování. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/10/04/5-animovanych-videi-co-je-to-rs-nove-diagnostikovani-pacienti-pohyb-unava-a-psychoterapie-pri-rs/. Zdroj: Aktivní život

4) Praktici vydali doporučení pro pacienty, jak postupovat při příznacích covidu-19

Co dělat, když mám příznaky covidu-19? Jaké léky mohu při infekci dýchacích cest užívat doma sám? Kdy a jak komunikovat s praktikem? Kdy jet do nemocnice? Co dělat při nežádoucí reakci na vakcínu? Které reakce jsou běžné a které už ne? Toto jsou nejčastější otázky, které pacienti vznášejí na své praktické lékaře. Společnost všeobecného lékařství (SVL) ČLS JEP proto vydala soubor rad, které pacientům usnadní orientaci v systému zdravotní péče. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/praktici-vydali-doporuceni-pro-pacienty-jak-postupovat-pri-priznacich-covidu-19. Zdroj: Helpnet.cz

5) Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-ovlivnuje-nezamestnanost-a-evidence-na-uradu-prace-budouci-narok-na-duchod-. Zdroj: ČSSZ

6) Klasická hudba pro seniory

Myšlenka představovat klasickou hudbu seniorům není nová. Ústav Antonína Dvořáka pro kulturní život seniorů, z.ú. ve spolupráci s farním sborem Českobratrské církve evangelické Praha – Vinohrady pořádají koncerty klasické hudby pro seniory. Koncerty se konají každé první úterý v měsíci ve 14:30 hodin mimo dobu prázdnin. Koncerty jsou bez vstupného, ale dobrovolný dar, třeba symbolický je vítán. Koncerty se konají v Evangelickém kostele na Vinohradech v církevním domě Praha 2, Korunní 60. Kostel má ideální akustiku, v zimě je vytápěn a má bezbariérový přístup. Na koncertech vystupují renomovaní umělci, čeští i zahraniční a mladí umělci, převážně posluchači AMU a Pražské konzervatoře. Více informací najdete na stránkách https://www.uads.cz/. Zdroj: Listy ALENu

7) Umím a pečuji – Dědictví, webinář zdarma

Liga vozíčkářů nabízí webinář „Dědictví“, který povede právnička JUDr. Marcela Fryštenská. Webinář je vhodný jak pro pečující, tak i pro zaměstnance v sociálních službách. Termín webináře: 14. 10. 2021 od 15:00 do 18:00 hod. Forma: on-line (odkaz bude zaslán e-mailem den před akcí). Registrace je otevřená do 17:00 hod. v úterý 12. 10. 2021 přes odkaz: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv8qlGXaKQ6SO44BoIcHOaUqdXc_vOBgJ8ZEdMPbiu7TviCw/viewform?usp=sf_link. V případě jakýchkoliv dotazů kontaktujte Terezu Hejdukovou: e-mail: tereza.hejdukova@ligavozic.cz, tel.: 777 153 815. Zdroj: Liga vozíčkářů

8) Publikace o elektrických vozících

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s NRZP ČR a Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví vydalo publikaci s názvem Průvodce regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků. Na našem trhu je v současné době velké množství elektrických vozíků a není jednoduché se zorientovat v množství technických parametrů a správně si vybrat. Právě proto vznikl tento manuál, který chce co možná nejsrozumitelněji popsat stávající legislativu v oblasti elektrických vozíků. Chce tak lidem s omezenou hybností usnadnit výběr a ochránit je před nepoctivými a klamavými praktikami. Manuál je členěn do dvou částí, v první najdete informace pro uživatele, druhá část je věnována spíše výrobcům a dovozcům elektrických vozíků či prodejcům při jejich distribuci. Publikaci v elektronické podobě najdete na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/2010/05/05/dokumenty-k-problematice-ozp/. Publikace vyjde také v listinné podobě a bude distribuována na všechna pracoviště NRZP v republice, kde si ji budou moci zájemci vyzvednout. Dále ji obdrží všechny členské a přidružené organizace. Zdroj: NRZP ČR

9) Podpůrné skupiny pro seniory – Senioři v pandemické době

Senioři v pandemické době – podpůrné skupiny se konají v Rokycanech a v Praze. Co Vám scházelo a schází v pandemické době, jak a kde to lze znovu nalézt? Jak se vyrovnat s omezením kontaktů? Jak čelit obavám z budoucího vývoje událostí? Co pomohlo a pomůže nabýt ztracenou rovnováhu? Moravskoslezský kruh vás zve na podpůrné skupiny, která vám pomůže hledat na tyto otázky odpovědi. Jedna podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Rokycanech, Jiráskova 481/II, Rokycany v pátek 26. listopadu 2021 od 10 do 14 hodin a v sobotu 27. listopadu 2021 od 14 do 18 hodin. Druhá podpůrná skupina se koná v prostorách FS ČCE v Praze na Žižkově, Prokopova 216/4, Praha 3 v pátek 22. října 2021 a v sobotu 23. října 2021, vždy od 10 do 14 hodin. Podpůrné skupiny jsou určeny zejména mladším seniorům, kteří se často potýkají s vlastními problémy, k tomu pečují o své blízké, manžele, rodiče, a pomáhají s vnoučaty. Mnohdy se dívají s obavami do budoucna a jejich společným jmenovatelem bývá, že zanedbávají péči o sebe. Skupina je otevřena i starším seniorům nebo lidem, kteří o ně pečují. Cílem setkání je psychická podpora, pomoc v náročné situaci, možnost sdílení, výměny zkušeností a navázání nových kontaktů. Účast je bezplatná. Více informací: https://www.mskruh.cz/akce/. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

10) Internet je báječné místo k…

Tradiční on-line konference pro neziskovky zaměřená na kybernetickou bezpečnost a dezinformace se uskuteční 14. října 2021. Internet a on-line prostředí nám nabízí neskutečné možnosti. Vzdělávání, zábavu, nepřeberné množství informací. Vše má své pro a proti. Jsme na internetu v bezpečí? Jak se v záplavě informací vyznat a nepodlehnout dezinformacím? Jak vlastně dezinformace poznat? K zodpovězení těchto otázek pořádá Asociace veřejně prospěšných organizací ČR (AVPO ČR) a NROS tuto konferenci. Vstupné je dobrovolné. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/internet-je-bajecne-misto-k. Zdroj: Helpnet.cz

11) Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa podepsaly dohodu o elektronické výměně údajů

Informaci o žití jako zákonem požadovanou podmínku vyplacení důchodu do zahraničí si od roku 2022 budou mezi sebou vyměňovat přímo Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa a senioři tak ušetří čas i peníze při ověřování podpisu na potvrzení. Umožňuje to vzájemná dohoda o elektronické výměně údajů, kterou dnes uzavřela Česká správa sociálního zabezpečení a Sociálna poisťovňa. Tato změna se týká důchodců, kteří dostávají důchod z České republiky na účet a mají bydliště na Slovensku, a důchodci, kteří dostávají důchod od Sociálnej poisťovne a mají bydliště v České republice, Česká a slovenská strana si na základě podepsané dohody budou v první fázi projektu vyměňovat údaje o úmrtí, aby nedocházelo k neoprávněné výplatě dávek, a následně v dalších fázích projektu přijde na řadu i výměna ostatních informací z oblasti důchodového pojištění (výše důchodu, druh důchodu, druh a výše srážky). Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni-a-socialna-poistovna-podepsaly-dohodu-o-elektronicke-vymene-udaju. Zdroj: ČSSZ

 

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz