Informace, tipy a nabídky 1. 7. 2024

Čvc 1, 2024

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Výroční zpráva STP v ČR z. s. za rok 2023

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. vydal svou výroční zprávu za rok 2023. Můžete se s ní seznámit na našich webových stránkách v sekci Dokumenty ke stažení: https://svaztp.cz/555-2/dokumenty-ke-stazeni/. Najdete ji také v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

výroční_zpráva_STP_v_ČR_z._s._2023

2) Aktualizované příručky ČSSZ k různým životním situacím

Česká správa sociálního zabezpečení v květnovém čísle Zpr@vodaje ČSSZ přibližuje několik publikací, které ČSSZ vydává a naleznete je mimo jiné dostupné online na jejich webu. Tematické příručky, které využijete v různých životních situacích, ČSSZ každoročně aktualizuje také ve spolupráci s Úřadem práce ČR. Vždy se proto můžete spolehnout, že v průvodcích danou problematikou naleznete aktuální a ucelené informace. Zpr@vodaj ČSSZ, který najdete v příloze, konkrétně pojednává o Příručce budoucího důchodce a o Příručce pro nastávající rodiče. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj ČSSZ (květen 2024)

3) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o připomínkách NRZP ČR k návrhům zákonů, nebo informace o průzkumu kvality nemocnic za rok 2024, nebo informace o metodickém návodu k zajištění jednotného postupu při posuzování a uznávání Covid – 19 jako nemoci z povolání, nebo informace o projednávání další novely zákona o sociálních službách v Parlamentu, nebo informace o zvýšení příspěvku na péči a zdražení sociálních služeb od 1. 7. 2024, nebo informace o sjednocení charakteru autobusových zastávek v rámci pražské integrované dopravy, nebo informace o komplikacích při získávání řidičského průkazu pro neslyšící. Zdroj: NRZP ČR

4) Dvě možnosti, jak podat žádost o důchod

Na sociálních sítích kolují mýty ohledně podávání žádostí o důchody. Odpověď je stručná a jednoduchá: Existují pouze dva způsoby, jak o důchod (starobní, invalidní či pozůstalostní) požádat – online nebo osobně. Který z nich si občané vyberou, je pouze na jejich rozhodnutí podle toho, co preferují. Žádost o důchod nelze poslat do datové schránky ČSSZ. Více informací najdete v tiskové zprávě ČSSZ na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/na-pravou-miru-dve-moznosti-jak-podat-zadost-o-duchod. Zdroj: ČSSZ

5) Festival Colours of Ostrava opět bez bariér

I letos nabídne festival Colours of Ostrava zdravotně znevýhodněným návštěvníkům nadstandardní servis. Festival se koná ve dnech 17. – 20. 7. 2024. Ke standardnímu servisu již několik let patří zvýhodněná cena vstupenky pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P, u ZTP/P doprovod zdarma, speciální tribuny, bezbariérová přeprava v rámci města Ostravy či možnost objednat si vyškoleného asistenta. K novinkám letošního roku bude patřit „Relax zóna Colours bez bariér“, kde mohou návštěvníci se zdravotním znevýhodněním nalézt prostor pro odpočinek a relaxaci. Zcela novou službou je i „Pneuservis Colours bez bariér“, kde si vozíčkáři mohou v případě potíží nechat opravit mechanický, ale i elektrický invalidní vozík. Návštěvníkům se zdravotním znevýhodněním nabízí festival také možnost rezervovat si místo ve festivalovém stanovém městečku včetně parkovacího místa. Více informací najdete na stránkách: https://www.colours.cz/areal/colours-bez-barier. Zdroj: Helpnet.cz

6) Zimní léčebné pobyty v Piešťanech

Skupina Amon Hotels nabízí skupinové pobyty v penzionu Alegro nebo v penzionu Harmónia. Podrobnější informace naleznete v přílohách. Zdroj: STP v ČR z. s.

nabídka Harmónia, Alegro

alegro_relax_zima_2024_2025

harmonia_relax_zima_2024_2025

7) Změny v DPP od 1. 7. 2024

Od 1. července 2024 dochází k některým změnám, které se dotýkají zaměstnavatelů a zaměstnanců, kteří pracují na dohody o provedení práce. Některá ustanovení zákona, která měla platit již od července letošního roku, byla novelou zákonů odložena až od 1. ledna 2025. Odvod pojistného a zdanění DPP zůstává do konce roku 2024 podle stávajících pravidel, tj. odvod pojistného (sociální + zdravotní) je třeba odvádět až při odměně vyšší než 10.000 Kč v daném měsíci. V případě podpisu prohlášení ke slevě na dani je odměna bez zdanění, v případě nepodepsání prohlášení činí odvod srážkové daně 15 %. Od 1. 7. 2024 však začíná platit oznamovací povinnost zaměstnavatele dle § 9a Zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Jedná se o povinnost přihlášení všech zaměstnanců činných na dohodu o provedení práce (DPP) a informování o jejich dosaženém příjmu, a to vždy do 20. dne následujícího měsíce. Hlášení bude probíhat elektronicky přes datovou schránku nebo ePortál ČSSZ. Výkaz se bude poprvé podávat za červenec, tj. do 20. 8. 2024. Tento výkaz DPP bude sloužit rovněž jako přihlášení zaměstnance – nebude již potřeba vyplňovat současný tiskopis „Oznámení o nástupu/skončení zaměstnání“. Do 20. 8. 2024 tedy zaměstnavatel přihlásí rovněž ty pracovníky na DPP, kteří nastoupili před 1. 7. 2024 a jejich DPP trvá i po tomto datu a nebyli dosud přihlášení do evidence OSSZ, neboť jim nevznikla účast na pojištění. Hlášení tedy podléhají naprosto všechny neukončené DPP, které byly uzavřeny do 30. 6. 2024. Oznamovací povinnosti zaměstnavatelů však předchází registrační povinnost samotného zaměstnavatele (pokud tak dosud neučinil z důvodu již dřívějšího zaměstnání zaměstnanců) u místně příslušné OSSZ. Do registru zaměstnavatelů se totiž bude nově přihlašovat i zaměstnavatel zaměstnávající pouze zaměstnance činné na základě DPP bez účasti na nemocenském pojištění, a to do 8 kalendářních dnů od nástupu prvního takového zaměstnance do zaměstnání. K tomu zaměstnavatel použije standardní tiskopis „Přihláška do registru zaměstnavatelů‘‘. Zaměstnavatel, který zaměstnával zaměstnance na DPP před 1. 7. 2024, je povinen, trvá-li toto zaměstnání, přihlásit se do registru zaměstnavatelů do 30. 7. 2024, není-li již do registru zaměstnavatelů přihlášen. Zaměstnavatel pak datovou schránkou obdrží variabilní symbol pro komunikaci s OSSZ. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://nrzp.cz/2024/06/14/informace-c-50-2024-zmeny-v-dpp/. Zdroj: NRZP CR

8) Návrat do zaměstnání po onkologické nemoci

Amelie, z.s. má na svých webových stránkách zveřejněnou brožuru pro lidi navracející se po rakovině do práce. Brožura ke stažení na stránkách: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-pro-lidi-navracejici-se-po-rakovine-do-prace/. Zdroj: Helpnet.cz

9) Lidé se stydí za migrénu, společnost se jim posmívá. Ukázal to nový průzkum pacientské organizace.

Nepopsatelná bolest hlavy, zvracení, závratě, přechodná ztráta zraku – tyto a další příznaky zažívá několikrát do měsíce přes milion lidí s migrénou. Přestože je migréna jako nemoc známá, pacienti se stále setkávají s odsuzováním, nepochopením, a to občas i ze strany zdravotníků. „Je to jen bolest hlavy,“ slýchávají. Drtivá většina lidí s migrénou tak nemoc tají, protože se bojí výsměchu. Vyplývá to z čerstvého průzkumu pacientské organizace Migréna-help, Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/lide-se-stydi-za-migrenu-spolecnost-se-jim-posmiva-ukazal-novy-pruzkum-pacientske. K příležitosti průzkumu vydává organizace nový e-book Den plný změn, který téma příběhově zpracovává. Ten je ke stažení na stránkách: https://www.migrena-help.cz/den-plny-zmen/. Zdroj: Helpnet.cz

10) Jak podpořit člověka s demencí k naplnění jeho vztahových a sexuálních potřeb?

Na to odpovídá nová příručka pro pracovníky a pracovnice sociálních a zdravotních služeb. Freya-Institut sexuality a vztahů ve spolupráci s Českou alzheimerovskou společností vydává překlad evropské příručky zaměřené na pohlaví, gender a sexualitu v kontextu lidí s demencí, kterou vydala Alzheimer Europe v roce 2022. Jako jediný dokument v ČR se zaměřuje na tuto tématiku, a boří tak další tabuizovaná témata ve společnosti. Běžným stereotypem je, že starší lidé nemají o sex zájem a nejsou žádoucí, i když výzkumy ukazují, že mnoho lidí zůstává sexuálně aktivní až do vysokého věku. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/jak-podporit-cloveka-s-demenci-k-naplneni-jeho-vztahovych-sexualnich-potreb. Zdroj: Helpnet.cz

11) Kurzy bezpečné jízdy pro řidiče s hendikepem

Kurzy bezpečné jízdy pro řidiče s hendikepem realizuje bezplatně pro osoby se zdravotním postižením Platforma VIZE 0. Nejbližší termíny budou v září, říjnu a listopadu 2024. Kurzy umožňují osobám s omezením hybnosti, individuální úpravou automobilu nebo sluchovým postižením zlepšit své řidičské dovednosti a sebedůvěru za volantem. Kurzy se budou skládat z teoretické a praktické části. V teoretické části se dozvíte informace o základních fyzikálních vlastnostech jízdy s automobilem, krizových situacích, možnosti čerpání příspěvků a úprav automobilu. Během praktické části si vyzkoušíte jízdy na jednotlivých cvičných plochách za běžných povětrnostních podmínek, ale i za snížené adheze na speciálních kluzných plochách. Dále krizové brzdění, vyhýbací manévry, slalomy, parkování apod. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/kurzy-bezpecne-jizdy-pro-ridice-s-hendikepem. Zdroj: Helpnet.cz

12) Stát zvýšil firmám příspěvek za zaměstnávání zdravotně postižených lidí

Příspěvek státu na zaměstnávání zdravotně postižených vzrostl o 1 500 korun na 15 700 korun měsíčně. Růst příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP)] schválila 20. března 2024 vláda. Příspěvek firmám na zdravotně hendikepované vyplácejí úřady práce zpětně za každé čtvrtletí. Změna nařízení je účinná od 1. dubna 2024, to znamená, že vyšší podporu dostanou firmy již za leden 2024. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/documents/20142/7095934/TZ_20_03_2024_P%C5%99%C3%ADsp%C4%9Bvek+CHTP.pdf/da532557-f904-876b-8e94-cded84ffd29d. Zdroj: Centrum Kosatec

13) Kniha o výchově „Překvap problém, než překvapí tebe“

Ve výchově a v rodinném životě narážíme na celou řadu neznámých. Mnoho věcí je pro nás poprvé a některé třeba ani neovlivníme. Problémy přicházejí nečekaně a jejich příčiny pochopíme často až s časovým odstupem. Napadlo vás někdy, že byste se jim nejraději vyhnuli už v zárodku? Kdyby tak existovala mapa nepřehledné džungle rodičovství, která by nám ukázala nebezpečné močály i užitečné stezky… S tím vám může pomoci publikace organizace Šance dětem s názvem „Překvap problém, než překvapí tebe“, kterou si můžete zdarma stáhnout na stránkách: https://sancedetem.cz/vydavame-knihu-o-vychove-prekvap-problem-nez-prekvapi-tebe?utm_source=Newsletter+port%C3%A1lu+%C5%A0ance+D%C4%9Btem&utm_campaign=03318d1057-Newsletter-1-2018_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_43d20075b3-03318d1057-134693969. Zdroj: Šance dětem

14) V předčasném důchodu je možný jen malý přivýdělek, pozor na přísná omezení

Předčasný starobní důchod má zajistit příjem lidem předdůchodového věku, kteří z nějakého důvodu nemohou pracovat. Po odchodu do předčasného starobního důchodu pak ze zákona pracovat téměř nemohou, tedy až na zákonem stanovené výjimky. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-predcasnem-duchodu-je-mozny-jen-maly-privydelek-pozor-na-prisna-omezeni. Zdroj: ČSSZ

15) Otazníky kolem nepřetržitého trvání pracovněprávních vztahů

Nepřetržitě na sebe navazující pracovněprávní vztahy mohou ovlivnit délku i možnost proplacení řádné dovolené, ale i výši průměrného výdělku. Jedním z pojmů, ve kterém by měli mít mzdoví účetní jasno, je nepřetržité trvání pracovněprávního vztahu zaměstnance u stejného zaměstnavatele. Rozhodně se nemusí jednat o stejný druh pracovněprávního vztahu, ale důležité je, zda jde či nejde o nepřetržitost. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2024/06/25/otazniky-kolem-nepretrziteho-trvani-pracovnepravnich-vztahu/. Zdroj: Aktivní život

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách: https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ byly v letech 2013 – 2023 podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: https://svaztp.cz/