Informace, tipy a nabídky 10. 6. 2020

Čvn 11, 2020

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty.

1) Instruktážní videa pro asistenty

Organizace Asistence, o.p.s. připravila pro své asistenty a dobrovolníky nová zácviková videa, která jim pomohou zopakovat si základní zásady osobní asistence. Videa ale mohou být přínosná pro každého z nás – víte třeba jak správně najíždět s vozíkem na obrubník? Zácviková videa můžete shlédnout na stránkách https://www.youtube.com/playlist?list=PLFJo9TLFXAZfiyeLHM6Fs9n4IGHJuKWMc. Postupně budou přibývat další. Zdroj: Asistence, o.p.s.

2) Respirátory pro chronicky nemocné pacienty

Dne 17. 4. 2020 jsme vás informovali o tom, že Ministerstvo zdravotnictví ČR zjišťuje zájem pacientských organizací o respirátory, které by poskytlo pro chronicky nemocné členy jednotlivých pacientských organizací. Počty požadovaných respirátorů se měly hlásit Národní radě osob se zdravotním postižením. NRZP následně předala seznam požadavků na Ministerstvo zdravotnictví ČR. V pátek 22. 5. obdržela NRZP od Ministerstva zdravotnictví bohužel informaci, že po zvážení dostupných informací o vývoji epidemie, tehdejšího množství osobních ochranných prostředků a právních povinností v souvislosti s distribucí osobních ochranných prostředků nebyla možnost předávání prostřednictvím pacientských organizací vyhodnocena jako možná. Ministerstvo zdravotnictví ČR tedy nebude distribuovat respirátory pacientským organizacím. NRZP se přesto domnívá, že by bývalo bylo prospěšné, kdyby pacientské organizace respirátory obdržely. Informace z emailu MZ ČR, že zdravotnickým zařízením bylo obecně doporučeno poskytnout osobní ochranný prostředek pacientovi, u kterého to s ohledem na jeho zdravotní stav určil ošetřující lékař jako potřebné, pokud je to pro dané zdravotnické zařízení možné, považuje NRZP za nedostatečné. Především si NRZP ne ní jistá, že ošetřující lékaři můžou předepisovat respirátor a zároveň, že ho zdravotnická zařízení můžou, na základě takového předpisu vydávat. NRZP bude s MZ ČR o této věci dále jednat, a to tak, aby bylo zajištěno, že chroničtí pacienti budou mít nárok na ochranné prostředky. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/25/informace-c-50-2020-distribuce-ochrannych-prostredku-z-mz-cr/. Zdroj: NRZP ČR

3) Rozcestník sociálních služeb aneb na co má neformální pečující nárok

Péče rodinných příslušníků o blízkého v přirozeném prostředí (tzv. neformální péče) je po všech stránkách náročná. Ne každý je schopen postarat se o blízkého a zajistit mu vhodnou péči v domácím prostředí. Pokud se však rozhodnete pečovat o svého blízkého v přirozeném prostředí, je dobré udělat několik základních kroků – doporučené kroky jsou popsány v článku na stránkách https://www.alfabet.cz/legislativa/rozcestnik-socialnich-sluzeb-aneb-na-co-ma-neformalni-pecujici-narok/. Zdroj: Alfabet

4) Noc kostelů 2020

Noc kostelů se bude konat v pátek 12. června 2020 po celé České republice. Během této akce se veřejnosti otevírají věže, sakristie, kaple, křížové chodby, klášterní refektáře či rajské zahrady, které mnohdy bývají v průběhu roku veřejnosti nepřístupné. Akce je opět příležitostí pozvat co nejširší veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím prostřednictvím hudby, umění, zážitku. Do letošního ročníku je zapojeno více než 1 070 kostelů. Ti, kteří navštíví kamenné kostely nebo modlitebny, si mohou vybrat z nesmírně pestré nabídky: nebudou chybět koncerty, komentované prohlídky nebo jiný doprovodný program. Noc kostelů je určena pro co nejširší veřejnost – i pro ty, kteří stojí mimo církev či na jejím okraji. Více informací: https://www.nockostelu.cz/. Zdroj: Holubí pošta

5) Nabídka pro seniory – Chytrá péče

Rohlik.cz se spojil se službou Chytrá péče a dohodli společně exkluzivně pro zákazníky Rohlíku zvýhodněnou cenu produktů Chytré péče a první měsíc asistenční služby zdarma. Služba Chytrá péče umožňuje seniorům udržet si maximum aktivit a pomáhá zůstat co nejdéle samostatní a soběstační. Ať už doma, na procházce v parku, v lese na houbách nebo třeba na lyžovačce. Asistenti Chytré péče jsou vždy nablízku a v případě potřeby doručí rychlou a efektivní pomoc. A to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Komplexní dohledovou a asistenční službu poskytuje odborný personál, který tvoří i osoby se zdravotním postižením. Zařízení Chytré péče mají automatické funkce, které rozpoznají kritické situace a okamžitě informují odborného asistenta. Identifikují neobvyklé situace, delší nehybnost nebo pád. Lokalizují klienta prostřednictvím GPS. Senior se se svým asistentem spojí jednoduše pomocí zmáčknutí tlačítka. Zákazník obdrží hodinky nebo přívěsek, dle preferencí, prostřednictvím kterých si jediným stisknutím tlačítka může kdykoli přivolat pomoc. Chytrá Péče je registrovaná sociální služba, která od roku 2016 poskytuje asistivní péči pro seniory a osoby zdravotně znevýhodněné. Služba je placená. Více informací: https://www.rohlik.cz/tema/chytra-pece. Zdroj: Helpnet.cz

6) S lidmi s postižením je třeba komunikovat jako s rovnocennými partnery

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila doporučení nejen pro média, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. S lidmi s postižením je podle ní třeba mluvit jako s rovnocennými partnery, přizpůsobit podmínky i způsob vedení rozhovoru konkrétnímu člověku s postižením. Cílem doporučení je přispět k tomu, aby byly jazyk i způsob zobrazování lidí s postižením v médiích více respektující. Doporučení vzniklo ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, novináři, ale především se samotnými lidmi s postižením. Přináší řadu praktických rad a doporučení pro komunikaci s lidmi s různým typem postižení. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/s-lidmi-s-postizenim-je-treba-komunikovat-jako-s-rovnocennymi-partnery a v přiložené publikaci. Zdroj: Helpnet.cz

Komunikace s lidmi s postižením

7) Deprese u seniorů a deprese jako příznak demence

On-line přednášku s MUDr. Václavou van der Meijs pořádá Gerontologický institut 12. června 2020 od 09:00 do 11.00 hod. (vstup do on-line učebny bude možný cca 15 minut před začátkem přednášky). Přednáška je zdarma, je třeba se předem zaregistrovat. Deprese představují ve vyšším věku velmi závažnou poruchu podílející se na snížení kvality života postižených i jejich nejbližších příbuzných, ale také zvyšující mortalitu. Ve stáří ovlivňují obraz deprese faktory, které jsou v mladším a středním věku vzácnější. Jedná se především o přidružená tělesná onemocnění a změnu životní situace. Výrazný vliv na vznik deprese má ztráta životního partnera. Osamělost je pak rizikový faktor vzniku depresí, závislostí i zvýšené sebevražednosti seniorů. Deprese ve stáří má jiný obraz než v časnějších etapách života. Často dochází k přehlédnutí nebo bagatelizaci obtíží, jejich vysvětlováním životní situací, což vede k tomu, že většina seniorů buď vůbec nevyhledá odbornou pomoc, nebo se jim nedostane adekvátní léčby. Svou roli hraje z části i stigma psychiatrie, které mezi seniory přetrvává. Registrace na přednášku probíhá na webu: https://docs.google.com/forms/d/1gmeo-GQVkeSu6Wmq9N-Sptsp2sK9jj-dm4MzHD9s3nA/edit. Pro přihlášení do učebny budete vyzváni vyplnit jméno a e-mail. Pro úspěšné spuštění on-line přednášky je třeba připojení k internetu a doporučuje se mít plně aktualizovaný operační systém a také prohlížeč. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/deprese-u-senioru-deprese-jako-priznak-demence. Zdroj: Helpnet.cz

8) Jak zvládat stres

Ve čtvrtek 18. 6.2020, od 16:00 hod. do cca 18:00 hod. se koná podpůrná skupina pro pečující osoby „Jak zvládat stres“. Setkání je zdarma. Popis kurzu: co vše nás může stresovat, aniž bychom si to uvědomovali, příklady stresorů a jak na nás stres působí po fyzické i psychické stránce, vlastní přístup ke stresu a jeho zvládání, co udělat abychom posílili svoji odolnost vůči stresu, jak se s ním můžeme vypořádat a jak minimalizovat jeho důsledky, co je stres a druhy stresů. Akce se koná v sídle Pečuj doma, Vyšehradská 43, Praha 2. Přihlásit se můžete na mail: zdenka.hlavnickova@pecujdoma.cz, nejlépe do 12. 6. 2020. Více informací: https://www.pecujdoma.cz/akce-a-kurzy/znovu-otevreno-podpurna-skupina-na-praze-6-uvn-kurz-jak-zvladat-stres-18-6-2020/. Zdroj: Pečuj doma, Diakonie ČCE

9) Týden sociálních služeb ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí budou v letošním roce již po dvanácté vyhlašovat Týden sociálních služeb České republiky, jehož cílem je zvýšit povědomí o sociálních službách v ČR a jejich kvalitě a přispívat ke zvýšení společenského uznání nejen poskytovatelů sociálních služeb, ale i jednotlivých pracovníků. I v letošním roce je naplánována celá řada akcí a aktivit, jako např. odborné konference, vyhlášení výsledků celostátní soutěže „Šťastné stáří očima dětí“, celostátní „Den otevřených dveří poskytovatelů sociálních služeb“, XII. výroční kongres poskytovatelů sociálních služeb ČR atd. Týden sociálních služeb ČR je naplánován v termínu od 5. do 11. 10. 2020. Poskytovatelé sociálních služeb se mohou registrovat a zveřejňovat Dny otevřených dveří a doprovodné aktivity v rámci Týdne sociálních služeb. Veřejnost se může těšit na zajímavé akce a seznámení s nabídkou sociálních služeb. Více informací: http://www.tyden-socialnich-sluzeb.cz/. Zdroj: Hlavní město Praha

10) Nabídka účinkování v reklamě pro děti na vozíku ve věku 8 – 10 let

Agentura STOPCASTING hledá holčičku nebo chlapečka na vozíku ve věku 8 – 10 let (na etniku nezáleží) pro natáčení do reklamy na stavebnici. Spot se bude natáčet v Praze někdy mezi 6. a 16. 7. 2020, veškerou dopravu a případné ubytování v takovém rozsahu, jaké dítě a doprovod potřebuje, zajistí produkce. Odměna za natáčení je 6.000 Kč za natáčecí den v rozsahu 6 hodin. Odměna za práva na užití spotu je 30.000 Kč. Spot se bude vysílat 3 měsíce (kino, TV, online celosvětově). Pokud má dítě zájem, stačí na kontaktní e-mail zaslat celé jméno, věk, telefonní číslo na rodiče a fotografii dítěte. Následně by agentura zájemce požádala o natočení krátkého videa (stačí na telefon). V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte obrátit na kontaktní osobu: Hana Parčová, STOPCASTING, Peckova 5, Praha 8 – Karlín, tel.: 224 811 814, mobil: 777 338 718, e-mail: stopcasting@stopcasting.com, web: www.stopcasting.com. Zdroj: VOZKA

11) Česko hledá nejsenzačnějšího seniora

Projekt SenSen (Senzační senioři) vyhlašuje osmý ročník Ceny Senior roku pro výjimečné seniory a jejich kluby. Znáte skvělé lidi, kteří i ve vyšším věku dělají něco nezištně pro druhé? Nominujte je do 31. července 2020. Ocenění získají i nejlepší kluby seniorů a jedna známá osobnost vstoupí do Zlaté síně SenSenu. Cenu Senior roku uděluje projekt SenSen už od roku 2013. Jejím cílem je podpora seniorů, kteří neztrácejí zájem o dění kolem sebe a k aktivnímu životu motivují i své okolí. Prezentace jejich úspěchů a práce široké veřejnosti je také každoročně šancí rozbít stereotypy pohledů na nejstarší generaci. Nominace na Cenu Senior roku 2020 je nutné podávat elektronicky prostřednictvím webových stránek www.sensen.cz. Své návrhy mohou posílat seniorské kluby, společenské organizace, nezisková sdružení, samosprávy obcí, měst, krajů, školy všech stupňů, stálé kulturní a sportovní organizace. Nominovat může i jednotlivec, avšak pouze prostřednictvím výše uvedených subjektů. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/08/cesko-hleda-nejsenzacnejsiho-seniora/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=cesko-hleda-nejsenzacnejsiho-seniora. Zdroj: Aktivní život

12) Národní screeningové centrum ÚZIS ČR a Aliance žen s rakovinou prsu společně vyvrací mýty o mamografii

Národní screeningové centrum, které je součástí Ústavu zdravotnických informací a statistiky pod Ministerstvem zdravotnictví a buduje jednotný systém podpory screeningových programů v ČR, podpořilo natočení videa uvádějícího na pravou míru nepravdivé informace šířící se po internetu o mamografickém vyšetření. Právě mamografie je totiž v rámci screeningu nádorů prsu nejúčinnější metoda. Zhoubný nádor prsu dokáže odhalit už v nehmatném stadiu. Ministerstvo zdravotnictví dlouhodobě podporuje screeningové preventivní programy a vyzývá veřejnost, aby prevenci nepodceňovala. Video zprostředkovává osobní zkušenosti žen, kterým mamograf pomohl najít nádor prsu včas, a dal jim tak velkou naději na vyléčení. Čas je totiž v pro úspěšnost léčby v mnoha případech rozhodující. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/narodni-screeningove-centrum-uzis-cr-a-aliance-zen-s-rakovinou-prsu-spolecne-vyvraci-myty-o-mamografii-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z1Bh-4EDKhkc5irCTkeDyvM/?odkud=ENZD&wa=WWW20E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2020-12&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz