Informace, tipy a nabídky 1. 7. 2021

Čvc 1, 2021

Dobrý den,

zde jsou další informace a nabídky pro Vás, Vaše organizace, členy nebo klienty:

1) Modrá linka nabízí psychologickou pomoc lidem zasaženým včerejší událostí na jižní Moravě

Krizová psychologická pomoc Modré linky je k dispozici každý den od 9 do 21 hodin na telefonním čísle 608 902 410 nebo 731 197 477 (další kontakty najdete na stránkách na www.modralinka.cz). Modrá linka dále radí, co v situaci zasažení touto přírodní katastrofou lze dělat. A to obecně, dále jak lze pomoci přímo zasaženým a jak by si oni sami měli počínat. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/modra-linka-nabizi-psychologickou-pomoc-lidem-zasazenym-vcerejsi-udalosti-na-jizni-morave. Zdroj: Helpnet.cz

2) Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ podrobně popisuje, co přináší schválená novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Další změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR nemusí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře. V novele jsou vyjmenovány zdravotní stavy znamenající tak závažná funkční postižení, že u nich bude vždy vydáno rozhodnutí o vydání průkazu bez časového omezení platnosti. Dále se upravuje nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Změnou také bude, že i osoby s těžkou demencí, které jsou současně imobilní, mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek, jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Nově bude zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Novela obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Zákon ještě musí vyjít ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. Zdroj: NRZP ČR

3) Průvodce seniora světem financí

ČSOB představuje užitečnou elektronickou brožuru, která je psána formou příběhů. ČSOB se již více než pět let věnuje finanční gramotnosti dětí a její ambasadoři vyrážejí do škol, aby pomohli dětem vyznat se ve světě financí. V současné době banka přichází s elektronickou brožurou pro seniory, kteří díky ní získají speciálního finančního pomocníka. Tento průvodce obsahuje celkem deset kapitol a je psán srozumitelně formou příběhů. První část se věnuje financím obecně a druhá internetu a bezpečnosti. Lidé zde najdou praktický návod, jak se na důchod připravit, jaký účet či spoření zvolit a také jim brožura dá návod na placení kartou nebo pomůže s fungováním a nakupováním na internetu. Poradí také v oblasti bezpečných hesel a seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Průvodce může být užitečným a praktickým pomocníkem nejenom pro seniory. K dispozici ke stažení je na stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/-/n210618?redirect=%2Fportal%2Flide%3Fbid1%3Dps-RET-CSOB-csob-09CSB0001%7C06%7Ctxt%7Csrc%7Cpurebrand%7Eexact-20w31-purebrand-seznam.cz-red170015875. Zdroj: Helpnet.cz

4) NRZP ČR a Národní památkový ústav zpřístupňují historické objekty

Již několik let spolupracuje NRZP ČR s Národním památkovým ústavem na zpřístupňování jednotlivých památek v majetku NPÚ lidem se zdravotním postižením. Pořádají akce, které umožní návštěvu jednotlivých historických objektů osobám se zdravotním postižením. Současně se snaží odstraňovat bariéry a pracovat na tom, aby co nejvíce památkových objektů bylo přístupných. V letošním roce naplánovali uskutečnit tři akce projektu „Památky bez bariér“ – umožní navštívit tří objekty, které jsou poměrně dobře přístupné. Dne 20. září 2021 budete mít možnost navštívit dva zámky, a to zámek Kozel v Plzeňském kraji a dále zámek Kynžvart v Karlovarském kraji. Třetí akce se uskuteční 18. října 2021 a budete mít možnost návštěvy vily Stiassni v Jihomoravském kraji. Jedná se vždy o pondělí a objekty budou otevřeny právě pro návštěvníky se zdravotním postižením. Držitelé průkazů OZP, včetně svých asistentů, budou mít vstupné zdarma. Bude nezbytné se dopředu nahlásit, aby s vámi pracovníci konkrétního historického objektu počítali. Je nutné přihlásit se konkrétnímu pracovníkovi NRZP ČR, který bude mít návštěvu vybraného zámku či jiného objektu na starosti. NRZP ČR nebude zajišťovat dopravu. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/06/22/informace-c-64-2021-nrzp-cr-a-npu-zpristupnuji-histroricke-objekty/. Zdroj: NRZP ČR

5) Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí 2021. Přestože v tom předchozím to, s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za duben – květen – červen 2021 lidé dokládat musí. K příspěvku na bydlení je navíc nutné, jako každý rok, kromě posledního vyúčtování zálohově hrazených nákladů, doložit k 1. 7. 2021 také novou vyplněnou žádost a dále přehled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí a poslední vyúčtování zálohově hrazených nákladů. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu práce ČR až do konce července. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem), poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Více informací: https://www.uradprace.cz/-/dokladani-prijmu-a-nakladu-na-bydleni-za-2-ctvrtleti-2021-je-nutne. Zdroj: Verlag Dashöfer

6) Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání Pacientské rady, nebo aktuální informace k zákonu o sociálních službách, nebo informace o Pacientském HUBu, nebo výzvu k zabránění projednání zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně. Zdroj: NRZP ČR

7) Když se trápí dítě v mém blízkém okolí – první pomoc

Jste babička, děda či teta, ale také sportovní trenér nebo vedoucí letního tábora? Jistě se těšíte na společně strávený čas, vymýšlíte a plánujete aktivity… jenže ouha. Není dítě jaksi ve své kůži? Nechcete to nechat jen tak být, zároveň nechcete být moc dotěrní. Co teď? Linka bezpečí připravila návody, jak v těchto situacích postupovat. Na Blogu Linky bezpečí najdete 1. díl “první pomoci” Když se trápí dítě v mém blízkém okolí: https://blog.linkabezpeci.cz/kdyz-se-trapi-dite-v-mem-blizkem-okoli-prvni-pomoc/. Současně si můžete poslechnout jejich Podcast “Na tenké Lince”, který obsahuje nová témata, s kterými se klienti obracejí na Rodičovskou linku. Všechny díly k poslechu naleznete na stránkách Linky bezpečí https://www.linkabezpeci.cz/sluzby/podcast/. Zdroj: MČ Praha 8

8) Letecky bez bariér

S blížícím se létem mnozí plánují, kam letos vyrazit na dovolenou. Bohužel ani letos nebude cestování tak jednoduché, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií koronaviru. Pokud se přesto rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, a navíc letecky, najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letecky-bez-barier informace, které vám cestování ulehčí. Zdroj: CZEPA

9) Dny evropského dědictví

Dny evropského dědictví každoročně v měsíci září otevírají nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti nebo zcela nepřístupné. Letos se tato akce bude konat od 11. do 19. září 2021. Dny evropského dědictví rozšiřují a zvyšují všeobecné povědomí o našem kulturním dědictví. Nesoustřeďují se pouze na prohlášené historické památky, jako jsou hrady, paláce či katedrály, ale snaží se dosáhnout mnohem dále tak, aby byly zahrnuty i různé jiné objekty – národní parky, uhelné doly, vykopávky či rekonstrukce původních staveb, protiletadlové kryty, zříceniny, parníky atd. Otevírají dveře soukromých i veřejných budov (radnice, budovy soudů, školy, kanceláře, obytné domy atd.), které nebývají přístupny veřejnosti nebo pouze příležitostně a částečně. V objektech, které jsou běžně přístupné veřejnosti, a je v nich vybíráno vstupné, může být tento den vstup volný nebo by měl být nabízen speciální program (například zvláštní prohlídková trasa, koncert, výstava atp.). V rámci programu jsou pořádány nejrůznější doprovodné akce – přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Více informací: https://www.historickasidla.cz/cs/dny-evropskeho-dedictvi/. Zdroj: MČ Praha 8

Máte tipy na další informace, nabídky a akce? Podělte se o ně s ostatními – pošlete nám je mailem a my je rozešleme v dalším svém informačním mailu ostatním adresátům.

Máte zájem o zasílání informací e-mailem? Přihlaste se prosím Aleně Říhové na e-mailu: alena.rihova@svaztp.cz.

Informace jsou souhrnně zveřejněny na stránkách https://svaztp.cz/informace-pro-seniory/.

Aktivity projektu „Celoroční informační servis STP pro seniory“ jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

S přáním hezkého dne

Alena Říhová
Svaz tělesně postižených v České republice z. s.
Karlínské náměstí 59/12, 186 00 Praha 8 – Karlín
tel.: 736 220 925
e-mail: alena.rihova@svaztp.cz
web: www.svaztp.cz