Informace pro seniory zveřejňované v rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Všechny informace souhrnně

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Ostatní

22.3.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dalším projednávání zákona o sociálních službách, nebo informace o otevřeném dopisu ministru financí ke zvýšení příspěvku na péči v I. a II. stupni, nebo informace o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o Ceně „Pečující roku“, nebo informace o novele zákona o specifických zdravotních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.3.2024
Nebojte se mluvit se svým zaměstnavatelem o svém zdravotním omezení – právo je na Vaší straně

Zaměstnanci, kteří během svého pracovního života utrpěli poškození mozku nebo jiné zdravotní postižení, se mohou bez svého zavinění ocitnout v situaci, kdy nemohou svoji původní práci vykonávat vůbec, nebo ji mohou vykonávat s nějakým omezením. Někteří zaměstnavatelé, kteří jsou často nastaveni na zaměstnávání tzv. zdravých jedinců, se nechtějí jakýmkoliv omezením těchto zaměstnanců zabývat, a tak většinou tento „problém“ končí výpovědí pro ztrátu zdravotní způsobilosti k vykonávané práci. Takový postup zaměstnavatelů je však v mnoha případech protizákonný a zaměstnanci by se mu měli bránit. Osoby se zdravotním postižením mají totiž právo na to, aby zaměstnavatel upravil jejich pracovní podmínky tak, aby mohli vykonávat práci na konkrétní pozici i navzdory svému handicapu. Více informací najdete v článku na stránkách: https://www.praha8.cz/Nebojte-se-mluvit-se-svym-zamestnavatelem-o-svem-zdravotnim-omezeni-pravo-je-na-Vasi-strane.html. Zdroj: MČ Praha 8

22.3.2024
Řádná dovolená u dohod od roku 2024 v otázkách a odpovědích

Od roku 2024 poskytují zaměstnavatelé zaměstnancům konajícím práci na dohody mimo pracovní poměr řádnou dovolenou. Nová úprava přináší řadu komplikací. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/03/19/radna-dovolena-u-dohod-od-roku-2024-v-otazkach-a-odpovedich/ najdete souhrn dotazů i odpovědí, které mohou pomoci zaměstnavatelům, ale i zaměstnancům problematiku řádné dovolené u dohod blíže objasnit. Zdroj: Aktivní život

22.3.2024
Oprava chybného daňového přiznání

Daňový subjekt může ocitnout v situaci, kdy zjistí, že v daňovém přiznání, které podal, uvedl chybné údaje, a daň má být tudíž vyšší nebo nižší. Zcela podstatné je, kdy chybný výpočet daňový subjekt zjistí. Pokud omyl ve výpočtu zjistí ještě před koncem termínu podání přiznání, podá jednoduše opravné daňové přiznání a k původnímu přiznání se již nepřihlíží. Jestliže ale chybu zjistí například na konci dubna a termín pro podání přiznání měl do 2. dubna, již to tak jednoduše nepůjde. Náprava ale samozřejmě možná je. Pokud byla odvedena daň nižší (nebo i vyšší), než reálně byla, je možné provést dodatečnou opravu a podat dodatečné daňové přiznání. Opravné i dodatečné daňové přiznání se podává na stejném formuláři jako řádné daňové přiznání. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.ucetnictvino.cz/33/oprava-chybneho-danoveho-priznani-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyVs-OXKbUuiE1UWBS0tlgLw/?odkud=ENNZ&wa=WWW24E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2024-06&utm_content=ENNZ-qa&contract=E21079263&utm_content=ENNZ-qa. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2024
Skončení pracovního poměru dohodou

Zákoník práce upravuje v § 49 dvoustranný způsob skončení pracovního poměru – dohodu. Návrh na uzavření dohody může podat jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec. Dohoda však musí splňovat různé stanovené podmínky a pravidla. Podrobnější informace najdete v článku na stránkách: https://www.pamprofi.cz/33/po-vzajemne-dohode-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkUCZf7lyqGHqDDulZX7UDBY/?utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2024-12&utm_content=ENMUP-lexikon&uid=CT02951890&e=838938&contract=E21079262&wa=WWW24E3%20MU&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-lexikon. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3.2024
Pozor, je navrženo zrušení vratky DPH na auto

Pokud máte letos možnost o příspěvek na auto požádat a stávající vratku DPH využít, neprošvihněte to. Ministerstvo financí ČR předkládá novelu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve které mj. navrhuje zrušení § 85 “Vrácení daně osobám se zdravotním postižením” (na motorové vozidlo) v tomto zákoně. MF ČR vidí toto ustanovení v zákoně o DPH jako nesystémové a v rozporu s právem EU; navrhuje zrušení dávky či její převedení do gesce MPSV ČR. Více se dočtete na Vozejkově: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/navrzeno-zruseni-vratky-dph-na-auto. Zdroj: Czepa

1.3.2024
Čtvrtina obyvatel dostane nové kartičky pojištěnce. Nikomu nevoláme, varuje VZP před podvodníky

Zhruba polovinu klientů Všeobecné zdravotní pojišťovny čeká letos výměna kartičky pojištěnce. Dojde k tomu automaticky. Karta jim přijde poštou, nemusejí se o nic starat. Pozor by si měli dát lidé na podvodné telefonáty. Pracovníci VZP nikomu volat nebudou. Více informací najdete na stránkách: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ctvrtina-obyvatel-dostane-nove-karticky-pojistence-nikomu-nevolame-varuje-vzp-pred-podvodniky-40462078#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=abtest242_shorts_varCC&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz. Zdroj: Novinky.cz

1.3.2024
Domek po lopatě

Na webových stránkách ombudsmana https://domek.ochrance.cz/ můžete najít rádce pro stavebníky s názvem Domek po lopatě. Tento manuál bude brzy aktualizován v souvislosti s novým stavebním zákonem. Zdroj: Helpnet.cz

23.2.2024
Bude se zvyšovat příspěvek na péči

Od července 2024 vzroste příspěvek na péči, a to ve stupních II, III a IV. Ještě vyšší částku dostanou osoby ve stupni IV s úplnou závislostí a péčí poskytovanou mimo pobytové sociální služby. Ve stupni I se zvýšení příspěvku na péči neplánuje. Počítá s tím poslanecký pozměňovací návrh zákona o sociálních službách, který předkládá skupina koaličních poslanců. Jak se má příspěvek na péči v jednotlivých stupních měnit, zjistíte v tiskové zprávě na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/od-cervence-vzroste-prispevek-na-peci-ve-ctvrtem-stupni-pro-osoby-mimo-pobytove-sluzby-bude-navysen-o-temer-8-tisic-korun. Zdroj: MPSV, Asistence, o.p.s.

23.2.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. prohlášení Předsednictva Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k návrhu MPSV ČR na zvýšení částek příspěvků na péči, nebo informaci o jednání Výboru pro sociální politiku Poslanecké sněmovny, nebo informace o distančním výdeji léků na předpis, nebo informace o zvýšení příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o jednání Komise pro zdravotnické prostředky. Zdroj: NRZP ČR

23.2.2024
46. česko-německé poradenské dny k důchodům v Brně

Pracovali jste nebo stále pracujete v Německu i České republice a blíží se vám odchod do důchodu? Aktuální informace o tom, jak uplatnit své důchodové nároky v obou zemích můžete získat na již 46. česko-německých poradenských dnech k důchodům, které se uskuteční 12. – 13. března 2024 na okresní správě sociálního zabezpečení Brno – venkov. Dozvíte se zde aktuální informace o důchodovém pojištění v obou státech, podmínkách nároku na důchod, dobách pojištění, důchodovém věku nebo o postupu při uplatňování žádostí o důchod. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/46-cesko-nemecke-poradenske-dny-k-duchodum-v-brne. Zdroj: ČSSZ

23.2.2024
Na pravou míru: Přiznání invalidního důchodu – jak probíhá a proč posudkový lékař vydává posudek zpravidla bez osobního setkání s žadatelem

Se zdravotními komplikacemi málokdo počítá a člověk si je často vůbec nechce připustit. Mnohdy pak musí v důsledku onemocnění či úrazu řešit novou situaci včetně žádosti o invalidní důchod. Bývá často zaskočen a spoustu informací neví. Článek ČSSZ na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/na-pravou-miru-priznani-invalidniho-duchodu-jak-probiha-a-proc-posudkovy-lekar-vydava-posudek-zpravidla-bez-osobniho-setkani-s-zadatelem přináší odpovědi na nejčastější otázky, které s procesem přiznání invalidního důchodu souvisí. Zdroj: ČSSZ

23.2.2024
Legislativní změny 2024

Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku přináší Revenium soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace: https://inspirante.cz/legislativni-zmeny-2024/. Zdroj: Revenium

23.2.2024
Přehled tísňových linek pomoci

Na konci roku 2023 ukončila činnost Linka důvěry, kterou provozovala Psychiatrická nemocnice Bohnice. Na začátku roku skončila i karvinská Linka důvěry. Revenium proto přináší velký přehled tísňových linek, kam se v případě krizové situace můžete obrátit. Jejich seznam najdete na stránkách: https://inspirante.cz/velky-prehled-tisnovych-linek-pomoci/. Zdroj: Revenium

9.2.2024
Lednový Zpr@vodaj ČSSZ: Důležité údaje a termíny sociálního zabezpečení v roce 2024

ČSSZ ve svém aktuálním zpravodaji přináší shrnutí důležitých údajů a termínů k sociálnímu zabezpečení v roce 2024. Lednové číslo Zpr@vodaje ČSSZ tak bude užitečné zaměstnavatelům, OSVČ, důchodcům, ale i třeba osobám zdravotně znevýhodněným. Ve zpravodaji najdete i několik novinek z oblasti sociálního zabezpečení, které v letošním roce vstupují v platnost a mohly by pro Vás být užitečné. Zpravodaj naleznete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (leden 2024)

9.2.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o jednání Poslanecké sněmovny o příspěvku na péči, nebo informaci o plánovaném zrušení vratky DPH na motorové vozidlo, nebo informaci o ohrožení celostátních poskytovatelů sociálních služeb, nebo informace o společné tiskové konferenci k financování nadregionálních a celostátních sociálních služeb, nebo informace o vznikajícím Panelu mládeže při MŠMT, nebo informace o dotazníku EDF z oblasti cestovního ruchu pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2024
Legislativní změny pro rok 2024

Rok 2024 je ve znamení velkých legislativních změn, které nastartoval vládní konsolidační balíček. Zahrnuje například sazbu DPH, nejrůznější oblasti trhu práce, výši rodičovského příspěvku, důchody nebo spoření. Některé právní úpravy se zpřísňují, jiné zpřehledňují, narovnávají nebo úplně mizí. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2024/01/30/legislativni-zmeny-pro-rok-2024/ najdete soubor nejdůležitějších novinek, jež se týkají nejen lidí s handicapem, ale většiny populace. Zdroj: Aktivní život

9.2.2024
Nemocenské a případy jeho krácení či odebrání

Nemocenské je dávka z nemocenského pojištění určená k finančnímu zabezpečení pojištěnce v době, kdy nemůže z důvodu nemoci, karantény nebo úrazu pracovat. Existují ovšem situace, kdy klient, přestože se nemocenského pojištění (ať dobrovolně, nebo ze zákona) účastní, nárok na dávku nesplní, způsobí svým činem její krácení anebo získá jen omezený nárok. Více informací naleznete v článku ČSSZ na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nemocenske-a-pripady-jeho-kraceni-ci-odebrani. Zdroj: ČSSZ

16.1.2024
Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků. Více informací najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/co-nas-ceka-s-rokem-2024-mpsv-prinasi-kompletni-souhrn-nejen-legislativnich-novinek-ktere-pristi-rok-vstupuji-v-platnost. Zdroj: Helpnet.cz

16.1.2024
Tři možnosti získání valorizačního oznámení v papírové podobě pro klienty, kterým bude zasláno pouze elektronicky

Česká správa sociálního zabezpečení již dříve informovala, že příjemci jednoho druhu důchodu vypláceného ČSSZ obdrží valorizační oznámení elektronicky, a to prostřednictvím zprávy pro příjemce u platby na svém bankovním účtu. Pokud jste klientem, který valorizační oznámení prostřednictvím České pošty do dne výplaty svého důchodu neobdrží, ale přesto valorizační oznámení v papírové podobě z jakéhokoliv důvodu potřebujete, můžete o něj od 2. 1. 2024 požádat jedním z těchto tří způsobů: 1) vyplnit jednoduchý formulář na webu ČSSZ* a zadat své rodné číslo: https://www.cssz.cz/web/cz/zadost-o-zaslani-valorizacniho-oznameni, 2) kontaktovat call centrum ČSSZ na čísle 800 050 248, zvolit provolbu 5 „valorizační oznámení“ a zadat své rodné číslo, 3) osobně navštívit libovolnou okresní správu, kde vám valorizační oznámení na počkání vytisknou. U varianty 1 a 2 vám bude valorizační oznámení zasláno přibližně do 14 dnů na adresu evidovanou u ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

16.1.2024
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o novele zákona o sociálních službách, nebo informaci o poslaneckém návrhu ministra M. Jurečky – další novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

16.1.2024
Legislativní změny k 1. 1. 2024

Národní rada osob se zdravotním postižením upozorňuje na legislativní změny v gesci MPSV ČR v oblasti sociálního zabezpečení, které budou platné od 1. ledna 2024, případně od 1. července 2024. Dále v samostatném dokumentu zpracovala přehled legislativních změn, které jsou v gesci Ministerstva financí ČR. Podrobnější informace a dokument s vysvětlením změn najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2024/01/11/informace-c-4-2024-legislativni-zmeny-k-1-1-2024/. Zdroj: NRZP ČR

16.1.2024
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení pro rok 2024

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos důležité údaje platné pro sociální zabezpečení pro rok 2024. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění, tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-pro-rok-2024. Zdroj: ČSSZ

16.1.2024
Zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2024

Minimální mzda od ledna 2024 stoupla na 18 900 korun měsíčně z předchozích 17 300 korun hrubého při pracovní době 40 hodin týdně. Schválila to 13. prosince 2023 vláda. Hodinová mzda musí v roce 2024 nově dosáhnout alespoň 112,50 Kč, dosud bylo minimum 103,80 Kč. Více informací najdete např. na stránkách: https://www.penize.cz/mzda-a-plat/441664-minimalni-mzda-a-zarucena-mzda-2024-ministr-jurecka-ma-navrh-pro-vladu. Zdroj: MPSV

20.12.2023
Lednová valorizace důchodů a valorizační oznámení

Pravidelná valorizace zvýší od 1. ledna 2024 důchody přiznané před tímto dnem o 360 Kč. Valorizace se bude týkat všech druhů důchodů (starobních, invalidních, vdovských/vdoveckých i sirotčích). Změnu provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky, není potřeba o ni žádat. Nově budou valorizační oznámení příjemcům jednoho druhu důchodu poukazovaného na bankovní účet zaslána elektronicky prostřednictvím „zprávy pro příjemce“. Díky tomu dojde k úspoře téměř 45 mil. Kč. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-se-duchody-zvysi-o-360-kc-diky-pravidelne-valorizaci-nove-nekteri-klienti-obdrzi-valorizacni-oznameni-pouze-elektronicky. Zdroj: ČSSZ

20.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k předkládání projektů na cenu MOSTY 2023, nebo informace o hlasování o příspěvku na péči, nebo informace o návrhu ministra Mariana Jurečky týkajícím se novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2023
Prosincový Zpr@vodaj ČSSZ: O důchod lze nově žádat také online

Od prosince 2023 mohou občané využít nové elektronické služby České správy sociálního zabezpečení a to Žádosti o důchod online. O tomto tématu pojednává aktuální číslo Zpr@vodaje ČSSZ. Je v něm popsáno, jak služba funguje, co klientům nabízí a jak může pomoci při žádosti o důchod. Závěrem je ještě připomenuto, komu budou valorizační oznámení nově zasílána pouze v elektronické formě. Zpravodaj najdete v příloze. Online žádostí o důchod se zabývá také článek na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/12/18/zadost-o-duchod-muzete-nove-podat-on-line/. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (prosinec 2023)

20.12.2023
Co nabízí psycholog

Psychologická léčba využívající psychoterapii a psychologické poradenství se stává běžnou součástí komplexní léčby roztroušené sklerózy. Každé chronické onemocnění je dlouhodobá životní zátěž, která často ovlivňuje sebepojetí, mezilidské vztahy, citové naladění a může zasahovat nejen do partnerského, rodinného, ale i do pracovního života. Díky tomu má vliv na kvalitu života, duševní pohodu a životní spokojenost nemocného člověka. Psycholog je člen týmu lékařů a jeho úkolem je pomoci nemocnému zvládnout nelehkou situaci, zklidnit duši, podpořit uzdravení a pozitivní myšlení. V článku na stránkách https://www.roska.eu/aktuality/5-res-co-nabizi-psycholog najdete informace o různých typech psychoterapií. Zdroj: Unie Roska

11.12.2023
Posuny výplatních termínů důchodů v závěru roku 2023 a v roce 2024

Stejně jako každý rok posouvají státní svátky v jeho závěru a v roce nadcházejícím termíny výplaty všech druhů důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Letošní vánoční svátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody s výplatním termínem na Štědrý den, tedy v neděli 24. 12. 2023, budou vyplaceny již v pátek 22. 12. 2023, a důchody s výplatním termínem 22. 12. 2023 budou vyplaceny o den dříve, tedy 21. 12. 2023. Více informací naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení: https://www.cssz.cz/web/cz/-/posuny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-zaveru-roku-2023-a-v-roce-2024. Zdroj: ČSSZ

11.12.2023
Co zařídit po smrti blízkého

Po odchodu blízkého zažíváme kolikrát rozporuplné pocity – smutek ze ztráty, někdy úlevu, strach. Kromě toho ale je člověk nucen zařizovat na úřadech záležitosti, které možná nikdy nedělal, nerozumí jim, nebo je to pro něj v zármutku obtížné. Domácí hospic Vysočina připravil základní informace, které vám pomohou se v úředním procesu zorientovat. Článek najdete na stránkách: https://www.hospicvysocina.cz/co-zaridit-po-smrti-blizkeho/. Zdroj: Moravskoslezský kruh, z. s.

11.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo informace o pojištění odpovědnosti z provozu vozidel u invalidních vozíků. Zdroj: NRZP ČR

11.12.2023
Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností

Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Domácnosti díky zateplení, výměně oken a vchodových dveří i solárnímu ohřevu vody významně ušetří na výdajích za energie už letos a dál i v příštích letech. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s třímiliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. Škála podporovaných opatření zůstává stejná. Zpřesní se pouze některé podmínky, které především seniory ochrání před instalací nekvalitních výrobků s minimálním efektem úspory. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-zelena-usporam-light-se-po-vanocni-prestavce-otevre-v-pulce-ledna-jeste-vetsimu-okruhu-domacnosti-program-budou-moci-vyuzit-i-rodiny-pobirajici-p. Zdroj: MPSV

11.12.2023
Povinné ručení u invalidních vozíků a obdobných pomůcek

Budou přídavné elektropohony či segway, které využívají osoby s tělesným postižením, podléhat povinnému ručení? Zejména provozem elektrokoloběžek vzrůstá počet nehod s následky a škodou. To je důvodem návrhu nového zákona, který má nově od konce roku 2023 zavést povinné ručení na další specifikovaná motorová vozidla jako např. elektrokoloběžky či vozítka segway a jiné. V souvislosti s návrhem zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, zaslala CZEPA dotaz na ministerstvo financí, kterým žádala upřesnění informací. Dle odpovědi z ministerstva financí by neměly přídavné elektrické pohony či např. segwaye využívané osobou s tělesným postižením podléhat povinnému ručení, Ministerstvo financí ČR ale obecně doporučuje vždy zvážit uzavření pojištění odpovědnosti za způsobenou újmu, jelikož vynětí z působnosti zákona nezbavuje povinnosti případnou újmu nahradit a její výše může být značná. Více informací najdete na stránkách: https://czepa.cz/blog/2023/12/05/zakon-o-pojisteni-odpovednosti-z-provozu-vozidla/. Zdroj: CZEPA

4.12.2023
O důchod můžete nově požádat i online, bez návštěvy úřadu

Od prosince 2023 mohou občané podat svou žádost o důchod (starobní, invalidní i pozůstalostní) prostřednictvím internetové služby ePortálu ČSSZ „Žádost o důchod online“, a to s využitím své elektronické identifikace. Součástí služby je informativní odhad výše starobního důchodu podle zvoleného data pro odchod do důchodu a také možnost doložit chybějící dokumenty. Po vyplnění a odeslání žádosti klienti obratem obdrží potvrzení o přijetí žádosti. Pro ty, kteří preferují osobní sepsání žádosti, zůstane samozřejmě tato možnost i nadále zachována. Nově je možné osobní sepsání žádosti na libovolné okresní správě sociálního zabezpečení, tedy již nikoliv pouze na té, která je pro žadatele příslušná podle místa jeho trvalého pobytu. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/o-duchod-muzete-nove-pozadat-i-online-bez-navstevy-uradu. Zdroj: ČSSZ

4.12.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o hlasování Poslanecké sněmovny o zařazení bodu o příspěvku na péči, nebo informace o návrhu novelizace právních předpisů v oblasti veřejného zdravotního pojištění. Zdroj: NRZP ČR

4.12.2023
Studium bez bariér

České univerzity rok od roku vynakládají stále větší úsilí na to, aby zdravotní problémy mladých lidí nepodkopávaly jejich šance na získání vysokoškolského vzdělání. Vysoké školy proto studentům se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nabízejí vhodná opatření, které jim pomohou zvládnout studium bez překážek. Jak z hlediska studijních programů, tak z hlediska přístupnosti univerzitního kampusu existují řešení, která mohou pomoci překážky překonat a umožnit vám prožít běžný den na univerzitě. V článku na webu společnosti C & A se dozvíte, s jakými typy podpory pro osoby se zdravotním postižením můžete počítat: https://www.c-and-a.com/eu/cz/shop/zdravotni-postizeni-a-vysokoskolske-vzdelavani. Zdroj: Helpnet.cz

4.12.2023
Příspěvek na péči a hodnocení základních životních potřeb

V článku na informačním portálu pro pečující Alfabet najdete informace o tom, jak se provádí hodnocení základních životních potřeb při přiznání příspěvku na péči. Článek najdete na stránkách: https://www.alfabet.cz/dite-se-zdravotnim-postizenim/pece-o-dite/prispevek-na-peci-a-hodnoceni-zakladnich-zivotnich-potreb/. Zdroj: Alfabet

29.11.2023
Informace NRZP

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o petici a otevřeném dopisu poslancům ve věci zvýšení příspěvku na péči, nebo informace o novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, nebo informace o novele zákona o zdravotnických službách, nebo informace o novele zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo informace o podpoře NRZP ČR akci odborových svazů dne 27. 11. 2023, nebo informace o tiskové konferenci k podpoře zaměstnávání OZP, nebo informace o přípravě novely vyhlášky č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Zdroj NRZP ČR

29.11.2023
Konsolidační balíček daňově podpoří soukromé dárcovství

Individuální i firemní dárci, kteří se rozhodnou podpořit veřejně prospěšné aktivity, včetně sociálních a zdravotních služeb, budou moci i za zdaňovací období 2023 využít možnost zvýšeného daňového odpočtu. Opatření na podporu soukromého dárcovství je obsaženo v aktuálně schváleném vládním konsolidačním balíčku. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/konsolidacni-balicek-danove-podpori-soukrome-darcovstvi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2023
Konsolidační balíček: Velký přehled novinek 2024

Změny u daní, benefitů, účetnictví, ale i v práci dohodářů. Ozdravný balíček přináší 65 novel zákonů, které mají v příštích dvou letech přinést státu úspory až 150 miliard korun. Opatření začnou platit již od 1. ledna 2024. Všechny změny najdete přehledně na webu ministerstva financí: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/ozdravny-balicek. Zdroj: Aktivní život

13.11.2023
Jak s placením elektrické energie v novém roce

Národní rada osob se zdravotním postižením jednala s generálním ředitelem ČEZ Prodej, aby pro vás měla informace, jak to bude v příštím roce s cenami a úhradami elektrické energie. Na konci roku 2023 přestane platit zastropování cen elektřiny a plynu, kterým stát chránil zákazníky před prudkým nárůstem cen energií. Většina velkých a stabilních dodavatelů své ceníky zlevnila na úroveň pod stropovými cenami. Důležité je, jestli takový ceník máte i vy. Pokud si nejste jistí, oslovte svého dodavatele, a ověřte si, že od ledna 2024 nebudete platit cenu, která by byla vyšší, než je cena zastropovaná. Strop byl na úrovni 5 000,- Kč za MWh. Pokud máte produkt bez fixace ceny a váš dodavatel u takového produktu nejpozději od Nového roku nesníží cenu pod zastropovanou úroveň, chtějte jiný produkt, případně zvažte i změnu dodavatele. V případě, že cenu máte zafixovanou z doby, kdy byla vysoko, a aktuálně vás chrání zastropování cen, u svého dodavatele si zjistěte, do kdy vám fixace platí. Tuto informaci byste měli najít v internetové samoobsluze, mobilní aplikaci nebo na vyúčtování. Jestliže zjistíte, že vaše fixace platí i po Novém roce, znamená to, že od 1. ledna 2024 pro vás začne opět platit vysoká cena. Slušný dodavatel svým zákazníkům nabídne mimořádnou možnost přejít na levnější produkt i přes platnou smlouvu s fixací. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/11/13/informace-c-97-2023-jak-s-placenim-elektricke-energie-v-novem-roce/. Zdroj: NRZP ČR

13.11.2023
Změny v předčasných starobních důchodech a co jsou předdůchody

Zpravodaj České správy sociálního zabezpečení připomíná nedávno schválené změny v předčasných starobních důchodech. Co je od října 2023 nového, jak se upravují pravidelné valorizace, nebo jaký je letos zájem o předčasné důchody? Na to vše si odpoví listopadový Zpr@vodaj ČSSZ a závěrem v něm najdete pár slov k tématu předdůchodů. Zpravodaj naleznete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (listopad 2023)

13.11.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že vláda nesouhlasí se zvýšením příspěvku na péči, nebo informace o jednání o novele zákona o sociálních službách a petici na podporu zvýšení příspěvku na péči, nebo informace o připomínkování zákona č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie, nebo informace o nové poradně NRZP ve Slaném, nebo informaci o přihláškách projektů na cenu NRZP ČR MOSTY za rok 2023. Zdroj: NRZP ČR

27.10.2023
Novinky v zákoníku práce: změny se týkají práce na dálku, pečujících i dohodářů

Novelu zákoníku práce zákonodárci schválili v září 2023. Některé změny jsou účinné již od začátku října 2023 s tím, že některé povinnosti je třeba splnit do jednoho měsíce od začátku jejich účinnosti, tedy do 1. listopadu 2023. Na další změny je třeba se připravit k 1. lednu 2024. Změny se týkají i neziskových organizací, pokud zaměstnávají pracovníky na pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Přečtěte si, jaké hlavní novinky zákoník stanovuje a na co by si zaměstnavatelé měli dát pozor. Článek Světa neziskovek najdete na stránkách: https://svetneziskovek.cz/aktualne-z-nezisku/novinky-v-zakoniku-prace-zmeny-se-budou-tykat-dohodaru-pecujicich-i-prace-na-dalku. Další článek o změnách v zákoníku práce najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/10/18/narok-na-dovolenou-a-dalsich-5-velkych-zmen-ktere-prinesla-novela-zakoniku-prace-u-dohodaru/. Další informace včetně vzorů některé dokumentace najdete na stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí: https://www.mpsv.cz/web/cz/novela-zakoniku-prace. Zdroj: Svět neziskovek, MPSV, Aktivní život

27.10.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informací o tom, že petice za zvýšení příspěvku na péči pokračuje, nebo informaci o tom, že návrh na zvýšení příspěvku na péči byl podán, nebo informaci o tom, že petice za zvýšení příspěvku na péči prodloužena do 15. 11. 2023, nebo informaci o tom, že bílý program bude opět hrazen ze zdravotního pojištění, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, nebo zde najdete prohlášení delegátů RS NRZP ČR, nebo informace o hlasování poslanců o slevě na poplatníka. Zdroj: NRZP ČR

27.10.2023
Zlepšení pro cestující se zdravotním postižením

Na základě novely zákona o drahách byla zkrácena minimální lhůta pro objednání asistence v železniční přepravě z dosavadních 48 na 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku. Cestující se zdravotním postižením mohou nově objednávat asistenci v železniční přepravě v minimální lhůtě 36 hodin před plánovaným odjezdem vlaku. Jednotliví dopravci si ale mohou dle svých možností nastavit i kratší lhůty. Asistence v železniční dopravě se poskytuje zajištěním pomoci cestujícím se zdravotním postižením a osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace při nástupu a výstupu do/z vlaku nebo zajištěním doprovodu k vlaku. Objednání předem je důležité jak z důvodu zajištění potřebného personálu, tak pro zajištění odpovídajícího technického vybavení, např. vagonu s přepravní plošinou či kupé pro vozíčkáře, příp. přepravní plošiny na nástupišti. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/zlepseni-pro-cestujici-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

27.10.2023
Nemocenská, pracovní neschopnost a vše, co jste v této souvislosti potřebovali vědět

Období rýmiček, nachlazení, jenže i otravnějších podzimních bacilů je tady. Někdy zaměstnancům postačí sick day, případně home office, a jsou zase fit. Jak ale postupovat, když opravdu lehnou a potřebují neschopenku? Na stránkách https://magazin.lmc.eu/prakticke-pdf-nemocenska-pracovni-neschopnost-a-vse-co-jste-v-teto-souvislosti-potrebovali-vedet?utm_campaign=nl-2023-10-19-mzdy&utm_medium=email&utm_source=lmc.eu najdete seznam bodů, na co byste jako zaměstnanec nebo zaměstnavatel neměli zapomenout. Zdroj: LMC

27.10.2023
Škoda Handy

Na stránkách ŠKODA AUTO najdete informace k programu Škoda Handy: https://www.skoda-auto.cz/nabidka/skoda-handy. Cílem programu Škoda Handy je pomáhat osobám se sníženou pohyblivostí opět získat mobilitu. Specialisté Škoda Handy poskytují poradenství v rámci prodejní sítě Škoda Auto Česká republika a jsou připraveni vám pomoci s nákupem nového vozu za zvýhodněnou cenu. Přiblíží vám možnosti financování vašeho vysněného auta, představí vám zvýhodněné Škoda Pojištění a zajistí vám optimalizaci a provedení nezbytných úprav, díky kterým svůj vůz plně ovládnete. Zvýhodněné ceny platí pro rodiny s dokladem ZTP a ZTP/P. Sleva na nový automobil Škoda může činit až 16 %, podle modelu. Pokud byste potřebovali program podrobněji vysvětlit, můžete telefonicky kontaktovat pana Aleše Hyského z AUTO ŠÍDLO s.r.o., Horoměřice, mobil: 601 583 284, 725 548 982. Zdroj: STP v ČR z. s.

27.10.2023
Program TechSoup

TechSoup je mezinárodní nezisková organizace, která poskytuje technologické a softwarové produkty a služby neziskovým organizacím, knihovnám a vybraným příspěvkovým organizacím za výhodné ceny nebo zdarma pouze za administrativní poplatek. V Česku pomáhá neziskovkám a příspěvkovým organizacím už od roku 2010. Nezisková organizace, která má o počítačové programy a jiné produkty zájem, se zaregistruje do programu a po schválení registrace pak vidí, na které produkty má nebo nemá nárok a o co si může nebo nemůže žádat. Kromě softwaru a hardwaru poskytuje TechSoup také základní technickou podporu nebo vzdělávání formou webinářů k nabízeným produktům. STP v ČR z. s. Praha využíval dlouhodobě TechSoup k pořízení programů Microsoft Office. Více informací najdete v článku na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/program-techsoup-hraje-klicovou-roli-v-podpore-digitalizace-modernizace-neziskoveho-sektoru. Zdroj: Helpnet.cz

6.10.2023
Co vše spadá pod náhradní dobu pojištění?

V průběhu života je mnoho situací, kdy se pojistné na důchodové pojištění aktivně neodvádí, jelikož osoba z objektivních důvodů nepracuje nebo pracovat nemůže. Říjnové číslo Zpr@vodaje ČSSZ se proto zaměřilo na náhradní dobu pojištění, tedy co vše pod ni spadá, co se do doby důchodového pojištění započítá a za jakých podmínek. Více informací najdete v přiloženém zpravodaji České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (rijen 2023)

6.10.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o Evropském průkazu OZP, nebo dotazník na dostupnost léků. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2023
Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči

Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024. MPSV s ohledem na výdaje domácností již v minulosti zvýšilo příspěvek na mobilitu a na energie, který je určený všem, kteří jsou závislí na podpoře dýchání. Současně mohou lidé s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, využít speciální dotační titul, který jim pomůže s financováním těchto služeb. Z dotačního titulu jsou financovány hodiny asistence u jednotlivce do 372 hodin měsíčně, což je ve výsledku 12 hodin asistence denně. Lidé tak zaplatí maximálně 80 hodin měsíčně a hodiny navíc mají zdarma, respektive za symbolickou cenu 1 korunu za hodinu. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka má v plánu současně nastavit i valorizačního mechanismus, který by tyto dávky valorizoval automaticky. Do budoucna ministerstvo plánuje zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči. Tento doplatek bude určen pro ty příjemce příspěvku na péči, pro něž je jeho stávající výše objektivně nedostatečná. Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje. Zdroj: MPSV

29.9.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. několik informací o pozměňovacím návrhu NRZP ČR na slevu na poplatníka, nebo společné stanovisko k zaměstnávání OZP, dále informace o velké novele zákona o sociálních službách, informace o návrhu Akčního plánu k naplnění Strategického rámce přípravy na stárnutí společnosti na období 2023 – 2025, dále informace o evropské směrnici o průkazu OZP, nebo informace o novele zákonů o České televizi, Českém rozhlasu a o rozhlasových a televizních poplatcích, nebo informace o vyhlášení cen NRZP ČR MOSTY za rok 2023. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2023
Získat dotaci na tarif nebo pevný internet je nyní pro lidi s nízkými příjmy jednodušší než dříve

Dvousetkorunovou slevu na mobilní tarif, internet nebo balíček služeb mohou lidé se zdravotním postižením či napjatým rozpočtem využívat už od začátku letošního roku. Aby pomoc zranitelným byla co nejrychlejší, během léta se výrazně zjednodušil proces žádosti o dotaci právě u lidí s nízkými příjmy. Místo čtvrtletního dokládání výše výdělku nyní postačí vyplnit při aktivaci služby jednoduchý formulář a dodat potvrzení o čerpání příspěvku na živobytí. Vodafone ale myslí i na další zranitelné skupiny, kromě zákonného cenového zvýhodnění nabízí i speciální tarify třeba pro seniory starší šedesáti let. Kromě lidí s nízkými příjmy je zákonné cenové zvýhodnění určeno také pro osoby zdravotně postižené s průkazem ZTP, osoby závislé na pomoci jiných lidí, případně také jejich opatrovníky. Zvýhodnění dvě stě korun měsíčně lze uplatnit i pro děti. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/ziskat-dotaci-na-tarif-nebo-pevny-internet-je-nyni-pro-lidi-s-nizkymi-prijmy-jednodussi-nez. Zdroj: Helpnet.cz

23.8.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu změny zákona o veřejných sbírkách, nebo pozvánku na tradiční vyhlášení 10. ročníku cen Duhové křídlo 2023 ve Svitavách, nebo informaci o tom, že plánované zrušení slevy na poplatníka ohrožuje tisíce pečujících rodin. Zdroj: NRZP ČR

23.8.2023
Informace ke zdanění poskytnutého daru

Sekretariát Rady vlády pro nestátní neziskové organizace připravil ve spolupráci s Generálním finančním ředitelstvím návodné informace související s oblastí daňové uznatelnosti minimální výše poskytnutého daru u fyzických i právnických subjektů. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-ke-zdaneni-poskytnuteho-daru. Zdroj: Helpnet.cz

10.8.2023
Buďte opatrní: Datová zpráva s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku

Na webových stránkách Datové schránky bylo zveřejněno upozornění na matoucí zprávy, které chodí do datových schránek. Tyto matoucí zprávy vyzývají k úhradě poplatku za zápis do rejstříku. Provozovatel datových schránek píše: „Upozorňujeme uživatele na datové zprávy s výzvou k úhradě za zápis do rejstříku. Obsah zprávy vytváří dojem, že registrace a platba jsou povinné, opak je však pravdou. Jedná se o soukromou podnikatelskou službu a zápis do těchto rejstříků je tak zcela dobrovolný.“ Pokud vám tedy přišla nebo přijde do datové schránky, nebo e-mailem, nebo poštou výzva k úhradě poplatku za zápis do rejstříku, pravděpodobně se jen někdo snaží získat od vás neoprávněně peníze. Zápis do povinného veřejného rejstříku je zcela zdarma. Ostatní rejstříky vedené soukromými osobami jsou pro naše organizace většinou úplně zbytečné a nikdo po vás nemůže požadovat, abyste se do těchto rejstříků zapisovali a něco za to platili. Jedná se jen o nabídku, což je obvykle uvedeno nenápadně až na konci malým písmem. Také základní provoz datové schránky je zcela zdarma a placené jsou jen nadstavbové nepovinné služby. Když vám do organizace přijde nějaké výzva k úhradě, nebo nějaká faktura za službu, kterou jste si neobjednali, vždy si dobře přečtete, o co se jedná. Často je to jen nabídka služeb, která se snaží tvářit jako faktura nebo urgence platby, ale ve skutečnosti se jen neseriózní firmy snaží přimět vás zaplatit peníze za něco, co nepotřebujete. Když si nebudete jistí, o co se jedná, proberte to s někým dalším, nebo nám dejte vědět a my to zkontrolujeme. Podvodníci také občas předstírají, že platbu schválil předseda organizace a vyzývají hospodáře nebo místopředsedu, aby platbu provedl. Buďte opatrní. Zdroj: Digitální a informační agentura, STP v ČR z. s.

10.8.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání o konsolidačním balíčku, nebo informace o přípravě novely zákona o zaměstnanosti, nebo informace o Milostivém létě 2023, nebo výzvu k žádosti o spolupráci – zasílání zkušeností v souvislosti s invalidním důchodem, příspěvkem na péči a dávkami pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o metodickém doporučení pro obce: Nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby bikesharing. Zdroj: NRZP ČR

10.8.2023
Ošetřovné – když zdravý zaměstnanec pečuje o svého blízkého

Česká správa sociálního zabezpečení informuje o možnostech a podmínkách náhrady příjmu v období, kdy zaměstnanec nemůže pracovat z důvodu nezbytné péče o svého blízkého. V případě potřeby péče o blízkou osobu je podle situace možné požádat o jednu ze dvou dávek: ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 9 (16) kalendářních dnů, anebo dlouhodobé ošetřovné, které může být vypláceno po dobu maximálně 90 dnů. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-kdyz-zdravy-zamestnanec-pecuje-o-sveho-blizkeho. Zdroj: ČSSZ

21.7.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců ve věci valorizace důchodů, nebo informace o návrhu a připomínkování nové bezbariérové vyhlášky, nebo informace o mimořádném dotačním řízení pro sociální služby pro rok 2023, nebo informace o Milostivém létě 2023, ve kterém je možné zbavit se dluhů především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Zdroj: NRZP ČR

21.7.2023
Pravidla dovolené

V souvislosti s dovolenými každý rok vyvstává celá řada otázek. Kolik volných dnů kolegům zbývá? Jak zjednodušit schvalovací proces? Jak zařídit, aby zaměstnanci byli spokojeni, ale neodjeli všichni najednou? Otázek a zdánlivých nejasností ohledně dní volna je ještě mnohem víc. Má zaměstnanec se zkráceným úvazkem stejný nárok na dovolenou jako jeho kolega, který stráví v práci 40 hodin týdně? Jak je to s lidmi pracujícími na dohody? Jak správně vypočítat výměru dovolené a kolik volných dnů lidem zbývá? Mohou firmy pracovníkům do čerpání dovolené mluvit? A kdy je možné dovolenou převádět? Odpovědi na ně i na řadu dalších najdete v praktickém návodu, které si můžete stáhnout na stránkách: https://magazin.lmc.eu/pravidla-dovolene-v-pdf-co-byste-meli-vedet-nez-je-zacnete-schvalovat?utm_campaign=nl-2023-06-22-datovka&utm_medium=email&utm_source=lmc.eu. Zjistíte tak, jestli máte u vás vše nastaveno správně. Dovolenou se podrobně zabývá také článek na stránkách: https://www.aperio.cz/clanky/dovolena-jak-na-vypocet-pravidla-cerpani?utm_medium=email&utm_source=ecomail&utm_campaign=2023_06_29_723_prazdninovy_provoz_dovolena&utm_term=57782&ecmid=29537. Zdroj: LMC, Aperio

21.7.2023
Situace kolem příspěvku na péči a speciálního dotačního titulu

Nedostatečná výše příspěvku na péči je dlouhodobě kritizována odborníky i samotnými uživateli této pomoci. Situace se měla zlepšit valorizací příspěvku od 1. července 2023, ale nakonec k valorizaci nedošlo. Lidem s postižením, kteří využívají osobní asistenci v rozsahu větším než 80 hodin měsíčně, by mohl zatím pomoci alespoň speciální dotační titul. Do budoucna je plánován také pátý stupeň příspěvku na péči, který se osvědčil v pilotním projektu neziskové organizace Asistence. Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) plánuje zvýšit i dosavadní příspěvky na péči. Přesný termín této úpravy však zatím není znám. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2023/07/13/situace-kolem-prispevku-na-peci-a-specialniho-dotacniho-titulu/ najdete podrobnější informace. Zdroj: Aktivní život

22.6.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona o podpoře v bydlení, nebo tiskovou zprávu, kterou NRZP ČR vydalo jako reakci na vyjádření MF ČR, nebo informace k rušení pošt, nebo informace o návrhu zákona č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv, nebo informace o novele stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

22.6.2023
Začala červnová výplata důchodů po mimořádné valorizaci

Všem vypláceným důchodům se v souladu se zákonem č. 71/2023 Sb. zvyšuje procentní výměra důchodu od červnové splátky 2023. Procentní výměry všech důchodů vzrostou o 2,3 % a o pevnou částku 400 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je přetrvávající inflace. Navýšení Česká správa sociálního zabezpečení provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizací důchodů v červnu 2023 se starobní důchody zvýší v průměru o 755 Kč a průměrná výše starobního důchodu tak dosáhne 20 216 Kč. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/zacala-cervnova-vyplata-duchodu-po-mimoradne-valorizaci-prumerny-starobni-duchod-poprve-presahne-20-tisic-korun. Zdroj: ČSSZ

22.6.2023
Milostivé léto 2023

Zákon o pokračování tzv. Milostivého léta nabude účinnosti dne 1. 7. 2023. Již třetí Milostivé léto by mělo probíhat od 1. 7. 2023 do 30. 11. 2023. Tentokrát se týká dluhů, které vznikly převážně podnikatelům a firmám. Jedná se o dluhy u České správy sociálního zabezpečení, Finančního úřadu a Celní správy, tedy o dluhy především na sociálním pojištění, daních a pokutách. Tyto dluhy nejsou vymáhány soudními exekutory (jedná se o tzv. správní exekuce), proto se na ně předchozí Milostivá léta nevztahovala. Finanční správa umožní dlužníkům požádat o mimořádné odpuštění daně a mimořádný zánik nedoplatků na dani a příslušenství. Mimořádné odpuštění daně se vztahuje na tzv. příslušenství daně, které nebylo doposud uhrazeno. Podmínkou pro odpuštění příslušenství daně je uhrazení jistiny (původního dluhu). Odpuštění by se mělo týkat úroku z prodlení, úroku z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné tvrzení daně, nákladů na řízení včetně exekučních nákladů. Podmínkou pro odpuštění je, že dluh vznikl do 30. 9. 2022. Dále je třeba, aby dlužník požádal o odpuštění dluhu a také tento původní dluh splatil v rozhodném období, tedy mezi 1. 7. a 30. 11. 2023. Některé nedoplatky na dani a příslušenství daně zaniknou zcela. Jedná se o nízké tzv. bagatelní nedoplatky. Jde o nedoplatky na dani z nemovitých věcí a jejím příslušenství, které nepřesáhnou 30 Kč nebo jiné nedoplatky, které nepřesáhnou 200 Kč. Tyto nedoplatky zanikají automaticky bez žádosti, dnem účinnosti zákona, tedy 1. 7. 2023. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/06/02/informace-c-45-2023-milostive-leto-2023/. Zdroj: NRZP ČR

31.5.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu Zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů, o připomínkách NRZP k tomuto zákonu (k vládnímu balíčku) a prohlášení Předsednictva NRZP ČR k návrhu tohoto zákona. Zdroj: NRZP ČR

31.5.2023
Lidé ve třetím stupni invalidity mají autobusy a vlaky za polovinu, sleva neplatí v MHD

Už od loňského léta mohou po Česku cestovat veřejnou dopravou za poloviční cenu lidé ve 3. stupni invalidity stejně jako senioři či děti a studenti. Prokázat se ale musí QR kódem, který jim vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Je možné získat ho na dálku přes její portál, nebo osobně v jejích pobočkách. Poloviční sleva na jízdném se netýká automaticky i městské hromadné dopravy – ceníky městské hromadné dopravy si stanovuje každý provozovatel zvlášť. Nárok na slevu na jízdném se prokazuje ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být v papírové formě, v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, nebo v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket (do této aplikace lze kód získaný od ČSSZ jednoduše načíst a při všech cestách jednoduše ukázat). Samotná kontrola ve vozidlech veřejné dopravy je prováděna standardními odbavovacími zařízeními nebo mobilní aplikací CheckTicket. Další podrobnosti najdete na stránkách: https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/sluzby/potvrzeni-pro-slevu-na-jizdnem-pro-pozivatele-invalidniho-duchodu-tretiho-stupne. Zdroj: Aktivní život

17.5.2023
Žádat důchod, nebo prodloužení nemocenské?

Když u člověka nastane změna zdravotního stavu, která má charakter dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (stav, který již trvá jeden rok nebo podle poznatků lékařské vědy lze očekávat, že bude trvat déle než rok), je třeba řešit, co dál. Pokud jsem pracoval/a s odvody na sociální pojištění, pobírám nemocenské dávky, tzv. nemocenskou. Tu lze pobírat zhruba rok (konkrétně 380 dní). Co ale potom? Je vhodnější požádat o invalidní důchod, nebo o prodloužení nemocenské? Informace a doporučení od sociálních pracovníků CZEPA najdete na stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zadat-duchod-nebo-prodlouzeni-nemocenske. Zdroj: CZEPA

17.5.2023
Sociální zabezpečení při práci a pobytu v zahraničí

Chystáte se na pobyt či práci v zahraničí? V květnovém Zpr@vodaji ČSSZ najdete informace, jak řešit konkrétní životní situace v souvislosti s nárokem na dávky ze sociálního zabezpečení. V různých státech se liší podmínky pro jejich přiznání, a je proto dobré si případný nárok předem ověřit a zjistit si, co vše je k vyřízení takové žádosti třeba. Podrobnější informace najdete v přiloženém Zpr@vodaji ČSSZ. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (kveten 2023)

17.5.2023
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2023

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) připomíná i letos přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení pro rok 2023. Díky tomu naleznete přehledně a na jednom místě základní informace týkající se důchodového i nemocenského pojištění – tj. důchodů, dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Více informací naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-pro-rok-2023. Zdroj: ČSSZ

17.5.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednání NRZP s ministrem financí o příspěvku na péči, nebo informace o jednání NRZP s Generálním ředitelstvím Česká pošta s. p., nebo pozvánku na přednášku Cate Thomas 18. května 2023 v Brně nebo online, nebo informace o ustanoveních zákona o energetice dotýkajících se zranitelného zákazníka. Zdroj: NRZP ČR

17.5.2023
Víte, na co máte při péči o zdraví právo?

Práva pacientů většinu lidí nezajímají, dokud sami neskončí v lékařské ordinaci s neradostnou diagnózou a plni nejistot. 18. 4. byl Evropský den práv pacientů. Při této příležitosti připomíná článek na stránkách https://silapacientu.cz/2023/04/18/18-duben-je-evropsky-den-prav-pacientu-vite-na-co-mate-pri-peci-o-zdravi-pravo/ pár věcí, o kterých řada lidí nejspíš ani netuší, že na ně má právo. Zdroj: Aktivní život

17.5.2023
Sehnat lékaře může pomoci zdravotní pojišťovna i web Ministerstva zdravotnictví

Zajistit dostupnou zdravotní péči je povinností zdravotních pojišťoven. Pokud máte potíže sehnat lékaře konkrétní odbornosti, nebojte se tak obrátit na svou zdravotní pojišťovnu. S tím vám pomůže i web Ministerstva zdravotnictví. Řada lidí se v poslední době potýká s problémem sehnat praktického lékaře, který by byl ochoten je přijmout do péče. Ještě horší situace panuje, pokud rodiče hledají pediatra pro své dítě. Nedostupnost zdravotní péče se však může týkat jakéhokoli lékařského oboru. Dle zákona o zdravotním pojištění má přitom každý pojištěnec právo na časově a místně dostupnou zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění. Je povinností zdravotních pojišťoven toto právo svým pojištěncům zajistit. Ať už se to týká výše uvedených praktických lékařů, anebo lékařů z jiných odborností (např. zubní lékař, gynekolog, chirurg, psychiatr, imunolog atd.). Více informací najdet na stránkách: https://pacientskyhub.cz/aktuality/519. Zdroj: Pacientský hub

28.4.2023
Pracovali jste v Česku i v zahraničí a máte nárok na výchovné? Díky ombudsmanovi můžete správu sociálního zabezpečení požádat o výhodnější přepočet důchodu

Tisíce důchodců, kteří kvůli práci v zahraničí pobírají takzvaný dílčí důchod, mohou v souvislosti se zavedením výchovného požádat Českou správu sociálního zabezpečení o přepočet. Na popud ombudsmana se k takovému výkladu předpisů přiklonilo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Veřejný ochránce práv se na ministerstvo obrátil kvůli podnětům seniorek, které v minulosti pracovaly mimo území ČR, zejména na Slovensku a v Německu. Ty veřejného ochránce práv upozorňovaly na značně sníženou výši výchovného. Podle MPSV ale nezvládne Česká správa sociálního zabezpečení všechny dílčí důchody přepočítat automaticky. Lidé, kteří dílčí důchod dostávají, tak musí o přepočet sami požádat. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/pracovali-jste-v-cesku-i-v-zahranici-mate-narok-na-vychovne-diky-ombudsmanovi-muzete-spravu. Zdroj: Helpnet.cz

28.4.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci, že NRZP ČR dál bojuje za bezbariérové pobočky České pošty, nebo informaci o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, nebo informaci o předávání cen NRZP ČR MOSTY za rok 2022, které se uskuteční 16. května 2023 v Praze, nebo informace o prohlášení NRZP ČR k financování sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2023
Mýty a fakta k důchodům

Jak se stanoví výše důchodu? Důchod se skládá ze dvou částí: základní výměry a procentní výměry. Ta základní je pro všechny stejná a činí 10 % průměrné mzdy v ČR. V roce 2023 je základní výměra 4040 korun. Procentní výměra tvoří obvykle větší část důchodu a odvíjí se od celoživotních výdělků a odpracovaných let. Všechny hrubé výdělky, ze kterých se odvádělo důchodové pojištění, se zprůměrují a přepočítají na výpočtový základ. Čím vyšší byly výdělky, tím je vyšší výpočtový základ. Čím více odpracovaných let, tím větší část z tohoto základu bude tvořit procentní výměru důchodu. Důchodová problematika není jednoduchá a panují kolem ní mnohé mýty. Některé z nich vyvrací a vysvětluje článek na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/03/13/myty-a-fakta-k-duchodum/. Zdroj: Aktivní život

31.3.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o úhradě výjimečné léčby podle § 16 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, nebo informace o definici ohroženého zákazníka v energetice, nebo nabídku navazující spolupráce NZIP s pacientskými organizacemi, nebo informace o rušení bezbariérových poboček České pošty. Zdroj: NRZP ČR

13.3.2023
Daňové přiznání se musí podat elektronicky, když má organizace zpřístupněnou datovou schránku

Toto upozornění se týká jen těch organizací, které mají povinnost podávat daňová přiznání, nebo které podávají daňová přiznání nepovinně dobrovolně. K 1. lednu 2023 došlo k novelizaci daňového řádu. Teď platí, že okamžikem zpřístupnění datové schránky se daňová přiznání musejí podávat v elektronické podobě, nikoli v tištěné podobě. (Přičemž datová schránka je zpřístupněna v okamžiku, kdy se do ní poprvé přihlásí někdo z osob, kterým byly zaslány přístupové údaje k datové schránce. Ovšem pokud se osoby, kterým byly doručeny přístupové údaje, do datové schránky nepřihlásí do 15 dnů po dni doručení přístupových údajů, považuje se datová schránky stejně za zpřístupněnou, a to nejpozději patnáctým dnem po dni doručení přístupových údajů těmto osobám.) Nejjednodušší asi je daňové přiznání rovnou vyplnit na webovém portálu Moje daně: https://adisspr.mfcr.cz/pmd/home. Tam se nacházejí „Elektronická podání pro Finanční správu“ a pod nimi „Elektronické formuláře“, kde si vyberete, jaké daňové přiznání podáváte (nejčastěji tedy Daň z příjmů právnických osob). Formulář vyplňujete přímo na internetu a ukládáte si ho do svého počítače. K rozpracovanému a uloženému formuláři se můžete vrátit později. Až nakonec vyplnění formuláře dokončíte, uložíte si do počítače konečnou verzi (hlavně ve formátu XML) a přes tlačítko „Odeslat“ přistoupíte k odeslání daňového přiznání. V dalším kroku kliknete na variantu, že odešlete daňové přiznání prostřednictvím datové schránky organizace. Ověřte si, že dole pod tím máte vyplněnou svou e-mailovou adresu. Stránky po vás budou chtít vyplnit přihlašovací jméno a heslo do datové schránky. V dalším kroku musíte zaškrtnout, že souhlasíte s poskytnutím přístupu finančnímu úřadu k vaší datové schránce. Tím je daňové přiznání podáno. Systém vás znovu vrátí na stránky portálu Moje daně, odkud je důležité si hned stáhnout a uložit do počítače potvrzení o odeslání daňového přiznání a úplně finální verzi daňového přiznání ve formátu PDF a ve formátu XML. Později už nebude možné se k tomu vrátit. Výhodou je, že daňové přiznání přes datovou schránku stačí letos podat nejpozději do 2. května 2023 místo řádného termínu v dubnu. Odeslání daňového přiznání přes datovou schránku je zdarma a čas odeslání je zároveň i časem doručení na finanční úřad. Pokud byste potřebovali s podáním daňového přiznání poradit, ozvěte se nám, připravíme pro vás podrobnější návod, nebo s vámi konkrétně podání daňového přiznání probereme a pomůžeme vám. Kontakt: Alena Říhová, tel: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Pokud podáte daňové přiznání v tištěné podobě místo v elektronické podobě, bude to považováno za neplatné a finanční úřad vás stejně vyzve, abyste podali daňové přiznání v elektronické podobě, případně při nesplnění této povinnosti vám může finanční úřad uložit pokutu. Zdroj: Verlag Dashöfer, STP v ČR z. s.

13.3.2023
Od února 2023 mohou zaměstnavatelé uplatnit slevu na pojistném

Pokud zaměstnáváte na pracovní smlouvu nebo ve služebním poměru zaměstnance na zkrácený úvazek a tento zaměstnanec patří mezi určené skupiny (např. osoba se zdravotním postižením, osoba nad 55 let, rodiče dětí do 10 let, apod.), můžete od února 2023 využít slevu na sociálním pojištění. Tuto slevu můžete následně uplatnit každý měsíc. Česká správa sociálního zabezpečení uspořádala on-line seminář k právní úpravě slev na pojistném pro zaměstnavatele a mzdové účetní, který se uskutečnil 23. 2. 2023. Během semináře byly účastníkům srozumitelně vysvětleny veškeré podmínky nároku na slevu včetně uplatnění a názorných příkladů v souvislosti s možností uplatnění slevy na pojistném za specifické skupiny zaměstnanců od února 2023. Pro ty, kteří se semináře nemohli účastnit, byl z celého semináře vytvořen videozáznam, který je veřejně dostupný na YouTube kanále: https://www.youtube.com/watch?v=yyYeybttr_E, nebo si ho můžete spustit přímo na webových stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem. Během semináře mohli přihlášení rovněž pokládat dotazy, které se postupně sesbíraly a vytvořil se z nich soubor nejčastějších otázek a odpovědí, který také najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem#faq. Vzhledem k velkému množství specifických dotazů budou postupně zveřejňovány i další odpovědi, a to v sekci slevy na pojistném na webu ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/slevy-na-pojistnem. Kdyby vaše organizace (zaměstnavatel) o uplatnění slevy uvažovala a nebyli jste si postupem jistí, můžeme to společně zkonzultovat – kontakt: Alena Říhová, tel.: 736 220 925, e-mail: alena.rihova@svaztp.cz. Zdroj: ČSSZ, STP v ČR z. s.

13.3.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. tiskovou zprávu NRZP k valorizaci důchodů, nebo informace o návrhu NRZP ČR na změnu výchovného u starobních důchodů ve výši ID, nebo informace o definici zranitelné skupiny lidí v energetické legislativě, nebo informace o návrhu NRZP na úpravu výchovného pro ženy, které pobíraly invalidní důchod, nebo dále návod na léčbu covidu pro rizikové pacienty. Zdroj: NRZP ČR

13.3.2023
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023

Rozsáhlou publikaci pro rodiče vydalo Aperio. Mateřská, rodičovská dovolená, rodičovský příspěvek, ošetřovné, výpověď, výživné, přídavky na dítě… Máte jako rodiče problém vyznat se ve všech předpisech, zákonech a pravidlech? Aperio právě vydalo aktualizovaného Průvodce zákony pro rodiče na rok 2023. Na téměř 300 stránkách najdete přehledné, čtivé a srozumitelné shrnutí právních předpisů souvisejících s rodičovstvím, nechybí v něm ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy. Ke stažení v PDF je zcela zdarma na stránkách: https://www.aperio.cz/pruvodce-zakony-pro-rodice?utm_medium=TZ&utm_source=email&utm_campaign=Pruvodce_zakony_2023. Zdroj: Helpnet.cz

13.3.2023
Falešné weby se vydávají za stránky ČSSZ

Česká správa sociálního zabezpečení varuje před podvodnými stránkami, které jejím jménem vyzývají klienty, nejčastěji formou SMS, k návštěvě podvodných webů. Tyto stránky se tváří jako oficiální web ČSSZ a snaží se klienty přimět, aby zde vyplnili své údaje. Nejedná se však o oficiální stránky ČSSZ, ale o podvod se záměrem vylákat z lidí citlivé údaje o bankovních účtech. Nyní jsou již podezřelé domény blokovány. I přesto ČSSZ varuje a důrazně vyzývá klienty, aby veškeré stránky ověřovali a nevyplňovali své údaje, pokud si nejsou 100% jisti původem stránky. ČSSZ tyto formy SMS nikdy nerozesílá. Jedinou oficiální stránkou ČSSZ jsou webové stránky na adrese www.cssz.cz a dále https://eportal.cssz.cz/. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/varovani-falesne-weby-se-vydavaji-za-stranky-cssz. Zdroj: ČSSZ

13.3.2023
Více energetických poradců, kteří lidem poradí s úsporami. Nově zpracují i návrh energetických opatření

Síť energetických poraden EKIS bezplatně poradí ohledně úspor energie v domácnostech, domech, firmách i veřejných budovách. Po celé republice existuje 59 poboček. Celkem je v této poradenské síti sdruženo již 267 odborníků ze 40 měst. Využít lze též mobilní EKIS, tzv. M-EKIS, jejichž specialisté mohou přijet přímo za lidmi. Novinkou je návrh energetických opatření (NEO), který odborníci vypracují na míru a také zdarma. V rámci mobilního poradenství je také k dispozici i 66 poradců, kteří mohou přijet přímo za lidmi. Experti z EKIS poradí od výběru úsporného osvětlení, přes správné vytápění, plánování rekonstrukce až po velké projekty energeticky úsporných staveb. Pomohou také s dotacemi, tvorbou dotační žádosti i další administrativou pro získání dotace. Energetická konzultační a informační střediska jsou po celé republice, existuje i možnost online konzultace. Energetičtí specialisté sdružení v síti EKIS jsou odborníci na energetiku, stavebnictví, projektanti nebo architekti. Poradny v síti EKIS jsou k dispozici po celé republice, vždy v pondělí a ve středu od 13 do 17 hodin. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpo-efekt.cz/cz/ekis/strediska-EKIS. Zdroj: Verlag Dashöfer

13.3.2023
Zákonné překážky v práci

Mnohdy si lidé nejsou jistí, v jakém případě mají nárok na uvolnění ze zaměstnání, kdy je zaměstnavatel povinen za tento čas poskytnout náhradu mzdy a kdy nikoliv. Otázku okruhu a rozsahu jiných důležitých osobních překážek v práci řeší příloha k nařízení vlády 590/2006 Sb. Podrobněji jsou překážky v práci rozebrány v článku na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/zakonne-prekazky-v-praci. Zdroj: Aktivní život

21.2.2023
Asistent sociální péče

Kamarád, soused či jiná osoba, která není členem rodiny ani pracovníkem registrované sociální služby. To jsou příklady osob, které se v rámci poskytování péče řadí do kategorie „asistent sociální péče“. Pokud pobíráte příspěvek na péči a někdo takový vám pomáhá se zvládáním životních potřeb, je dobré vědět, jak si tuto pomoc nastavit. Právní specialistka na sociální právo, Mgr. Radka Pešlová, pro vás připravila seriál tří článků, v nichž se např. dozvíte, kdo může užívat tento status, jaké podmínky musí splňovat, jak si s asistentem sociální péče nastavit úhradu za péči, jaké má asistent povinnosti a odpovědnost či jak vhodně nastavit vzájemnou smlouvu. Články najdete na těchto stránkách: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-1, dále https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-2 a dále https://vozejkov.cz/cz/aktuality/asistent-socialni-pece-cast-3. Zdroj: CZEPA

21.2.2023
Kolik teď dostanete, když přijdete o práci. Podpora v nezaměstnanosti 2023

Kdo má nárok na podporu v nezaměstnanosti a na jak dlouho? Proč si dát pozor na dobrovolné ukončení předchozí práce bez vážného důvodu? Jak je to s odstupným? Může si nezaměstnaný přivydělávat? Přehled najdete v článku na stránkách: https://www.penize.cz/podpora-v-nezamestnanosti/439171-podpora-v-nezamestnanosti-2023-podminky-kdo-ma-narok-podrobny-prehled?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=sekce-z-internetu#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=hpfeed.sznhp.box. Zdroj: Peníze.cz

21.2.2023
Osoby v invalidním důchodu mohou získat výchovné až poté, co jim vznikne nárok na starobní důchod

Česká správa sociálního zabezpečení informuje, že poživatelé invalidního důchodu nemají nárok na výchovné. Nárok na zvýšení důchodu jim může vzniknout až ve chvíli, kdy jim je přiznán starobní důchod nebo se invalidní důchod automaticky v jejich 65 letech transformuje na starobní důchod. V příloze naleznete podrobnější vysvětlení a přehled nejčastějších možných situací včetně příkladů. Zdroj: ČSSZ

Informace ČSSZ k výchovnému

21.2.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výběrovém řízení NRZP na pozici specialista pro bezbariérové užívání staveb, nebo informace o připomínkách k návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o novele zákona o důchodovém pojištění. Zdroj: NRZP ČR

10.2.2023
Během roku 2023 se mění řada sociálních příspěvků

V prosinci 2022, v lednu 2023 a z kraje letošního února začala platit řada legislativních novinek z gesce Ministerstva práce a sociálních věcí, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová je zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy i další. Připomenutí těchto změn najdete v článku na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2023/02/06/behem-roku-2023-se-nam-meni-rada-socialnich-prispevku/. Zdroj: Aktivní život

10.2.2023
Upozornění na nečinnost zdravotních pojišťoven

Národní rada osob se zdravotním postižením zjistila v lednu 2023, že mnoho pracovišť zdravotních pojišťoven odmítá vydat potvrzení o pronájmu kyslíkových oxygenerátorů pro venkovní plicní ventilaci. Toto potvrzení je nezbytné k žádosti o zvýšení příspěvku na mobilitu o 2 000,- Kč / měsíčně pro osoby, které potřebují tyto přístroje. Doporučení, jak máte postupovat, pokud vám zdravotní pojišťovna odmítá potvrzení vydat, najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/01/04/informace-c-4-2023-upozorneni-na-necinnost-zdravotnich-pojistoven/. Zdroj: NRZP ČR

10.2.2023
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o osvobození od dálničních poplatků v roce 2023, nebo informace o dotačním řízení MPSV ČR na rok 2023 na poskytování sociálních služeb na celostátní a nadregionální úrovni (dotační řízení B), nebo informaci o úmrtí pana JUDr. Jana Hutaře, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o DPH na léky, nebo informace o návrhu novely zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí. Zdroj: NRZP ČR

10.2.2023
Přehled daňových změn a novinek na rok 2023

Finanční správa připravila souhrn novinek a legislativních změn, které mají vliv na daňové poplatníky. Představuje také připravované funkcionality portálu MOJE daně. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/novinky/novinky-2023/prehled-zmen-a-novinek-na-rok-2023. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.2023
Článek o účetní uzávěrce / závěrce neziskových organizací

Na stránkách https://www.uctujemeneziskovky.cz/post/musi-neziskovka-take-delat-na-konci-roku-zaverku?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter_email_un_clanek_zaverka_neziskovky_10_1_2023 si můžete přečíst článek o účetní uzávěrce / závěrce u neziskových organizací. Dozvíte se, jaké kroky má nezisková organizace provést před uzavřením účetnictví za předchozí rok, co se zveřejňuje ve Sbírce listin ve Veřejném rejstříku a jak je to s povinností auditu. Zdroj: ÚčtujemeNeziskovky.cz

10.2.2023
Ministerstvo práce a sociálních věcí varuje před podvodnými weby

V poslední době vznikly nové falešné internetové stránky, které se tváří jako web MPSV. Odkazy na ně lidé často dostávají SMS zprávami nebo e-maily. Tyto weby nabízí „formuláře“ k příspěvku na bydlení a uživatele nabádají, aby se přihlásil bankovní identitou. Jde ale o podvod a lidé tak mohou přijít o peníze na svých účtech. MPSV spolupracuje s Národním úřadem pro kybernetickou bezpečnost, sdružením CZ.NIC i policií. Zatím se podařilo zablokovat desítky falešných webů. MPSV apeluje na všechny, aby před otevřením jakékoliv adresy pečlivě zkontrolovali, zda se opravdu pohybují na oficiálních webových stránkách MPSV. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.praha8.cz/Ministerstvo-prace-a-socialnich-veci-varuje-pred-podvodnymi-weby.html. Zdroj: MČ Praha 8

10.2.2023
Výchovné za vychované děti zvýšilo starobní důchody

Od počátku ledna 2023 byly navyšovány starobní důchody o tzv. výchovné. Česká správa sociálního zabezpečení se na tuto problematiku zaměřila v únorovém vydání jejich online Zpr@vodaje ČSSZ. Tam najdete informace o tom, jaké jsou podmínky výchovného, kdo má na zvýšení starobního důchodu o 500 korun za vychované dítě nárok, jaké rozdíly jsou v uplatnění nároku mezi ženami a muži, nebo kdy se výchovné týká osob v invalidním důchodu. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (unor 2023)

10.2.2023
Rozšíření služeb Call centra Úřadu práce ČR

Od 1. února 2023 mohou lidé volající na bezplatnou linku Call centra Úřadu práce ČR nově zjistit, jak daleko je zpracování jejich žádosti o konkrétní dávku, nebo kdy mohou očekávat peníze. Během pilotního provozu se tato služba bude týkat prozatím výhradně dávek státní sociální podpory, tedy příspěvku na bydlení, přídavku na dítě, rodičovského příspěvku nebo porodného. Jde o významné rozšíření služeb stávajícího Call centra ÚP ČR, které bude moci volajícím telefonickou cestou sdělit detaily po nahlédnutí do systému. Nad rámec toho získají občané, stejně jako tomu bylo dosud, na této lince obecné informace týkající se jak agendy zaměstnanosti, tak sociálních dávek. Informace může získat pouze dotyčný žadatel. Identifikačními údaji pro komunikaci budou podobně jako v bance minimálně dva údaje, aby bylo zaručeno, že je klient oprávněn požadované informace dostat. Call centrum ÚP ČR (800 77 99 00) je veřejnosti k dispozici v pondělí a ve středu od 8 do 17 hod., v úterý a ve čtvrtek mezi 8. a 15. hodinou a v pátek od 8 do 13 hod. Více informací najdete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/-/up-cr-rozsiruje-sluzby-sveho-call-cent-1. Zdroj: Verlag Dashöfer

4.1.2023
Důležité lhůty a novinky v roce 2023 – zpracováno ČSSZ

Máme tu začátek nového roku a s ním také ČSSZ vydala nový online Zpr@vodaj ČSSZ. V lednovém čísle ČSSZ přináší přehled důležitých lhůt a zásadních novinek v oblasti sociálního zabezpečení pro rok 2023. Ať už jste zaměstnanec, OSVČ, důchodce, OZP, nebo zaměstnavatel, najdete ve zpravodaji užitečné informace. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (leden 2023)

4.1.2023
Novinky od 1. 1. 2023 – zpracováno NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/2023/01/02/informace-c-1-2023-novinky-od-1-1-2023/ najdete přehled změn, které platí od roku 2023, jak jej pro vás zpracovala Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Zdroj: NRZP ČR

4.1.2023
Výchovné bude v lednu 2023 vypláceno společně se starobním důchodem nebo formou doplatku

Poživatelkám starobního důchodu přiznaného před 1. lednem 2023 bude starobní důchod za výchovu dětí zvyšován automatizovaně, a to o 500 Kč za každé dítě, které bylo ženě zohledněno pro stanovení důchodového věku nebo které má uvedeno v tzv. základních registrech. Většina důchodkyň obdrží výchovné současně s lednovou splátkou důchodu. Pouze u žen, které pobírají starobní důchod transformovaný z důchodu invalidního, bude výchovné za leden rozesláno formou doplatku koncem ledna 2023. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/vychovne-bude-v-lednu-2023-vyplaceno-spolecne-se-starobnim-duchodem-nebo-formou-doplatku. Zdroj: ČSSZ

4.1.2023
Elektronická dálniční známka v roce 2023

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2023 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. Zdroj: APP z.s.

4.1.2023
Sleva na telekomunikační služby

Na základě rozhodnutí Českého telekomunikačního úřadu jsou od 1. ledna 2023 povinny 4 společnosti (T-Mobile Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s., O2 Czech Republic a.s. a PODA a.s.) poskytovat službu zvláštních cen. Jedná se o cenové zvýhodnění ve výši maximálně 200 Kč za kalendářní měsíc, které lze čerpat na mobilní či pevný internet, mobilní či pevné hlasové služby, případně na balíček obsahující některou z těchto služeb. Cenové zvýhodnění bude možné využít na všechny těmito společnostmi poskytované služby, tarify a balíčky služeb. Nad rámec této povinnosti musí společnost T-Mobile Czech Republic a.s. umožnit využití cenového zvýhodnění i na alespoň jeden tarif prostřednictvím předplacené karty. Je na výběru oprávněné osoby, u které z uvedených společností zvolí čerpání cenového zvýhodnění a na kterou ze služeb. Každá oprávněná osoba však může čerpat v rámci kalendářního měsíce toto zvýhodnění pouze jednou. O cenové zvýhodnění mohou žádat zdravotně postižené osoby a osoby s nízkými příjmy. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2023/01/03/informace-c-2-2023-sleva-na-telekomunikacni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

4.1.2023
Zvýšení příspěvku na mobilitu v souvislosti s plicní ventilací

Tímto tématem se zabývá podrobněji také článek na Vozejkově: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zvyseni-prispevku-na-mobilitu-v-souvislosti-s-plicni-ventilaci. Kdo používá zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii či domácí umělou plicní ventilaci, může požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu. Mezi osobami se zdravotním postižením žijí lidé, kteří mají od zdravotní pojišťovny k užívání přístroje (zdravotnické prostředky) pro domácí oxygenoterapii či přístroje pro domácí umělou plicní ventilaci. Pokud tyto osoby splňují podmínky přiznání příspěvku na mobilitu (a průkaz osoby se zdravotním postižením), mohou Úřadu práce doložit používání uvedených zdravotnických prostředků a požádat o zvýšení příspěvku na mobilitu. Ten je od prosince 2022 vyplácen v základní výši 900 Kč měsíčně (původní částka 550 Kč); pro osoby s výše uvedenými zdravotnickými prostředky je po doložení nezbytných dokladů částka navýšena na 2 900 Kč měsíčně. Zdroj: CZEPA

4.1.2023
Novela zákona o důchodovém pojištění

Podle novely zákona o důchodovém pojištění nově budou mít možnost jít až o 5 let dříve do penze jak pracovníci záchranné služby, tak i členové jednotek podnikových hasičských záchranných sborů. Součástí schváleného zákona je také snížení starobních důchodů komunistickým prominentům, kteří působili před rokem 1989 ve vysokých politických funcích. Dále výchovné mohou od příštího roku dostávat i lidé, kteří vstoupili do starobní penze z invalidního důchodu, ale nesplnili podmínku potřebné doby pojištění. Nedojde rovněž ke krácení výchovného při souběhu starobního důchodu s vdovským nebo vdoveckým důchodem. Více informací najdete na stránkách: https://www.pamprofi.cz/33/novela-zakona-o-duchodovem-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkRoTfLGuC_CzAg_rzFJ8D5c/?odkud=ENMUP&wa=WWW22E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2022-50&utm_content=ENMUP-aktualita&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-aktualita Zdroj: Verlag Dashöfer

16.12.2022
Příspěvek a doplatek na bydlení

V případě, že občan potřebuje finanční podporu na úhradu nákladů na bydlení, může si podat žádost o příspěvek na bydlení nebo doplatek na bydlení. Jedná se o dvě rozdílné dávky. Právní asistent Jakub Tonar, DiS. z MO Kadaň připravil souhrnné informace o těchto dávkách, kde najdete informace o možnosti získání a podmínkách obou dávek. Informace naleznete v přílohách. Zdroj: STP Kadaň

Doplatek na bydlení

Příspěvek na bydlení

16.12.2022
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2023

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2023 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem desetkrát. Letošní vánoční svátky mírně posunou termín výplaty starobních, invalidních a pozůstalostních (vdovských, vdoveckých a sirotčích) důchodů. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy v sobotu 24. 12. 2022, budou vyplaceny v pátek 23. 12. 2022. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2023. Zdroj: ČSSZ

16.12.2022
Nové ceny za sociální služby

MPSV ČR schválilo novou vyhlášku, kterou se stanoví maximální platby za jednotlivé služby od klientů v sociálních zařízeních. Vyhláška bude platit od 1. ledna 2023. Zvyšují se částky za ubytování a stravu v sociálních zařízeních, ale také se zvyšují ceny za donášku jídla a za velký nákup, případně praní prádla a podobě. Asi nejdůležitější je skutečnost, že se zvyšuje i maximální cena za terénní sociální služby, jako je osobní asistence, případně pečovatelská služba, odlehčovací služba a podobě. Maximální cena se zvyšuje z 135,- Kč na 155,- Kč za hodinu, a to pouze u těch klientů, kteří potřebují méně než 80 hodin za měsíc. U klientů, kteří potřebují více než 80 hodin měsíčně u výše uvedených služeb, zůstává maximální cena za hodinu služby stejná, to je 135,- Kč. Valorizace příspěvku na péči by měla být od poloviny roku 2023, ale zatím není jasné, k jakému zvýšení dojde v jednotlivých stupních míry závislosti. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2022/12/14/informace-c-105-2022-informace-o-vydani-novely-vyhlasky-c-505-kterou-se-stanovi-nove-ceny-za-socialni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
Podrobnosti ke zvýšenému příspěvku na mobilitu

NRZP ČR připravila podrobnosti a instrukce ke zvýšení příspěvku na mobilitu pro osoby, které používají plicní ventilaci. Žádost na zvýšení příspěvku na mobilitu na 2 000,- Kč lze uplatnit pouze u stanovaných typů zdravotnických prostředků. Je potřeba, abyste váš přístroj na plicní ventilaci projednali s vaším lékařem, zda odpovídá uvedeným kategoriím zdravotnických prostředků. Budete potřebovat potvrzení vaší zdravotní pojišťovny, že máte zapůjčen uvedený zdravotnický prostředek, tedy přístroj na venkovní plicní ventilaci nebo další zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny v zákoně. Potvrzení pojišťovny nelze nahradit potvrzením lékaře. Ty osoby, které dosud nemají přiznán příspěvek na mobilitu, tak nemohou požádat o zvýšení příspěvku na provoz přístrojů na venkovní ventilaci. Tyto osoby si musí co nejdříve požádat o průkaz osoby se zdravotním postižením a o příspěvek na mobilitu. Přiznání průkazu OZP a příspěvku na mobilitu bude probíhat ve standardním správním řízení. Na zvýšený příspěvek na mobilitu je při splnění všech uvedených podmínek nárok již od 1. 12. 2022 a bude vyplacen v lednu 2023. Podrobnější informace a instrukce najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/12/13/informace-c-103-2022-instrukce-ke-zvysenemu-prispevku-na-mobilitu/. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
Jak získat invalidní důchod

Mnoho pacientů s roztroušenou sklerózou nebo jiným onemocněním se domnívá, že na základě stanovení diagnózy lékařem – specialistou má automaticky nárok na invalidní důchod. Pravda je ovšem odlišná. Podrobnosti o postupu a podmínkách pro získání invalidního důchodu najdete v článku na stránkách: https://www.mladisklerotici.cz/index.php?page=00072. Článek je zaměřený na lidi s roztroušenou sklerózou, ale dá se uplatnit i na jiná zdravotní postižení. Zdroj: Aktivní život

16.12.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výzvě České spořitelny a.s. k účtu Plus, nebo výzvu k předkládání nominací na cenu MOSTY. Zdroj: NRZP ČR

16.12.2022
V lednu proběhne pravidelná valorizace důchodů, ČSSZ ji provede automaticky

Pravidelná valorizace od 1. ledna 2023 zvýší důchody přiznané před tímto dnem v průměru o 825 Kč. Není potřeba o nic žádat, Česká správa sociálního zabezpečení valorizaci provede automaticky. Bude se týkat všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/v-lednu-probehne-pravidelna-valorizace-duchodu-cssz-ji-provede-automaticky. Zdroj: ČSSZ

16.12.2022
Musí předčasný důchodce přestat pracovat?

Výpočet předčasného důchodu koncem roku 2022 je výhodnější než výpočet klasického důchodu v roce 2023. Do předčasného důchodu tak aktuálně odchází nejvíce lidí. Někteří z nich však chtějí ještě pracovat. Jaké podmínky pro ně platí, to se dozvíte v článku na stránkách https://vitalnisenior.cz/2022/12/musi-predcasny-duchodce-prestat-pracovat/. Zdroj: Vitální senior

2.12.2022
Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen: příspěvek na mobilitu vzroste na 900 korun

Očekávaný balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné dne 16. 11. 2022 podepsal prezident. Úprava začne platit již od letošního prosince. Cílem těchto změn je podpořit zvlášť zranitelnou skupinu lidí se zdravotním znevýhodněním. Balíček obsahuje především zvýšení příspěvku na mobilitu z nynějších 550 Kč na 900 Kč měsíčně. Tato částka bude vyplacena automaticky, není tedy třeba se o nic starat. Zvýšený příspěvek na mobilitu lidé dostanou poprvé letos v prosinci. Ti, kdo využívají zdravotnické prostředky pro dlouhodobou domácí oxygenoterapii nebo plicní umělou ventilaci, dostanou příspěvek na mobilitu ve výši 2 900 Kč. Tato částka bude vyplácena poprvé za prosinec, tedy v lednu 2023. Zvýší se také příspěvek na pořízení zvláštních pomůcek z nynějších 400 000 Kč na 500 000 Kč. Dalšími opatřeními jsou podpora rodičů při úmrtí miminka a balíček přináší také zjednodušení administrativy – v řízení o příspěvku na mobilitu, příspěvku na zvláštní pomůcku a průkazu OZP, jako podklady pro rozhodnutí, již nebude nutné předkládat originály listin, stačí pouze fotokopie. Více informací najdete na stránkách: https://www.helpnet.cz/aktualne/balicek-pomoci-pro-zdravotne-znevyhodnene-definitivne-schvalen-prispevek-na-mobilitu a také na stránkách: https://nrzp.cz/2022/12/01/informace-c-100-2022-uplne-informace-o-prispevku-na-mobilitu/. Zdroj: Helpnet.cz

2.12.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o příspěvku na mobilitu, nebo pozvánku na seminář zaměřený na vzdělávání a zaměstnávání mladých osob se zdravotním postižením 12. prosince 2022 v Praze. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2022
Příspěvky pro lidi se sluchovým handicapem

To je hlavní téma jubilejního 20. čísla časopisu Jsem jedno ucho, které právě vyšlo. Celý časopis je přeložený neslyšícími zaměstnanci SNN ČR do znakového jazyka. V tištěné formě je v centrále SNN ČR v Karlíně, lidé si ho mohou stáhnout též v elektronické verzi na webu SNN: https://snncr.cz/20-cislo-listopad-2022.html. Zdroj: Helpnet.cz

11.11.2022
Uplatnit nárok na důchod lze i bez návštěvy OSSZ, a to elektronicky nebo poštou

Klienti, kteří zvažují v současné době podání žádosti o předčasný starobní důchod s datem přiznání ještě do konce roku 2022, ale z důvodu velkého zájmu již nenajdou vyhovující termín pro objednání na příslušnou OSSZ pro sepsání žádosti, mohou v této mimořádné situaci využít tiskopis ČSSZ „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“. Prostřednictvím tiskopisu si pojištěnec zachová letošní datum uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění v souvislosti s budoucím podáním žádosti o důchod v případě, kdy aktuálně z důvodu vysokého zájmu ze strany klientů nemůže žádost na OSSZ řádně sepsat. Důležité: Podání tiskopisu „Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění“ není řádnou žádostí o důchod, ale je nutné se na OSSZ dostavit k jejímu vlastnímu sepsání, a to do data stanoveného po dohodě s OSSZ v návaznosti na toto podání (datum lze dohodnout osobně, telefonicky, e-mailem, popř. rezervací v online objednávkovém systému dané OSSZ), nejpozději však do šesti měsíců ode dne uplatnění nároku uvedeným tiskopisem. V případě žádosti o řádný starobní důchod uvedený tiskopis není nutné využít, jelikož je možné požádat o přiznání tohoto důchodu zpětně s datem, který si žadatel určí sám. Výplata bude přiznána od data vzniku nároku na ni, přičemž nevyplacené splátky důchodu budou doplaceny. Limitem pro výplatu řádného starobního důchodu je 5 let zpátky, poté dochází k zániku nároku na výplatu jednotlivých splátek. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/uplatnit-narok-na-duchod-lze-i-bez-navstevy-ossz-a-to-elektronicky-nebo-postou. Zdroj: Verlag Dashöfer

11.11.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že Senát schválil zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo informace o jednání Komise pro kategorizace zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Důležitá informace: Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok

Pro seniory, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat již letos o předčasný důchod bez výplaty. Důvodem této specifické situace jsou vysoké valorizace důchodů, které v letošním roce proběhly. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně. Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. Je tedy možné, že pro řadu lidí bude výhodné již letos podat žádost o starobní důchod s tím, že příští rok požádají již jen o uvolnění jeho výplaty. Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o tzv. důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022. Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu. Žádost o předčasný důchod nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/pozadat-letos-o-predcasny-duchod-muze-byt-vyhodnejsi-nez-cekat-na-pristi-rok. Zdroj: Helpnet.cz

3.11.2022
Od 1. listopadu 2022 si připlatíte za výplatu dávek nemocenského pojištění složenkou

Česká pošta, s. p. vydala oznámení o změně cen služby za podání poštovních poukázek typu B, ke které dojde od 1. listopadu 2022. Tato změna se především dotkne dávek nemocenského pojištění, jelikož se jich vyplácí zdaleka největší množství. Přes ePortál ČSSZ si však můžete změnit způsob výplaty dávek nemocenského pojištění na bankovní účet a ušetřit tak za poplatky. Tato změna se nijak nedotkne důchodů vyplácených v hotovosti. Změna cen služeb za doručení se týká hlavně dávek nemocenského pojištění, tedy například nemocenského, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného, otcovské a dalších. U nemocenského od zavedení eNeschopenky platí, že se pojištěnci vyplácí stejným způsobem jako mzda nebo plat, přičemž tuto informaci sděluje příslušné OSSZ zaměstnavatel. Pokud nechcete platit poplatky za poštovní poukázky, dávky si můžete nechat jednoduše vyplácet na bankovní účet. Platební údaje uvedete při vyplňování příslušné žádosti o dávku. Více informací najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/od-1-listopadu-2022-si-priplatite-za-vyplatu-davek-nemocenskeho-pojisteni-slozenkou. Zdroj: ČSSZ

3.11.2022
Kampaň a portál Zkrotíme energie

Plnohodnotný život rodin narušuje růst cen energie. Pro řadu občanů je situace velmi nepřehledná a je třeba pracovat s lidmi přímo v terénu, proto Ministerstvo práce a sociálních věcí připravilo ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí kampaň a portál www.zkrotimeenergie.cz. Úvodní fáze kampaně se zaměří především na posilování informovanosti o přínosech okamžitých úspor energie, které mohou ušetřit až pětinu spotřeby domácností a projeví se snížením výdajů v celkové částce tisíců korun ročně. Souběžně MPSV informuje o možnostech systému dávek a zvýšeného příspěvku na bydlení, který pomůže lidem s platbami za vysoké účty za energie. Od listopadu se pak hlavní obsah kampaně zacílí na dlouhodobá opatření. Do kampaně se mohou zapojit i neziskové organizace, a to např. šířením tiskových materiálů či online workshopy, které pomohou klientům při ochraně před vysokými cenami energie. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o projednávání příspěvku na mobilitu a výchovného, nebo informace o novele zákona o státní sociální podpoře, nebo informace o schválení novely zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, poslaneckou sněmovnou, nebo informace o návrhu novely vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách a kterou se mají zvýšit úhrady za sociální služby, nebo informace o návrhu zákona, kterým se mění školský zákon a zákon o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

3.11.2022
Listopadový Zpr@vodaj ČSSZ: Jak předejít nízkému důchodu či jeho zamítnutí

Česká správa sociálního zabezpečení vydala další online Zpr@vodaj ČSSZ. V listopadovém čísle se zaměřila na to, co vše je dobré si hlídat před zažádáním o starobní důchod, kde můžete průběžně získávat potřebné informace a jak lze díky nim předejít nízkému důchodu či v krajních případech jeho zamítnutí. Zpr@vodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (listopad 2022)

17.10.2022
Osvětová kampaň Mít domov

Udržet si nebo získat bydlení dnes není snadné. Pomoc existuje a není ostuda si o ni říct – právě startuje osvětová kampaň projektu MPSV Podpora sociálního bydlení s názvem Mít domov. Kampaň informuje o tom, jak si v současné nelehké době udržet bydlení nebo jak jej získat. Webová stránka www.mitdomov.cz, která vznikla speciálně v rámci kampaně, funguje jako rozcestník. Nabízí nejen srozumitelný seznam možné pomoci a důležitých kontaktů, ale také informace o dávkách na bydlení, mimořádné okamžité pomoci nebo odkazy na praktické tipy. Webová stránka nabízí přehledné informace, jak se s konkrétním problémem nebo životní situací vypořádat. Modelově rozebírá a vysvětluje možnosti státních dávek a příspěvků (kdy, kde a jak o ně zažádat), formy pomoci, které lze získat od neziskových organizací a od dalších podpůrných služeb. Odkazuje také na důležité akce, které mohou lidem pomoci nastartovat nový a lepší život, například na Milostivé léto II nebo na vládní program Deštník proti drahotě. Kampaň se zabývá i přidruženými tématy, jako jsou finanční gramotnost, řešení sporů s dodavateli energií nebo mezi nájemníky a pronajímateli či domácím násilím. Součástí webu www.mitdomov.cz jsou i tipy, jak šetřit energie a neplýtvat jídlem, včetně odkazů na Úsporné kuchařky – tipy a triky, jak vyjít s potravinami, šetřit peněženku i planetu. Zdroj: MČ Praha 8

17.10.2022
Léky si můžete vyzvednout i na občanku

Možná jste ještě před nedávnem netušili, že fungování eReceptu se od 1. června 2020 zdokonalilo, a je tedy nyní jednodušší nejen pro pacienty, ale také pro pracovníky lékáren. Vylepšení spočívá v možnosti vyzvednout si předepsaná léčiva jen na základě předložení platného občanského průkazu nebo pasu. Nemusíte tedy v lékárně předkládat jen a pouze eRecept s identifikátorem (buď z papírové průvodky, z QR kódu nebo z SMS v mobilním telefonu). Tudíž pokud si potřebujete vyzvednout více eReceptů najednou, v lékárně už nemusí načítat každý zvlášť. Systém lékárníkovi ukáže seznam vašich platných a nevydaných eReceptů. Více informací najdete na stránkách: https://www.medimerck.cz/cz/home/support/news/837-pubgme-Pripominame-leky-si-vyzvednete-i-na-obcanku.html. Zdroj: Aktivní život

7.10.2022
Navýšení příspěvku na bydlení: na vyšší podporu dosáhne více lidí

Normativní náklady, které slouží k výpočtu příspěvku na bydlení, se od 1. října 2022 výrazně navýší. Toto navýšení bude mít dvojí účinek: jednak se příspěvek na bydlení výrazně navýší a jednak na tuto formu pravidelné pomoci dosáhne vyšší počet domácností. Na příspěvek na bydlení má nárok každý, kdo více než třetinu čistých příjmů (v Praze 35 % a jinde v ČR 30 %) vynakládá na bydlení, tedy především energie a vytápění, služby a nájem. O příspěvek mohou požádat vlastníci nebo nájemníci, překážkou není ani družstevní bydlení nebo hypotéka (ta se však nezapočítává jako náklad na bydlení). Více informací o navýšení příspěvku na bydlení najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/navyseni-prispevku-na-bydleni-na-vyssi-podporu-dosahne-vice-lidi. Vše potřebné o příspěvku na bydlení najdete na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Zdroj: MPSV

7.10.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o normativních nákladech na bydlení pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory, nebo informace o účasti NRZP na demonstraci Odborových svazů, nebo informace o projednávání příspěvku na mobilitu a projednávání dalších zákonů, nebo informace o návrhu změny vyhlášky č. 79/2013 Sb. (vyhláška o pracovně lékařských službách a některých druzích posudkové péče), nebo informace o jednání ve věci příspěvku na mobilitu a úhrady zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

16.9.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce a některé další zákony, nebo videoinformace o činnosti NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

16.9.2022
Aktuální informace z Úřadu práce ČR – dávky a podpory

Na stránkách https://www.praha8.cz/Aktualni-informace-z-Uradu-prace-CR-davky-a-podpory.html najdete stručné shrnutí aktuálních informací o podporách a dávkách (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, Milostivé léto II.). Zdroj: MČ Praha 8

7.9.2022
Vláda schválila úsporný tarif

Vláda schválila návrh takzvaného úsporného tarifu, který pomůže domácnostem s vysokými cenami energií. Průměrná výše podpory s energiemi bude celkem zhruba 15.000 korun, letos z toho dostanou domácnosti zhruba 4000 korun. Úsporný tarif je určený pro domácnosti. Celková výše pomoci kombinuje příspěvek skrze úsporný tarif a odpuštění poplatku za obnovitelné zdroje energií, který činí 599 korun za každou megawatthodinu elektřiny. Odpouštění poplatku za obnovitelné zdroje se týká nejenom domácností, ale také firem či organizací. Pomoc s energiemi přes úsporný tarif se začne zohledňovat ve fakturách za říjen. Od října bude platit také odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje. Odpuštění poplatků má trvat po celý příští rok. Ministerstvo průmyslu a obchodu také zveřejnilo na internetu kalkulačku, prostřednictvím které je možné si spočítat úsporu pro konkrétní domácnost. Jedná se o orientační hodnotu stanovenou podle spotřeby v minulých letech. Více informací a kalkulačku najdete na stránkách: https://www.energiezamene.cz/. Zdroj: Verlag Dashöfer

7.9.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o jednáních NRZP s poslanci. Zdroj: NRZP ČR

7.9.2022
Dočasná pracovní neschopnost

Zářijové číslo online Zpr@vodaje ČSSZ je zaměřené na téma dočasné pracovní neschopnosti. Co je dobré vědět o pojištění, eNeschopence, nemocenském, jak to chodí u lékaře nebo v zaměstnání… O tom všem se dozvíte v přiloženém zpravodaji. Zdroj: ČSSZ

Zpr@vodaj CSSZ (zari 2022)

25.8.2022
Výchovné – nová dávka d 1. 1. 2023

Od příštího roku bude státem vyplácena důchodcům nová dávka – výchovné. Na výchovné bude mít nárok pouze jeden z rodičů. Bude to ten, který se o potomka převážně staral (většinou žena). Tomu se starobní důchod se od příštího roku zvýší o 500 korun za každé vychované dítě. Výchovné se zavádí proto, aby se zejména ženám dostalo spravedlivější odměny za práci při výchově budoucí generace. Ženy mají obvykle nižší důchody, právě proto, že v minulosti pečovaly o děti a nevydělávaly. Automaticky výchovné dostanou jen stávající starobní důchodci. Úřady o tuto částku rovnou (bez podávání žádosti) zvýší penzi jen ženám, jimž byl již před 1. lednem 2023 starobní důchod stanoven s přihlédnutím k výchově příslušného počtu dětí. Noví penzisté si v příštím roce budou muset o tuto novou dávku požádat, nárok jim nevznikne automaticky. Když si budoucí důchodce o výchovné v žádosti o přiznání starobního důchodu nezažádá, na tyto peníze již nikdy nedosáhne! Samostatně je řešena situace lidí, kteří pobírají invalidní důchod. Ti v době pobírání invalidního důchodu na výchovné nárok mít nebudou. Ale mohou si o výchovné požádat ve chvíli, kdy začnou pobírat starobní důchod. Je důležité upozornit, že výchovné je určeno pouze osobám, které splnily podmínku potřebné doby pojištění pro nárok na starobní důchod (35 let). Do potřebné doby pojištění se započítává mj. i doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně (dříve plného invalidního důchodu), popř. i další tzv. náhradní doby. Pokud invalidní důchodce 1. a 2. stupně (dříve částečný invalidní důchod) nesplní potřebnou dobu pojištění, nebo pokud je jeho invalidní důchod vyšší, než by byl jeho starobní důchod včetně výchovného, nebude mu výchovné ani při dosažení důchodového věku náležet. Žádosti o výchovné se mohou podávat od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2024, jinak nárok na výchovné zanikne. Jestliže by vám výchovné mělo náležet, ale přesto vám nebude automaticky přiznáno, určitě je dobré se obrátit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou) a žádost včas podat. Podrobnější informace naleznete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/zvyseni-starobniho-duchodu-za-vychovu-ditete/deti-v-otazkach-a-odpovedich nebo také na stránkách: https://www.roska.eu/aktuality/vychovne. Zdroj: Aktivní život

25.8.2022
Milostivé léto II začíná 1. září 2022

Dlužníci, kteří se chtějí zbavit svých dluhů bez nutnosti platit náklady exekuce a vysoké úroky, dostanou druhou šanci. Milostivé léto II začne 1. září 2022 a potrvá do 30. listopadu 2022 a je určené všem, kdo chtějí uhradit dluhy veřejnoprávním institucím. Milostivé léto se bude vztahovat pouze na exekuce zahájené před 28. říjnem 2021 a na dluhy u veřejných institucí nebo státních či polostátních podniků, nelze ho uplatnit na daňové a správní exekuce, které jsou vymáhané např. celní nebo finanční správou nebo správou sociálního zabezpečení. Cílem tzv. milostivého léta je umožnit v co nejkratší době povinným (dlužníkům) učinit kroky k úplnému zastavení exekucí. Druhá vlna milostivého léta může pomoci především těm, kteří se do akce nemohli zapojit loni. V tomto kole došlo k několika změnám, např. paušální náhrada nákladů exekuce soudního exekutora v rámci milostivého léta se stanovila na 1 500 Kč (1 815 Kč s DPH), které povinný musí uhradit spolu s jistinou. Více informací najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/milostive-leto-ii-zacina-1-zari-2022 nebo v přiloženém letáku. Zdroj: Verlag Dashöfer

Milostivé léto leták

25.8.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o stanovisku MPSV ČR k návrhům NRZP k zákonu o dávkách pro osoby se zdravotním postižením, nebo žádost NRZP o informace týkající se zkušeností se žádostmi o dávky mimořádné okamžité pomoci ve vztahu k užívání elektrických zařízení k udržení života a funkčnosti (např. přístroje na podporu dýchání, domácí dialýzy). Zdroj: NRZP ČR

25.8.2022
Využili byste zkrácený úvazek? Možná na něj máte nárok

Zkrácený pracovní úvazek se hodí spoustě lidí. Nejvíce asi těm, kteří pečují o někoho blízkého, ale kromě této skupiny zaměstnanců jsou to i studenti, senioři, lidé se zdravotním postižením nebo lidé, kteří chtějí zbývající čas věnovat třeba novému oboru. Určité skupiny zaměstnanců mají na zkrácený úvazek nárok ze zákona, to konkrétně osoby pečující o dítě do 15 let, těhotné ženy a lidé pečující o osobu závislou na cizí pomoci. Částečných úvazků by také mohlo časem přibýt. Více informací najdete na stránkách: https://www.aktivnizivot.cz/2022/08/22/vyuzili-byste-zkraceny-uvazek-mozna-na-nej-mate-narok-podivejte-se/. Zdroj: Aktivní život

8.8.2022
Souhrn legislativních změn pro zaměstnance i zaměstnavatele

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/28/souhrn-legislativnich-zmen-pro-zamestnance-i-zamestnavatele/ najdete souhrn novinek, se kterými se museli zaměstnavatelé vypořádat od začátku roku 2022 a které je v nejbližší době čekají. Zaměstnavatelé, jejich mzdoví účetní a personalisté se opět museli vypořádat s řadou novinek a neobvyklých situací, které se týkaly např. nemocenských dávek, covidu, ukrajinských zaměstnanců, nezabavitelné částky při exekucích nebo daňových změn u darů. Zdroj: Aktivní život

8.8.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku pro osoby využívající přístroje pro plicní ventilaci, nebo informace o novele zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů a některých dalších zákonů. Zdroj: NRZP ČR

8.8.2022
Informace k dávkám pro rodiny i jednotlivce

O některé dávky ze systému sociálních dávek lze požádat i online. Jednou z nich je jednorázový příspěvek na dítě – podrobné informace o něm najdete na stránkách: https://www.mpsv.cz/web/cz/jednorazovy-prispevek-na-dite. Pokud rodiny pobíraly v červenci 2022 přídavek na dítě, které nedosáhlo před 2. 8. 2022 dospělosti, to je 18 let věku, bude jednorázový příspěvek 5 000 Kč vyplacen automaticky a rodiny o něj nežádají. Pokud rodina v červenci nepobírala přídavek na dítě ve věku do 18 let, pak musí o dávku 5 000 Kč požádat, a to od 15. 8. 2022. Nárok na příspěvek mají děti narozené od 2. 8. 2004 do 31. 12. 2022. Při online podávání žádosti musí mít podávající osoba elektronickou identitu občana nebo musí žádat na vybraných pracovištích Czech POINT, které jsou na krajských, městských nebo obecních úřadech. V současné době je možné elektronicky požádat také o příspěvek na bydlení. Na uvedeném odkazu: https://www.mpsv.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni najdete podrobnosti k této dávce. Formulář by měl být zjednodušen. Stát by si měl zjišťovat některé skutečnosti sám a náklady na bydlení a příjem rodiny se bude předkládat nyní jednou za půl roku místo dřívější praxe, kdy se příjmy opětovně předkládaly jednou za tři měsíce. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2022
Příspěvek na bydlení můžete od 1. července 2022 vyřídit jednodušeji

Již od ledna letošního roku se příspěvek na bydlení dostal k více potřebným, protože byl rozšířen okruh možných žadatelů. Rozšířením okruhu možných žadatelů se vyřešily složité životní situace mnohých, kteří například pro bydlení využívali rekreační objekt, jako jsou chaty, chalupy a zahradní domky, což je v České republice poměrně standardní cesta bydlení. Druhou velmi častou situací bylo bydlení v bytě, jehož vlastnictví bylo převedeno na jinou osobu, například z rodičů na děti, a toto bylo upraveno tzv. věcným břemenem. Od července se dále zjednodušuje způsob podání žádosti, jednoznačně ubyde administrativní náročnost. Velkou pomocí je rovněž rozšíření možností forem podání žádosti. Žádost o příspěvek na bydlení bude na dobu neurčitou (tj. nebude třeba žádat každý rok). S účinností od 1. října 2022 bude umožněno prokazovat náklady na bydlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně a příspěvek na bydlení bude vyplácen po období 6 měsíců ve stejné výši. Náklady na bydlení a příjmy domácností se nebudou dokládat čtvrtletně, ale pouze pololetně, nově také nebude nutné rozepisovat na jednotlivé položky, ani předkládat pravidelné zúčtování zálohově placených služeb. Podrobnější informace najdete v těchto článcích: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/prispevek-na-bydleni, dále https://www.praha8.cz/Prispevek-na-bydleni-lze-nyni-podat-ve-zjednodusene-forme-online.html a dále https://www.ucetnictvino.cz/33/novy-prispevek-na-bydleni-jednoduchy-formular-bude-od-1-cervence-kompletne-online-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyQgRurP7PabOpLpGVMy1prA/?odkud=ENNZ&wa=WWW22E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2022-14&utm_content=ENNZ-qa&contract=E21079263&utm_content=ENNZ-qa. Zdroj: CZEPA, MČ Praha 8, Verlag Dashöfer

25.7.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. doplňující informace ke slevě na jízdném pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně, nebo informace o dofinancování sociálních služeb, nebo informace o úsporném tarifu elektrické energie, plynu a dálkového vytápění a o příspěvku na mobilitu, nebo podrobné informace o slevě v dopravě u osob ve 3. stupni invalidity. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2022
Poukaz na zdravotnické prostředky

Zdravotnické prostředky se předepisují na poukaz, který lze vystavit v listinné i elektronické podobě. Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL) spustil v neděli před létem novou funkcionalitu eReceptu – elektronický poukaz na zdravotnické prostředky. Zdravotničtí pracovníci začali ePoukaz používat již krátce po jeho uvedení do provozu i přesto, že tato služba je dobrovolná. Seznam zdravotnických prostředků hrazených na poukaz najdete na stránkách https://www.sukl.cz/sukl/seznam-zdravotnickych-prostredku-hrazenych-na-poukaz. Lhůta pro uplatnění poukazu u výdejce zdravotnických prostředků je stanovena zákonem na 30 dnů. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku vystavený od tohoto data je tedy možno u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak, nejpozději však do jednoho roku. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/07/12/poukaz-na-zdravotnicke-prostredky/. Zdroj: Aktivní život

25.7.2022
Zvýšení existenčního a životního minima

Vláda rozhodla s účinností od 1. 7. 2022 o mimořádném navýšení životního a existenčního minima o 8,8 procenta. Životní minimum pro jednotlivce bude od července dosahovat 4 620 Kč a existenční minimum 2 980 Kč. Od nových částek se budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi a dávky státní sociální podpory. Zvýší se zároveň počet rodin, které dosáhnou například na přídavek na dítě nebo porodné. Významnou roli životní a existenční minimum, které se zvýší letos už podruhé, hraje i u dávek pro osoby se zdravotním postižením nebo u exekucí. Životní a existenční minimum hraje roli v rámci osmi sociálních dávek. K navýšení částky dojde díky navýšení životního minima u dvou dávek, a to příspěvku při pěstounské péči a příspěvku na živobytí. U dalších dvou dávek dojde k navýšení limitu pro čerpání. To se týká mimořádné okamžité pomoci a příspěvku na zvláštní pomůcku. V případě porodného, přídavku na dítě, příspěvku na péči a doplatku na bydlení dojde k rozšíření okruhu osob. Podrobnější informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/mimoradne-navyseni-zivotniho-minima. Zdroj: Verlag Dashöfer, CZEPA

25.7.2022
Nová příručka od asociace CZEPA radí, kam se obrátit o pomoc

Kam se obrátit o pomoc a podporu? Průvodce institucemi. To je název příručky, která pomáhá lidem krátce po poškození míchy i dalším lidem se zdravotním postižením a jejich blízkým snadno zvládnout novou životní situaci. Odborní pracovníci České asociace paraplegiků – CZEPA přináší přehlednou orientaci sociálním systémem v České republice. Průvodce je rozdělený do pěti hlavních kapitol na devatenácti stránkách. Čtenář se snadno před návštěvou úřadu či instituce seznámí s jednotlivými druhy rozličné pomoci, příspěvky, dávkami a jednotlivými službami. Příručku najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nova-prirucka-od-asociace-czepa-radi-kam-se-obratit-o-pomoc-v-nove-zivotni-situaci. Zdroj: CZEPA

25.7.2022
Balíček opatření na podporu zdravotně znevýhodněných

Ministerstvo práce a sociálních věcí připravuje balíček opatření na podporu pro zdravotně znevýhodněné. Záměrem je sestavit zacílenou pomoc, ale zároveň nezasáhnout pouze několik úzce vymezených skupin. Změny reagují zejména na stávající inflaci a zdražování energií. Součástí balíčku je zvýšení příspěvku na mobilitu, příspěvku na zaměstnávání OZP, úprava příspěvků na zvláštní pomůcky: zdvihací/zvedací plošiny, podpora pacientů závislých na plicních ventilátorech, podpora rodičů při úmrtí miminka a podpora osob s nákladnou dietou. Cílem je, aby uvedené změny byly účinné co nejdříve. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/balicek-opatreni-na-podporu-zdravotne-znevyhodnenych-navysi-se-prispevek-na-mobilitu-nebo. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2022
Co obnáší ucházení se o zaměstnání jako vozíčkář?

Pokud trpíte fyzickým omezením, je naprosto přirozené se obávat, že vám váš handicap zabrání získat práci, kterou chcete. Právě proto vám CZEPA v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/co-obnasi-uchazeni-se-o-zamestnani-jako-vozickar poradí, kde a jak se ucházet o vhodné zaměstnání jako vozíčkář. Zdroj: CZEPA

25.7.2022
Brožura Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných

Amelie vydala druhé revidované a doplněné vydání brožury s názvem Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře. Více informací i samotnou brožuru najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/brozura-s-psychosocialnimi-tematy. Zdroj: Helpnet.cz

11.7.2022
Volba nemocnice

Každý pacient má právo zvolit si poskytovatele lůžkové péče, kde bude hospitalizován. Spádovost podle bydliště pacienta v českém zdravotnickém právu v zásadě neplatí. Pacient však nemá nárok na výběr nemocnice, do níž jej převeze zdravotnická záchranná služba. Více informací, také o tom, co nesmíte a jaké jsou vaše povinnosti při pobytu v nemocnici, jak je to s ubytováním v nemocnici a co zařídit, když jde do nemocnice dítě, najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/20/volba-nemocnice/. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dotacích na sociální služby, nebo další informace o slevách na jízdném pro osoby s invaliditou třetího stupně. Zdroj: NRZP ČR

11.7.2022
Rozhodování zdravotních pojišťoven o úhradách

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/14/rozhodovani-zdravotnich-pojistoven-o-uhradach/ najdete informace, ve kterých případech zdravotní pojišťovny rozhodují o úhradě zdravotních služeb z veřejného zdravotního pojištění před jejich poskytnutím. O souhlas pojišťovnu požádá Váš lékař. Žádost můžete podat i sami, musíte k ní ale přiložit vyjádření lékaře. V článku se dozvíte, jak řízení probíhá a co dělat, když Vám zdravotní pojišťovna nevyhoví. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Jak získat jednorázový příspěvek 5 000 Kč na dítě

V článku na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/27/informace-c-53-2022-jak-ziskat-jednorazovy-prispevek-5000-kc-na-dite/ najdete podrobné informace k plánovanému jednorázovému příspěvku ve výši 5 000 Kč na každé dítě do 18 let věku. Zdroj: NRZP ČR

11.7.2022
Zdravotnická dopravní služba

Zdravotní pojišťovna hradí přepravu pacienta do zdravotnického zařízení, ze zdravotnického zařízení do místa trvalého nebo přechodného pobytu nebo do zařízení sociálních služeb, a to v případě, kdy zdravotní stav pacienta neumožňuje dopravu běžným způsobem bez použití zdravotnické dopravní služby. Rozhodne o ní ošetřující lékař podle aktuálního zdravotního stavu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/29/zdravotnicka-dopravni-sluzba/. Zdroj: Aktivní život

11.7.2022
Právo vyslovit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb

Zdravotní péče vám může být poskytnuta pouze tehdy, vyslovíte-li s ní souhlas. Bez vašeho souhlasu vám může být poskytnuta pouze v případech, které stanoví zákon, jedná se například o neodkladnou péči, kdy zdravotní stav neumožňuje pacientovi tento souhlas vyslovit, nebo při léčení nařízeném z důvodu onemocnění infekční chorobou v zájmu ochrany obyvatelstva anebo v případě protialkoholní a protitoxikomanické záchytné služby. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/07/pravo-vyslovit-souhlas-s-poskytnutim-zdravotnich-sluzeb/. Zdroj: Aktivní život

23.6.2022
Sleva na jízdném pro příjemce invalidního důchodu 3. stupně

Ministerstvo dopravy schválilo od 1. července 2022 novou slevu pro cestující, kteří pobírají invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně nebo pro osoby, které jsou uznány jako invalidní ve 3. stupni, ale z různých důvodů nepobírají invalidní důchod. Sleva je ve výši 50 % z obyčejného jízdného. Nárok na slevu lze uplatnit na základě „Potvrzení pro slevu na jízdném pro uživatele invalidního důchodu 3. stupně“. Tento dokument s potřebným QR kódem budou moci občané, kteří neuplatňují slevu na základě průkazu ZTP nebo ZTP/P, získat elektronicky v rámci ePortálu ČSSZ, nebo fyzicky na ČSSZ. ČSSZ je připravena spustit vydávání QR kódu již v pondělí 27. června 2022, aby příjemci ID 3. stupně měli alespoň částečný časový prostor si slevové dokumenty pořídit předem. Potřebné informace budou na stránkách ČSSZ zveřejněny v předstihu před uvedeným datem. Již nyní jsou informace zveřejněny na internetových stránkách CENDIS (https://www.cendis.cz/nase-projekty/sleva-osoby-invalidni-ve-tretim-stupni/), kde jsou rovněž uvedeny základní informace k technickému řešení a uplatnění nové slevy. Nárok na slevu na jízdném se bude prokazovat ukázáním QR kódu a předložením průkazu totožnosti. Potřebný QR může být v papírové formě, v elektronické formě v podobě dokumentu PDF, nebo v elektronické formě uložené v mobilní aplikaci OneTicket. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2022/06/17/informace-c-48-2022-sleva-pro-prijemce-3-stupne-id/ a další informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/23/informace-c-51-2022-podrobne-informace-ke-sleve-na-dopravu-pro-prijemce-id-3-stupne/ a také na stránkách ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osoby-invalidni-ve-tretim-stupni-mohou-od-cervence-jezdit-za-polovinu-bezneho-jizdneho. Zdroj: NRZP ČR, ČSSZ

23.6.2022
Nárok na zdravotní péči v zahraničí

Na co mám v Evropě nárok s českou kartičkou pojištěnce? Opravdu je veškerá péče zdarma? A co když mne s úrazem odvezou do soukromé nemocnice? Jak je to s pojištěním mimo EU? Na tyto i další otázky je dobré znát před cestou odpověď, aby vás pak na dovolené nic nepřekvapilo. Informace najdete v článku na stránkách https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/kdyz-dalky-volaji-aneb-na-jakou-peci-mam-narok-v-zahranici. Zdroj: Verlag Dashöfer

23.6.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslaneckém návrhu na zvýšení příspěvku na mobilitu, nebo informace o mimořádné tiskové konferenci NRZP k dotacím na sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

23.6.2022
Milostivé léto II.

Vláda dne 18. května 2022 schválila návrh zákona, který umožní zopakování oddlužovací akce „milostivé léto“. Vládní předlohu již také zrychleně a v úvodním kole schválila Sněmovna. Předlohu nyní posuzují senátoři. Při splnění určitých kritérií tak bude moci část dlužníků splatit exekuce bez úroků, a to od 1. září 2022 opět po dobu 3 měsíců, tedy do 30. listopadu 2022. Předloha se týká exekucí, které byly zahájeny před 28. říjnem 2021. Skončit by mohly exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel „milostivého léta“ a může požádat o sdělení výše dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Změna oproti loňskému roku je ve zvýšení paušální náhrady nákladů exekuce, a to z 908 Kč na 1.815 Kč s DPH a nově bude muset exekutor dlužníkovi odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi „milostivé léto“ prodlouží. Tento institut nemohou uplatnit osoby v insolvenci a dále také ty, jejichž dluhy se řeší v rámci správní a daňové exekuce, které využívá např. finanční úřad nebo Česká správa sociálního zabezpečení. Dále sem nespadají ani majetkové sankce nebo uložené peněžité tresty v rámci trestního řízení za úmyslný trestný čin, pohledávky za výživné apod. K akci se opět mohou připojit i soukromé subjekty, ale není dosud jasné, které banky se k akci připojí a jakým způsobem. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/20/informace-c-49-2022-milostive-leto-ii/. Zdroj: NRZP ČR

23.6.2022
Sborník Neformální péče v teorii a praxi

Organizace Alfa Human Service, z. s. od roku 2000 podporuje dlouhodobě pečující o osoby blízké, konkrétně dlouhodobě nemocné a seniory a rodiče s dětmi se zdravotním postižením. Zároveň provozuje informační portál www.alfabet.cz pro pečující. Organizace vydala Sborník Neformální péče v teorii a praxi, ve kterém můžete načerpat rady a inspiraci. Sborník si můžete stáhnout na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/kampan-chrpa-pecujicim-2022-odstartovala. Zdroj: Helpnet.cz

23.6.2022
Právo na podání stížnosti na zdravotnické zařízení a právo na druhý názor

Pokud nejste spokojeni se zdravotní péčí, které se vám dostává, můžete podat stížnost příslušnému poskytovateli zdravotních služeb (např. prostřednictvím ředitele nemocnice, manažera kvality nebo přímo lékaři, pokud je současně poskytovatelem zdravotních služeb – např. jde-li o praktického lékaře). Pokud nebudete s jejím vyřízením spokojeni, můžete se obrátit na místně příslušný krajský úřad (jedná se o krajský úřad, v jehož správním obvodu je zdravotnické zařízení, v němž jsou zdravotní služby poskytovány). K tomu je třeba uvést důvody, proč nejste s vyřízením stížnosti ze strany poskytovatele spokojeni. Dále můžete podat stížnost na konkrétního lékaře, zubního lékaře nebo farmaceuta České lékařské komoře, České stomatologické komoře nebo České lékárnické komoře (např. pro neetický výkon zdravotnického povolání) nebo se můžete obrátit na svou zdravotní pojišťovnu (zejména v otázce neoprávněných úhrad za péči). Pokud se domníváte, že všechny předchozí kroky nebyly dostatečné, máte právo postupovat cestou občansko-právní žaloby. I když svému lékaři důvěřujete, mohou nastat situace, kdy uvítáte názor dalšího lékaře (například vážné onemocnění, kdy se plánuje zásadní operace apod.). Právo na konzultační služby od jiného poskytovatele zdravotních služeb nebo jiného zdravotnického pracovníka – takzvaný druhý názor – máte ze zákona (§ 28 odst. 3 písm. c) zákona o zdravotních službách). Stejné právo máte i u péče poskytované jinými zdravotnickými pracovníky, např. fyzioterapeuty, klinickými psychology nebo sestrami. Více informací najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/09/pravo-na-podani-stiznosti-na-zdrav-zarizeni-a-pravo-na-druhy-nazor/. Zdroj: Aktivní život

9.6.2022
Desatero o bezpečí pacienta 1. a 2. díl

Na stránkách Aktivní život vyšel 1. díl a 2. díl informací o bezpečí pacientů ve zdravotnických zařízeních. V článcích najdete informace, jak můžete sami ovlivnit své bezpečí ve zdravotnickém zařízení. První článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/30/desatero-o-bezpeci-pacienta-1-dil/, druhý článek najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/06/02/desatero-o-bezpeci-pacienta-2-dil/. Zdroj: Aktivní život

9.6.2022
Příspěvek na telekomunikační služby pro držitele průkazu ZTP/P

NRZP ČR ve svém článku vyjasňuje odebírání státního příspěvku na telekomunikační služby společností O2 držitelům průkazu ZTP/P. Dle konzultace s ČTÚ (Český telekomunikační úřad) nenastaly u tohoto příspěvku žádné systémové změny. I nadále podle zákona platí, že stát přispívá lidem, kteří na tento příspěvek získají nárok, celkovou částkou 200 Kč měsíčně. Podmínkou pro přiznání tohoto příspěvku však je, že držitel průkazu ZTP/P požádá společnost O2 o tuto slevu písemně a současně svoji žádost doloží kopií platného průkazu ZTP/P. V případě, že držiteli průkazu skončila platnost jeho původního časově omezeného průkazu ZTP/P, společnost O2 tento příspěvek okamžitě zruší. Bude-li Vám tento příspěvek od společnosti O2 zrušen, je nutno v co nejkratším možném termínu společnost písemně kontaktovat a doložit v příloze opětovně novou kopii platného průkazu ZTP/P. V případě, že bude opětovně tento průkaz doložen, společnost O2 příspěvek obnoví. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/06/06/informace-c-45-2022-prispevek-na-telekomunikacni-sluzby/. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopisu ministrovi Mariánu Jurečkovi. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o novém webu Deštník proti drahotě https://destnikprotidrahote.cz, kde se lidé dozvědí, na jakou podporu budou mít od státu nárok v době energetické krize a rostoucí inflace, nebo informace o možnosti připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o předávání cen Mosty, nebo informace o tom, že sociálním službám hrozí kolaps kvůli snížení dotací na rok 2022. Zdroj: NRZP ČR

30.5.2022
Kdy musí zaměstnavatel zaměstnance pustit z práce?

Článek na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/05/12/kdy-musi-zamestnavatel-zamestnance-pustit-z-prace-co-kdyz-mu-onemocni-pes/ pojednává o tom, kdy zaměstnavatel podle zákona musí a kdy naopak nemusí zaměstnance dočasně uvolnit. Překážky v práci právo uznává jako „nemožnost nebo obtížnost plnění základních pracovněprávních povinností v pracovní době“. Přirozeně by v takové situaci neměl mít zaměstnanec nárok na mzdu. Ale co se stane ve chvíli, kdy musí k lékaři, postarat se o blízkou osobu, nebo dokonce říct své životní lásce ano? Překážky v práci na straně zaměstnance se dělí na důležité osobní překážky, jiné důležité osobní překážky a překážky z důvodu obecného zájmu. Specifickou překážkou je pak situace, kdy si zaměstnanec požádá o neplacené volno k zařízení osobních věcí. Zdroj: Aktivní život

30.5.2022
Příručka budoucího důchodce pro rok 2022

Chystáte se do starobního důchodu, nebo vás tato změna teprve čeká a chcete se na ni řádně připravit? Co všechno udělat před samotným sepsáním žádosti, jaké doklady si připravit a na co se zaměřit? Na všechny tyto otázky vám odpoví aktualizovaná Příručka budoucího důchodce pro rok 2022, kterou připravila Črská správa sociálního zabezpečení. Příručku a další informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/odchod-do-starobniho-duchodu-je-dulezity-krok-prirucka-budouciho-duchodce-vam-pomuze-se-na-nej-pripravit. Zdroj: ČSSZ

30.5.2022
Cestování handicapovaných vlakem

Při cestě vlakem si cestující se sníženou schopností pohybu mohou v předstihu objednat asistenci (nástup, výstup, přestup z vlaku na vlak). Služba není zpoplatněna. Detailní informace o službě, jak funguje a kdo ji může využít, najdete na stránkách https://oneticket.cz/assistance. Zdroj: Václav Palla

11.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další informace, např. o cenovém zvýhodnění u elektronických služeb, nebo informace o jednání na MPSV ČR o problematice OZP. Zdroj: NRZP ČR

11.5.2022
Další růst důchodů v září 2022

Důchody vzrostou od září letošního roku o dalších 5,2 %, což v průměru znamená přilepšení o 700 korun. Půjde už o třetí letošní navýšení a celkem se tak v roce 2022 důchody zvednou v průměru o 2 500 korun. Vláda by růst důchodů měla potvrdit nejpozději 19. června 2022. Další informace najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/duchody-porostou-letos-uz-potreti-od-zari-se-zvysi-prumerne-o-700-kc. Zdroj: MPSV

3.5.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o příspěvku na mobilitu a příspěvku na péči, nebo prohlášení Republikového výboru Národní rady osob se zdravotním postižením ČR k dopadům zdražování energií, pohonných hmot a potravin na osoby se zdravotním postižením, nebo informace o připomínkování novely stavebního zákona (zákon č. 283/2021 Sb.), nebo informace o příspěvku na zaměstnávání OZP, nebo informace o připomínkování novely zákona týkající se lékařské posudkové služby (zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení a některé další zákony), nebo informace o předávání cen VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

3.5.2022
Za jakých podmínek lze čerpat krátkodobé a dlouhodobé ošetřovné

Potřebujete se postarat o osobu blízkou či svého potomka, kteří onemocněli? Zákon o nemocenském pojištění na takové situace pamatuje a umožňuje čerpat dávky krátkodobého či dlouhodobého ošetřovného. Česká správa sociálního zabezpečení připomíná, kdo a v jakých situacích může ošetřovné čerpat. Tyto informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/za-jakych-podminek-lze-cerpat-kratkodobe-a-dlouhodobe-osetrovne. Zdroj: ČSSZ

3.5.2022
Právo na informace o vašem zdravotním stavu

Lékař je povinen vám sdělit vše, co se týká vašeho zdraví. Je povinen vám srozumitelně podat informaci o výsledcích vašich vyšetření, o možných způsobech léčby a jejích rizicích, alternativách a prognóze onemocnění (odhad vývoje onemocnění). Zaměstnavatel nemá právo zjišťovat informace o zdravotním stavu zaměstnance kromě informace o zdravotní způsobilosti pracovníka vykonávat danou pozici. Podrobnější informace týkající se této problematiky na jdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/20/pravo-na-informace-o-vasem-zdravotnim-stavu/. Zdroj: Aktivní život

3.5.2022
Pracovní neschopnost a její limity pro OZP

Ve dvou článcích na stránkách Vozejkov je zpracované rozsáhlé téma nemocenské pro osoby s přiznaným invalidním důchodem. První článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/nemocenska-cast-1 a druhou část na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/nemocenska-cast-2. Zdroj: CZEPA

3.5.2022
Co dělat, když za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/25/zamestnavatel-neplatil-zdravotni-pojisteni-zamestnanci-a-utekl-do-zahranici-musi-zamestnanec-zaplatit-pojistne-a-pokutu-penale/ najdete rady, jak postupovat, když zjistíte, že za vás zaměstnavatel neplatil zdravotní pojištění. Zdroj: Aktivní život

3.5.2022
Zpravodaj ČSSZ

Mimořádná valorizace důchodů je velké téma letošního roku, a proto se na ni ČSSZ zaměřila ve svém online Zpravodaji ČSSZ. Ve zpravodaji se dozvíte, proč se důchody valorizují, koho se mimořádné zvýšení týká, jak se výše nového důchodu vypláceného od června vypočítá, nebo jaká je pravděpodobnost další mimořádné valorizace na podzim. Zpravodaj najdete v příloze. Zdroj: ČSSZ

Zpravodaj ČSSZ (květen 2022)

7.4.2022
Zvýšení životního minima se promítne i do dávek pro OZP

Od 1. dubna 2022 se zvýšilo životní a existenční minimum o 10 %. Zvýšení životního minima se promítne především do dávek hmotné nouze, ale promítne se i do dávek, které jsou určeny pro osoby se zdravotním postižením. Projeví se u příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, protože se navýší příjem žadatele, do kterého je možné poskytnout tento příspěvek. Zvýšení životního minima tudíž znamená, že na příspěvek na pomůcku může dosáhnout více žadatelů. Dále se zvýšení životního minima dotýká příspěvku na péči. Podle § 12 zákona o sociálních službách je možné zvýšit příspěvek na péči u rodin, které pečují o nezaopatřené dítě do 18 let věku, jestliže rozhodný příjem oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných je nižší než dvojnásobek částky životního minima oprávněné osoby a osob s ní společně posuzovaných podle zákona o životním a existenčním minimu. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2022/03/31/informace-c-29-2022-zvyseni-zivotniho-minima-se-promitne-i-do-davek-pro-ozp/ a v zákoně č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

7.4.2022
Potřebuji invalidní důchod

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/01/27/potrebuji-invalidni-duchod/ najdete přehledné informace o invalidním důchodu – kdy můžete dostat invalidní důchod, jak o něj požádat, kdo a jak posoudí Váš zdravotní stav, jak se určí výše důchodu, jak se dá důchod zvýšit a jak se můžete bránit, pokud nesouhlasíte s rozhodnutím o důchodu. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Kdy mohu odejít do starobního důchodu?

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/01/28/kdy-mohu-odejit-do-starobniho-duchodu/ najdete popis jednotlivých druhů starobních důchodů a informace o tom, kdy je můžete získat. Dozvíte se také, zda a kolik si můžete k důchodu přivydělat a jestli si tím později zvýšíte důchod. Zdroj: Aktivní život

7.4.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připravované slevě na jízdném ve veřejné hromadné dopravě pro příjemce invalidních důchodů 3. stupně a připomínkovém řízení k rentám. Zdroj: NRZP ČR

7.4.2022
Soudní ochrana proti správním orgánům

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/04/04/soudni-ochrana-proti-spravnim-organum/ najdete informace, jak se bránit, když nesouhlasíte s konečným rozhodnutím správních úřadů. Zjistíte, zda podat správní žalobu nebo žalobu k civilnímu soudu. Je tam dále uvedeno, co musí žaloba obsahovat, do kdy ji musíte podat, zda se platí soudní poplatek, jestli musíte mít advokáta. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Stížnosti ve zdravotnictví

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/17/stiznosti-ve-zdravotnictvi/ najdete informace, jak řešit stížnosti ve zdravotnictví. Pro všechny strany je samozřejmě vždy nejvýhodnější, nalézt společně přijatelné řešení a dohodnout se. Pokud se ale tento krok nepovede a chcete podat stížnost na nemocnici, lékaře či zdravotnický personál, článek vám poradí, jaké máte možnosti. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Kam se obrátit, když vás přepadne úzkost z blízké války

Blízkost válečného konfliktu na Ukrajině vyvolává v hodně lidech pocity úzkostí a strachu. Zatímco starší lidé ve svých myslích vzpomínají na rok 1968, mladší ročníky se bojí války, jejíž bezprostřednost a blízkost neměli za svůj život ještě šanci zažít. První psychologickou pomoc nabízejí telefonické linky psychologické pomoci, jako je například Linka bezpečí nebo Cesta z krize. Pokud jste i u sebe zaznamenali vyšší míru úzkosti a potřebujete si s někým promluvit, ale nemáte vůli hned navštěvovat psychologa či psychiatra, nebo vám jen vyhovuje anonymní prostředí telefonických psychologických služeb, neváhejte se na některou z nich obrátit. Kontakty na některé z nich najdete na stránkách https://blog.givt.cz/2022/03/06/uzkost-z-blizke-valky-aneb-kam-se-obratit-kdyz-vas-prepadnou-obavy/. Zdroj: GIVT.cz

31.3.2022
Právní pomoc

Právní pomoc můžete potřebovat u soudů, u úřadů, u policie, při řešení sporu se zaměstnavatelem, při sepsání smlouvy, když jste v exekuci, nebo když jste trestně stíhaní. Prostě tam, kde potřebujete vyřešit právní problém a nevíte si rady. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/22/pravni-pomoc/ najdete informace, koho a kdy můžete požádat o radu a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o příspěvku na mobilitu a dálničních poplatcích. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2022
Manuál „Co dělat, když…?“

Místostarosta Prahy 8 Jiří Vítek připravil s týmem odboru bezpečnosti a krizového řízení MČ Praha 8 manuál pro případ mimořádné situace s názvem „Co dělat, když…?“ V manuálu se Jiří Vítek snaží ze svých zkušeností profesionálního hasiče a lektora civilní ochrany nabídnout více či méně známé informace, v každém případě však informace potřebné v mimořádných situacích. Manuál si můžete stáhnout na stránkách https://www.praha8.cz/Manual-Co-delat-kdyz.html. Zdroj: Novinky z MČ Praha 8

31.3.2022
Chci změnit (zvýšit) důchod

V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/24/chci-zmenit-zvysit-duchod/ najdete informace, kdy a jak můžete požádat o zvýšení důchodu nebo jeho přiznání k dřívějšímu datu (a doplacení). Zjistíte také, jak se můžete bránit, když neuspějete. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Co je to mediace

Mediace je metoda řešení sporů za pomoci třetí nestranné osoby – mediátora. Mediátor stranám sporu pomáhá, aby samy postupně dokázaly najít vyvážené řešení, které naplní zájmy obou z nich. Mediátor odpovídá za proces, strany za výsledek. Podle zkušeností mediátorů se podaří dosáhnout dohody v 70 až 80 % případů. Mediace je vhodná pro řešení obchodních, sousedských, školních, pracovních nebo rodinných sporů, v nichž existuje více řešení. Mediaci lze vést i mezi obětí a pachatelem trestného činu. Mediace je vhodná, když mají obě strany alespoň určitý pocit zodpovědnosti za vzniklý konflikt a jsou spolu schopny komunikovat alespoň na minimální úrovni. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/29/mediace/. Zdroj: Aktivní život

31.3.2022
Svátky letos mírně posunou výplatní termíny důchodů

Některé termíny splátek všech druhů důchodů, které vyplácí Česká správa sociálního zabezpečení, ovlivní zákonem stanovené státní a ostatní svátky. Blížící se velikonoční svátky zasáhnou do výplatních termínů důchodů ve třech případech. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/svatky-letos-mirne-posunou-splatnost-ducho-2. Zdroj: ČSSZ

17.3.2022
Díky mimořádné červnové valorizaci se důchody zvýší v průměru o více než tisíc korun

V souladu s nařízením vlády č. 35/2022 Sb. se od červnové splátky všem vypláceným důchodům zvýší procentní výměra o 8,2 %. V průměru se tak důchod zvýší o 1 017 Kč. Důvodem mimořádné valorizace je vysoká inflace, která od loňského června přesáhla zákonem stanovených 5 %. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o něj žádat. Mimořádná valorizace se týká všech druhů důchodů, tedy starobních (včetně tzv. předčasných), invalidních, vdovských, vdoveckých i sirotčích. Každý důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Základní výměra je pro všechny důchody jednotná a v rámci mimořádné valorizace se nezvyšuje. Procentní výměra se stanovuje individuálně a v souvislosti s mimořádnou valorizací se bude zvyšovat o 8,2 %. Tato výše náleží ode dne splatnosti červnové splátky důchodu. O zvýšení důchodu a příplatků k důchodu budou příjemci důchodu včas informováni oznámením, které bude mimořádně rozesíláno již v období od poloviny března do poloviny dubna 2022. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/diky-mimoradne-cervnove-valorizaci-si-duchodci-prijdou-v-prumeru-na-vice-nez-tisic-korun. Zdroj: ČSSZ

17.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace pro pomoc občanům Ukrajiny, nebo informace o připravované slevě jízdného pro poživatele ID 3. stupně, nebo informace o připomínkování vyhlášky o provedení některých ustanovení zákona o zdravotnických prostředcích týkajících se elektronických poukazů, nebo výkladové stanovisko MPSV – poskytování sociálních služeb osobám, které z důvodu válečného konfliktu přišly do ČR z Ukrajiny, nebo informace o prohlášení předsednictva NRZP ČR v souvislosti se zvyšováním cen energií a pohonných hmot, nebo informace o valorizací náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zdroj: NRZP ČR

17.3.2022
Průkaz TP, ZTP a ZTP/P a příspěvek na mobilitu pro lidi s postižením

Průkaz ZTP/P není jen o nároku na parkovací místo. Dokáže ušetřit i spoustu peněz. Kdo může dostat průkaz mimořádných výhod (průkaz osoby se zdravotním postižením), jak se jednotlivé průkazy liší a k čemu jsou dobré? Kdy lze získat také příspěvek na mobilitu (na dopravu)? Jak požádat o průkaz nebo příspěvek? Odpovědi najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/01/prukaz-tp-ztp-a-ztp-p-a-prispevek-na-mobilitu-pro-lidi-s-postizenim/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Možnosti ukončení pracovního poměru

Z hlediska práva existuje hned několik forem, jak k ukončení pracovního poměru může dojít, a každá má svá specifika. Všichni by měli vědět, že ukončit pracovní poměr může zaměstnanec i zaměstnavatel. Podle typu ukončení pracovního poměru se ale bude lišit postup, který obě strany ze zákona musí dodržet. Nejběžnější formy ukončení jsou následující: zrušení pracovního poměru ve zkušební době, dohoda o rozvázání pracovního poměru, výpověď z pracovního poměru. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/04/udelejte-si-v-moznostech-ukonceni-pracovniho-pomeru-jednou-provzdy-jasno/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Pracovněprávní vztahy a inspekce práce

Jaké máme možnosti řešit spory se svým zaměstnavatelem? V čem nám může pomoci inspektorát práce? Jak se bránit postupu nebo nečinnosti inspektorátu práce? A k čemu je nám Kancelář veřejného ochránce v pracovněprávních vztazích? Odpovědi najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/03/03/pracovnepravni-vztahy-a-inspekce-prace/. Zdroj: Aktivní život

17.3.2022
Kdo má nárok na ošetřovné (OČR) a jaká dodržet pravidla

Ošetřovné je jednou z dávek českého systému nemocenského pojištění. Na ošetřování člena rodiny (OČR) má nárok zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (s výjimkami). Obzvlášť v období pandemií je dobré vědět, že nárok na ošetřovné zaměstnanci vzniká i tehdy, když je dítě v karanténě nebo v případě, že osoba, která o dítě pečuje obvykle, také onemocněla nebo jí byla nařízena karanténa. Nárok má i zaměstnanec, který pečuje o zdravé dítě mladší 10 let, např. jestliže jeho školské zařízení bylo uzavřeno (třeba z důvodu pandemie nebo havárie, živelné katastrofy apod.). Podrobnější informace o ošetřovném najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/03/kdo-ma-narok-na-osetrovne-ocr-a-jaka-dodrzet-pravidla/. Zdroj: Aktivní život

2.3.2022
Výplata dávek důchodového a nemocenského pojištění klientům Sberbank

S ohledem na aktuální situaci a četné dotazy a požadavky klientů Sberbank, kterým ČSSZ vyplácí důchody nebo dávky nemocenského pojištění (zejména nemocenské, ošetřovné a peněžitá pomoc v mateřství), bylo na straně ČSSZ přijato preventivní opatření, kterým dosud nerealizované platby do Sberbank byly pozastaveny a nadále nebudou prováděny, pokud na tom klienti nebudou trvat. Další kroky se budou odvíjet od dalšího postupu České národní banky. ČSSZ doporučuje klientům této banky, aby se neprodleně obrátili na ČSSZ nebo OSSZ a sdělili, zda požadují vyplatit dávky důchodového či nemocenského pojištění na jiný účet, případně na adresu, nebo zda trvají na zachování výplaty do Sberbank. ČSSZ upozorňuje klienty, že tyto dávky nelze vyplácet v hotovosti ani na ČSSZ ani na OSSZ. ČSSZ bude po přechodné období akceptovat žádosti o změnu účtu pro výplatu dávky důchodového pojištění stávajících klientů Sberbank bez potvrzení banky o vlastnictví účtu s tím, že toto potvrzení bude doloženo dodatečně. Žádosti o změnu způsobu výplaty klientů Sberbank budou vyřizovány přednostně. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-davek-duchodoveho-a-nemocenskeho-pojisteni-klientum-sberbank a v přiloženém letáku. Zdroj: ČSSZ

ČSSZ Sberbank

2.3.2022
Srozumitelný úřad: Průvodce pro seniory

Příručka Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením, z. s. slouží jako průvodce pro seniory. Najdete zde informace, na co máte právo s měnící se životní situací, jaké máte povinnosti a jaké máte možnosti k řešení různých situací. Najdete zde především informace vztahující se k veřejné správě – o důchodech, sociálních dávkách a službách. V příručce je uvedeno mnoho ilustrativních výpočtů pro lepší pochopení popisovaných témat. Příručku si můžete stáhnout na stránkách https://www.spmpcr.cz/product/srozumitelny-urad-pruvodce-pro-seniory. Zdroj: SPMP, z. s.

2.3.2022
Dlouhodobé ošetřovné

Dlouhodobé ošetřovné jednou z novějších dávek nemocenského pojištění. Má zabezpečit toho, kdo nemůže vykonávat výdělečnou činnost, protože se stará o dlouhodobě nemocného člověka, člověka po úrazu nebo o člověka, kterému se závažně zhoršilo zdraví. V článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/10/dlouhodobe-osetrovne/ najdete podrobné informace o tom, kdo může tuto dávku čerpat, v jakých případech, jak dlouho je možné dlouhodobé ošetřovné pobírat a jaké jsou další podmínky pro čerpání této dávky. Zdroj: Aktivní život

2.3.2022
Srážky ze mzdy

Na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/09/srazky-ze-mzdy/ najdete informace týkající se srážek ze mzdy, které nastávají v případech, když máte nařízenou exekuci, soudní výkon rozhodnutí, nebo jste v oddlužení. Dozvíte se, kolik vám zůstane ze mzdy a jiných chráněných příjmů (důchod, nemocenské, peněžitá pomoc v mateřství, podpora v nezaměstnanosti a další). Pokud výpočet sami nezvládnete, najdete na těchto stránkách odkaz na „kalkulačku“. Najdete zde také informace, co dělat, když si myslíte, že vám zůstává méně, než by mělo. Zdroj: Aktivní život

2.3.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o celostátním průzkumu „Nemocnice ČR 2022“, nebo informace o připomínkování zákona o pedagogických pracovnících. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Novela vyhlášky č. 505/2006 Sb. – úhradová vyhláška k sociálním službám

Od 1. 3. 2022 vstupuje v účinnost novela vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o tzv. úhradovou vyhlášku, kterou se stanoví ceny za jednotlivé úkony a služby v souvislosti s poskytováním sociálních služeb. Maximální částka úhrad za hodinu osobní asistence, pečovatelské služby, průvodcovské a předčitatelské služby, podporu samostatného bydlení, odlehčovací služby, centra denních služeb, denní stacionáře, chráněné bydlení a sociální rehabilitaci se zvyšuje ze 130 Kč na 135 Kč. Novela vyhlášky výrazným způsobem mění ceny za některé služby, ale také za stravu a ubytování v zařízeních sociálních služeb. Nejvíce se zvyšují částky za ubytování a stravu v zařízeních sociální péče, kde je to však logické, protože náklady na stravu a ubytování rostou, především vzhledem k rychlému růstu cen energií. Cena energií se nutně musí výrazně projevit v cenách stravy a ubytování. V dnešní době již nebylo možné za původní částku, určenou na stravování, podávat kvalitní stravu. Podrobnější informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/02/22/informace-c-16-2022-novela-vyhlasky-c-505-2006-sb/. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Informace o dávkách k bydlení

Na stránkách MPSV ČR najdete odkaz: https://www.energetickyprispevek.cz/web/prispevek, kde jsou informace o novém příspěvku na bydlení a také o novém způsobu výplaty mimořádné okamžité pomoci, a to v souvislosti s růstem výše nákladů na bydlení, včetně růstu cen energií. Jsou zde konkrétní informace, jak vyplnit žádosti, k dispozici jsou elektronické formuláře a také kalkulačka výpočtu. Podle informací, které má NRZP ČR k dispozici, by všichni příjemci všech důchodů měli současně dostat informaci od ČSSZ, jak postupovat při zdražení energií v souvislosti s novou úpravou příspěvku na bydlení, případně příspěvku na energie. Je to proto, že řada lidí nemusí umět s počítačem, anebo jej vůbec nemají. Poradna NRZP ČR je připravena vám v této záležitosti pomoci. Kontakt na poradnu NRZP najdete na stránkách https://nrzp.cz/poradna/. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o prosazování zvýšení příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením, nebo vyjasnění k informacím o snížení příspěvku na péči, nebo informace o nominacích na Ceny MOSTY, nebo informace o Akčním plánu k naplnění záruky pro děti na období 2022 – 2030. Zdroj: NRZP ČR

22.2.2022
Změny v úhradách zdravotnických prostředků na poukaz od 1. ledna 2022

V článku organizace CZEPA na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-uhradach-na-poukaz-od-1.ledna-2022 najdete informace o některých změnách úhrad zdravotnických prostředků, které platí od začátku roku 2022. V článku jsou vybrány zdravotnické prostředky s přihlédnutím ke zdravotní problematice spinálních pacientů. Zdroj: CZEPA

22.2.2022
Nevyplacení mzdy, platební neschopnost zaměstnavatele a dlužné odstupné

Co můžete dělat, když vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu? Jak získáte dlužnou mzdu nebo odstupné? A co dělat, když je zaměstnavatel v insolvenci? Vše řeší zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. Postup a možnosti najdete v článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/15/nevyplaceni-mzdy-platebni-neschopnost-zamestnavatele-a-dluzne-odstupne/. Zdroj: Aktivní život

22.2.2022
Přehled nejdůležitějších údajů pro sociální zabezpečení v roce 2022

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší přehled důležitých údajů platných pro sociální zabezpečení v roce 2022. Na jednom místě naleznete základní informace, které se týkají důchodového i nemocenského pojištění, důchodů i dávek nemocenského pojištění, sociálního pojištění OSVČ i pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Informace naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/prehled-nejdulezitejsich-udaju-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

22.2.2022
Jak na daňové odpočty darů?

Na daňové úlevy má dárce nárok i v případě nefinančních darů. Nejběžnějším předmětem darování jsou finance, pravidla pro snižování základu daně jsou v tomto případě tedy poměrně známá. Mezi méně časté, ale postupně se prosazující potom patří nefinanční dary. V takovém případě je složitější určit hodnotu daru a je nutné brát v potaz například jeho druh, účel a subjekt dárce i obdarovaného. V podmínkách, které definuje zákon o daních z příjmu, tak může být obtížné se zorientovat. Proto poradenská společnost BDO, která poskytuje služby v oblasti auditu a daní, vytvořila pro Nadaci Via přehledný materiál. Komplexní průvodce shrnuje dárcům i neziskovým organizacím, jak určit hodnotu různých nefinančních darů a jak u nich uplatnit slevu na dani. Více informací najdete na stránkách https://svetneziskovek.cz/fundraising/na-danove-ulevy-mate-narok-i-v-pripade-nefinancnich-daru-pruvodce-danovych-poradcu-ukaze-jak-na-to a v přiložené tabulce. Zdroj: Svět neziskovek

Stanoveni-vyse-daru_BDO

4.2.2022
Mimořádná okamžitá pomoc

Díky pádům různých dodavatelů energií v poslední době v médiích hodně rezonoval pojem mimořádná okamžitá pomoc. O co vlastně jde? A musím být téměř bez příjmů, abych na ni dosáhl/a? Podrobnosti o mimořádné okamžité pomoci najdete v přehledném článku na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2022/02/02/mimoradna-okamzita-pomoc/. Dozvíte se mimo jiné, že Úřad práce poskytuje mimořádnou okamžitou pomoc v následujících šesti situacích: když Vám hrozí vážná újma na zdraví, když nemáte peníze na nezbytný jednorázový výdaj, když nemáte peníze na pořízení nebo opravu nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby, když nemáte na odůvodněné náklady související se vzděláváním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte nebo se sociálně-právní ochranou dětí, když Vás postihla vážná mimořádná událost, nebo když jste ohrožen/a sociálním vyloučením. Zdroj: Aktivní život

4.2.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o dopravě osob se zdravotním postižením v Praze a přilehlých částí Středočeského kraje, nebo informace o připravované novele vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí zákon o sociálních službách a která má přinést zvýšení úhrad za jednotlivé úkony a úhrad za stravu, nebo informace o jednání NRZP ČR s premiérem a dalšími ministry, nebo informace o tom, že NRZP odmítá zdražení služeb péče. Zdroj: NRZP ČR

4.2.2022
Mikrobusy na objednání pro hendikepované od roku 2022 zajistí dopravu i pro Středočechy

Spolu s přípravami na spuštění zcela nového konceptu speciálních mikrobusů pro hendikepované v Praze od ledna 2022 se podařilo vyjednat možnost použití této služby i pro obyvatele Středočeského kraje v bezprostředním okolí metropole. Nově budou moci tuto službu v příměstských obcích za Prahou použít i obyvatelé Středočeského kraje s bydlištěm v těchto obcích ležících v 1. vnějším tarifním pásmu. Za 70 korun se tak hendikepovaní svezou do Prahy speciálním mikrobusem třeba z Říčan, Jesenice, Černošic nebo z Hostivice. Všichni Středočeši s trvalým bydlištěm kdekoli ve Středočeském kraji budou moci tuto službu využít nově na území Prahy. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/mikrobusy-na-objednani-pro-hendikepovane-od-roku-2022-zajisti-dopravu-i-pro-stredocechy. Se zástupci ROPIDu a BEZBA dopravy jednal také náš pobočný spolek MO Flora. Jednali o těchto bodech: 1) Jako problém se především rodičům zdravotně hendikepovaných dětí jeví platba v hotovosti (nebo platební kartou) u řidiče, nikoliv jako tomu bylo u Handicap Transportu, tedy 1x za měsíc fakturou. Debata by se dala shrnout tak, že po rozeběhnutí nové služby se cca za půl roku vše znovu vyhodnotí a eventuálně by se zkusilo přenastavit PC program. Praktické provedení je ovšem velice problematické. 2) Další problém se týkal přepravy zdravotně hendikepovaných dětí do pražských škol a stacionářů ze Středočeského kraje: došlo k dohodě o financování, takže doprava těchto dětí není ohrožena a bude probíhat jako tomu bylo dosud. 3) Rovněž byly vyvráceny obavy osob nevidomých, zda nebudou z okruhu přepravovaných vyloučeny: tyto osoby, stejně tak jako všichni další držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, budou mít přístup k této přepravě jako byli zvyklí u Handicap Transport. 4) Pacienti onkologičtí (dětští nebo dospělí), kteří zatím nemají vyřízený průkaz ZTP, ZTP/P, nejsou z dopravy vyloučeni, ale musí doložit, že vyřizování jejich průkazu na Úřadu práce je v jednání. 5) MO Flora poukázala na prakticky vyloučenou možnost dospělých klientů/držitelů průkazů ZTP/P a ZTP objednat si dopravu k lékaři atd. v časech blokovaných přepravou dětí do a ze škol či stacionářů. Zde dostali povzbuzující odpověď, že budou vyčleněna dvě auta právě pro tyto účely dospělých registrovaných klientů + počítá se s jedním vozem v “pohotovostním režimu” pro případ, že člověk na vozíku někde uvízne např. z důvodu jeho poruchy. 6) Průkazy ZTP/P a ZTP je nutné mít u sebe – kontrola řidičem. 7) Pro všechny registrované klienty s průkazem ZTP/P a ZTP přes registrační formulář platí – platba u řidiče platební kartou event. v hotovosti. Zdroj: STP Flora, Helpnet.cz

11.1.2022
Testování zaměstnanců, dobrovolníků a členů orgánů právnických osob

Od 17. 1. 2022 bude opět zavedeno povinné testování všech zaměstnanců na covid-19, tedy i těch, kteří už mají ukončené očkování a kteří prodělali onemocnění covid-19. Povinné testování se vztahuje na zaměstnance, ale i na dobrovolníky a na členy orgánů právnických osob. Více informací je uvedeno na stránkách https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/testovani-zamestnancu#2022-01-17. Chápeme to tedy tak, že testovat se opět budou muset např. i členové předsednictva nebo výboru, pokud se sejdou na společném jednání, nebo pokud společně pracují na jednom pracovišti. Testovat se budou muset dvakrát týdně tak, že následující testování zaměstnance proběhne nejdříve třetí den po předchozím testování. O provedených testech se musí vést evidence, a to v rozsahu datum testování, jména a příjmení osob, data jejich narození, čísla pojištěnce a názvu zdravotní pojišťovny, u které jsou pojištěny. Evidovat bude třeba také výsledky testů. A to vše pak uchovávat po 90 dnů. Povinnost podstoupit preventivní testování se nevztahuje na osoby, které podstoupily v posledních 72 hodinách PCR test s negativním výsledkem, nebo které podstoupily v posledních 24 hodinách antigenní test provedený zdravotnickým pracovníkem s negativním výsledkem, nebo které podstupují preventivní testování u jiného zaměstnavatele nebo u jiné právnické osoby. Testovat se nebudou muset také zaměstnanci, kteří se na pracovišti nesetkávají s jinými osobami (např. na home office), nebo jsou kolegové zároveň osoby žijící ve stejné domácnosti. Testování se musí provádět pouze antigenními testy, které jsou uvedené na stránkách https://www.sukl.cz/prehled-testu-k-diagnostice-onemocneni-covid-19. Následně je možné požádat zdravotní pojišťovny o proplacení testů. Maximální výše příspěvku činí 60 Kč včetně DPH za 1 test. Zatím platilo, že na jednoho pojištěnce lze čerpat příspěvek na nákup maximálně 4 testů za kalendářní měsíc (tedy max. 240 Kč včetně DPH). Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.samotesty-covid.cz/. Doufáme, že toto opatření bude trvat jen po omezenou dobu a povinné testování bude brzy zase ukončeno. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.1.2022
Co se mění v roce 2022? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2022 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Jedná se například o zvýšení minimální mzdy, valorizaci důchodů, pomoc v hmotné nouzi, příspěvek na péči, ošetřovné a řadu novelizací zákonů. Podrobné informace najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2022-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

11.1.2022
Novinky v legislativě od 1. ledna 2022

O novinkách, které nastávají od začátku roku 2022, pojednává také článek od NRZP ČR. Od 1. ledna 2022 vstupuje v účinnost velké množství nových zákonů a vyhlášek. NRZP ČR vybrala ty nejdůležitější, které se nejvíce dotýkají problematiky zdravotního postižení. Podrobné informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2022/01/03/informace-c-1-2022-legislativa-od-1-ledna-2022/. Zdroj: NRZP ČR

11.1.2022
Změny v otcovské a dlouhodobém ošetřovném od 1. 1. 2022

ČSSZ podrobně informuje o tom, jaké změny přináší zákon č. 330/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, účinný od 1. 1. 2022. Změny se týkají dvou dávek nemocenského pojištění, a to otcovské a dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-v-otcovske-a-dlouhodobem-osetrovnem-od-1-1-2022. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Odkládání zdravotnických úkonů a překročení maximální doby pracovní neschopnosti

NRZP ČR řešila případ lidí, kteří dlouhodobě čekají na operaci. Vzhledem k epidemii Covid – 19 dochází k tomu, že jsou dlouhodobě odkládány operace, které významně mohou zlepšit zdravotní stav pacientů. Odklad těchto zdravotnických úkonů je někdy tak dlouhý, že tyto osoby vyčerpají podpůrčí dobu nemocenského pojištění. Po pracovní neschopnosti, delší než dva roky, tito občané nemají žádný vlastní příjem a jsou odkázáni pouze na hmotnou nouzi. NRZP ČR se obrátila s tímto problémem na bývalou ministryni práce a sociálních věcí paní Janu Maláčovou, která jim, těsně před ukončením své funkce, sdělila stanovisko MPSV k této problematice. Stanovisko MPSV a návrhy k řešení této situace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/12/20/informace-c-120-2021-odkladani-zdravotnickych-ukonu/. Zdroj: NRZP ČR

11.1.2022
Mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (tzv. izolačka) – postupy lékařů a zaměstnavatelů

Již podruhé byl Parlamentem ČR schválen zvláštní zákon o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, který má pomoci zmírnit dopady pandemie covid- 19. Zákon byl dne 16. prosince 2021 podepsán prezidentem republiky a v současné době se čeká na vyhlášení ve Sbírce zákonů, poté nabude platnosti a účinnosti. Příspěvek bude náležet zaměstnancům za prakticky stejných podmínek, jako na jaře tohoto roku, a to navíc i pokud jim byla nařízena karanténa po 30. listopadu 2021 a bude trvat ještě v den nabytí účinnosti zákona, tj. v den kdy bude vyhlášen ve Sbírce zákonů. Nárok na příspěvek bude příslušet nejpozději do 28. února 2022. Zaměstnanci, kterému vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu příjmu, bude příslušet za každý kalendářní den příspěvek ve výši 370 Kč, nejdéle však po dobu prvních 14 kalendářních dnů trvání nařízené karantény. Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku zaměstnance, příspěvek se sníží. Více informací včetně rekapitulace nejčastějších situací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/mimoradny-prispevek-pri-narizene-karantene-tzv-izolacka-postupy-lekaru-a-zamestnavate-1. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Ošetřovné při mimořádných opatřeních při epidemii – „Krizové ošetřovné“

V nejbližších dnech bude ve sbírce zákonů publikován Zákon o dalších úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii onemocnění covid-19, (dále jen „zákon o krizovém ošetřovném“) a nabude tak účinnosti. Tímto předpisem, který minulý týden schválil Parlament ČR a podepsal prezident republiky, byla přijata úprava ošetřovného týkající se nároků na ošetřovné při péči o děti a osoby závislé na pomoci jiné osoby v době platnosti mimořádných opatření, a dále úprava výše ošetřovného a okruhu osob s nárokem na ošetřovné, které se týkají všech typů ošetřovného. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-pri-mimoradnych-opatrenich-pri-epidemii-krizove-osetrovne-. Zdroj: ČSSZ

11.1.2022
Elektronická dálniční známka v roce 2022

Držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P nemají ani v roce 2022 povinnost registrovat vozidlo do systému elektronického zpoplatnění komunikací. To znamená, že nemusejí mít elektronickou dálniční známku. Výhoda ovšem platí pouze v případě, že je ve vozidle přítomen držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P (při silniční kontrole se musí prokazovat tímto průkazem) a zároveň je provozovatelem vozidla tento držitel průkazu nebo jeho osoba blízká. Z informací, které Liga vozíčkářů obdržela z Ministerstva dopravy vyplývá, že kontrola vozidel bude i nadále probíhat stejným způsobem, nemusíte se tedy obávat častějších kontrol kvůli chybějící registraci vozidla. Zdroj: Vozka

11.1.2022
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o novele zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, která má zvýšit příspěvek na bydlení, nebo informace o zjišťování údajů o uživatelích dýchacích přístrojů a jiných elektrických přístrojů, nebo informace o připomínkování návrhu zákona o požadavcích na přístupnost služeb, nebo Zdroj: NRZP ČR

14.12.2021
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2022

Stejně jako každý rok i v tom nadcházejícím státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2022 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2022. Zdroj: ČSSZ

14.12.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výzvě k vyhledávání lidí v rámci dodávek energie. Zdroj: NRZP ČR

14.12.2021
Žádáte o dávky? Komunikujte s Úřadem práce ČR z pohodlí domova

Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, jako je např. příspěvek či doplatek na bydlení, přídavek na dítě či rodičovský příspěvek, nemusí na Úřad práce ČR (dále jen „ÚP ČR“) osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Ministerstvo práce a sociálních věcí opět přistoupilo ke zjednodušení administrativy, což umožňuje vyhlášený nouzový stav. Po dobu jeho trvání tak není nutný zaručený elektronický podpis. Postup 29. listopadu 2021 schválila i vláda. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zadate-o-davky-komunikujte-s-uradem-prace-cr-z-pohodli-domova-0. Zdroj: Helpnet.cz

2.12.2021
Důchody v příštím roce porostou. Zjistěte, jak se vám zvýší důchod.

Všechny vyplácené důchody se podle zákonné valorizace od 1. ledna 2022 zvýší v průměru o 805 Kč. Zvýšení se bude týkat téměř 3,5 mil. vyplácených důchodů a Česká správa sociálního zabezpečení ho provede automaticky, není potřeba o zvýšení žádat. Valorizace důchodů se provádí podle nařízení vlády č. 356/2021 Sb. a § 67c zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Důchody starobní (včetně tzv. předčasných), invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí vyplácené z českého důchodového pojištění přiznané před 1. 1. 2022 se zvyšují takto: a) základní výměry důchodů o 350 Kč na 3 900 Kč měsíčně, b) procentní výměry všech druhů důchodů o 1,3 % jejich výše, c) procentní výměry všech druhů důchodů o dodatečnou částku 300 Kč (resp. o dílčí částku), v případě souběhu nároku na výplatu více důchodů tato částka náleží pouze jednou. Důchod se skládá ze základní výměry a procentní výměry. Jeho výsledná výše je součtem těchto výměr. Více informací a příklady výpočtu důchodů naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/duchody-v-pristim-roce-porostou-zjistete-jak-se-vam-zvysi-duchod. Zdroj: ČSSZ

2.12.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 161/2005 Sb., o stanovení charakteristik funkcí speciálně vybavených telekomunikačních koncových zařízení pro různé druhy zdravotního postižení, nebo informace o připomínkování zvýšení příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením podle § 78a zákona o zaměstnanosti. Zdroj: NRZP ČR

2.12.2021
Portál pro OZP, které hledají zaměstnání

Nadační fond pro podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP) realizuje projekt s názvem Pracovní tržiště www.pracovnitrziste.cz. Jedná se o pracovní portál, kde mohou osoby se zdravotním postižením (OZP) najít možnost pracovního uplatnění. Zájemce má možnost oslovit budoucí zaměstnavatele z rozsáhlé databáze firem, které s NFOZP dlouhodobě spolupracují, dále má možnost určit, kdo jeho profil vidí. Zrofil zájemce o zaměstnání je pečlivě chráněn a zabezpečen proti zneužití třetí osobou. Registrace je bezplatná a je možné ji kdykoliv zrušit. Projekt Pracovní tržiště propojuje OZP s jejich budoucími zaměstnavateli a naopak. Podrobnější informace naleznete v přiložených letácích. Zdroj: NFOZP

Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro uchazeče
Leták Pracovní Tržiště NFOZP pro zaměstnavatele
Leták Pracovní Tržiště NFOZP
Pracovní tržiště – oslovovací dopis organizace

22.11.2021
Dodávky energií – informace k pomoci ze strany MPSV

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informace o možné pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů: 1) Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi – informační leták najdete v příloze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii. MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.). 2) Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpají zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI. Na MPSV připravují mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře. Zdroj: Hlavní město Praha

leták MOP a energie

22.11.2021
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nové úhrady zdravotnických prostředků

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v úhradě zdravotnických prostředků, které byly schváleny novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně se jedná o zákon č. 371/2021 Sb., který novelizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada připravila dokument, který obsahuje všechny změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začnou platit od 1. ledna 2022. Novela zákona především rozšiřuje počet hrazených zdravotnických prostředků, dále navyšuje úhrady, případně počet kusů, na které má pacient nárok a dále se snižuje u dvou zdravotnických prostředků úhrada pacienta. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-109-2021-novela-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-nove-uhrady-zdravotnickych-prostredku/. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Změny v dopravě pro OZP v Praze

Následující informace se týká především osob se zdravotním postižením v Praze a části Středočeského kraje. Od 1. ledna 2022 nastupují noví dopravci osob se zdravotním postižením v tzv. Dopravě ode dveří ke dveřím. Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022 Begatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra, přičemž vždy musí být ve vozidle jedna osoba na vozíku. Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-110-2021-zmeny-v-doprave-pro-ozp-v-praze/ najdete také návod na registraci a dále návod na objednávku dopravy. V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí veřejná doprava z Prahy. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP na MPSV ČR ze dne 11. 11. 2021, nebo informace o tarifech energie od ČEZ, nebo informaci o výzvě k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/09/29/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Novinky v legislativě pro rok 2022

Na začátku ledna 2022 vstoupí v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela přinese změny v příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na mobilitu a průkazech osob se zdravotním postižením. V magazínu Vozka podzim 2021 na straně 48 najdete článek s podrobnějším přehledem chystaných změn: https://www.vozka.org/odkazy-v-hlavicce/jednotliva-cisla/vozka-2021/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na konferenci, kterou připravila NRZP ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a která se koná 29. 11. 2021 v Praze, nebo informace společnosti Innogy ČR, a.s. o tom, jak rychle přejít ze systému dodavatele poslední instance k normální smlouvě o dodávce energií. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Komu náleží vdovský či vdovecký důchod a za jakých podmínek?

Ztráta manžela či manželky je velmi obtížná a stresující životní situace. Zákon o důchodovém pojištění na tyto okolnosti myslí a stanovuje podmínky, za kterých má člověk nárok na vdovský či vdovecký důchod. Kolem těchto tzv. pozůstalostních důchodů však panuje mnoho omylů. Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje ty nejčastější. Informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/komu-nalezi-vdovsky-ci-vdovecky-duchod-a-za-jakych-podminek-vyvracime-nejcastejsi-omyly. Zdroj: ČSSZ

5.11.2021
Stát promine dluhy i vám! Začalo milostivé léto

Akce „milostivé léto“ začala 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022 a jejím cílem je pomoci lidem, kteří jsou v exekuci. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. NRZP ČR k této problematice sděluje další informace: Bohužel se však u dluhů na zdravotním pojištění objevil problém s výkladem pojmu jistina. Správní rada VZP nadále považuje dlužné penále za součást jistiny, proto zatím NRZP nedoporučuje využít Milostivého léta pro zaplacení dluhů u zdravotních pojišťoven. V současné situaci by tak u těchto dluhů došlo pouze k odpuštění části nákladů exekuce. Pokud VZP svůj názor nezmění, budou poslanci navrhovat novelu Exekučního řádu, čímž pravděpodobně dojde k prodloužení Milostivého léta na Milostivé jaro. Toto prodloužení se však bude týkat pouze dluhů u zdravotních pojišťoven. Pozitivní zprávou naopak je, že k Milostivému létu se začínají přidávat také soukromé společnosti. Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank. U těchto společností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravidla se mohou lišit. Air Bank bude také sama kontaktovat své klienty e-mailem. O připojení se uvažují i další společnosti. NRZP upozorňuje dále na údajné jednání exekutora JUDr. Juraje Podkonického, který si místo zákonem schválených 908,- Kč na náklady exekuce, účtuje 1.815,- Kč, což je v rozporu se zákonem. NRZP má obecné informace, že exekutoři se budou bránit, aby lidé využili tuto mimořádnou situaci tzv. „milostivého léta“, proto je potřeba, abyste sami kontaktovali exekutora, který má na starosti vaši exekuci, a požadovali, aby jednal tak, abyste mohli být částečně oddluženi. Pokud byste potřebovali v této věci poradit, můžete se obrátit na poradnu NRZP ČR, e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz, telefon: 266 753 427. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Pomoc NRZP ČR pro lidi, které zasáhly problémy s dodavateli energií

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ zveřejnila už několik článků, které se týkají lidí, které zasáhly problémy s dodavateli energií. V těchto článcích najdete informace, jak řešit situaci, pokud vám váš dodavatel ukončil smlouvu na dodávky energií, podrobné informace o postupu při změně dodavatele energií a také nabídku pomoci ze strany NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že Senát zamítl novelu zákona o sociálních službách, nebo informaci o vyhlášení cen MOSTY za rok 2021, nebo informaci o jednání Komise pro kategorizaci zdravotnických prostředků, nebo informaci o jednání NRZP s MPSV ČR ve věci kompenzačních pomůcek a prodlužování lhůty pro využití příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, nebo informaci o vyhlášení veřejné sbírky na podporu NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2021
Dodržování pravidel týkajících se covidu – pobočné spolky

V poslední době už nejsou omezující pravidla týkající se covidu-19 tak přísná, naštěstí se život uvolnil a je možné realizovat mnoho činností skoro tak jako dřív. Přesto stále ještě existují omezení, která se týkají i činnosti našich organizací. Proto doporučujeme při organizování aktivit seznámit se s aktuálními platnými opatřeními a dodržovat je. Tato opatření můžete vyhledat např. na stránkách https://covid.gov.cz/situace. Aktuálně pro konání členských schůzí, kterých se zúčastní více než 20 osob, platí tato pravidla: každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, dále jsou osoby usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti) a všichni účastníci musí splňovat podmínku prokázání bezinfekčnosti (očkování, test nebo prodělání nemoci), viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze. Pro konání veškerých skupinových akcí a vzdělávacích akcí v prezenční formě platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost. Pro společenské akce platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce. Někdy je těžké vůbec rozlišit, která pravidla se na vaši konkrétní akci vztahují. Je těžké i vyžadovat dodržování pravidel na účastnících. Musíme se všichni snažit o to nejlepší, abychom měli čisté svědomí a neohrozili naše členy a klienty ani sebe. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.10.2021
Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-ovlivnuje-nezamestnanost-a-evidence-na-uradu-prace-budouci-narok-na-duchod-. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok.

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců, aby neprojednali novelu zákona o sociálních službách, následně pak informaci o schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění, nebo dále informace o parkování účastníků na Cenách MOSTY v Ostravě, nebo informace o doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2021
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Připravil např. informace pro lidi se sluchovým postižením, informace pro voliče o možnostech hlasovaěniě, pokud jsou v izolaci nebo karanteěně kvůli onemocněniě covid-19, nebo informace pro lidi s mentálním postižením. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-volice-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na předávání cen MOSTY 21. září 2021 v Ostravě a informace o dopravě vlakem na tuto akci, nebo informace o opětovném projednávání větší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o vyhlášení Cen VVZPO a fotografické soutěži VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

25.8.2021
Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ): přehled otázek a odpovědí

Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete leták s informacemi o statusu osoby zdravotně znevýhodněné, ve kterém se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ, k čemu status OZZ slouží, kdo má nárok získat status OZZ, jakým způsobem lze žádost o status OZZ podat, jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí, nebo jak se status OZZ prokazuje. Leták najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/letaky?fbclid=IwAR0ob8iw2zTZg-ySu19lOKPx-X6pD_GA5RcQFESlVv0ZPKF5Lcf_Nk1mFL0. Zdroj: ČSSZ

9.8.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o další novele zákona o sociálních službách, nebo pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY dne 21. září 2021 v Ostravě a informace o zajištění dopravy na tuto akci speciálním vlakem, nebo informace o spolupráci NRZP ČR s NPÚ na zpřístupnění památek, nebo informace o připomínkování novely vyhlášky č. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na onemocnění Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
Opatření o rouškách pro OZP

Vláda doplnila výjimku z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/08/02/informace-c-74-2021-opatreni-o-rouskach-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
ČSSZ vyvrací nejčastější mýty o starobních důchodech

Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu. Podrobnosti najdete v jednom ze článků Zpravodaje České správy sociálního zabezpečení 1/2021 na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zpravodaj-cssz. Zdroj: ČSSZ

22.7.2021
Zkrácení platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

Došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů na 30 dní od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí. Změna vyplývá ze zákona č. 89/2021 Sb. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. Více informací: https://nrzp.cz/2021/07/01/informace-c-67-2021-zkraceni-platnosti-poukazu-osobni-asistence/. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k podpoře novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Senátu, nebo pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem, který se bude konat 20. 7. 2021 v Praze, nebo informace o pacientských organizacích, o placení DPH u dovozu poštovních zásilek nízké hodnoty a o přístupnosti aplikace „eCel“ také pro osoby s poruchou zraku, nebo informaci o tom, že Sněmovna opět jednala o novele zákona o sociálních službách, nebo informace o stanovisku MPSV ČR k uznání kvalifikace osob ze třetích zemí k výkonu povolání v sociálních službách anebo k výkonu funkce sociálního pracovníka. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Bydlení handicapovaných – nechte se inspirovat

Úraz nebo onemocnění, v jehož důsledku se člověk ocitne na vozíku, zamotá životem celé rodiny. První věc, kterou je třeba v takové situaci řešit, je zajistit adekvátní bydlení, aby člověk na vozíku mohl vůbec v životě fungovat. Osmidílný pořad o bydlení handicapovaných, jehož autorem je TV Bydlení, vám ukáže, jaké starosti souvisí s tím, když člověk skončí na invalidním vozíku. V pořadu dozvíte, jaké jsou nutné zásahy do bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak postupovat. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bydleni/bydleni-3. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Příspěvek na mobilitu

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zdravotne-postizeni-a-prispevek-na-mobilitu najdete článek, který pojednává o dávce „příspěvek na mobilitu“. Dozvíte se, kdo může o tento příspěvek požádat, jaká je jeho výše a kde o něj požádat. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ podrobně popisuje, co přináší schválená novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Další změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR nemusí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře. V novele jsou vyjmenovány zdravotní stavy znamenající tak závažná funkční postižení, že u nich bude vždy vydáno rozhodnutí o vydání průkazu bez časového omezení platnosti. Dále se upravuje nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Změnou také bude, že i osoby s těžkou demencí, které jsou současně imobilní, mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek, jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Nově bude zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Novela obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Zákon ještě musí vyjít ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Průvodce seniora světem financí

ČSOB představuje užitečnou elektronickou brožuru, která je psána formou příběhů. ČSOB se již více než pět let věnuje finanční gramotnosti dětí a její ambasadoři vyrážejí do škol, aby pomohli dětem vyznat se ve světě financí. V současné době banka přichází s elektronickou brožurou pro seniory, kteří díky ní získají speciálního finančního pomocníka. Tento průvodce obsahuje celkem deset kapitol a je psán srozumitelně formou příběhů. První část se věnuje financím obecně a druhá internetu a bezpečnosti. Lidé zde najdou praktický návod, jak se na důchod připravit, jaký účet či spoření zvolit a také jim brožura dá návod na placení kartou nebo pomůže s fungováním a nakupováním na internetu. Poradí také v oblasti bezpečných hesel a seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Průvodce může být užitečným a praktickým pomocníkem nejenom pro seniory. K dispozici ke stažení je na stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/-/n210618?redirect=%2Fportal%2Flide%3Fbid1%3Dps-RET-CSOB-csob-09CSB0001%7C06%7Ctxt%7Csrc%7Cpurebrand%7Eexact-20w31-purebrand-seznam.cz-red170015875. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí 2021. Přestože v tom předchozím to, s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za duben – květen – červen 2021 lidé dokládat musí. K příspěvku na bydlení je navíc nutné, jako každý rok, kromě posledního vyúčtování zálohově hrazených nákladů, doložit k 1. 7. 2021 také novou vyplněnou žádost a dále přehled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí a poslední vyúčtování zálohově hrazených nákladů. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu práce ČR až do konce července. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem), poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Více informací: https://www.uradprace.cz/-/dokladani-prijmu-a-nakladu-na-bydleni-za-2-ctvrtleti-2021-je-nutne. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání Pacientské rady, nebo aktuální informace k zákonu o sociálních službách, nebo informace o Pacientském HUBu, nebo výzvu k zabránění projednání zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Letecky bez bariér

S blížícím se létem mnozí plánují, kam letos vyrazit na dovolenou. Bohužel ani letos nebude cestování tak jednoduché, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií koronaviru. Pokud se přesto rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, a navíc letecky, najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letecky-bez-barier informace, které vám cestování ulehčí. Zdroj: CZEPA

9.6.2021
Příručka budoucího důchodce

Dosáhli jste důchodového věku a chystáte se o důchod v nejbližší době zažádat? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seznam nezbytností, které si připravit. Přináší návod, jak při žádosti o důchod postupovat krok za krokem. Podrobné informace ke starobním důchodům najdete v nově vydané Příručce budoucího důchodce pro rok 2021 a v tiskové zprávě Co dělat, než si o důchod požádáte. Zdroj: ČSSZ

Prirucka budouciho duchodce 2021

Co dělat, než si požádáte o důchod

9.6.2021
Nová nařízení vlády ke koronavirové epidemii – změny v testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se týká, mimo jiné, také testování osob. Pokud jde o testování zaměstnanců, najdete aktuální opatření na stránkách: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach. Změna spočívá v tom, že testovat se už nemusejí zaměstnanci po první dávce očkování (po uplynutí 22 nebo 14 dní od očkování – záleží na tom, jakou vakcínou byli očkováni) a z testování jsou delší dobu vyloučeni i zaměstnanci po prodělání onemocnění Covid-19, a to po dobu 180 dní od prodělání onemocnění. Dále se změnilo to, že testování jsou zaměstnavatelé povinni provádět jen do 30. 6. 2021. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nových nařízeních vlády ke koronavirové epidemii, nebo o nesouhlasu NRZP ČR se změnami, které jsou v poslaneckém návrhu o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Noví dopravci pro lidi se zdravotním postižením v Praze

Mikrobusy na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze budou od roku 2022 zajišťovat společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti nahradí současné provozovatele, kterými jsou Societa v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. a kteří budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek jen do konce roku 2021. Noví dopravci budou od roku 2022 provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Více informací najdete na stránkách https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům. Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace. Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Doporučení ombudsmana by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zrizovani-vyhrazenych-parkovist-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. další informace o očkování a jednání Zdravotního výboru o pacientských organizacích. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o další informace k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo dotaz k očkování osob s chronickým onemocněním a pečujících osob, nebo informace o překvapivém jednání Výboru pro sociální politiku o novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Poradny Moravskoslezského kruhu

Na stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/poradna/ najdete webové poradny zaměřené na 3 tematické okruhy. V právní poradně pro opatrovníky naleznete odpovědi na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. V ošetřovatelské poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky související s ošetřováním vašeho blízkého v domácím prostředí – od potřebných pomůcek, úprav domácnosti až po zajištění hygieny, výživy nebo péči na lůžku. V sociálně-právní poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky týkající se příspěvku na péči a dalších sociálních dávek a příspěvků (včetně odvolání a námitek nebo žalob), postavení pečujících osob na trhu práce, důchodů, smluv s poskytovateli služeb apod. Můžete zadat svůj vlastní dotaz na problematiku, kterou řešíte a se kterou potřebujete poradit. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

4.5.2021
Parkování osob se zdravotním postižením

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/dotaz-z-poradny-parkovani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila informaci o tom, že i za parkování na místě vyhrazeném pro vozíčkáře je někdy nutné zaplatit příslušný poplatek. Vlastnictví parkovacího průkazu dává oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, ale žádný zákon nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Kde seženu peníze na pomůcky, které potřebuji?

Liga vozíčkářů připravila základní přehled o možnostech financování pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Ve svém článku shrnuje, kde je možné sehnat finance na potřebné pomůcky a jaký je postup. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.vozickar.com/legislativni-okenko-kde-sezenu-penize-na-pomucky-ktere-potrebuji/. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o změně data předávání cen MOSTY 2020, nebo informace o informace o jednáních k novele zákona o sociálních službách, nebo informace o schválení opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo prohlášení NRZP k poslaneckému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Lidé s duševním onemocněním a invalidní důchod

Úřad ombudsmana vytvořil infografiku (leták), shrnující problematiku invalidních důchodů u lidí psychosociálním postižením. Na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/v_ramci_mesice_blaznovstvi_ombudsman_radi_ohledne_invalidnich_duchodu_lidem_s_dusevnim_onemocnenim/ najdete podrobnosti, které se týkají především toho, jak sepsat řádnou žádost o invalidní důchod u lidí s duševním onemocněním. Materiál upozorňuje na to, že často chybí podklady pro posouzení zdravotního stavu, případně lékařské zprávy o vývoji zdravotního stavu a podobně. Materiál, který připravil Úřad ombudsmana, může přispět k úspěšnosti podávaných žádostí o invalidní důchod. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je partnerem v projektu, který realizuje Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. V rámci tohoto projektu vznikla přednáška SOS-Asociace, kde se např. dozvíte, na co si dávat pozor při nákupech, jak reklamovat, v čem vám může SOS-Asociace pomoci, apod. Můžete si rozšířit rozhled a poslechnout si zajímavé věci z právní poradny. Video s přednáškou je dostupné na internetové adrese: https://youtu.be/NEJCntHVttM. Zdroj: STP Brno

19.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o mimořádném opatření, které upravuje testování žáků a studentů se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, nebo s poruchami autistického spektra. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ

Chcete si ověřit, v jakém stavu je zpracování Vaší dávky? Jednoduše se přihlaste do ePortálu ČSSZ, kde najdete všechny potřebné informace. Jak se přihlásit? Je to jednoduché, možností přihlášení se do ePortálu ČSSZ je hned několik: např. prostřednictvím bankovní identity (díky ní se do ePortálu ČSSZ přihlásíte úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví), přes eObčanku, NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autorita (IIG), nebo prostřednictvím certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID. Co vše po přihlášení se do ePortálu ČSSZ můžete zjistit či vyřídit? Získat informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku, získat informace nebo potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek, získat informace nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, získat náhled na Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), požádat o vystavení IOLDP, požádat o přehled dob důchodového pojištění, získat náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004 atd. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-eportal. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Je důležité kontrolovat si doby důchodového pojištění

Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité. Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o online jednání na MPSV ČR dne 31. 3. 2021, které bylo zaměřeno jednak na dotace, které vypisuje MPSV ČR, dále na očkování v sociálních službách a na poslanecký návrh rozsáhlé novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a přidání dalších termínů asistence pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o pozměňovacím návrhu k definici pacientské organizace. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Letošní svátky mírně posunou výplaty důchodů

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. V letošním roce je posunou celkem šestkrát. Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli (4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna. Další změny výplatních termínů důchodci mohou očekávat ještě na začátku července a tradičně také na Štědrý den. Podrobnější informace a seznam všech letošních termínů, které posouvají výplaty důchodů, naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/letosni-svatky-mirne-posunou-vyplaty-duchodu. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Sčítání 2021 – podpora pro osoby se sluchovým postižením

Od soboty 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů 2021. Na YouTube kanále Českého statistického úřadu již kromě záznamu webináře najdete také videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře, a to i v českém znakovém jazyce: nápověda pro elektronický sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=4aUhjn-uL2s, nápověda pro listinný sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=r3CO3rHvJ-k. Během online fáze sčítání bude pro osoby se sluchovým postižením k dispozici profesionální tlumočník, který bude prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytovat případným zájemcům rady v českém znakovém jazyce, a to v těchto termínech: 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna 2021, vždy od 9 do 11 hodin. Odkazy na připojení k hovoru s tlumočníkem najdete na https://scitani.cz/csu/scitani2021/napoveda#90. Účastnit se sčítání je zákonná povinnost a nemůžete se jí vyhnout, jinak hrozí pokuta 10 000,- Kč. Pokud nejste schopni vyplnit elektronicky sčítací arch, určitě vás do začátku května navštíví sčítací komisař, který s vámi sčítací arch vyplní. Tuto návštěvu budou tito sčítací komisaři opakovat, pokud by vás poprvé nezastihli doma. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o tiskové konferenci NRZP o bariérách v Praze. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

V souvislosti s usnesením vlády o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 stále platí, že v době nouzového stavu mohou důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, pověřit vyzvednutím důchodu v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Aktuální tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://bit.ly/394Umay. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít už při výplatách dubnových splátek důchodů se splatností 1. 4. 2021. ČSSZ proto doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Daňová přiznání – rozcestník termínů

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez sankcí, a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak veřejnost více času. Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní dubnový termín pro daň z příjmů až na květen – pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes portál MOJE daně, je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v souvislosti s daňovými přiznáními najdete na stránkách https://www.pamprofi.cz/33/danova-priznani-rozcestnik-terminu-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkdODQyeGWzBn1UWBS0tlgLw/?odkud=ENMUP&wa=WWW21E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2021-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4&contract=E21079262&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Povinné testování zaměstnanců na pracovištích se bude týkat i malých neziskových organizací

Ministerstvo zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nejdříve tuto povinnost měli jen zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci. Postupně se tato povinnost vztahovala i na zaměstnavatele s méně zaměstnanci a nejnověji se bude vztahovat i na zaměstnavatele a neziskové organizace, které mají alespoň 1 zaměstnance. Přičemž za zaměstnance jsou považováni nejen pracovníci zaměstnaní na pracovní smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Testovat je třeba také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé a neziskové organizace s 1 až 9 zaměstnanci jsou nejpozději od 28. (30.) března 2021 povinni zajistit testy pro své zaměstnance, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Musejí dále nejpozději od 30. března 2021 začít testovat a nejpozději od 6. dubna 2021 smějí pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusejí osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících. Testovat se také nemusejí osoby, které už byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a jejich očkování bylo zcela dokončeno nejméně před 14 dny. Testovat se také nemusejí osoby, které pracují jen z domova (home office) a na pracoviště nedocházejí. Více informací: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu. Zdroj: Covid portál

24.3.2021
Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Online komunikace funguje i v dalších záležitostech. V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Informace NRZP z online porady na MPSV ČR týkající se očkování v sociálních službách a očkování osob s chronickým onemocněním

Ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy. Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se NRZP domnívá, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

Vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. NRZP doporučuje, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučuje i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Od 24. 3. 2021 se budou moci pacienti s rizikovým chronickým onemocněním registrovat pomocí speciálního kódu. Tuto registraci bude moci provést jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům: ambulantní specialista, nebo specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí, nebo praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni, nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/03/18/informace-c-29-2021-informace-z-online-porady-na-mpsv-cr/ a na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Sčítání 2021 – informace z webináře ke sčítání osob se zdravotním postižením

Ve dnech 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 se uskuteční online sčítání lidu, domů a bytů, které se pravidelně opakuje vždy jednou za 10 let. Toto sčítání lidu bude přes internet. Pro lidi, kteří nezvládnou sčítání prostřednictvím internetu, bude probíhat listinné sčítání, a to ve dnech 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021. Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/22/informace-c-33-2021-scitani-2021-webinar-ke-scitani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila prezentaci Českého statistického úřadu a dále přepis semináře, který se k tomuto tématu konal v online podobě ve středu 17. 3. 2021. V nich můžete najít informace, jak při sčítání lidu, domů a bytů postupovat. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslanecké novele zákona o sociálních službách, nebo informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
V pátek a o víkendu budou uzavřeny některé pobočky České pošty kvůli modernizaci

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března 2021 do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde uzavření některých pošt, jejichž seznam včetně otevíracích dob naleznete na stránkách https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/informace-o-pobockach. Odstávka se bude týkat 34 provozoven v pátek, 524 provozoven v sobotu a 45 provozoven v neděli. Balíkovny Partner nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace České pošty např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Zdroj: Česká pošta

16.3.2021
Karanténní příspěvek – „izolačka“

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Karanténou se rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“). Příspěvek však nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest) – vychází se z toho, že karanténa (izolace) byla zaměstnanci nařízena v příčinné souvislosti s jeho zahraničním pobytem. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantenni-prispevek-izolacka-. Zdroj: ČSSZ

16.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování proti Covid – 19, které vyplynuly ze setkání ministra zdravotnictví pana Jana Blatného se členy Pacientské rady, nebo informace o podpoře pozměňovacího návrhu zákona o lécích, který by uzákonil distanční výdej léků na předpis, nebo informace o Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021 – 2030, kterou zveřejnila Evropská komise, nebo informace o prohlášení předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) k očkování proti COVID-19, přednostnímu přístupu k očkování pro osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021

Jak zažádat o ošetřovné, co dělat v případě výpovědi pro nadbytečnost, jak postupovat při návratu z rodičovské dovolené do práce? Příručka, kterou vydala Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, je plná užitečných informací a novinek týkajících se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím a je ke stažení zdarma na webu https://aperio.cz/poradna/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech/. Nechybí v ní ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy, jak zvládat náročné situace. Rodiče v této příručce najdou všechny důležité informace, které v průběhu rodičovství budou potřebovat ‒ od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky. Nové kapitoly se věnují například ošetřovnému, výpovědi pro nadbytečnost, mimořádné okamžité pomoci nebo dopadům koronavirové krize na rodinu. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Publikace Nájem v otázkách a odpovědích

Tuto příručku připravila organizace Iuridicum Remedium, z.s. Je zaměřená na otázky týkající se nájemního bydlení. Vedle konkrétních příběhů a popisu jejich řešení jsou součástí příručky i vzory podání, které se týkají nájemního bydlení. Příručku najdete na stránkách https://iure.org/d/14/publikace-najem-v-otazkach-odpovedich. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Vzory podání

Organizace Iuridicum Remedium, z.s. na svých webových stránkch https://iure.org/d/14/89/vzory-podani-watchdog-exekuci zveřejnila vzory podání týkající se dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Najdete zde např. vzor žádosti o odklad splátek úvěru, námitky proti výpovědi z nájmu bytu, návrhu na spojení exekucí, smlouvy o nájmu bytu, stížnosti na postup exekutora, uznání dluhu, apod. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

5.3.2021
Aktuální informace k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob, které mají závažné zdravotní komplikace. Najdete tam např. informace o očkování osob starších 70 let, jak se objednat přes centrální rezervační systém objednat, jak postupovat, když se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nebo jak je to s očkováním osob s chronickým onemocněním. Podrobnosti najdete na odkaze https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=106.
Na těch to odkazech najdete další důležité informace od Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají očkování osob s chronickým onemocněním, informace o objednávání se prostřednictvím Centrálního rezervačního systému a dále také informace v českém znakovém jazyce:
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg
Informace o očkování u praktických lékařů najdete také v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/k-ockovani-je-pripraveno-4000-praktiku-ne-tak-system. Lékaři upozorňují, že systém registrace je nyní nastavený tak, že pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému – bude očkován v očkovacím centru. Jestli chce raději podstoupit vakcinaci u praktika, musí se ozvat přímo jemu, ne se registrovat do centrálního rezervačního systému. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

5.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výjimkách pro nošení ochranných pomůcek na veřejnosti (zejména co se týká osob s poruchou autistického spektra, osob s kognitivní poruchou nebo s mentálním postižením, případně s duševním onemocněním), nebo informace o online poradě NRZP ČR s MPSV ČR – předmětem jednání bylo testování v zařízeních sociálních služeb, ale také očkování jak v sociálních službách tak i obecně. Zdroj: NRZP ČR

5.3.2021
Poskytnutí daru je daňově výhodnější

Také za rok 2021 bude možné si daň z příjmů snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně. Snížit daňový základ si budou moci právnické osoby i fyzické osoby včetně zaměstnanců. Pro možnost uplatnění odečtu daru od základu daně musí být splněny všechny zákonné podmínky stanovené v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 u právnických osob zákona o daních z příjmů. Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/poskytnuti-daru-je-danove-vyhodnejsi. Zdroj: Vozejkov

5.3.2021
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání?

Blíží se doba pro podání daňového přiznání. Jelikož si mnozí čeští senioři k důchodu přivydělávají nejrůznějšími způsoby, týká se tato povinnost i jich. V jakých případech je třeba daňové přiznání podat i v důchodovém věku? Podle webu finance.cz není třeba podávat daňové přiznání, pokud osoba pobírající starobní důchod pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě za ni bude provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž může uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musí starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusí pracovat. Tato povinnost může vzniknout i z jiných příjmů než ze zaměstnání nebo podnikání. Jedná se o tyto případy: 1. Máte více zaměstnavatelů, 2. Jste OSVČ, 3. Máte příjem z pronájmu, 4. Máte příjem z investic nebo kapitálového majetku, 5. Máte nadprůměrně vysoký důchod. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.nastarakolena.cz/kdy-musi-duchodci-podat-danove-priznani-1828/. Zdroj: NaStaráKolena.cz

1.3.2021
V nouzovém stavu je možné vyzvedávat důchod s plnou mocí

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou vždy umožňuje po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. Česká pošta při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce a důchod mu vydá. ČSSZ opět aktualizovala formulář plné moci k převzetí splátky důchodu v hotovosti. Jak postupovat při převzetí důchodu na pobočce České pošty? 1) Nový tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách: https://bit.ly/394Umay. 2) Tento formulář je zapotřebí vyplnit a podepsat. Podepíšete ho vy i pověřená osoba. 3) S takto vyplněným formulářem může pověřená osoba vyzvednout váš důchod na pobočce České pošty. Je také potřeba, aby si s sebou vzala svůj občanský průkaz. 4) Plná moc slouží jednorázově pro vyzvednutí konkrétní splátky důchodu. Pro každou další splátku je nutné formulář vyplnit znovu. ČSSZ upozorňuje, že aktualizovaný tiskopis je nutné použít už při výplatách únorových splátek důchodů se splatností 16. 2. 2020. Doporučuje proto vyplnit plnou moc včas. V případě, že důchodce nemá nikoho, komu by udělil plnou moc pro vyzvednutí důchodu na pobočce České pošty, může se s ní domluvit na doručování důchodu na adresu svého bydliště. Pokud je důchodce hospitalizován po dobu delší než 1 měsíc, může prostřednictvím zdravotnického zařízení, ve kterém se léčí, požádat o dosílku důchodu na adresu tohoto zařízení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ, Noviny Pečujeme doma

1.3.2021
Video a leták k očkování

NRZP ČR zveřejnilo informační video MPSV ČR k očkování proti Covid-19. Video najdete na stránkách https://youtu.be/4lmwzohNfjA. Dále na stránkách NRZP najdete informační leták o očkování ve snadném čtení (easy to read), který vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Leták najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání o očkování chronicky nemocných, nebo prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19, nebo nové informace k očkování ze dne 25. 2. 2021, ze dne 26. 2. 2021 a ze dne 1. 3. 2021. Zdroj: NRZP ČR

15.2.2021
Informace o svéprávnosti, rozhodování a soudním řízení o svéprávnosti

Na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/rozhodovani-s-podporou/ organizace Quip, z. ú. (nyní Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.) najdete souhrnné informace týkající se svéprávnosti a jejího případného omezení. Na těchto stránkách najdete také nové dokumenty k tomuto tématu, a to Svéprávnost a podpora při rozhodování a Soudní řízení o svéprávnosti. Tyto dokumenty jsou ve formátu snadného čtení, tedy přizpůsobené pro jednoduché pochopení. Zdroj: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

15.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o informace o elektronických dálničních poplatcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o kampani „zařaďte pětku“, která se snaží prosadit pátý, individualizovaný, stupeň příspěvku na péči. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Účetnictví, mzdy a daně: Co je jinak ve 2021?

Účetní závěrka jako příloha daňového přiznání, možnost snížit si základ daně o poskytnuté dary až o 30 % nebo zrušení superhrubé mzdy. To jsou jen některé z legislativních novinek pro tento rok, které dopadají i na neziskové organizace. Stručný přehled změn od organizace 22hlav najdete v příloze. Více informací: https://svetneziskovek.cz/management/legislativni-novinky-2021-co-se-meni-v-ucetnictvi-mzdach-a-danich. Zdroj: Svět neziskovek

22hlav_legislativa_ekonomika_2021

9.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování, přístupu EU k očkování OZP a o nabídce pomoci s registrací na očkování proti covid-19, nebo pozvánku na předávání cen MOSTY za rok 2020, nebo informace o poradě na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální koronavirové situaci, nebo informace o poslaneckých novelách zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nabídce na antigenní testování, které agentura provádí přímo v bytech imobilních osob v Praze a Středočeském kraji, nebo informace o otevřeném dopisu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému, nebo informace o dalších online schůzkách NRZP s MPSV ČR k sociálním službám a ke Strategii očkování proti Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda, schválen byl také zákon o náhradním výživném a změny přináší i novela zákoníku práce. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-roce-2021. Zdroj: Vozejkov

15.1.2021
Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké

Paliativní péče a léčba je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Brožura je ke stažení na adrese: https://amelie-zs.cz/paliativa. Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/paliativa-slovo-nezname-obavane-i-laskave. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v roce 2021 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12. 2020, budou vyplaceny ve středu 23. 12. 2020. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronických dálničních známkách, nebo informace o strategii očkování proti nemoci Covid – 19, nebo informace o jednání na MPSV ČR, které se týkalo testování klientů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociální péče, návštěv v pobytových zařízeních sociální péče, testování osob, které jsou v domácí péči, a projednávání novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

1.12.2020
Osm technologických tipů, které nevidomým výrazně ulehčí život

V České republice žije zhruba 85 000 lidí se zrakovým postižením, kteří dennodenně naráží na překážky v důsledku svého postižení. Přitom existuje spousta technologií a aplikací, které zrakově handicapovaným pomáhají bariéry překonat, ať už při komunikaci, cestování, vyhledávání informací nebo finančních záležitostech. České startupy – Twisto, Reservio a Qerko vytvořily společně seznam s technologickými tipy, které pomohou nevidomým stát se v životě víc soběstačnými. Nevidomí lidé mají spousty možností, které jim ulehčí život, jen o nich v závalu informací neví. Navíc většinou k tomu stačí jen chytré zařízení a stažená aplikace zdarma. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-technologickych-tipu-ktere-nevidomym-vyrazne-ulehci-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Seriál ŠKODA Neřídit

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality najdete další díly seriálu o řízení vozidel pro lidi s postižením. Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Zdroj: CZEPA

1.12.2020
Ombudsman spustil podcasty s radami, jak řešit různé životní situace

Dříve avizovaný seriál podcastů Na kávu s ombudsmanem už začal. Úvodní díl se nejprve věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jaký se podněty řeší. Další díly se zaměří na konkrétní problémy a životní situace, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí. Jako první budou na řadě důchody. V prvním díle ombudsman formou rozhovoru vysvětluje, jaká je jeho působnost, jaká má oprávnění, s jakými problémy se na něj lidé nejčastěji obracejí a jakým způsobem se jejich podněty či stížnosti zpracovávají. Tento podcast si můžete pustit na stránkách https://youtu.be/LwOJmih0rMQ. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč důchodcům

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše jednorázového příspěvku činí 5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, poživatelů důchodu. Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem stávajícím poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku v určeném termínu začátkem prosince 2020. Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-bude-cssz-vyplacet-jednorazovy-prispevek-5000-kc-duchodcum. Zdroj: ČSSZ

24.11.2020
Bezpečí na internetu

Při používání internetu je dobré dbát na svou bezpečnost, proto vznikají osvětové projekty, které radí, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Mezi tyto projekty patří např. také projekt Buď safe online nebo výuková online hra Interland. Přestože jsou určené především pro děti a mládež, užitečné informace a návody z nich může získat každý. Buď safe online je nevýdělečný, osvětový projekt pod záštitou MŠMT, který vzdělává děti na základních školách, jak se na internetu chovat správně a bezpečně. Na webu https://www.budsafeonline.cz/ najdete interaktivní online kurz, který pomáhá správně řešit rizikové situace jako je seznamování, agrese nebo podvody na internetu. Využívat ho mohou i učitelé při školní výuce. Najdete zde také např. videa s návody, jak jednotlivým hrozbám předcházet. Webová hra Interland od Googlu učí děti bezpečně používat internet. K jejímu spuštění stačí pouze internetový prohlížeč. Během hry se účastník naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích, jak ochránit své osobní údaje v online prostředí, ale také např. jak odhalovat pravdivé a nepravdivé informace na internetu. Více informací najdete na stránkách https://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1914-nova-webova-hra-interland-od-googlu-uci-deti-bezpecne-pouzivat-internet. Zdroj: Metro

24.11.2020
Česká pošta doručuje ochranné pomůcky lidem se zdravotním postižením

Podle rozhodnutí vlády Česká pošta v těchto dnech, kdy obdržela seznam adres, roznáší 185 tisíc balení roušek a respirátorů, která jsou určena pro občany se zdravotním postižením. Doručování probíhá na konkrétní adresy konkrétním lidem. Občané nebudou muset na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/ceska-posta-doruci-ochranne-pomucky-tem-nejpotrebnejsim. Zdroj: Helpnet.cz

24.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na online diskusi 2. 12. 2020 na téma „Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950-2020), nebo informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců, nebo informace z dalšího online jednání NRZP ČR s MPSV ČR, nebo informace o testování OZP na koronavirus a o nákupech v obchodních centrech. Zdroj: NRZP ČR

24.11.2020
Informace pro OZP – jak parkovat v Brně?

Liga vozíčkářů na svých stránkách zveřejnila informaci o možnostech parkování v Brně pro osoby se zdravotním postižením. Parkování na místech vyhrazených pro OZP (místa označená znakem vozíčkáře) je ve všech parkovacích zónách zdarma bez omezení doby parkování, není nutné se registrovat přes platební automat. Rozmístění vyhrazených parkovacích míst naleznete na stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/ – kliknout na ikonku vozíčkáře v menu vlevo. Dále v článku najdete informace, jak si vyřídit parkovací oprávnění, jak se řeší parkování mimo místa vyhrazená pro OZP, jak je to s oprávněním pro parkování a vjezd do historického centra Brna. Více informací: http://www.vozickar.com/jak-parkovat-v-brne/. Zdroj: Vozíčkář

24.11.2020
Seriál ŠKODA NEřídit – 1. díl: Můžu řídit s handicapem?

Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/skoda-neridit-muzu-ridit-s-handicapem-1.dil najdete první díl na téma: Budu moct řídit? Zdroj: CZEPA

24.11.2020
Nový portál MV ČR – COVID PORTÁL

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový portál k problematice pandemie Covid – 19. Tento portál najdete na stránkách https://covid.gov.cz/. Na portálu jsou zveřejněná všechna aktuální opatření, vysvětlená na příkladech. Jsou zde popsaná pravidla pro různé životní situace, a to srozumitelnou formou. Na portálu je také samostatná sekce určená pro osoby se zdravotním postižením: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim, nebo samostatná sekce určená pro seniory: https://covid.gov.cz/situace/seniori. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP s MPSV ČR, nebo informace o možnosti připomínkování webových stránek Správy železnic pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Krizové ošetřovné přijato

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, a při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11.2020
Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou tak budou mít možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář plné moci, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech. Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. Více informací a tiskopis plné moci najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ

10.11.2020
Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

Legislativní odbor NRZP ČR zpracoval stanovisko, které vyčerpávajícím způsobem odpovídá na všechny otázky držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, které vznášeli v posledních dnech ohledně otázky, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P. Informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/11/06/informace-c-92-2020-upresnena-informace-k-osvobozeni-od-dalnicnich-poplatku-v-roce-2021/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Manuál pro sociálně znevýhodněné rodiny

Radnice Prahy 8 vydala “manuál” pro sociálně znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi. Odpoví na otázky například v oblastech ošetřovného, mimořádné okamžité pomoci, potíží s platbami za stravné, školní družinu či klubu nebo záležitostí týkajících se doučování. Manuál najdete v příloze. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

manual-znevyhodnene-rodiny-s-detmi

30.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. dotazník pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o rozesílání roušek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o SOS hodinkách – asistivní technologii k záchraně života, nebo dotaz Českého telekomunikačního úřadu na speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Vyhrazené parkovací místo

Česká asociace paraplegiků se intenzivně věnuje problematice týkající se parkovacích průkazů. Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá, neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu připravila CZEPA informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště. Informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vyhrazene-parkovaci-misto. Zdroj: Vozejkov

22.10.2020
Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/mop. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.10.2020
Nová asistenční služba na nádražích

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat předem prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách https://asistence.oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice. Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v předem smluvený čas na dohodnuté stanici. Více informací a objednávkový formulář naleznete na stránkách https://asistence.oneticket.cz/. Informace naleznete také v článku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/02/informace-c-78-2020-postup-zajisteni-mimoradne-pomoci-ve-stanici/. Zdroje: Helpnet.cz, NRZP ČR

22.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzkum ombudsmana o lidských právech (o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech), nebo informaci o distribuci ochranných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, nebo informaci o nových opatřeních vlády v souvislosti s epidemií koronaviru v oblasti sociálních služeb, nebo informaci o vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY, nebo informace o novinkách v sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.10.2020
Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova

Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek na podání. Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1. Zdroj: MPSV

30.9.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o usnesení Republikového výboru NRZP ČR k návrhu této vyhlášky. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2019. Přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka obsahuje např. informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky. Zdroj: ČSSZ

11.9.2020
Lhůta pro nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na aktuální problémy s čerpáním příspěvku na nákup motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Problémy se nyní týkají toho, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schopni zákazníkům včas dodat objednané vozidlo. Tím, že prodejci nejsou schopni rychle reagovat na poptávku, se osoby, kterým byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, dostávají do obtížné situace, protože nejsou schopni příspěvek využít ve stanovené lhůtě. NRZP doporučuje v takových případech následující postup: Pokud zjistíte, že váš prodejce nebude mít včas připravený automobil, vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že vzhledem k nedostatku vozů není schopen vám auto včas připravit. S tímto potvrzením se dostavte na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a požádejte o prodloužení lhůty pro využití tohoto příspěvku. Nejlépe bude, když toto prodloužení bude ve lhůtě dalších 3 měsíců. Jak NRZP zjišťovala u prodejců automobilů, situace je způsobena dlouhodobým výpadkem výroby u jednotlivých výrobců automobilů. Víte všichni, že v době koronaviru výrobci automobilů měli dlouhodobou odstávku výroby. To způsobilo současný nedostatek vozů v určitých segmentech. Je zřejmé, že tento nedostatek bude ještě několik měsíců přetrvávat. NRZP věří, že Úřady práce v těchto případech žadateli vyhoví. Pokud by se stalo, že Úřad práce by nechtěl vyhovět v prodloužení lhůty, obraťte se na NRZP ČR. Kontakty najdete na stránkách https://nrzp.cz/. Zdroj: NRZP ČR

11.9.2020
Další informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2019 do Zlína dne 15. září 2020 od 15 hodin, nebo informaci o veřejné konzultaci Národní vakcinační strategie. Zdroj: NRZP ČR

27.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínek k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nebo o připomínkování návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, nebo informace o výstupech z kulatého stolu na téma „udržitelnost činnosti pacientských organizací“. Zdroj: NRZP ČR

27.8.2020
Neoprávněné účtování sociálních služeb

Organizace CZEPA se setkala s případem, kdy poskytovatel osobní asistence účtoval klientovi také čas administrativy. CZEPA si vyžádala stanovisko z úřadu ombudsmana, který se vyjádřil k tomu, co lze účtovat jako “čas nezbytný k zajištění úkonu”. Sdělení úřadu obsahuje vyjádření, že klientovi by měl být účtován až výsledný čas strávený s klientem a že klientovi nelze účtovat navíc čas sloužící k provedení administrativy. Podrobnější informace naleznete v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/uctovani-socialnich-sluzeb. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Auto, aneb zajištění mobility vozíčkáře

Častým tématem dotazů klientů odborného sociálního poradenství jsou otázky ohledně zajištění mobility – například koupě a úpravy automobilu, vrácení DPH, parkovacích průkazů a řidičských průkazů, příspěvku na mobilitu, autoškol pro osoby se zdravotním postižením a podobně. Proto Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravila souhrnný článek, ve kterém jednotlivá témata podrobněji rozebrala. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/auto-aneb-zajisteni-mobility-vozickare. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Co nabízejí mobilní operátoři držitelům ZTP/P?

Máte nevýhodnou smlouvu se svým poskytovatelem mobilních služeb? Od dubna 2020 je vypovězení takové smlouvy jednodušší a rychlejší. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/co-nabizeji-mobilni-operatori-drzitelum-ztp-p najdete přehled nabídek hlavních mobilních operátorů určených pro lidi se zdravotním postižením. Zdroj: CZEPA

12.8.2020
Vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv provedl výzkum zaměřený na vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením. Došel k závěru, že obcím chybí vstřícnost při zřizování individuálních vyhrazených parkovišť. Jen čtvrtina obcí projevuje jistou vstřícnost vůči žadatelům o individuální vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením a snaží se jim co nejvíc ulehčit proces získání povolení a zřízení parkovacího místa. Ostatní obce mají naopak různě vysoké, mnohdy zatěžující a neopodstatněné požadavky. Individuální posuzování žádosti stále není standardem, stejně jako navrhování reálných náhradních opatření. Podrobněji se s výsledky výzkumu můžete seznámit v článku a přiloženém dokumentu na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/obcim-chybi-vstricnost-pri-zrizovani-individualnich-vyhrazenych-parkovist. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o Zprávě ČR o plnění Úmluvy OSN o právech OZP a o tvorbě Alternativní zprávy. Zdroj: NRZP ČR

12.8.2020
Nová legislativa 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením připravila informace o aktuálních změnách právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením. Protože infekce koronavirem pořád hrozí, nechce NRZP pořádat klasický seminář. Proto připravili místo semináře video, které je doplněné také překladem do znakového jazyka, ve kterém jsou shrnuty základní změny, které jsou platné od 1. 1. 2020, ale také jsou uvedeny změny právních předpisů, které byly přijímány v rámci stavu nouze. Samozřejmě, že takové materiály a videa rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale tento materiál je v současné době aktuální a najdete jej na odkaze: https://youtu.be/f1A29oJ_V1U. Tiskovou verzi semináře najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/08/12/informace-c-62-2020-online-seminar-nova-legislativa-2020/. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. upozornění na YouTube kanál NRZP ČR, nebo informace o XXVII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce a fotografické soutěži. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2020
Informace pro pečující osoby

V dalším článku na stránkách Vozejkov se mimo jiné dozvíte, za co je možné utratit příspěvek na péči, jaké jsou povinnosti pečujícího z pohledu zákona, co dělat, když opečovávaný nechce zaplatit. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/pecujici-osoby-dil-sesty-vdovsky-a-vdovecky-duchod. Zdroj: Vozejkov.cz

31.7.2020
Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící. V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/07/21/upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi. Zdroj: Aktivní život

8.7.2020
Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna 2020. Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-se-posouvaji-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyWyLiTmiDFABayX0xicUK50/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-14&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2020
Publikace Sladění péče a profesního života

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání. Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby se pečující osoba mohla i při péči částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně. Ke stažení je publikace na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2020/06/Brozura_Podpora-pečujících-v-Praze.pdf. Zdroj: NRZP ČR

8.7.2020
MEDLAW – online právní poradenství v oblasti medicínského práva

Cílem organizace MedLaw z. s. je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Organizace poskytuje online právní poradenství zdarma. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Oblasti, kterým se MedLaw věnuje: práva pacientů, práva zdravotnických pracovníků, zdravotní péče, úhrada ze zdravotního pojištění, očkování, porodnictví a reprodukční medicína, transplantace a dárcovství orgánů, přeshraniční poskytování zdravotní péče, práva pacientů s duševním onemocněním, dávky sociálního zabezpečení, závěr života a smrt, řešení sporů. Více informací: https://www.medlaw.cz/. Zdroj: Zpravodaj ALEN

8.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu zákona, kterým se mění zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

29.6.2020
Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Tisková zpráva ČSSZ

29.6.2020
Bytové družstvo nemůže ospravedlnit diskriminaci hlasováním svých členů

Ombudsman řešil případ, kdy bytové družstvo odmítlo své člence se zdravotním postižením povolit zřízení dálkového otevírání vchodových dveří, přestože to odůvodňovala zdravotními problémy a nabízela, že náklady uhradí. Podle ombudsmana jde o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a ani hlasování členů nemůže popřít zákonný nárok. Doporučil proto družstvu, aby stěžovatelce vyhovělo a postupovalo v souladu se zákonným účelem družstva zajišťovat bytové potřeby svých členů. Více informací o tomto případu můžete najít na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/bytove-druzstvo-nemuze-ospravedlnit-diskriminaci-hlasovanim-svych-clenu. Zdroj: Helpnet.cz

29.6.2020
Ergoterapie pomáhá v každodenním životě

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností. Ergoterapie řeší praktické otázky. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Ergoterapeut provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti. Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/09/ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou. Zdroj: Aktivní život

10.6.2020
Rozcestník sociálních služeb aneb na co má neformální pečující nárok

Péče rodinných příslušníků o blízkého v přirozeném prostředí (tzv. neformální péče) je po všech stránkách náročná. Ne každý je schopen postarat se o blízkého a zajistit mu vhodnou péči v domácím prostředí. Pokud se však rozhodnete pečovat o svého blízkého v přirozeném prostředí, je dobré udělat několik základních kroků – doporučené kroky jsou popsány v článku na stránkách https://www.alfabet.cz/legislativa/rozcestnik-socialnich-sluzeb-aneb-na-co-ma-neformalni-pecujici-narok/. Zdroj: Alfabet

10.6.2020
S lidmi s postižením je třeba komunikovat jako s rovnocennými partnery

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila doporučení nejen pro média, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. S lidmi s postižením je podle ní třeba mluvit jako s rovnocennými partnery, přizpůsobit podmínky i způsob vedení rozhovoru konkrétnímu člověku s postižením. Cílem doporučení je přispět k tomu, aby byly jazyk i způsob zobrazování lidí s postižením v médiích více respektující. Doporučení vzniklo ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, novináři, ale především se samotnými lidmi s postižením. Přináší řadu praktických rad a doporučení pro komunikaci s lidmi s různým typem postižení. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/s-lidmi-s-postizenim-je-treba-komunikovat-jako-s-rovnocennymi-partnery a v přiložené publikaci. Zdroj: Helpnet.cz

Komunikace s lidmi s postižením

21.5.2020
Seriál určený nejen pečujícím osobám – další článek

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravuje seriál článků pro pečující osoby. V aktuálním článku se věnuje základnímu rozlišení osoby pečující a osoby závislé na péči, povinnostem pečující osoby vůči Úřadu práce, především co je třeba si hlídat, jak vybírat pečující osobu, jak řešit vzájemnou spolupráci smluvně, jak se stanovuje cena péče, atd. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/pecujici-osoby-dil-treti-neni-evidence-uradu-prace-jako-evidence-uradu-prace. Zdroj: CZEPA

21.5.2020
Ošetřovné pro pečující osoby u klientů do 26 let

Na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se v poslední době obrací řada rodičů s dotazy, které se týkají ošetřovného v období koronaviru. Proto NRZP ČR připravila vysvětlení různých variant nároku na ošetřovné pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání z důvodu péče o dítě se zdravotním postižením. Článek najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/21/informace-c-49-2020-osetrovne-pro-pecujici-osoby-u-klientu-do-26-let/. Zdroj: NRZP ČR

21.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o ochranných prostředcích pro pečující osoby, nebo informace o návrhu nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025. Zdroj: NRZP ČR

18.5.2020
Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady

Pacientská rada připravila materiál, který obsahuje doporučení pro chronické pacienty, jak se mají v současné době chovat při poskytování zdravotní péče. Dále jsou v dokumentu doporučení, která upozorňují na některé zásady chování ve svých bytech a při pochůzkách venku. I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany. Doporučení Pacientské rady naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/13/informace-c-45-2020-doporuceni-pro-chronicke-pacienty-z-pacientske-rady/. NRZP ČR ještě doporučuje, abyste, pokud můžete, sledovali webové stránky jak Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, tak také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním. Zdroj: NRZP ČR

18.5.2020
Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Michaela Čadková Svejkovská z organizace Amelie připravila článek, co je důležité pro „ohrožené“. Článek najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/navrat-k-beznemu-fungovani-v-dobe-koronaviru-jak-na-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkovat zprávu o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo informace o postupu rozvolňování uzavřených sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

11.5.2020
Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla. Odstranila se tím nespravedlnost dopadající zejména na lidi vážně nemocné, kteří nově mají šanci na správně přiznaný invalidní důchod. V minulých letech se ombudsman opakovaně setkával s případy nesprávně stanoveného data vzniku invalidity, které následně negativně ovlivnilo i výši přiznaného invalidního důchodu, nebo dokonce vedlo k zamítnutí žádosti o důchod. Česká správa sociálního zabezpečení podle své metodiky dříve vycházela z data, které žadatel uvedl v žádosti jako datum, k němuž požaduje přiznání invalidního důchodu. Při posuzování zdravotního stavu tak ČSSZ zjišťovala zdravotní stav a pracovní schopnosti žadatelů pouze k datu uvedeném v žádosti. Opomíjela fakt, že onemocnění může trvat delší dobu, někdy i mnoho let. Datum vzniku invalidity má zásadní význam. Vymezuje totiž období, v němž se zjišťuje potřebná doba pojištění pro vznik nároku na přiznání důchodu. Pokud ČSSZ označila vznik invalidity dnem uvedeným v žádosti, stávalo se, že žadatel k tomuto datu nezískal potřebnou dobu pojištění a důchod mu nemohl být přiznán. ČSSZ nakonec uznala výhrady ke svému postupu a podle doporučení změnila svou metodiku. Nově se při určování data vzniku invalidity nebude řídit datem, které uvedl žadatel, ale vždy si opatří dostatečné množství potřebných, z nichž bude možné určit vývoj onemocnění a jeho dopady na snižování pracovních schopností. Na základě těchto zjištění bude možné přesvědčivě stanovit datum vzniku invalidity. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/urceni-data-vzniku-invalidity-bude-vice-respektovat-vyvoj-zdravotniho-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2020
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. 5. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020, kdy budou opět otevřeny školy. Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Proto pro některé skupiny žáků se zdravotním postižením bude jako dosud vzdělávání probíhat distančně, tj. on-line. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/06/informace-c-44-2020-vzdelavani-zaku-se-zdravotnim-postizenim-po-25-5-2020/. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb

Vláda ČR schválila plán rozvolnění opatření, která se týkají provozu sociálních služeb. Postupně se mohou začít poskytovat některé sociální služby, jejichž provoz byl v nouzovém stavu omezen. V příloze naleznete výčet termínů, kdy dochází k uvolňování služeb, a k nim seznam služeb, kterých se to týká a v jakém rozsahu. Zdroj: Hlavní město Praha

obnovování fungování sociálních služeb

5.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronickém mýtném na dálnicích pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz, nebo informaci o Usnesení Pacientské rady k situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. Po dobu trvání této mimořádné situace, nejdéle do 31. 5. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit), bude ČSSZ akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. stav nouze v daném státě. Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5. S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat (příp. ofotografovat) a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.cz. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-. Zdroj: STP Štětí

5.5.2020
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odpovědi na 16 aktuálních otázek. V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravilo pro vás MPSV základní informace, které najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Výpočet starobního důchodu u pečujících osob

Česká asociace paraplegiků zveřejňuje informace určené také pečujícím osobám. V článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vypocet-starobniho-duchodu-u-pecujicich-osob-dil-prvni-kdy-vznika-narok-na-duchod-a-jak-je-vypocitavan najdete údaje o tom, kdy vzniká nárok na důchod a jak je vypočítáván. Zdroj: CZEPA

27.4.2020
Publikace pro pečující osoby

Na webových stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/publikace/ najdete různé publikace pro pečující osoby, např. Noviny Pečuj/eme doma, Péče o pečující, Ošetřovatelská abeceda, Rehabilitujeme doma nebo Pečujeme doma. Publikace jsou ke stažení zdarma. Zdroj: STP v ČR z. s.

27.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o zahájení činnosti pozastavených sociálních služeb a upozornění na Program Antivirus. Zdroj: NRZP ČR

27.4.2020
Lékařská posudková služba se přizpůsobila nouzovému stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v souvislosti s nouzovým stavem k nastavení vysoce individuálních přístupů u lékařské posudkové služby, a to nejen vůči poskytovatelům zdravotních služeb (zejména praktickým lékařům), ale především pak vůči osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). O průběhu příslušného posudkového řízení jsou OZP i praktičtí lékaři vždy včas informováni. Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) postupují v souvislosti s nouzovým stavem tak, že posouzení zdravotního stavu nebo provedení kontrolní lékařské prohlídky, resp. kontrolního posouzení (dále jen „KLP“) probíhá v nepřítomnosti OZP. Fyzické dostavení se OZP k poskytovateli zdravotních služeb (zejména praktickému lékaři) za účelem zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu nebo dostavení se na OSSZ za účelem provedení KLP není ze strany OSSZ v tomto složitém období požadováno. Posouzení zdravotního stavu nebo provedení KLP probíhá na základě písemných podkladů od praktických lékařů, kteří znají detailně zdravotní stav svých pacientů. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/lekarska-posudkova-sluzba-se-prizpusobila-nouzovemu-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Krizové linky a linky důvěry tu stále zůstávají a jsou vám k dispozici

V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/omezeni-opatreni-bezny-zivot-navrat-z-nouzoveho-stavu-do-normalu najdete informace o využívání krizových linek a linek důvěry v období nouzového stavu. Ředitelka Modré linky, Hana Regnerová, upozorňuje na to, že aktuální situace lidí může být nebezpečnější než před měsícem. V té době se strach mohl i navenek přiznat, nyní už to začíná být možná trochu nepatřičné. Ale psychické stavy mají svoji dynamiku a napětí, které bylo v minulých dnech, se může projevit až ve dnech či týdnech dalších. Těžké je pak detekovat, kde se ty “divné stavy” vzaly, což může způsobit ještě větší úzkost a propad psychiky. Postupný návrat do běžnějšího života není o nic snazší než na začátku nouzového stavu. Možná právě naopak. Krizové linky a linky důvěry tu tedy stále zůstávají a jsou vám k dispozici proto, aby pomohly řešit velké problémy, ale jsou zde také, aby se z malých trápení nestaly velké. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho

Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz. Zprostředkovatelé se učí nové triky, se kterými mají spotřebitele oslovit po telefonu. Typicky jde o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby. Spotřebitel, který podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce dalších, kteří se každoročně obracejí na ERÚ, když je jim později vyhrožováno pokutou. Více informací: https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Žadatelé o některé sociální dávky nemusejí dokládat svoje příjmy a výdaje za první čtvrtletí letošního roku, dávka se jim má přiznat automaticky podle příjmů z předchozího období

Bylo schváleno mimořádné opatření (změna zákona), že pokud jste příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte dokládat Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen 2020) a tyto dávky se vám poskytnou ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen 2020) automaticky. Doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl. Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali. Více informací i o ostatních dávkách v době nouzového stavu a omezujících opatření najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/davky-info. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti a novela zákona o zaměstnanosti, nebo informace o výzvě k posílení péče o osoby se zdravotním postižením v domácí péči. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Lékařská péče a předpis zdravotnických prostředků

NRZP ČR připravila informační materiál, který se týká lékařské péče, předepisování léků a zdravotnických prostředků, po dobu mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií. NRZP ČR jednala s Ministerstvem zdravotnictví o zjednodušení předepisování léků a zdravotnických prostředků tak, aby se co nejvíce omezil osobní kontakt a zjednodušil systém pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem těchto jednání jsou opatření, která jsou shrnuta v uvedeném dokumentu na stránkách https://nrzp.cz/2020/04/09/informace-c-39-2020-lekarska-pece-a-predpis-zdravotnickych-prostredku-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Zmírnění byrokracie při žádostech o dávky OZP

MPSV ČR se různými opatřeními snaží nyní během nouzového stavu v ČR ulehčit osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Nouzový stav a řada omezujících opatření, která především souvisí s omezením osobního kontaktu mezi lidmi, mohou ztěžovat plnění některých podmínek nároku na příspěvek na mobilitu nebo některých povinností vztahujících se k příspěvku na zvláštní pomůcku. Proto MPSV doporučilo Generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky, aby u některých dávek lidem prodloužil lhůty pro předložení dokladů nebo plnění povinností nebo aby některé skutečnosti nemuseli žadatelé po dobu nouzového stavu a omezujících opatření prokazovat. Více informací naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/03/30/informace-c-33-2020-dopis-mpsv-cr-o-zmirneni-byrokracie-pri-zadostech-o-davky-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o změnách v ošetřovném pro zaměstnance, nebo informace o plánovaném snížení administrativy při sociálních dávkách, ošetřovném pro OSVČ a předepisování zdravotnických prostředků, nebo informaci o tom, že stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového pojištění na půl roku, nebo výzvu, aby se ozvaly chráněné dílny pro výrobu látkových roušek. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19

Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19 vytvořil tým vedeným zkušenou krizovou psycholožkou Bohumilou Bašteckou. Leták shrnuje doporučené chování, abychom danou situaci společně dobře zvládali. Leták je zveřejněn na stránkách http://pitcr.cz/index.php?action=view&id=276&module=newsmodule&src=%40random482bf38aa9c53. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

2.4.2020
Rozcestník pomoci ke COVID-19 pro lidi po poranění míchy

Lidé po poranění míchy všech věkových skupin jsou značně rizikovou skupinou velmi ohroženou onemocněním COVID-19. Jejich organismus totiž nepracuje v důsledku poranění míchy zcela správně a to se týká bohužel i imunity. Celou situaci navíc mohou zhoršovat další komplikace, které se s poraněním míchy pojí i běžně, jako močové infekce, cukrovka, proleženiny (dekubity), horší dechové funkce, zvláště u tetraplegiků. Mnozí lékaři – specialisté navíc nyní neordinují, výpadky má i asistence. Odborné instituce a zařízení spojují své síly v boji s koronavirem a na komunitním portálu Vozejkov.cz zřizují rozcestník pomoci. Zde najdou vozíčkáři všechna známá doporučení šitá jim na míru, odborné texty, rady, nabídky pomoci. Rozcestník pomoci najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/covid-19. Zdroj: CZEPA

2.4.2020
Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence

Člověk v tísni připravil vzor návrhu na odklad exekuce a informace o tom, jak postupovat ve chvíli, kdy máte exekuci, a zároveň vám v důsledku současných opatření proti šíření koronaviru klesl příjem domácnosti tak, že hrozí, že nebudete schopni zaplatit všechny nutné výdaje. O odklad exekuce můžete požádat v případě, kdy se bez své viny ocitnete přechodně v takovém postavení, že by další provádění exekuce mělo na vás nebo vaši rodinu zvláště nepříznivé důsledky (dle § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). Více informací najdete na stránkách https://www.clovekvtisni.cz/kdy-a-jak-nyni-zadat-o-odklad-exekuce-pripravili-jsme-pro-vas-vzor-navrhu-na-odklad-exekuce-6495gp. Tématem se zabývá také Ministerstvo spravedlnosti, které na svých stránkách https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvence- zveřejnilo článek s návody, jak za současné situace řešit exekuce a insolvence. V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. Zdroj: Šance Dětem

2.4.2020
Dávky v době nouzového stavu

Na stránkách MPSV ČR https://www.mpsv.cz/davky-info najdete informace k dávkám v době nouzového stavu – co se změnilo, jak žádat, co dokládat, atd. Zdroj: MPSV ČR

26.3.2020
Datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob

Pokud se vás týká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, došlo v souvislosti s nouzovým stavem ke změnám. Termín pro odevzdání daňového přiznání sice nebyl změněn (stále platí 31. 3. 2020), ale když daňové přiznání nestihnete do 1. 4. 2020 podat a daň zaplatit, bude vám prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud to napravíte do 1. 7. 2020. Tzn. když podáte daňové přiznání a daň z příjmů zaplatíte do 30. 6. 2020, nic se nestane. Jedná se o tzv. Liberační balíček. Je možné, že dojde k dalším daňovým změnám a úlevám. Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Nová prodejní doba pro seniory od středy 25. 3. 2020 a omezení shromažďování na veřejnosti

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března 2020 se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Více informací: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory/. Vláda také nově nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Více informací: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu. Zdroj: Seznam.cz

26.3.2020
Parkovací průkaz pro OZP musí mít vyznačené datum platnosti

Máte parkovací průkaz s neomezenou platností? Nechte si ho vyměnit (po skončení nouzového stavu v ČR), je totiž neplatný a riskujete pokutu. Podle vyjádření náměstka ředitele městské policie, které se opírá o znění zákona 329/2011 Sb., musí být v dokladu vyznačené konkrétní datum platnosti. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje držitele stát na vyhrazeném místě nebo v naléhavých případech parkovat po dobu nezbytně nutnou v zónách zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaná parkovací karta je platná v rámci celé EU. Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P. Průkaz vydává sociální odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu příslušného podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

26.3.2020
Doporučení Asociace klinických psychologů pro život v karanténě

Mediální dieta, hodně spánku a pravidelných aktivit. To jsou vybraná doporučení Asociace klinických psychologů pro udržení psychické svěžesti. Neexistuje sice žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či virem samotným, ale kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro vás připravili stručný soubor doporučení, který vám v tyto dny snad přijde k duhu. Článek najdete na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25257/doporuceni-asociace-klinickych-psychologu-pro-zivot-v-karantene. Zdroj: i60.cz

26.3.2020
Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech pracovněprávních situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Informace najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Pracovnepravni%20souvislosti. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Jak správně zacházet s rouškou

I o látkovou roušku je třeba pečovat. Roušku je vhodné střídat cca po čtyřech hodinách, nebo okamžitě po zvlhnutí. Před každým kontaktem s rouškou si pečlivě umyjte ruce. Při nasazování se dotýkejte pouze úchytů. Po použití je třeba roušku vydezinfikovat. Podrobný návod najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/jak-spravne-zachazet-s-rouskou. Zdroj: Vozejkov

20.3.2020
Nákupní hodiny pro seniory nově mezi 7:00 až 9:00

V ČR byla zavedena speciální prodejní doba v obchodech pro seniory. Od 7:00 do 9:00 hodin mohou do obchodů s potravinami a drogerií pouze senioři nad 65 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. V tuto dobu mohou obchody využívat také osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. (Podle informace NRZP ČR mohou v tuto dobu nakupovat všechny osoby se zdravotním postižením – je doporučeno mít s sebou průkaz OZP. Vláda upravila opatření, které jim dříve zajišťovalo vyhrazený čas mezi 10. a 12. hodinou. Do lékáren se nově může bez ohledu na věk kdykoli. Zdroj: Seznam.cz

20.3.2020
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek

Také Česká pošta různými opatřeními reaguje na epidemii koronaviru. Návštěvníci České pošty musejí používat ochranné prostředky, ideálně roušku. Doporučují se bezhotovostní platby. Nebudou roznášeny propagační materiály. Podle informací ze stránek České pošty nebudou roznášeny důchody. Doporučené zásilky a balíky také nebudou doručovány. Některé provozovny jsou uzavřeny. Všechny pobočky se uzavírají nejpozději v 16 hodin. Ruší se víkendový provoz všech poboček. Od 10 do 12 hodin jsou pobočky České pošty zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Setkali jsme se i s požadavkem, aby zákazník pošty při podpisu na pobočce použil vlastní pero. Ale pravidla a opatření se neustále mění, proto je dobré aktuální informace sledovat na webových stránkách https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb a https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality. Zdroj: STP Štětí

20.3.2020
Infolinky ke koronaviru s online simultánním přepisem řeči operátora

Některé ze speciálních infolinek zřízených v souvislosti s šířením koronaviru je nově možné kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase. Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci. Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít na následujících speciálních infolinkách: Státní zdravotní ústav – https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – https://www.khsplzen.cz/, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – https://www.khsbrno.cz/index.php, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – https://www.khslbc.cz/, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – https://www.khscb.cz/. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rozsiruje-se-komunikacni-podpora-tazatelu-se-sluchovym-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840 111 122. Senior Pointy (SP) volajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/senior-pointy-rozjely-telefonni-linku-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí?

Na portálu i60.cz je uveden seznam měst, kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí? Jednotlivá města začínají spouštět linky pomoci pro seniory, ale také další služby jako je donáška potravin až do bytu seniorů či vyzvednutí léků. Seznam měst a obcí je postupně rozšiřován a najdete ho na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25216/kde-pomahaji-seniorum-s-nakupy-a-psychologickou-pomoci-zde-je-seznam-mest. Zdroj: i60.cz

20.3.2020
Zásady: COVID 19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK zveřejnil “Zásady: Covid 19 a starší lidé”, obsahující doporučení a rady pro jednotlivé subjekty. Najdete je na stránkách http://prostari.cz/zasady-covid-19-a-starsi-lide/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

20.3.2020
Jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény?

Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají nebo nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény. Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů a s klíčovými institucemi a organizacemi, které se v současné vypjaté situaci starají o zajištění péče o všechny potřebné. Informace najdete na stránkách http://prostari.cz/lekarnici-jak-si-mohou-pacienti-obstarat-svoje-leky-v-obdobi-karanteny/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

18.3.2020
Internetová televize pro diváky se sluchovým postižením – na jednom místě nejdůležitější TV pořady a videa o koronaviru opatřená titulky

NEWTON Technologies spouští internetovou televizi pro diváky se sluchovým postižením (tv.beey.io) s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom místě jsou zdarma dostupné videozáznamy zvlášť důležitých pořadů opatřené titulky. Důležitých informací v posledních hodinách vzniká ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nejsou opatřeny titulky pro neslyšící. Na adrese http://tv.beey.io uživatelé naleznou nejen videozáznamy TV pořadů, ale i další obsah (videoblogy, instruktážní videa a další). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/internetova-televize-pro-divaky-se-sluchovym-postizenim-na-jednom-miste-nejdulezitejsi-tv. Zdroj: Helpnet.cz

18.3.2020
Informační leták MZ ČR pro chronické pacienty

V příloze najdete informaci pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě. Tento informační leták vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Další podrobnosti najdete stále na webu www.koronavirus.mzcr.cz. Zdroj: NRZP ČR

Informace_chronicke_onemocneni

18.3.2020
Podpůrné iniciativy pro pomoc v obtížné situaci

V souvislosti s koronavirem vznikla v krátkém čase spousta úžasných iniciativ, které lidem pomáhají v nelehké situaci. Jde například o aktivitu organizace Život 90. Ta zprovoznila non-stop operující telefonní linku (800 160 166) pro pražské seniory nad 65 let. Na této lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd., a dobrovolníci se o jejich žádosti následně s ochotou postarají. Školení dobrovolníků poskytuje Červený kříž. Více informací: https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/151-nova-non-stop. Další pomocná telefonní linka je od neziskové organizace Elpida. Tam operují mezi 8:00 a 20:00 a obrátit se na ně mohou senioři z celé České Republiky na čísle 800 200 007. Více informací: https://www.elpida.cz/linka-senioru-pomahame. Za zmínku rozhodně stojí také nový projekt Sousedská pomoc (https://www.sousedskapomoc.cz/). Na jejich webových stránkách se registrují dobrovolníci z celé země a poskytují pomoc třeba s nákupem a rozvozem potravin seniorům, nebo s šitím a dodávkou roušek všude tam, kde je jich potřeba. Šití roušek je dalším skvělým příkladem toho, jak si dokážeme v potřebách nouze poradit. Roušky jsou doporučeny všem – nejúčinnější jsou v situaci, kdy jsme nakažení (třeba aniž bychom o tom ještě sami věděli) a chceme chránit okolí, ale znatelně pomáhají i v ochraně nás samotných před nakaženými. Jejich nošením zkrátka nemůžeme nic pokazit, a můžeme předejít zbytečnému šíření nemoci. S jejich momentálním nedostatkem se vypořádávají pilní dobrovolníci po celém Česku. Tisíce Čechů tedy zasedli k šicím strojům a dali se do práce. Šijí pro sebe, pro své rodiny a sousedy, ale i pro nemocnice. Podobně skvělých nápadů a aktivit se objevuje více a více. Online konzultace s lékaři, poradny pro lidi trpící úzkostí, advokáti poskytující pomoc zdarma, sportovci natáčející videa na cvičení doma… seznam se stále prodlužuje. Více informací: https://mailchi.mp/0cefa6d642a5/o-korona-viru-s-hlavou-vzhru. Informační linky a podporu potřebným nabízejí svým občanům také města a obce. Např. pražský magistrát zřídil nonstop nouzovou linku 800 160 166 určenou pro seniory, kterou ale mohou využívat i lidé s postižením. Na této lince bude možné získat veškeré aktuální informace či si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Zdroj: Holubí pošta

18.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o aktivitě NRZP ČR v souvislostí s epidemií koronaviru, nebo informace MPSV ČR o sociálních službách, nebo nabídku prodeje dezinfekce. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2020
Pacienti si mohou v lékovém záznamu nastavit, kdo ho uvidí

Pacienti si mohou v lékovém záznamu na webu epreskripce nastavit, kdo soupis jim předepsaných léků uvidí. Zdravotníci se do něj dostanou od června 2020. Lékový záznam je součástí systému e-recept, v němž od roku 2018 lékaři předepisují léky na recept. Do června 2020 není lékový záznam dostupný žádnému zdravotnímu pracovníkovi. Pacient si během tohoto období může nastavit, zda chce svá data sdílet a případně s kým. Bez aktivního přenastavení pacientem budou data vidět všichni jeho ošetřující lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti. V systému, případně dopisem s ověřeným podpisem adresovaným na SÚKL, je také možné přístup zakázat všem. Přihlásit se mohou lidé, kteří mají občanský průkaz s elektronickým čipem, nebo jméno a heslo ze systému e-identita.cz. Tam je třeba se registrovat a nechat identitu ověřit na CzechPointu, například na úřadě nebo na poště. Lékový záznam je už v současné době přístupný pacientům a jimi zvoleným osobám, třeba rodičům nebo dětem. Mohl by do budoucna zamezit vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/pacienti-si-mohou-v-lekovem-zaznamu-nastavit-kdo-ho-uvidi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2svMS9Blv-k9s-4764yV7U/?odkud=ENZD&wa=WWW19E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2019-25&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.2020
Pomůcky v kostce

Brožura vydaná Ligou vozíčkářů rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Tato brožura, jejíž vydání podpořilo statutární město Brno, obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se dotýká nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek. Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další možnosti zdrojů financování pomůcek. Brožuru je možné objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena brožury je 30 Kč. Brožuru si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem žít doma co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých, např. když náhle onemocní, utrpí těžký úraz, nebo vlivem věku ztrácejí soběstačnost. Institut mění fungování především pečovatelských služeb – už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují žít doma všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Informace o pečovatelské službě naleznete na stránkách: http://zitdoma.cz/hledam-pomoc/kdo-vam-muze-pomoci/#jak-vam-muze-pomoci-pecovatelska-sluzba. Sledujte nově spuštěný portál https://zitdoma.cz/ a také https://www.facebook.com/zitdoma/, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory. Více informací: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2574951. Zdroj: Econnect

16.3.2020
Epilepsie – víte co dělat, kdyby váš kolega dostal záchvat?

S epilepsií zápasí zhruba 1 ze 100 lidí a jen málokdo z nás ví, jak se správně zachovat, když to na někoho přijde. Společnost E se tématu věnuje už 30 let a pro letošní rok zvolila téma “Epilepsie v práci”, protože právě v zaměstnání se lidé s epilepsií setkávají se strachem a neporozuměním. Kvůli tomu o svém onemocnění často mlčí a kolem epilepsie se vytváří bariéra stigmatizace. Většina lidí s epilepsií by dokázala žít jako ostatní. K tomu je ovšem spokojené a stabilní zaměstnání nepostradatelné. Informace k první pomoci při epileptickém záchvatu najdete na www.zadnoupaniku.cz. Tematická videa pod hashtagem #zadnoupaniku: https://www.google.com/search?q=%23zadnoupaniku&rlz=1C1JZAP_csCZ860CZ860&oq=%23zadnoupaniku&aqs=chrome..69i57.3504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8%MCEPASTEBIN%. Společnost E také připravila dotazníkové šetření pro lidi s epilepsií i jejich okolí. Zajímá je, jak vnímají svou pozici na trhu práce, s jakými problémy se případně setkávají apod. Dotazník můžete vyplnit na adrese: http://bit.ly/eckovpraci. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o koronaviru, nebo pozvánku na slavnostní udílení výročních cen NRZP ČR Mosty za rok 2019, které se uskuteční v náhradním termínu 15. září 2020 v Kongresovém centru ve Zlíně, nebo informaci o distribuci ochranných prostředků zařízením, která poskytují sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

NRZP ČR informuje, že dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny. První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000,- Kč je poskytnuta, pokud příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16ti násobek životního minima těchto osob. Částka jednotlivých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17ti násobném životním minimu společně posuzovaných osob je přiznána částka 180 000,- Kč a takto sestupně až do částky 100 000,- Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat. Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možnost požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky – nyní je možné žádat o příspěvek i u diagnóz, na které dosud nebylo možné požádat si o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. Více informací: https://nrzp.cz/2020/03/02/informace-c-15-2020-novela-zakona-c-329-2011-sb-platna-od-1-3-2020/. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Brožuru vydala Amelie, z.s. Materiál vznikl na základě dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou, kdy se v rámci v rámci odborného sociálního poradenství potřeba pomoci při návratu zpět do práce opakovaně objevuje. V roce 2019 došlo k revizi a doplnění celé brožury. Brožura je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-pro-lidi-navracejici-se-po-rakovine-do-prace/. V případě zájmu o zaslání tištěného výtisku pište na email: info@amelie-zs.cz nebo volejte ne tel: 283 880 316, 739 001 123. Na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/ najdete i další užitečné publikace, např. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké, Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře nebo Příručku pro pacienty „Zvládání rakoviny“. Zdroj: Informační zpravodaj ALEN

4.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která se týká pracovně právních vztahů a souvislostí se začínající epidemií viru COVID-19, nebo informaci o komplikacích s úhradou tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění, nebo informaci o návrhu zákona ke zlepšení situace s průkazy OZP. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkování zákona o elektronických komunikacích, nebo o možnosti připomínkování vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo o možnosti připomínkování novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo prohlášení k tragédii ve Vejprtech, nebo informaci o Mezinárodním dni epilepsie, dotazníku Společnosti E a informace k první pomoci při epileptickém záchvatu, nebo informace o novele zákona o sociálních službách po připomínkovém řízení. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Doplatek zdravotního pojištění

Na stránkách https://nrzp.cz/2020/02/18/informace-c-11-2020-doplatek-zdravotniho-pojisteni/ najdete vysvětlení k doplatku zdravotního pojištění. Článek shrnuje, na koho se nevztahuje povinnost doplácet zdravotní pojištění při práci na zkrácený pracovní úvazek. Článek reaguje na nepřesnou informaci od spolku Amélie o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Novinky MPSV pro rok 2020

Na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novniky-mpsv-pro-rok-2020-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyReJXf5xti4PsPTwVrguwZk/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-02&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi najdete informace o změnách pro rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí. Zdroj: Verlag Dashöfer

19.2.2020
Jak na péči?

Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka, vznikla v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, je po všech stránkách náročná práce. Proto je dobré vědět, že i když se rozhodnete o blízkého pečovat, nemusíte v tom být nutně sami. Existují možnosti podpory, místa a lidé, na které se můžete obrátit pro radu či pomoc. Příručka vám může pomoci se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkou osobu, poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Příručku najdete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

jak-na-peci-prirucka

19.2.2020
Jak cestovat po železnici

Manuál k zajištění bezpečného cestování pro osoby se zdravotním postižením na železnici zpracovala NRZP ČR ve spolupráci s Českými drahami. Šlo o reakci na situaci, kdy v souvislosti s liberalizací železniční dopravy a nástupem nových dopravců byly vícekrát osoby se zdravotním postižením odmítnuty z přepravy po železnici. Návod i s kontakty na jednotlivé přepravce je na stránkách NRZP ČR: https://nrzp.cz/2020/02/11/informace-c-9-2020-informace-k-cestovani-po-zeleznici/. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Změny od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se mění řada zákonů, a tudíž nás čeká řada změn. Na některé změny upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením: 1) Od 1. 1. 2020 budou používány elektronické neschopenky. 2) Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení důchodů. Zvýšení se týká všech důchodů, a to jak starobních, invalidních, tak vdovských. 3) Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 činit 14 600 Kč. 4) Poslanecká sněmovna by měla rozhodnout o definitivní podobě § 78a, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna schválí včas tuto novelu, tak aby mohla být vydána ve Sbírce zákonů ještě do konce roku 2019. Tím by došlo ke zvýšení příspěvku na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 800 Kč. 5) Od 1. 1. 2020 musí být všichni psi, to znamená i vodící či asistenční, očipováni. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2159-informace-c-91-2019-zmeny-od-1-1-2020.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti. Kdy budou jednotlivé důchody vypláceny, najdete v článku na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-informuje-vanoce-prelom-roku-posunou-vyplatu-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Bílý program konečně vyřešen

V pondělí 9. 12. 2019 jednala NRZP ČR s VZP ČR, a to opět o úhradě zdravotnických prostředků tzv. bílého programu. To jsou prostředky, jako je například pojízdná sedačka do sprchy, sedačka do vany, pojízdné WC a podobně. Všechny tyto prostředky byly vyřazeny od 1. srpna 2019 z úhrad veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR bude nyní hradit 100 % ceny vybraných prostředků tzv. bílého programu, a to na základě dohody s dodavateli a distributory těchto prostředků. Tyto prostředky by měly být hrazeny již od 1. ledna 2020. NRZP ČR osloví všechny zainteresované a bude se snažit, aby došlo k dohodě na změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, že některé prostředky, které jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, by napříště byly hrazeny ze systému sociálních dávek. Předpokládá to však změnu zákona, případně vyhlášky, takže lze předpokládat, že ke změně by mohlo dojít až od roku 2021. Do té doby budou prostředky tzv. bílého programu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/pozvanky-a-oznameni/2156-informace-c-89-2019-bily-program-konecne-vyresen.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Zásadní změny na železnici

Od 15. 12. 2019 vstoupil v účinnost nový jízdní řád. Nový jízdní řád v sobě zahrnuje i trasy, kde jsou jiní dopravci, než České dráhy. NRZP ČR si uvědomuje, že liberalizace železniční dopravy nese sebou určité obtíže pro cestování osob se zdravotním postižením. Pokud budete mít nějaké těžkosti, nebo pokud zjistíte, že jste zůstali někde bez pomoci, můžete napsat své zkušenosti na adresu v.krasa@nrzp.cz. S účinností od 15. 12. 2019 Ministerstvo dopravy spustilo prostřednictvím CENDIS vlastní objednávkový systém pro přepravu cestujících na vozíku a objednání asistence, který bude sloužit pro objednání cesty při kombinaci více dopravců. Systém nenahrazuje objednávkový systém ČD – pokud cestující pojede pouze vlaky ČD (i s přestupy), na objednání jeho cesty se nic nemění a platí všechna nastavená pravidla. Obdobně platí, že pokud cestující požaduje přepravu jedním z jiných dopravců, musí se obrátit se svou žádostí přímo na tohoto dopravce. Pokud však cestující bude kombinovat přepravu s více dopravci, svou objednávku musí učinit na HELP DESK CENDIS na adrese https://oneticket.cz/asistence/. Objednávky uplatněné přes HELP DESK CENDIS bude správce systému distribuovat všem dotčeným dopravcům k řešení dílčího požadavku, případně celou objednávku postoupí ČD k zajištění stávajícím způsobem. Současně od 15. 12. 2019 SŽDC přebírá ve vybraných stanicích zajištění asistence, tzn. doprovod cestujícího dle potřeby v prostoru stanice a na nástupiště. Nástup a výstup cestujícího do vlaku ČD pomocí plošiny (vozidlové nebo staniční) zajišťuje i nadále zaměstnanec ČD jako dosud. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2160-informace-c-92-2019-zasadni-zmeny-na-zeleznici.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Kódy v řidičských průkazech

V řidičských průkazech jsou uváděny kódy, které informují o podmíněních nebo omezeních řidičského oprávnění a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče. Tyto kódy musí mít každý řidič v řidičském průkazu uvedené správně, podle svého aktuálního stavu. Kódy najdete souhrnně uvedené na stránkách https://www.12bodu.cz/harmonizovane_kody.php. Infoservis UAMK potvrdil, že v případě, kdy řidič senior nebo se zdravotními problémy absolvuje prohlídku u lékaře a ten mu napíše určitá omezení při řízení motorového vozidla (např. povinnost nosit brýle), musí si řidič na tomto základě vyměnit řidičský průkaz – nechat si do něj vepsat příslušné kódy. Nestačí si nechat kódy vepsat až při plánované výměně řidičského průkazu při končení jeho platnosti. Podkladem pro zapsání harmonizovaných kódů do řidičských průkazů je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem, platný doklad totožnosti a řidičský průkaz. Lékařský posudek nesmí být ke dni podání starší tří měsíců. Zdroj: STP Štětí

29.11.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019 týkající se financování sociálních služeb, nebo vyjádření ministerstva dopravy k mediální informaci o restrikci řidičů seniorů a OZP, nebo informaci o možnosti připomínkování stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Pomocník pro orientaci v džungli sociálního systému

Pirátská strana provozuje webové stránky SocialniSystem.cz, kde poskytuje ucelený přehled sociálních dávek v ČR. Celý web je členěn na tematické části poskytující přehled životních situací, v nichž lidé potřebují pomoc. Popis je doplněn možnými návrhy řešení. Na stránkách si každý může zadat informace o své situaci a zobrazí se mu přehled, o jaké sociální dávky může žádat a jak. Stránky najdete na adrese https://socialnisystem.pirati.cz/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zpracovala informace o postupu při žádosti o vrácení doplatku za léky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen. Na tomto odkazu si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu a na druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf. Spolu s výše uvedeným formulářem bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let. Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem od 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se NRZP ČR domnívá, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet. Další informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2147-informace-c-81-2019-postup-pri-zadosti-o-vraceni-doplatku-za-leky.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Zaostřeno na důchody

Na stránkách http://www.vozickar.com/zaostreno-na-duchody/ najdete článek, který se zabývá třemi otázkami z oblasti důchodů: jaké bude zvýšení důchodů v roce 2020, jak probíhá přechod z invalidního do starobního důchodu a jestli se vám zvýší částka invalidního důchodu, pokud při jeho pobírání pracujete. Zdroj: Liga vozíčkářů

17.10.2019
MPSV vydalo novou příručku pro sociální pracovníky

MPSV vydává “Metodiku sociální práce v sociálním bydlení”. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce. Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat. Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi. Pro více informací a možnost stažení materiálu (v PDF) navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.10.2019
Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech

Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html najdete dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví, doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně bude zdravotní pojišťovna těmto pojištěncům vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, aby pojištěnec svojí zdravotní pojišťovně doručil kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii lze předat osobně, nebo ji poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit osoba pověřená pojištěncem. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Je dobré předat toto potvrzení zdravotní pojišťovně do konce letošního roku, aby bylo možné hned od začátku roku 2020 uplatnit snížený limit. Pojišťovny by měly pojištěnci sdělit, že je v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Zdroj: NRZP ČR

9.10.2019
Vláda se připravuje na zvýšení důchodů, schválila nařízení o jeho parametrech

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody, kteří jsou ohrožení chudobou. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-se-pripravuje-na-zvyseni-duchodu-schvalila-narizeni-o-jeho-parametrech. Zdroj: MPSV ČR

27.9.2019
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu uvádí NRZP ČR v článku na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html. Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. Každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity. Od 1. 1. 2020 budou platit následující limity na doplatky za kalendářní rok: 1 000 Kč pro děti mladší 18 let, 1 000 Kč pro pojištěnce starší 65 let, 500 Kč pro poživatele ID III. stupně, 500 Kč pro pojištěnce, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, 500 Kč pro pojištěnce starší 70 let, 5 000 Kč pro všechny ostatní. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Jaké doplatky a v jaké výši se do limitu započítávají, se také dočtete v článku NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

27.9.2019
Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce

Dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2112-informace-c-54-2019-dalnicni-poplatky-pro-ozp-v-pristim-roce.html. Zdroj: NRZP ČR

27.9.2019
Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/spravedlivejsi-prispevek-na-auto-pro-postizene-dosud-vyrazne-znevyhodnoval-pracujici. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Důchod, předčasný důchod nebo snad předdůchod? Jak se v tom vyznat?

Důchodový věk se blíží. Po dlouhých letech v zaměstnání se už začínáte těšit, až s prací definitivně skončíte. Ale co je vlastně nejvýhodnější? Předčasný důchod, předdůchod nebo normální starobní důchod? Když někdo uvažuje o odchodu do důchodu v řádném či předčasném termínu, je nejlepší a nejjednodušší zajít se poradit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a nechat si podrobně vysvětlit a spočítat všechny uvažované varianty. Pokud má člověk penzijní spoření, určitě by měl požádat o konkrétní možnosti a výpočty i tam. Pravidla pro vyplácení důchodů procházejí zvláště v posledním desetiletí zásadními změnami, které určitě nekončí. Jaká platí základní pravidla právě teď, v roce 2019? Informace naleznete na stránkách http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29775. Zdroj: InternetPoradna

21.8.2019
Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i některé malé úpravy domácího prostředí mohou vám i vašemu blízkému pomoci vše lépe zvládnout. V průběhu roku 2017 Česká alzheimerovská společnost vydala užitečnou brožuru Jak upravit domov člověka s demencí, která je nyní volně dostupná na internetovém portálu ČALS. Více informací a příručku ke stažení najdete na webových stránkách http://prostari.cz/upravit-domov-cloveka-demenci-prirucka-pecujici/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

16.8.2019
Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy. Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti. Článek Veřejného ochránce práv, kde se zabývá touto problematikou podrobněji a uvádí konkrétní příklady slev, výhod, zákazů a nevýhod, najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nenechte-se-nejen-v-lete-diskriminovat. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ČR, nebo o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo pozvánku na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání, nebo informaci o tom, že distanční výdej léků na lékařský předpis zatím nebyl prosazen, nebo informaci o soutěži Evropské město bez bariér Access City Award 2020. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Informace o změnách ve zdravotnických prostředcích a metodika získání pomůcky

Firma DMA, prodejce kompenzačních pomůcek, zveřejňuje na svých webových stránkách také informace pro uživatele kompenzačních pomůcek. Můžete tam najít mimo jiné brožuru, která shrnuje změny v úhradách a předepisování kompenzačních pomůcek během roku 2019 nebo leták o metodice získání kompenzační pomůcky. Tyto dva dokumenty najdete v příloze. Další letáky a informace najdete na stránkách https://www.dmapraha.cz/ke-stazeni_p24.html. Zdroj: DMA

leták legislativa zdravotnické prostředky

leták Jak získat pomůcku

9.7.2019
Úřad práce ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od července do konce září 2019 příjmy a uhrazené náklady za 2. kvartál roku 2019. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 7. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Úřad práce doporučuje klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale i srpna a září. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra, jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Příručka Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Průvodce pacienta, z. ú. vydal brožuru s názvem “Jak být lépe slyšen a vyslyšen”. Tato brožura je určená pro organizace zaměřené na pomoc pacientům, handicapovaným, seniorům a dalších zranitelných skupin. Shrnuje doporučení, jak komunikovat důležitá témata navenek, jak oslovovat cílové skupiny, jak zaujmout veřejnost, novináře – jak formulovat příběh, který zaujme. Na textu se podílela zkušená zdravotnická novinářka a také expert na zdravotnické PR. Tato brožura je elektronicky k dispozici na webu Průvodce pacienta www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_po_kor-final_42.pdf. Pokud budete mít zájem o brožuru v tištěné formě, obraťte se prosím přímo na  PhDr. Ivanu Plechatou, ředitelku Průvodce pacienta, z. ú., email: info@pruvodcepacienta.cz. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat veřejnou dopravou. Obecné informace o cestování letadlem, autobusem, vlakem či lodí a vašich právech najdete na stránkách https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_cs.htm?fbclid=IwAR0D2CVHinTyHOrdR7_pyUv4aLRvfzDMrlxvLKVkfPxW_LTtDTgbOV1rqYU. Zdroj: STP Štětí

9.7.2019
Jedete na dovolenou? Nejčastější dotazy o parkovací kartě

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/jedete-na-dovolenou-nejcastejsi-dotazy-o-parkovaci-karte/ zveřejnila informace o používání parkovací karty. Odpovídá na otázky: jestli můžete s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní, jestli je vyhrazené parkovací stání vždy bezplatné, jestli můžete jet po dálnici bez dálniční známky, když vlastníkem auta je kamarád, jestli musíte parkovací průkaz z auta odstraňovat, když auto někomu půjčujete, jestli musíte mít dálniční známku, když jedete pro tatínka do lázní. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával. Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení. Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj. Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-diskriminaci/. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce

přiloženém dokumentu najdete informace o změnách, které nastanou pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že Portál (webové stránky) Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál MPSV budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zdroj: NRZP ČR

informace_pro_zamestnavatele

12.6.2019
Jak se vyvarovat pádů na schodech

Vystouplá místa, schody, stupínky nebo různé výdutě patří k největším k překážkám v domácnosti a představují určité riziko pádu. Portál Penzista.net přináší tipy, jak různá místa ve vaší domácnosti zabezpečit tak, abyste nepříjemným pádům nebo klopýtnutím předešli. Informace najdete na stránkách https://penzista.net/domov/jak-se-vyvarovat-padu-na-schodech/. Zdroj: Penzista.net

12.6.2019
Noviny Pečuj doma

Diakonie ČCE vydala třetí letošní číslo Pečuj doma – novin pro pečující laiky. Stáhnout a přečíst si je můžete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/. Můžete se tam také zaregistrovat pro zasílání novin přímo na vaši e-mailovou adresu. Zdroj: Diakonie ČCE

12.6.2019
Web konference INSPO doplnily videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami zaznělo 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha během společného dopoledního programu a ve třech odpoledních sekcích celkem 24 přednášek. Jejich videozáznamy jsou nyní k dispozici pro zájemce na webu konference. Pořídilo je již tradičně Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Videa jsou zpřístupněna i zájemcům se sluchovým postižením, neboť kromě prezentace a samotné přednášky obsahují také titulky a tlumočení do českého znakového jazyka. Vedle videozáznamů jsou na webu také příspěvky přednášejících do sborníku, ve kterých autoři často popisují danou problematiku do větších podrobností než mohli během časově omezené přednášky. K videozáznamům i příspěvkům ze sborníku je přístup na adrese http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Brožura na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči

Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc. Pro ty, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Brožura „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“ popisuje, jaké všechny možnosti pomoci může využít nemocný. Konkrétně přináší praktickému lékaři přehled v oblasti zdravotní, sociální i psychologické. Je laděná prakticky, aby se v ní lékař co nejrychleji zorientoval a mohl podat konkrétní informaci či odkaz pacientovi. Brožuru ale samozřejmě může jako zdroj informací sloužit i samotným pacientům. Barevná brožura ve formátu A5 je dostupná v tištěné formě v Centru Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8, nebo je v elektronické podobě ke stažení na webu organizace: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/zdravotne-socialni-pece-u-onkologicky-a-jinak-dlouhodobe-nemocnych-pro-prakticke-lekare/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Postup při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila podrobný popis, jak postupovat při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky – motorového vozidla. Materiál zpracovali právníci NRZP a vychází ze současné podoby zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Věříme, že vám tento podrobný popis pomůže při administrativě tohoto příspěvku. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2081-informace-c-30-2019-postup-pri-nakupu-motoroveho-vozidla-z-prispevku.html. Zdroj: NRZP ČR

14.5.2019
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila vysvětlení k užívání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť. Držitelé parkovacích průkazů občas chybují při jejich užívání. Vysvětlení NRZP ČR by mělo pomoci orientovat se v tom, jak používat parkovací průkaz, jak je to se slevami a také, jak je to s vyhrazenými parkovišti na jednotlivé státní poznávací značky. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2068-informace-c-22-2019–parkovaci-prukaz-pro-osoby-telesne-postizene.html. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o soutěži „Pečující roku“, kterou organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo o možnosti zapojit se do přípravy nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením, nebo o projednávané změně seznamu zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, již symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat. Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších. Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc. Publikaci ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/22511/poznejte-prava-pacientu-a-jak-se-jich-domoci. Zdroj: i60.cz

8.4.2019
Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění

Chodit dlouhodobě pouze na brigádu a pracovat na dohodu o provedení práce se nemusí vyplatit, když pracovník později žádá o invalidní důchod. Může se stát, že i když bude uznán invalidním, na výplatu důchodu nebude mít nárok, protože mu budou chybět odpracované roky s důchodovým pojištěním. Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i důchodově pojištění. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí. Tato odpracovaná doba se jim proto nezapočítává do důchodu. Podobně se do nároku na důchod nezapočítává ani celá doba evidence na úřadu práce. Stát za nezaměstnané platí důchodové pojištění jen po dobu, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok. V článku ombudsmanky na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ne-kazda-prace-se-zapocitava-do-duchodoveho-pojisteni-pozor-na. najdete podrobnější informace. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Invalidní důchody v dotazech a odpovědích

Úraz či vážná nemoc mohou bolestně zasáhnout do života. Změna zdravotního stavu může mít kromě jiného citelný dopad na schopnost pracovat a udržet si výdělek. Jedním z opatření, které v takové chvíli může pomoci, je invalidní důchod. Se zdravotními komplikacemi a možnou invaliditou však málokdo dopředu počítá a nová situace může člověka zastihnout nepřipraveného. A to jsou právě okolnosti, kdy se lidé potřebují rychle zorientovat a co nejdříve zjistit, jakou pomoc a za jakých podmínek pro ně má stát. Každý případ je samozřejmě individuální, společné však mají to, že spolehlivým zdrojem informací je okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ) či call centrum ČSSZ na telefonním čísle 800 050 248 nebo klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ. Základní orientaci v oblasti invalidních důchodů nabízí sada odpovědí na otázky, se kterými se odborníci ČSSZ a OSSZ ve své praxi setkávají nejčastěji. Tyto odpovědi na nejčastější otázky najdete na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/invalidni-duchody-aneb-na-jake-dotazy-nejcasteji-odpovidaji-odbornici-cssz.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod?

Lidé, kteří zvažují, že „odejdou“ do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny. Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku. Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení zjistí, od kdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění, samozřejmě i jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-priznat-predcasny-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Vše o příspěvku na péči

Liga vozíčkářů připravila stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Podrobnější informace o tom, komu bude příspěvek navýšen od 1. 4. 2019 a komu bude navýšen od 1. 7. 2019 najdete v článku na stránkách http://www.vozickar.com/vse-o-prispevku-na-peci/. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019

Nápadník – sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. V roce, kdy Nápadník nevychází, vydává Liga vozíčkářů alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily. Aktualizaci si můžete bezplatně stáhnout na Informačním portálu www.ligavozic.cz/ip v sekci Praktické informace, nebo přímo na tomto odkazu http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.php?oblast=9000122, případně si ji můžete vyžádat v tištěné podobě přímo v Poradně pro život s postižením (tel. 725 122 853 nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz). Pokud ještě publikaci Nápadník 2018 nemáte, můžete si ji u Ligy vozíčkářů také objednat (k publikaci bude přiložena i vytištěná aktualizace). Informace k objednání najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Liga vozíčkářů

20.2.2019
Svaz neslyšících varuje: pozor na naslouchátka, mohou poškodit sluch

Stále častěji se v obchodních řetězcích, ale i v televizi objevují reklamy na naslouchátka. Senioři mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší tuzemská organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, však důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Nekvalitní naslouchátka totiž mohou lidem trvale poškodit sluch. Sluchadla jsou zdravotnické prostředky, které lékař v ordinaci nastavuje pacientům individuálně, přesně dle potřeb uživatele. Skutečná sluchadla tak zvýrazňují pouze ty zvuky, které je třeba zesílit – například řeč. Naopak naslouchátka, která jsou inzerovaná, jsou pouhými zesilovači zvuků. Znamená to, že zesílí naprosto všechny zvuky – i zvuky v pozadí. Porozumění řeči se tak smazává. A co je ještě horší – dlouhodobé používání těchto naslouchátek může sluch i trvale poškodit. Jejich zesílení totiž není vhodně korigováno. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. V současnosti je maximální výše příspěvku 5 100 korun. Od prosince 2019 pak budou mít lidé nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Desatero budoucího poživatele starobního důchodu

Do starobního důchodu odchází člověk jen jednou za život. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení rekapituluje v 10 bodech nejdůležitější informace, které souvisejí s touto životní situací a na které se lidé nejčastěji ptají. Těchto 10 bodů najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/co-je-treba-vedet-chystate-li-se-do-duchodu-aneb-desatero-budouciho-duchodce.htm. Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2019
Komu může být letos přiznán starobní důchod?

Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat a není ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Kdo v roce 2019 dosáhne důchodového věku: muži narození v období od září 1955 do června 1956; bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956; ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě; ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí. Podrobnější informace o postupu žádosti o starobní důchod najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-komu-muze-byt-letos-priznan-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

20.2.2019
Jak se pro důchod započítává doba péče

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na jejich budoucí důchod. V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? Podrobnosti vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení v článku, který najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Informace o schválené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění

V loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotnickými prostředky. Jednotlivá ustanovení zákona již platí, anebo budou postupně vstupovat v účinnost v průběhu roku. Zákon nově zavádí, že poživatelé invalidních důchodů 3. stupně (v některých případech i 2 stupně) budou mít snížený limit výdajů na léky ve výši 500 Kč ročně, a to s účinností od 1. 1. 2020 (běžný limit výdajů na léky je 5 000 Kč ročně). V článku NRZP ČR najdete informace o limitech výdajů na léky, jaké informační povinnosti plynou pojištěncům v souvislosti s možností snížení limitu na léky, jaké jsou způsoby úhrady zdravotnických prostředků, nebo jaký je postup předpisu zdravotnických prostředků. Článek najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2046-informace-c-9-2019-informace-o-schvalene-novele-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni.html. Zdroj: NRZP ČR

8.2.2019
Karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019 a tuto novelu podepsal 30. 1. 2019 prezident Miloš Zeman. Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/34818. Zdroj: MPSV

8.2.2019
Přijetí novely zákona o sociálních službách

Senát dne 31. 1. 2019 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč, a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV. stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč, u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. Zvýšení příspěvku v obou stupních bude příjemcům zvýšeno automaticky, nikdo si nemusí o nic žádat. Zdroj: NRZP ČR

17.1.2019
Výplata části dávek v hmotné nouzi formou poukázek

Informace NRZP ČR: V poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let. Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek. Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019. Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Chybná informace TV Prima o zvýšení příspěvku na péči

Upozornění NRZP ČR: „Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. TV Prima chybně uvedla, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč a příspěvek na péči ve třetím stupni na 12 800 Kč. Tato informace je zcela chybná. Projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2018, jako tisk č. 160. Teď bude návrh zákona opět projednávat Senát. Senát zatím nedal tisku ani svoje číslo a zákon bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Je jisté, že příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona ve Sbírce zákonů, což odhadujeme na březen 2019. Zvýšení příspěvku ve III. stupni se navrhuje až od data 1. 7. 2019.Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů i tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let zajistí ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Zvyšují se také příplatky k důchodům přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/lednovou-valorizaci-temer-35-milionu-duchodu-i-tisicikorunove-zvyseni-duchodcum-starsim-85. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. V podnikatelské sféře platí vedle minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Tabulku nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018 a 2019 najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/34598. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/informace-o-minimalni-mzde-od-1-ledna-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydbXQHQh9uYrDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky z Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Jedná se např. o změnu v dani z příjmu fyzických osob, zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nebo zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce, najdete na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-z-mf-pro-rok-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydmgyNhBeDauWcEWLDBR_98/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného. Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Od 1. 1. 2019 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 Kč, případně platí více, ale míň než 2 208 Kč. Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Od 1. 1. 2019 se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FycGFqBjyRsSkDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms, kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. Na webových stránkách Úřadu práce ČR http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu jsou zveřejněny také vzory vyplněných formulářů. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR www.uradprace.cz. V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra – také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o změnách pro osoby se zdravotním postižením v roce 2019. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2018
Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna 2019 dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je plánované navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Výčet změn, jejich podrobnější popis a termíny, od kdy by měly platit, najdete v přiložené tiskové zprávě MPSV. Zdroj: MPSV ČR

MPSV – Co se mění v roce 2019

20.12.2018
Odvolání daru pro nevděk

Zvláště starší lidé převádějí nemalé majetky na své potomky i pečovatele, a pak se nestačí divit, jak se změní chování obdarovaných. Co na to občanský zákoník? § 2072: „(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. (2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. § 2073: Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem. § 2074: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. § 2075: (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. (2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne. Zdroj: STP Štětí

10.12.2018
Další informace k úhradám zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků. Pro lidi se zdravotním postižením jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již například nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří a pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz. Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přehlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. V rámci novely bude také od 1. 1. 2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, které jsou uznány invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není vyplácen) – nyní limit 5000 Kč. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – nový systém úhrad zdravotnických prostředků

Senát 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zákona zavádí nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků stanoveny. V konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. Součástí novely zákona je snížení ročního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl pro nesplnění podmínky doby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že se sjednocují podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné doplatky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako ekonomicky aktivní, to znamená vztahoval se na ně plný limit 5000 Kč jako na jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 2020. Od 1. ledna 2019 vstupuje zákon v účinnost, kromě limitu výdajů na léky u příjemců ID, tak jak je výše uvedeno. Více informací najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2021-informace-c-89-2018-novy-system-uhrad-zdravotnickych-prostredku-schvalen.html nebo na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-pravidla-pro-uhrady-zdravotnickych-prostredku. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Od 1. 1. 2019 se zvýší minimální mzda o 1 150 Kč

Minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1 150 korun na 13 350 korun, rozhodla vláda. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Místo dosavadních 12 200 až 24 400 korun bude nově činit 13 350 až 26 700 korun. Více informací: https://www.pamprofi.cz/33/zvyseni-minimalni-mzdy-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEke3dEDogdkL3sPTwVrguwZk/?wa=WWW18E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2018-47&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2&contract=E21079262&wa=WWW18E3%20MU&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Zdravotní pojištění od 1. 1. 2019

V přímé souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli i OSVČ hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Protože průměrná mzda převyšuje od 1. ledna 2019 částku 30 000 Kč, znamená tato skutečnost, že se od tohoto data návazně zvyšuje rozhodná částka ze 2 500 Kč na 3 000 Kč (blíže viz ustanovení § 6 odst. 2 z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb.). Částka 3 000 Kč hraje roli při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u osob jako zaměstnanců, vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 4. – 6. z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy u: 1) člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je jím odměňován, 2) osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, resp. více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, 3) dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Jinak také řečeno, pokud příjem těchto osob nedosáhne od 1. 1. 2019 částky 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu žádné pojistné a ani neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti. Tato osoba však nemá tímto zaměstnáním řešený svůj pojistný vztah, neboli pojištění u zdravotní pojišťovny, což si musí zajistit jiným způsobem. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem

Vzhledem k novele zákoníku práce, která je platná od 1. 10. 2018, došlo ke změnám u náhrad za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila rozbor nových ustanovení zákoníku práce, která se týkají náhrad za ztrátu na výdělku. Na konci dokumentu je pak shrnutí jednotlivých situací, které se mohou běžně vyskytnout. Dokument najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2024-informace-c-92-2018-nahrady-za-ztratu-na-vydelku.html. Zdroj: NRZP ČR

16.11.2018
Neztratit se ve stáří

Webové stránky Neztratit se ve stáří provozuje organizace Sue Ryder. Jedná se o poradenský portál, kde najdete odpovědi na časté dotazy týkající se stáří. Jsou zde tipy a informace nejen pro ty, kteří stárnutím procházejí, ale i pro jejich blízké, poradna, informace o stárnutí a užitečné odkazy na další informace a organizace. Webové stránky naleznete zde: https://www.neztratitsevestari.cz/. Zdroj: Můžeš

16.11.2018
Příručka „Jak na péči?“

Jak na péči? je příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka a vydal ji Fond dalšího vzdělávání. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého, slouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Můžete ji stahovat na stránkách . Zdroj: Sue Ryder

16.11.2018
Video a textové přednášky z konference “O RS (nejen) pro rodinu“

Nestihli jste zajít 3. listopadu 2018 na konferenci o roztroušené skleróze do IKEMu? Stránky Aktivnizivot.cz vám přinášejí ve video verzi a v pdf přednášky paní prof. Evy Kubala Havrdové, mgr. Kláry Novotné a prim. MUDr. Marty Vachové. Vše je ke stažení na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/video-a-textove-prednasky-z-konference-o-rs-neje-a11625082. Zdroj: Aktivní život

16.11.2018
Změna v důchodovém pojištění pečujících osob

Náhradní doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky, se započítává osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV, pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu a nově (od 1. 9. 2018) také jde-li o asistenta sociální péče. Dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pokud se na péči podílí více osob současně, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Novinka v praxi znamená rozšíření okruhu osob, které budou moci požádat o zohlednění péče o závislou osobu při výpočtu jejich důchodu a při stanovení počtu odpracovaných let. Dosud se péče o závislou osobu zohlednila pouze v důchodu osoby blízké (rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů). Péče např. o tetu, strýce, neteř, synovce, sestřenici či bratrance se zohlednila pouze v případě, že závislá a pečující osoba žily ve společné domácnosti; péče o souseda či kamaráda se nezohlednila v žádném případě. Nově se péče o vzdálenější příbuzné, souseda nebo kamaráda zohlední i v případě, že spolu závislá a pečující osoba nebydlí. Možnost zohlednění péče o závislou osobu pro širší okruh pečujících osob však platí až od 1. 9. 2018, doba péče před tímto datem tedy zohledněna nebude i přesto, že další výše uvedené podmínky jsou splněny. Tuto informaci a další rady najdete na stránkách http://www.vozickar.com/poradenske-okenko-duchody-prispevek-na-auto-i-duchodove-pojisteni-pecujicich/. Zdroj: Liga vozíčkářů

8.11.2018
Vdovské a vdovecké důchody „mýtů“ zbavené

Úmrtí manžela či manželky patří k těm nejvíce zátěžovým situacím v životě vůbec. Pozůstalí potřebují čas, aby se s touto smutnou událostí alespoň částečně vyrovnali. V jejich tíživé situaci je připraven finančně pomoci stát prostřednictvím institutu vdovských a vdoveckých důchodů. S jakými „mýty“ či nepřesnostmi se odborníci České správy sociálního zabezpečení setkávají nejčastěji? Na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181030-vdovske-a-vdovecke-duchody-mytu-zbavene.htm uvádí Česká správa sociálního zabezpečení desítku dlouhodobě přetrvávajících mýtů na pravou míru. Jedná se např. o mýtus, že vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky nebo že manželé museli mít společné bydliště, jinak by na pozůstalostní důchod nebyl nárok. Zdroj: ČSSZ

8.11.2018
Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Materiál vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autistického spektra (PAS) tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Metodika splňuje funkci podpůrného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující osoby (s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory základní informace, včetně doporučení jak postupovat, aby využívali těchto podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím efektivně a včasně. Metodika může být také vodítkem pomáhajícím profesionálům k orientaci v multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče o konkrétní OZP. Metodika se nachází na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin–169227/. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Slevy při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila informace o slevách při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP: Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 %. U držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytovala důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to “Cestující 65+”. Této skupině cestujících je od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace. Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které CV MF rovněž nepamatuje. NRZP ČR upozorňuje, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím NRZP ČR neví. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1982-informace-c-65-2018-cestovani-po-zeleznici-pro-id-iii-stupne.html. Zdroj: NRZP ČR

12.9.2018
Vyšel Nápadník 2018

Publikace Ligy vozíčkářů obsahuje aktuální informace, postupy a praktické rady týkající se invalidních důchodů, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osob se zdravotním postižením a jeho výhod, sociálních dávek, pracovně-právních vztahů a možností řešení bariér ve vašem okolí. Publikaci lze objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena za publikaci je 99 Kč. Publikaci si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Při osobním převzetí hradíte pouze cenu publikace (v hotovosti); pokud chcete zaslat publikaci poštou, budete platit cenu za publikaci včetně poštovného, které je 27 Kč za obyčejnou zásilku a 106 Kč za dobírku. Bližší podmínky objednávky se dozvíte na výše uvedených kontaktech. Více informací: http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. Zranění zhoršující nastalou situaci jsou ale málo pravděpodobná a je lepší se o první pomoc alespoň pokusit. Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít starší generace. Dnes jsou její zásady nastaveny co nejjednodušeji, aby ji mohl poskytnout každý. Zákon dokonce ukládá, že je povinností každého první pomoc poskytnout, minimálně v závislosti na svých možnostech. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-svetovy-den-prvni-pomoci-umite-ji-poskytnout najdete podrobnější informace a také Šest zásad první pomoci. Český červený kříž nabízí také kurzy první pomoci: http://www.cervenykriz.eu/cz/pp.aspx. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Bezplatná právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci Českou advokátní komorou. Souhrnné informace o této právní pomoci najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravn-a11584935. Kromě toho tam také najdete leták ombudsmana k právní pomoci – v tomto letáku najdete vysvětlení, koho a kdy můžete požádat o radu, a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu, ať už se jedná o právní pomoc u soudů, u úřadů, při trestním stíhání nebo v jiné záležitosti. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
10 nejdůležitějších práv pacienta

Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Ombudsman pro zdraví sestavil desatero nejdůležitějších práv doplněné o příklady. Naleznete je na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/10-nejdulezitejsich-prav-pacienta-a11569664. Patří tam např. právo ptát se a chtít lepší vysvětlení, když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, nebo právo odmítnout léčbu, se kterou pacient nesouhlasí. Zdroj: Aktivní život

14.8.2018
Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zkontrolovat-si-udaje-pro-budouci-duchod-muze-kdokoliv-kazdorocne-tak-ucini-pres-200-tisic. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Vše o sociálním bydlení

Informace přehledně na jednom místě poskytují nové webové stránky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí ČR a jejich rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. „často kladené dotazy“. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Slevy na jízdné budou pro důchodce od září 2018

Na levnější jízdné se mohou studenti a senioři těšit až od září 2018. Sleva se bude týkat jízdného ve vlacích a autobusech a činit bude 75 procent. Původně mělo zvýhodnění platit od 10. června 2018. Sleva se bude konkrétně týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Více informací: https://www.novinky.cz/ekonomika/470012-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-duchodce-budou-az-od-zari-oznamil-babis.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Úřad vydal desatero obrany před energetickými šmejdy

Nebrat dárky od podomních obchodníků, nepodepisovat smlouvy bez důkladného prostudování a raději odmítat všechny nabídky po telefonu. Takové jsou některé z rad, které v „desateru obrany” vůči agresivním praktikám prodejců energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ vydáním desatera reaguje na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. V současné době, kdy hlavně elektřina zdražuje, mění dodavatele energií stále více lidí. Na obchodníkem vnucené či neuvážené změně ale může i prodělat. ERÚ proto zákazníkům doporučuje, aby se nenechali do ničeho nutit a před změnou dodavatele využili například různých internetových srovnávačů cen. Podomní prodejci se rádi zaměřují na seniory, u kterých čekají menší odpor. Nejdůležitější a nejzásadnější rada zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Úřad také připomíná, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, mohou bez sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět do 15. dne po zahájení dodávek. Více informací naleznete zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Podrobnější informace přinášejí stránky Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Nové žádosti o příspěvek na bydlení

Stejně jako každý rok, i letos v červenci je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ani-v-lete-nemusi-lide-cekat-ve-frontach-na-cr najdete další informace o způsobech podání žádosti, termínech či formulářích. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let. V letošním roce dosáhnou důchodového věku: muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955, bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955, ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu. Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.). O důchod je třeba požádat. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-si-letos-muze-pozadat-o-starobni-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo novou dávku může čerpat

Od 1. června 2018 si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní. Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, tak na pečující osoby. Podrobnější informace o tom, v jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá, jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče, nebo jaká je výše dlouhodobého ošetřovného najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/komu-je-urceno-dlouhodobe-osetrovne-kdo-novou-davku-muze-cerpat. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Širší bezplatná právní pomoc pro nemajetné

Od července 2018 se rozšíří státem hrazená právní pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit zaplatit vlastního advokáta. Zájemce o bezplatnou právní poradu s advokátem na ni bude mít nárok, jestliže jeho průměrný měsíční příjem nepřesáhne posledního půl roku před podáním žádosti trojnásobek životního minima (to aktuálně pro jednotlivce činí 4310 korun). Podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude stát nemajetným nově garantovat i zastupování v oblastech ústavního a správního práva. Bezplatná právní pomoc je trojího typu. Může to být krátká informativní právní porada s advokátem. Druhým případem je poskytování právních služeb ze strany advokáta – tedy zastupování v řízení před soudem či správním orgánem, nebo například sepsání listiny. Do třetice jde o právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních. Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti. Za podání žádosti se bude platit stokorunový administrativní poplatek, který komora odpustí mj. držitelům průkazu ZTP, lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nebo dětem. Konzultace bude do 120 minut ročně. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2018/06/20/sirsi-bezplatna-pravni-pomoc-pro-nemajetne/, nebo https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Nestihli jste INSPO 2018? Podívejte se na videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO 2018 zaznělo 23 přednášek. Řada z nich představila v premiéře nová řešení usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Aby se o nich mohli dozvědět i další zájemci, kteří se nemohli konference zúčastnit, připravilo Středisko Teiresiás videozáznamy přednášek. Jak je už tradicí, videozáznam v sobě integruje prezentaci, projev řečníka, pohled na tlumočníka či tlumočnici do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči. Kromě videozáznamu přednášek (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/videozaznamy-prednasek) je k dispozici také sborník psaných příspěvků (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/program-konference), ve kterých měli přednášející možnost přiblížit danou problematiku podrobněji. V několika případech, kdy přednášející nedodali příspěvky do sborníku, jsou zde vystaveny jejich prezentace. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Co dělat, když…

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí. Všechny mají ale jedno společné, lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem. Na stránkách https://bezpecnost.praha.eu/clanky/co_delat_kdyz se dozvíte, jak reagovat na nenadálé životní situace, jak se na ně připravit a jak jim předcházet. Jak se zachovat v případě povodní, při úniku nebezpečných látek a mnoho dalších rad naleznete v menu na uvedených stránkách. Dozvíte se, co má obsahovat evakuační zavazadlo, jak postupovat při evakuaci, co dělat v případě výpadku elektrické energie, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, jak správně nahlásit mimořádnou událost, co dělat při vyhlášení smogové situace a mnoho dalších postupů a doporučení. Zdroj: Hl. m. Praha

17.5.2018
Včasná pomoc dětem

Vznikla online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů – ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště. Informace a mapa jsou dostupné na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla vláda. Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu, tedy od 10. června 2018. Toto opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání. Více informací: http://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleno-Seniori,-zaci-a-studenti-budou-mit-od-p?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy. Zdroj: Verlag Dashöfer

10. 4. 2018
„Česko-slovenské“ důchody

Od 1. ledna 1993 se Česko i Slovensko staly samostatnými státy, což mělo dopad též do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě stanovují pravidla zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o důchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období ČSFR. V souvislosti s rozdělením federace vstoupila od 1. 1. 1993 v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení. Ta mimo jiné zakotvuje stále platná pravidla pro rozdělení nákladů na přiznávání a vyplácení důchodů za doby zaměstnání (pojištění), které lidé získali za dobu společného „československého“ státu. Rozhodným kritériem bylo podle článku 20 Smlouvy stanoveno sídlo zaměstnavatele občana k 31. 12. 1992, tj. k datu rozdělení ČSFR. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/32529. Zdroj: MPSV ČR

21. 2. 2018
Předdůchody mají vlastní web

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní. Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. Systém předdůchodů byl uveden do praxe roku 2013, na základě tzv. „malé důchodové reformy“, kterou prosadil bývalý ministr MPSV – Jaromír Drábek. Hlavním záměrem zavedení předdůchodů bylo umožnit lidem, kteří nemohou „těsně“ před starobním důchodem anebo z jiných důvodů (zdravotních, osobních) najít zaměstnání – překlenout dobu, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předdůchod je sice obecně užívaný pojem, který však v příslušném zákoně nenajdete. Fakticky se jedná o starobní penzi na určenou dobu – která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky, aby nárok na předdůchod vůbec vznikl. Pobírání předdůchodu v podstatě znamená jednu z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního spoření. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi. Detailně se problematikou předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portál www.predduchod.cz. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Vznikla mapa dostupných služeb rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. Zadat lze sluchové postižení, zrakové postižení, mentální postižení, kombinované postižení, poruchy autistického spektra a extrémně nedonošené děti. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní údaje a webové stránky. Nejméně možností najdou rodiče s extrémně nedonošenými dětmi, u ostatních druhů postižení je nabídka podstatně lepší. Zdroj: Helpnet.cz

10. 1. 2018
Desatero praktických „důchodových“ informací

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší 10 důležitých rad, které najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/desatero-praktickych-duchodovych-informaci. Zdroj: Helpnet.cz

10. 1. 2018
Informace o způsobu hlasování pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením rozeslala informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky (první kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018). Jedná se např. o informace způsobu hlasování voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát. Pro osoby se zdravotním postižením je také důležitá ta část informace, která informuje voliče, jak požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1878-informace-c-4-2018-informace-o-zpusobu-hlasovani-pro-volbu-prezidenta-republiky-konanou-v-lednu-2018.html. Zdroj: NRZP ČR

10. 1. 2018
Zaměstnávání OZP v domácím prostředí

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých webových stránkách vyjasňuje aktuální situaci a podmínky pro práci zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří pracují doma. Tito zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé mají obavy, že současná úprava zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zhoršila podmínky pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením z domova. Jedná se o výplatu příspěvku podle § 78 zákona. NRZP ČR vysvětluje, že nová právní úprava možnost podpory domácích zaměstnanců zachovává, a to zejména z důvodu ztížené mobility těžce zdravotně postižených osob, protože stanoví pouze maximální možný podíl tzv. domácích zaměstnanců u zaměstnavatele, který má být uznán na chráněném trhu práce. Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvků zaměstnavatelům je zaměstnávání nadpoloviční většiny zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, a to v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání. Jedná se o podmínku, která byla rozhodná pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením již od roku 2012. V daném případě se tedy jedná pouze o legislativně technickou úpravu již existujícího právního stavu. NRZP ČR je přesvědčena, že nová právní úprava nebrání lidem se zdravotním postižením vykonávat svoji dosavadní práci přes počítač a jiná zařízení z domova. Podrobnější vysvětlení najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1877-informace-c-3-2018-zamestnavani-ozp-v-domacim-prostredi.html. Zdroj: NRZP ČR

22. 12. 2017
Rok 2018 ve zdravotnictví: zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče. Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče. Podrobný popis změn v oblasti zdravotnictví účinných od 1. 1. 2018 najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rok-2018-ve-zdravotnictvi-vyssi-platby-za-statni-pojistence-zavedeni-domaci-paliativni-pece. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích. Více informací naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-se-valorizuji-vsechny-duchody-cssz-provede-jejich-zvyseni-automaticky. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna, Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2018 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2018. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem. Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci, již obdrží lednovou splátku v řádném termínu. Vánoční čas výplatní termíny důchodů rovněž mění. Štědrý den, tj. 24. prosinec, připadá na neděli, takže důchody, které mají být vyplaceny tento den, budou vyplaceny v pátek 22. prosince. Důchody s termínem výplaty 22. prosince, vyplatí ČSSZ o den dříve, tj. ve čtvrtek 21. prosince. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prelom-roku-o-den-posune-vyplatu-duchodu-s-terminem-2-ledna-vanoce-naopak-nadeli-duchody. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení. Právní úpravu platnou od února 2018 rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny). Pokud zařízení sociálních služeb, kde je klient ubytován, nebude splňovat podmínky stanovené zákonem, budou muset jeho klienti ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu, a to buď v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty, nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/manželky. V tomto případě je nezbytná maximální součinnost provozovatelů těchto zařízení, která od 1. února 2018 nebudou splňovat potřebnou podmínku pro výplatu důchodu hromadným seznamem. Klienti těchto zařízení se v žádném případě nemusí obávat, že zůstanou bez finančních prostředků, výplata důchodu nebude zastavena ani přerušena, dojde pouze ke změně způsobu výplaty důchodu. Pokud klient o změnu způsobu výplaty důchodu nepožádá, ČSSZ automaticky zajistí výplatu důchodu na adresu zařízení, kterou u něj eviduje. Podrobné informace včetně nových pravidel a tiskopisů jsou k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/zss.htm. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Informace k elektronickým receptům, které budou povinně zavedeny od 1. 1. 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením vypracovala informace a odpovědi na časté dotazy k elektronickým receptům. Asi jste v poslední době sledovali diskusi o elektronických receptech. Podle zákona elektronické recepty budou, i když řada lékařů proti tomu protestuje. Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech a není již čas na jakoukoliv změnu zákona. Modelové instrukce k elektronickému receptu a odpovědi na často kladené otázky, které vypracovala NRZP, najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1863-informace-c-95-2017-elektronicky-recept.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 11. 2017
Změny v příspěvku na bydlení

Od ledna 2018 dochází díky novele zákona o státní sociální podpoře ke změnám v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky, od ledna 2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme. V rámci této novely dochází také ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-dochazi-ke-zmenam-u-rodicovskeho-prispevku-zvysi-se-i-pridavek-na-dite. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 11. 2017
Stání cizinců na vyhrazených parkovacích místech

Magistrát hl. m. Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy, nám zaslal stanovisko Ministerstvo dopravy ČR týkající se prokazování oprávnění stání na vyhrazených parkovacích stáních osobami cizí státní příslušnosti. Stanovisko obsáhle a uceleně popisuje celou záležitost, zejména s ohledem na Evropskou legislativu a další ustanovení zákona, a názor uvedeného odboru Ministerstva dopravy na provádění uvedeného ustanovení zákona. Stanovisko naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Stanovisko ministerstva dopravy

16. 11. 2017
Upozornění pro příjemce příspěvku na živobytí

Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet nově část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Tato změna nastane od prosince 2017 a bude platit pro každého příjemce příspěvku na živobytí, který tuto dávku pobírá déle než půl roku. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou část dávky vyplacenou ve formě poukázek (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží). Toto nařízení platí i pro osoby se zdravotním postižením. V praxi tak příjemce dostane vypláceno v poukázkách nejméně 35 % a nejvýše 65 % této dávky. S poukázkami příjemce obdrží i seznam obchodníků, u kterých bude možnost tyto poukázky uplatnit. Využití poukázek, resp. poměr vyplácených peněz vs. poukázky, budou stanovovat pracovníci úřadů práce. Ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce. Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb. Zdroj: Vozejkov

13. 11. 2017
Zvýšení příspěvku na mobilitu a nový způsob posuzování žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje, že v souvislosti se zvýšením příspěvku na mobilitu ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně rozesílají od 1. 11. 2017 Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu. Zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400 Kč. NRZP dále informuje, že od 1. ledna 2018 budou také nově posuzovány žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla. Žádosti, které budou podány do konce roku 2017 a bude o nich rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto NRZP doporučuje určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou posouzeny podle nové legislativy. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1843-informace-c-84-2017-aplikace-novely-zakona-3292011-sb–narizeni-vlady-o-eet.html. Zdroj: NRZP ČR

13. 11. 2017
Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Shrnuje a zobecňuje v ní zásadní stanoviska, která veřejný ochránce práv formuloval od roku 2007 za dobu účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vychází přitom z více než 3 500 vyřízených podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi. Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat. Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO. Publikaci si můžete stáhnout na stránkách: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-publikace-davky-pomoci-v-hmotne-nouzi-a11233620. Zdroj: Aktivní život

13. 11. 2017
Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo přehled hlavních změn v důchodovém pojištění, které byly schváleny v roce 2017. Jsou zde popsány konkrétní opatření, vyplývající ze tří zákonů a dvou nařízení vlády. Jedná se o výpočet důchodů a zvyšování důchodů v roce 2018, zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 (s účinností od 1. 1. 2018), zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče, rozšíření okruhu případů, kdy nově vznikne nárok na sirotčí důchod a další změny. Podrobnosti naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/hlavni-zmeny-v-duchodovem-pojisteni-schvalene-v-roce-2017. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

31. 10. 2017
Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták “Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení”. Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením. Informace se ale dají použít i pro jiné osoby se zdravotním postižením. Dokument obsahuje tyto kapitoly: Podání žádosti o některou dávku nebo průkaz OZP, Řízení, Posuzování zdravotního stavu, součinnost poskytovatele zdravotních služeb, Specifika posuzování osob s pervazivními duševními chorobami (dále jen „PAS“), Součinnost oprávněné osoby a orgánu posudkové služby, Lhůty pro vydání posudku, Doba platnosti posouzení (posudku), Posudek, nesouhlas s posudkem, Lhůty pro vyřízení žádosti o dávku OZP, Opravné prostředky, Právní předpisy, Důležitá upozornění. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-rodice-deti-s-dusevnimi-poruchami-poruchami-chovani. Zdroj: Helpnet.cz

31. 10. 2017
Funkční bydlení bez bariér

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují. Zdaleka ne každý, kdo by pomoc s přestavbou interiéru potřeboval, má možnost bydlet v bezbariérovém bytě nebo domě. A dokonce ani tyto domy nemusejí vždy vyhovovat konkrétnímu člověku, protože potřeby lidí s postižením bývají velmi individuální. V Článku na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/funkcni-bydleni-bez-barier najdete stručné informace např. o tom, které oblasti při úpravách v interiéru lidí s postižením se řeší nejčastěji, na koho je možné se obrátit pro radu a několik užitečných webových stránek a publikací, kde lze najít rady a tipy pro bezbariérové úpravy. Kromě poradců uvedených v článku poskytuje konzultace k bezbariérovým úpravám např. také organizace NIPI ČR: www.nipi.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16. 10. 2017
Nepodceňujme své bezpečí! Zranitelní jsme i v domácím prostředí

Pro většinu z nás je domov místem, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Bohužel, i doma je ale nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací. Dle statistik jsou senioři jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, pachatelé je často vnímají jako snadnou oběť. Hlavním nebezpečím, které seniorům doma hrozí, je krádež. Rozšířené jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Pro většinu z nás jsou ale daleko více stresující situace, kdy jsou lidé doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží nejen připraví o majetek, ale často jim i vážně ublíží. V článku na stránkách http://www.i-senior.cz/nepodcenujme-sve-bezpeci-zranitelni-jsme-i-v-domacim-prostredi/ najdete několik tipů, jak omezit riziko krádeží a jak zabezpečit svůj byt. Můžete se také podívat na video, jak se správně v krizových situacích chovat. Zdroj: i-senior.cz

13. 10. 2017
Za jakých okolností máme nárok na dopravu k lékaři sanitkou?

Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale zdravotní stav vám neumožňuje cestování hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu. Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti provozované státem, respektive krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení. Předmětem našeho zájmu dnes bude druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. Jako příklad můžeme uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit vlastní auto, nebo bezpečně cestovat autobusem. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře. Hlavní rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště. Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření. Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních. Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Další informace najdete na stránkách http://www.i-senior.cz/za-jakych-okolnosti-mame-narok-na-dopravu-k-lekari-sanitkou/. Zdroj: i.senior

13. 10. 2017
MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu 2017 v Praze Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní rozšiřujeme v rámci celé ČR. Občané se v Kontaktním centru dozvědí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením a co jim nabízí stát a obce při řešení náročných životních situací, které jsou s bydlením spojené. K dispozici budou zájemcům i metodické podklady a výsledky analýz v oblasti sociální politiky a sociálního bydlení. Díky projektu se budou moct všichni zájemci seznámit s modely sociálního bydlení a praxí šestnácti zapojených obcí, kterými jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Kontaktní centrum je možné oslovit kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048). Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/31470. Zdroj: MPSV

13. 10. 2017
Parkování držitelů parkovacích průkazů a úhrada parkovného

NRZP ČR vypracovala dokument, ve kterém vysvětluje problematiku vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu OZP a parkovacího průkazu a také postup při parkování na vyhrazených parkovacích místech a případně vjezd či parkování na pěší zóně. Tento dokument naleznete v příloze. Informace se vám mohou hodit také při jednání se zřizovateli veřejných parkovišť, kdy tito zřizovatelé parkovacích míst musí dodržet minimální počet vyhrazených parkovacích míst. Zdroj: NRZP ČR

parkování

9. 10. 2017
Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištence

NRZP ČR informuje, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že by mělo být bezproblémové a funkční. Vyřazené zdravotnické prostředky, nebo ty, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby stanovené zákonem, byly až do prosince 2016 na žádost samotných pojištěnců (jejich uživatelů) převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“. Zmíněnou dohodu přestala na začátku roku 2017 VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět. Jednalo se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. Nyní je připravena nová smlouva na převádění prostředků. Vzor této smlouvy, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, a další podrobnější informace a postup pro převod vyřazených zdravotnických prostředků najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1825-informace-c-72-2017-prevod-zapujceneho-vyrazeneho-zdravotnickeho-prostredku-zdravotni-pojistovnou-do-vlastnictvi-pojistence.html. Na převedení vozíku však nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Zapisování kódů do řidičských průkazů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká omezení z důvodu zdravotního postižení. Zapsání harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. Harmonizační kódy vyznačují: a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.), b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.), c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.). V případě OZP se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení. Posudek nevydává autoškola, ta je jen oprávněna vystavit potvrzení o absolvování kondičních jízd konkrétního řidiče se zdravotním postižením s uvedením přesné individuální úpravy, kterou k jízdám a řízení vozidla řidič použil. Tudíž OZP nejsou povinni absolvovat navíc placené jízdy či požadovat doklad od své autoškoly. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1829-informace-c-76-2017-zapisovani-kodu-do-ridicskych-prukazu.html. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února 2018 bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června 2018 dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější popis těchto změn a informace o tom, kdo a za jakých podmínek má na dávku nárok, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmeny-v-davkach-nemocenskeho-pojisteni-v-roce-2018. Na stránkách MPSV můžete zjistit výši nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného i dávky otcovské poporodní péče (“otcovské”). Kalkulačky jsou na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Statistická ročenka ČSSZ za rok 2016

Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje publikace, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů. Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ročenka je doplněna informacemi demografického charakteru a údaji, které ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Publikaci najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/Dulezita-data-z-oblasti-duchodu-za-rok-2016-shrnuje-statisticka-rocenka-CSSZ.htm. Zdroj: Helpnet.cz

22. 9. 2017
Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna 2017. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/duchody-se-od-ledna-zvysi-budou-valorizovany-vice-nez-doposud. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Na přelomu srpna a září bude ČSSZ rozesílat přehledy „důchodového konta“

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí. V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu tak lidé ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistí, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit. Včasná a adresná informace je velmi důležitá, aby člověka něco nezaskočilo až ve chvíli, kdy o důchod žádá. Takto si díky ČSSZ předem zkontroluje a ověří, zda bude mít pro nárok na důchod dostatečný počet let, a zaslané údaje může využít i k předběžnému informativnímu výpočtu jeho výše. Tomu, kdo nemá „datovku“, stačí údaje podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/na-prelomu-srpna-zari-bude-cssz-jiz-potreti-rozesilat-prehledy-duchodoveho-konta. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 8. 2017
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Senát schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Schválená novela přináší tyto zásadní změny: 1) Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 2) V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 3) Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč. 4) Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012. 5) Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Příspěvek na nákup motorového vozidla je pak postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima, nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 6) Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. Zbývá ještě podpis prezidenta České republiky, po jeho schválení zákon nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1807-informace-c-63-2017-senat-schvalil-novelu-zakona-o-davkach-pro-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Novela zákona o nemocenském pojištění

Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. Rodiny díky této dávce získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden člověk. Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidenta ČR. Nová dávka pak bude k dispozici lidem od května či června 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1806-informace-c-62-2017-senat-schvalil-dlouhodobe-pojistne-a-novelu-zakona-o-zamestnanosti.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Minimální mzda vzroste na 12 200 korun

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1200 korun na 12 200 Kč (při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin). Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Účinnost této změny nastane od 1. ledna 2018. V návaznosti na to se budou valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/31290. Zdroj: Novinky.cz

23. 8. 2017
Seniorům a dětem se sníží limity pro doplatky za léky

Důchodci a děti budou mít nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna 2018 sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Předpokládá to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválil Senát. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc. Novela zákona, která nyní zamíří k podpisu prezidentovi ČR, má snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel. Více informací: https://www.fulsoft.cz/33/senat-7-21-srpna-2017-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQumVdovgtNAzUT6QOQea68B8/?wa=WWW17E2%20LE&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENLEG&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2017-32&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat&contract=E21079266&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat. Zdroj: Verlag Dashöfer

17. 8. 2017
Odborné studie o zaměstnávání OZP a lidí v předdůchodovém věku

Asociace samostatných odborů (ASO) zpracovala v roce 2016 několik odborných studií, které identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva. Studie s názvem „Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR“ je zaměřena na postavení osob se zdravotním postižením jako specifického typu znevýhodnění na trhu práce a na podporu zaměstnávání těchto osob ve všech souvislostech. Další studie se zaměřuje na Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce. Studie můžete nalézt na stránkách http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktualni-tema/odborna-studie-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-a11129271. Zdroj: NFOZP

8. 8. 2017
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o tom, že příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen. Zdroj: NRZP ČR

26. 7. 2017
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?

Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, existuje tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Převzetí zadluženého dědictví tak může být pro dědice potenciálně významným rizikem, ve výsledku pro něj může být i majetkově likvidační. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana, spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, také má možnost dědictví odmítnout. Mají-li dědici důvodné obavy z existence značných dluhů zůstavitele, je třeba, aby využívali možnosti své ochrany. Dědici od 1. 1. 2014 odpovídají za dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědictví, které získali, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti, v krajním případě odmítnutím dědictví. Obecně platí, že dědic by se měl rizikovému dědictví bránit soupisem pozůstalosti a předlužené dědictví by měl raději odmítnout. Podrobnější informace najdete v článku na webu http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29612. Zdroj: InternetPoradna

17. 7. 2017
Nadačník

Na stránkách https://nadacnik.cz/ můžete najít souhrnné informace o tom, kde a za jakých podmínek může člověk v nouzi získat pomoc. Vedle informací o pomoci státu se zaměřuje zejména na příspěvky nadací a nadačních fondů. V sekci Rady a návody jsou shrnuty základní sociální dávky, příspěvky zdravotních pojišťoven a důchody. Dále jsou na stránkách uvedeny nadační příspěvky pro různé typy znevýhodnění. Na stránkách lze také najít rady, jak vše vyplnit, co s tím dělat a kam to poslat. Nadace nabízejí pomoc např. rodinám s postiženými dětmi, opuštěným rodičům s dětmi, lidem s nízkými příjmy, lidem se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy, rodinám s dětmi v pěstounské péči, seniorům. Nadačník je velmi jednoduchou a rychlou formou, jak lze získat potřebný nadační příspěvek nebo poradenství. Tým Nadačníku zjišťuje, která nadace podporuje koho, za jakých podmínek, na co přispívá i co je třeba doložit. Sleduje dávky od státu, příspěvky zdravotních pojišťoven i sociální služby, které mohou zájemcům podat pomocnou ruku. Na stránkách Nadačníku si lze stáhnout také manuál „8 kroků, jak úspěšně vyplnit žádost“. Tento manuál najdete také v příloze. Více informací: https://nadacnik.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

jak-uspesne-vyplnit-zadost

17. 7. 2017
Euroklíč si můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích ČR

NRZP ČR realizuje již desátým rokem mezinárodní projekt Euroklíč. Tento projekt osobám se sníženou schopností pohybu zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. V ČR je již osazeno téměř 1 200 eurozámků – např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech, rekreačních zařízeních apod. Každé místo osazené eurozámkem je zařazeno do databáze, která je zveřejněna na webové adrese www.euroklic.cz a průběžně aktualizována. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi nebo jinými onemocněními. Protože jsou moderní veřejná sociální zařízení zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku, mohou si euroklíč zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Euroklíče si v současnosti již můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích. Kontaktní místa v jednotlivých regionech podrobně popisuje přehled uvedený v Časopisu Mosty 3/2017, který si můžete přečíst na stránkách http://www.nrzp.cz/novy-casopis/1692-casopis-mosty-2017.html. Zdroj: Mosty

3. 7. 2017
Život 90 radí: Ubraňte se šmejdům!

Vyjádřili jste po telefonu souhlas s nabídkou prodeje hrnců, matrací, doplňků stravy nebo jiných výrobků? Nejste si toho ani vědomi? O zboží nemáte zájem? Nevíte, jak odstoupit od smlouvy? Informace k této problematice a tipy, jak se bránit, najdete v článku a letáku na stránkách https://www.zivot90.cz/146-novinky/1420-zivot-90-radi-ubrante-se-smejdum. Zdroj: Život 90

26. 6. 2017
Praktické informace (nejen) pro vozíčkáře

Rozcestník, který vytvořila na svých stránkách společnost Meyra, nabízí například informace o tom, jak postupovat při získání pomůcky, přímé odkazy na nadace, které mohou pomoci s financováním kompenzačních pomůcek, na společnosti zajišťující stavbu plošin a výtahů, přestavbu automobilů, kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služby osobní asistence, apod. Uvádí i řadu zajímavých odkazů pro sportovní vyžití a cestování hendikepovaných osob. Rozcestník naleznete na adrese https://www.meyra.cz/rozcestnik-prakticke-informace.html. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě vztahuje i na leteckou dopravu. Co to znamená v praxi, upřesňuje Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který je zveřejněn na webu Ministerstva dopravy. Text průvodce vychází z Dokumentu Evropské konference pro civilní letectví a plně uplatňuje současnou legislativu EU. Dokument je členěn do částí Jak získat potřebné informace, Vaše potřeby, Rezervace, Nástup a výstup, Na palubě, Na konci cesty, Kódy leteckých dopravců. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-leteckou-dopravou-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Důchody budou vyšší a do penze se bude odcházet v 65 letech

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 Kč vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie. Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/do-penze-v-65-letech-senat-schvalil-strop-pro-duchodovy-vek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10. 4. 2017
Ke změně zákona o hmotné nouzi

Od února 2017 se vrací veřejná služba, ale v jiném režimu a zároveň již neplatí benefity pro nezaměstnané dobrovolníky. Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Naopak zvýšit příjem si tyto osoby nemohou prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby, který je definovaný zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolnická služba se již nepovažuje za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Osoby v hmotné nouzi tudíž již nejsou bonifikovány za výkon dobrovolnické služby. Není tedy důvod, aby k organizacím s akreditovaným programem podle zákona o dobrovolnické službě byly posílány osoby v hmotné nouzi z Úřadů práce za účelem zvyšování si dávek na živobytí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/ke-zmene-zakona-o-hmotne-nouzi. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Sociální portál Jihočeského kraje

Nové webové stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje obsahují veškeré základní informace ze sociální oblasti určené pro širokou veřejnost i poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Naleznete zde např. katalog sociálních služeb, nebo informace týkající se seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Sociální portál Jihočeského kraje najdete na stránkách http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Stanovení vzniku invalidity – typický problém

Posouzení zdravotního stavu vycházející z neúplných podkladů, nedostatečné odůvodnění posudku a zejména stanoveného data vzniku invalidity, to jsou typické problémy, s nimiž se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkává. Chybné stanovení data vzniku invalidity ovlivňuje nejen výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro přiznání invalidního důchodu vůbec. Ročně obdrží ochránkyně okolo dvou set podnětů týkajících se invalidních důchodů. Každý desátý končí zjištěním pochybení na straně orgánu sociálního zabezpečení. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/stanoveni-vzniku-invalidity-typicky-problem najdete dva případy, které veřejná ochránkyně práv úspěšně ukončila a kdy se podařilo napravit chyby ve vyplácení invalidního důchodu. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Invalidní důchody

Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Důchodový systém myslí i na lidi se zdravotním handicapem, kteří pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou pracovat nebo nemohou být pracovně činní tzv. na plný výkon. Zákon o důchodovém pojištění, podle kterého úřad postupuje, stanoví podmínky, za kterých je možné invalidní důchod přiznat. Jsou jimi uznaná invalidita a získání určité doby důchodového pojištění. Smyslem invalidního důchodu je alespoň částečně nahradit příjem, o který člověk přijde kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. ČSSZ se setkává s tím, že kolem tohoto tématu panuje řada nejasností. Praktické informace týkající se průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod jsou uvedeny na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vyplacela-v-lonskem-roce-bezmala-426-tisic-invalidnich-duchodu-mesicne nebo na stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Portál pro aktivní seniory

i60.cz je internetový portál, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portále tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa. Na stránkách https://www.i60.cz/senior-finder/ také najdete rozcestník se zajímavými informacemi členěnými do sekcí: Jdu do důchodu, Chci se vzdělávat, Nechci sedět doma, Potřebuji péči, Jsem ve finanční tísni, Chci změnit bydlení, Zemřel/a mi partner/ka, Chci si přivydělat, Zajímavé odkazy. Zdroj: STP v ČR z. s.

16. 3. 2017
Co je to hoax

S hoaxy se všichni setkáváme velmi často. Anglické slovo hoax (čte se houks) v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě tímto slovem nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. Na stránkách http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax si můžete přečíst, jak hoax poznáme. V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností hoax. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v době, kdy jsou již neaktuální. Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si na internetu prohlédnout některý ze seznamů hoaxů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety – pravidel chování na Internetu. Mezi hoaxy patří také falešné prosby o pomoc, fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí a také vyloženě podvodné e-maily, které se z vás snaží získat peníze, nebo podvodné loterie. Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování. Na stránkách http://www.zive.cz/clanky/hoax-lez-nebo-pravda-6-webu-ktere-pomohou-s-jejich-rozlisenim/sc-3-a-184711/default.aspx#part=1 najdete seznam několika webů, které se na vyvracení nesmyslů specializují. Zdroj: Hoax.cz

6. 2. 2017
Poradna při finanční tísni, o.p.s. v Praze se přestěhovala

Nově poradna sídlí na adrese Hvězdova 19, Praha 4 (u metra Pankrác). Poradny při finanční tísni působí i v dalších městech, a to v Ostravě (Vítkovická 1, 702 00 Moravská Ostrava) a v Ústí nad Labem (Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem). Jako výjezdní poradny fungují také v Litvínově (Holešická 248, Litvínov – Janov), v České Lípě (Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa), v Hradci Králové (Třída Karla IV. 430, Hradec Králové), v Plzni (Martinská 2, Plzeň) a v Prostějově (Školní 4, Prostějov). Všechny služby poradny jsou zdarma. Poradna poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Poradna se specializuje také na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnitisen.cz/. Poradenství s dluhy zdarma poskytují také další organizace v dalších městech, např. Asociace občanských poraden: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu, nebo bezplatné právní poradny zřízení Exekutorskou komorou: http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny. Zdroj: Tučňák

26. 1. 2017
Stát jako plátce pojistného na zdravotní pojištění

Plátcem zdravotního pojištění bývá v určitých případech také stát. Zákon o veřejném zdravotním pojištění určuje tři skupiny plátců pojistného na zdravotní pojištění, a to: 1) stát, který platí pojistné za definované skupiny osob, 2) zaměstnavatel, který odvádí pojistné za zaměstnance, 3) pojištěnec, který platí pojistné sám jako OSVČ nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na stránkách http://www.pamprofi.cz/stat-jako-platce-pojistneho-na-zdravotni-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV2flXGzOq09p/?wa=WWW17E3%20MU&uid=CT02951890&e=alena.rihova%40svaztp.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2017-03&utm_content=ENMUP-lexikon&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-lexikon najdete informace o tom, za které pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a jaké skutečnosti musí v této souvislosti pojištěnci hlásit zdravotní pojišťovně. Zdroj: Verlag Dashöfer

26. 1. 2017
Údaje pro oblast sociálního zabezpečení pro rok 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017. Na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/20170105-cssz-informuje-dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2017.htm najdete např. údaje pro výpočet důchodu, nemocenských dávek nebo výši nezabavitelné částky pro dlužníka v případě exekuce. Zdroj: ČSSZ

26. 1. 2017
Až 2,5 milionu domácností čeká výměna televize

Plánujete pořízení nové televize? Možná chvíli vydržte. Mohlo by se vám stát, že koupíte přístroj, který vám za čtyři roky bude k ničemu. Česko se totiž ocitá na prahu další velké televizní změny. Do roku 2020 by se u nás mělo začít vysílat v novém standardu. Místo stávajícího systému DVB-T přejde ČR i svět na systém DVB-T2. Poskytovatelé televizního signálu ale kvůli tomu musejí investovat do nových technologií a diváci pak do pořízení nových televizí či aspoň dokoupení set-top boxů k těm stávajícím. Je přitom důležité, aby se spotřebitelé hlavně ze začátku nenechali napálit a rovnou kupovali přístroje, které zvládají vysílání v DVB-T2 s takzvaným kódováním HEVC. Jiné kódování u nás po roce 2020 nebude fungovat a televize s HEVC kodekem se dnes běžně ještě neprodávají. Začnou se ve větší míře objevovat až na jaře 2017. Přechod na nové vysílání rozložený do čtyř následujících let by měla v nejbližších týdnech definitivně schválit vláda. Více informací najdete na stránkách: http://www.denik.cz/ekonomika/az-2-5-milionu-domacnosti-ceka-vymena-televize-20160127.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange. Zdroj: STP Moravskoslezského kraje

26. 1. 2017
Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout, který připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento návod najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/odchod-do-duchodu-je-dulezity-zivotni-krok-je-vhodne-se-na-nej-pripravit.htm. Najdete zde např. informace, co je dobré zvážit a připravit, než o důchod požádáte, jak, kdy a kde se žádost o důchod podává, nebo jaké doklady se předkládají k žádosti o důchod. Stáhnout si zde také můžete aktuální Příručku budoucího důchodce. Zdroj: STP Štětí

17. 1. 2017
Jak si stěžovat na poskytování sociální služby?

Leták s podrobným postupem pro své občany vydalo město Kolín v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Leták v elektronické podobě se nachází na stránkách Městského úřadu Kolín: http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_60_let-ek%20pro%20st-uyznosti_-e.1.jpg. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč – na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24019 najdete aktuální leták k minimální mzdě. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji. Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2017-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Statistická publikace – Senioři v čase

Český statistický úřad vydal publikaci, která se zaměřuje na srovnání údajů z Výběrového šetření pracovních sil o zaměstnanosti a vzdělání seniorů v letech 2000 a 2015. Publikaci najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2016. Zdroj: Diakonie ČCE

6. 1. 2017
Zemřel vám někdo blízký a vy řešíte, jak se postarat o praktické záležitosti?

Zemřel vám někdo blízký a vy místo truchlení musíte už pár dní po pohřbu začít řešit účty, složenky a platby. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Jinak byste se mohli dostat ještě do mnohem nepříjemnější situace a třeba zadlužit celou rodinu. Na stránkách http://www.nastarakolena.cz/ najdete několik článků, které vám poradí krok za krokem, jak si jednotlivé finanční a majetkové záležitosti pohlídat. Najdete zde např. informace, jak je to s pozůstalostním důchodem, pojistkou, mobilem po zemřelém, bankovním účtem, apod. Zdroj: NaStaráKolena.cz

12.12.2016
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Pro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kromě toho je možné si ji zdarma stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. Pokud by vás publikace zajímala, můžete si ji stáhnout na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů

ČSSZ vydala podrobnější informace ke zvýšení důchodů v roce 2017. Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 110 Kč (z 2 440 Kč na 2 550 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 2,2 %. Valorizují se i tzv. dílčí důchody a zvyšují se také příplatky k důchodům. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-zajisti-valorizaci-bezmala-35-milionu-vyplacenych-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
Průvodce sociálními službami pro seniory

Cílem internetového průvodce, který připravil Domov pro seniory Elišky Purkyňové, je podrobně seznámit seniory se sociálními službami určenými pro seniory, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují s běžnými životními úkony pomoc jiné osoby. Není vždy snadné vybrat pro konkrétního seniora tu nejvhodnější službu. Proto vám průvodce poradí, co vám která služba může nabídnout, co můžete požadovat a jakým úskalím budete případně čelit. Průvodce vám v sekci Otázky a odpovědi také nabízí prostor pro vaše dotazy a připomínky. Průvodce najdete na stránkách http://www.dsepurkynove.cz/pruvodce/diar.html. Zdroj: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

12.12.2016
Informace pro rodinné pečující

Na stránkách České alzheimerovské společnosti najdete zajímavé informace týkající se péče o lidi s demencí. Pro rodinné pečující zde najdete informace o příznacích demence, tipy pro pečující, informace o péči o sebe nebo o tom, kde hledat pomoc. Více informací najdete na stránkách http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/. Zdroj: Česká alzheimerovská společnost

5.12.2016
Mýty o „znaku vozíčkáře“

V přiloženém článku z časopisu Vozka najdete informace vztahující se k používání parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením. Dočtete se, jestli můžete mít znak vozíčkáře za sklem auta kdykoliv, jestli musíte mít dálniční známku, jestli musíte platit parkovné, jestli vám můžou označené auto odtáhnout. Tato problematika byla zpracována také v článku na stránkách: http://vozickar.com/nastrahy-vyuzivani-parkovaci-karty-u-nas-a-v-zahranici/. Zdroj: Vozka

Znak vozíčkáře

5.12.2016
Zvýšení důchodů od 1. 1. 2017

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují od lednové splátky důchodu v roce 2017. Zvýšení bude následující: 1) základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy i výše důchodů, se zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 2) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Kalkulačku pro výpočet valorizace důchodu najdete např. na stránkách: https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Řidičské průkazy a lékařské prohlídky řidičů – seniorů

Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodu časového omezení zdravotní způsobilosti podle zákona. Řidiči nad 65 let musejí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Lékař nesmí tajit, že řidič onemocněl. Spousta českých řidičů má vady zraku, aniž by o tom měli v řidičském průkazu či ve zmíněném potvrzení záznam. Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce ověřit, jak na tom řidič zdravotně je, a v případě pochybností ho poslat na vyšetření k očaři, kardiologovi či psychologovi. Teprve na základě jejich vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit, nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že jeho pacient – řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných omezeních, či zákazu řízení. Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Na prohlídku se musí dostavit nejdříve půl roku před danými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Cena za prohlídku není pevně stanovena, ale pohybuje se kolem 300 Kč. Po prohlídce dostane řidič potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řízení. Toto potvrzení musí senior vozit u dokladů ke svému vozu při každé jízdě a na požádání jej předložit policejní kontrole. Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole lékařské potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte-li na něj v roce 2017 nárok

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu. Na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zvazujete-odchod-do-starobniho-duchodu-zjistete-mate-li-na-nej-v-roce-2017-narok najdete podrobnější informace o tom, kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku, informace o orientační výši důchodu, desatero „novopečeného důchodce“ a co se v roce 2017 mění – základní výměra a redukční hranice pro výpočet důchodu. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Helpnet.cz

5.12.2016
Vyšla publikace Důchody II

Veřejný ochránce práv vydal novou publikaci z řady Stanoviska, už čtrnáctou v pořadí, zaměřenou tentokrát na důchody. Odborné i širší veřejnosti se tak dostává uceleného a srozumitelného výkladu práva důchodového pojištění, doplněného o analýzu konkrétních případů, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v uplynulých osmi letech. Jednotlivé kapitoly publikace se věnují dopadům legislativních změn. Pro větší názornost a lepší pochopení jsou ilustrovány konkrétními případy a problémy, které ochránce řešil ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Publikace je určena především orgánům sociálního zabezpečení, správním soudům a těm, kdo poskytují právní pomoc žadatelům o důchod (advokáti, nevládní organizace). Využijí ji ale i ti, kdo si sami vyřizují důchodové záležitosti. Publikace je v elektronické podobě k dispozici ve formátu PDF na stránkách http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/sborniky-stanoviska/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.12.2016
Změna zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete přestup k jiné zdravotní pojišťovně, můžete vždy o přeregistraci žádat buď mezi 1. lednem až 31. březnem – potom změna pojišťovny platí od 1. července, nebo můžete o přeregistraci žádat mezi 1. červencem až 30. zářím – potom změna pojišťovny platí od 1. ledna. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny v roce 2017 tedy jsou: při podání žádosti o přeregistraci od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 7. 2017, při podání žádosti o přeregistraci od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2018. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Více informací: https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz/. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Změny jízdních řádů Českých drah: mírné zdražení jízdného a nový způsob prokazování nároku na slevu pro důchodce

V příloze najdete dokument týkající se změn v železniční dopravě. České dráhy představily novinky v dálkové železniční dopravě v novém jízdním řádu, který začne platit od 11. prosince 2016. Významných změn se dočkají pasažéři mířící na jih Čech nebo do Zlínského kraje. Na nový způsob prokazování nároku na slevu se musí připravit důchodci. Všechny cestující pak čeká mírné zdražení jízdného. Zdroj: STP Štětí

Informace ČD

5.12.2016
Brožura Chci zůstat doma

Brožuru vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožuru si můžete v elektronické podobě stáhnout ze stránek http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.11.2016
Úřad práce přispívá na dojíždění v celé ČR

Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování. O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Zároveň musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. Možnost požádat o příspěvek na dojíždění mají i lidé, kteří o práci přišli či o ni přijdou v důsledku hromadného propouštění. Příspěvek bude ÚP ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí. Nově bude možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP ČR může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/28302. Zdroj: MPSV ČR

16.11.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu, k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si lze stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-vydalo-statistickou-rocenku-z-oblasti-prace-socialnich-veci-2015. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Pracujete při důchodu? Můžete se požádat o jeho navýšení

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce, podané nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pracujete-pri-duchodu-o-jeho-navyseni-si-muzete-zadat-jiz-po-360-odpracovanych-dnech. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 000 Kč

MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje o jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. Vláda tím splnila dohodu s NRZP ČR z jara loňského roku. Nyní se NRZP ČR ještě bude snažit určitým způsobem navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto zaměstnavatelům. Tiskovou zprávu najdete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/28020. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2016
O stomiích pro laické pečující

Ve spolupráci Diakonie ČCE a Nemocnice u svaté Anny v Brně bylo natočeno padesátiminutové instruktážní video o ošetřování stomií. Bude sloužit laickým pečujícím. Diváci se seznámí s nejrozšířenějšími stomiemi, které jsou vytvořeny na průdušnici, žaludku, tenkém i tlustém střevě a v oblasti ledvin a močových cest. Získají řadu informací o tom, jak zacházet s pomůckami, jaké zásady platí pro ošetřování a převazování stomií, jak mohou předcházet a řešit komplikace nebo kam je možné se obrátit o rady. DVD s filmem je součástí příručky Martiny Kalábové Rady k ošetřování stomií, která je už sedmou příručkou edice Rady pro pečující. Příručku i video najdete na webu Pečuj doma.cz na adresách: http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/ a http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Jak mohou volit lidé se zdravotním handicapem

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Za určitých okolností je také možné hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Další podrobnosti o způsobu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-mohou-volit-lide-se-zdravotnim-handicapem. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4.10.2016
Péče o blízké se započítává do nároku na důchod

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdělečně činní) a neodvádějí pojistné. A právě péče o osoby závislé je jednou z nich. Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli nehraje (toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky). Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pece-o-blizke-se-zapocitava-do-naroku-na-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Během září ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“, tentokrát ročníkům narození 1955 a 1958

Více než 100 tisíc lidí předdůchodového věku obdrží přehled dob důchodového pojištění. Ve druhé polovině září ho mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958 začne rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu budou mít možnost v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta. Přehled dob důchodového pojištění obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zaslané údaje mohou lidé využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu. Stačí je podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-zari-cssz-opet-bezplatne-zasle-prehledy-duchodoveho-konta-tentokrat-rocnikum-narozeni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

30.8.2016
Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu “Neuzavírejte se mezi čtyři stěny” vznikla publikace Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ji nabízí zdarma spolkům, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením. Brožura se zabývá základními informacemi o úvěrech, kreditních a debetních kartách, úrocích a podobně. Jejím autorem je Ing. Patrik Nacher, který již dlouhá léta provozuje server www.bankovnipoplatky.com. K dispozici je téměř 2000 výtisků brožury. Zájemci o ni mohou napsat na e-mailovou adresu j.vrchotova@nrzp.cz. Paní Jitka Vrchotová zajistí odeslání požadovaného počtu výtisků, a to zcela zdarma. Zdroj: NRZP ČR

30.8.2016
Zajímají vás podrobné údaje z důchodové oblasti? Najdete je ve statistické ročence ČSSZ za loňský rok

Statistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm. Obsahově navazuje na předchozí ročníky. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Například v kapitole o vyplácených důchodech jsou uvedeny informace o tom, kolik bylo k 31. 12. 2015 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Informace o invaliditě rozšiřují údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zajimaji-vas-podrobne-udaje-z-duchodove-oblasti-najdete-je-ve-statisticke-rocence-cssz-za. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2016
Co dnes vyžadují personalisté?

E-booky o pohovorech ve firmách a nezisku, tipy k sestavení životopisu a motivačního dopisu zpracovala Petra Drahoňovská. Nevidomí či slabozrací uchazeči o práci by mohli uvítat audioverzi (zdarma). E-booky i audioverze jsou zdarma k dispozici na http://www.nejlepsizivotopis.cz/#!e-book-recruitment-hacking/cjg9. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

8.8.2016
Novela vyhlášky týkající se přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči

Od 1. 9. 2016 bude účinná novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. V přiložené vyhlášce jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Je důležité tuto vyhlášku podrobně znát, pokud chcete podávat odvolání či správní žaloby v případech, kdy posuzující orgán nepostupoval v souladu s touto vyhláškou a neposoudil nárok na příspěvek na péči správně. Zdroj: NRZP ČR

Novela_vyhlasky_505 2006

25.7.2016
Na „příspěvek na dojíždění“ od Úřadu práce dosáhne více lidí

Příspěvek na podporu regionální mobility poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí. ÚP ČR příspěvek poskytuje čtvrtý měsíc v pěti krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Nově o něj mohou žádat i nezaměstnaní z Královehradeckého regionu. O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/na-prispevek-na-dojizdeni-dosahne-vice-lidi. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2016
Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf najdete tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely. Zároveň popisuje, které doklady je k tomu potřeba doložit, a které osoby takto mohou být považovány za osoby blízké, vykonávající péči. Materiál poskytuje důležité informace těm, kteří se rozhodnou pečovat o osobu blízkou. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2016
Příspěvek na péči zvýší Úřad práce ČR příjemcům automaticky

Od 1. 8. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o sociálních službách. Od tohoto data se zvyšují příspěvky na péči o 10 %. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1575-informace-c-69-2016-postup-pri-zvyseni-pnp-o-10-.html najdete důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 by měl každý příjemce příspěvku na péči obdržet poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. Informace o zvýšení příspěvku na péči najdete také na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/prispevek-na-peci-zvysi-urad-prace-cr-prijemcum-automaticky. Zdroj: NRZP ČR a Helpnet.cz

1.7.2016
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Pokud by vás tento dokument zajímal, najdete ho na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/26520. Zdroj: NRZP ČR

16.6.2016
Správný předpis zdravotnických prostředků lékaři

Právník NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka připravil rozsáhlý materiál o správném předpisu zdravotnických prostředků lékaři, s důrazem na souběh zdravotnických prostředků u jednoho pojištěnce. Tento postup byl připraven pro Českou lékařskou komoru, která jej ve zkrácené verzi umístila na svůj web a otiskla ve svém časopisu. NRZP se domnívá, že tento materiál by měl znát každý ošetřující lékař, ale i každý pojištěnec, který potřebuje předepisovat takové prostředky. Nenechte se prosím mýlit tím, že JUDr. Zdeněk Žižka ukazuje problém především na invalidních vozících. Jednotlivé rady a postupy se vztahují na všechny zdravotnické prostředky, které předepisují odborní nebo praktičtí lékaři. Dokument najdete v příloze. Zdroj: NRZP ČR

Spravny_predpis_zdravotnickych_prostredku

10.6.2016
Doporučení pro bezpečné používání internetového bankovnictví

V souvislosti s rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb elektronického bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti samotný klient. K obsluze bankovního účtu jsou v současné době využívány nejen počítače, ale také tablety a mobilní telefony tzv. SmartPhony. ČNB tedy zveřejnila doporučení, na co si při používání elektronického bankovnictví dávat pozor. Tato doporučení najdete na stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_el_bankovnictvi.html. Zdroj: ČNB

10.6.2016
Senior ombudsman: Nové publikace pro pomoc seniorům

Sdružení českých spotřebitelů vydává aktualizovaná vydání publikací z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory, zaměřené na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. V rámci kampaně nazvané Senior ombudsman SČS nabízí seniorům konkrétní pomoc s cílem zprostředkovat souhrn informací, týkajících se lidských a ekonomických práv, zejména v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů; upozorňuje seniory na hlavní rizika, která nás v běžném životě mohou čekat, jak se jim vyvarovat, kde najít pomoc. K tomu slouží webové stránky http://www.seniorombudsman.cz/, navíc vydává SČS publikace, např. „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců, „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ obsahující rady a tipy pro bezpečný nákup v e-shopech. Publikace jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě a jsou šířeny prostřednictvím kontaktních míst Sdružení českých spotřebitelů, seniorských organizací či na seminářích finančního vzdělávání. Pro zájemce jsou poskytovány zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

23.5.2016
Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

Každý s trvalým pobytem v České republice se účastní veřejného zdravotního pojištění a s tím se pojí i povinnost platit pojistné zdravotní pojišťovně. V určitých životních situacích je plátcem pojištění stát. Aby však stát za pojištěnce platil, musí nejprve proběhnout řetězec oznámení, na jehož počátku přitom zpravidla stojí sám pojištěnec. Pokud on sám aktivně neoznámí pojišťovně změny, riskuje vznik dluhu na pojistném. Veřejná ochránkyně práv proto radí: Ve vlastním zájmu kontaktuje zdravotní pojišťovnu vždy, když se změní vaše životní situace (začnete pečovat o nemohoucího blízkého, evidujete se na úřadu práce, začnete pobírat rodičovský příspěvek apod.). Předejdete tak pozdějším problémům a dluhům na pojistném. Pamatujte, že u zdravotního pojištění se aktivní přístup vyplácí. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/oznamujte-zdravotni-pojistovne-zmeny-predejdete-problemum. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2016
Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců?

Další publikaci z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. I když ne všichni podomní prodejci jsou nepoctiví, často dnes klepou na dveře hlavně důchodcům lidé, kteří se neštítí je podvést či být na ně hrubí, pokud nepodepíší smlouvu. Jde o obchodníky vycvičené v prodeji, kteří jsou stále důmyslnější a používají psychologický nátlak. Publikace poskytuje rady a tipy, jak se těmto praktikám bránit včetně informací o možnostech odstoupení od smlouvy. Publikace je kromě tištěné verze dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách SČS: http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php a je poskytována zdarma. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.5.2016
Konference INSPO 2016 nabízí videozáznamy všech přednášek

Šestnáctý ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami navštívilo 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha 345 účastníků a účinkujících. Ti, kteří se nemohli z různých důvodů konference zúčastnit, mají nyní možnost zhlédnout všechny přednášky na videozáznamech, které zpracovali pracovníci střediska Teiresiás. Kromě pohledu na prezentaci obsahují záznamy také pohled na přednášejícího, dále na tlumočníka do znakového jazyka a jsou opatřeny i skrytými titulky, které si mohou nastavit zájemci se sluchovým postižením. Všech 23 přednášek je vystaveno na stránkách konference INSPO: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2016. Kdo by se chtěl dozvědět o přednesených tématem více, najde zde také příspěvky s podrobnějšími informacemi, které přednášející napsali pro sborník konference. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

V článku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) najdete např. informace o tom, jestli si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jestli existuje omezení jakou práci můžete vykonávat a jaké výše výdělku můžete dosahovat, jaká platí omezení pro příjemce předčasného starobního důchodu, jestli je nutné při dosažení důchodového věku ihned odejít do důchodu. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz. Zdroj: Hepnet.cz

15.4.2016
Veřejná ochránkyně práv – výroční zpráva za rok 2015

Ochránkyně ve výroční zprávě informuje o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů. Ve výroční zprávě můžete např. najít stanovisko, že za příliš dlouhé řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením mají lidé právo na odškodnění, nebo že dobu zaměstnání pro výpočet důchodu mohou potvrdit i svědkové, pokud žadatel nemá k dispozici písemné doklady o zaměstnání. Více informací a výroční zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/verejna-ochrankyne-prav-v-roce-2015-vic-problemu-rodin-s-detmi-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, pomůže rychle se zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách http://slovnik.mpsv.cz/. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli je nárok na invalidní důchod závislý pouze na zdravotním stavu, • jestli invalidní důchod náleží doživotně, • jestli ten, kdo pobírá invalidní důchod, nesmí pracovat, • jestli se doba, po kterou se pobírá invalidní důchod, započítává do důchodu, • jestli částka invalidního důchodu je pevně stanovena, nevypočítává se, • jestli když invalidní důchodce pracuje a onemocní, nemá nárok na nemocenské, • jestli příjemce invalidního důchodu musí každý rok absolvovat kontrolu zdravotního stavu, • jestli stále ještě existuje invalidní důchod plný nebo částečný. Podrobné informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-3-invalidni-duchody. Více informací o podmínkách nároku na invalidní důchod a jeho výši lze získat na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Praktické informace týkající se postupu a průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod přináší leták Kdy a jak žádat o invalidní důchod. Práva a povinnosti občana, který najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/letaky/. V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody

Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli se vdovský nebo vdovecký důchod přiznává automaticky, • jestli se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje získání potřebné doby pojištění, • jestli je společné bydliště manželů nutné pro přiznání pozůstalostního důchodu, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo, • jestli vdovský a vdovecký důchod náleží ve stejné výši jako přiznaný důchod, který pobírala zesnulá osoba, • jestli i družce či druhovi a registrovaným partnerům může být přiznán vdovský či vdovecký důchod, • jestli po zániku nároku na pozůstalostní důchod už nikdy nemůže dojít k jeho obnově, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží i po novém sňatku, • jestli příjemce vdovského/vdoveckého důchodu smí pracovat pouze na částečný úvazek, • jestli nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne, jen pokud manželství trvalo určitou dobu, • jestli ten, kdo již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva. Podrobné informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-4-vdovske-vdovecke-duchody. Vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu poskytnou vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ, call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860 nebo klientského centra při pražském ústředí ČSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1 a 2: Starobní důchody, část I a II

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětlí v rámci informační akce. První díl informací o starobních důchodech pojednává např. o započítávání let odpracovaných před rokem 1986, minimální výši důchodu, doplacení doby důchodového pojištění, započítávání práce na dohodu nebo jestli důchod musí ve stáří dostat každý. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-1-starobni-duchody-cast-i. Druhý díl informací o starobních důchodech pojednává např. o vykonávání dvou výdělečných činností souběžně, snížení důchodu kvůli neschopence, přechodu do starobního důchodu z důchodu invalidního nebo o změnách již přiznaného starobního důchodu. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-2-starobni-duchody-cast-ii. Řadu praktických informací se „budoucí důchodci“ dozvědí z Příručky budoucího důchodce pro rok 2016, která je v tištěné podobě k dispozici na OSSZ a v elektronické verzi na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Specifické situace je vždy vhodné řešit s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
NRZP varuje před zneužitím euroklíče

NRZP CR informuje, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři, a nabízí jim výměnu zámkové vložky u vstupních dveří. Firma Groziskon s. r. o., jejímž jednatelem je Pan Martin Pšenička, zneužil letáků na euroklíč a snaží se vnutit lidem montáž nové zámkové vložky, která však není eurozámkem. Za prodej zámků a jeho montáž si účtuje nesmyslných 11 000,- korun. K těmto nabídkám využívají historky o vyloupených bytech ve vedlejších domech či vchodech a zaštiťují se právě našimi letáky euroklíče. NRZP varuje, že se jedná o podvodné jednání, o čemž svědčí i řada stížností, které najdete v poradně dTestu na tomto odkazu: https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech. NRZP zdůrazňuje, že eurozámek není v žádném případě určen do vstupních dveří jednotlivých bytů, případně do vstupních dveří jednotlivých domů, a to proto, že jedním klíčem by bylo možné dostat se do každého bytového domu či bytu. Eurozámky se zásadně montují na dveřích sociálních zařízení, do budov, které jsou veřejností užívány, jako jsou například sociální zařízení v obchodních centrech, nádražích, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a podobně. Dále jsou tyto zámky montovány do zdviží a schodišťových plošin, a to zase zásadně pouze u budov veřejností užívaných, nikoliv u bytových domů či bytů. Pokud by se vám někdo snažil vnutit výměnu zámkové vložky s tím, že vám bude ukazovat leták euroklíčů, NRZP doporučuje v každém případě ho odmítnout a případně na něj zavolat Policii ČR. NRZP ČR v současné době připravuje trestní oznámení na tuto firmu pro zneužití jejich materiálů a názvu euroklíč. Zdroj: NRZP ČR

1.4.2016
Úřady práce začnou od dubna vyplácet dávku na dojíždění za prací

O podporu mohou požádat ti, kteří jsou bez místa víc než rok a žijí v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Dostat ji mohou ale i lidé, kteří přišli o zaměstnání při hromadném propouštění. Podle vzdálenosti mohou získat 1000 až 3500 korun měsíčně. Příspěvek je pro lidi, kteří vydělávají méně, než je průměrná mzda v zemi. Ta loni za první tři čtvrtletí činila 25.903 korun. Dávku člověk dostane tehdy, pokud si najde práci na dobu neurčitou. Podporu mu úřad vyplatí ale i v případě, že místo bude mít na dobu určitou, a to delší než rok. Více informací: http://www.pamprofi.cz/prispevek-na-dojizdeni-do-prace-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEka2tkULBO8hJWcEWLDBR_98/?e=alena.rihova%40svaztp.cz&wa=WWW16E3%20MU&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni&contract=E21079262&uid=CT02951890&utm_name=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2016
I přes kratší dobu pojištění je šance na důchod, ale jen při dosažení vyššího věku

Zákonné podmínky pro získání nároku na starobní důchod mají několik variant. Podmínkou pro získání důchodu je vždy i splnění stanovené doby sociálního pojištění. Standardní doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje z původních 25 až na 35 let. Do této doby se započítává jak doba pojištění (získaná zpravidla z titulu zaměstnání či podnikání), tak i náhradní doby pojištění, jako např. péče o dítě do 4 let věku, doba péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby, doba vojenské služby, evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj. Existují ale i případy, kdy ČSSZ přizná starobní důchod i při kratší době pojištění. Podrobnější informace a příklady situací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-i-pres-kratsi-dobu-pojisteni-je-sance-na-duchod-ale-jen-pri-dosazeni-vyssiho-veku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10.3.2016
Politika přípravy na stárnutí v České republice

Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje Evropy i České republiky. Rodí se méně dětí a lidé se dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob, podle předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři zhruba třetinu celé české populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikaci si můžete stáhnout z webu http://www.mpsv.cz/cs/24451. Zdroj: Helpnet.cz

25.2.2016
Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. zveřejnil na svých webových stránkách přehled bonusů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016. Informace naleznete na stránkách http://civilky.cz/aktuality/2016/02/prehled-bonusu-zdravotnich-pojistoven-v-roce-2016/. Zdroj: SPCCH v ČR, z.s.

25.2.2016
Novela předpisů o silničním provozu – pěší a osoby se zrakovým postižením

Místní organizace Štětí nám přeposlala upozornění na novelu předpisů o silničním provozu, týkající se také pěších a osob se zrakovým postižením. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Novela předpisů o silničním provozu pěší a zrakově post.

5.2.2016
ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos

Od července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu. Informace o kontech pojištěnců v roce 2016 obdrží předdůchodové ročníky, muži ročníku narození 1955 a ženy narozené v roce 1958. ČSSZ navíc plánuje zpřístupnit elektronické služby ePortálu i těm klientům, kteří nevlastní datové schránky. Více informací naleznete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-automaticky-rozesle-prehledy-dob-pojisteni-vybranym-rocnikum-i-letos. Zdroj: Helpnet.cz

28.1.2016
Telekomunikační akademie

Český telekomunikační úřad pořádá pro zájemce školení, na kterých účastníky seznamuje s tématy týkajícími se telefonních služeb, např. jak je možné reklamovat vyúčtování, jak si vybrat vhodný tarif, kdy a za jakých podmínek je možné odstoupit od smlouvy, kolik se platí za volání na tzv. barevné linky, apod. V příloze naleznete letáky a prezentaci z tohoto školení. Pokud byste měli zájem o uspořádání tohoto školení ve vaší organizaci, můžete kontaktovat paní Terezu Špinkovou, tel. 224 004 873, 773 611 589, e-mail: spinkovat@ctu.cz. Jedná se o zajímavé školení, které už např. proběhlo v místní organizaci Praha 11. Zdroj: STP v ČR z. s.

barevne-linky Cenová zvýhodnění volání pro OZP a seniory

prezentace ČTÚ 3 reklamace-sluzeb

22.1.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2014

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Slovník sociálního zabezpečení

Publikaci vydalo MPSV společně s ČSSZ a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Cílem slovníku je vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku je k dispozici na MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Elektronickou verzi najdete na webu http://www.mpsv.cz/cs/19871. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Vychází aktuální verze Rádce pacienta

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Rádce obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty. Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. Ve třetím vydání Rádce pacienta můžete nově nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, a jiné. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/vychazi-aktualni-verze-radce-pacienta. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Publikace „Určitě si poradíte“

Jedná se o průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás. Průvodce postupně vychází v jednotlivých krajích České republiky v knižní podobě a postupně také vzniká i elektronická interaktivní podoba průvodce na internetu. Publikace řeší ty nejběžnější situace (nástup do nemocnice, propouštění z nemocnice, péče o sebe nebo své blízké a umírání), dává odpovědi na základní otázky a navádí čtenáře na ty služby, výrobky nebo instituce, které mu v dané situaci pomohou. Publikace pro jednotlivé kraje si můžete prostudovat na stránkách http://www.urcitesiporadite.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2015
Instrukce k provádění sociálního šetření

NRZP ČR na svých stránkách www.nrzp.cz zveřejnila instrukce MPSV týkající se postupu při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči a v rámci řízení o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce č. 5/2015 upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. Instrukce č. 6/2015 upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce. Konečné znění však NRZP nemohla nijak ovlivnit. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

30.10.2015
Vyšla publikace Praktické informace pro klienty ÚP ČR

Úřad práce ČR vydal aktualizovanou verzi informační brožurky Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Dozvíte se v ní např. co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí, jak správně napsat životopis, co je třeba k zahájení podnikání nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. Jednotlivé agendy jednoduše vysvětlují také nové přehledné letáky. Materiály si zájemci mohou stáhnout na webu ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky. Brožurku najdete také v příloze. Brožurka i letáky jsou k dispozici také na kontaktních pracovištích ÚP ČR. Zdroj: Helpnet.cz

Praktické informace pro klienty ÚP ČR

30.10.2015
Publikace Určitě si poradíte

Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace, která poskytne široké veřejnosti jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, jež vznikají v důsledku nemoci, handicapu, úrazu, věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí ztrátu či omezení soběstačnosti. Publikace Určitě si poradíte jednoduchým a návodným způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální nebo zdravotní oblasti zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc. Publikaci si můžete zdarma vyzvednout na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje a na další 27 výdejních místech v celém kraji, které jsou uvedeny v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Výdejní místa publikace Určitě si poradíte

30.10.2015
Informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) a příspěvku na mobilitu

V příloze najdete informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP a příspěvku na mobilitu z 16.10.2015. Zdroj: NRZP ČR

Informace NRZP ČR

12.10.2015
Od 1. října 2015 možnost online objednávání ke konzultacím v klientském centru ČSSZ v Křížové v Praze na Smíchově

Novou službu občanům zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidé si mohou online objednat termín konzultací v důchodových záležitostech v klientském centru při pražském ústředí v Křížové ulici. Odkaz na novou službu najdou klienti na webových stránkách ČSSZ: http://objednani.cssz.cz/index.php?akce=act_klientske_centrum. Klienti si snadno sami zjistí volné a jim nejlépe vyhovující termíny. Budou se moci online objednat buď k obecným důchodovým konzultacím, nebo ke konzultacím týkajících se informativního výpočtu důchodu (obecné důchodové konzultace: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h., informativní výpočet důchodu: úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 h., pátek 8:00 – 13:00 h.). Telefonické objednávání na čísle +420 257 062 869 zůstává zachováno, a to každý pracovní den od 8:00 – 12:00 h. Telefonické objednávky se však od října budou přijímat v omezeném množství a na volné termíny, které nebudou obsazené pro online objednávky. Poskytování služeb a informací je bezplatné, týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. ČSSZ rovněž nabízí klientům možnost online objednání termínu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Služba online objednání na pracoviště je k dispozici na webové adrese objednani.cssz.cz. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/22091. Zdroj: MPSV

12.10.2015
Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?

Diakonie ČCE vydala novou příručku s názvem „Jsem tady ještě doma?“, která obsahuje praktické a srozumitelné informace o tom, jak přizpůsobit domácnost, v níž žije senior. Brožura je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, kterým se Diakonie snaží reagovat na celkové stárnutí populace, na nedostatek služeb pro seniory a především na přání většiny lidí zůstat co nejdéle doma. Publikace má za úkol informovat širokou veřejnost o některých možnostech, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí a soběstačností a mohli tak zůstat ve svém přirozeném prostředí. Příručka přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariéry, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. V neposlední řadě příručka informuje o pomocných službách a možnostech, kde získat finanční příspěvky. Brožuru si můžete zdarma stáhnout na http://www.dustojnestarnuti.cz/bydleni/projekt-jsem-tady-jeste-doma/. K dispozici je také v tištěné podobě. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Vzniká mapa, kde lze “na obecním“ zadarmo natrhat ovoce či bylinky

Čistě z nadšení sběračů vznikla iniciativa Na ovoce, která začala mapovat veřejně přístupná místa s ovocnými dřevinami, lesním ovocem či bylinkami. Svými úlovky může do mapy přispět kdokoliv a sdílet tak s ostatními cenné informace, kam zajít třeba na jablka či švestky pro svoji potřebu. Na webových stránkách https://na-ovoce.cz/cs/ najdete mapu, na které si můžete najít místa ve svém okolí, kde je možné plody sbírat. Přesto to neznamená, že se můžete vrhnout na ovoce každého stromu, keře či koberce bylin, které rostou někde volně u cesty. Váš dojem, že nikomu nepatří a vy neděláte nic špatného, může být mylný, i kdyby šlo o veřejné prostranství. Proto se doporučuje dopředu zjistit, kde je sběr možný. Než se pustíte do sklizně, obraťte se nejprve na příslušný obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace apod., zda je to vůbec možné. I stromy podél cesty nebo starý ovocný sad mohou být pronajaty nebo svěřeny do péče jiným subjektům a nelze tam tedy ovoce samovolně sbírat. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kde-natrhat-bylinky-a-ovoce-mapa-dn5-/hobby-domov.aspx?c=A150330_000904_hobby-domov_mce

14.9.2015
Co dělat, když praktik odmítá navštívit seniora doma?

Na kurzech Diakonie ČCE pro pečující i v poradnách se stále častěji opakuje dotaz, co dělat, když praktický lékař odmítá navštívit seniora doma. Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů u seniorů v posledních letech, podle údajů VZP, klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Centrum pro podporu laické péče (CPLP) Diakonie ČCE požádalo právničku Mgr. Radku Pešlovou o zodpovězení výše uvedeného dotazu. Ta mimo jiné uvádí, že lékař je k návštěvní službě povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou, a to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. Další podrobnější informace a doporučení najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-delat-kdyz-praktik-odmita-navstivit-seniora-doma. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Vychází Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. Reaguje tak na zprávy v médiích o příkladech špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Dokument má plnit několik cílů: 1) pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat; 2) motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory; 3) stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR. Doporučený standard je zdarma přístupný veřejnosti, a to i v elektronické podobě na: http://www.apsscr.cz/files/files/Doporu%C4%8Den%C3%BD%20standard_FINAL.pdf. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/minimalni-mzda-se-od-ledna-zvysi-na-9-900-korun. Zdroj: Helpnet.cz

19.8.2015
Úřad práce ČR varuje před podvodníky

V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR setkali s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci některých firem vydávali za sociální pracovníky ÚP ČR. Poté, co je lidé vpustili do svých příbytků, vyšlo najevo, že se z nich snaží vymámit prostřednictvím „výhodné“ koupě peníze. Úřad práce ČR proto apeluje na veřejnost, aby do bytů nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Zaměstnanci Úřadu práce se v rámci sociálních šetření, popřípadě šetření v místě, vždy prokazují služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu, a jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisů. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-varuje-pred-podvodniky. Zdroj: Helpnet.cz

13.7.2015
Několik užitečných rad pro bezstarostnou dovolenou v Evropě

Chystáte se na dovolenou do některé ze zemí EU? Na stránkách http://p12.helpnet.cz/nekolik-uzitecnych-rad-pro-bezstarostnou-dovolenou-v-evrope najdete několik rad, které se na cestách po Evropské unii mohou hodit. Běžné věci jako je telefonování, ošetření v rámci veřejného zdravotnictví nebo práva cestujících by pro vás neměly být překážkou. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

2.7.2015
Během léta ČSSZ vybraným ročníkům rozešle přehled dob důchodového pojištění

Automaticky, aniž by museli žádat, rozešle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Budou rozesílány postupně během několika týdnů formou obyčejné poštovní zásilky a vlastníkům datových schránek bude přehled zaslán do datové schránky. ČSSZ touto aktivitou vychází vstříc lidem, kterým se blíží důchodový věk, a je pro ně prospěšné, když se o své důchodové nároky začnou zajímat v předstihu. Tímto krokem mohou přispět k rychlejšímu vyřízení své budoucí žádosti o důchod. Lidé získají přehled o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Více informací na http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-leta-cssz-vybranym-rocnikum-rozesle-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni. Zdroj: Helpnet.cz

2.6.2015
U starobních důchodů lidé nejčastěji napadají jejich výši

V souvislosti se starobními důchody se lidé často obracejí na veřejnou ochránkyni práv s nejrůznějšími problémy, nejčastěji napadají výši důchodu. Odpovědi ochránkyně na nejčastější dotazy ohledně důchodů najdete na stránkách http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/duchody-nejcastejsi-dotazy/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

25.5.2015
Senioři v rizikových tržních vztazích – jak se bránit a ochránit?

V letošním roce vydává Sdružení českých spotřebitelů za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu další dvě publikace v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory. Tentokrát jsou zaměřeny na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. Od roku 2014 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu spotřebitele, která umožňuje větší kontrolu nad praktikami při předváděcích akcích, pro jejichž aktéry se již neodmyslitelně vžilo nechvalné pojmenování „šmejdi“. Jejich vynalézavost ovšem nezná hranic – převlékají kabáty a vymýšlejí jiné způsoby, jak seniory oklamat a okrást. K tomu, jak se v jejich nových praktikách zorientovat, může seniorům posloužit nová publikace „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců. Druhá publikace s názvem „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ se týká rad a tipů pro bezpečný nákup v e-shopech. Zažité klišé, že senioři nerozumějí moderním technologiím a nepoužívají internet, není pravdivé – jde o nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů, v loňském roce již internet využíval každý druhý senior. Vydaná publikace poskytuje řadu informací, rad a tipů, jak správně nakupovat on-line, jak se vyvarovat podvodným prodejcům na internetu, či jak vrátit či reklamovat zboží koupené toto cestou. Publikace jsou kromě tištěné verze dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách SČS a jsou poskytovány zdarma. Tyto dvě publikace si spolu s dalšími publikacemi můžete stáhnout na stránkách http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Ochránkyně vydala souhrnnou zprávu ze zařízení pro seniory

Zpráva shrnuje poznatky z pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o seniory a může sloužit jako pomůcka a zdroj informací pro všechny, kdo v sociálních službách působí či se o ně zajímají. Cílem zprávy je přispívat ke zlepšení péče o staré a bezmocné lidi. Více informací a samotnou zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/ochrankyne-vydala-souhrnnou-zpravu-ze-zarizeni-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2015
Starobní důchod

Pokud se během letošního roku chystáte do starobního důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Podrobnější informace např. o stanoveném důchodového věku, kdy a kde je možné žádat o přiznání důchodu, nebo jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti o starobní důchod. Lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, přináší mnoho praktických rad a příkladů aktuální Příručka budoucího důchodce, která poskytne odpovědi na nejčastější dotazy, jež si lidé v souvislosti s důchodem kladou. Příručka je v tištěné podobě zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

18.5.2015
Proč je důležitý trvalý pobyt (trvalé bydliště)?

Každý občan České republiky či cizinec s povolením trvalého pobytu na jejím území by měl mít právě jedno evidované místo trvalého pobytu (obecně nazývaného trvalé bydliště). Jak ho získat? Jak se ho naopak například u bývalého nájemníka zbavit? Na to odpovídá příspěvek JUDr. Ondřeje Preusse z projektu Dostupný advokát.cz na webu: http://p12.helpnet.cz/aktualne/proc-je-dulezity-trvaly-pobyt. Zajímavou informací je, že pro to, abyste si mohli na dané adrese nahlásit trvalé bydliště, stačí platná nájemní smlouva a není pak již třeba dokládat souhlas vlastníka s nahlášením trvalého bydliště. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

11.5.2015
Výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 vydávají Úřady práce nové průkazy OZP, které vyměňují za původní průkazy OZP. NRZP ČR upozorňuje, že původní průkazy musí být samozřejmě platné. Platnost všech původních průkazů OZP končí 31. 12. 2015, takže je nezbytné si výměnu průkazu zajistit. Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, teď je čas tak co nejdříve učinit. Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně rozhodnutí o přiznání průkazu OZP z minulých let (pokud ho máte). Samozřejmě k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz. Od 1. 1. 2015 mají možnost držitelé průkazu OZP požádat o uvedení symbolu označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou, dále osoby úplně nebo prakticky nevidomé či osoby hluchoslepé. To znamená, že na novém průkazu si můžete zvolit požadovaný symbol. V příloze najdete formulář žádosti ve formátu PDF k ručnímu vyplnění. Zdroj: NRZP ČR

žádost průkaz OZP

11.5.2015
Výměna parkovacích průkazů

Legislativní odbor NRZP ČR připravil informace k požadavku některých městských úřadů na výměnu parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud máte platný parkovací průkaz a současně platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemůže Vás městský úřad nutit k výměně parkovacího průkazu v souvislosti s výměnou průkazu OZP. Důležité je, aby oba tyto průkazy byly platné, přičemž doba jejich platnosti se nemusí shodovat. Například při silniční kontrole, pokud bude kontrolován parkovací průkaz, kde bude uvedeno datum platnosti trvale a průkaz ZTP bude platný například do konce roku 2016, tak je vše v pořádku, protože v době kontroly oba průkazy jsou platné. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Zdroj: NRZP ČR

Pozadavek parkovaci prukazy

7.4.2015
Schůzku na OSSZ lze nově objednat online

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít od konce letošního března. Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na tyto služby: žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní, žádost o důchod s mezinárodním prvkem, žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále), žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance (vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1). U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář. V pilotním provozu je možné využít pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena na 30 minut. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku, v běžných úředních hodinách OSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2015
ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši. Aby lidé mohli nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, přihlásí se do ePortálu ČSSZ. K jeho používání nepotřebují nic jiného než mít přístupové údaje ke své datové schránce. Kromě náhledu na „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-kazdemu-otevrela-online-jeho-konto-dob-pojisteni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Začala výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zacala-vymena-prukazu-ozp. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

Aktivity projektu Celoroční informační servis STP pro seniory jsou podpořeny z dotačního programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

https://www.mpsv.cz/

Realizátorem projektu je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.