Informace, tipy a nabídky 11. 1. 2022

Led 11, 2022

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Evidence skutečných majitelů – změna

V předchozích měsících jsme vás informovali o tom, že poskytovatelé dotací dnes často požadují od žadatelů o dotace jako povinnou přílohu výpis z evidence skutečných majitelů. Ve většině případů byla vyžadován ÚPLNÝ VÝPIS z evidence skutečných majitelů, o který bylo třeba žádat Městský soud v Praze. V tomto týdnu jsme se dozvěděli informaci, že Ministerstvo financí vydalo stanovisko k této záležitosti. Ve svém stanovisku ze dne 23. 12. 2021 uvádí, že spolky mohou místo úplného výpisu z evidence skutečných majitelů předkládat ČÁSTEČNÝ VÝPIS z evidence skutečných majitelů. Toto stanovisko naleznete v příloze. Poskytovatelům dotace by tedy mohl stačit částečný výpis z evidence skutečných majitelů a nemuseli by požadovat úplný výpis. Což by pro nás znamenalo velké zjednodušení. Bohužel zatím ne všechny úřady částečný výpis považují za dostatečný. Částečný výpis z evidence skutečných majitelů se dá jednoduše stáhnout z internetu. Postup je následující: Na stránkách https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik se do vyhledávacího políčka zadá IČO organizace, klikne se na tlačítko „Hledat“. Poté se zobrazí stručné údaje o skutečném majiteli dané organizace (seznam osob). U kterékoli z těchto osob vlevo se pak klikne na barevný text „Částečný výpis platných údajů“. Poté se zobrazí výpis s podrobnějšími informacemi. Dole pod těmito informacemi je vpravo tlačítko „Stáhnout PDF verzi výpisu“. Na to se klikne a zobrazí se oficiální výpis, který už se dá tisknout, nebo ukládat do počítače. Pokud byste se tedy setkali s tím, že poskytovatel dotace požaduje úplný výpis z evidence skutečných majitelů, zkuste se domluvit, jestli mu nebude postačovat částečný výpis. Kdybyste potřebovali poradit, pomoci získat výpis z evidence skutečných majitelů, nebo pomoci dojednat s poskytovatelem dotace formu výpisu, můžete se na nás obrátit – kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: STP v ČR z. s.

stanovisko ministerstva financí

2) Testování zaměstnanců, dobrovolníků a členů orgánů právnických osob

Od 17. 1. 2022 bude opět zavedeno povinné testování všech zaměstnanců na covid-19, tedy i těch, kteří už mají ukončené očkování a kteří prodělali onemocnění covid-19. Povinné testování se vztahuje na zaměstnance, ale i na dobrovolníky a na členy orgánů právnických osob. Více informací je uvedeno na stránkách https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu#2022-01-17. Chápeme to tedy tak, že testovat se opět budou muset např. i členové předsednictva nebo výboru, pokud se sejdou na společném jednání, nebo pokud společně pracují na jednom pracovišti. Testovat se budou muset dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. O provedených testech se musí vést evidence, a to v rozsahu datum testování, jména a příjmení osob, data jejich narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny. Evidovat bude třeba také výsledky testů. A to vše pak uchovávat po 90 dnů. Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osoby, které podstoupily v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem, nebo které podstoupily v posledních 24 hodinách antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo které podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby. Testovat se nebudou muset také zaměstnanci, kteří se na pracovišti nesetkávají s jinými osobami (např. na home office), nebo jsou kolegové zároveň osoby žijící ve stejné domácnosti. Testování se musí provádět pouze antigenními testy, které jsou uvedené na stránkách https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19. Následně je možné požádat zdravotní pojišťovny o proplacení testů. Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Zatím platilo, že na jednoho pojištěnce lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (tedy max. 240 Kč včetně DPH). Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/. Doufáme, že toto opatření bude trvat jen po omezenou dobu a povinné testování bude brzy zase ukončeno. Zdroj: STP v ČR z. s.

3) Informační servis STP v ČR z. s.

Už více než 10 let poskytujeme informační servis pracovníkům našich organizačních jednotek i dalším osobám, které mají o informační e-maily zájem. Jedná se o informace pro seniory nebo lidi se zdravotním postižením zaměřené na sociální oblast, vzdělávací aktivity, pracovní problematiku, sportovní aktivity a podporu zdraví, doplňkově také volnočasové aktivity, kulturní nabídky, aj. Všechny tyto informace zveřejňujeme také na našich webových stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/. V neposlední řadě rozesíláme také informace o činnosti naší organizace nebo tipy na aktuální vyhlášené granty a jiné finanční příspěvky. Informační e-maily od nás nemusejí dostávat jen předsedové pobočných spolků, ale mohou je dostávat i jiní členové organizace. Budeme rádi, když zasílání informačních e-mailů nabídnete i dalším členům svých organizací a v případě jejich zájmu nám nahlásíte jejich e-mailové adresy. Zasílání informačních e-mailů aktuálně realizujeme v rámci projektu s názvem „Celoroční informační servis STP pro seniory“, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností. Zdroj: STP v ČR z. s.

4) Devět videí, které se vztahují k péči

MS kruh připravil devět videí, které se vztahují k péči. Jejich tématy jsou: Pomoc v domácí péči a možná úskalí, Plánování péče a asistence, Péče o inkontinentního v domácích podmínkách, Otáčení a polohování na lůžku za využití prvků bazální stimulace, Hydratace, podávání tekutin a výživy, porucha polykání, Péče o dutinu ústní, Syndrom vyhoření při domácím pečování, Změny vnímání a vědomí, komunikace při doprovázení v závěru života, Spirituální potřeby v závěru života. Videa najdete na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLbnPHcAPc2PunM6ekklUR8g6qzHte1di4. Na webu https://www.mskruh.cz/publikace/ pak najdete publikace pro pečující a opatrovníky: Kolik podob má doprovázení a Opatrovník v praxi. Zdroj: Noviny Pečujeme doma – MS kruh

5) Co se mění v roce 2022? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například o zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ošetřovné a řadu novelizací zákonů. Podrobné informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2022-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

6) Novinky v legislativě od 1. ledna 2022

O novinkách, které nastávají od začátku roku 2022, pojednává také článek od NRZP ČR. Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost velké množství nových zákonů a vyhlášek. NRZP ČR vybrala ty nejdůležitější, které se nejvíce dotýkají problematiky zdravotního postižení. Podrobné informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/01/03/informace-c-1-2022-legislativa-od-1-ledna-2022/. Zdroj: NRZP ČR

7) Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022

ČSSZ podrobně informuje o tom, jaké změny přináší zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022. Změny se týkají dvou dávek nemocenského pojištění, a to otcovské a dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-otcovske-a-dlouhodobem-osetrovnem-od-1-1-2022. Zdroj: ČSSZ

8) Odkládání zdravotnických úkonů a překročení maximální doby pracovní neschopnosti

NRZP ČR řešila případ lidí, kteří dlouhodobě čekají na operaci. Vzhledem k epidemii Covid – 19 dochází k tomu, že jsou dlouhodobě odkládány operace, které významně mohou zlepšit zdravotní stav pacientů. Odklad těchto zdravotnických úkonů je někdy tak dlouhý, že tyto osoby vyčerpají podpůrčí dobu nemocenského pojištění. Po pracovní neschopnosti, delší než dva roky, tito občané nemají žádný vlastní příjem a jsou odkázáni pouze na hmotnou nouzi. NRZP ČR se obrátila s tímto problémem na bývalou ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou, která jim, těsně před ukončením své funkce, sdělila stanovisko MPSV k této problematice. Stanovisko MPSV a návrhy k řešení této situace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/12/20/informace-c-120-2021-odkladani-zdravotnickych-ukonu/. Zdroj: NRZP ČR

9) Nabídka skupinového obytu v penzionu ALEGRO v Piešťanech

Obdrželi jsme nabídku na skupinové pobyty v penzionu ALEGRO v Piešťanech. Pobyt je na 6 dní (5 nocí) za 3 900 Kč / osobu. Cena platí v měsících leden a únor 2022 a při ucelené skupině min. 50 klientů. V těchto měsících, kvůli epidemiologickým opatřením, neposkytuje penzion služby individuálním klientům. Podrobnější informace najdete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Penzion ALEGRO Piešťany

10) Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté nabude platnosti a účinnosti. Příspěvek bude náležet zaměstnancům za prakticky stejných podmínek, jako na jaře tohoto roku, a to navíc i pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a bude trvat ještě v den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nárok na příspěvek bude příslušet nejpozději do 28. února 2022. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Více informací včetně rekapitulace nejčastějších situací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavate-1. Zdroj: ČSSZ

11) Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“

V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na pomoci jiné osoby v době platnosti mimořádných opatření, a dále úprava výše ošetřovného a okruhu osob s nárokem na ošetřovné, které se týkají všech typů ošetřovného. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-. Zdroj: ČSSZ

12) Elektronická dálniční známka v roce 2022

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2022 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. Zdroj: Vozka

13) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o novele zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která má zvýšit příspěvek na bydlení, nebo informace o zjišťování údajů o uživatelích dýchacích přístrojů a jiných elektrických přístrojů, nebo informace o připomínkování návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb, nebo  Zdroj: NRZP ČR

14) Informace k opatřením v sociálních službách

NRZP ČR rozeslala informace k testování pracovníků v sociálních službách na Covid-19. Vláda ČR 5. ledna 2022 schválila povinnost testování zaměstnanců, která se týká všech zaměstnanců vyjma těch, kteří mají povinnost již stanovenou jinými opatřeními (pobytové sociální služby, zdravotnictví, školství). Bude platit od 17. ledna 2022. Pobytové sociální služby tak dále pokračují v režimu jednotýdenního testování svých neočkovaných zaměstnanců dle stále platných mimořádných opatření (MZDR 32802/2021-2/MIN/KA ve znění změn MZDR 32802/2021-4/MIN/KAN, MZDR 32802/2021-3/MIN/KAN). Všichni ostatní poskytovatelé sociálních služeb mají povinnost testovat všechny své zaměstnance, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Není-li zaměstnanec v den termínu testování přítomen na pracovišti zaměstnavatele, jeho preventivní testování se provede v den jeho příchodu na pracoviště, a to s frekvencí dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. Zaměstnavatelé pro kontrolní účely vedou o provedených testech evidenci provedených testů, a to v rozsahu: datum testování, jména a příjmení osob, které k danému datu podstoupily test, včetně uvedení jejich data narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny, a výsledky testů, a uchovávat tuto evidenci po dobu 90 dnů. Pokud je výsledek testu pozitivní, odchází zaměstnanec do pětidenní karantény, pokud bude mít negativní výsledek PCR testu, pak se karanténa ukončí. Po návratu z karantény musí zaměstnanec první den podstoupit test. Očkovaní zaměstnanci mají nárok na pět PCR testů měsíčně zdarma. Testy budou hrazeny zdravotními pojišťovnami ve výši 60 Kč, včetně DPH za test. Zdroj: NRZP ČR

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz