Informace pro seniory zveřejňované v rámci projektu Celoroční informační servis STP pro seniory, jehož aktivity jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Všechny informace souhrnně

Kultura  Vzdělávání  Zdraví a sport  Ostatní

22.11.2021
Dodávky energií – informace k pomoci ze strany MPSV

V souvislosti s náhlým ukončením dodávek energií od Bohemia Energy a dalších společností zveřejnilo Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) informace o možné pomocí ze strany Úřadu práce (ÚP ČR). Do režimu dodavatelů poslední instance (DPI) se dostalo zhruba 20 % všech domácností. V gesci MPSV je možné pro podporu občanů, kteří se vlivem vysokých záloh a růstu cen energii ocitli v nouzi, využít zejména následujících nástrojů: 1) Mimořádná okamžitá pomoc (MOP): jedná se o jednorázovou dávku ze systému pomoci v hmotné nouzi – informační leták najdete v příloze. Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.mpsv.cz/pomoc-pri-rustu-cen-energii. MOP – vyúčtování DPI: směřuje zejména na domácnosti, které přešly do standardního režimu (tj. mají již běžnou smlouvu na dodávku energií), při konečném vyúčtování u DPI jim byly vyměřeny nedoplatky a na tyto nedoplatky nemají dostatek vlastních prostředků, případně by je úhrada dostala do stavu hmotné nouze. MOP: je určena zejména pro osoby, které zaplatily vysoké zálohy a nezbývá jim dostatek prostředků na zajištění dalších základních potřeb (nájem, zimní oblečení, atd.). 2) Příspěvek na bydlení: touto dávkou stát pravidelně přispívá na náklady na bydlení, jestliže 30 % (v Praze 35 %) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení (vztahuje se k nájemnímu a vlastnickému bydlení). Podrobné informace lze nalézt na stránkách https://www.uradprace.cz/web/cz/prispevek-na-bydleni. Přestože oblast energetiky nespadá do gesce MPSV ani ÚP ČR, snaží se občanům zprostředkovat alespoň základní poradenství ohledně jejich situace, kdy čerpají zejména z informací od Energetického regulačního úřadu. Přehledně zpracované otázky a odpovědi, včetně podrobnějších informací lze nalézt na stránkách https://www.eru.cz/cs/-/casto-kladene-otazky-e2-80-93-skoncil-vas-dodavatel-energie-, přičemž naprosto klíčové je v tuto chvíli směrovat domácnosti na uzavření standardní smlouvy, tj. co nejrychlejší ukončení režimu DPI. Na MPSV připravují mimořádné navýšení normativních nákladů na bydlení pro rok 2022 tak, aby umožnily zohlednit růst cen energií. Pravidelnou zákonnou valorizací se toto skokové navýšení cen energií do normativů nepromítne, proto na základě predikce od MPO připravili mimořádnou úpravu ve formě novely zákona o státní sociální podpoře. Zdroj: Hlavní město Praha

leták MOP a energie

22.11.2021
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění a nové úhrady zdravotnických prostředků

Od 1. 1. 2022 dojde ke změnám v úhradě zdravotnických prostředků, které byly schváleny novelou zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Konkrétně se jedná o zákon č. 371/2021 Sb., který novelizuje zákon o veřejném zdravotním pojištění. Pacientská rada připravila dokument, který obsahuje všechny změny v úhradách zdravotnických prostředků, které začnou platit od 1. ledna 2022. Novela zákona především rozšiřuje počet hrazených zdravotnických prostředků, dále navyšuje úhrady, případně počet kusů, na které má pacient nárok a dále se snižuje u dvou zdravotnických prostředků úhrada pacienta. Více informací najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-109-2021-novela-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni-a-nove-uhrady-zdravotnickych-prostredku/. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Změny v dopravě pro OZP v Praze

Následující informace se týká především osob se zdravotním postižením v Praze a části Středočeského kraje. Od 1. ledna 2022 nastupují noví dopravci osob se zdravotním postižením v tzv. Dopravě ode dveří ke dveřím. Firma HANDICAP-TRANSPORT s.r.o. úplně končí a novými dopravci jsou od 1. 1. 2022 Begatour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti budou provozovat 35 speciálně upravených vozidel. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3 – 4 cestujících a 10 vozidel pro přepravu jednoho pasažéra, přičemž vždy musí být ve vozidle jedna osoba na vozíku. Nově bude spravovat dispečink přímo ROPID, který zajišťuje integrovanou dopravu v Praze. Na stránkách https://nrzp.cz/2021/11/19/informace-c-110-2021-zmeny-v-doprave-pro-ozp-v-praze/ najdete také návod na registraci a dále návod na objednávku dopravy. V současné době probíhá ještě jednání se Středočeským krajem, protože je snaha zachovat dopravu pro osoby se zdravotním postižením i pro I. pásmo ve Středočeském kraji, to je tam, kam jezdí veřejná doprava z Prahy. Zdroj: NRZP ČR

22.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP na MPSV ČR ze dne 11. 11. 2021, nebo informace o tarifech energie od ČEZ, nebo informaci o výzvě k předkládání žádostí o kandidaturu na funkci člena Výboru OSN pro práva osob se zdravotním postižením. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok a jaké podmínky musíte splnit, abyste ho získali

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací najdete na stránkách https://www.aktivnizivot.cz/2021/09/29/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Novinky v legislativě pro rok 2022

Na začátku ledna 2022 vstoupí v platnost novela zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela přinese změny v příspěvku na zvláštní pomůcku, příspěvku na mobilitu a průkazech osob se zdravotním postižením. V magazínu Vozka podzim 2021 na straně 48 najdete článek s podrobnějším přehledem chystaných změn: https://www.vozka.org/odkazy-v-hlavicce/jednotliva-cisla/vozka-2021/. Zdroj: Aktivní život

15.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na konferenci, kterou připravila NRZP ČR společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a která se koná 29. 11. 2021 v Praze, nebo informace společnosti Innogy ČR, a.s. o tom, jak rychle přejít ze systému dodavatele poslední instance k normální smlouvě o dodávce energií. Zdroj: NRZP ČR

15.11.2021
Komu náleží vdovský či vdovecký důchod a za jakých podmínek?

Ztráta manžela či manželky je velmi obtížná a stresující životní situace. Zákon o důchodovém pojištění na tyto okolnosti myslí a stanovuje podmínky, za kterých má člověk nárok na vdovský či vdovecký důchod. Kolem těchto tzv. pozůstalostních důchodů však panuje mnoho omylů. Česká správa sociálního zabezpečení vysvětluje ty nejčastější. Informace najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/komu-nalezi-vdovsky-ci-vdovecky-duchod-a-za-jakych-podminek-vyvracime-nejcastejsi-omyly. Zdroj: ČSSZ

5.11.2021
Stát promine dluhy i vám! Začalo milostivé léto

Akce „milostivé léto“ začala 28. 10. 2021 a končí 28. 1. 2022 a jejím cílem je pomoci lidem, kteří jsou v exekuci. V tomto období budou lidé moci uhradit své dluhy vůči státu, a to pouze zaplacením jistiny dluhu a nákladů exekuce snížených na 908 Kč (náklady exekuce se skládají z odměny exekutora 750 Kč a DPH). Jedná se však pouze o dluhy vůči veřejnoprávním věřitelům, tedy státu. Jde např. o dluhy u obce či kraje, u zdravotních pojišťoven, nemocnic, Českého rozhlasu, České televize, ČEZ, některých dopravních podniků a podobně. Další podmínkou je, že tyto dluhy musí být vymáhány soudním exekutorem. Úprava se tak nevztahuje na dluhy u finančního či celního úřadu, tedy na exekuce daňové či správní. NRZP ČR k této problematice sděluje další informace: Bohužel se však u dluhů na zdravotním pojištění objevil problém s výkladem pojmu jistina. Správní rada VZP nadále považuje dlužné penále za součást jistiny, proto zatím NRZP nedoporučuje využít Milostivého léta pro zaplacení dluhů u zdravotních pojišťoven. V současné situaci by tak u těchto dluhů došlo pouze k odpuštění části nákladů exekuce. Pokud VZP svůj názor nezmění, budou poslanci navrhovat novelu Exekučního řádu, čímž pravděpodobně dojde k prodloužení Milostivého léta na Milostivé jaro. Toto prodloužení se však bude týkat pouze dluhů u zdravotních pojišťoven. Pozitivní zprávou naopak je, že k Milostivému létu se začínají přidávat také soukromé společnosti. Připojení se k této akci zatím oznámil Home Credit a Air Bank. U těchto společností je třeba, aby dlužník nejdříve kontaktoval společnost a domluvil se na podmínkách splacení a možnosti odpuštění zbytku dluhu, protože jejich pravidla se mohou lišit. Air Bank bude také sama kontaktovat své klienty e-mailem. O připojení se uvažují i další společnosti. NRZP upozorňuje dále na údajné jednání exekutora JUDr. Juraje Podkonického, který si místo zákonem schválených 908,- Kč na náklady exekuce, účtuje 1.815,- Kč, což je v rozporu se zákonem. NRZP má obecné informace, že exekutoři se budou bránit, aby lidé využili tuto mimořádnou situaci tzv. „milostivého léta“, proto je potřeba, abyste sami kontaktovali exekutora, který má na starosti vaši exekuci, a požadovali, aby jednal tak, abyste mohli být částečně oddluženi. Pokud byste potřebovali v této věci poradit, můžete se obrátit na poradnu NRZP ČR, e-mail: poradnanrzp@nrzp.cz, telefon: 266 753 427. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Pomoc NRZP ČR pro lidi, které zasáhly problémy s dodavateli energií

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ zveřejnila už několik článků, které se týkají lidí, které zasáhly problémy s dodavateli energií. V těchto článcích najdete informace, jak řešit situaci, pokud vám váš dodavatel ukončil smlouvu na dodávky energií, podrobné informace o postupu při změně dodavatele energií a také nabídku pomoci ze strany NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

5.11.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o tom, že Senát zamítl novelu zákona o sociálních službách, nebo informaci o vyhlášení cen MOSTY za rok 2021, nebo informaci o jednání Komise pro kategorizaci zdravotnických prostředků, nebo informaci o jednání NRZP s MPSV ČR ve věci kompenzačních pomůcek a prodlužování lhůty pro využití příspěvku na zvláštní kompenzační pomůcku, nebo informaci o vyhlášení veřejné sbírky na podporu NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2021
Dodržování pravidel týkajících se covidu – pobočné spolky

V poslední době už nejsou omezující pravidla týkající se covidu-19 tak přísná, naštěstí se život uvolnil a je možné realizovat mnoho činností skoro tak jako dřív. Přesto stále ještě existují omezení, která se týkají i činnosti našich organizací. Proto doporučujeme při organizování aktivit seznámit se s aktuálními platnými opatřeními a dodržovat je. Tato opatření můžete vyhledat např. na stránkách https://covid.gov.cz/situace. Aktuálně pro konání členských schůzí, kterých se zúčastní více než 20 osob, platí tato pravidla: každá osoba musí mít nasazenou chirurgickou roušku nebo respirátor třídy FFP2, KN95 nebo N 95, dále jsou osoby usazené tak, aby mezi sebou seděly ob jedno sedadlo (to neplatí pro členy společné domácnosti) a všichni účastníci musí splňovat podmínku prokázání bezinfekčnosti (očkování, test nebo prodělání nemoci), viz https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/clenske-schuze. Pro konání veškerých skupinových akcí a vzdělávacích akcí v prezenční formě platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/spolkova-cinnost/prednaskova-cinnost. Pro společenské akce platí pravidla uvedená na stránkách https://covid.gov.cz/situace/kultura/spolecenske-akce. Někdy je těžké vůbec rozlišit, která pravidla se na vaši konkrétní akci vztahují. Je těžké i vyžadovat dodržování pravidel na účastnících. Musíme se všichni snažit o to nejlepší, abychom měli čisté svědomí a neohrozili naše členy a klienty ani sebe. Zdroj: STP v ČR z. s.

11.10.2021
Jak ovlivňuje nezaměstnanost a evidence na úřadu práce budoucí nárok na důchod?

V životě člověka mohou nastat situace, kdy je či byl po určité období z různých důvodů nezaměstnaný. Tato skutečnost má vliv na budoucí nárok na důchod i jeho výši, především záleží na tom, jak dlouho nezaměstnanost v průběhu života trvala a zda byl člověk veden jako uchazeč o zaměstnání v evidenci Úřadu práce ČR. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-ovlivnuje-nezamestnanost-a-evidence-na-uradu-prace-budouci-narok-na-duchod-. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Zvažujete předčasný odchod do důchodu? Zjistěte, jestli na něj máte nárok.

Zatím jste nedosáhli důchodového věku, ale už byste chtěli odejít do důchodu? Možností je odchod do předčasného starobního důchodu. Abyste na něj dosáhli, musíte ovšem získat alespoň 35 let pojištění. Předtím než se pro odchod do předčasného důchodu rozhodnete, zvažte i jeho nevýhody: předčasný starobní důchod je trvale krácen a zároveň budete mít až do dosažení důchodového věku omezené možnosti přivýdělku. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zvazujete-predcasny-odchod-do-duchodu-zjistete-jestli-na-nej-mate-narok-a-jake-podminky-musite-splnit-abyste-ho-ziskali. Zdroj: ČSSZ

29.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k oslovení poslanců, aby neprojednali novelu zákona o sociálních službách, následně pak informaci o schválení novel o sociálních službách a veřejném zdravotním pojištění, nebo dále informace o parkování účastníků na Cenách MOSTY v Ostravě, nebo informace o doporučení zástupkyně ombudsmana k volbám. Zdroj: NRZP ČR

29.9.2021
Informace pro voliče se zdravotním postižením

Ve dnech 8. a 9. října 2021 se uskuteční volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Odbor voleb Ministerstva vnitra informuje o krocích, které učinil k zajištění snadnější přístupnosti voleb pro osoby se zdravotním postižením. Připravil např. informace pro lidi se sluchovým postižením, informace pro voliče o možnostech hlasovaěniě, pokud jsou v izolaci nebo karanteěně kvůli onemocněniě covid-19, nebo informace pro lidi s mentálním postižením. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-volice-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

7.9.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na předávání cen MOSTY 21. září 2021 v Ostravě a informace o dopravě vlakem na tuto akci, nebo informace o opětovném projednávání větší novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o vyhlášení Cen VVZPO a fotografické soutěži VVOZP. Zdroj: NRZP ČR

25.8.2021
Osoby zdravotně znevýhodněné (OZZ): přehled otázek a odpovědí

Na webu České správy sociálního zabezpečení naleznete leták s informacemi o statusu osoby zdravotně znevýhodněné, ve kterém se například dozvíte, jaký je rozdíl mezi OZP a OZZ, k čemu status OZZ slouží, kdo má nárok získat status OZZ, jakým způsobem lze žádost o status OZZ podat, jaká je lhůta pro vydání rozhodnutí, nebo jak se status OZZ prokazuje. Leták najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/letaky?fbclid=IwAR0ob8iw2zTZg-ySu19lOKPx-X6pD_GA5RcQFESlVv0ZPKF5Lcf_Nk1mFL0. Zdroj: ČSSZ

9.8.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o další novele zákona o sociálních službách, nebo pozvánku na předávání cen NRZP ČR MOSTY dne 21. září 2021 v Ostravě a informace o zajištění dopravy na tuto akci speciálním vlakem, nebo informace o spolupráci NRZP ČR s NPÚ na zpřístupnění památek, nebo informace o připomínkování novely vyhlášky č. č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o testování žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na onemocnění Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
Opatření o rouškách pro OZP

Vláda doplnila výjimku z nošení ochranných prostředků pro osoby, které mají lékařské potvrzení o tom, že stanovenou ochranu nemohou používat ze závažných zdravotních důvodů. V takovém případě mají povinnost používat ochranu nižší třídy, ve výjimečných případech pak ani tu, nicméně musí to být explicitně uvedeno v lékařském potvrzení. Poskytovatelé zdravotních služeb mají povinnost vydat takové potvrzení pouze těm, kterým v používání ochranných prostředků skutečně brání závažné zdravotní důvody, a dále povinnost učinit o tom záznam, včetně uvedení diagnózy, do zdravotnické dokumentace. Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/08/02/informace-c-74-2021-opatreni-o-rouskach-pro-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

9.8.2021
ČSSZ vyvrací nejčastější mýty o starobních důchodech

Důchody – téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasňuje nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu. Podrobnosti najdete v jednom ze článků Zpravodaje České správy sociálního zabezpečení 1/2021 na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zpravodaj-cssz. Zdroj: ČSSZ

22.7.2021
Zkrácení platnosti poukazu na zdravotnické prostředky

Došlo ke změně délky platnosti Poukazů na zdravotnické prostředky, jejichž platnost se mění z 90 dnů na 30 dní od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Dřívější doba platnosti 3 měsíce od 26. 5. 2021 neplatí. Změna vyplývá ze zákona č. 89/2021 Sb. Nově lze poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku, poukaz na foniatrickou pomůcku a poukaz na optickou pomůcku u výdejce (lékárna, optika, smluvní výdejce, výdejna) uplatnit jen do 30 dnů od jeho vystavení předepisujícím lékařem, neurčí-li předepisující lékař jinak. Poukazy vystavené do 25. 5. 2021 lze uplatnit dle původní legislativní úpravy do 90 dnů od jejich vystavení. Více informací: https://nrzp.cz/2021/07/01/informace-c-67-2021-zkraceni-platnosti-poukazu-osobni-asistence/. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzvu k podpoře novely zákona o veřejném zdravotním pojištění v Senátu, nebo pozvání na seminář přednáškového cyklu Tečka za covidem, který se bude konat 20. 7. 2021 v Praze, nebo informace o pacientských organizacích, o placení DPH u dovozu poštovních zásilek nízké hodnoty a o přístupnosti aplikace „eCel“ také pro osoby s poruchou zraku, nebo informaci o tom, že Sněmovna opět jednala o novele zákona o sociálních službách, nebo informace o stanovisku MPSV ČR k uznání kvalifikace osob ze třetích zemí k výkonu povolání v sociálních službách anebo k výkonu funkce sociálního pracovníka. Zdroj: NRZP ČR

22.7.2021
Bydlení handicapovaných – nechte se inspirovat

Úraz nebo onemocnění, v jehož důsledku se člověk ocitne na vozíku, zamotá životem celé rodiny. První věc, kterou je třeba v takové situaci řešit, je zajistit adekvátní bydlení, aby člověk na vozíku mohl vůbec v životě fungovat. Osmidílný pořad o bydlení handicapovaných, jehož autorem je TV Bydlení, vám ukáže, jaké starosti souvisí s tím, když člověk skončí na invalidním vozíku. V pořadu dozvíte, jaké jsou nutné zásahy do bydlení, jaké dotace lze čerpat, jaké možnosti dnes handicapovaní mají a jak postupovat. Více informací: https://vozejkov.cz/cz/aktuality/bydleni/bydleni-3. Zdroj: CZEPA

22.7.2021
Příspěvek na mobilitu

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zdravotne-postizeni-a-prispevek-na-mobilitu najdete článek, který pojednává o dávce „příspěvek na mobilitu“. Dozvíte se, kdo může o tento příspěvek požádat, jaká je jeho výše a kde o něj požádat. Zdroj: CZEPA

1.7.2021
Změny v dávkách pro osoby se zdravotním postižením

NRZP ČR na svých webových stránkách https://nrzp.cz/2021/06/03/informace-c-59-2021-novela-zakona-c-329-2011-sb-definitivne-schvalena/ podrobně popisuje, co přináší schválená novela zákona č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Stěžejní a pro osoby se zdravotním postižením asi nejzajímavější změnou bude úprava týkající se průkazů ZTP, ZTP/P. Další změnou je zpřesnění, že Úřad práce ČR nemusí vždy vyžadovat posudek posudkového lékaře. V novele jsou vyjmenovány zdravotní stavy znamenající tak závažná funkční postižení, že u nich bude vždy vydáno rozhodnutí o vydání průkazu bez časového omezení platnosti. Dále se upravuje nárok na poskytnutí příspěvku na zvláštní pomůcku na pořízení motorového vozidla nebo speciálního zádržního systému pro osoby trpící „autistickými poruchami s těžkým funkčním postižením, s opakovanými závažnými a objektivně prokázanými projevy autoagrese nebo heteroagrese, přetrvávajícími i přes zavedenou léčbu“. Změnou také bude, že i osoby s těžkou demencí, které jsou současně imobilní, mají nárok na příspěvek na zakoupení stejných zvláštních pomůcek, jako všechny osoby trpící těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí. Nově bude zakotvená povinnost Úřadu práce 90 dní před koncem platnosti průkazu ZTP, ZTP/P jako veřejné listiny písemně informovat jeho držitele o končící platnosti průkazu. Novela obsahuje i další užitečné úpravy technického charakteru. Zákon ještě musí vyjít ve Sbírce zákonů a jeho účinnost je v zákoně stanovena od 1. 1. 2022. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Průvodce seniora světem financí

ČSOB představuje užitečnou elektronickou brožuru, která je psána formou příběhů. ČSOB se již více než pět let věnuje finanční gramotnosti dětí a její ambasadoři vyrážejí do škol, aby pomohli dětem vyznat se ve světě financí. V současné době banka přichází s elektronickou brožurou pro seniory, kteří díky ní získají speciálního finančního pomocníka. Tento průvodce obsahuje celkem deset kapitol a je psán srozumitelně formou příběhů. První část se věnuje financím obecně a druhá internetu a bezpečnosti. Lidé zde najdou praktický návod, jak se na důchod připravit, jaký účet či spoření zvolit a také jim brožura dá návod na placení kartou nebo pomůže s fungováním a nakupováním na internetu. Poradí také v oblasti bezpečných hesel a seznámí seniory s možnými internetovými riziky a jak jim předcházet. Průvodce může být užitečným a praktickým pomocníkem nejenom pro seniory. K dispozici ke stažení je na stránkách ČSOB: https://www.csob.cz/portal/-/n210618?redirect=%2Fportal%2Flide%3Fbid1%3Dps-RET-CSOB-csob-09CSB0001%7C06%7Ctxt%7Csrc%7Cpurebrand%7Eexact-20w31-purebrand-seznam.cz-red170015875. Zdroj: Helpnet.cz

1.7.2021
Dokládání příjmů a nákladů na bydlení

Každé čtvrtletí dokládají ve standardní situaci příjemci příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči příjmy a uhrazené náklady na bydlení za předchozí čtvrtletí. Momentálně se jedná o podklady za 2. čtvrtletí 2021. Přestože v tom předchozím to, s ohledem na nouzový stav, nutné nebylo, aktuální příjmy za duben – květen – červen 2021 lidé dokládat musí. K příspěvku na bydlení je navíc nutné, jako každý rok, kromě posledního vyúčtování zálohově hrazených nákladů, doložit k 1. 7. 2021 také novou vyplněnou žádost a dále přehled příjmů a nákladů na bydlení za předcházející kalendářní čtvrtletí a poslední vyúčtování zálohově hrazených nákladů. Tato povinnost ale neznamená, že klienti musí trávit čas ve frontách. Přehled příjmů a výdajů mohou doručit Úřadu práce ČR až do konce července. Zároveň není vždy nutná osobní návštěva úřadu. Přehledy je možné zaslat elektronicky (datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem), poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo odevzdat na podatelně příslušného kontaktního pracoviště ÚP ČR. Více informací: https://www.uradprace.cz/-/dokladani-prijmu-a-nakladu-na-bydleni-za-2-ctvrtleti-2021-je-nutne. Zdroj: Verlag Dashöfer

1.7.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání Pacientské rady, nebo aktuální informace k zákonu o sociálních službách, nebo informace o Pacientském HUBu, nebo výzvu k zabránění projednání zákona o sociálních službách v Poslanecké sněmovně. Zdroj: NRZP ČR

1.7.2021
Letecky bez bariér

S blížícím se létem mnozí plánují, kam letos vyrazit na dovolenou. Bohužel ani letos nebude cestování tak jednoduché, jak jsme na něj byli zvyklí před pandemií koronaviru. Pokud se přesto rozhodnete strávit dovolenou v zahraničí, a navíc letecky, najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/cestovani/letecky-bez-barier informace, které vám cestování ulehčí. Zdroj: CZEPA

9.6.2021
Příručka budoucího důchodce

Dosáhli jste důchodového věku a chystáte se o důchod v nejbližší době zažádat? Česká správa sociálního zabezpečení připravila seznam nezbytností, které si připravit. Přináší návod, jak při žádosti o důchod postupovat krok za krokem. Podrobné informace ke starobním důchodům najdete v nově vydané Příručce budoucího důchodce pro rok 2021 a v tiskové zprávě Co dělat, než si o důchod požádáte. Zdroj: ČSSZ

Prirucka budouciho duchodce 2021

Co dělat, než si požádáte o důchod

9.6.2021
Nová nařízení vlády ke koronavirové epidemii – změny v testování zaměstnanců

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další mimořádná opatření v souvislosti s koronavirovou epidemií, která se týká, mimo jiné, také testování osob. Pokud jde o testování zaměstnanců, najdete aktuální opatření na stránkách: https://covid.gov.cz/opatreni/testovani-na-koronavirus/opatreni-k-povinnemu-testovani-ve-firmach. Změna spočívá v tom, že testovat se už nemusejí zaměstnanci po první dávce očkování (po uplynutí 22 nebo 14 dní od očkování – záleží na tom, jakou vakcínou byli očkováni) a z testování jsou delší dobu vyloučeni i zaměstnanci po prodělání onemocnění Covid-19, a to po dobu 180 dní od prodělání onemocnění. Dále se změnilo to, že testování jsou zaměstnavatelé povinni provádět jen do 30. 6. 2021. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nových nařízeních vlády ke koronavirové epidemii, nebo o nesouhlasu NRZP ČR se změnami, které jsou v poslaneckém návrhu o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Noví dopravci pro lidi se zdravotním postižením v Praze

Mikrobusy na objednání pro přepravu osob s omezenou schopností pohybu a orientace, držitelů průkazů ZTP a ZTP/P s trvalým pobytem v Praze budou od roku 2022 zajišťovat společnosti Vega Tour s.r.o. a Lutan s.r.o. Ti nahradí současné provozovatele, kterými jsou Societa v.p.s. a Handicap-Transport s.r.o. a kteří budou tuto službu provozovat podle stávajících podmínek jen do konce roku 2021. Noví dopravci budou od roku 2022 provozovat 35 speciálně upravených vozidel, která bude obsluhovat personál speciálně vyškolený pro tuto činnost. Z 35 vozidel bude 25 mikrobusů pro přepravu 3-4 cestujících a 10 pro přepravu jednoho pasažéra. Každé vozidlo musí umožňovat přepravu alespoň jednoho klienta na vozíku (elektrickém nebo mechanickém). Dosud bylo v rámci dopravy na objednání provozováno 27 vozidel. Na provoz a co nejefektivnější využití mikrobusů bude nově dohlížet dispečink ROPID. Cílem je poskytnout kvalitnější služby a zkrátit čekací objednávkové časy. Mikrobusy bude možné stejně jako nyní využívat pro cesty po Praze i do vybraných středočeských měst a obcí v bezprostředním okolí Prahy. Služba bude zpoplatněna nástupní sazbou 10 Kč a jednotlivým jízdným ve výši 40 Kč. Při cestě z Prahy do příměstských obcí stojí jedna jízda 60 Kč (jízdné pro děti od 6 do 15 let bude poloviční, děti do 6 let se přepraví zdarma). Více informací najdete na stránkách https://pid.cz/prakticke-informace/bezbarierove-s-pid/?tab=4. Zdroj: NRZP ČR

9.6.2021
Zřizování vyhrazených parkovišť pro osoby se zdravotním postižením

V minulém roce ombudsman zveřejnil výzkum týkající se vyhrazeného parkování, jehož výstupy byly následně zveřejněny a prezentovány na kulatém stole. Na základě tohoto výzkumu nyní ombudsman zveřejnil doporučení, které má za cíl sjednotit praxi v rozhodování o zřízení vyhrazeného parkování a je tak určeno především obcím a silničním správním úřadům. Výzkum z minulého roku byl realizován na reprezentativním vzorku obcí a potvrdil dlouhodobou zkušenost, podle níž je nejčastějším důvodem pro nepovolení vyhrazeného parkování nesouhlas obce, tedy vlastníka dané komunikace. Některé obce mají vlastní kritéria, podle nichž posuzují jednotlivé žádosti. Byť lze takovou transparentnost uvítat, některé z obcí stanovily takové podmínky, které vylučují celé skupiny osob s postižením z možnosti získat vyhrazené stání. Jiné obce pak postupují čistě formalisticky, bez individuálního posouzení konkrétní situace žadatelů. Doporučení ombudsmana by proto mělo sjednotit nejednotnou praxi a učinit rozhodování v této oblasti předvídatelným, a to s ohledem na individuální potřeby lidí s postižením. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/zrizovani-vyhrazenych-parkovist-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. další informace o očkování a jednání Zdravotního výboru o pacientských organizacích. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o další informace k poslaneckému návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo dotaz k očkování osob s chronickým onemocněním a pečujících osob, nebo informace o překvapivém jednání Výboru pro sociální politiku o novele zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

13.5.2021
Poradny Moravskoslezského kruhu

Na stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/poradna/ najdete webové poradny zaměřené na 3 tematické okruhy. V právní poradně pro opatrovníky naleznete odpovědi na dotazy týkající se omezení svéprávnosti a návrhů opatrovníka, práv a povinností opatrovníka, nejasností, které během opatrovnictví vyvstanou, vztahů s dalšími stranami. V ošetřovatelské poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky související s ošetřováním vašeho blízkého v domácím prostředí – od potřebných pomůcek, úprav domácnosti až po zajištění hygieny, výživy nebo péči na lůžku. V sociálně-právní poradně pro pečující naleznete odpovědi na otázky týkající se příspěvku na péči a dalších sociálních dávek a příspěvků (včetně odvolání a námitek nebo žalob), postavení pečujících osob na trhu práce, důchodů, smluv s poskytovateli služeb apod. Můžete zadat svůj vlastní dotaz na problematiku, kterou řešíte a se kterou potřebujete poradit. Zdroj: Noviny Pečujeme doma

4.5.2021
Parkování osob se zdravotním postižením

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/dotaz-z-poradny-parkovani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila informaci o tom, že i za parkování na místě vyhrazeném pro vozíčkáře je někdy nutné zaplatit příslušný poplatek. Vlastnictví parkovacího průkazu dává oprávnění parkovat na místě vyhrazeném pro osoby se zdravotním postižením, ale žádný zákon nestanovuje právo neomezeného či bezplatného stání pro osoby se zdravotním postižením. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Kde seženu peníze na pomůcky, které potřebuji?

Liga vozíčkářů připravila základní přehled o možnostech financování pomůcek pro osoby se zdravotním postižením. Ve svém článku shrnuje, kde je možné sehnat finance na potřebné pomůcky a jaký je postup. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.vozickar.com/legislativni-okenko-kde-sezenu-penize-na-pomucky-ktere-potrebuji/. Zdroj: Vozíčkář

4.5.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o změně data předávání cen MOSTY 2020, nebo informace o informace o jednáních k novele zákona o sociálních službách, nebo informace o schválení opčního protokolu k Úmluvě OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo prohlášení NRZP k poslaneckému návrhu novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

4.5.2021
Lidé s duševním onemocněním a invalidní důchod

Úřad ombudsmana vytvořil infografiku (leták), shrnující problematiku invalidních důchodů u lidí psychosociálním postižením. Na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/v_ramci_mesice_blaznovstvi_ombudsman_radi_ohledne_invalidnich_duchodu_lidem_s_dusevnim_onemocnenim/ najdete podrobnosti, které se týkají především toho, jak sepsat řádnou žádost o invalidní důchod u lidí s duševním onemocněním. Materiál upozorňuje na to, že často chybí podklady pro posouzení zdravotního stavu, případně lékařské zprávy o vývoji zdravotního stavu a podobně. Materiál, který připravil Úřad ombudsmana, může přispět k úspěšnosti podávaných žádostí o invalidní důchod. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Přednáška Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace

Svaz tělesně postižených v České republice z. s. městská organizace Brno je partnerem v projektu, který realizuje Sdružení obrany spotřebitelů – Asociace. V rámci tohoto projektu vznikla přednáška SOS-Asociace, kde se např. dozvíte, na co si dávat pozor při nákupech, jak reklamovat, v čem vám může SOS-Asociace pomoci, apod. Můžete si rozšířit rozhled a poslechnout si zajímavé věci z právní poradny. Video s přednáškou je dostupné na internetové adrese: https://youtu.be/NEJCntHVttM. Zdroj: STP Brno

19.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o mimořádném opatření, které upravuje testování žáků a studentů se středním nebo těžkým mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, nebo s poruchami autistického spektra. Zdroj: NRZP ČR

19.4.2021
Jak se přihlásit do ePortálu ČSSZ

Chcete si ověřit, v jakém stavu je zpracování Vaší dávky? Jednoduše se přihlaste do ePortálu ČSSZ, kde najdete všechny potřebné informace. Jak se přihlásit? Je to jednoduché, možností přihlášení se do ePortálu ČSSZ je hned několik: např. prostřednictvím bankovní identity (díky ní se do ePortálu ČSSZ přihlásíte úplně stejně, jako do svého internetového bankovnictví), přes eObčanku, NIA prostřednictvím portálu eidentita.cz, mobilní klíč eGovernmentu, NIA ID (dříve jméno, heslo, SMS), zahraniční eID autorita (IIG), nebo prostřednictvím certifikátu první certifikační autority (I.CA) nebo MojeID. Co vše po přihlášení se do ePortálu ČSSZ můžete zjistit či vyřídit? Získat informace o stavu a průběhu vyřizování žádosti o dávku, získat informace nebo potvrzení o druhu a výši vyplacených dávek, získat informace nebo potvrzení o dočasné pracovní neschopnosti (DPN), podat Přehled o příjmech a výdajích OSVČ, získat náhled na Informativní osobní list důchodového pojištění (IOLDP), požádat o vystavení IOLDP, požádat o přehled dob důchodového pojištění, získat náhled na evidenční listy důchodového pojištění od roku 2004 atd. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/zakladni-informace-eportal. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Je důležité kontrolovat si doby důchodového pojištění

Kontrolujete si pravidelně svoje doby důchodového pojištění nebo to, zda vás zaměstnavatel řádně přihlásil k nemocenskému a důchodovému pojištění a odevzdal za vás evidenční listy důchodového pojištění? Je to opravdu důležité. Došetřování dob důchodového pojištění zpětně za několik let je časově velmi náročná činnost a ne vždy se doby pojištění podaří došetřit. Přitom získaná doba pojištění má vedle celoživotních výdělků zásadní vliv na to, zda vám vůbec při dosažení důchodového věku nárok na důchod vznikne. Každý si může prostřednictvím ePortálu ČSSZ kdykoli zkontrolovat, jaké informace o jeho pojištění Česká správa sociálního zabezpečení vede. Čím dříve se podaří zjistit, že vedené informace případně neodpovídají skutečnému stavu, tím dříve je možné zajistit nápravu. Více informací najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/kontrolujete-si-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni-ci-zda-jste-prihlaseni-k-nemocenskemu-a-duchodovemu-pojisteni-. Zdroj: ČSSZ

13.4.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o online jednání na MPSV ČR dne 31. 3. 2021, které bylo zaměřeno jednak na dotace, které vypisuje MPSV ČR, dále na očkování v sociálních službách a na poslanecký návrh rozsáhlé novely zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, nebo informace o sčítání lidu, domů a bytů 2021 a přidání dalších termínů asistence pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o pozměňovacím návrhu k definici pacientské organizace. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Letošní svátky mírně posunou výplaty důchodů

Státní a ostatní zákonem stanovené svátky pravidelně posouvají výplatní termíny důchodů. V letošním roce je posunou celkem šestkrát. Letošní velikonoční svátky mírně posunou termíny výplat starobních, invalidních a pozůstalostních důchodů. Důchody, které mají stanovený výplatní termín na pátek (2. dubna 2021), budou vyplaceny s předstihem, a to 1. dubna. Důchody, jejichž výplatní termín připadá na neděli (4. dubna 2021), budou naopak vyplaceny o pár dní později, a to 6. dubna. Další změny výplatních termínů důchodci mohou očekávat ještě na začátku července a tradičně také na Štědrý den. Podrobnější informace a seznam všech letošních termínů, které posouvají výplaty důchodů, naleznete na stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/letosni-svatky-mirne-posunou-vyplaty-duchodu. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Sčítání 2021 – podpora pro osoby se sluchovým postižením

Od soboty 27. 3. 2021 začíná sčítání lidu, domů a bytů 2021. Na YouTube kanále Českého statistického úřadu již kromě záznamu webináře najdete také videonápovědy pro vyplnění elektronického a listinného sčítacího formuláře, a to i v českém znakovém jazyce: nápověda pro elektronický sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=4aUhjn-uL2s, nápověda pro listinný sčítací formulář je na stránkách https://www.youtube.com/watch?v=r3CO3rHvJ-k. Během online fáze sčítání bude pro osoby se sluchovým postižením k dispozici profesionální tlumočník, který bude prostřednictvím aplikace Microsoft Teams poskytovat případným zájemcům rady v českém znakovém jazyce, a to v těchto termínech: 29. března, 31. března, 5. dubna a 7. dubna 2021, vždy od 9 do 11 hodin. Odkazy na připojení k hovoru s tlumočníkem najdete na https://scitani.cz/csu/scitani2021/napoveda#90. Účastnit se sčítání je zákonná povinnost a nemůžete se jí vyhnout, jinak hrozí pokuta 10 000,- Kč. Pokud nejste schopni vyplnit elektronicky sčítací arch, určitě vás do začátku května navštíví sčítací komisař, který s vámi sčítací arch vyplní. Tuto návštěvu budou tito sčítací komisaři opakovat, pokud by vás poprvé nezastihli doma. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu novely zákona o sociálních službách, nebo informace o tiskové konferenci NRZP o bariérách v Praze. Zdroj: NRZP ČR

31.3.2021
Aktualizovaný tiskopis plné moci k převzetí splátky důchodu vypláceného v hotovosti

V souvislosti s usnesením vlády o prodloužení nouzového stavu do 11. dubna 2021 stále platí, že v době nouzového stavu mohou důchodci, kteří jsou staršího věku nebo mají oslabenou imunitu, pověřit vyzvednutím důchodu v hotovosti svého příbuzného nebo jinou důvěryhodnou osobu. Aktuální tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách https://bit.ly/394Umay. Plná moc se předloží při přebírání splátky důchodu v pobočce České pošty. Zároveň tato plná moc platí jednorázově pouze pro konkrétní splátku důchodu (případně pro již dříve nevyzvednuté splátky) a po vyplacení důchodu se archivuje jako součást výplatního dokladu / výplatních dokladů. Aktualizovaný tiskopis je zapotřebí použít už při výplatách dubnových splátek důchodů se splatností 1. 4. 2021. ČSSZ proto doporučuje vyplnit tuto plnou moc včas. Zdroj: ČSSZ

31.3.2021
Daňová přiznání – rozcestník termínů

Konec března je tradičně obdobím, kdy se na finančních úřadech odevzdávají daňová přiznání k dani z příjmů za minulý rok. Letos byly vyhlášeny generální pardony ministryně financí, kterými rozhodla, že je možné podat přiznání později – bez sankcí, a to nejdříve pro daň z nemovitých věcí, silniční daň a také i na daň z příjmů. Na podání a zaplacení přiznání má tak veřejnost více času. Termín pro odevzdání daňového přiznání bez sankce se například u daně z nemovitých věcí posunul z února na duben. Původní dubnový termín pro daň z příjmů až na květen – pokud odevzdáváte papírové formuláře. V elektronické formě, například přes portál MOJE daně, je možné přiznání bez jakýchkoliv sankcí podat až do 1. června 2021. Přehled nejdůležitějších termínů v souvislosti s daňovými přiznáními najdete na stránkách https://www.pamprofi.cz/33/danova-priznani-rozcestnik-terminu-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEkdODQyeGWzBn1UWBS0tlgLw/?odkud=ENMUP&wa=WWW21E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2021-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4&contract=E21079262&odkud=ENMUP&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-4. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Povinné testování zaměstnanců na pracovištích se bude týkat i malých neziskových organizací

Ministerstvo zdravotnictví ukládá některým zaměstnavatelům povinnost plošně testovat zaměstnance na přítomnost viru SARS-CoV-2. Nejdříve tuto povinnost měli jen zaměstnavatelé s alespoň 250 zaměstnanci. Postupně se tato povinnost vztahovala i na zaměstnavatele s méně zaměstnanci a nejnověji se bude vztahovat i na zaměstnavatele a neziskové organizace, které mají alespoň 1 zaměstnance. Přičemž za zaměstnance jsou považováni nejen pracovníci zaměstnaní na pracovní smlouvu, ale také pracovníci zaměstnaní na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce. Testovat je třeba také dočasně přidělené zaměstnance agentury práce a další osoby, které na základě jiného právního vztahu, než je pracovněprávní vztah, vykonávají práci nebo obdobnou činnost na pracovišti zaměstnavatele společně s jeho zaměstnanci. Zaměstnavatelé a neziskové organizace s 1 až 9 zaměstnanci jsou nejpozději od 28. (30.) března 2021 povinni zajistit testy pro své zaměstnance, a to s frekvencí alespoň jedenkrát za týden. Musejí dále nejpozději od 30. března 2021 začít testovat a nejpozději od 6. dubna 2021 smějí pustit na pracoviště pouze zaměstnance s negativním výsledkem testu, kteří podstoupili v posledních 7 dnech PCR test, antigenní test nebo jiný preventivní test s negativním výsledkem. Testovat se nemusejí osoby, které prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19 v posledních 3 měsících. Testovat se také nemusejí osoby, které už byly očkovány proti onemocnění COVID-19 a jejich očkování bylo zcela dokončeno nejméně před 14 dny. Testovat se také nemusejí osoby, které pracují jen z domova (home office) a na pracoviště nedocházejí. Více informací: https://covid.gov.cz/situace/antigenni-testovani/antigenni-testovani-zamestnancu. Zdroj: Covid portál

24.3.2021
Už nemusíte na úřad kvůli některým dávkám

Rodiny s dětmi nebo senioři nemusí na úřad, aby mohli od dubna pokračovat v pobírání příspěvku na bydlení, přídavku na dítě nebo zvýšeného příspěvku na péči. Ti, kteří je pobírali, tak nemusí pro nárok na výplatu ve druhém čtvrtletí dokládat příjmy a náklady na bydlení za první 3 měsíce. Automaticky jim bude přiznána stejná výše, jakou měli dosud. Online komunikace funguje i v dalších záležitostech. V případě žádostí o další dávky či zprostředkování zaměstnání a zařazení do evidence uchazečů o zaměstnání můžou lidé komunikovat s úřady práce online. Žádosti je možné poslat elektronicky prostřednictvím datové schránky, e-mailem nebo je zaslat poštou či doručit osobně do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště úřadu práce. Pokud klienti využijí možnost podání e-mailem, není nutné, aby měli zaručený elektronický podpis. Přílohou takového e-mailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem). Pokud člověk touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je třeba do žádosti uvést také telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem. Více informací: https://www.mpsv.cz/web/cz/tiskove-zpravy-mpsv. Zdroj: Verlag Dashöfer

24.3.2021
Informace NRZP z online porady na MPSV ČR týkající se očkování v sociálních službách a očkování osob s chronickým onemocněním

Ve středu 17. 3. 2021 se uskutečnilo další online setkání na MPSV ČR ve věci řešení koronaviru v sociálních službách. Podařilo se prosadit, že pracovníci v přímé péči u terénních sociálních služeb byli zařazeni v prioritní skupině I. B., jako první skupina. Jedná se asi o 32 tisíc lidí, kteří by měli být prioritně očkováni, protože jsou často v situacích, kdy mohou nakazit své klienty nebo mohou být sami nakaženi. Jedná se hlavně o pracovníky v přímé péči v pečovatelské službě, osobní asistenci, chráněného bydlení, podporovaného bydlení, rané péče, sociálně aktivizační služby pro seniory a azylové domy. Očkování této skupiny pracovníků budou koordinovat krajští koordinátoři očkování. Oni sami by měli oslovovat jednotlivé zřizovatele výše uvedených služeb. Pokud byste nebyli osloveni, tak se NRZP domnívá, že je dobré, abyste se sami připomněli. Další sociální služby, jako jsou domy na půl cesty, odborné sociální poradenství, sociální pracovníci v kontaktu s klienty na obecních úřadech, Úřadu práce ČR nebo lékařské posudkové služby, budou spadat až do další skupiny.

Diskutovala se opět situace v pobytových sociálních službách, a to především otázka testování návštěv, případně testování klientů po jejich návratu po opuštění zařízení na nějakou dobu. Pokud mají klienti, případně návštěvníci, již druhou dávku očkování a uplynulo 14 dní od poskytnutí druhé dávky, nemusí být prováděno testování. Pokud klienti nemají ještě druhou dávku očkování, tak musí po návratu do zařízení být v osobní karanténě a po tu dobu musí mít dvě testování negativní. V těchto případech nestačí samotesty, ale musí to být testy z veřejných testovacích míst.

Vzhledem k výrazně sníženým dodávkám vakcíny AstraZeneca, bude problém, aby měli praktičtí lékaři vakcíny k očkování chronicky rizikových pacientů, a to ve svých ordinacích, případně domácnostech. Bude snaha všechny klienty, kteří budou indikováni na očkování, očkovat v očkovacích centrech, což samozřejmě může být pro některé pacienty značný problém. Již dnes jsou očkovací centra ve specializovaných centrech nemocnic, kde se očkují pacienti těchto specializovaných center. NRZP doporučuje, pokud jste pacienty takových center, vzhledem k vašemu chronickému postižení, abyste se sami zajímali o možnost očkování. Totéž vám doporučuje i u vašich praktických lékařů. Pokud máte zájem být očkováni, tak je dobré se aktivně o možnost očkování zajímat a požadovat očkování. Od 24. 3. 2021 se budou moci pacienti s rizikovým chronickým onemocněním registrovat pomocí speciálního kódu. Tuto registraci bude moci provést jak váš praktický lékař, tak také váš ambulantní lékař ve specializovaných centrech. Kód na přihlášení osoby s chronickým postižením poskytne jednotlivým pacientům: ambulantní specialista, nebo specializované pracoviště, kde se chroničtí pacienti léčí, nebo praktický lékař, kde jsou chroničtí pacienti registrováni, nebo ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče, kde se chroničtí pacienti léčí.

Více informací najdete na stránkách: https://nrzp.cz/2021/03/18/informace-c-29-2021-informace-z-online-porady-na-mpsv-cr/ a na stránkách https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Sčítání 2021 – informace z webináře ke sčítání osob se zdravotním postižením

Ve dnech 27. 3. 2021 – 9. 4. 2021 se uskuteční online sčítání lidu, domů a bytů, které se pravidelně opakuje vždy jednou za 10 let. Toto sčítání lidu bude přes internet. Pro lidi, kteří nezvládnou sčítání prostřednictvím internetu, bude probíhat listinné sčítání, a to ve dnech 17. 4. 2021 – 11. 5. 2021. Národní rada osob se zdravotním postižením na svých stránkách https://nrzp.cz/2021/03/22/informace-c-33-2021-scitani-2021-webinar-ke-scitani-osob-se-zdravotnim-postizenim/ zveřejnila prezentaci Českého statistického úřadu a dále přepis semináře, který se k tomuto tématu konal v online podobě ve středu 17. 3. 2021. V nich můžete najít informace, jak při sčítání lidu, domů a bytů postupovat. Zdroj: NRZP ČR

24.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o poslanecké novele zákona o sociálních službách, nebo informace o tom, že Poslanecká sněmovna schválila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, který výrazně usnadní lidem se zdravotním postižením prodloužení platnosti průkazu ZTP a nebo ZTP/P po vypršení stanovené doby. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
V pátek a o víkendu budou uzavřeny některé pobočky České pošty kvůli modernizaci

Od pátku 19. března od 19 hodin do pondělí 22. března 2021 do 4 hodin bude probíhat plánovaná provozní údržba datových center České pošty. Z tohoto důvodu dojde uzavření některých pošt, jejichž seznam včetně otevíracích dob naleznete na stránkách https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/kontakty/informace-o-pobockach. Odstávka se bude týkat 34 provozoven v pátek, 524 provozoven v sobotu a 45 provozoven v neděli. Balíkovny Partner nebudou v době odstávky poskytovat výdej zásilek. Zároveň v termínu plánované odstávky nebudou dostupné ani webové stránky spravované Českou poštou (www.ceskaposta.cz, www.postaonline.cz, www.balikovna.cz, www.postovnimuzeum.cz, www.datoveschranky.info) a všechny aplikace České pošty např. Sledování zásilek, Kalkulátor zásilek, Informace o poštách, PodaniOnline apod. V uvedeném termínu nebude možné ani kontaktovat call centrum České pošty. Zdroj: Česká pošta

16.3.2021
Karanténní příspěvek – „izolačka“

Zaměstnanci mají v období 1. 3. 2021 do 30. 4. 2021 nárok na mimořádný příspěvek při nařízené karanténě (izolaci). Příspěvek jim vyplatí jejich zaměstnavatel. Parlament ČR schválil vládní návrh zákona o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě. Karanténou se rozumí též izolace podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Příspěvek přísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) po 28. 2. 2021 a kterému podle zákoníku práce vznikl z důvodu nařízené karantény nárok na náhradu mzdy, platu nebo odměny z dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr (dále jen „náhrada příjmu“). Příspěvek však nepřísluší zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa (izolace) v období do 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních a služebních cest) – vychází se z toho, že karanténa (izolace) byla zaměstnanci nařízena v příčinné souvislosti s jeho zahraničním pobytem. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantenni-prispevek-izolacka-. Zdroj: ČSSZ

16.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování proti Covid – 19, které vyplynuly ze setkání ministra zdravotnictví pana Jana Blatného se členy Pacientské rady, nebo informace o podpoře pozměňovacího návrhu zákona o lécích, který by uzákonil distanční výdej léků na předpis, nebo informace o Strategii práv osob se zdravotním postižením na období 2021 – 2030, kterou zveřejnila Evropská komise, nebo informace o prohlášení předsednictva Evropského fóra osob se zdravotním postižením (EDF) k očkování proti COVID-19, přednostnímu přístupu k očkování pro osoby se zdravotním postižením a jejich podpůrné sítě. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2021
Průvodce zákony pro rodiče na rok 2021

Jak zažádat o ošetřovné, co dělat v případě výpovědi pro nadbytečnost, jak postupovat při návratu z rodičovské dovolené do práce? Příručka, kterou vydala Aperio – Společnost pro zdravé rodičovství, je plná užitečných informací a novinek týkajících se právních předpisů souvisejících s rodičovstvím a je ke stažení zdarma na webu https://aperio.cz/poradna/nebojujte-se-zakony-vyuzijte-je-ve-svuj-prospech/. Nechybí v ní ani vzory žádostí, užitečné odkazy a kontakty či psychologické tipy, jak zvládat náročné situace. Rodiče v této příručce najdou všechny důležité informace, které v průběhu rodičovství budou potřebovat ‒ od mateřské přes ošetřovné až po pracovní podmínky. Nové kapitoly se věnují například ošetřovnému, výpovědi pro nadbytečnost, mimořádné okamžité pomoci nebo dopadům koronavirové krize na rodinu. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2021
Publikace Nájem v otázkách a odpovědích

Tuto příručku připravila organizace Iuridicum Remedium, z.s. Je zaměřená na otázky týkající se nájemního bydlení. Vedle konkrétních příběhů a popisu jejich řešení jsou součástí příručky i vzory podání, které se týkají nájemního bydlení. Příručku najdete na stránkách https://iure.org/d/14/publikace-najem-v-otazkach-odpovedich. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

16.3.2021
Vzory podání

Organizace Iuridicum Remedium, z.s. na svých webových stránkch https://iure.org/d/14/89/vzory-podani-watchdog-exekuci zveřejnila vzory podání týkající se dluhů, exekucí a udržitelnosti bydlení a zaměstnání. Najdete zde např. vzor žádosti o odklad splátek úvěru, námitky proti výpovědi z nájmu bytu, návrhu na spojení exekucí, smlouvy o nájmu bytu, stížnosti na postup exekutora, uznání dluhu, apod. Zdroj: Iuridicum Remedium, z.s.

5.3.2021
Aktuální informace k očkování

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo další aktualizaci informací o očkování osob starších 70 let, ale také osob, které mají závažné zdravotní komplikace. Najdete tam např. informace o očkování osob starších 70 let, jak se objednat přes centrální rezervační systém objednat, jak postupovat, když se chcete nechat očkovat u svého praktického lékaře, nebo jak je to s očkováním osob s chronickým onemocněním. Podrobnosti najdete na odkaze https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=106.
Na těch to odkazech najdete další důležité informace od Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týkají očkování osob s chronickým onemocněním, informace o objednávání se prostřednictvím Centrálního rezervačního systému a dále také informace v českém znakovém jazyce:
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=108
https://pacientskeorganizace.mzcr.cz/index.php?pg=home&aid=109
https://www.youtube.com/channel/UCLJUCkosOJod2VKJpsuZUFg
Informace o očkování u praktických lékařů najdete také v článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/k-ockovani-je-pripraveno-4000-praktiku-ne-tak-system. Lékaři upozorňují, že systém registrace je nyní nastavený tak, že pokud se pacient přihlásí do centrálního rezervačního systému – bude očkován v očkovacím centru. Jestli chce raději podstoupit vakcinaci u praktika, musí se ozvat přímo jemu, ne se registrovat do centrálního rezervačního systému. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

5.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o výjimkách pro nošení ochranných pomůcek na veřejnosti (zejména co se týká osob s poruchou autistického spektra, osob s kognitivní poruchou nebo s mentálním postižením, případně s duševním onemocněním), nebo informace o online poradě NRZP ČR s MPSV ČR – předmětem jednání bylo testování v zařízeních sociálních služeb, ale také očkování jak v sociálních službách tak i obecně. Zdroj: NRZP ČR

5.3.2021
Poskytnutí daru je daňově výhodnější

Také za rok 2021 bude možné si daň z příjmů snížit uplatněním poskytnutého daru až do výše 30 % základu daně. Snížit daňový základ si budou moci právnické osoby i fyzické osoby včetně zaměstnanců. Pro možnost uplatnění odečtu daru od základu daně musí být splněny všechny zákonné podmínky stanovené v § 15 odst. 1 pro fyzické osoby a § 20 odst. 8 u právnických osob zákona o daních z příjmů. Dar musí být poskytnut a příjemcem v budoucnu využit na účely dané zákonem o daních z příjmů, např. na vědu a vzdělávání, kulturu, sport, sociální, zdravotnické, charitativní a humanitární účely a další. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/poskytnuti-daru-je-danove-vyhodnejsi. Zdroj: Vozejkov

5.3.2021
Kdy musí důchodci podat daňové přiznání?

Blíží se doba pro podání daňového přiznání. Jelikož si mnozí čeští senioři k důchodu přivydělávají nejrůznějšími způsoby, týká se tato povinnost i jich. V jakých případech je třeba daňové přiznání podat i v důchodovém věku? Podle webu finance.cz není třeba podávat daňové přiznání, pokud osoba pobírající starobní důchod pracuje pouze u jednoho zaměstnavatele. V takovém případě za ni bude provedeno roční zúčtování daně ve mzdové účtárně. Přičemž může uplatnit všechny daňové slevy i odpočty a získat daňovou vratku. Je ale spousta dalších případů, kdy musí starobní důchodce odevzdat daňové přiznání. A to ani nemusí pracovat. Tato povinnost může vzniknout i z jiných příjmů než ze zaměstnání nebo podnikání. Jedná se o tyto případy: 1. Máte více zaměstnavatelů, 2. Jste OSVČ, 3. Máte příjem z pronájmu, 4. Máte příjem z investic nebo kapitálového majetku, 5. Máte nadprůměrně vysoký důchod. Podrobnosti najdete na stránkách https://www.nastarakolena.cz/kdy-musi-duchodci-podat-danove-priznani-1828/. Zdroj: NaStaráKolena.cz

1.3.2021
V nouzovém stavu je možné vyzvedávat důchod s plnou mocí

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou vždy umožňuje po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Zmocnit k převzetí výplaty důchodu zmocněnce prostřednictvím této plné moci bude vždy oprávněn jen poživatel důchodu, který nemá jiného příjemce. Česká pošta při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce a důchod mu vydá. ČSSZ opět aktualizovala formulář plné moci k převzetí splátky důchodu v hotovosti. Jak postupovat při převzetí důchodu na pobočce České pošty? 1) Nový tiskopis plné moci si můžete stáhnout na stránkách: https://bit.ly/394Umay. 2) Tento formulář je zapotřebí vyplnit a podepsat. Podepíšete ho vy i pověřená osoba. 3) S takto vyplněným formulářem může pověřená osoba vyzvednout váš důchod na pobočce České pošty. Je také potřeba, aby si s sebou vzala svůj občanský průkaz. 4) Plná moc slouží jednorázově pro vyzvednutí konkrétní splátky důchodu. Pro každou další splátku je nutné formulář vyplnit znovu. ČSSZ upozorňuje, že aktualizovaný tiskopis je nutné použít už při výplatách únorových splátek důchodů se splatností 16. 2. 2020. Doporučuje proto vyplnit plnou moc včas. V případě, že důchodce nemá nikoho, komu by udělil plnou moc pro vyzvednutí důchodu na pobočce České pošty, může se s ní domluvit na doručování důchodu na adresu svého bydliště. Pokud je důchodce hospitalizován po dobu delší než 1 měsíc, může prostřednictvím zdravotnického zařízení, ve kterém se léčí, požádat o dosílku důchodu na adresu tohoto zařízení. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ, Noviny Pečujeme doma

1.3.2021
Video a leták k očkování

NRZP ČR zveřejnilo informační video MPSV ČR k očkování proti Covid-19. Video najdete na stránkách https://youtu.be/4lmwzohNfjA. Dále na stránkách NRZP najdete informační leták o očkování ve snadném čtení (easy to read), který vydala Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR. Leták najdete na stránkách https://nrzp.cz/2021/02/17/informace-c-15-2021-mpsv-video-k-ockovani-proti-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

1.3.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o jednání o očkování chronicky nemocných, nebo prohlášení NRZP ČR k očkování proti Covid-19, nebo nové informace k očkování ze dne 25. 2. 2021, ze dne 26. 2. 2021 a ze dne 1. 3. 2021. Zdroj: NRZP ČR

15.2.2021
Informace o svéprávnosti, rozhodování a soudním řízení o svéprávnosti

Na stránkách https://www.kvalitavpraxi.cz/dokumenty/rozhodovani-s-podporou/ organizace Quip, z. ú. (nyní Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.) najdete souhrnné informace týkající se svéprávnosti a jejího případného omezení. Na těchto stránkách najdete také nové dokumenty k tomuto tématu, a to Svéprávnost a podpora při rozhodování a Soudní řízení o svéprávnosti. Tyto dokumenty jsou ve formátu snadného čtení, tedy přizpůsobené pro jednoduché pochopení. Zdroj: Rytmus – od klienta k občanovi, z. ú.

15.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o informace o elektronických dálničních poplatcích pro osoby se zdravotním postižením, nebo informace o kampani „zařaďte pětku“, která se snaží prosadit pátý, individualizovaný, stupeň příspěvku na péči. Zdroj: NRZP ČR

9.2.2021
Účetnictví, mzdy a daně: Co je jinak ve 2021?

Účetní závěrka jako příloha daňového přiznání, možnost snížit si základ daně o poskytnuté dary až o 30 % nebo zrušení superhrubé mzdy. To jsou jen některé z legislativních novinek pro tento rok, které dopadají i na neziskové organizace. Stručný přehled změn od organizace 22hlav najdete v příloze. Více informací: https://svetneziskovek.cz/management/legislativni-novinky-2021-co-se-meni-v-ucetnictvi-mzdach-a-danich. Zdroj: Svět neziskovek

22hlav_legislativa_ekonomika_2021

9.2.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o očkování, přístupu EU k očkování OZP a o nabídce pomoci s registrací na očkování proti covid-19, nebo pozvánku na předávání cen MOSTY za rok 2020, nebo informace o poradě na MPSV ČR ve věci sociálních služeb o aktuální koronavirové situaci, nebo informace o poslaneckých novelách zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o nabídce na antigenní testování, které agentura provádí přímo v bytech imobilních osob v Praze a Středočeském kraji, nebo informace o otevřeném dopisu ministrovi zdravotnictví Janu Blatnému, nebo informace o dalších online schůzkách NRZP s MPSV ČR k sociálním službám a ke Strategii očkování proti Covid – 19. Zdroj: NRZP ČR

15.1.2021
Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Rok 2021 přinese další změny v oblasti práce a sociálních věcí. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda, schválen byl také zákon o náhradním výživném a změny přináší i novela zákoníku práce. Více informací najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/zmeny-v-roce-2021. Zdroj: Vozejkov

15.1.2021
Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké

Paliativní péče a léčba je velkým pomocníkem ve chvíli, kdy se člověk ubírá ke konci svého života, někdy v řádu let a někdy měsíců či týdnů. Je dobré vědět jaké jsou ještě nejen medicínské, ale i sociální možnosti pomoci, co člověk prožívá a jak být prospěšně se svým blízkým i v tomto období. Tomu by měla napomoci i nová brožura Amelie, z.s. Brožura je ke stažení na adrese: https://amelie-zs.cz/paliativa. Tištěnou pak organizace zašle zájemcům poštou, k doptání je na e-mailu: info@amelie-zs.cz. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/paliativa-slovo-nezname-obavane-i-laskave. Zdroj: Helpnet.cz

15.12.2020
Valorizace v lednu 2021 zvýší průměrný starobní důchod přibližně o 839 korun měsíčně

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Česká správa sociálního zabezpečení každoročně provádí valorizaci důchodů automaticky, klienti nemusí o zvýšení důchodu žádat. Základní výměra se zvýší o 60 Kč, tedy z 3 490 na 3 550 Kč, a procentní výměra vzroste o 7,1 %. Vůbec poprvé v historii valorizace vychází mj. z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/valorizace-v-lednu-2021-zvysi-prumerny-starobni-duchod-priblizne-o-839-korun-mesicne. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Změny výplatních termínů důchodů v roce 2021

Stejně jako každý rok i v roce 2021 státní svátky mírně posunou termíny výplaty důchodů. Přelom roku a přidělení finančních prostředků pro výplatu důchodů v roce 2021 ovlivní posun lednových splatností bezhotovostní výplaty důchodů. V průběhu příštího roku se splatnost výplat posune celkem šestkrát. Důchody, které mají být vyplaceny na Štědrý den, tedy ve čtvrtek 24. 12. 2020, budou vyplaceny ve středu 23. 12. 2020. Více informací naleznete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/zmeny-vyplatnich-terminu-duchodu-v-roce-2021. Zdroj: CSSZ

15.12.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronických dálničních známkách, nebo informace o strategii očkování proti nemoci Covid – 19, nebo informace o jednání na MPSV ČR, které se týkalo testování klientů a zaměstnanců v pobytových zařízeních sociální péče, návštěv v pobytových zařízeních sociální péče, testování osob, které jsou v domácí péči, a projednávání novely zákona o sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

1.12.2020
Osm technologických tipů, které nevidomým výrazně ulehčí život

V České republice žije zhruba 85 000 lidí se zrakovým postižením, kteří dennodenně naráží na překážky v důsledku svého postižení. Přitom existuje spousta technologií a aplikací, které zrakově handicapovaným pomáhají bariéry překonat, ať už při komunikaci, cestování, vyhledávání informací nebo finančních záležitostech. České startupy – Twisto, Reservio a Qerko vytvořily společně seznam s technologickými tipy, které pomohou nevidomým stát se v životě víc soběstačnými. Nevidomí lidé mají spousty možností, které jim ulehčí život, jen o nich v závalu informací neví. Navíc většinou k tomu stačí jen chytré zařízení a stažená aplikace zdarma. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/osm-technologickych-tipu-ktere-nevidomym-vyrazne-ulehci-zivot. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Seriál ŠKODA Neřídit

Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality najdete další díly seriálu o řízení vozidel pro lidi s postižením. Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Zdroj: CZEPA

1.12.2020
Ombudsman spustil podcasty s radami, jak řešit různé životní situace

Dříve avizovaný seriál podcastů Na kávu s ombudsmanem už začal. Úvodní díl se nejprve věnuje vysvětlení působnosti ombudsmana a způsobu, jaký se podněty řeší. Další díly se zaměří na konkrétní problémy a životní situace, s nimiž se lidé na ombudsmana obracejí. Jako první budou na řadě důchody. V prvním díle ombudsman formou rozhovoru vysvětluje, jaká je jeho působnost, jaká má oprávnění, s jakými problémy se na něj lidé nejčastěji obracejí a jakým způsobem se jejich podněty či stížnosti zpracovávají. Tento podcast si můžete pustit na stránkách https://youtu.be/LwOJmih0rMQ. Zdroj: Helpnet.cz

1.12.2020
Jak bude ČSSZ vyplácet jednorázový příspěvek 5000 Kč důchodcům

Dne 23. listopadu 2020 nabyl účinnosti zákon o mimořádném jednorázovém příspěvku důchodci (JPD) v roce 2020. Výše jednorázového příspěvku činí 5 000 Kč a je stejná pro poživatele všech typů důchodů. ČSSZ tak v řádu dnů od přijetí zákona zajistí výplatu tohoto příspěvku cca 3 milionům příjemců, poživatelů důchodu. Jednorázový příspěvek důchodci bude automaticky vyplacen všem stávajícím poživatelům důchodu. Vyplácet se bude samostatně formou doplatku v určeném termínu začátkem prosince 2020. Jednorázový příspěvek důchodci vyplatí Česká správa sociálního zabezpečení (nikoliv okresní správy sociálního zabezpečení), a to samostatně (mimo splátku samotného důchodu), v intervalu od 30. 11. do 8. 12. 2020. Výplata proběhne stejným způsobem, jakým byla důchodci vyplacena listopadová běžná splátka důchodu (tj. nejčastěji na bankovní účet nebo hotově). Výplata v hotovosti bude realizována poštovními poukázkami typu B, které budou doručeny adresátům dle režimu České pošty do 15. 12. 2020, na jejichž základě jim bude mimořádný příspěvek vyplacen na pobočce České pošty. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/jak-bude-cssz-vyplacet-jednorazovy-prispevek-5000-kc-duchodcum. Zdroj: ČSSZ

24.11.2020
Bezpečí na internetu

Při používání internetu je dobré dbát na svou bezpečnost, proto vznikají osvětové projekty, které radí, jak se na internetu pohybovat bezpečně. Mezi tyto projekty patří např. také projekt Buď safe online nebo výuková online hra Interland. Přestože jsou určené především pro děti a mládež, užitečné informace a návody z nich může získat každý. Buď safe online je nevýdělečný, osvětový projekt pod záštitou MŠMT, který vzdělává děti na základních školách, jak se na internetu chovat správně a bezpečně. Na webu https://www.budsafeonline.cz/ najdete interaktivní online kurz, který pomáhá správně řešit rizikové situace jako je seznamování, agrese nebo podvody na internetu. Využívat ho mohou i učitelé při školní výuce. Najdete zde také např. videa s návody, jak jednotlivým hrozbám předcházet. Webová hra Interland od Googlu učí děti bezpečně používat internet. K jejímu spuštění stačí pouze internetový prohlížeč. Během hry se účastník naučí, jak si poradit s hackery, phishery, kyberšikanou nebo sdílením informací na sociálních sítích, jak ochránit své osobní údaje v online prostředí, ale také např. jak odhalovat pravdivé a nepravdivé informace na internetu. Více informací najdete na stránkách https://www.e-bezpeci.cz/index.php/tiskove-zpravy/1914-nova-webova-hra-interland-od-googlu-uci-deti-bezpecne-pouzivat-internet. Zdroj: Metro

24.11.2020
Česká pošta doručuje ochranné pomůcky lidem se zdravotním postižením

Podle rozhodnutí vlády Česká pošta v těchto dnech, kdy obdržela seznam adres, roznáší 185 tisíc balení roušek a respirátorů, která jsou určena pro občany se zdravotním postižením. Doručování probíhá na konkrétní adresy konkrétním lidem. Občané nebudou muset na poštu, vše dostanou do svých domovních schránek. Roušky a respirátor jsou baleny do ochranných obalů, roznášeny budou spolu s návodem na použití v obálce. Pomoc se týká občanů České republiky, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, a osob mladších 18 let, kterým byl přiznán průkaz osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/ceska-posta-doruci-ochranne-pomucky-tem-nejpotrebnejsim. Zdroj: Helpnet.cz

24.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvánku na online diskusi 2. 12. 2020 na téma „Lidé s postižením a Evropská úmluva o ochraně lidských práv (1950-2020), nebo informace z MPSV ČR o testování klientů a zaměstnanců, nebo informace z dalšího online jednání NRZP ČR s MPSV ČR, nebo informace o testování OZP na koronavirus a o nákupech v obchodních centrech. Zdroj: NRZP ČR

24.11.2020
Informace pro OZP – jak parkovat v Brně?

Liga vozíčkářů na svých stránkách zveřejnila informaci o možnostech parkování v Brně pro osoby se zdravotním postižením. Parkování na místech vyhrazených pro OZP (místa označená znakem vozíčkáře) je ve všech parkovacích zónách zdarma bez omezení doby parkování, není nutné se registrovat přes platební automat. Rozmístění vyhrazených parkovacích míst naleznete na stránkách https://www.parkovanivbrne.cz/mapa/ – kliknout na ikonku vozíčkáře v menu vlevo. Dále v článku najdete informace, jak si vyřídit parkovací oprávnění, jak se řeší parkování mimo místa vyhrazená pro OZP, jak je to s oprávněním pro parkování a vjezd do historického centra Brna. Více informací: http://www.vozickar.com/jak-parkovat-v-brne/. Zdroj: Vozíčkář

24.11.2020
Seriál ŠKODA NEřídit – 1. díl: Můžu řídit s handicapem?

Jste na vozíku a rádi byste zvýšili svou soběstačnost tím, že usednete za volant? Cesta za snem ve spolupráci s Centrem Paraple připravili pětidílný seriál na toto téma. Řízením vlastního auta je pro člověka s handicapem výrazným krokem k soběstačnosti. Seriál vás provede v 5 videích problematikou řízení automobilu lidmi s handicapem. Během celého seriálu se dozvíte: kdo může řídit, jak získat řidičský průkaz, jaké existují kompenzační pomůcky, jak na finance, co je třeba zařídit a jaké vybrat auto. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/skoda-neridit-muzu-ridit-s-handicapem-1.dil najdete první díl na téma: Budu moct řídit? Zdroj: CZEPA

24.11.2020
Nový portál MV ČR – COVID PORTÁL

Ministerstvo vnitra ČR spustilo nový portál k problematice pandemie Covid – 19. Tento portál najdete na stránkách https://covid.gov.cz/. Na portálu jsou zveřejněná všechna aktuální opatření, vysvětlená na příkladech. Jsou zde popsaná pravidla pro různé životní situace, a to srozumitelnou formou. Na portálu je také samostatná sekce určená pro osoby se zdravotním postižením: https://covid.gov.cz/situace/osoby-se-zdravotnim-postizenim, nebo samostatná sekce určená pro seniory: https://covid.gov.cz/situace/seniori. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace z porady NRZP s MPSV ČR, nebo informace o možnosti připomínkování webových stránek Správy železnic pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

10.11.2020
Krizové ošetřovné přijato

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal zákon o úpravách poskytování ošetřovného v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii a o změně zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Výše ošetřovného bude činit 70 procent redukovaného denního vyměřovacího základu. Kromě péče o děti do 10 let bude nárok na ošetřovné také při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku, a při péči o osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne. Zdroj: Verlag Dashöfer

10.11.2020
Dočasně bude opět možné vyzvedávat důchody na základě plné moci

Česká správa sociálního zabezpečení po dohodě s Českou poštou, s. p., znovu umožňuje pouze po dobu trvání nouzového stavu výplatu důchodů za využití plné moci jako opatření proti šíření koronaviru. Osoby staršího věku a osoby s oslabenou imunitou tak budou mít možnost účinně požádat o převzetí důchodu své příbuzné nebo jiné důvěryhodné osoby. K vyjádření tohoto projevu vůle slouží formulář plné moci, který musí být vlastnoručně podepsán poživatelem důchodu i zmocněncem. Plná moc je určena pouze k převzetí splátky (případně již dříve uložených nevyzvednutých splátek) důchodu zmocnitele vypláceného v hotovosti prostřednictvím Důchodové služby České pošty, s. p., v pravidelných měsíčních termínech. Česká pošta, s. p., při předložení plné moci ověří podle občanského průkazu totožnost zmocněnce za využití údajů uvedených na tomto formuláři. Podpis zmocněnce potvrzující převzetí důchodu a trvání podmínek pro jeho výplatu porovná s podpisovým vzorem na občanském průkazu. Plná moc platí jednorázově pro konkrétní splátku důchodu / splátky důchodů a po vyplacení důchodu zmocnitele se stává součástí archivované části výplatního dokladu / výplatních dokladů. Více informací a tiskopis plné moci najdete na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/-/docasne-bude-opet-mozne-vyzvedavat-duchody-na-zaklade-plne-mo-1. Zdroj: ČSSZ

10.11.2020
Osvobození od dálničních poplatků v roce 2021

Legislativní odbor NRZP ČR zpracoval stanovisko, které vyčerpávajícím způsobem odpovídá na všechny otázky držitelů průkazů ZTP nebo ZTP/P, které vznášeli v posledních dnech ohledně otázky, jak to bude s dálničními známkami od 1. ledna 2021 pro držitele parkovacích průkazů a průkazů ZTP nebo ZTP/P. Informace najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/11/06/informace-c-92-2020-upresnena-informace-k-osvobozeni-od-dalnicnich-poplatku-v-roce-2021/. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Manuál pro sociálně znevýhodněné rodiny

Radnice Prahy 8 vydala “manuál” pro sociálně znevýhodněné rodiny s nezletilými dětmi. Odpoví na otázky například v oblastech ošetřovného, mimořádné okamžité pomoci, potíží s platbami za stravné, školní družinu či klubu nebo záležitostí týkajících se doučování. Manuál najdete v příloze. Zdroj: Novinky MČ Praha 8

manual-znevyhodnene-rodiny-s-detmi

30.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. dotazník pro osoby se sluchovým postižením, nebo informace o rozesílání roušek osobám se zdravotním postižením, nebo informace o SOS hodinkách – asistivní technologii k záchraně života, nebo dotaz Českého telekomunikačního úřadu na speciálně vybavená telekomunikační koncová zařízení pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

30.10.2020
Vyhrazené parkovací místo

Česká asociace paraplegiků se intenzivně věnuje problematice týkající se parkovacích průkazů. Otázka parkovaní je pro osobu tělesně postiženou (vozíčkáře) velice důležitá, neboť automobil ke své přepravě často využívá. Při parkování je potřeba zaparkovat co nejblíže objektům, které chce navštívit, či ve kterých bydlí. Z tohoto důvodu připravila CZEPA informace o vyhrazeném parkovacím místě v místě trvalého bydliště. Informace najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/vyhrazene-parkovaci-misto. Zdroj: Vozejkov

22.10.2020
Mimořádná okamžitá pomoc MOP COVID-19

Lidé, kteří se prokazatelně ocitnou vlivem koronaviru ve finanční nouzi, mohou požádat o jednorázovou dávku mimořádné okamžité pomoci MOP COVID-19. Týká se to i rodičů dětí do 10 let, jež s nimi zůstanou doma na tzv. ošetřovném kvůli současné situaci kolem koronaviru. Pro účely dávky se posuzuje mimo jiné příjem všech osob ve společné domácnosti. Žádost o dávku musí být odůvodněná. Úřad práce ČR může dávku poskytnout klientovi, jehož sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://www.mpsv.cz/mop. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.10.2020
Nová asistenční služba na nádražích

Správa železnic v září zavedla bezplatnou asistenční službu pro cestující s pohybovým omezením. Mobilní čety pomáhají lidem při přesunu přes nádraží až k nástupištím. Služba, kterou si cestující musí objednat předem prostřednictvím elektronického formuláře na stránkách https://asistence.oneticket.cz/, je k dispozici na 869 nádražích po celé České republice. Službu tvoří většinou dva pracovníci, kteří asistují lidem se sníženou schopností pohybu, ale i orientace. Jednadvacet mobilních čet je rozděleno do 21 provozních obvodů. Asistenční tým čeká na cestujícího v předem smluvený čas na dohodnuté stanici. Více informací a objednávkový formulář naleznete na stránkách https://asistence.oneticket.cz/. Informace naleznete také v článku Národní rady osob se zdravotním postižením ČR na stránkách https://nrzp.cz/2020/10/02/informace-c-78-2020-postup-zajisteni-mimoradne-pomoci-ve-stanici/. Zdroje: Helpnet.cz, NRZP ČR

22.10.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách NRZP ČR https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. výzkum ombudsmana o lidských právech (o rozhodování českých soudů o diskriminačních sporech), nebo informaci o distribuci ochranných pomůcek pro osoby se zdravotním postižením, nebo informaci o nových opatřeních vlády v souvislosti s epidemií koronaviru v oblasti sociálních služeb, nebo informaci o vyhlášení 18. ročníku ceny NRZP ČR MOSTY, nebo informace o novinkách v sociálních službách. Zdroj: NRZP ČR

22.10.2020
Žádáte o dávky? Komunikujte s ÚP ČR z pohodlí domova

Úřad práce ČR přistoupil v uplynulých dnech v souvislosti s aktuální situací k organizačním změnám, které omezují osobní kontakt s veřejností. Cílem je eliminace rizika šíření nákazy koronavirem v případě klientů i samotných zaměstnanců úřadu. Pokud lidé chtějí žádat o některou z nepojistných sociálních dávek, včetně mimořádné okamžité pomoci spojené s onemocněním COVID-19 (MOP COVID-19), nemusí na Úřad práce ČR osobně. Žádosti a další podklady je možné zasílat i jinou cestou a vše tak vyřešit z pohodlí domova. Vyplněné formuláře je možné podávat elektronicky, tedy prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem. Po dobu nouzového stavu není nutný zaručený elektronický podpis. Další možností podání je pak zaslání žádostí a dalších podkladů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo v době úředních hodin odevzdání tiskopisů na podatelně či do schránek na podání. Více informací: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/zadate-o-davky-komunikujte-s-up-cr-z-pohodli-domo-1. Zdroj: MPSV

30.9.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k návrhu novely vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a o usnesení Republikového výboru NRZP ČR k návrhu této vyhlášky. Zdroj: NRZP ČR

30.9.2020
Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele v oblasti důchodového pojištění

Česká správa sociálního zabezpečení vydala Statistickou ročenku z oblasti důchodového pojištění za rok 2019. Přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, který je doplněn o základní demografické informace a údaje, jež ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Ročenka obsahuje např. informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na stránkách https://www.cssz.cz/web/cz/statisticke-rocenky. Zdroj: ČSSZ

11.9.2020
Lhůta pro nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR upozorňuje na aktuální problémy s čerpáním příspěvku na nákup motorového vozidla. Přiznaný příspěvek musí být realizován do 3 měsíců od doručeného rozhodnutí. Problémy se nyní týkají toho, že prodejci vozů nemají k dispozici vhodná vozidla, a tudíž nejsou schopni zákazníkům včas dodat objednané vozidlo. Tím, že prodejci nejsou schopni rychle reagovat na poptávku, se osoby, kterým byl přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla, dostávají do obtížné situace, protože nejsou schopni příspěvek využít ve stanovené lhůtě. NRZP doporučuje v takových případech následující postup: Pokud zjistíte, že váš prodejce nebude mít včas připravený automobil, vyžádejte si od něj písemné potvrzení, že vzhledem k nedostatku vozů není schopen vám auto včas připravit. S tímto potvrzením se dostavte na Úřad práce, který vydal rozhodnutí o přiznání příspěvku na nákup motorového vozidla, a požádejte o prodloužení lhůty pro využití tohoto příspěvku. Nejlépe bude, když toto prodloužení bude ve lhůtě dalších 3 měsíců. Jak NRZP zjišťovala u prodejců automobilů, situace je způsobena dlouhodobým výpadkem výroby u jednotlivých výrobců automobilů. Víte všichni, že v době koronaviru výrobci automobilů měli dlouhodobou odstávku výroby. To způsobilo současný nedostatek vozů v určitých segmentech. Je zřejmé, že tento nedostatek bude ještě několik měsíců přetrvávat. NRZP věří, že Úřady práce v těchto případech žadateli vyhoví. Pokud by se stalo, že Úřad práce by nechtěl vyhovět v prodloužení lhůty, obraťte se na NRZP ČR. Kontakty najdete na stránkách https://nrzp.cz/. Zdroj: NRZP ČR

11.9.2020
Další informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. pozvání na předávání cen MOSTY za rok 2019 do Zlína dne 15. září 2020 od 15 hodin, nebo informaci o veřejné konzultaci Národní vakcinační strategie. Zdroj: NRZP ČR

27.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínek k novele zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, nebo o připomínkování návrhu zákona o elektronizaci zdravotnictví, nebo informace o výstupech z kulatého stolu na téma „udržitelnost činnosti pacientských organizací“. Zdroj: NRZP ČR

27.8.2020
Neoprávněné účtování sociálních služeb

Organizace CZEPA se setkala s případem, kdy poskytovatel osobní asistence účtoval klientovi také čas administrativy. CZEPA si vyžádala stanovisko z úřadu ombudsmana, který se vyjádřil k tomu, co lze účtovat jako “čas nezbytný k zajištění úkonu”. Sdělení úřadu obsahuje vyjádření, že klientovi by měl být účtován až výsledný čas strávený s klientem a že klientovi nelze účtovat navíc čas sloužící k provedení administrativy. Podrobnější informace naleznete v článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/uctovani-socialnich-sluzeb. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Auto, aneb zajištění mobility vozíčkáře

Častým tématem dotazů klientů odborného sociálního poradenství jsou otázky ohledně zajištění mobility – například koupě a úpravy automobilu, vrácení DPH, parkovacích průkazů a řidičských průkazů, příspěvku na mobilitu, autoškol pro osoby se zdravotním postižením a podobně. Proto Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravila souhrnný článek, ve kterém jednotlivá témata podrobněji rozebrala. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/doprava/auto-aneb-zajisteni-mobility-vozickare. Zdroj: CZEPA

27.8.2020
Co nabízejí mobilní operátoři držitelům ZTP/P?

Máte nevýhodnou smlouvu se svým poskytovatelem mobilních služeb? Od dubna 2020 je vypovězení takové smlouvy jednodušší a rychlejší. Na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vychytavky/co-nabizeji-mobilni-operatori-drzitelum-ztp-p najdete přehled nabídek hlavních mobilních operátorů určených pro lidi se zdravotním postižením. Zdroj: CZEPA

12.8.2020
Vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením

Veřejný ochránce práv provedl výzkum zaměřený na vyhrazená parkoviště pro osoby se zdravotním postižením. Došel k závěru, že obcím chybí vstřícnost při zřizování individuálních vyhrazených parkovišť. Jen čtvrtina obcí projevuje jistou vstřícnost vůči žadatelům o individuální vyhrazené parkování pro osoby se zdravotním postižením a snaží se jim co nejvíc ulehčit proces získání povolení a zřízení parkovacího místa. Ostatní obce mají naopak různě vysoké, mnohdy zatěžující a neopodstatněné požadavky. Individuální posuzování žádosti stále není standardem, stejně jako navrhování reálných náhradních opatření. Podrobněji se s výsledky výzkumu můžete seznámit v článku a přiloženém dokumentu na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/obcim-chybi-vstricnost-pri-zrizovani-individualnich-vyhrazenych-parkovist. Zdroj: Helpnet.cz

12.8.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o Zprávě ČR o plnění Úmluvy OSN o právech OZP a o tvorbě Alternativní zprávy. Zdroj: NRZP ČR

12.8.2020
Nová legislativa 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením připravila informace o aktuálních změnách právních předpisů týkajících se osob se zdravotním postižením. Protože infekce koronavirem pořád hrozí, nechce NRZP pořádat klasický seminář. Proto připravili místo semináře video, které je doplněné také překladem do znakového jazyka, ve kterém jsou shrnuty základní změny, které jsou platné od 1. 1. 2020, ale také jsou uvedeny změny právních předpisů, které byly přijímány v rámci stavu nouze. Samozřejmě, že takové materiály a videa rychle ztrácejí na aktuálnosti, ale tento materiál je v současné době aktuální a najdete jej na odkaze: https://youtu.be/f1A29oJ_V1U. Tiskovou verzi semináře najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/08/12/informace-c-62-2020-online-seminar-nova-legislativa-2020/. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. upozornění na YouTube kanál NRZP ČR, nebo informace o XXVII. ročníku Ceny VVOZP za publicistické práce a fotografické soutěži. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2020
Informace pro pečující osoby

V dalším článku na stránkách Vozejkov se mimo jiné dozvíte, za co je možné utratit příspěvek na péči, jaké jsou povinnosti pečujícího z pohledu zákona, co dělat, když opečovávaný nechce zaplatit. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/legislativa/pecujici-osoby-dil-sesty-vdovsky-a-vdovecky-duchod. Zdroj: Vozejkov.cz

31.7.2020
Upozornění pro konopné pacienty na rizika trestněprávní odpovědnosti při domácím pěstování a zpracování konopí

V České republice má stále více pacientů přístup ke konopí na předpis. Stejně tak se stále rozšiřuje nabídka potravin a kosmetiky z konopí. V situaci, kdy probíhá politická a veřejná diskuze o legalizaci pěstování konopí s obsahem THC vyšším než 0,3 %, se ve veřejném prostoru objevují informace, že pěstování konopí s vyšším obsahem THC nepřináší žádná rizika. Tyto informace jsou často velmi zavádějící. V důsledku těchto nejasností se pacientský spolek KOPAC na valné hromadě usnesl připravit a publikovat varování před riziky trestněprávních důsledků. Pěstování konopí s vyšším obsahem než 0,3 % THC není v České republice legální. Pěstování 5 rostlin a méně je pouze dekriminalizováno, a to v případě pěstování pro vlastní potřebu. Neznalost zákona neomlouvá nikoho, včetně konopných pacientů. Obhajoba před trestním soudem založená na prokazování přínosů konopí pro pacienta je obvykle neúspěšná. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/07/21/upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=upozorneni-pro-konopne-pacienty-na-rizika-trestnepravni-odpovednosti-pri-domacim-pestovani-a-zpracovani-konopi. Zdroj: Aktivní život

8.7.2020
Termíny pro podání a zaplacení některých daní bez sankcí

Daňové přiznání k daním z příjmů u poplatníků daně z příjmů fyzických a právnických osob za rok 2019 bude možné bez sankce podat až do 18. srpna 2020. Tzv. Liberační balíček III prodlužuje a rozšiřuje některá prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události způsobené šířením koronaviru. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je hlavním důvodem to, aby podnikatelé a živnostníci získali ještě více času pro podání svých přiznání a na zaplacení daně z příjmu. Poplatníkům daně z příjmů fyzických a právnických osob se promíjí pokuta za pozdě podané daňové přiznání a úrok za pozdě zaplacenou daň za zdaňovací období 2019 v případech, kdy je zákonná povinnost podat daňové přiznání do 1. dubna, resp. 1. července, bude-li daňové přiznání podáno a daň zaplacena do 18. srpna 2020. Pokud do 18. srpna 2020 poplatníci nepodají daňové přiznání a neuhradí daň, budou se jim sankce za pozdní podání a pozdní úhradu počítat od začátku zákonné lhůty, tj. od 1. dubna, resp. od 1. července a to do dne podání nebo do dne zaplacení. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/terminy-pro-podani-a-zaplaceni-nekterych-dani-bez-sankci-se-posouvaji-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyWyLiTmiDFABayX0xicUK50/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-14&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

8.7.2020
Publikace Sladění péče a profesního života

Publikace vznikla v rámci projektu „Podpora pečujících osob v Praze“, vydala ji Národní rada osob se zdravotním postižením ČR. Publikace se především věnuje tématům, jako je například postup při jednání s úřady, postup při vyřízení invalidního důchodu, zajištění zaměstnání. Publikace se také dotýká tématu, jak začít podnikat. Cílem je, aby se pečující osoba mohla i při péči částečně realizovat a mít nějaké svoje pracovní aktivity. Publikace obsahuje také řadu důležitých odkazů na zákony, instituce a podobně. Ke stažení je publikace na webu NRZP ČR: https://nrzp.cz/wp-content/uploads/2020/06/Brozura_Podpora-pečujících-v-Praze.pdf. Zdroj: NRZP ČR

8.7.2020
MEDLAW – online právní poradenství v oblasti medicínského práva

Cílem organizace MedLaw z. s. je srozumitelným způsobem zprostředkovávat informace z oblasti medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Organizace poskytuje online právní poradenství zdarma. Provoz právní poradny zajišťují studenti Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze pod odborným dohledem právníků specializujících se na oblast medicínského práva a práva sociálního zabezpečení. Oblasti, kterým se MedLaw věnuje: práva pacientů, práva zdravotnických pracovníků, zdravotní péče, úhrada ze zdravotního pojištění, očkování, porodnictví a reprodukční medicína, transplantace a dárcovství orgánů, přeshraniční poskytování zdravotní péče, práva pacientů s duševním onemocněním, dávky sociálního zabezpečení, závěr života a smrt, řešení sporů. Více informací: https://www.medlaw.cz/. Zdroj: Zpravodaj ALEN

8.7.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o připomínkování návrhu zákona, kterým se mění zákon č.329/2011 Sb., o poskytování dávek pro OZP. Zdroj: NRZP ČR

29.6.2020
Zaměstnavatelé do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ

Nově přijatý zákon ze dne 16. 6. 2020 promíjí řadě zaměstnavatelů pojistné na sociální zabezpečení, které jsou povinni platit zaměstnavatelé jako poplatníci, a to za kalendářní měsíce červen, červenec a srpen 2020 (tzv. ANTIVIRUS C). Cílem prominutí pojistného je podpora zachování zaměstnanosti u zaměstnanců v pracovním poměru. Více informací naleznete v přiložené tiskové zprávě České správy sociálního zabezpečení. Zdroj: ČSSZ

Tisková zpráva ČSSZ

29.6.2020
Bytové družstvo nemůže ospravedlnit diskriminaci hlasováním svých členů

Ombudsman řešil případ, kdy bytové družstvo odmítlo své člence se zdravotním postižením povolit zřízení dálkového otevírání vchodových dveří, přestože to odůvodňovala zdravotními problémy a nabízela, že náklady uhradí. Podle ombudsmana jde o nepřímou diskriminaci z důvodu zdravotního postižení a ani hlasování členů nemůže popřít zákonný nárok. Doporučil proto družstvu, aby stěžovatelce vyhovělo a postupovalo v souladu se zákonným účelem družstva zajišťovat bytové potřeby svých členů. Více informací o tomto případu můžete najít na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/bytove-druzstvo-nemuze-ospravedlnit-diskriminaci-hlasovanim-svych-clenu. Zdroj: Helpnet.cz

29.6.2020
Ergoterapie pomáhá v každodenním životě

Ergoterapie je relativně nový obor, to mu ale neubírá na důležitosti. Představuje jednu ze základních součástí léčby i prevence. Má mnoho rysů podobných s fyzioterapií. Ergoterapie však začíná tam, kde fyzioterapie končí. Fyzioterapeut vám pomůže s cvičením a posílením potřebných svalů. Už se ale nezabývá praktickým využitím těchto dovedností. Ergoterapie řeší praktické otázky. Hlavním terapeutickým prostředkem v ergoterapii je smysluplná činnost či zaměstnání, které pomáhají k obnově postižených funkcí. Ergoterapeut provádí nácvik porušených aktivit potřebných k sebeobsluze (např. oblékání, umývání, stravování, nácvik úchopu, jemné motoriky) a později i náročnějších aktivit ke zvládání činností v domácnosti nebo v zaměstnání; pomáhá s výběrem vhodných kompenzačních pomůcek; zabývá se trénováním kognitivních funkcí (trénink paměti, pozornosti) a zvládáním únavy; poradí vám s úpravami domácího prostředí (změna umístění předmětů a nábytku, instalace speciálního zařízení a pomůcek, event. stavební úpravy a úpravy většího typu – rozšíření dveří, výměna vany za sprchový kout, instalace schodolezu, ramp apod.); napomáhá s plným zapojením do aktivit sociálního prostředí a komunity; podporuje zdraví a duševní pohodu prostřednictvím smysluplné aktivity; navrhuje vhodnou prevenci ztráty soběstačnosti. Pokud je ergoterapie doporučena lékařem, hradí ji zdravotní pojišťovna. Služeb ergoterapeuta je možné využít i jako samoplátce. Více informací: http://aktivnizivot.cz/2020/06/09/ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=ergoterapie-pomaha-v-kazdodennim-zivote-s-roztrousenou-sklerozou. Zdroj: Aktivní život

10.6.2020
Rozcestník sociálních služeb aneb na co má neformální pečující nárok

Péče rodinných příslušníků o blízkého v přirozeném prostředí (tzv. neformální péče) je po všech stránkách náročná. Ne každý je schopen postarat se o blízkého a zajistit mu vhodnou péči v domácím prostředí. Pokud se však rozhodnete pečovat o svého blízkého v přirozeném prostředí, je dobré udělat několik základních kroků – doporučené kroky jsou popsány v článku na stránkách https://www.alfabet.cz/legislativa/rozcestnik-socialnich-sluzeb-aneb-na-co-ma-neformalni-pecujici-narok/. Zdroj: Alfabet

10.6.2020
S lidmi s postižením je třeba komunikovat jako s rovnocennými partnery

Zástupkyně ombudsmana zveřejnila doporučení nejen pro média, jak mluvit a psát o lidech s postižením a jak s nimi komunikovat. S lidmi s postižením je podle ní třeba mluvit jako s rovnocennými partnery, přizpůsobit podmínky i způsob vedení rozhovoru konkrétnímu člověku s postižením. Cílem doporučení je přispět k tomu, aby byly jazyk i způsob zobrazování lidí s postižením v médiích více respektující. Doporučení vzniklo ve spolupráci se speciálními pedagogy, lingvisty, neziskovými organizacemi, novináři, ale především se samotnými lidmi s postižením. Přináší řadu praktických rad a doporučení pro komunikaci s lidmi s různým typem postižení. Více informací najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/s-lidmi-s-postizenim-je-treba-komunikovat-jako-s-rovnocennymi-partnery a v přiložené publikaci. Zdroj: Helpnet.cz

Komunikace s lidmi s postižením

21.5.2020
Seriál určený nejen pečujícím osobám – další článek

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s. připravuje seriál článků pro pečující osoby. V aktuálním článku se věnuje základnímu rozlišení osoby pečující a osoby závislé na péči, povinnostem pečující osoby vůči Úřadu práce, především co je třeba si hlídat, jak vybírat pečující osobu, jak řešit vzájemnou spolupráci smluvně, jak se stanovuje cena péče, atd. Článek najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/pecujici-osoby-dil-treti-neni-evidence-uradu-prace-jako-evidence-uradu-prace. Zdroj: CZEPA

21.5.2020
Ošetřovné pro pečující osoby u klientů do 26 let

Na Národní radu osob se zdravotním postižením ČR se v poslední době obrací řada rodičů s dotazy, které se týkají ošetřovného v období koronaviru. Proto NRZP ČR připravila vysvětlení různých variant nároku na ošetřovné pro zaměstnance, kteří nemohou vykonávat své zaměstnání z důvodu péče o dítě se zdravotním postižením. Článek najdete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/21/informace-c-49-2020-osetrovne-pro-pecujici-osoby-u-klientu-do-26-let/. Zdroj: NRZP ČR

21.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o ochranných prostředcích pro pečující osoby, nebo informace o návrhu nového Národního plánu podpory rovných příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2021–2025. Zdroj: NRZP ČR

18.5.2020
Doporučení pro chronické pacienty z pacientské rady

Pacientská rada připravila materiál, který obsahuje doporučení pro chronické pacienty, jak se mají v současné době chovat při poskytování zdravotní péče. Dále jsou v dokumentu doporučení, která upozorňují na některé zásady chování ve svých bytech a při pochůzkách venku. I když dochází k výraznému rozvolnění restriktivních opatření, přesto je důležité, aby lidé, kteří mají chronická onemocnění a jsou tudíž jednou z nejohroženějších skupin občanů, kteří mohou být nakaženi koronavirem a následky této nemoci mohou být velmi těžké, pořád dodržovali některé zásady ochrany. Doporučení Pacientské rady naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/13/informace-c-45-2020-doporuceni-pro-chronicke-pacienty-z-pacientske-rady/. NRZP ČR ještě doporučuje, abyste, pokud můžete, sledovali webové stránky jak Ministerstva zdravotnictví ČR www.mzcr.cz, tak také webové stránky Ministerstva práce a sociálních věcí ČR www.mpsv.cz a dále Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR www.msmt.cz, pokud máte děti s chronickým onemocněním. Zdroj: NRZP ČR

18.5.2020
Návrat k běžnému fungování v době koronaviru? Jak na to pro ohrožené

Rozvolňování restriktivních opatření je očekáváno ze všech stran. Není to ale čekání na „uvolnění“, je to spíše přestup do ještě nepřehlednější éry života s viry. Týká se to nás všech, ale zejména těch, kdo jsou zahrnováni do rizikové skupiny, omezené svým zdravotním stavem – bez ohledu na věk a důvod. Mezi ty patří i lidé s onkologickou nemocí, nejen tou, která probíhá, ale i tou, která zanechala deficity v imunitě, fungování plic nebo srdce. Michaela Čadková Svejkovská z organizace Amelie připravila článek, co je důležité pro „ohrožené“. Článek najdete na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/navrat-k-beznemu-fungovani-v-dobe-koronaviru-jak-na-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkovat zprávu o plnění Úmluvy OSN o právech osob se zdravotním postižením, nebo informace o postupu rozvolňování uzavřených sociálních služeb. Zdroj: NRZP ČR

11.5.2020
Určení data vzniku invalidity bude více respektovat vývoj zdravotního stavu

Určení data vzniku invalidity pro přiznání invalidního důchodu už by mělo vycházet výhradně z řádně zjištěného vývoje zdravotního stavu žadatele. Česká správa sociálního zabezpečení na doporučení ombudsmana změnila svůj vnitřní předpis a nebude už určení data vzniku invalidity odvíjet od data, které žadatel uvedl v žádosti o invalidní důchod. Datum se bude určovat podle vývoje zdravotního stavu ke dni, kdy invalidita skutečně vznikla. Odstranila se tím nespravedlnost dopadající zejména na lidi vážně nemocné, kteří nově mají šanci na správně přiznaný invalidní důchod. V minulých letech se ombudsman opakovaně setkával s případy nesprávně stanoveného data vzniku invalidity, které následně negativně ovlivnilo i výši přiznaného invalidního důchodu, nebo dokonce vedlo k zamítnutí žádosti o důchod. Česká správa sociálního zabezpečení podle své metodiky dříve vycházela z data, které žadatel uvedl v žádosti jako datum, k němuž požaduje přiznání invalidního důchodu. Při posuzování zdravotního stavu tak ČSSZ zjišťovala zdravotní stav a pracovní schopnosti žadatelů pouze k datu uvedeném v žádosti. Opomíjela fakt, že onemocnění může trvat delší dobu, někdy i mnoho let. Datum vzniku invalidity má zásadní význam. Vymezuje totiž období, v němž se zjišťuje potřebná doba pojištění pro vznik nároku na přiznání důchodu. Pokud ČSSZ označila vznik invalidity dnem uvedeným v žádosti, stávalo se, že žadatel k tomuto datu nezískal potřebnou dobu pojištění a důchod mu nemohl být přiznán. ČSSZ nakonec uznala výhrady ke svému postupu a podle doporučení změnila svou metodiku. Nově se při určování data vzniku invalidity nebude řídit datem, které uvedl žadatel, ale vždy si opatří dostatečné množství potřebných, z nichž bude možné určit vývoj onemocnění a jeho dopady na snižování pracovních schopností. Na základě těchto zjištění bude možné přesvědčivě stanovit datum vzniku invalidity. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/urceni-data-vzniku-invalidity-bude-vice-respektovat-vyvoj-zdravotniho-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

11.5.2020
Vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. 5. 2020

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o stanovisku Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci vzdělávání žáků se zdravotním postižením po 25. květnu 2020, kdy budou opět otevřeny školy. Vzhledem ke skutečnosti, že virus způsobující onemocnění COVID-19 může mít komplexní dopad na zdraví jedinců s významnými následky, Ministerstvo zdravotnictví ČR rozhodlo, že za rizikové se považuje vzdělávání žáků s tělesným postižením, mentálním postižením, souběžným postižením více vadami, poruchami autistického spektra a závažnými poruchami chování v základních školách či třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona. Proto pro některé skupiny žáků se zdravotním postižením bude jako dosud vzdělávání probíhat distančně, tj. on-line. Podrobnější informace naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/05/06/informace-c-44-2020-vzdelavani-zaku-se-zdravotnim-postizenim-po-25-5-2020/. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Plán rozvolnění opatření přijatých v souvislosti s řešením pandemie v oblasti sociálních služeb

Vláda ČR schválila plán rozvolnění opatření, která se týkají provozu sociálních služeb. Postupně se mohou začít poskytovat některé sociální služby, jejichž provoz byl v nouzovém stavu omezen. V příloze naleznete výčet termínů, kdy dochází k uvolňování služeb, a k nim seznam služeb, kterých se to týká a v jakém rozsahu. Zdroj: Hlavní město Praha

obnovování fungování sociálních služeb

5.5.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o elektronickém mýtném na dálnicích pro osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P a byl jim přiznán parkovací průkaz, nebo informaci o Usnesení Pacientské rady k situaci v souvislosti s pandemií COVID – 19. Zdroj: NRZP ČR

5.5.2020
Výplata důchodů do zahraničí v době mimořádné pandemické situace (COVID-19)

Důchodcům žijícím v zahraničí, kterým je důchod z českého důchodového pojištění poukazován na bankovní účty, bude důchod i nadále vyplácen na základě předloženého potvrzení o žití. Po dobu trvání této mimořádné situace, nejdéle do 31. 5. 2020 (toto datum se může v průběhu času změnit), bude ČSSZ akceptovat potvrzení o žití i bez úředního ověření vlastnoručního podpisu důchodce. Formuláře Potvrzení o žití, které jsou dostupné na webu ČSSZ, příjemce důchodu tedy jen vyplní, vlastnoručně podepíše, opatří datem a zašle ČSSZ. Kromě toho uvede i důvod, proč nebyl podpis úředně ověřen, např. stav nouze v daném státě. Potvrzení o žití lze zasílat poštou na adresu ČSSZ, Křížová 25, 22508 Praha 5. S ohledem na to, že některé státy mohou dočasně omezit nebo dokonce zcela přerušit mezinárodní poštovní styk, mohou klienti takto vyplněná a podepsaná potvrzení o žití naskenovat (příp. ofotografovat) a zaslat ČSSZ též elektronicky, tj. e-mailem na adresu posta@cssz.cz. Více informací: https://www.cssz.cz/web/cz/-/vyplata-duchodu-do-zahranici-v-dobe-mimoradne-pandemicke-situace-covid-19-. Zdroj: STP Štětí

5.5.2020
Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Dokument Ministerstva práce a sociálních věcí obsahuje odpovědi na 16 aktuálních otázek. V souvislosti s prevencí šíření koronaviru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravilo pro vás MPSV základní informace, které najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/prava-zamestnancu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Výpočet starobního důchodu u pečujících osob

Česká asociace paraplegiků zveřejňuje informace určené také pečujícím osobám. V článku na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/vypocet-starobniho-duchodu-u-pecujicich-osob-dil-prvni-kdy-vznika-narok-na-duchod-a-jak-je-vypocitavan najdete údaje o tom, kdy vzniká nárok na důchod a jak je vypočítáván. Zdroj: CZEPA

27.4.2020
Publikace pro pečující osoby

Na webových stránkách Moravskoslezského kruhu https://www.mskruh.cz/publikace/ najdete různé publikace pro pečující osoby, např. Noviny Pečuj/eme doma, Péče o pečující, Ošetřovatelská abeceda, Rehabilitujeme doma nebo Pečujeme doma. Publikace jsou ke stažení zdarma. Zdroj: STP v ČR z. s.

27.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o zahájení činnosti pozastavených sociálních služeb a upozornění na Program Antivirus. Zdroj: NRZP ČR

27.4.2020
Lékařská posudková služba se přizpůsobila nouzovému stavu

Ministerstvo práce a sociálních věcí přistoupilo v souvislosti s nouzovým stavem k nastavení vysoce individuálních přístupů u lékařské posudkové služby, a to nejen vůči poskytovatelům zdravotních služeb (zejména praktickým lékařům), ale především pak vůči osobám se zdravotním postižením (dále jen „OZP“). O průběhu příslušného posudkového řízení jsou OZP i praktičtí lékaři vždy včas informováni. Okresní správy sociálního zabezpečení (dále jen „OSSZ“) postupují v souvislosti s nouzovým stavem tak, že posouzení zdravotního stavu nebo provedení kontrolní lékařské prohlídky, resp. kontrolního posouzení (dále jen „KLP“) probíhá v nepřítomnosti OZP. Fyzické dostavení se OZP k poskytovateli zdravotních služeb (zejména praktickému lékaři) za účelem zpracování podkladů pro posouzení zdravotního stavu nebo dostavení se na OSSZ za účelem provedení KLP není ze strany OSSZ v tomto složitém období požadováno. Posouzení zdravotního stavu nebo provedení KLP probíhá na základě písemných podkladů od praktických lékařů, kteří znají detailně zdravotní stav svých pacientů. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/lekarska-posudkova-sluzba-se-prizpusobila-nouzovemu-stavu. Zdroj: Helpnet.cz

27.4.2020
Krizové linky a linky důvěry tu stále zůstávají a jsou vám k dispozici

V článku na stránkách https://www.helpnet.cz/aktualne/omezeni-opatreni-bezny-zivot-navrat-z-nouzoveho-stavu-do-normalu najdete informace o využívání krizových linek a linek důvěry v období nouzového stavu. Ředitelka Modré linky, Hana Regnerová, upozorňuje na to, že aktuální situace lidí může být nebezpečnější než před měsícem. V té době se strach mohl i navenek přiznat, nyní už to začíná být možná trochu nepatřičné. Ale psychické stavy mají svoji dynamiku a napětí, které bylo v minulých dnech, se může projevit až ve dnech či týdnech dalších. Těžké je pak detekovat, kde se ty “divné stavy” vzaly, což může způsobit ještě větší úzkost a propad psychiky. Postupný návrat do běžnějšího života není o nic snazší než na začátku nouzového stavu. Možná právě naopak. Krizové linky a linky důvěry tu tedy stále zůstávají a jsou vám k dispozici proto, aby pomohly řešit velké problémy, ale jsou zde také, aby se z malých trápení nestaly velké. Zdroj: Helpnet.cz

17.4.2020
Pozor na energetické šmejdy! Nouzového stavu se nebojí, zneužívají ho

Energetický regulační úřad zaznamenal několik případů, kdy tzv. energetičtí šmejdi zneužili současné situace a nabízeli roušky proti podpisu, ve skutečnosti šlo ale o podpis pod smlouvou o změně dodavatele. Další nabízejí po telefonu rekordně levné energie. Takové nabídky však končí spíše vysokou pokutou než kýženou úsporou. ERÚ důrazně varuje všechny spotřebitele, aby zvláště nyní nepřistupovali na nabídky podomních a telefonických prodejců, které mají za cíl změnu dodavatele energie, ať už přímo nebo ve formě aukce. Nepouštějte si je do bytu, nic jim nepodepisujte, rozhodně je nenechte fotit si vaši fakturu nebo občanský průkaz. Zprostředkovatelé se učí nové triky, se kterými mají spotřebitele oslovit po telefonu. Typicky jde o nabídku levných energií, jejichž ceny údajně klesají kvůli koronaviru. Ačkoliv na burze energie skutečně zlevňují, v cenících dodavatelů se to může projevit až se zpožděním. Nyní jde většinou o prázdné sliby. Spotřebitel, který podobnou smlouvu se zprostředkovatelem uzavře, se může zařadit mezi tisíce dalších, kteří se každoročně obracejí na ERÚ, když je jim později vyhrožováno pokutou. Více informací: https://www.eru.cz/-/pozor-na-energeticke-smejdy-nouzoveho-stavu-se-neboji-zneuzivaji-ho. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Žadatelé o některé sociální dávky nemusejí dokládat svoje příjmy a výdaje za první čtvrtletí letošního roku, dávka se jim má přiznat automaticky podle příjmů z předchozího období

Bylo schváleno mimořádné opatření (změna zákona), že pokud jste příjemce příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšení příspěvku na péči, nemusíte dokládat Úřadu práce ČR příjmy nebo uhrazené náklady na bydlení za předchozí kalendářní čtvrtletí (leden, únor, březen 2020) a tyto dávky se vám poskytnou ve stejné výši i za následující kalendářní čtvrtletí (duben, květen, červen 2020) automaticky. Doložit potřebné skutečnosti (příjem, uhrazené náklady na bydlení apod.) u výše uvedených dávek je možné (lze „na dálku“). Pokud Úřadu práce ČR nějakou skutečnost doložíte později (např. se Vám snížil příjem nebo zvýšily náklady na bydlení v prvním čtvrtletí 2020), upraví Úřad práce ČR výši dávky v měsíci, kdy se o ní dozvěděl. Navržené mimořádné opatření nijak nemění možnost o tyto dávky požádat v případě, že jste některou z dávek v březnu letošního roku nepobírali. Více informací i o ostatních dávkách v době nouzového stavu a omezujících opatření najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/davky-info. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o návrhu zákona o některých úpravách v oblasti zaměstnanosti a novela zákona o zaměstnanosti, nebo informace o výzvě k posílení péče o osoby se zdravotním postižením v domácí péči. Zdroj: NRZP ČR

17.4.2020
Lékařská péče a předpis zdravotnických prostředků

NRZP ČR připravila informační materiál, který se týká lékařské péče, předepisování léků a zdravotnických prostředků, po dobu mimořádných opatření spojených s koronavirovou epidemií. NRZP ČR jednala s Ministerstvem zdravotnictví o zjednodušení předepisování léků a zdravotnických prostředků tak, aby se co nejvíce omezil osobní kontakt a zjednodušil systém pro osoby se zdravotním postižením. Výsledkem těchto jednání jsou opatření, která jsou shrnuta v uvedeném dokumentu na stránkách https://nrzp.cz/2020/04/09/informace-c-39-2020-lekarska-pece-a-predpis-zdravotnickych-prostredku-covid-19/. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Zmírnění byrokracie při žádostech o dávky OZP

MPSV ČR se různými opatřeními snaží nyní během nouzového stavu v ČR ulehčit osobám se zdravotním postižením a jejich rodinám. Nouzový stav a řada omezujících opatření, která především souvisí s omezením osobního kontaktu mezi lidmi, mohou ztěžovat plnění některých podmínek nároku na příspěvek na mobilitu nebo některých povinností vztahujících se k příspěvku na zvláštní pomůcku. Proto MPSV doporučilo Generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky, aby u některých dávek lidem prodloužil lhůty pro předložení dokladů nebo plnění povinností nebo aby některé skutečnosti nemuseli žadatelé po dobu nouzového stavu a omezujících opatření prokazovat. Více informací naleznete na stránkách https://nrzp.cz/2020/03/30/informace-c-33-2020-dopis-mpsv-cr-o-zmirneni-byrokracie-pri-zadostech-o-davky-ozp/. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách Národní rady osob se zdravotním postižením https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informaci o změnách v ošetřovném pro zaměstnance, nebo informace o plánovaném snížení administrativy při sociálních dávkách, ošetřovném pro OSVČ a předepisování zdravotnických prostředků, nebo informaci o tom, že stát odpustí OSVČ platby povinného důchodového pojištění na půl roku, nebo výzvu, aby se ozvaly chráněné dílny pro výrobu látkových roušek. Zdroj: NRZP ČR

2.4.2020
Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19

Informační leták Jak žít spolu s virem COVID 19 vytvořil tým vedeným zkušenou krizovou psycholožkou Bohumilou Bašteckou. Leták shrnuje doporučené chování, abychom danou situaci společně dobře zvládali. Leták je zveřejněn na stránkách http://pitcr.cz/index.php?action=view&id=276&module=newsmodule&src=%40random482bf38aa9c53. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

2.4.2020
Rozcestník pomoci ke COVID-19 pro lidi po poranění míchy

Lidé po poranění míchy všech věkových skupin jsou značně rizikovou skupinou velmi ohroženou onemocněním COVID-19. Jejich organismus totiž nepracuje v důsledku poranění míchy zcela správně a to se týká bohužel i imunity. Celou situaci navíc mohou zhoršovat další komplikace, které se s poraněním míchy pojí i běžně, jako močové infekce, cukrovka, proleženiny (dekubity), horší dechové funkce, zvláště u tetraplegiků. Mnozí lékaři – specialisté navíc nyní neordinují, výpadky má i asistence. Odborné instituce a zařízení spojují své síly v boji s koronavirem a na komunitním portálu Vozejkov.cz zřizují rozcestník pomoci. Zde najdou vozíčkáři všechna známá doporučení šitá jim na míru, odborné texty, rady, nabídky pomoci. Rozcestník pomoci najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/covid-19. Zdroj: CZEPA

2.4.2020
Jak za současné situace řešit exekuce a insolvence

Člověk v tísni připravil vzor návrhu na odklad exekuce a informace o tom, jak postupovat ve chvíli, kdy máte exekuci, a zároveň vám v důsledku současných opatření proti šíření koronaviru klesl příjem domácnosti tak, že hrozí, že nebudete schopni zaplatit všechny nutné výdaje. O odklad exekuce můžete požádat v případě, kdy se bez své viny ocitnete přechodně v takovém postavení, že by další provádění exekuce mělo na vás nebo vaši rodinu zvláště nepříznivé důsledky (dle § 266 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění). Více informací najdete na stránkách https://www.clovekvtisni.cz/kdy-a-jak-nyni-zadat-o-odklad-exekuce-pripravili-jsme-pro-vas-vzor-navrhu-na-odklad-exekuce-6495gp. Tématem se zabývá také Ministerstvo spravedlnosti, které na svých stránkách https://www.justice.cz/?clanek=jak-za-soucasne-situace-resit-exekuce-a-insolvence- zveřejnilo článek s návody, jak za současné situace řešit exekuce a insolvence. V souvislosti s vládními opatřeními zaměřenými na omezení šíření onemocnění COVID-19 může osobám samostatně výdělečně činným a zaměstnancům hrozit nižší příjem nebo jeho celková ztráta. Celá situace může být komplikovanější pro toho, kdo je navíc v exekuci nebo insolvenci. Lidé v exekuci mají možnost požádat o její odklad a lidem v insolvenci pak zjednoduší situaci snížení měsíčních splátek nebo jejich přerušení. Zdroj: Šance Dětem

2.4.2020
Dávky v době nouzového stavu

Na stránkách MPSV ČR https://www.mpsv.cz/davky-info najdete informace k dávkám v době nouzového stavu – co se změnilo, jak žádat, co dokládat, atd. Zdroj: MPSV ČR

26.3.2020
Datum odevzdání daňového přiznání z příjmů fyzických i právnických osob

Pokud se vás týká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů, došlo v souvislosti s nouzovým stavem ke změnám. Termín pro odevzdání daňového přiznání sice nebyl změněn (stále platí 31. 3. 2020), ale když daňové přiznání nestihnete do 1. 4. 2020 podat a daň zaplatit, bude vám prominuta pokuta za pozdní podání a úrok z prodlení za pozdní zaplacení, pokud to napravíte do 1. 7. 2020. Tzn. když podáte daňové přiznání a daň z příjmů zaplatíte do 30. 6. 2020, nic se nestane. Jedná se o tzv. Liberační balíček. Je možné, že dojde k dalším daňovým změnám a úlevám. Více informací: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-liberacni-danovy-balicek-37844. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Nová prodejní doba pro seniory od středy 25. 3. 2020 a omezení shromažďování na veřejnosti

Vláda po diskusi přistoupila k další úpravě vyhrazené doby pro nákupy seniorů a držitelů průkazů ZTP/P starších 50 let a jejich nezbytného doprovodu. Od středy 25. března 2020 se zákaz vstupu jiných osob do prodejen posouvá na dobu od 8:00 do 10:00 hodin, přičemž nově bude platit jen pro maloobchodní prodejny potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží s prodejní plochou větší než 500 m2. V menších prodejnách tohoto sortimentu mají prodejci nařízeno, aby seniory a hendikepované osoby při prodeji upřednostnili. Více informací: https://koronavirus.mzcr.cz/mimoradne-opatreni-vycleneni-prodejni-doby-pro-seniory/. Vláda také nově nařizuje pobývat na veřejně dostupných místech nejvýše v počtu dvou osob, s výjimkou členů domácnosti, výkonu povolání, podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, účasti na pohřbu, a zachovávat při kontaktu s ostatními osobami odstup nejméně dva metry, pokud je to možné. Více informací: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/#Omezeni_volneho_pohybu. Zdroj: Seznam.cz

26.3.2020
Parkovací průkaz pro OZP musí mít vyznačené datum platnosti

Máte parkovací průkaz s neomezenou platností? Nechte si ho vyměnit (po skončení nouzového stavu v ČR), je totiž neplatný a riskujete pokutu. Podle vyjádření náměstka ředitele městské policie, které se opírá o znění zákona 329/2011 Sb., musí být v dokladu vyznačené konkrétní datum platnosti. Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením opravňuje držitele stát na vyhrazeném místě nebo v naléhavých případech parkovat po dobu nezbytně nutnou v zónách zákazu stání, pokud tím nedojde k ohrožení bezpečnosti a plynulosti provozu. V ČR vydávaná parkovací karta je platná v rámci celé EU. Nárok na parkovací průkaz mají držitelé průkazů ZTP (s výjimkou sluchového postižení) a ZTP/P. Průkaz vydává sociální odbor (případně vás odsud nasměrují, konkrétní odbor záleží vždy na interní struktuře úřadu dané obce) městského úřadu příslušného podle místa bydliště žadatele. Tam lze získat i informace o konkrétním postupu a o tom, jaké potřebujete doklady a dokumenty. Zdroj: Pražská organizace vozíčkářů

26.3.2020
Doporučení Asociace klinických psychologů pro život v karanténě

Mediální dieta, hodně spánku a pravidelných aktivit. To jsou vybraná doporučení Asociace klinických psychologů pro udržení psychické svěžesti. Neexistuje sice žádná zázračná rada, jak na dálku zatočit s úzkostí, psychickými potížemi či virem samotným, ale kliničtí psychologové a psychoterapeuti pro vás připravili stručný soubor doporučení, který vám v tyto dny snad přijde k duhu. Článek najdete na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25257/doporuceni-asociace-klinickych-psychologu-pro-zivot-v-karantene. Zdroj: i60.cz

26.3.2020
Pracovněprávní desatero boje s koronavirem

Ministerstvo práce a sociálních věcí vydalo srozumitelný návod na řešení všech pracovněprávních situací, které mohou nastat během současných mimořádných opatření. Informace najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/informace-ke-koronaviru#Pracovnepravni%20souvislosti. Zdroj: Verlag Dashöfer

26.3.2020
Jak správně zacházet s rouškou

I o látkovou roušku je třeba pečovat. Roušku je vhodné střídat cca po čtyřech hodinách, nebo okamžitě po zvlhnutí. Před každým kontaktem s rouškou si pečlivě umyjte ruce. Při nasazování se dotýkejte pouze úchytů. Po použití je třeba roušku vydezinfikovat. Podrobný návod najdete na stránkách https://vozejkov.cz/cz/aktuality/jak-spravne-zachazet-s-rouskou. Zdroj: Vozejkov

20.3.2020
Nákupní hodiny pro seniory nově mezi 7:00 až 9:00

V ČR byla zavedena speciální prodejní doba v obchodech pro seniory. Od 7:00 do 9:00 hodin mohou do obchodů s potravinami a drogerií pouze senioři nad 65 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. V tuto dobu mohou obchody využívat také osoby, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně jejich nezbytného doprovodu. (Podle informace NRZP ČR mohou v tuto dobu nakupovat všechny osoby se zdravotním postižením – je doporučeno mít s sebou průkaz OZP. Vláda upravila opatření, které jim dříve zajišťovalo vyhrazený čas mezi 10. a 12. hodinou. Do lékáren se nově může bez ohledu na věk kdykoli. Zdroj: Seznam.cz

20.3.2020
Česká pošta – aktuální situace v doručování zásilek

Také Česká pošta různými opatřeními reaguje na epidemii koronaviru. Návštěvníci České pošty musejí používat ochranné prostředky, ideálně roušku. Doporučují se bezhotovostní platby. Nebudou roznášeny propagační materiály. Podle informací ze stránek České pošty nebudou roznášeny důchody. Doporučené zásilky a balíky také nebudou doručovány. Některé provozovny jsou uzavřeny. Všechny pobočky se uzavírají nejpozději v 16 hodin. Ruší se víkendový provoz všech poboček. Od 10 do 12 hodin jsou pobočky České pošty zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Setkali jsme se i s požadavkem, aby zákazník pošty při podpisu na pobočce použil vlastní pero. Ale pravidla a opatření se neustále mění, proto je dobré aktuální informace sledovat na webových stránkách https://www.ceskaposta.cz/omezeni-vnitrostatnich-sluzeb a https://www.ceskaposta.cz/o-ceske-poste/aktuality. Zdroj: STP Štětí

20.3.2020
Infolinky ke koronaviru s online simultánním přepisem řeči operátora

Některé ze speciálních infolinek zřízených v souvislosti s šířením koronaviru je nově možné kontaktovat s podporou doslovného přepisu řeči operátora v reálném čase. Tuto službu efektivně využijí lidé nedoslýchaví, ohluchlí či nositelé kochleárního implantátu, kteří potřebují zprostředkovat řeč operátora psanou formou. Přepis řeči však může být vítanou komunikační podporou také pro seniory s poruchami sluchu nebo pro cizince, jimž psaný text podstatně usnadňuje porozumění mluvené řeči při telefonické komunikaci. Online simultánní přepis řeči operátora je nyní možné využít na následujících speciálních infolinkách: Státní zdravotní ústav – https://koronavirus.mzcr.cz/dulezite-kontakty-odkazy/, Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje – https://www.khsplzen.cz/, Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje – https://www.khsbrno.cz/index.php, Krajská hygienická stanice Libereckého kraje – https://www.khslbc.cz/, Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje – https://www.khscb.cz/. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/rozsiruje-se-komunikacni-podpora-tazatelu-se-sluchovym-postizenim. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Senior Pointy rozjely telefonní linku pro ohrožené

Senior Pointy spustily nově linku pro všechny seniory v České republice: 840 111 122. Senior Pointy (SP) volajícím 24 hodin denně 7 dní v týdnu podají informace či zprostředkují pomoc. V dalších dnech doplní jejich stavy zkušení psychologové, kteří se budou snažit rozptýlit obavy seniorů a povzbudit je. Samotná místa, kde SP obvykle fungují, jsou kvůli karanténě zavřená. Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/senior-pointy-rozjely-telefonni-linku-pro-ohrozene. Zdroj: Helpnet.cz

20.3.2020
Kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí?

Na portálu i60.cz je uveden seznam měst, kde pomáhají seniorům s nákupy a psychologickou pomocí? Jednotlivá města začínají spouštět linky pomoci pro seniory, ale také další služby jako je donáška potravin až do bytu seniorů či vyzvednutí léků. Seznam měst a obcí je postupně rozšiřován a najdete ho na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/25216/kde-pomahaji-seniorum-s-nakupy-a-psychologickou-pomoci-zde-je-seznam-mest. Zdroj: i60.cz

20.3.2020
Zásady: COVID 19 a starší lidé

Centrum pro studium dlouhověkosti a dlouhodobé péče FHS UK zveřejnil “Zásady: Covid 19 a starší lidé”, obsahující doporučení a rady pro jednotlivé subjekty. Najdete je na stránkách http://prostari.cz/zasady-covid-19-a-starsi-lide/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

20.3.2020
Jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény?

Při současné krizové situaci, kdy senioři nemají nebo nemohou vycházet ze svých domovů, přichází Česká lékárnická komora s doporučeným postupem, jak si mohou pacienti obstarat svoje léky v období karantény. Česká lékárnická komora toto doporučení sdílí také mezi zdravotní rady jednotlivých krajů a s klíčovými institucemi a organizacemi, které se v současné vypjaté situaci starají o zajištění péče o všechny potřebné. Informace najdete na stránkách http://prostari.cz/lekarnici-jak-si-mohou-pacienti-obstarat-svoje-leky-v-obdobi-karanteny/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

18.3.2020
Internetová televize pro diváky se sluchovým postižením – na jednom místě nejdůležitější TV pořady a videa o koronaviru opatřená titulky

NEWTON Technologies spouští internetovou televizi pro diváky se sluchovým postižením (tv.beey.io) s nejdůležitějšími TV pořady a videi o koronavirové pandemii. Na jednom místě jsou zdarma dostupné videozáznamy zvlášť důležitých pořadů opatřené titulky. Důležitých informací v posledních hodinách vzniká ohromné množství. Bohužel většina televizního zpravodajství, záznamů tiskových konferencí a další klíčové zdroje nejsou opatřeny titulky pro neslyšící. Na adrese http://tv.beey.io uživatelé naleznou nejen videozáznamy TV pořadů, ale i další obsah (videoblogy, instruktážní videa a další). Více informací: https://www.helpnet.cz/aktualne/internetova-televize-pro-divaky-se-sluchovym-postizenim-na-jednom-miste-nejdulezitejsi-tv. Zdroj: Helpnet.cz

18.3.2020
Informační leták MZ ČR pro chronické pacienty

V příloze najdete informaci pro pacienty s chronickým onemocněním nebo pacienty podrobující se imunosupresivní léčbě. Tento informační leták vydalo Ministerstvo zdravotnictví ČR. Další podrobnosti najdete stále na webu www.koronavirus.mzcr.cz. Zdroj: NRZP ČR

Informace_chronicke_onemocneni

18.3.2020
Podpůrné iniciativy pro pomoc v obtížné situaci

V souvislosti s koronavirem vznikla v krátkém čase spousta úžasných iniciativ, které lidem pomáhají v nelehké situaci. Jde například o aktivitu organizace Život 90. Ta zprovoznila non-stop operující telefonní linku (800 160 166) pro pražské seniory nad 65 let. Na této lince mohou senioři požádat o pomoc s nákupy, s vyzvednutím léků atd., a dobrovolníci se o jejich žádosti následně s ochotou postarají. Školení dobrovolníků poskytuje Červený kříž. Více informací: https://www.zivot90.cz/cs/aktuality/151-nova-non-stop. Další pomocná telefonní linka je od neziskové organizace Elpida. Tam operují mezi 8:00 a 20:00 a obrátit se na ně mohou senioři z celé České Republiky na čísle 800 200 007. Více informací: https://www.elpida.cz/linka-senioru-pomahame. Za zmínku rozhodně stojí také nový projekt Sousedská pomoc (https://www.sousedskapomoc.cz/). Na jejich webových stránkách se registrují dobrovolníci z celé země a poskytují pomoc třeba s nákupem a rozvozem potravin seniorům, nebo s šitím a dodávkou roušek všude tam, kde je jich potřeba. Šití roušek je dalším skvělým příkladem toho, jak si dokážeme v potřebách nouze poradit. Roušky jsou doporučeny všem – nejúčinnější jsou v situaci, kdy jsme nakažení (třeba aniž bychom o tom ještě sami věděli) a chceme chránit okolí, ale znatelně pomáhají i v ochraně nás samotných před nakaženými. Jejich nošením zkrátka nemůžeme nic pokazit, a můžeme předejít zbytečnému šíření nemoci. S jejich momentálním nedostatkem se vypořádávají pilní dobrovolníci po celém Česku. Tisíce Čechů tedy zasedli k šicím strojům a dali se do práce. Šijí pro sebe, pro své rodiny a sousedy, ale i pro nemocnice. Podobně skvělých nápadů a aktivit se objevuje více a více. Online konzultace s lékaři, poradny pro lidi trpící úzkostí, advokáti poskytující pomoc zdarma, sportovci natáčející videa na cvičení doma… seznam se stále prodlužuje. Více informací: https://mailchi.mp/0cefa6d642a5/o-korona-viru-s-hlavou-vzhru. Informační linky a podporu potřebným nabízejí svým občanům také města a obce. Např. pražský magistrát zřídil nonstop nouzovou linku 800 160 166 určenou pro seniory, kterou ale mohou využívat i lidé s postižením. Na této lince bude možné získat veškeré aktuální informace či si objednat balíčky potravin nebo hygienických potřeb. Zdroj: Holubí pošta

18.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. o aktivitě NRZP ČR v souvislostí s epidemií koronaviru, nebo informace MPSV ČR o sociálních službách, nebo nabídku prodeje dezinfekce. Zdroj: NRZP ČR

16.3.2020
Pacienti si mohou v lékovém záznamu nastavit, kdo ho uvidí

Pacienti si mohou v lékovém záznamu na webu epreskripce nastavit, kdo soupis jim předepsaných léků uvidí. Zdravotníci se do něj dostanou od června 2020. Lékový záznam je součástí systému e-recept, v němž od roku 2018 lékaři předepisují léky na recept. Do června 2020 není lékový záznam dostupný žádnému zdravotnímu pracovníkovi. Pacient si během tohoto období může nastavit, zda chce svá data sdílet a případně s kým. Bez aktivního přenastavení pacientem budou data vidět všichni jeho ošetřující lékaři, lékárníci a kliničtí farmaceuti. V systému, případně dopisem s ověřeným podpisem adresovaným na SÚKL, je také možné přístup zakázat všem. Přihlásit se mohou lidé, kteří mají občanský průkaz s elektronickým čipem, nebo jméno a heslo ze systému e-identita.cz. Tam je třeba se registrovat a nechat identitu ověřit na CzechPointu, například na úřadě nebo na poště. Lékový záznam je už v současné době přístupný pacientům a jimi zvoleným osobám, třeba rodičům nebo dětem. Mohl by do budoucna zamezit vícečetnému předepisování léků nebo předepisování léků, které mají vzájemně nežádoucí účinky. V současnosti má lékař přehled pouze o lécích, které pacientovi sám předepsal. Lékárník může zkontrolovat jen přípravky na předložených receptech. Více informací: https://www.mediprofi.cz/33/pacienti-si-mohou-v-lekovem-zaznamu-nastavit-kdo-ho-uvidi-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z2svMS9Blv-k9s-4764yV7U/?odkud=ENZD&wa=WWW19E7%20MP&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENZD&utm_medium=enl&utm_campaign=ENZD-2019-25&utm_content=ENZD-aktualita&contract=E21079264&odkud=ENZD&utm_content=ENZD-aktualita. Zdroj: Verlag Dashöfer

16.3.2020
Pomůcky v kostce

Brožura vydaná Ligou vozíčkářů rozšiřuje a aktualizuje informace o kompenzačních a rehabilitačních pomůckách v publikaci Nápadník – sborník informací a rad pro život s postižením. Tato brožura, jejíž vydání podpořilo statutární město Brno, obsahuje informace s ohledem na novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, která se dotýká nových úhrad a kategorizace zdravotních pomůcek. Čtenář se dozví postup žádání o kompenzační pomůcky, tipy při výběru, systém úhrad a další možnosti zdrojů financování pomůcek. Brožuru je možné objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena brožury je 30 Kč. Brožuru si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Zdroj: Helpnet.cz

16.3.2020
Nová informační kampaň má ukázat, že ŽÍT DOMA lze

Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem žít doma co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se stanou závislí na intenzivní pomoci druhých, např. když náhle onemocní, utrpí těžký úraz, nebo vlivem věku ztrácejí soběstačnost. Institut mění fungování především pečovatelských služeb – už nezajišťují jen rozvážku obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují žít doma všem potřebným bez rozdílu věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Informace o pečovatelské službě naleznete na stránkách: http://zitdoma.cz/hledam-pomoc/kdo-vam-muze-pomoci/#jak-vam-muze-pomoci-pecovatelska-sluzba. Sledujte nově spuštěný portál https://zitdoma.cz/ a také https://www.facebook.com/zitdoma/, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory. Více informací: http://zpravodajstvi.ecn.cz/?x=2574951. Zdroj: Econnect

16.3.2020
Epilepsie – víte co dělat, kdyby váš kolega dostal záchvat?

S epilepsií zápasí zhruba 1 ze 100 lidí a jen málokdo z nás ví, jak se správně zachovat, když to na někoho přijde. Společnost E se tématu věnuje už 30 let a pro letošní rok zvolila téma “Epilepsie v práci”, protože právě v zaměstnání se lidé s epilepsií setkávají se strachem a neporozuměním. Kvůli tomu o svém onemocnění často mlčí a kolem epilepsie se vytváří bariéra stigmatizace. Většina lidí s epilepsií by dokázala žít jako ostatní. K tomu je ovšem spokojené a stabilní zaměstnání nepostradatelné. Informace k první pomoci při epileptickém záchvatu najdete na www.zadnoupaniku.cz. Tematická videa pod hashtagem #zadnoupaniku: https://www.google.com/search?q=%23zadnoupaniku&rlz=1C1JZAP_csCZ860CZ860&oq=%23zadnoupaniku&aqs=chrome..69i57.3504j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8%MCEPASTEBIN%. Společnost E také připravila dotazníkové šetření pro lidi s epilepsií i jejich okolí. Zajímá je, jak vnímají svou pozici na trhu práce, s jakými problémy se případně setkávají apod. Dotazník můžete vyplnit na adrese: http://bit.ly/eckovpraci. Zdroj: Helpnet.cz

12.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. informace o koronaviru, nebo pozvánku na slavnostní udílení výročních cen NRZP ČR Mosty za rok 2019, které se uskuteční v náhradním termínu 15. září 2020 v Kongresovém centru ve Zlíně, nebo informaci o distribuci ochranných prostředků zařízením, která poskytují sociální služby. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

NRZP ČR informuje, že dnem 1. března 2020 vstoupil v účinnost zákon č. 228/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Tato novela zákona přináší dvě základní změny. První změnou je, že se zvyšuje násobek částky životního minima u společně posuzovaných osob při žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku, poskytovanou na pořízení motorového vozidla. Maximální částka 200 000,- Kč je poskytnuta, pokud příjem společně posuzovaných osob v domácnosti činí méně než 16ti násobek životního minima těchto osob. Částka jednotlivých příspěvků se snižuje vždy po 20 tisících tak, že při 17ti násobném životním minimu společně posuzovaných osob je přiznána částka 180 000,- Kč a takto sestupně až do částky 100 000,- Kč, což je nejmenší částka, kterou je možné přiznat. Druhá změna zákona se týká jednotlivých diagnóz, u kterých je možnost požádat o příspěvek na nákup kompenzační pomůcky – nyní je možné žádat o příspěvek i u diagnóz, na které dosud nebylo možné požádat si o příspěvek na nákup kompenzačních pomůcek. Více informací: https://nrzp.cz/2020/03/02/informace-c-15-2020-novela-zakona-c-329-2011-sb-platna-od-1-3-2020/. Zdroj: NRZP ČR

4.3.2020
Brožura pro lidi navracející se po rakovině do práce

Brožuru vydala Amelie, z.s. Materiál vznikl na základě dlouhodobé zkušenosti s cílovou skupinou, kdy se v rámci v rámci odborného sociálního poradenství potřeba pomoci při návratu zpět do práce opakovaně objevuje. V roce 2019 došlo k revizi a doplnění celé brožury. Brožura je k dispozici ke stažení na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/brozura-pro-lidi-navracejici-se-po-rakovine-do-prace/. V případě zájmu o zaslání tištěného výtisku pište na email: info@amelie-zs.cz nebo volejte ne tel: 283 880 316, 739 001 123. Na stránkách https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/ najdete i další užitečné publikace, např. Psychosociální minimum pro onkologicky nemocné a jejich blízké, Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře nebo Příručku pro pacienty „Zvládání rakoviny“. Zdroj: Informační zpravodaj ALEN

4.3.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách https://nrzp.cz/aktuality/ najdete další aktuální informace, např. metodický pokyn Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, která se týká pracovně právních vztahů a souvislostí se začínající epidemií viru COVID-19, nebo informaci o komplikacích s úhradou tzv. bílého programu z veřejného zdravotního pojištění, nebo informaci o návrhu zákona ke zlepšení situace s průkazy OZP. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o možnosti připomínkování zákona o elektronických komunikacích, nebo o možnosti připomínkování vyhlášky č. 388/2011 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo o možnosti připomínkování novely zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, nebo prohlášení k tragédii ve Vejprtech, nebo informaci o Mezinárodním dni epilepsie, dotazníku Společnosti E a informace k první pomoci při epileptickém záchvatu, nebo informace o novele zákona o sociálních službách po připomínkovém řízení. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Doplatek zdravotního pojištění

Na stránkách https://nrzp.cz/2020/02/18/informace-c-11-2020-doplatek-zdravotniho-pojisteni/ najdete vysvětlení k doplatku zdravotního pojištění. Článek shrnuje, na koho se nevztahuje povinnost doplácet zdravotní pojištění při práci na zkrácený pracovní úvazek. Článek reaguje na nepřesnou informaci od spolku Amélie o dopadu zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2020. Zdroj: NRZP ČR

19.2.2020
Novinky MPSV pro rok 2020

Na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novniky-mpsv-pro-rok-2020-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FyReJXf5xti4PsPTwVrguwZk/?odkud=ENNZ&wa=WWW20E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2020-02&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&odkud=ENNZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi najdete informace o změnách pro rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí. Zdroj: Verlag Dashöfer

19.2.2020
Jak na péči?

Příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka, vznikla v rámci projektu Podpora neformálních pečujících II realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. Péče o blízkého člověka, který potřebuje pomoc z důvodu stáří, zdravotního postižení či dlouhodobé nemoci, je po všech stránkách náročná práce. Proto je dobré vědět, že i když se rozhodnete o blízkého pečovat, nemusíte v tom být nutně sami. Existují možnosti podpory, místa a lidé, na které se můžete obrátit pro radu či pomoc. Příručka vám může pomoci se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkou osobu, poslouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Příručku najdete v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

jak-na-peci-prirucka

19.2.2020
Jak cestovat po železnici

Manuál k zajištění bezpečného cestování pro osoby se zdravotním postižením na železnici zpracovala NRZP ČR ve spolupráci s Českými drahami. Šlo o reakci na situaci, kdy v souvislosti s liberalizací železniční dopravy a nástupem nových dopravců byly vícekrát osoby se zdravotním postižením odmítnuty z přepravy po železnici. Návod i s kontakty na jednotlivé přepravce je na stránkách NRZP ČR: https://nrzp.cz/2020/02/11/informace-c-9-2020-informace-k-cestovani-po-zeleznici/. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Změny od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 se mění řada zákonů, a tudíž nás čeká řada změn. Na některé změny upozorňuje Národní rada osob se zdravotním postižením: 1) Od 1. 1. 2020 budou používány elektronické neschopenky. 2) Od 1. 1. 2020 dojde ke zvýšení důchodů. Zvýšení se týká všech důchodů, a to jak starobních, invalidních, tak vdovských. 3) Minimální mzda bude od 1. 1. 2020 činit 14 600 Kč. 4) Poslanecká sněmovna by měla rozhodnout o definitivní podobě § 78a, zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Je pravděpodobné, že Poslanecká sněmovna schválí včas tuto novelu, tak aby mohla být vydána ve Sbírce zákonů ještě do konce roku 2019. Tím by došlo ke zvýšení příspěvku na zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % OZP, a to o 800 Kč. 5) Od 1. 1. 2020 musí být všichni psi, to znamená i vodící či asistenční, očipováni. Podrobnější informace naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2159-informace-c-91-2019-zmeny-od-1-1-2020.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
ČSSZ informuje: Vánoce a přelom roku posunou výplatu důchodů

Podobně jako v minulých letech dojde i letos v době vánočních svátků a na přelomu roku k posunům výplatních termínů důchodů. Neznamená to však, že se důchody „opozdí“, naopak, s jedinou výjimkou budou příjemcům vyplaceny ještě před standardním datem splatnosti. Kdy budou jednotlivé důchody vypláceny, najdete v článku na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/cssz-informuje-vanoce-prelom-roku-posunou-vyplatu-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

18.12.2019
Bílý program konečně vyřešen

V pondělí 9. 12. 2019 jednala NRZP ČR s VZP ČR, a to opět o úhradě zdravotnických prostředků tzv. bílého programu. To jsou prostředky, jako je například pojízdná sedačka do sprchy, sedačka do vany, pojízdné WC a podobně. Všechny tyto prostředky byly vyřazeny od 1. srpna 2019 z úhrad veřejného zdravotního pojištění. VZP ČR bude nyní hradit 100 % ceny vybraných prostředků tzv. bílého programu, a to na základě dohody s dodavateli a distributory těchto prostředků. Tyto prostředky by měly být hrazeny již od 1. ledna 2020. NRZP ČR osloví všechny zainteresované a bude se snažit, aby došlo k dohodě na změně zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek pro osoby se zdravotním postižením, že některé prostředky, které jsou nyní hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, by napříště byly hrazeny ze systému sociálních dávek. Předpokládá to však změnu zákona, případně vyhlášky, takže lze předpokládat, že ke změně by mohlo dojít až od roku 2021. Do té doby budou prostředky tzv. bílého programu hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/pozvanky-a-oznameni/2156-informace-c-89-2019-bily-program-konecne-vyresen.html. Zdroj: NRZP ČR

18.12.2019
Zásadní změny na železnici

Od 15. 12. 2019 vstoupil v účinnost nový jízdní řád. Nový jízdní řád v sobě zahrnuje i trasy, kde jsou jiní dopravci, než České dráhy. NRZP ČR si uvědomuje, že liberalizace železniční dopravy nese sebou určité obtíže pro cestování osob se zdravotním postižením. Pokud budete mít nějaké těžkosti, nebo pokud zjistíte, že jste zůstali někde bez pomoci, můžete napsat své zkušenosti na adresu v.krasa@nrzp.cz. S účinností od 15. 12. 2019 Ministerstvo dopravy spustilo prostřednictvím CENDIS vlastní objednávkový systém pro přepravu cestujících na vozíku a objednání asistence, který bude sloužit pro objednání cesty při kombinaci více dopravců. Systém nenahrazuje objednávkový systém ČD – pokud cestující pojede pouze vlaky ČD (i s přestupy), na objednání jeho cesty se nic nemění a platí všechna nastavená pravidla. Obdobně platí, že pokud cestující požaduje přepravu jedním z jiných dopravců, musí se obrátit se svou žádostí přímo na tohoto dopravce. Pokud však cestující bude kombinovat přepravu s více dopravci, svou objednávku musí učinit na HELP DESK CENDIS na adrese https://oneticket.cz/asistence/. Objednávky uplatněné přes HELP DESK CENDIS bude správce systému distribuovat všem dotčeným dopravcům k řešení dílčího požadavku, případně celou objednávku postoupí ČD k zajištění stávajícím způsobem. Současně od 15. 12. 2019 SŽDC přebírá ve vybraných stanicích zajištění asistence, tzn. doprovod cestujícího dle potřeby v prostoru stanice a na nástupiště. Nástup a výstup cestujícího do vlaku ČD pomocí plošiny (vozidlové nebo staniční) zajišťuje i nadále zaměstnanec ČD jako dosud. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2160-informace-c-92-2019-zasadni-zmeny-na-zeleznici.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Kódy v řidičských průkazech

V řidičských průkazech jsou uváděny kódy, které informují o podmíněních nebo omezeních řidičského oprávnění a dále vyjadřují profesní způsobilosti řidiče. Tyto kódy musí mít každý řidič v řidičském průkazu uvedené správně, podle svého aktuálního stavu. Kódy najdete souhrnně uvedené na stránkách https://www.12bodu.cz/harmonizovane_kody.php. Infoservis UAMK potvrdil, že v případě, kdy řidič senior nebo se zdravotními problémy absolvuje prohlídku u lékaře a ten mu napíše určitá omezení při řízení motorového vozidla (např. povinnost nosit brýle), musí si řidič na tomto základě vyměnit řidičský průkaz – nechat si do něj vepsat příslušné kódy. Nestačí si nechat kódy vepsat až při plánované výměně řidičského průkazu při končení jeho platnosti. Podkladem pro zapsání harmonizovaných kódů do řidičských průkazů je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel vystavený praktickým lékařem, platný doklad totožnosti a řidičský průkaz. Lékařský posudek nesmí být ke dni podání starší tří měsíců. Zdroj: STP Štětí

29.11.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. prohlášení delegátů Republikového shromáždění NRZP ČR ze dne 17. 10. 2019 týkající se financování sociálních služeb, nebo vyjádření ministerstva dopravy k mediální informaci o restrikci řidičů seniorů a OZP, nebo informaci o možnosti připomínkování stavebního zákona. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Pomocník pro orientaci v džungli sociálního systému

Pirátská strana provozuje webové stránky SocialniSystem.cz, kde poskytuje ucelený přehled sociálních dávek v ČR. Celý web je členěn na tematické části poskytující přehled životních situací, v nichž lidé potřebují pomoc. Popis je doplněn možnými návrhy řešení. Na stránkách si každý může zadat informace o své situaci a zobrazí se mu přehled, o jaké sociální dávky může žádat a jak. Stránky najdete na adrese https://socialnisystem.pirati.cz/. Zdroj: Institut důstojného stárnutí

29.11.2019
Postup při žádosti o vrácení doplatku za léky

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR zpracovala informace o postupu při žádosti o vrácení doplatku za léky. Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR a pravděpodobně i další zdravotní pojišťovny zahájily kampaň k seznámení pojištěnců o stanovení limitu na doplatky na léky u osob, které jsou příjemci III. stupně invalidního důchodu a osob, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim důchod není vyplácen. Na tomto odkazu si můžete přečíst podrobnosti o limitu doplatků na léky: https://www.vzp.cz/pojistenci/informace-a-zivotni-situace/regulacni-poplatky-a-ochranne-limity/ochranny-limit-u-invalidu a na druhém odkazu je přímo formulář o doložení stupně invalidity: https://media.vzpstatic.cz/media/Default/formulare/oznameni-o-priznanem-stupni-invalidity.pdf. Spolu s výše uvedeným formulářem bude nutné pojišťovně předložit zákonem určené doklady, tedy kopie rozhodnutí o invalidním důchodu pro invaliditu III. stupně, respektive kopii posudku o posouzení zdravotního stavu a o přiznání invalidity II. nebo III. stupně s tím, že důchod není vyplácen pro nesplnění dostatečného počtu let. Limity pro výše uvedené skupiny mohou být uplatněny až od 1. 1. 2020, přesto je dobré, a NRZP ČR to doporučuje, aby pojištěnci předložili výše uvedené doklady ještě do tohoto data, protože takto jim bude limit počítán již za léky, které jim budou vydány s doplatkem od 1. 1. 2020. Pokud pojištěnec pošle doklady později, tak se NRZP ČR domnívá, že zdravotní pojišťovny budou postupovat tak, že budou tento limit počítat na léky s doplatkem, které byly vydány pojištěnci až po datu předložení dokladu. Proto je lepší neotálet. Další informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2147-informace-c-81-2019-postup-pri-zadosti-o-vraceni-doplatku-za-leky.html. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2019
Zaostřeno na důchody

Na stránkách http://www.vozickar.com/zaostreno-na-duchody/ najdete článek, který se zabývá třemi otázkami z oblasti důchodů: jaké bude zvýšení důchodů v roce 2020, jak probíhá přechod z invalidního do starobního důchodu a jestli se vám zvýší částka invalidního důchodu, pokud při jeho pobírání pracujete. Zdroj: Liga vozíčkářů

17.10.2019
MPSV vydalo novou příručku pro sociální pracovníky

MPSV vydává “Metodiku sociální práce v sociálním bydlení”. Jedná se o první ucelený materiál, který se zaměřuje na celý proces sociální práce v sociálním bydlení, tedy od vyhledání lidí ohrožených ztrátou bydlení, podporou před vstupem do sociálního bydlení i v průběhu jeho poskytování, až po ukončení spolupráce. Při přípravě příručky byl kladen důraz hlavně na praktickou využitelnost pro pracovníky v přímém kontaktu s cílovými skupinami sociálního bydlení, k postupnému sjednocování praxe sociální práce na obecních úřadech a poskytnutí vodítek k její praktické realizaci v místech, kde se sociálnímu bydlení obce začínají systematičtěji věnovat. Pro lepší přehlednost je příručka rozdělena do několika brožur, z nichž se každá věnuje jednotlivým okruhům témat a je k dispozici v tištěné i elektronické verzi. Pro více informací a možnost stažení materiálu (v PDF) navštivte webové stránky projektu www.socialnibydleni.mpsv.cz. Zdroj: Verlag Dashöfer

17.10.2019
Uplatnění sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech

Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2131-informace-c-70-2019-uplatneni-snizeneho-limitu-pro-zapocitatelne-doplatky-na-lecivech.html najdete dopis paní náměstkyně ministra zdravotnictví, doktorky Heleny Rögnerové, ve věci sníženého limitu pro započitatelné doplatky na léčivech, přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Od 1. 1. 2020 platí snížený limit výdajů na výše uvedené prostředky pro osoby, kterým byl přiznán invalidní důchod pro III. stupně invalidity a osoby, které jsou invalidní ve II. a III. stupni, ale důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění doby pojištění. Limit pro výše uvedenou skupinu pojištěnců je 500,- Kč ročně. To znamená, že doplatky nad 500,- Kč ročně bude zdravotní pojišťovna těmto pojištěncům vracet. Pro uplatnění nároku je nezbytné, aby pojištěnec svojí zdravotní pojišťovně doručil kopii rozhodnutí o přiznání invalidního důchodu III. stupně nebo kopii posudku o posouzení zdravotního stavu při uplatnění nároku u osob, které jsou ve II. a III. stupni invalidní, ale pro nesplnění délky pojištění jim invalidní důchod není vyplácen. Způsob doručení kopie dokumentu může být různý. Kopii lze předat osobně, nebo ji poslat poštou, nebo ji může zdravotní pojišťovně doručit osoba pověřená pojištěncem. V případě osobního předání je žádoucí potvrzení o předání kopie dokumentu. Je dobré předat toto potvrzení zdravotní pojišťovně do konce letošního roku, aby bylo možné hned od začátku roku 2020 uplatnit snížený limit. Pojišťovny by měly pojištěnci sdělit, že je v evidenci osob, kterým platí snížený limit započitatelných doplatků na léčiva a potraviny pro zvláštní lékařské účely. Zdroj: NRZP ČR

9.10.2019
Vláda se připravuje na zvýšení důchodů, schválila nařízení o jeho parametrech

Důchody v příštím roce porostou o víc než dříve zákonem stanovenou valorizaci. A to v průměru o 900 Kč. Vláda schválila nařízení předložené Ministerstvem práce a sociálních věcí, kterým se stanoví potřebné parametry pro výpočet nových důchodů a zvýšení již vyplácených důchodů od ledna 2020. Nadstandardně si polepší senioři s nižšími důchody, kteří jsou ohrožení chudobou. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-se-pripravuje-na-zvyseni-duchodu-schvalila-narizeni-o-jeho-parametrech. Zdroj: MPSV ČR

27.9.2019
Limity doplatků na léčiva nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely

Od 1. ledna 2020 vstupuje v účinnost ustanovení § 16b, zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, které stanoví limit na doplatky za léky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, pro příjemce invalidních důchodů ve III. stupni a dále pro osoby, kterým byla přiznána invalidita II. a III. stupně, ale pro nesplnění podmínek jim není invalidní důchod vyplácen. Podrobnější informace k tomu uvádí NRZP ČR v článku na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2115-informace-c-57-2019-limity-doplatku-na-leciva-nebo-potraviny-pro-zvlastni-lekarske-ucely.html. Pokud příjemci ID chtějí, aby od 1. 1. 2020 měli limit na doplatky na léky pouze ve výši 500 Kč ročně, musí splnit základní podmínku, že do 31. 12. 2019 předloží svojí zdravotní pojišťovně kopii rozhodnutí o přiznání ID. Pokud jde o osoby, kterým byl přiznán II. nebo III. stupeň invalidity, ale pro nesplnění podmínek jim není vyplácen ID, musí svojí zdravotní pojišťovně dát kopii příslušného posudku o posouzení zdravotního stavu. Každý pojištěnec, který má limit na doplatky na léky, musí do 8 dnů nahlásit svojí zdravotní pojišťovně změny, které se týkají ID III. stupně, případně změny ve II. a III. stupni invalidity. Od 1. 1. 2020 budou platit následující limity na doplatky za kalendářní rok: 1 000 Kč pro děti mladší 18 let, 1 000 Kč pro pojištěnce starší 65 let, 500 Kč pro poživatele ID III. stupně, 500 Kč pro pojištěnce, kteří byli uznáni invalidními ve II. nebo III. stupni, avšak invalidní důchod jim nebyl přiznán pro nesplnění podmínky doby pojištění podle zvláštního právního předpisu, 500 Kč pro pojištěnce starší 70 let, 5 000 Kč pro všechny ostatní. Zdravotní pojišťovna je povinna uhradit pojištěnci nebo jeho zákonnému zástupci částku, o kterou je tento limit překročen. Jaké doplatky a v jaké výši se do limitu započítávají, se také dočtete v článku NRZP ČR. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

27.9.2019
Dálniční poplatky pro OZP v příštím roce

Dne 5. 9. 2019 vyšel ve Sbírce zákonů zákon č. 227/2019 Sb., kterým se novelizuje zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. Tento zákon zavádí elektronické dálniční poplatky. Ta část zákona, která zavádí elektronické dálniční poplatky je účinná až od 1. ledna 2021. Pro osoby se zdravotním postižením, které jsou držiteli parkovacích průkazů a průkazů ZTP či ZTP/P se příští rok nic nemění a stále platí § 67 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, který osvobozuje držitele výše uvedených průkazů od dálničních poplatků v případě, že jsou ve vozidle nebo se jízda koná v souvislosti s touto osobou. Praxe však ukazuje, že spíše platí, že osoba přímo musí být ve vozidle. Pokud jde o rok 2020, budou se používat ještě klasické dálniční známky. V současné době tudíž nemusí lidé se zdravotním postižením nic řešit a minimálně dva, možná i tři roky zůstane pro nás systém stejný. To znamená, že se každý řidič nebo spolujezdec, který je přepravován v autě, které je osvobozeno od dálničních poplatků, prokáže průkazem ZTP nebo ZTP/P, přičemž parkovací karta slouží především k tomu, aby auto bylo rychle identifikovatelné, že je osvobozeno od dálničních poplatků. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2112-informace-c-54-2019-dalnicni-poplatky-pro-ozp-v-pristim-roce.html. Zdroj: NRZP ČR

27.9.2019
Spravedlivější příspěvek na auto pro postižené: dosud výrazně znevýhodňoval pracující

Od 1. března 2020 dosáhne část pracujících zdravotně postižených, kteří mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na výrazně vyšší sumu v rámci tohoto příspěvku. Nyní jim je již při dosažení příjmů převyšujících osminásobek životního minima příspěvek krácen, což je znevýhodňuje oproti nepracujícím postiženým. Tato hranice se nyní zvedne na šestnáctinásobek. Zákon již podepsal prezident. Na změně se významně podílelo vedení České asociace paraplegiků – CZEPA. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/spravedlivejsi-prispevek-na-auto-pro-postizene-dosud-vyrazne-znevyhodnoval-pracujici. Zdroj: Helpnet.cz

30.8.2019
Důchod, předčasný důchod nebo snad předdůchod? Jak se v tom vyznat?

Důchodový věk se blíží. Po dlouhých letech v zaměstnání se už začínáte těšit, až s prací definitivně skončíte. Ale co je vlastně nejvýhodnější? Předčasný důchod, předdůchod nebo normální starobní důchod? Když někdo uvažuje o odchodu do důchodu v řádném či předčasném termínu, je nejlepší a nejjednodušší zajít se poradit na příslušnou okresní správu sociálního zabezpečení a nechat si podrobně vysvětlit a spočítat všechny uvažované varianty. Pokud má člověk penzijní spoření, určitě by měl požádat o konkrétní možnosti a výpočty i tam. Pravidla pro vyplácení důchodů procházejí zvláště v posledním desetiletí zásadními změnami, které určitě nekončí. Jaká platí základní pravidla právě teď, v roce 2019? Informace naleznete na stránkách http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29775. Zdroj: InternetPoradna

21.8.2019
Jak upravit domov člověka s demencí

Demence přináší do rodiny mnoho nového a některé situace mohou být pro celou rodinu včetně daného člověka velmi náročné. Ač se to nemusí na první pohled zdát, i některé malé úpravy domácího prostředí mohou vám i vašemu blízkému pomoci vše lépe zvládnout. V průběhu roku 2017 Česká alzheimerovská společnost vydala užitečnou brožuru Jak upravit domov člověka s demencí, která je nyní volně dostupná na internetovém portálu ČALS. Více informací a příručku ke stažení najdete na webových stránkách http://prostari.cz/upravit-domov-cloveka-demenci-prirucka-pecujici/. Zdroj: Česká společnost pro gerontologii, z. s.

16.8.2019
Nenechte se (nejen) v létě diskriminovat

V letních měsících lidé tráví více času mimo domov, častěji využívají různé služby poskytující kulturní či sportovní vyžití. Chodí na koupaliště a plovárny, navštěvují hrady a zámky, cestují a ubytovávají se, častěji chodí do kaváren a restaurací. Provozovatelé a poskytovatelé služeb se je snaží přilákat různými slevami či výhodami, někdy naopak poskytnutí služeb omezují určitými zákazy. Obecně platí, že pozitivní opatření, jimiž se podnikatel snaží přilákat skupinu zákazníků, kteří by jinak službu nevyužívali, jsou v pořádku. Výjimkou by mohly být situace, kdy by poskytnutí slevy mohlo zasáhnout do důstojnosti zákazníků. Zcela vyloučeno je odlišné zacházení z důvodu rasy, etnického původu a národnosti. Článek Veřejného ochránce práv, kde se zabývá touto problematikou podrobněji a uvádí konkrétní příklady slev, výhod, zákazů a nevýhod, najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nenechte-se-nejen-v-lete-diskriminovat. Zdroj: Helpnet.cz

31.7.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o připomínkách k plnění Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením ČR, nebo o tom, že Poslanecká sněmovna schválila novelu zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením, nebo pozvánku na konferenci k inkluzivnímu vzdělávání, nebo informaci o tom, že distanční výdej léků na lékařský předpis zatím nebyl prosazen, nebo informaci o soutěži Evropské město bez bariér Access City Award 2020. Zdroj: NRZP ČR

31.7.2019
Informace o změnách ve zdravotnických prostředcích a metodika získání pomůcky

Firma DMA, prodejce kompenzačních pomůcek, zveřejňuje na svých webových stránkách také informace pro uživatele kompenzačních pomůcek. Můžete tam najít mimo jiné brožuru, která shrnuje změny v úhradách a předepisování kompenzačních pomůcek během roku 2019 nebo leták o metodice získání kompenzační pomůcky. Tyto dva dokumenty najdete v příloze. Další letáky a informace najdete na stránkách https://www.dmapraha.cz/ke-stazeni_p24.html. Zdroj: DMA

leták legislativa zdravotnické prostředky

leták Jak získat pomůcku

9.7.2019
Úřad práce ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od července do konce září 2019 příjmy a uhrazené náklady za 2. kvartál roku 2019. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 7. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Úřad práce doporučuje klientům nespěchat na ÚP ČR hned v prvních dnech nového čtvrtletí. Požádat o příspěvek na bydlení nebo doložit potřebné podklady pro výplatu přídavku na dítě je možné až tři měsíce zpětně. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu července, ale i srpna a září. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV (http://portal.mpsv.cz/forms), kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra, jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Příručka Jak být lépe slyšen a vyslyšen

Průvodce pacienta, z. ú. vydal brožuru s názvem “Jak být lépe slyšen a vyslyšen”. Tato brožura je určená pro organizace zaměřené na pomoc pacientům, handicapovaným, seniorům a dalších zranitelných skupin. Shrnuje doporučení, jak komunikovat důležitá témata navenek, jak oslovovat cílové skupiny, jak zaujmout veřejnost, novináře – jak formulovat příběh, který zaujme. Na textu se podílela zkušená zdravotnická novinářka a také expert na zdravotnické PR. Tato brožura je elektronicky k dispozici na webu Průvodce pacienta www.pruvodcepacienta.cz/download/co-delame/timeline/brozura_po_kor-final_42.pdf. Pokud budete mít zájem o brožuru v tištěné formě, obraťte se prosím přímo na  PhDr. Ivanu Plechatou, ředitelku Průvodce pacienta, z. ú., email: info@pruvodcepacienta.cz. Zdroj: NRZP ČR

9.7.2019
Práva cestujících se sníženou pohyblivostí

Omezení schopnosti pohybu či orientace neznamená, že nemůžete cestovat veřejnou dopravou. Obecné informace o cestování letadlem, autobusem, vlakem či lodí a vašich právech najdete na stránkách https://europa.eu/youreurope/citizens/travel/transport-disability/reduced-mobility/index_cs.htm?fbclid=IwAR0D2CVHinTyHOrdR7_pyUv4aLRvfzDMrlxvLKVkfPxW_LTtDTgbOV1rqYU. Zdroj: STP Štětí

9.7.2019
Jedete na dovolenou? Nejčastější dotazy o parkovací kartě

Liga vozíčkářů na svých stránkách http://www.vozickar.com/jedete-na-dovolenou-nejcastejsi-dotazy-o-parkovaci-karte/ zveřejnila informace o používání parkovací karty. Odpovídá na otázky: jestli můžete s parkovací kartou cestovat i do zahraničí a parkovat s ní, jestli je vyhrazené parkovací stání vždy bezplatné, jestli můžete jet po dálnici bez dálniční známky, když vlastníkem auta je kamarád, jestli musíte parkovací průkaz z auta odstraňovat, když auto někomu půjčujete, jestli musíte mít dálniční známku, když jedete pro tatínka do lázní. Zdroj: Kaleidoskop

9.7.2019
Vše, co jste kdy chtěli vědět o diskriminaci

Při příležitosti 10. výročí antidiskriminačního zákona v České republice vydala ombudsmanka sborník stanovisek Diskriminace. Svou komplexností jedinečná publikace detailně vysvětluje pojmy týkající se diskriminace, jejich zákonné definice a případně i výklady soudů. Vše přibližuje na konkrétních příkladech, s nimiž se ochránce v uplynulých deseti letech setkával. Třísetstránková publikace je pomyslně rozdělena na dvě části. Na prvních sto stranách se zájemci dozví, jaký je například rozsah působnosti antidiskriminačního zákona v oblasti práce a zaměstnání, podnikání, při poskytování zdravotní péče, ve vzdělávání, v přístupu ke službám a v přístupu k bydlení. Za výkladem pojmů následují kapitoly objasňující jednotlivé formy diskriminace, nejen přímou a nepřímou, ale také obtěžování, pronásledování, odvozenou diskriminaci aj. Druhou část publikace tvoří souhrn nejdůležitějších stanovisek veřejného ochránce práv z oblasti diskriminace. Zájemci se tak na konkrétních případech dozví, jak ochránce posuzuje např. výpověď pro nadbytečnost z důvodu důchodového věku, propuštění ze služebního poměru po diagnostikování onemocnění virem HIV, omezení přepravy osob s postižením s asistenčním psem, sexismus v reklamě, pobyt otce v nemocnici s dítětem, propuštění zaměstnance ve zkušební době po sdělení záměru čerpat rodičovskou dovolenou aj. Sborník stanovisek veřejného ochránce práv „Diskriminace“ najdete na stránkách https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2019/vse-co-jste-kdy-chteli-vedet-o-diskriminaci/. Zdroj: Helpnet.cz

9.7.2019
Změny pro zaměstnavatele na chráněném trhu práce

přiloženém dokumentu najdete informace o změnách, které nastanou pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Jedná se o to, že Portál (webové stránky) Ministerstva práce a sociálních věcí a Integrovaný portál MPSV budou od 1. srpna 2019 nahrazeny jednotným portálovým řešením práce a sociálních věcí. To v praxi znamená změny v používání některých aplikací určených pro zaměstnavatele uznané za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Dotknou se jednak evidence náhradního plnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením a také předkládání roční zprávy o činnosti zaměstnavatele uznaného za zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Zdroj: NRZP ČR

informace_pro_zamestnavatele

12.6.2019
Jak se vyvarovat pádů na schodech

Vystouplá místa, schody, stupínky nebo různé výdutě patří k největším k překážkám v domácnosti a představují určité riziko pádu. Portál Penzista.net přináší tipy, jak různá místa ve vaší domácnosti zabezpečit tak, abyste nepříjemným pádům nebo klopýtnutím předešli. Informace najdete na stránkách https://penzista.net/domov/jak-se-vyvarovat-padu-na-schodech/. Zdroj: Penzista.net

12.6.2019
Noviny Pečuj doma

Diakonie ČCE vydala třetí letošní číslo Pečuj doma – novin pro pečující laiky. Stáhnout a přečíst si je můžete na stránkách https://www.pecujdoma.cz/. Můžete se tam také zaregistrovat pro zasílání novin přímo na vaši e-mailovou adresu. Zdroj: Diakonie ČCE

12.6.2019
Web konference INSPO doplnily videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami zaznělo 30. března 2019 v Kongresovém centru Praha během společného dopoledního programu a ve třech odpoledních sekcích celkem 24 přednášek. Jejich videozáznamy jsou nyní k dispozici pro zájemce na webu konference. Pořídilo je již tradičně Středisko Teiresiás Masarykovy univerzity. Videa jsou zpřístupněna i zájemcům se sluchovým postižením, neboť kromě prezentace a samotné přednášky obsahují také titulky a tlumočení do českého znakového jazyka. Vedle videozáznamů jsou na webu také příspěvky přednášejících do sborníku, ve kterých autoři často popisují danou problematiku do větších podrobností než mohli během časově omezené přednášky. K videozáznamům i příspěvkům ze sborníku je přístup na adrese http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2019. Zdroj: Helpnet.cz

12.6.2019
Brožura na podporu informovanosti a péče o onkologicky nemocné v primární péči

Praktičtí lékaři také potřebují někdy pomoc. Pro ty, kteří chtějí účinně pomáhat svým pacientům z řad dlouhodobě nemocných, připravila Amelie, z.s. brožuru s praktickými návody a informacemi z psychosociální oblasti. Brožura „Zdravotně sociální péče u onkologicky i jinak dlouhodobě nemocných pro praktické lékaře“ popisuje, jaké všechny možnosti pomoci může využít nemocný. Konkrétně přináší praktickému lékaři přehled v oblasti zdravotní, sociální i psychologické. Je laděná prakticky, aby se v ní lékař co nejrychleji zorientoval a mohl podat konkrétní informaci či odkaz pacientovi. Brožuru ale samozřejmě může jako zdroj informací sloužit i samotným pacientům. Barevná brožura ve formátu A5 je dostupná v tištěné formě v Centru Amelie Praha, Šaldova 337/15, Praha 8, nebo je v elektronické podobě ke stažení na webu organizace: https://www.amelie-zs.cz/pomoc-pro-zivot-s-rakovinou/brozury-amelie/zdravotne-socialni-pece-u-onkologicky-a-jinak-dlouhodobe-nemocnych-pro-prakticke-lekare/. Zdroj: Helpnet.cz

30.5.2019
Postup při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila podrobný popis, jak postupovat při nákupu motorového vozidla s využitím příspěvku na zakoupení zvláštní pomůcky – motorového vozidla. Materiál zpracovali právníci NRZP a vychází ze současné podoby zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Věříme, že vám tento podrobný popis pomůže při administrativě tohoto příspěvku. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2081-informace-c-30-2019-postup-pri-nakupu-motoroveho-vozidla-z-prispevku.html. Zdroj: NRZP ČR

14.5.2019
Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila vysvětlení k užívání parkovacích průkazů pro osoby se zdravotním postižením na vyhrazených parkovacích místech v rámci zpoplatněných parkovišť. Držitelé parkovacích průkazů občas chybují při jejich užívání. Vysvětlení NRZP ČR by mělo pomoci orientovat se v tom, jak používat parkovací průkaz, jak je to se slevami a také, jak je to s vyhrazenými parkovišti na jednotlivé státní poznávací značky. Dokument naleznete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2068-informace-c-22-2019–parkovaci-prukaz-pro-osoby-telesne-postizene.html. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o soutěži „Pečující roku“, kterou organizuje Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, nebo o možnosti zapojit se do přípravy nového Národního plánu pro osoby se zdravotním postižením, nebo o projednávané změně seznamu zdravotnických prostředků. Zdroj: NRZP ČR

18.4.2019
Poznejte práva pacientů a jak se jich domoci

Víte, na jaké všechny informace máte u lékaře nárok? Kdo má právo nahlížet do vaší zdravotnické dokumentace? Kdy si nelze svobodně zvolit poskytovatele zdravotních služeb? Vše zjistíte v brožuře Práva pacientů a jak se jich domoci, již symbolicky v Evropský den práv pacientů, který se slaví 18. dubna, vydává nezisková organizace Průvodce pacienta, z.ú. Tato brožurka by měla pomoci pacientům a jejich blízkým orientovat se v těchto právech a poskytnout návod, jak je naplňovat, případně s pomocí koho lze počítat. Publikace ve formátu A5 přehledně popisuje na 24 stranách, jaká všechna práva mají čeští pacienti, resp. všichni pojištěnci, jako například právo na informace o zdravotním stavu, dříve vyslovené přání, second opinion (právo na druhý názor jiného lékaře) a řadu dalších. Ale také radí, jak postupovat při podání žádosti, stížnosti či žaloby, vysvětluje, jaké jsou bariéry v dostupnosti léčby a jak se domoci léčby běžně ze zdravotního pojištění nehrazené. Také doplňuje přehled organizací, na něž se mohou potřební obrátit s žádostí o pomoc. Publikaci ve formátu PDF si můžete stáhnout na stránkách https://www.i60.cz/clanek/detail/22511/poznejte-prava-pacientu-a-jak-se-jich-domoci. Zdroj: i60.cz

8.4.2019
Ne každá práce se započítává do důchodového pojištění

Chodit dlouhodobě pouze na brigádu a pracovat na dohodu o provedení práce se nemusí vyplatit, když pracovník později žádá o invalidní důchod. Může se stát, že i když bude uznán invalidním, na výplatu důchodu nebude mít nárok, protože mu budou chybět odpracované roky s důchodovým pojištěním. Řada lidí se domnívá, že když pracují a mají příjem, automaticky jsou i důchodově pojištění. Pokud však pracují pouze na dohodu o provedení práce a jejich odměna je do 10 000 Kč měsíčně, zaměstnavatel za ně důchodové pojištění neodvádí. Tato odpracovaná doba se jim proto nezapočítává do důchodu. Podobně se do nároku na důchod nezapočítává ani celá doba evidence na úřadu práce. Stát za nezaměstnané platí důchodové pojištění jen po dobu, kdy pobírají podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci, a pro nárok na invalidní důchod se z doby evidence na úřadu práce započítávají maximálně 3 roky, pokud je žadateli nad 55 let. U mladších se započítává jen rok. V článku ombudsmanky na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ne-kazda-prace-se-zapocitava-do-duchodoveho-pojisteni-pozor-na. najdete podrobnější informace. Zdroj: Helpnet.cz

28.3.2019
Invalidní důchody v dotazech a odpovědích

Úraz či vážná nemoc mohou bolestně zasáhnout do života. Změna zdravotního stavu může mít kromě jiného citelný dopad na schopnost pracovat a udržet si výdělek. Jedním z opatření, které v takové chvíli může pomoci, je invalidní důchod. Se zdravotními komplikacemi a možnou invaliditou však málokdo dopředu počítá a nová situace může člověka zastihnout nepřipraveného. A to jsou právě okolnosti, kdy se lidé potřebují rychle zorientovat a co nejdříve zjistit, jakou pomoc a za jakých podmínek pro ně má stát. Každý případ je samozřejmě individuální, společné však mají to, že spolehlivým zdrojem informací je okresní (v Praze Pražská, v Brně Městská) správa sociálního zabezpečení (OSSZ) či call centrum ČSSZ na telefonním čísle 800 050 248 nebo klientské centrum při pražském ústředí ČSSZ. Základní orientaci v oblasti invalidních důchodů nabízí sada odpovědí na otázky, se kterými se odborníci ČSSZ a OSSZ ve své praxi setkávají nejčastěji. Tyto odpovědi na nejčastější otázky najdete na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/invalidni-duchody-aneb-na-jake-dotazy-nejcasteji-odpovidaji-odbornici-cssz.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Za jakých podmínek je možné přiznat předčasný starobní důchod?

Lidé, kteří zvažují, že „odejdou“ do důchodu dříve než dosáhnou důchodového věku, by měli vědět, že pro nárok na předčasný starobní důchod musí získat alespoň takovou dobu pojištění, která je stanovena pro řádný starobní důchod. Ta činí od roku 2019 alespoň 35 let. Je také důležité vzít v úvahu, že předčasný starobní důchod se trvale krátí a možnosti přivýdělku při jeho vyplácení jsou do dosažení důchodového věku omezeny. Maximální doba, o kterou je možné jít do důchodu dříve, je závislá na důchodovém věku. Lidé snadno pomocí důchodové kalkulačky České správy sociálního zabezpečení zjistí, od kdy mohou nejdříve žádat o přiznání předčasného důchodu a jakou musí získat dobu pojištění, samozřejmě i jaký je jejich důchodový věk a kdy ho dosáhnou. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-za-jakych-podminek-je-mozne-priznat-predcasny-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

6.3.2019
Vše o příspěvku na péči

Liga vozíčkářů připravila stručný a jasný soupis změn, které se od letoška týkají příspěvku na péči. 8. února 2019 podepsal prezident novelu zákona o sociálních službách, po 13 letech tak došlo k navýšení příspěvku pro nejzávažněji postižené lidi žijící mimo ústavní péči. Podrobnější informace o tom, komu bude příspěvek navýšen od 1. 4. 2019 a komu bude navýšen od 1. 7. 2019 najdete v článku na stránkách http://www.vozickar.com/vse-o-prispevku-na-peci/. Zdroj: Liga vozíčkářů

6.3.2019
Aktualizace publikace Nápadník pro rok 2019

Nápadník – sborník rad a informací pro život s postižením vydává Liga vozíčkářů každé dva roky, poslední vydání je z roku 2018. V roce, kdy Nápadník nevychází, vydává Liga vozíčkářů alespoň několikastránkovou aktualizaci, kde jsou uvedeny informace, které se od vydání poslední publikace změnily. Aktualizaci si můžete bezplatně stáhnout na Informačním portálu www.ligavozic.cz/ip v sekci Praktické informace, nebo přímo na tomto odkazu http://ligavozick.skynet.cz/ip/prakticke_informace.php?oblast=9000122, případně si ji můžete vyžádat v tištěné podobě přímo v Poradně pro život s postižením (tel. 725 122 853 nebo e-mailem na poradna@ligavozic.cz). Pokud ještě publikaci Nápadník 2018 nemáte, můžete si ji u Ligy vozíčkářů také objednat (k publikaci bude přiložena i vytištěná aktualizace). Informace k objednání najdete na stránkách http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Liga vozíčkářů

20.2.2019
Svaz neslyšících varuje: pozor na naslouchátka, mohou poškodit sluch

Stále častěji se v obchodních řetězcích, ale i v televizi objevují reklamy na naslouchátka. Senioři mohou prostřednictvím reklamy získat falešný dojem, že jim naslouchátko pomůže zlepšit porozumění řeči. Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR, největší tuzemská organizace pomáhající lidem se sluchovým handicapem, však důrazně varuje před nákupem těchto pomůcek. Nekvalitní naslouchátka totiž mohou lidem trvale poškodit sluch. Sluchadla jsou zdravotnické prostředky, které lékař v ordinaci nastavuje pacientům individuálně, přesně dle potřeb uživatele. Skutečná sluchadla tak zvýrazňují pouze ty zvuky, které je třeba zesílit – například řeč. Naopak naslouchátka, která jsou inzerovaná, jsou pouhými zesilovači zvuků. Znamená to, že zesílí naprosto všechny zvuky – i zvuky v pozadí. Porozumění řeči se tak smazává. A co je ještě horší – dlouhodobé používání těchto naslouchátek může sluch i trvale poškodit. Jejich zesílení totiž není vhodně korigováno. Jaký je tedy správný postup při zhoršení sluchu? Je třeba navštívit foniatrickou ordinaci, ve které lékař předepíše kvalitní sluchadlo. To do určité výše hradí zdravotní pojišťovny. V současnosti je maximální výše příspěvku 5 100 korun. Od prosince 2019 pak budou mít lidé nárok na dvě sluchadla s příspěvkem 7 000 korun na každé. V těchto cenových relacích tak získáte již vysoce kvalitní digitální přístroj. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Desatero budoucího poživatele starobního důchodu

Do starobního důchodu odchází člověk jen jednou za život. Co vše je s tímto krokem spojeno, na co nezapomenout? Česká správa sociálního zabezpečení rekapituluje v 10 bodech nejdůležitější informace, které souvisejí s touto životní situací a na které se lidé nejčastěji ptají. Těchto 10 bodů najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/co-je-treba-vedet-chystate-li-se-do-duchodu-aneb-desatero-budouciho-duchodce.htm. Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.2019
Komu může být letos přiznán starobní důchod?

Letos vznikne nárok na starobní důchod lidem, kteří dosáhnou zákonem daného důchodového věku a získají potřebnou dobu důchodového pojištění alespoň 35 let. Splnění těchto podmínek ale neznamená povinnost o důchod žádat a není ani důvodem k ukončení výdělečné činnosti. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu a částku důchodu si tím navýšit. Kdo v roce 2019 dosáhne důchodového věku: muži narození v období od září 1955 do června 1956; bezdětné ženy narozené v lednu až říjnu 1956; ženy narozené v lednu až říjnu 1957, které vychovaly jedno dítě; ženy narozené v lednu až říjnu 1958, které vychovaly dvě děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1959, které vychovaly tři či čtyři děti; ženy narozené v lednu až říjnu 1960, které vychovaly pět a více dětí. Podrobnější informace o postupu žádosti o starobní důchod najdete na stránkách: https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2019/cssz-informuje-komu-muze-byt-letos-priznan-starobni-duchod.htm. Zdroj: ČSSZ

20.2.2019
Jak se pro důchod započítává doba péče

Péče o naše nejbližší je činnost nepochybně velmi důležitá a potřebná. Lidé si mohou klást otázku, jaký dopad budou mít ta životní období, kdy místo práce pečovali či pečují o děti, rodiče nebo jiné handicapované rodinné příslušníky, na jejich budoucí důchod. V jakých případech a za jakých podmínek se doba péče pro nárok na důchod a jeho výši započítá? Podrobnosti vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení v článku, který najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/jak-se-pro-duchod-zapocitava-doba-pece. Zdroj: Helpnet.cz

20.2.2019
Informace o schválené novele zákona o veřejném zdravotním pojištění

V loňském roce byl schválen zákon č. 282/2018 Sb., kterým se novelizoval zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Zákon vstoupil v účinnost 1. ledna 2019. Zákon změnil jednak paragrafované znění zákona o veřejném zdravotním pojištění, ale také Přílohu č. 3, která se zabývá zdravotnickými prostředky. Jednotlivá ustanovení zákona již platí, anebo budou postupně vstupovat v účinnost v průběhu roku. Zákon nově zavádí, že poživatelé invalidních důchodů 3. stupně (v některých případech i 2 stupně) budou mít snížený limit výdajů na léky ve výši 500 Kč ročně, a to s účinností od 1. 1. 2020 (běžný limit výdajů na léky je 5 000 Kč ročně). V článku NRZP ČR najdete informace o limitech výdajů na léky, jaké informační povinnosti plynou pojištěncům v souvislosti s možností snížení limitu na léky, jaké jsou způsoby úhrady zdravotnických prostředků, nebo jaký je postup předpisu zdravotnických prostředků. Článek najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2046-informace-c-9-2019-informace-o-schvalene-novele-zakona-o-verejnem-zdravotnim-pojisteni.html. Zdroj: NRZP ČR

8.2.2019
Karenční doba bude zrušena

O zrušení tzv. karenční doby, a tedy o obnovení proplácení náhrady mzdy i v prvních třech dnech nemoci, rozhodla Poslanecká sněmovna na svém jednání 22. ledna 2019 a tuto novelu podepsal 30. 1. 2019 prezident Miloš Zeman. Návrh na zrušení karenční doby zajistí zaměstnancům od 1. července 2019 proplácení prvních tří dnů dočasné pracovní neschopnosti náhradou mzdy, platu nebo odměny z dohody ve výši 60 % jejich redukovaného průměrného výdělku. Obdobně dojde k zabezpečení i všech ostatních skupin pojištěných osob, jichž se karenční doba týká. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/34818. Zdroj: MPSV

8.2.2019
Přijetí novely zákona o sociálních službách

Senát dne 31. 1. 2019 schválil návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Z přítomných 55 senátorek a senátorů se pro návrh vyslovilo 53 senátorek a senátorů, 2 se zdrželi. Senát schválil zvýšení příspěvku na péči ve IV. stupni na 19 200,- Kč, a to s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení. Je jisté, že zákon bude vyhlášen v únoru letošního roku, to znamená, že zvýšený příspěvek ve IV. stupni bude vyplácen od 1. dubna 2019. Současně bylo schváleno navýšení příspěvku na péči i ve III. stupni o 4 000,- Kč, to znamená, že příspěvek bude vyplácen ve výši 12 800,- Kč, u dětí do 18-ti let ve výši 13 900,- Kč. Zvýšený příspěvek ve III. stupni bude vyplácen od 1. července 2019. Zvýšení příspěvku v obou stupních bude příjemcům zvýšeno automaticky, nikdo si nemusí o nic žádat. Zdroj: NRZP ČR

17.1.2019
Výplata části dávek v hmotné nouzi formou poukázek

Informace NRZP ČR: V poslední době nám často píšete, že orgány Úřadu práce stále vyplácejí část dávek v hmotné nouzi formou poukázek. V minulém roce jsme Vás informovali, že byla schválena novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, která ruší výplatu části dávek hmotné nouze formou poukázek u osob invalidních, pobírajících příspěvek na péči ve III. a IV. stupni, u osob pečujících, u osob se sníženou právní subjektivitou anebo u osob, které jsou v zařízeních sociálních služeb nebo ve zdravotnických zařízeních. Dále se poukázky nevyplácejí u osob starších 70 let. Noví příjemci dávek hmotné nouze, kteří splňují výše uvedené skutečnosti, nebudou od 1. ledna 2019 pobírat část dávek hmotné nouze formou poukázek. U osob, kterým byly přiznány dávky hmotné nouze před účinností zákona, to je před 1. 1. 2019, budou po dobu tří měsíců dávky hmotné nouze vypláceny stále formou poukázek. Přesná citace zákona je: „Orgán pomoci v hmotné nouzi nejpozději do 3 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona přehodnotí způsob výplaty příspěvku na živobytí podle § 43 odst. 5 písm. a) zákona č. 111/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.“ To znamená, že příjemcům dávek hmotné nouze, které jim byly přiznány před 1. 1. 2019, jim budou dávky vypláceny formou poukázek do konce března 2019. Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Chybná informace TV Prima o zvýšení příspěvku na péči

Upozornění NRZP ČR: „Pokud jste sledovali hlavní zpravodajskou relaci dne 1. ledna 2019 na TV Prima, pravděpodobně jste zaregistrovali zcela chybnou informaci o zvýšení příspěvku na péči pro osoby se zdravotním postižením. TV Prima chybně uvedla, že se od 1. 1. 2019 zvyšuje příspěvek na péči ve IV. stupni na 19 200 Kč a příspěvek na péči ve třetím stupni na 12 800 Kč. Tato informace je zcela chybná. Projednávání senátního návrhu novely zákona o sociálních službách schválila Poslanecká sněmovna dne 7. 12. 2018, jako tisk č. 160. Teď bude návrh zákona opět projednávat Senát. Senát zatím nedal tisku ani svoje číslo a zákon bude projednávat na svojí nejbližší schůzi. Je jisté, že příspěvek ve IV. stupni může být zvýšen až měsíc po uveřejnění zákona ve Sbírce zákonů, což odhadujeme na březen 2019. Zvýšení příspěvku ve III. stupni se navrhuje až od data 1. 7. 2019.Zdroj: NRZP ČR

9.1.2019
Lednovou valorizaci téměř 3,5 milionu důchodů i tisícikorunové zvýšení důchodcům starším 85 let zajistí ČSSZ automaticky

Od lednové splátky roku 2019 se valorizují všechny vyplácené důchody. Zvýšení vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o něj žádat. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně tzv. předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích, které byly přiznány před 1. 1. 2019. Všem příjemcům důchodu bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen bezhotovostně na účet nebo v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p., zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení o zvýšení důchodu běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvýšení se týká také tzv. dílčích důchodů, které byly přiznány podle koordinačních nařízení Evropské unie nebo podle mezinárodních smluv o sociálním zabezpečení. Zvyšují se také příplatky k důchodům přiznané podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb., o poskytování příplatku k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/lednovou-valorizaci-temer-35-milionu-duchodu-i-tisicikorunove-zvyseni-duchodcum-starsim-85. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace o minimální mzdě od 1. ledna 2019

S účinností od 1. ledna 2019 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 150 Kč na 13 350 Kč za měsíc, resp. o 6,60 Kč na 79,80 Kč za hodinu. Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny za práci v pracovněprávním vztahu. Minimální mzda se vztahuje na všechny zaměstnance v pracovním poměru nebo právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti). Nerozlišuje se, jde-li o pracovní poměr na dobu určitou či neurčitou nebo o souběžné pracovní poměry. V podnikatelské sféře platí vedle minimální mzdy také nejnižší úrovně zaručené mzdy. Tabulku nejnižších úrovní zaručené mzdy v roce 2018 a 2019 najdete v tiskové zprávě MPSV na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/34598. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/informace-o-minimalni-mzde-od-1-ledna-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydbXQHQh9uYrDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky z Ministerstva financí pro rok 2019

Pro rok 2019 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. Jedná se např. o změnu v dani z příjmu fyzických osob, zvýšení limitu pro osvobození pravidelně vypláceného důchodu nebo penze, nebo zvýšení limitu slevy na dani za umístění dítěte v předškolním zařízení. Přehled hlavních novinek, které občany čekají v příštím roce, najdete na stránkách https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-z-mf-pro-rok-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FydmgyNhBeDauWcEWLDBR_98/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
Novinky ve zdravotním pojištění od 1. 1. 2019

Od 1. ledna 2019 se mění výše plateb pojistného. Změny výše vyměřovacích základů a plateb zdravotního pojištění se týkají všech skupin plátců pojistného, tedy osob samostatně výdělečně činných, osob bez zdanitelných příjmů, zaměstnavatelů i státu. Od 1. 1. 2019 se minimální záloha OSVČ zvyšuje na 2 208 Kč místo dosavadních 2 024 Kč. Zvýšit si odváděnou částku musí všechny osoby samostatně výdělečně činné, které mají povinnost dodržet minimální vyměřovací základ a dosud platí současné minimum 2 024 Kč, případně platí více, ale míň než 2 208 Kč. Částku v nové výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného. Od 1. 1. 2019 se zvyšuje i pojistné osob bez zdanitelných příjmů (OBZP) a minimální pojistné zaměstnanců. Místo dosavadních 1 647 Kč budou počínaje lednovou platbou odvádět 1 803 Kč. Od 1. 1. 2019 se navíc zvyšuje z 2 500 Kč na 3 000 Kč částka započitatelného příjmu u dohod o pracovní činnosti – při jejím překročení se osoba činná na základě DPČ považuje pro účely zdravotního pojištění za zaměstnance. Zaměstnavatel takovou osobu musí jako svého zaměstnance přihlásit ke zdravotnímu pojištění a odvádět za ni pojistné. Naopak ten, kdo pracuje na DPČ za více než 2 500 Kč, ale méně než 3 000 Kč, přestává být od 1. 1. 2019 pro účely zdravotního pojištění zaměstnancem. Pokud pojištěnec nemá po celý kalendářní měsíc příjmy ze zaměstnání, ze samostatné výdělečné činnosti a není za něj plátcem pojistného stát, stává se osobou bez zdanitelných příjmů, která je povinna si platit sama zdravotní pojištění v zákonem stanovené výši. Více informací: https://www.ucetnictvino.cz/33/novinky-ve-zdravotnim-pojisteni-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMnQcic-Y-FycGFqBjyRsSkDDulZX7UDBY/?wa=WWW18E7%20NZ&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENNZ&utm_source=ENNZ&utm_medium=enl&utm_campaign=ENNZ-2019-01&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi&contract=E21079263&wa=WWW18E7%20NZ&utm_content=ENNZ-zpravodajstvi. Zdroj: Verlag Dashöfer

9.1.2019
ÚP ČR radí: Jak se vyhnout frontám

Stejně jako každé čtvrtletí, musí příjemci příspěvku na bydlení doložit i od letošního ledna do konce března 2019 příjmy a uhrazené náklady za 4. kvartál roku 2018. Tyto podklady jsou nutné pro posouzení trvání nároku na tuto dávku, a to od 1. 1. 2019. Dodat potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také klienti, kteří pobírají přídavek na dítě. Žadatelé ale nemusí trávit hodiny čekáním ve frontách. Osobní návštěva kontaktního pracoviště ÚP ČR není vždy nutná. Vyplněné žádosti mohou lidé podávat i jinou cestou – přes podatelnu ÚP ČR, poštou či prostřednictvím datové schránky. Pokud bude třeba cokoli doplnit nebo upravit, zaměstnanci úřadu už pak žadatele sami zkontaktují prostřednictvím písemné Výzvy k doložení náležitostí nezbytných pro přiznání nároku na dávku. Doloží-li klient podklady pro nárok na dávku ve stanoveném termínu, na dané čtvrtletí o ni nepřijde. Na vyřízení tak má delší dobu než jen prvních několik dní na začátku kvartálu. Na ÚP ČR je tedy možné dostavit se nejen v průběhu ledna, ale i února a března. Potřebné formuláře pro vyřízení jednotlivých dávek státní sociální podpory jsou k dispozici na Integrovaném portálu MPSV http://portal.mpsv.cz/forms, kde si je lidé mohou stáhnout a v klidu domova vyplnit. Na webových stránkách Úřadu práce ČR http://portal.mpsv.cz/soc/ssp/vzory-vyplnenych-formularu jsou zveřejněny také vzory vyplněných formulářů. V rámci proklientského přístupu nabízí Úřad práce ČR též možnost objednat se na určitý termín. Na některých pracovištích je možné tak učinit online či si telefonicky sjednat další termín návštěvy. Bližší informace a kontakty na příslušné zaměstnance jsou dostupné na webových stránkách jednotlivých kontaktních pracovišť ÚP ČR www.uradprace.cz. V případě rodičů s malými dětmi, těhotných žen nebo osob se zdravotním postižením apod. pomáhají s jejich rychlejším odbavením pracovníci informačních center či asistenti prevence kriminality. Na vybraných kontaktních pracovištích ÚP ČR fungují informační centra – také jejich pracovníci pomohou klientům s vyplněním žádosti. V neposlední řadě se pak lidé mohou obracet s obecnými dotazy, nebo pokud si nevědí rady s vyplněním konkrétního formuláře, na Call centrum ÚP ČR. Jeho operátoři jsou zájemcům k dispozici denně, a to v pondělí a ve středu od 8 do 17 hodin, v úterý a ve čtvrtek od 8 do 15 hodin a v pátek od 8 do 13 hodin na telefonním čísle 844 844 803. Zájemci mohou své dotazy posílat také elektronickou cestou na e-mail kontaktni.centrum@mpsv.cz či callcentrum@mpsv.cz. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/cr-radi-jak-se-vyhnout-frontam. Zdroj: Helpnet.cz

9.1.2019
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o změnách pro osoby se zdravotním postižením v roce 2019. Zdroj: NRZP ČR

20.12.2018
Co se mění v roce 2019? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2019 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna 2019 dojde k historicky druhému nejvyššímu navýšení minimální mzdy od roku 1991, kdy byla zavedena. Velkým úspěchem je plánované navýšení příspěvku na péči pro osoby ve III. a IV. stupni závislosti na pomoci jiné osoby. Schválené změny se pozitivně odrazí mimo jiné také na výši důchodů nebo na náhradách zaměstnancům za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Výčet změn, jejich podrobnější popis a termíny, od kdy by měly platit, najdete v přiložené tiskové zprávě MPSV. Zdroj: MPSV ČR

MPSV – Co se mění v roce 2019

20.12.2018
Odvolání daru pro nevděk

Zvláště starší lidé převádějí nemalé majetky na své potomky i pečovatele, a pak se nestačí divit, jak se změní chování obdarovaných. Co na to občanský zákoník? § 2072: „(1) Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce, neprominul-li to obdarovanému, od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny. (2) Odůvodňují-li to okolnosti, považuje se za nevděk vůči dárci také zjevné porušení dobrých mravů vůči osobě obdarovanému blízké. § 2073: Nevděk činí obdarovaného co do jeho osoby nepoctivým držitelem. § 2074: Právo odvolat dar přechází na dárcova dědice, zabránil-li obdarovaný dárci v odvolání daru nebo zabránila-li v tom dárci vyšší moc. § 2075: (1) Dárce může dar pro nevděk odvolat do jednoho roku ode dne, co obdarovaný dárci ublížil, ale dozví-li se o tom dárce později, do jednoho roku ode dne, kdy získal vědomost o důvodu pro odvolání daru. Dědic dárce může dar odvolat nejpozději do jednoho roku od smrti dárce. (2) Je-li dar odvolán později a namítne-li obdarovaný opožděné odvolání daru, soud k odvolání nepřihlédne. Zdroj: STP Štětí

10.12.2018
Další informace k úhradám zdravotnických prostředků

Ve čtvrtek 5. 12. 2018 podepsal prezident republiky novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Novela zavádí nový systém úhrad předepisovaných zdravotnických prostředků. Pro lidi se zdravotním postižením jde o přelomový moment v životních podmínkách. Již například nebudou platit desítky tisíc za vozík, který jim nepatří a pojišťovny jim uhradí až 7 cévek pro katetrizaci oproti současným pěti. Novela zákona sice vejde v platnost od 1. 1. 2019, avšak bude následovat přechodné období, během kterého bude platit stávající systém úhrad zdravotnických prostředků na poukaz. Podle nového kategorizačního stromu a nových legislativních úprav budou předepisovány pomůcky až od 1.12.2019. V lednu 2019 vydá VZP konsolidovaný seznam hrazených zdravotnických prostředků na poukaz. Výrobci a distributoři zdravotnických prostředků budou postupně přehlašovat do nového kategorizačního stromu své zdravotnické prostředky. V rámci novely bude také od 1. 1. 2020 snížen roční limit na doplatky léků na celkovou výši 500 Kč/rok pro poživatele invalidního důchodu ve stupni III. (i pro osoby, které jsou uznány invalidní ve stupni III. a II., ale důchod jim není vyplácen) – nyní limit 5000 Kč. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/paraplegici-prosadili-pripominky-do-novely-vozickari-si-polepsi. Zdroj: Helpnet.cz

29.11.2018
Novela zákona o veřejném zdravotním pojištění – nový systém úhrad zdravotnických prostředků

Senát 15. 11. 2018 schválil novelu zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění. Tato novela zákona zavádí nový systém úhrad zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Novela zákona vymezuje, za jakých podmínek má pojištěnec nárok na dotčené zdravotnické prostředky hrazené z veřejného zdravotního pojištění, neboť obsahuje seznam zdravotnických prostředků, v němž jsou jednotlivé úhradové skupiny, stanoveny úhradové limity a další podmínky úhrady. Státním ústavem pro kontrolu léčiv bude každý měsíc zveřejňován seznam hrazených zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz. Pojištěnec se tak vždy dozví, jaké výše úhrady jsou pro jednotlivé varianty zdravotnických prostředků stanoveny. V konečném důsledku bude navrhovanou právní úpravou umožněna plná úhrada většího spektra zdravotnických prostředků, než je tomu doposud. Součástí novely zákona je snížení ročního limitu na tzv. započitatelné doplatky na předepsané léčivé přípravky nebo potraviny pro zvláštní lékařské účely, a to na 500 Kč. Tato změna se týká pojištěnců, kteří jsou poživateli invalidního důchodu pro invaliditu 3. stupně. Změna se také týká pojištěnců, kteří byli uznáni invalidními ve 2. nebo 3. stupni, avšak důchod jim nebyl pro nesplnění podmínky doby pojištění přiznán. V zásadě jde o to, že se sjednocují podmínky pro starobní a invalidní důchodce, pokud jde o limit na započitatelné doplatky na léky, protože doposud invalidní důchodci byli bráni z pohledu zákona jako ekonomicky aktivní, to znamená vztahoval se na ně plný limit 5000 Kč jako na jakéhokoli jiného občana ekonomicky aktivního. Snížení limitu bude platné od 1. 1. 2020. Od 1. ledna 2019 vstupuje zákon v účinnost, kromě limitu výdajů na léky u příjemců ID, tak jak je výše uvedeno. Více informací najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2021-informace-c-89-2018-novy-system-uhrad-zdravotnickych-prostredku-schvalen.html nebo na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/nova-pravidla-pro-uhrady-zdravotnickych-prostredku. Zdroj: NRZP ČR

29.11.2018
Od 1. 1. 2019 se zvýší minimální mzda o 1 150 Kč

Minimální mzda vzroste od ledna 2019 o 1 150 korun na 13 350 korun, rozhodla vláda. Spolu s minimální mzdou se zvedá i zaručená mzda, která představuje nejnižší výdělek, na který má pracovník podle odbornosti a složitosti práce nárok. Místo dosavadních 12 200 až 24 400 korun bude nově činit 13 350 až 26 700 korun. Více informací: https://www.pamprofi.cz/33/zvyseni-minimalni-mzdy-od-1-1-2019-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEke3dEDogdkL3sPTwVrguwZk/?wa=WWW18E3%20MU&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2018-47&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2&contract=E21079262&wa=WWW18E3%20MU&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-2. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Zdravotní pojištění od 1. 1. 2019

V přímé souvislosti s placením pojistného zaměstnavateli i OSVČ hraje ve zdravotním pojištění důležitou roli institut průměrné mzdy. Protože průměrná mzda převyšuje od 1. ledna 2019 částku 30 000 Kč, znamená tato skutečnost, že se od tohoto data návazně zvyšuje rozhodná částka ze 2 500 Kč na 3 000 Kč (blíže viz ustanovení § 6 odst. 2 z. č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 236/2018 Sb.). Částka 3 000 Kč hraje roli při odvodu pojistného na zdravotní pojištění u osob jako zaměstnanců, vyjmenovaných v ustanovení § 5 písm. a) v bodech 4. – 6. z. č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy u: 1) člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci (i funkci), za kterou je jím odměňován, 2) osoby činné na základě dohody o pracovní činnosti, resp. více dohod o pracovní činnosti u jednoho zaměstnavatele, 3) dobrovolného pracovníka pečovatelské služby. Jinak také řečeno, pokud příjem těchto osob nedosáhne od 1. 1. 2019 částky 3 000 Kč, neplatí zaměstnavatel ze zúčtovaného příjmu žádné pojistné a ani neplní vůči zdravotní pojišťovně zaměstnance žádné povinnosti. Tato osoba však nemá tímto zaměstnáním řešený svůj pojistný vztah, neboli pojištění u zdravotní pojišťovny, což si musí zajistit jiným způsobem. Zdroj: Verlag Dashöfer

29.11.2018
Náhrada za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem

Vzhledem k novele zákoníku práce, která je platná od 1. 10. 2018, došlo ke změnám u náhrad za ztrátu na výdělku způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila rozbor nových ustanovení zákoníku práce, která se týkají náhrad za ztrátu na výdělku. Na konci dokumentu je pak shrnutí jednotlivých situací, které se mohou běžně vyskytnout. Dokument najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/2024-informace-c-92-2018-nahrady-za-ztratu-na-vydelku.html. Zdroj: NRZP ČR

16.11.2018
Neztratit se ve stáří

Webové stránky Neztratit se ve stáří provozuje organizace Sue Ryder. Jedná se o poradenský portál, kde najdete odpovědi na časté dotazy týkající se stáří. Jsou zde tipy a informace nejen pro ty, kteří stárnutím procházejí, ale i pro jejich blízké, poradna, informace o stárnutí a užitečné odkazy na další informace a organizace. Webové stránky naleznete zde: https://www.neztratitsevestari.cz/. Zdroj: Můžeš

16.11.2018
Příručka „Jak na péči?“

Jak na péči? je příručka pro ty, kteří pečují doma o blízkého člověka a vydal ji Fond dalšího vzdělávání. Příručka pomůže čtenáři se získáním základních a důležitých informací v péči o blízkého, slouží jako rozcestník v začátcích a v průběhu péče a poradí, kam se obracet dále. Můžete ji stahovat na stránkách . Zdroj: Sue Ryder

16.11.2018
Video a textové přednášky z konference “O RS (nejen) pro rodinu“

Nestihli jste zajít 3. listopadu 2018 na konferenci o roztroušené skleróze do IKEMu? Stránky Aktivnizivot.cz vám přinášejí ve video verzi a v pdf přednášky paní prof. Evy Kubala Havrdové, mgr. Kláry Novotné a prim. MUDr. Marty Vachové. Vše je ke stažení na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/video-a-textove-prednasky-z-konference-o-rs-neje-a11625082. Zdroj: Aktivní život

16.11.2018
Změna v důchodovém pojištění pečujících osob

Náhradní doba důchodového pojištění, tedy odpracované roky, se započítává osobě, která pečuje o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni I, nebo o osobu, která je závislá na pomoci jiné osoby ve stupni II – IV, pokud spolu žijí v domácnosti. Podmínka společné domácnosti se nevyžaduje, jde-li o blízkou osobu a nově (od 1. 9. 2018) také jde-li o asistenta sociální péče. Dobu péče o závislou osobu nelze započítat současně více osobám; pokud se na péči podílí více osob současně, započte se tato péče jako náhradní doba pojištění té osobě, která pečovala v největším rozsahu. Novinka v praxi znamená rozšíření okruhu osob, které budou moci požádat o zohlednění péče o závislou osobu při výpočtu jejich důchodu a při stanovení počtu odpracovaných let. Dosud se péče o závislou osobu zohlednila pouze v důchodu osoby blízké (rodiče, prarodiče, sourozenci, zeť, snacha a manžel rodiče, a to kteréhokoli z manželů). Péče např. o tetu, strýce, neteř, synovce, sestřenici či bratrance se zohlednila pouze v případě, že závislá a pečující osoba žily ve společné domácnosti; péče o souseda či kamaráda se nezohlednila v žádném případě. Nově se péče o vzdálenější příbuzné, souseda nebo kamaráda zohlední i v případě, že spolu závislá a pečující osoba nebydlí. Možnost zohlednění péče o závislou osobu pro širší okruh pečujících osob však platí až od 1. 9. 2018, doba péče před tímto datem tedy zohledněna nebude i přesto, že další výše uvedené podmínky jsou splněny. Tuto informaci a další rady najdete na stránkách http://www.vozickar.com/poradenske-okenko-duchody-prispevek-na-auto-i-duchodove-pojisteni-pecujicich/. Zdroj: Liga vozíčkářů

8.11.2018
Vdovské a vdovecké důchody „mýtů“ zbavené

Úmrtí manžela či manželky patří k těm nejvíce zátěžovým situacím v životě vůbec. Pozůstalí potřebují čas, aby se s touto smutnou událostí alespoň částečně vyrovnali. V jejich tíživé situaci je připraven finančně pomoci stát prostřednictvím institutu vdovských a vdoveckých důchodů. S jakými „mýty“ či nepřesnostmi se odborníci České správy sociálního zabezpečení setkávají nejčastěji? Na stránkách https://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2018/181030-vdovske-a-vdovecke-duchody-mytu-zbavene.htm uvádí Česká správa sociálního zabezpečení desítku dlouhodobě přetrvávajících mýtů na pravou míru. Jedná se např. o mýtus, že vdovský nebo vdovecký důchod se přiznává automaticky nebo že manželé museli mít společné bydliště, jinak by na pozůstalostní důchod nebyl nárok. Zdroj: ČSSZ

8.11.2018
Metodika řešení krizových situací osob s PAS a jejich rodin

Materiál vypracovaný Ministerstvem práce a sociálních věcí představuje základní postupy respektující standardní dosavadní režim osoby se zdravotním postižením s přihlédnutím ke specifickým situacím konkrétního dítěte/dospělého s poruchou autistického spektra (PAS) tak, aby negativní dopad náhlých změn v důsledku krize byl co nejmenší. Metodika splňuje funkci podpůrného vodítka pro OZP, jejich rodiny a pečující osoby (s přihlédnutím ke specifikům osob s PAS). Přispěje k jejich orientaci v jednotlivých typech stávající podpory, poskytne jim o těchto možnostech podpory základní informace, včetně doporučení jak postupovat, aby využívali těchto podpor na základě své dobrovolné volby a s přihlédnutím ke svým preferencím efektivně a včasně. Metodika může být také vodítkem pomáhajícím profesionálům k orientaci v multidisciplinární dynamice problematiky zajištění komplexní péče o konkrétní OZP. Metodika se nachází na stránkách Vládního výboru pro zdravotně postižené občany: https://www.vlada.cz/cz/ppov/vvzpo/aktuality/metodika-reseni-krizovych-situaci-osob-s-pas-a-jejich-rodin–169227/. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Slevy při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR připravila informace o slevách při cestování po železnici pro příjemce invalidních důchodů III. stupně a držitele průkazů OZP: Pokud jde o průkazy ZTP a ZTP/P, je sleva na jízdném ve všech dopravních prostředcích veřejné hromadné dopravy 75 %. U držitelů průkazu ZTP a u průkazu ZTP/P je sleva stejná, ale zároveň průvodce těžce postižené osoby neplatí jízdné žádné s výjimkou místenky, kterou musí zaplatit. Tyto slevy jsou stanoveny v § 36, odst. 2, zákonem č. 329/2011 Sb., o dávkách pro osoby se zdravotním postižením. Do 31. 8. 2018 Česká republika neposkytovala důchodcům (ani těm s invaliditou III. stupně) žádné výhody v oblasti jízdného. Proto České dráhy poskytly této skupině cestujících svou komerční slevu IN Důchodce. Od 1. 9. 2018 zavádí ČR ve zvláštním jízdném, které je regulováno cenovým Výměrem Ministerstva financí ČR, novou kategorii cestujících, a to “Cestující 65+”. Této skupině cestujících je od 1. 9. 2018 poskytována sleva 75 % z obyčejného (plného) jízdného ve 2. vozové třídě. Z tohoto důvodu přistoupily České dráhy a.s. k ukončení aplikace IN Důchodce a svým zákazníkům se rozhodly vyplatit poměrnou částku za nemožnost dalšího využití této slevové aplikace. Bohužel, cenový Výměr MF nepamatuje na cestující, kteří již pobírají nějaký důchod a ještě nedosáhli věku 65 let. České dráhy se těmto cestujícím rozhodly, na základě svého obchodního rozhodnutí, poskytnout komerční slevu na pořízení slevové aplikace IN 50 D za zvýhodněnou cenu pro cestování v 1. i 2. třídě se slevou 50 % z obyčejného jízdného. Aplikaci IN 50 D lze zakoupit za 550 Kč s platností na 1 rok nebo za 1 490 Kč s platností na 3 roky. Tímto pamatují České dráhy a.s. nejen na důchodce mladší 65 let, ale právě i na osoby s 3. stupněm invalidity, na které CV MF rovněž nepamatuje. NRZP ČR upozorňuje, že výše uvedené slevy IN 50 D jsou jenom u dopravce České dráhy a.s. Jak tuto situaci budou řešit ostatní dopravci, zatím NRZP ČR neví. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1982-informace-c-65-2018-cestovani-po-zeleznici-pro-id-iii-stupne.html. Zdroj: NRZP ČR

12.9.2018
Vyšel Nápadník 2018

Publikace Ligy vozíčkářů obsahuje aktuální informace, postupy a praktické rady týkající se invalidních důchodů, příspěvků pro osoby se zdravotním postižením, průkazu osob se zdravotním postižením a jeho výhod, sociálních dávek, pracovně-právních vztahů a možností řešení bariér ve vašem okolí. Publikaci lze objednat telefonicky na tel. č.: 725 122 853 nebo emailem: poradna@ligavozic.cz. Cena za publikaci je 99 Kč. Publikaci si můžete zakoupit osobně v Lize vozíčkářů, poštou obyčejně nebo na dobírku. Při osobním převzetí hradíte pouze cenu publikace (v hotovosti); pokud chcete zaslat publikaci poštou, budete platit cenu za publikaci včetně poštovného, které je 27 Kč za obyčejnou zásilku a 106 Kč za dobírku. Bližší podmínky objednávky se dozvíte na výše uvedených kontaktech. Více informací: http://www.ligavozic.cz/sluzby/poradna/napadnik. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Umíte poskytnout první pomoc?

Poskytnutí první pomoci při nehodě je podle odborníků často stěžejním bodem, který rozhodne o životě nebo smrti zraněného. Přesto ji podle výzkumů umí a je ochoten poskytnout málokdo. Podle českých a evropských průzkumů je znalost a ochota poskytnout první pomoc nedostatečná. Pouze 14 % české populace věří, že by zvládlo první pomoc poskytnout. Polovina Čechů by se o pomoc pokusila s obavami a třetina by ji nezkusila ve strachu, že zraněnému více ublíží. Zranění zhoršující nastalou situaci jsou ale málo pravděpodobná a je lepší se o první pomoc alespoň pokusit. Častým problémem je podle odborníků zastaralost informací o poskytnutí první pomoci, kterou mohou mít starší generace. Dnes jsou její zásady nastaveny co nejjednodušeji, aby ji mohl poskytnout každý. Zákon dokonce ukládá, že je povinností každého první pomoc poskytnout, minimálně v závislosti na svých možnostech. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/blizi-se-svetovy-den-prvni-pomoci-umite-ji-poskytnout najdete podrobnější informace a také Šest zásad první pomoci. Český červený kříž nabízí také kurzy první pomoci: http://www.cervenykriz.eu/cz/pp.aspx. Zdroj: Helpnet.cz

12.9.2018
Bezplatná právní pomoc

Od léta platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci Českou advokátní komorou. Souhrnné informace o této právní pomoci najdete na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravn-a11584935. Kromě toho tam také najdete leták ombudsmana k právní pomoci – v tomto letáku najdete vysvětlení, koho a kdy můžete požádat o radu, a také jak můžete pomoc advokáta získat zdarma nebo za sníženou odměnu, ať už se jedná o právní pomoc u soudů, u úřadů, při trestním stíhání nebo v jiné záležitosti. Zdroj: Aktivní život

24.8.2018
10 nejdůležitějších práv pacienta

Pacientovi, tedy fyzické osobě, které jsou poskytovány zdravotní služby, je garantována široká škála různých práv. Ta jsou zakotvena jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní úrovni, a to především v Listině základních práv a svobod, v zákoně o zdravotních službách (zák. č. 372/2011 Sb.) a v zákoně o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb). Ombudsman pro zdraví sestavil desatero nejdůležitějších práv doplněné o příklady. Naleznete je na stránkách http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/10-nejdulezitejsich-prav-pacienta-a11569664. Patří tam např. právo ptát se a chtít lepší vysvětlení, když pacient nerozumí tomu, co mu sděluje lékař či zdravotnický personál, nebo právo odmítnout léčbu, se kterou pacient nesouhlasí. Zdroj: Aktivní život

14.8.2018
Zkontrolovat si údaje pro budoucí důchod může kdokoliv

Do konce května měli zaměstnavatelé povinnost odeslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) evidenční list důchodového pojištění (ELDP) za rok 2017. Lze si ověřit, zda zaměstnavatel povinnost splnil? Ano, zkontrolovat si, zda máte údaje nejen za loňský rok, ale v zásadě za celou pracovní minulost v pořádku zaevidované, je snadné. Jedním ze způsobů je požádat ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění. Bez ohledu na to, zda vám do důchodu zbývá dvacet, patnáct, deset nebo jen pět let, své tzv. důchodové konto (přesněji: údaje o svém důchodovém pojištění) můžete mít pod kontrolou. O vyhotovení informativního osobního listu důchodového pojištění může totiž ČSSZ požádat každý, a to jednou za kalendářní rok. Obdrží ho zdarma. Tento přehled obsahuje výčet a součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny výdělky (přesněji: vyměřovací základy), ze kterých bylo odvedeno pojistné na sociální zabezpečení, a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud v něm lidé objeví nedostatky, mohou je včas začít řešit. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/zkontrolovat-si-udaje-pro-budouci-duchod-muze-kdokoliv-kazdorocne-tak-ucini-pres-200-tisic. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Vše o sociálním bydlení

Informace přehledně na jednom místě poskytují nové webové stránky zřízené Ministerstvem práce a sociálních věcí. Internetové stránky www.socialnibydleni.mpsv.cz jsou určeny pro občany, obce a neziskové organizace a poskytují fakta spojená s finanční podporou v bydlení, sociálními dávkami na bydlení, sociální prací, sociálními službami či s investiční podporou sociálního bydlení v ČR. Jsou zde také sdíleny zkušenosti ze šestnácti obcí ČR a jejich rozdílným přístupem k sociálnímu bydlení. Kromě zveřejňovaných aktualit, výzkumů a řady dalších dokumentů je zde také poskytována přímá pomoc prostřednictvím odpovědí na tzv. „často kladené dotazy“. Zdroj: Helpnet.cz

14.8.2018
Slevy na jízdné budou pro důchodce od září 2018

Na levnější jízdné se mohou studenti a senioři těšit až od září 2018. Sleva se bude týkat jízdného ve vlacích a autobusech a činit bude 75 procent. Původně mělo zvýhodnění platit od 10. června 2018. Sleva se bude konkrétně týkat studentů do 26 let a seniorů nad 65 let. Více informací: https://www.novinky.cz/ekonomika/470012-slevy-na-jizdne-pro-studenty-a-duchodce-budou-az-od-zari-oznamil-babis.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Úřad vydal desatero obrany před energetickými šmejdy

Nebrat dárky od podomních obchodníků, nepodepisovat smlouvy bez důkladného prostudování a raději odmítat všechny nabídky po telefonu. Takové jsou některé z rad, které v „desateru obrany” vůči agresivním praktikám prodejců energií zveřejnil Energetický regulační úřad (ERÚ). ERÚ vydáním desatera reaguje na zvyšující se počet případů, kdy obchodník nebo zprostředkovatel postupuje nepoctivým způsobem vůči spotřebiteli. V současné době, kdy hlavně elektřina zdražuje, mění dodavatele energií stále více lidí. Na obchodníkem vnucené či neuvážené změně ale může i prodělat. ERÚ proto zákazníkům doporučuje, aby se nenechali do ničeho nutit a před změnou dodavatele využili například různých internetových srovnávačů cen. Podomní prodejci se rádi zaměřují na seniory, u kterých čekají menší odpor. Nejdůležitější a nejzásadnější rada zní: nikdy nepodepisujte nic, co jste si důkladně nepřečetli a úplně nepochopili. Úřad také připomíná, že od smlouvy o dodávkách energií, kterou uzavřeli mimo provozovnu držitele licence, mohou bez sankcí odstoupit do 14 dní od uzavření nebo ji vypovědět do 15. dne po zahájení dodávek. Více informací naleznete zde: https://www.novinky.cz/ekonomika/478135-urad-vydal-desatero-obrany-pred-energetickymi-smejdy.html. Zdroj: Novinky.cz

30.7.2018
Nová pravidla by měla zpřístupnit bezplatnou právní pomoc

Od 1. července 2018 platí nová pravidla pro poskytování bezplatné právní pomoci. Ta by měla být nyní dostupnější. Zatímco doposud byla bezplatná právní pomoc poskytována obvykle v maximální délce 15 minut, od 1. července se může jednat až o 120 minut ročně. Podrobnější informace přinášejí stránky Veřejného ochránce práv: https://www.ochrance.cz/aktualne/tiskove-zpravy-2018/nova-pravidla-by-mela-zpristupnit-bezplatnou-pravni-pomoc/. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Nové žádosti o příspěvek na bydlení

Stejně jako každý rok, i letos v červenci je třeba podat novou žádost o příspěvek na bydlení. Tentokrát na období od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019. Zároveň je nutné, podle platné legislativy, doložit příjmy a uhrazené náklady za 2. čtvrtletí letošního roku. Příjemci dávky pak musí každé čtvrtletí dokládat příjmy a náklady související s bydlením, aby jim nárok na ni nezanikl. Doložit potřebné doklady budou muset v nadcházejících měsících také ti, kteří pobírají přídavek na dítě. V článku na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/ani-v-lete-nemusi-lide-cekat-ve-frontach-na-cr najdete další informace o způsobech podání žádosti, termínech či formulářích. Zdroj: Helpnet.cz

12.7.2018
Kdo si letos může požádat o starobní důchod?

Nárok na starobní důchod vzniká letos při splnění dvou podmínek – dosažení důchodového věku a získání doby pojištění alespoň 34 let. V letošním roce dosáhnou důchodového věku: muži narození v listopadu až prosinci 1954 a v lednu až srpnu 1955, bezdětné ženy narozené v květnu až prosinci 1955, ženy narozené v květnu až prosinci 1956, které vychovaly jedno dítě, ženy narozené v květnu až prosinci 1957, které vychovaly dvě děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1958, které vychovaly tři či čtyři děti, ženy narozené v květnu až prosinci 1959, které vychovaly pět a více dětí. Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. I po vzniku nároku na důchod je možné pokračovat ve výdělečné činnosti bez pobírání důchodu, a částku důchodu si tím navýšit. Výdělečnou činnost je možné vykonávat i při pobírání starobního důchodu a po 360 kalendářních dnech této činnosti pak lze požádat o přepočet důchodu. Aby mohli „odejít“ do starobního důchodu, musejí získat alespoň 34 let doby důchodového pojištění (tedy odpracovaných let), do nichž se podle zákonných pravidel započítávají náhradní doby pojištění (např. péče o dítě do čtyř let věku, základní vojenská služba, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, doba péče o osobu závislou na pomoci jiné osoby aj.). O důchod je třeba požádat. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/kdo-si-letos-muze-pozadat-o-starobni-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Komu je určeno dlouhodobé ošetřovné a kdo novou dávku může čerpat

Od 1. června 2018 si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní. Aby vůbec vznikl na dlouhodobé ošetřovné nárok, musí být splněny zákonem dané podmínky. A ty se vztahují jak na osoby, které podle rozhodnutí lékaře nemocnice potřebují dlouhodobou péči, tak na pečující osoby. Podrobnější informace o tom, v jakých situacích lékař vystaví rozhodnutí o potřebě dlouhodobé péče, jaké jsou podmínky pro nárok na dlouhodobé ošetřovné, jaké doklady jsou potřeba a jak se o dávku žádá, jak je to s omluvením nepřítomnosti v práci po dobu dlouhodobé péče, nebo jaká je výše dlouhodobého ošetřovného najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/komu-je-urceno-dlouhodobe-osetrovne-kdo-novou-davku-muze-cerpat. Zdroj: Helpnet.cz

22.6.2018
Širší bezplatná právní pomoc pro nemajetné

Od července 2018 se rozšíří státem hrazená právní pomoc lidem, kteří si nemohou dovolit zaplatit vlastního advokáta. Zájemce o bezplatnou právní poradu s advokátem na ni bude mít nárok, jestliže jeho průměrný měsíční příjem nepřesáhne posledního půl roku před podáním žádosti trojnásobek životního minima (to aktuálně pro jednotlivce činí 4310 korun). Podle místopředsedy České advokátní komory Roberta Němce bude stát nemajetným nově garantovat i zastupování v oblastech ústavního a správního práva. Bezplatná právní pomoc je trojího typu. Může to být krátká informativní právní porada s advokátem. Druhým případem je poskytování právních služeb ze strany advokáta – tedy zastupování v řízení před soudem či správním orgánem, nebo například sepsání listiny. Do třetice jde o právní pomoc cizincům v detenčních zařízeních. Žádosti o právní porady se budou podávat na formuláři sestaveném ministerstvem spravedlnosti. Za podání žádosti se bude platit stokorunový administrativní poplatek, který komora odpustí mj. držitelům průkazu ZTP, lidem pobírajícím dávky v hmotné nouzi nebo dětem. Konzultace bude do 120 minut ročně. Více informací: https://www.inspirante.cz/index.php/2018/06/20/sirsi-bezplatna-pravni-pomoc-pro-nemajetne/, nebo https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=2617. Zdroj: Aktivní život

22.6.2018
Nestihli jste INSPO 2018? Podívejte se na videozáznamy přednášek

Na konferenci INSPO 2018 zaznělo 23 přednášek. Řada z nich představila v premiéře nová řešení usnadňující život lidem s různým zdravotním postižením. Aby se o nich mohli dozvědět i další zájemci, kteří se nemohli konference zúčastnit, připravilo Středisko Teiresiás videozáznamy přednášek. Jak je už tradicí, videozáznam v sobě integruje prezentaci, projev řečníka, pohled na tlumočníka či tlumočnici do českého znakového jazyka a simultánní přepis mluvené řeči. Kromě videozáznamu přednášek (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/videozaznamy-prednasek) je k dispozici také sborník psaných příspěvků (na stránkách http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2018/program-konference), ve kterých měli přednášející možnost přiblížit danou problematiku podrobněji. V několika případech, kdy přednášející nedodali příspěvky do sborníku, jsou zde vystaveny jejich prezentace. Zdroj: Helpnet.cz

17.5.2018
Co dělat, když…

Žijeme v době, která je plná nejrůznějších nástrah a nebezpečí. Všechny mají ale jedno společné, lépe se zvládají, pokud jsme na ně připraveni předem. Na stránkách https://bezpecnost.praha.eu/clanky/co_delat_kdyz se dozvíte, jak reagovat na nenadálé životní situace, jak se na ně připravit a jak jim předcházet. Jak se zachovat v případě povodní, při úniku nebezpečných látek a mnoho dalších rad naleznete v menu na uvedených stránkách. Dozvíte se, co má obsahovat evakuační zavazadlo, jak postupovat při evakuaci, co dělat v případě výpadku elektrické energie, jak se zachovat při požáru, dopravní nehodě, jak správně nahlásit mimořádnou událost, co dělat při vyhlášení smogové situace a mnoho dalších postupů a doporučení. Zdroj: Hl. m. Praha

17.5.2018
Včasná pomoc dětem

Vznikla online mapa dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Nadace rozvoje občanské společnosti v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb krizové pomoci pro děti. Jedná se o podpůrnou webovou stránku určenou pro děti, které hledají pomoc. Součástí stránky je sada ikon znázorňujících oblasti, ve kterých se děti nejčastěji setkávají s problémy. Každá ikona obsahuje konkrétní příklady problémů – ty jsou určeny dětem, které váhají, zda mají vyhledat pomoc. V mapě pak mohou děti vyhledat nejbližšího poskytovatele služeb krizové pomoci dle místa bydliště. Informace a mapa jsou dostupné na https://krizovapomoc.vcasnapomocdetem.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

10. 4. 2018
Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy

Studenti a senioři ušetří za vlaky a autobusy, rozhodla vláda. Sleva 75 procent z jízdného v železniční i autobusové dopravě pro studenty do 26 let a seniory od 65 let bude platit od chystané změny jízdního řádu, tedy od 10. června 2018. Toto opatření má zlepšit dostupnost veřejné dopravy pro vymezené skupiny cestujících, ve kterých se obecně vyskytuje větší podíl lidí s nízkými příjmy. Současně chce ministerstvo dopravy stimulovat využívání veřejné hromadné dopravy mladými lidmi. Děti do šesti let budou dál jezdit zdarma, zdravotně postiženým zůstává stávající sleva. Senioři nad 65 let a cestující od 15 do 18 let se budou prokazovat platným dokladem totožnosti, jakým je nejčastěji občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný oficiální průkaz s fotografií. Cestující od 18 let budou předkládat studentský průkaz, o jehož podobě se s dopravci jedná. Dopravci budou mít možnost některé spoje ze slevy vyloučit. O jaké spoje půjde konkrétně, je však ještě předmětem jednání. Více informací: http://mdcr.cz/Media/Media-a-tiskove-zpravy/Schvaleno-Seniori,-zaci-a-studenti-budou-mit-od-p?returl=/Media/Media-a-tiskove-zpravy. Zdroj: Verlag Dashöfer

10. 4. 2018
„Česko-slovenské“ důchody

Od 1. ledna 1993 se Česko i Slovensko staly samostatnými státy, což mělo dopad též do oblasti důchodů. Přiznávání všech druhů důchodů za odpracované roky ve společném státě stanovují pravidla zakotvená ve smlouvě mezi ČR a SR. Pro Českou správu sociálního zabezpečení (ČSSZ) je i po 25 letech tato problematika stále aktuální, a to zejména z pohledu rozhodování o důchodech a poskytování odborných konzultací lidem s pracovní historií z období ČSFR. V souvislosti s rozdělením federace vstoupila od 1. 1. 1993 v platnost Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení. Ta mimo jiné zakotvuje stále platná pravidla pro rozdělení nákladů na přiznávání a vyplácení důchodů za doby zaměstnání (pojištění), které lidé získali za dobu společného „československého“ státu. Rozhodným kritériem bylo podle článku 20 Smlouvy stanoveno sídlo zaměstnavatele občana k 31. 12. 1992, tj. k datu rozdělení ČSFR. Více informací najdete na stránkách https://www.mpsv.cz/cs/32529. Zdroj: MPSV ČR

21. 2. 2018
Předdůchody mají vlastní web

Problematice „zrychlené cesty do penze“ se nově věnuje specializovaná internetová stránka. Podobnost názvů předdůchod a předčasný důchod způsobuje, že je obojí mnohdy považováno za zcela totožný pojem. Opak je však pravdou. Předčasný důchod je na rozdíl od předdůchodu státní dávka. Žadatel o předčasný důchod tak není nijak limitován tím, že by musel disponovat dostatečnými úsporami, bez kterých se naopak žadatel o předdůchod neobejde. Zásadní rozdíl je však v pozdějším dopadu na výpočet starobního důchodu. U předdůchodu se následný starobní důchod takřka nekrátí, naopak u předčasného důchodu probíhá krácení v intervalu každých 90 dní a je doživotní. Vstup do předčasného důchodu znamená, že nárok na vstup do normálního starobního důchodu již nikdy nevznikne a pokračuje důchod předčasný. Při souběhu obou těchto penzí platí pravidlo, že předčasný důchod je „silnější kartou“ a přebíjí benefity předdůchodu (tzn. vyloučenou dobu, nekrácení starobního důchodu, neomezený výdělek). Před tímto souběhem penzí jsou však všechny tyto výhody zachovány. Systém předdůchodů byl uveden do praxe roku 2013, na základě tzv. „malé důchodové reformy“, kterou prosadil bývalý ministr MPSV – Jaromír Drábek. Hlavním záměrem zavedení předdůchodů bylo umožnit lidem, kteří nemohou „těsně“ před starobním důchodem anebo z jiných důvodů (zdravotních, osobních) najít zaměstnání – překlenout dobu, než jim vznikne nárok na řádný starobní důchod. Předdůchod je sice obecně užívaný pojem, který však v příslušném zákoně nenajdete. Fakticky se jedná o starobní penzi na určenou dobu – která zároveň musí splňovat další nezbytné podmínky, aby nárok na předdůchod vůbec vznikl. Pobírání předdůchodu v podstatě znamená jednu z forem čerpání vlastních úspor z doplňkového penzijního spoření. Přestože se tedy nejedná o „státní dávku“ – může mít na následný (státní) starobní důchod přímý dopad a rovněž vstup do předdůchodu je přímo navázán na datum vzniku nároku na tuto penzi. Detailně se problematikou předdůchodů a předčasných důchodů zaobírá nový internetový portál www.predduchod.cz. Zdroj: Helpnet.cz

1. 2. 2018
Vznikla mapa dostupných služeb rané péče

Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS) v rámci svého programu Včasná pomoc dětem vytvořila online mapu dostupných služeb rané péče. Jedná se o podpůrnou webovou stránku pro rodiny, které hledají pomoc. Součástí je návodné Desatero pro rodiče, které jim zodpoví otázky související s postižením dítěte, v mapě pak mohou rodiče vyhledat nejbližšího poskytovatele rané péče dle druhu postižení u dítěte. Mapa se je dostupná na https://ranapece.vcasnapomocdetem.cz/. Vyhledávat v ní je možné podle místa bydliště a druhu postižení. Zadat lze sluchové postižení, zrakové postižení, mentální postižení, kombinované postižení, poruchy autistického spektra a extrémně nedonošené děti. U každé z organizací poskytujících službu rané péče je uvedena adresa, kontaktní údaje a webové stránky. Nejméně možností najdou rodiče s extrémně nedonošenými dětmi, u ostatních druhů postižení je nabídka podstatně lepší. Zdroj: Helpnet.cz

10. 1. 2018
Desatero praktických „důchodových“ informací

Odchod do starobního důchodu je zásadní životní krok. Lidé, kteří se jej v blízké době chystají učinit, mají podle zkušeností odborníků správ sociálního zabezpečení v souvislosti s touto novou rolí často řadu dotazů, zajímají se především o to, jaká mají práva a povinnosti. Česká správa sociálního zabezpečení proto přináší 10 důležitých rad, které najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/desatero-praktickych-duchodovych-informaci. Zdroj: Helpnet.cz

10. 1. 2018
Informace o způsobu hlasování pro volbu prezidenta republiky konanou v lednu 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením rozeslala informace o způsobu hlasování při volbě prezidenta republiky (první kolo se uskuteční ve dnech 12. a 13. ledna 2018). Jedná se např. o informace způsobu hlasování voličem, který nemůže sám vybrat hlasovací lístek pro zdravotní postižení, nebo z jiných důvodů, nemůže číst nebo psát. Pro osoby se zdravotním postižením je také důležitá ta část informace, která informuje voliče, jak požádat o hlasování do přenosné volební schránky. Podrobnosti najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1878-informace-c-4-2018-informace-o-zpusobu-hlasovani-pro-volbu-prezidenta-republiky-konanou-v-lednu-2018.html. Zdroj: NRZP ČR

10. 1. 2018
Zaměstnávání OZP v domácím prostředí

Národní rada osob se zdravotním postižením na svých webových stránkách vyjasňuje aktuální situaci a podmínky pro práci zaměstnanců se zdravotním postižením, kteří pracují doma. Tito zaměstnanci i jejich zaměstnavatelé mají obavy, že současná úprava zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti zhoršila podmínky pro zaměstnávání osob s těžkým zdravotním postižením z domova. Jedná se o výplatu příspěvku podle § 78 zákona. NRZP ČR vysvětluje, že nová právní úprava možnost podpory domácích zaměstnanců zachovává, a to zejména z důvodu ztížené mobility těžce zdravotně postižených osob, protože stanoví pouze maximální možný podíl tzv. domácích zaměstnanců u zaměstnavatele, který má být uznán na chráněném trhu práce. Jednou z podmínek pro poskytnutí příspěvků zaměstnavatelům je zaměstnávání nadpoloviční většiny zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, na pracovištích, která nejsou jejich bydlištěm, a to v období 12 měsíců přede dnem podání žádosti o uzavření dohody o uznání. Jedná se o podmínku, která byla rozhodná pro poskytování příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením již od roku 2012. V daném případě se tedy jedná pouze o legislativně technickou úpravu již existujícího právního stavu. NRZP ČR je přesvědčena, že nová právní úprava nebrání lidem se zdravotním postižením vykonávat svoji dosavadní práci přes počítač a jiná zařízení z domova. Podrobnější vysvětlení najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1877-informace-c-3-2018-zamestnavani-ozp-v-domacim-prostredi.html. Zdroj: NRZP ČR

22. 12. 2017
Rok 2018 ve zdravotnictví: zavedení domácí paliativní péče a nižší limity na léky pro sociálně zranitelné

V následujícím roce 2018 vstoupí v účinnost několik novel právních předpisů, které s sebou přinesou příznivý dopad na pacienty v podobě zvýšení komfortu a kvality poskytované zdravotní péče. Kromě navýšení plateb za státní pojištěnce a snížení limitů na léky, což pomůže zejména rodinám s dětmi a seniorům, se například do seznamu zdravotních výkonů dostává dlouho očekávaná domácí paliativní péče. Podrobný popis změn v oblasti zdravotnictví účinných od 1. 1. 2018 najdete na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/rok-2018-ve-zdravotnictvi-vyssi-platby-za-statni-pojistence-zavedeni-domaci-paliativni-pece. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Od ledna se valorizují všechny důchody. ČSSZ provede jejich zvýšení automaticky

Od lednové splátky roku 2018 se základní výměra důchodu zvýší o 150 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 3,5 %. Zvýšení u bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty, s. p. nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ v období od poloviny prosince do poloviny ledna oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Valorizace se týká všech druhů důchodů, tj. starobních, včetně předčasných starobních důchodů, invalidních (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovských, vdoveckých a sirotčích. Více informací naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-se-valorizuji-vsechny-duchody-cssz-provede-jejich-zvyseni-automaticky. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Přelom roku o den posune výplatu důchodů s termínem 2. ledna, Vánoce naopak „nadělí“ důchody dříve

Klienti České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ), kteří mají výplatu důchodu bezhotovostně na své účty vždy 2. den v měsíci, budou mít lednovou výplatu připsanou na svých účtech výjimečně ve středu 3. ledna 2018. Jde o mimořádné opatření související s tím, že finanční prostředky určené na výplaty důchodů v roce 2018 může ČSSZ čerpat až v úterý 2. 1. 2018. V dalších měsících již bude ČSSZ zajišťovat výplatu důchodů běžným způsobem. Klienti, kteří dostávají důchody na účet vždy 4. a 6. den v měsíci, již obdrží lednovou splátku v řádném termínu. Vánoční čas výplatní termíny důchodů rovněž mění. Štědrý den, tj. 24. prosinec, připadá na neděli, takže důchody, které mají být vyplaceny tento den, budou vyplaceny v pátek 22. prosince. Důchody s termínem výplaty 22. prosince, vyplatí ČSSZ o den dříve, tj. ve čtvrtek 21. prosince. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/prelom-roku-o-den-posune-vyplatu-duchodu-s-terminem-2-ledna-vanoce-naopak-nadeli-duchody. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Mění se pravidla pro výplatu důchodů do zařízení sociálních služeb. Na jaké hlavní změny se připravit?

Změny v pravidlech pro výplaty důchodů do zařízení sociálních služeb začnou platit od 1. února 2018. Dotknou se jak provozovatelů, tak klientů i jejich opatrovníků. Proto v těchto dnech Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) zahájila rozesílání dopisů s informací o postupu, který je nezbytný pro zajištění bezproblémové výplaty důchodů klientům těchto zařízení. Právní úpravu platnou od února 2018 rozpracovala ČSSZ do nových pravidel a upozorňuje na hlavní zásady (změny). Pokud zařízení sociálních služeb, kde je klient ubytován, nebude splňovat podmínky stanovené zákonem, budou muset jeho klienti ČSSZ požádat o změnu způsobu výplaty důchodu, a to buď v hotovosti prostřednictvím důchodové služby České pošty, nebo bezhotovostní výplatou na svůj účet či účet manžela/manželky. V tomto případě je nezbytná maximální součinnost provozovatelů těchto zařízení, která od 1. února 2018 nebudou splňovat potřebnou podmínku pro výplatu důchodu hromadným seznamem. Klienti těchto zařízení se v žádném případě nemusí obávat, že zůstanou bez finančních prostředků, výplata důchodu nebude zastavena ani přerušena, dojde pouze ke změně způsobu výplaty důchodu. Pokud klient o změnu způsobu výplaty důchodu nepožádá, ČSSZ automaticky zajistí výplatu důchodu na adresu zařízení, kterou u něj eviduje. Podrobné informace včetně nových pravidel a tiskopisů jsou k dispozici na webu ČSSZ: www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/zss.htm. Zdroj: Helpnet.cz

12. 12. 2017
Informace k elektronickým receptům, které budou povinně zavedeny od 1. 1. 2018

Národní rada osob se zdravotním postižením vypracovala informace a odpovědi na časté dotazy k elektronickým receptům. Asi jste v poslední době sledovali diskusi o elektronických receptech. Podle zákona elektronické recepty budou, i když řada lékařů proti tomu protestuje. Od 1. ledna 2018 vstupuje v platnost § 80 zákona o léčivech a není již čas na jakoukoliv změnu zákona. Modelové instrukce k elektronickému receptu a odpovědi na často kladené otázky, které vypracovala NRZP, najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1863-informace-c-95-2017-elektronicky-recept.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 11. 2017
Změny v příspěvku na bydlení

Od ledna 2018 dochází díky novele zákona o státní sociální podpoře ke změnám v příspěvku na bydlení. Novela zákona zpřesnila výčet nákladů na bydlení. Současně byla doplněna podmínka, že pro příspěvek na bydlení musí být náklady na bydlení podrobně rozepsány na jednotlivé položky, od ledna 2018 tedy nepůjde dokládat náklady na bydlení jednou (paušální) částkou. U všech jednotlivých položek se uvede, zda dané náklady jsou nebo nejsou placeny zálohově. Zúčtování zálohových plateb musí být doloženo minimálně 1x za 12 měsíců. U nájemních vztahů, které jsou sjednány na méně než 12 měsíců, je nutné zúčtování předložit vždy ke konci platnosti smlouvy. K nově podaným žádostem od 1. 1. 2018 musí být vždy doloženo poslední zúčtování zálohových plateb, nejpozději do 12 měsíců po jejich posledním zúčtování. Pokud dotyčný přehled nedoloží, nebude mít na příspěvek na bydlení nárok nebo mu Úřad práce ČR dávku odejme. V rámci této novely dochází také ke změnám u rodičovského příspěvku, zvýší se i přídavek na dítě. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/od-ledna-dochazi-ke-zmenam-u-rodicovskeho-prispevku-zvysi-se-i-pridavek-na-dite. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 11. 2017
Stání cizinců na vyhrazených parkovacích místech

Magistrát hl. m. Prahy, odboru rozvoje a financování dopravy, nám zaslal stanovisko Ministerstvo dopravy ČR týkající se prokazování oprávnění stání na vyhrazených parkovacích stáních osobami cizí státní příslušnosti. Stanovisko obsáhle a uceleně popisuje celou záležitost, zejména s ohledem na Evropskou legislativu a další ustanovení zákona, a názor uvedeného odboru Ministerstva dopravy na provádění uvedeného ustanovení zákona. Stanovisko naleznete v příloze. Zdroj: STP v ČR z. s.

Stanovisko ministerstva dopravy

16. 11. 2017
Upozornění pro příjemce příspěvku na živobytí

Úřad práce ČR musí podle novely zákona o pomoci v hmotné nouzi vyplácet nově část příspěvku na živobytí prostřednictvím poukázek. Tato změna nastane od prosince 2017 a bude platit pro každého příjemce příspěvku na živobytí, který tuto dávku pobírá déle než půl roku. Příjemci příspěvku na živobytí dostanou část dávky vyplacenou ve formě poukázek (na nákup potravin, drogistického a dalšího základního zboží). Toto nařízení platí i pro osoby se zdravotním postižením. V praxi tak příjemce dostane vypláceno v poukázkách nejméně 35 % a nejvýše 65 % této dávky. S poukázkami příjemce obdrží i seznam obchodníků, u kterých bude možnost tyto poukázky uplatnit. Využití poukázek, resp. poměr vyplácených peněz vs. poukázky, budou stanovovat pracovníci úřadů práce. Ti jsou instruováni, aby přihlíželi k celé řadě faktorů – jednak k situaci samotného příjemce dávky, jednak k možnosti efektivního využití poukázek v místě bydliště příjemce. Větší část dávky vyplacená v poukázkách bude využita tam, kde má pracovník ÚP ČR podezření, že příjemce nevyužije příspěvek k jeho účelu, tj. k zajištění základních životních potřeb. Zdroj: Vozejkov

13. 11. 2017
Zvýšení příspěvku na mobilitu a nový způsob posuzování žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla

Národní rada osob se zdravotním postižením informuje, že v souvislosti se zvýšením příspěvku na mobilitu ze 400 Kč na 550 Kč měsíčně rozesílají od 1. 11. 2017 Úřady práce postupně dopisy jednotlivým příjemcům příspěvku na mobilitu. Zvýšení příspěvku proběhne automaticky, aniž by kdokoliv musel činit nějaké aktivní kroky. Zvýšení platí od 1. ledna 2018. Vzhledem k tomu, že příspěvek na mobilitu je vyplácen měsíc pozadu, znamená to, že lednová zvýšená dávka se projeví až v únoru 2018. V lednu 2018 bude vyplacen příspěvek na mobilitu za prosinec 2017, tudíž ve výši 400 Kč. NRZP dále informuje, že od 1. ledna 2018 budou také nově posuzovány žádosti o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a příspěvek na nákup motorového vozidla. Žádosti, které budou podány do konce roku 2017 a bude o nich rozhodnuto až v roce 2018, budou posuzovány již podle platné legislativy, která bude platit v roce 2018. Přesto NRZP doporučuje určitou opatrnost a žádosti podávat nejdříve v prosinci 2017, protože tím je jistota, že žádosti budou posouzeny podle nové legislativy. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1843-informace-c-84-2017-aplikace-novely-zakona-3292011-sb–narizeni-vlady-o-eet.html. Zdroj: NRZP ČR

13. 11. 2017
Nová publikace Dávky pomoci v hmotné nouzi

Ombudsmanka vydala publikaci, která uceleně a podrobně zpracovává problematiku dávek pomoci v hmotné nouzi. Shrnuje a zobecňuje v ní zásadní stanoviska, která veřejný ochránce práv formuloval od roku 2007 za dobu účinnosti zákona o pomoci v hmotné nouzi. Vychází přitom z více než 3 500 vyřízených podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi. Publikace je obsáhlá, zahrnuje nejen výklad zákona, ale i příklady konkrétních situací a jejich řešení. Vychází z odborných zkušeností spojených s vyřizováním podnětů týkajících se dávek pomoci v hmotné nouzi, ale i ze zkušeností ze vzdělávacích a osvětových aktivit pro pracovníky orgánů pomoci v hmotné nouzi a sociální pracovníky obecních úřadů. Přehledné shrnutí na konci každé kapitoly umožňuje čtenáři připomenout si klíčové myšlenky a snadněji se v tématu orientovat. Výkladovou část tradičně doplňují vybrané zprávy z šetření a stanoviska veřejného ochránce práv. Novinkou je však možnost seznámit se prakticky s každým z probíraných témat také prostřednictvím konkrétních případů, na něž text odkazuje. Plná znění zpráv a stanovisek k těmto případům jsou dostupná na internetu v rámci databáze Evidence stanovisek ochránce ESO. Publikaci si můžete stáhnout na stránkách: http://www.aktivnizivot.cz/aktuality/nova-publikace-davky-pomoci-v-hmotne-nouzi-a11233620. Zdroj: Aktivní život

13. 11. 2017
Hlavní změny v důchodovém pojištění schválené v roce 2017

Ministerstvo práce a sociálních věcí na svých stránkách zveřejnilo přehled hlavních změn v důchodovém pojištění, které byly schváleny v roce 2017. Jsou zde popsány konkrétní opatření, vyplývající ze tří zákonů a dvou nařízení vlády. Jedná se o výpočet důchodů a zvyšování důchodů v roce 2018, zvýšení příplatků k důchodu v roce 2017 (s účinností od 1. 1. 2018), zavedení nové dávky nemocenského pojištění – otcovské poporodní péče, rozšíření okruhu případů, kdy nově vznikne nárok na sirotčí důchod a další změny. Podrobnosti naleznete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/hlavni-zmeny-v-duchodovem-pojisteni-schvalene-v-roce-2017. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

31. 10. 2017
Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením

Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejnilo na svých stránkách informativní leták “Informace o pravidlech řízení a posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením (dále jen „OZP“) pro účely sociálního zabezpečení”. Ve 12 kapitolkách popisuje dosti podrobně vše, co by rodiče dětí s duševními poruchami a poruchami chování měli vědět o tom, jak se postupuje při posuzování zdravotního stavu osob se zdravotním postižením. Informace se ale dají použít i pro jiné osoby se zdravotním postižením. Dokument obsahuje tyto kapitoly: Podání žádosti o některou dávku nebo průkaz OZP, Řízení, Posuzování zdravotního stavu, součinnost poskytovatele zdravotních služeb, Specifika posuzování osob s pervazivními duševními chorobami (dále jen „PAS“), Součinnost oprávněné osoby a orgánu posudkové služby, Lhůty pro vydání posudku, Doba platnosti posouzení (posudku), Posudek, nesouhlas s posudkem, Lhůty pro vyřízení žádosti o dávku OZP, Opravné prostředky, Právní předpisy, Důležitá upozornění. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/informace-pro-rodice-deti-s-dusevnimi-poruchami-poruchami-chovani. Zdroj: Helpnet.cz

31. 10. 2017
Funkční bydlení bez bariér

Útulný domov bývá přáním každého z nás. Také pro lidi s postižením je důležité moci si zařídit a vybavit domácnost tak, aby co nejvíce vyhovovala jejich potřebám. A to i v situaci, že jsou odkázáni na pomoc druhé osoby. I v takovém případě může vyhovující prostředí zvýšit alespoň jejich míru samostatnosti a to může být velkým přínosem nejen pro ně, ale také pro ty, kdo o ně pečují. Zdaleka ne každý, kdo by pomoc s přestavbou interiéru potřeboval, má možnost bydlet v bezbariérovém bytě nebo domě. A dokonce ani tyto domy nemusejí vždy vyhovovat konkrétnímu člověku, protože potřeby lidí s postižením bývají velmi individuální. V Článku na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/funkcni-bydleni-bez-barier najdete stručné informace např. o tom, které oblasti při úpravách v interiéru lidí s postižením se řeší nejčastěji, na koho je možné se obrátit pro radu a několik užitečných webových stránek a publikací, kde lze najít rady a tipy pro bezbariérové úpravy. Kromě poradců uvedených v článku poskytuje konzultace k bezbariérovým úpravám např. také organizace NIPI ČR: www.nipi.cz. Zdroj: Helpnet.cz

16. 10. 2017
Nepodceňujme své bezpečí! Zranitelní jsme i v domácím prostředí

Pro většinu z nás je domov místem, kde bychom se měli cítit nejbezpečněji. Bohužel, i doma je ale nutné počítat s tím, že se můžeme setkat s různými druhy nebezpečných situací. Dle statistik jsou senioři jednou z nejohroženějších skupin obyvatel, pachatelé je často vnímají jako snadnou oběť. Hlavním nebezpečím, které seniorům doma hrozí, je krádež. Rozšířené jsou krádeže vloupáním, tedy situace, kdy lidé nejsou doma a pachatelé násilně vniknou do jejich obydlí s cílem ukrást cokoliv cenného. Pro většinu z nás jsou ale daleko více stresující situace, kdy jsou lidé doma a pachatelé se pod různými záminkami dostávají do jejich obydlí, kde je pak podvodem nebo krádeží nejen připraví o majetek, ale často jim i vážně ublíží. V článku na stránkách http://www.i-senior.cz/nepodcenujme-sve-bezpeci-zranitelni-jsme-i-v-domacim-prostredi/ najdete několik tipů, jak omezit riziko krádeží a jak zabezpečit svůj byt. Můžete se také podívat na video, jak se správně v krizových situacích chovat. Zdroj: i-senior.cz

13. 10. 2017
Za jakých okolností máme nárok na dopravu k lékaři sanitkou?

Řešíte, jak se dostavit k lékaři na vyšetření, ale zdravotní stav vám neumožňuje cestování hromadnou dopravou? Vysvětlíme, kdy máte nárok na bezplatnou dopravní zdravotní službu. Zdaleka ne všechny sanitky, které jezdí v ČR, jsou totožné. Obecně lze říci, že můžete potkat dva typy. Ten důvěrně známý typ sanitky je žluté vozidlo s houkačkou a majáčkem. Oficiálně se jmenují zdravotnická záchranná služba (ZZS) a jsou v přenesené působnosti provozované státem, respektive krajskými úřady a hlavním městem Prahou. V daném regionu zabezpečují přednemocniční neodkladnou péči. To znamená ošetření akutních případů přímo na místě úrazu nebo náhlého zdravotního selhání a dále v průběhu transportu k dalšímu odbornému ošetření do zdravotnického zařízení. Předmětem našeho zájmu dnes bude druhý typ sanitky, který se oficiálně nazývá dopravní zdravotní služba (DZS) nebo také doprava raněných, nemocných a rodiček (DRNR). DZS můžete spatřit v různém barevném provedení, ale většinou je bílá. Provozují ji soukromé společnosti a majáček ani houkačku zpravidla nepoužívá, ve výjimečných případech ji však může zapnout. Dopravní zdravotní služba není ani taxi, ani záchranka, která jezdí pacientům na pomoc pouze v akutních případech. Sanitka DZS odveze pacienta k lékařovi nebo z nemocnice do domácího léčení, pokud se tam nezvládne dostat vlastními silami. Jako příklad můžeme uvést pacienta, který má nohu v sádře a nedokáže řídit vlastní auto, nebo bezpečně cestovat autobusem. Přeprava DZS ho nic nestojí, cestu hradí zdravotní pojišťovna. Pacient však musí mít dopředu žádanku od lékaře. Hlavní rozdíl mezi těmito sanitkami spočívá v situaci, kdy kterou z nich využijete. Zdravotnickou záchrannou službu budete volat ve chvíli náhlého neštěstí či závažných akutních zdravotních potížích a kontaktujete ji na lince 155 nebo 112. Dopravní zdravotní službu použijete při plánovaných cestách spojených s lékařskou péčí a termín přepravy si musíte předem domluvit a objednat. Telefonní kontakt naleznete na webové stránce dispečinku DZS, jež působí v místě vašeho bydliště. Pokud chcete využít DZS, nesmíte zapomenout na to, že je zapotřebí mít od lékaře předem vypsanou žádanku. Pokud se jedná o cestu z domova na vyšetření, musí vám poukaz na dopravu dát lékař už dopředu současně se žádankou na dané vyšetření. Transport se zdravotnickým dohledem by vám měl zajistit váš ošetřující lékař v situaci, kdy není ze zdravotních důvodů vhodné využití jiných druhů přepravy, například kvůli vaší snížené pohyblivosti, malátnosti, infekčnosti daného onemocnění, při pooperačních stavech nebo psychiatrických onemocněních. Pokud vám váš ošetřující lékař dopravní zdravotní službu sám nenabídne, ale vy se cítíte tak, že přepravu sami nezvládnete, můžete o to lékaře požádat. Další možností je pak zavolat zdravotní pojišťovně a ověřit si u revizního lékaře, zda vaše diagnóza opravdu odpovídá stavu vhodnému pro převoz sanitkou. Pokud vám vaše diagnóza neposkytne právo na přepravu DZS proplacenou zdravotní pojišťovnou, i přesto jsou vám k dispozici vozidla DZS, jakožto samoplátcům. Pokud se domníváte, že se nezvládnete přepravit sami a potřebujete převoz sanitkou, ale lékař vám to sám nenabídne, je na vás, abyste to lékaři řekli a požádali ho o zajištění převozu z daných důvodů (např. kvůli závratím apod.). Další informace najdete na stránkách http://www.i-senior.cz/za-jakych-okolnosti-mame-narok-na-dopravu-k-lekari-sanitkou/. Zdroj: i.senior

13. 10. 2017
MPSV otevře Kontaktní centrum sociálního bydlení

Ministerstvo práce a sociálních věcí otevře v říjnu 2017 v Praze Kontaktní centrum sociálního bydlení. Obracet se na něj mohou občané, obce i neziskové organizace s dotazy a žádostmi o podporu a radu, jak postupovat při budování sociálního bydlení. V rámci projektu „Podpora sociálního bydlení“ spolupracuje MPSV se šestnácti obcemi a už více než rok jim poskytuje podporu v oblasti sociálního bydlení a sociální práce. Tyto služby prostřednictvím kontaktního centra nyní rozšiřujeme v rámci celé ČR. Občané se v Kontaktním centru dozvědí, na koho se obrátit, pokud mají problém s bydlením a co jim nabízí stát a obce při řešení náročných životních situací, které jsou s bydlením spojené. K dispozici budou zájemcům i metodické podklady a výsledky analýz v oblasti sociální politiky a sociálního bydlení. Díky projektu se budou moct všichni zájemci seznámit s modely sociálního bydlení a praxí šestnácti zapojených obcí, kterými jsou Brno, Chomutov, Jindřichův Hradec, Kadaň, Křižánky, Most, Ostrava, Otrokovice, Pardubice, Plzeň, Praha 7, Praha 14, Štětí, Velké Hamry, Veselíčko a Vír. Kontaktní centrum je možné oslovit kdykoliv na e-mailové adrese socialni.bydleni@mpsv.cz nebo telefonicky na čísle +420 778 455 761, a to v rámci konzultačních hodin, které jsou vždy v pondělí od 12 do 16 hodin, ve středu a v pátek od 9 do 13 hodin (viz www.mpsv.cz/cs/26048). Pro případné individuální konzultace je nutné sjednat si osobní schůzku předem. Kontaktní centrum se nachází v Praze na adrese Na Maninách 876/7 v Holešovicích. Více informací: https://www.mpsv.cz/cs/31470. Zdroj: MPSV

13. 10. 2017
Parkování držitelů parkovacích průkazů a úhrada parkovného

NRZP ČR vypracovala dokument, ve kterém vysvětluje problematiku vyhrazených parkovacích míst pro držitele průkazu OZP a parkovacího průkazu a také postup při parkování na vyhrazených parkovacích místech a případně vjezd či parkování na pěší zóně. Tento dokument naleznete v příloze. Informace se vám mohou hodit také při jednání se zřizovateli veřejných parkovišť, kdy tito zřizovatelé parkovacích míst musí dodržet minimální počet vyhrazených parkovacích míst. Zdroj: NRZP ČR

parkování

9. 10. 2017
Převod zapůjčeného vyřazeného zdravotnického prostředku zdravotní pojišťovnou do vlastnictví pojištence

NRZP ČR informuje, že nyní již bude převádění vyřazených zdravotnických prostředků do vlastnictví pojištěnců, které bylo zhruba na půl roku ze strany VZP ČR zcela zastaveno, plně obnoveno, a že by mělo být bezproblémové a funkční. Vyřazené zdravotnické prostředky, nebo ty, u kterých je podán návrh na jejich vyřazení po uplynutí jejich směrné užitné doby stanovené zákonem, byly až do prosince 2016 na žádost samotných pojištěnců (jejich uživatelů) převáděny do jejich vlastnictví pomocí tzv. „dohody o narovnání“. Zmíněnou dohodu přestala na začátku roku 2017 VZP ČR jednostranně uplatňovat a odmítala všem pojištěncům zmíněné vyřazené vozíky převádět. Jednalo se především o takové zdravotnické prostředky, u kterých si pojištěnec při pořízení hradil část jejich ceny. Nejčastěji jde o mechanické invalidní vozíky s vysokou pořizovací cenou, v menší míře pak o elektrické invalidní vozíky a další zdravotnické prostředky. Nyní je připravena nová smlouva na převádění prostředků. Vzor této smlouvy, společně se seznamem kontaktních osob, u kterých bude možné o převedení vozíků a dalších prostředků pojištěncům VZP ČR žádat, a další podrobnější informace a postup pro převod vyřazených zdravotnických prostředků najdete na stránkách: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1825-informace-c-72-2017-prevod-zapujceneho-vyrazeneho-zdravotnickeho-prostredku-zdravotni-pojistovnou-do-vlastnictvi-pojistence.html. Na převedení vozíku však nevzniká pojištěnci automaticky nárok. Každá žádost pojištěnce je pojišťovnou posuzována zcela individuálně a může se stát, že v některých výjimečných případech nebude převod vozíku pojištěnci pojišťovnou přiznán a smlouva nebude uzavřena. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Zapisování kódů do řidičských průkazů

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR informuje o zapisování harmonizačních kódů do řidičských průkazů u řidičů, kteří mají nějaká omezení z důvodu zdravotního postižení. Zapsání harmonizačních kódů do řidičského průkazu je nutné, a to především z hlediska pojištění. Pokud by nebyly kódy v řidičském průkazu zapsány, hrozí nebezpečí, že by pojišťovna nemusela vyplatit náhradu při nehodě, kterou by zavinil řidič se zdravotním omezením. Harmonizační kódy vyznačují: a) případná omezení se zdravotních důvodů (např. zrak, sluch apod.), b) požadavky na přizpůsobení vozidla (např. automatická převodovka, přizpůsobený brzdový pedál, kombinovaný systém ovládání provozní brzdy a akcelerátoru apod.), c) kódy pro omezení užívání (např. zákaz jízdy na dálnici, platnost řidičského průkazu pouze pro vozidla s automatickou převodovkou, věkové omezení apod.). V případě OZP se vydává zdravotní posudek, který zpravidla podmiňuje řízení motorového vozidla používáním kompenzačních pomůcek, technickou úpravou vozidla nebo jiným omezením (např. dobou platnosti posudku). Může dojít i k vyslovení nezpůsobilosti k řízení motorového vozidla. Posudek o zdravotní způsobilosti vydává posuzující lékař, kterým je zpravidla praktický lékař a který si může vyžádat stanovisko odborného lékaře v závislosti na typu postižení. Posudek nevydává autoškola, ta je jen oprávněna vystavit potvrzení o absolvování kondičních jízd konkrétního řidiče se zdravotním postižením s uvedením přesné individuální úpravy, kterou k jízdám a řízení vozidla řidič použil. Tudíž OZP nejsou povinni absolvovat navíc placené jízdy či požadovat doklad od své autoškoly. Podrobnější informace najdete na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1829-informace-c-76-2017-zapisovani-kodu-do-ridicskych-prukazu.html. Zdroj: NRZP ČR

9. 10. 2017
Změny v dávkách nemocenského pojištění v roce 2018 a kalkulačky pro výpočet dávek v roce 2018

S účinností od 1. ledna 2018 dojde ke zvýšení nemocenského, od 1. února 2018 bude zavedena dávka otcovské poporodní péče a od 1. června 2018 dojde k zavedení dávky dlouhodobého ošetřovného. Podrobnější popis těchto změn a informace o tom, kdo a za jakých podmínek má na dávku nárok, najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zmeny-v-davkach-nemocenskeho-pojisteni-v-roce-2018. Na stránkách MPSV můžete zjistit výši nemocenské, peněžité pomoci v mateřství, ošetřovného i dávky otcovské poporodní péče (“otcovské”). Kalkulačky jsou na webu Ministerstva práce a sociálních věcí: http://www.mpsv.cz/cs/11580. Zdroj: Helpnet.cz

9. 10. 2017
Statistická ročenka ČSSZ za rok 2016

Důležitá data z oblasti důchodů za rok 2016 shrnuje publikace, kterou vydala Česká správa sociálního zabezpečení. Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31. 12. 2016 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Soubor vyplácených důchodů je popsán i v členění podle krajů, průměrné výše důchodu, průměrného věku důchodce a podle druhu důchodu. Sestavy zároveň uvádějí zastoupení žen a mužů. Údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech jsou rozšířeny o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Ročenka je doplněna informacemi demografického charakteru a údaji, které ilustrují některé fáze zpracování důchodové agendy. Publikaci najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/Dulezita-data-z-oblasti-duchodu-za-rok-2016-shrnuje-statisticka-rocenka-CSSZ.htm. Zdroj: Helpnet.cz

22. 9. 2017
Důchody se od ledna zvýší a budou valorizovány více než doposud

Valorizace důchodů bude od ledna příštího roku výrazně vyšší, než tomu bývalo v minulých letech. Do zvýšení se totiž poprvé promítne polovina růstu reálných mezd v roce 2016, zatímco doposud byl růst mezd zohledněn pouze jednou třetinou. Důchody se tak zvýší v průměru o 475 korun. Novela zákona, která přinesla nový zvýhodněný mechanismus valorizace důchodů, je účinná od 1. srpna 2017. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/duchody-se-od-ledna-zvysi-budou-valorizovany-vice-nez-doposud. Zdroj: Helpnet.cz

4. 9. 2017
Na přelomu srpna a září bude ČSSZ rozesílat přehledy „důchodového konta“

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“ lidem předdůchodového věku. Letos je automaticky, aniž by museli žádat, obdrží muži narození v roce 1956 a ženy narozené v roce 1959. Dostanou je na adresu trvalého bydliště nebo do své datové schránky. Tento servis pro klienty zajistí ČSSZ již potřetí. V předstihu několika let před rozhodnutím odejít do starobního důchodu tak lidé ze zaslaného přehledu dob důchodového pojištění zjistí, zda v evidenci ČSSZ mají všechny doklady o své pracovní minulosti. Přehled obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Přehled zároveň uvádí informaci o dobách neevidovaných, tzn. o dobách, ke kterým ČSSZ nemá v evidenci žádný doklad. Pokud lidé objeví nedostatky v evidovaných dobách zaměstnání, mohou je včas začít řešit. Včasná a adresná informace je velmi důležitá, aby člověka něco nezaskočilo až ve chvíli, kdy o důchod žádá. Takto si díky ČSSZ předem zkontroluje a ověří, zda bude mít pro nárok na důchod dostatečný počet let, a zaslané údaje může využít i k předběžnému informativnímu výpočtu jeho výše. Tomu, kdo nemá „datovku“, stačí údaje podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/na-prelomu-srpna-zari-bude-cssz-jiz-potreti-rozesilat-prehledy-duchodoveho-konta. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

23. 8. 2017
Novela zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením

Senát schválil novelu zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Schválená novela přináší tyto zásadní změny: 1) Zcela se ruší prokazování majetku společně posuzovaných osob při žádostech o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. 2) V případě, že žadatel o příspěvek na kompenzační pomůcku nebude žádat odpuštění 10 % spoluúčasti, nebudou zjišťovány příjmy, jak společně posuzovaných osob, tak ani žadatele o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku. Pouze u příspěvku na nákup motorového vozidla bude příjem testován, a to i u společně posuzovaných osob, protože se předpokládá, že automobil je využíván pro všechny členy rodiny. 3) Snižuje se limit pro nárok na příspěvek na pořízení zvláštní pomůcky u její ceny a to z 24 000,- Kč na 10 000,- Kč. 4) Snižuje se doba k podání opětovné žádosti na nákup motorového vozidla z 10 let na 7 let. Přičemž toto snížení počtu let se bude vztahovat i na přiznané příspěvky po roce 2012. 5) Nově se stanoví výše příspěvku na nákup motorového vozidla podle příjmu společně posuzovaných osob tak, že u společně posuzovaných osob do 8 násobku životního minima činí příspěvek 200 000,- Kč. Příspěvek na nákup motorového vozidla je pak postupně snižován při rostoucí výši násobku životního minima, nejméně však bude příspěvek činit 100 000,- Kč. 6) Zvyšuje se příspěvek na mobilitu ze 400,- Kč měsíčně na 550,- Kč měsíčně a novela zákona obsahuje i další technická vylepšení a zpřesňuje některé pojmy. Jedná se o zásadní změnu zákona, která prakticky eliminuje úsporná opatření v dávkách pro zdravotně postižené, která prosadil bývalý ministr J. Drábek. Zbývá ještě podpis prezidenta České republiky, po jeho schválení zákon nabyde účinnosti od 1. ledna 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1807-informace-c-63-2017-senat-schvalil-novelu-zakona-o-davkach-pro-ozp.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Novela zákona o nemocenském pojištění

Senát schválil novelu zákona o nemocenském pojištění, která mimo jiné zavádí dlouhodobé ošetřovné, které pomůže rodinám v době bezprostředně po propuštění člena rodiny z nemocnice, například po vážném úrazu nebo nemoci. V situaci, kdy je potřeba celodenně pečovat o jiného člena rodiny po dobu více než 30 dnů, bude možné požádat o dávku na dobu až 90 dnů ode dne propuštění z hospitalizace. Pečovat s nárokem na dávku bude možné o člena rodiny, u kterého došlo náhle k závažné zdravotní komplikaci, která si vyžádala hospitalizaci alespoň po dobu 7 kalendářních dnů a pokud zároveň nemocnice potvrdila, že jeho zdravotní stav po propuštění do domácího prostředí bude vyžadovat celodenní poskytování dlouhodobé péče alespoň po dobu dalších 30 kalendářních dnů. Potřebu péče v následujícím období potvrdí ošetřující lékař. Rodiny díky této dávce získají čas bez obav uvážit, jak zajistit dlouhodobou péči o svého příbuzného, pokud by měla být dlouhodobá (více než 3 měsíce). Novelou zákona se odstraňují hlavní překážky, které v současné době péči v rodině omezují nebo znemožňují. Jedná se zejména o obavu ze ztráty příjmu a obavu z výpovědi z práce při žádosti o neplacené volno. Pečujícímu, ať již zaměstnanci nebo OSVČ, bude po dobu poskytování dlouhodobé péče náležet z nemocenského pojištění náhrada ztráty příjmu z výdělečné činnosti, která musela být přerušena, a to ve stejné výši jako v případě krátkodobého ošetřovného, tj. 60 % denního vyměřovacího základu. V průběhu péče nemůže zaměstnanec dostat výpověď a po ukončení péče mu nová zákonná úprava garantuje původní práci i návrat na stejné pracovní místo. O příbuzného po hospitalizaci bude moci pečovat široký okruh ošetřujících osob, ale vždy samozřejmě pouze jeden člověk. Poskytnutí pracovního volna pečující osobě nebude však automatické. Bude záležet na rozhodnutí zaměstnavatele, zda svého zaměstnance, který žádá o uvolnění pro péči o svého rodinného příslušníka, uvolní. Zákon stanoví, že zaměstnavatel může odmítnout udělit ošetřovatelské volno zaměstnanci, pokud má pro to vážné provozní důvody a písemně je zaměstnanci sdělí. V ostatních případech je povinen volno poskytnout. Návrh zákona nyní míří k podpisu prezidenta ČR. Nová dávka pak bude k dispozici lidem od května či června 2018. Více informací: http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1806-informace-c-62-2017-senat-schvalil-dlouhodobe-pojistne-a-novelu-zakona-o-zamestnanosti.html. Zdroj: NRZP ČR

23. 8. 2017
Minimální mzda vzroste na 12 200 korun

Vláda schválila zvýšení minimální mzdy o 1200 korun na 12 200 Kč (při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin). Základní hodinová sazba vzroste z 66 Kč na 73,20 Kč. Účinnost této změny nastane od 1. ledna 2018. V návaznosti na to se budou valorizovat i nejnižší úrovně zaručené mzdy pro zaměstnance, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách a pro zaměstnance ve veřejných službách a správě, kteří dostávají plat. Jsou diferencovány podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti vykonávané práce. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/31290. Zdroj: Novinky.cz

23. 8. 2017
Seniorům a dětem se sníží limity pro doplatky za léky

Důchodci a děti budou mít nižší limity pro doplatky za léky. Roční hranice pro děti do 18 let a seniory od 65 let se od ledna 2018 sníží z 2500 na 1000 korun, u důchodců nad 70 let na 500 korun. Předpokládá to novela zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou dnes schválil Senát. Při překročení limitu vracejí zdravotní pojišťovny pacientům peníze, které za léky zaplatili navíc. Novela zákona, která nyní zamíří k podpisu prezidentovi ČR, má snížit spoluúčast sociálně citlivějších skupin obyvatel. Více informací: https://www.fulsoft.cz/33/senat-7-21-srpna-2017-uniqueidgOkE4NvrWuMkmaNigtjQumVdovgtNAzUT6QOQea68B8/?wa=WWW17E2%20LE&uid=CT02951890&e=838938&odkud=ENLEG&utm_source=ENLEG&utm_medium=enl&utm_campaign=ENLEG-2017-32&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat&contract=E21079266&utm_content=ENLEG-zpravodajstvi-senat. Zdroj: Verlag Dashöfer

17. 8. 2017
Odborné studie o zaměstnávání OZP a lidí v předdůchodovém věku

Asociace samostatných odborů (ASO) zpracovala v roce 2016 několik odborných studií, které identifikovaly osoby nejvíce znevýhodněné na trhu práce, hledaly opatření v oblasti zaměstnanosti ve prospěch nejvíce znevýhodněných a obtížně umístitelných na trhu práce a uvedly příklady dobré praxe, které překonávají bariéry v zaměstnání těchto skupin obyvatelstva. Studie s názvem „Osoby se zdravotním postižením na trhu práce v ČR“ je zaměřena na postavení osob se zdravotním postižením jako specifického typu znevýhodnění na trhu práce a na podporu zaměstnávání těchto osob ve všech souvislostech. Další studie se zaměřuje na Problémové uplatnění osob v předdůchodovém věku na trhu práce. Studie můžete nalézt na stránkách http://www.nfozp.cz/nase-projekty/aktualni-tema/odborna-studie-osoby-se-zdravotnim-postizenim-na-a11129271. Zdroj: NFOZP

8. 8. 2017
Informace NRZP ČR

Na stránkách www.nrzp.cz najdete další aktuální informace, např. o tom, že příspěvek na péči ve IV. stupni při péči v domácím prostředí nebude zvýšen. Zdroj: NRZP ČR

26. 7. 2017
Jak se „zbavit“ rizikového dědictví s dluhy?

Když vás bude notář kontaktovat se zprávou o dědictví, nemusí to znamenat jen radost ze snadno nabytého jmění. Dědí se totiž i dluhy. A pokud netoužíte dluhy zdědit a podílet se na jejich splácení, existuje tip, jak se tomu vyhnout. Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele. Převzetí zadluženého dědictví tak může být pro dědice potenciálně významným rizikem, ve výsledku pro něj může být i majetkově likvidační. Je mu proto zákonem poskytnuta ochrana, spočívající v možnosti ohraničení rozsahu povinnosti k úhradě zůstavitelových dluhů prostřednictvím soupisu pozůstalosti, také má možnost dědictví odmítnout. Mají-li dědici důvodné obavy z existence značných dluhů zůstavitele, je třeba, aby využívali možnosti své ochrany. Dědici od 1. 1. 2014 odpovídají za dluhy zůstavitele i nad míru ceny dědictví, které získali, ale mohou se tomu vyhnout soupisem pozůstalosti, v krajním případě odmítnutím dědictví. Obecně platí, že dědic by se měl rizikovému dědictví bránit soupisem pozůstalosti a předlužené dědictví by měl raději odmítnout. Podrobnější informace najdete v článku na webu http://iporadna.cz/obcan/clanek.php?article[articleid]=29612. Zdroj: InternetPoradna

17. 7. 2017
Nadačník

Na stránkách https://nadacnik.cz/ můžete najít souhrnné informace o tom, kde a za jakých podmínek může člověk v nouzi získat pomoc. Vedle informací o pomoci státu se zaměřuje zejména na příspěvky nadací a nadačních fondů. V sekci Rady a návody jsou shrnuty základní sociální dávky, příspěvky zdravotních pojišťoven a důchody. Dále jsou na stránkách uvedeny nadační příspěvky pro různé typy znevýhodnění. Na stránkách lze také najít rady, jak vše vyplnit, co s tím dělat a kam to poslat. Nadace nabízejí pomoc např. rodinám s postiženými dětmi, opuštěným rodičům s dětmi, lidem s nízkými příjmy, lidem se zdravotním postižením a s dlouhodobými zdravotními problémy, rodinám s dětmi v pěstounské péči, seniorům. Nadačník je velmi jednoduchou a rychlou formou, jak lze získat potřebný nadační příspěvek nebo poradenství. Tým Nadačníku zjišťuje, která nadace podporuje koho, za jakých podmínek, na co přispívá i co je třeba doložit. Sleduje dávky od státu, příspěvky zdravotních pojišťoven i sociální služby, které mohou zájemcům podat pomocnou ruku. Na stránkách Nadačníku si lze stáhnout také manuál „8 kroků, jak úspěšně vyplnit žádost“. Tento manuál najdete také v příloze. Více informací: https://nadacnik.cz/. Zdroj: STP v ČR z. s.

jak-uspesne-vyplnit-zadost

17. 7. 2017
Euroklíč si můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích ČR

NRZP ČR realizuje již desátým rokem mezinárodní projekt Euroklíč. Tento projekt osobám se sníženou schopností pohybu zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazených jednotným eurozámkem. V ČR je již osazeno téměř 1 200 eurozámků – např. na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchodních centrech, rekreačních zařízeních apod. Každé místo osazené eurozámkem je zařazeno do databáze, která je zveřejněna na webové adrese www.euroklic.cz a průběžně aktualizována. Euroklíč může zdarma získat každý držitel průkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty (Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou), močovými dysfunkcemi nebo jinými onemocněními. Protože jsou moderní veřejná sociální zařízení zpravidla vybavena přebalovacími pulty a díky své velikosti umožňují zaparkování dětského kočárku, mohou si euroklíč zapůjčit i rodiče dětí do tří let prostřednictvím Sítě pro rodinu. Euroklíče si v současnosti již můžete zdarma vyzvednout ve všech krajích. Kontaktní místa v jednotlivých regionech podrobně popisuje přehled uvedený v Časopisu Mosty 3/2017, který si můžete přečíst na stránkách http://www.nrzp.cz/novy-casopis/1692-casopis-mosty-2017.html. Zdroj: Mosty

3. 7. 2017
Život 90 radí: Ubraňte se šmejdům!

Vyjádřili jste po telefonu souhlas s nabídkou prodeje hrnců, matrací, doplňků stravy nebo jiných výrobků? Nejste si toho ani vědomi? O zboží nemáte zájem? Nevíte, jak odstoupit od smlouvy? Informace k této problematice a tipy, jak se bránit, najdete v článku a letáku na stránkách https://www.zivot90.cz/146-novinky/1420-zivot-90-radi-ubrante-se-smejdum. Zdroj: Život 90

26. 6. 2017
Praktické informace (nejen) pro vozíčkáře

Rozcestník, který vytvořila na svých stránkách společnost Meyra, nabízí například informace o tom, jak postupovat při získání pomůcky, přímé odkazy na nadace, které mohou pomoci s financováním kompenzačních pomůcek, na společnosti zajišťující stavbu plošin a výtahů, přestavbu automobilů, kontakty na poskytovatele sociálních služeb a služby osobní asistence, apod. Uvádí i řadu zajímavých odkazů pro sportovní vyžití a cestování hendikepovaných osob. Rozcestník naleznete na adrese https://www.meyra.cz/rozcestnik-prakticke-informace.html. Zdroj: Helpnet.cz

26. 6. 2017
Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením

Osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace způsobenou postižením, věkem nebo jiným faktorem mají stejně jako všichni ostatní občané právo na volný pohyb, svobodu volby a nediskriminační zacházení. To se samozřejmě vztahuje i na leteckou dopravu. Co to znamená v praxi, upřesňuje Průvodce leteckou dopravou pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, který je zveřejněn na webu Ministerstva dopravy. Text průvodce vychází z Dokumentu Evropské konference pro civilní letectví a plně uplatňuje současnou legislativu EU. Dokument je členěn do částí Jak získat potřebné informace, Vaše potřeby, Rezervace, Nástup a výstup, Na palubě, Na konci cesty, Kódy leteckých dopravců. Dokument najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pruvodce-leteckou-dopravou-pro-osoby-se-zdravotnim-postizenim. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

12. 6. 2017
Důchody budou vyšší a do penze se bude odcházet v 65 letech

Důchody budou od příštího roku v průměru o 500 Kč vyšší a do penze budou lidé odcházet v 65 letech. Senát schválil návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Důchodový věk se bude pravidelně každých pět let aktualizovat podle demografického vývoje. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie. Navrhovaná hranice se týká lidí narozených po roce 1971. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/do-penze-v-65-letech-senat-schvalil-strop-pro-duchodovy-vek. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10. 4. 2017
Ke změně zákona o hmotné nouzi

Od února 2017 se vrací veřejná služba, ale v jiném režimu a zároveň již neplatí benefity pro nezaměstnané dobrovolníky. Od 1. února 2017 nabyla účinnosti novela č. 367/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů. Lidé, kteří jsou v evidenci Úřadu práce ČR a pobírají dávky v hmotné nouzi déle než půl roku, mají od února možnost zvýšit si příjem v rámci veřejné služby. Naopak zvýšit příjem si tyto osoby nemohou prostřednictvím výkonu dobrovolnické služby, který je definovaný zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Dobrovolnická služba se již nepovažuje za snahu o zvýšení příjmu vlastní prací. Osoby v hmotné nouzi tudíž již nejsou bonifikovány za výkon dobrovolnické služby. Není tedy důvod, aby k organizacím s akreditovaným programem podle zákona o dobrovolnické službě byly posílány osoby v hmotné nouzi z Úřadů práce za účelem zvyšování si dávek na živobytí. Více informací: http://www.helpnet.cz/aktualne/ke-zmene-zakona-o-hmotne-nouzi. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Sociální portál Jihočeského kraje

Nové webové stránky Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Jihočeského kraje obsahují veškeré základní informace ze sociální oblasti určené pro širokou veřejnost i poskytovatele a uživatele sociálních služeb. Naleznete zde např. katalog sociálních služeb, nebo informace týkající se seniorů nebo osob se zdravotním postižením. Sociální portál Jihočeského kraje najdete na stránkách http://socialniportal.kraj-jihocesky.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

7. 4. 2017
Stanovení vzniku invalidity – typický problém

Posouzení zdravotního stavu vycházející z neúplných podkladů, nedostatečné odůvodnění posudku a zejména stanoveného data vzniku invalidity, to jsou typické problémy, s nimiž se veřejná ochránkyně práv opakovaně setkává. Chybné stanovení data vzniku invalidity ovlivňuje nejen výši invalidního důchodu, ale může být zásadní i pro přiznání invalidního důchodu vůbec. Ročně obdrží ochránkyně okolo dvou set podnětů týkajících se invalidních důchodů. Každý desátý končí zjištěním pochybení na straně orgánu sociálního zabezpečení. Na stránkách http://www.helpnet.cz/aktualne/stanoveni-vzniku-invalidity-typicky-problem najdete dva případy, které veřejná ochránkyně práv úspěšně ukončila a kdy se podařilo napravit chyby ve vyplácení invalidního důchodu. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Invalidní důchody

Těžký úraz nebo vážná nemoc, které člověka zcela nebo částečně vyřadí z pracovního života, mohou potkat každého. Bez ohledu na věk. Dokazují to čísla z evidence České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ). Více než jedna čtvrtina příjemců invalidních důchodů jsou lidé ve věku do 44 let. K 31. 12. 2016 pobíralo invalidní důchod 425 788 lidí. Důchodový systém myslí i na lidi se zdravotním handicapem, kteří pro svůj dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav nemohou pracovat nebo nemohou být pracovně činní tzv. na plný výkon. Zákon o důchodovém pojištění, podle kterého úřad postupuje, stanoví podmínky, za kterých je možné invalidní důchod přiznat. Jsou jimi uznaná invalidita a získání určité doby důchodového pojištění. Smyslem invalidního důchodu je alespoň částečně nahradit příjem, o který člověk přijde kvůli dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu. ČSSZ se setkává s tím, že kolem tohoto tématu panuje řada nejasností. Praktické informace týkající se průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod jsou uvedeny na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vyplacela-v-lonskem-roce-bezmala-426-tisic-invalidnich-duchodu-mesicne nebo na stránkách ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Zdroj: Helpnet.cz

23. 3. 2017
Portál pro aktivní seniory

i60.cz je internetový portál, který je určen aktivním lidem kolem šedesátky. Obsah portálu tvoří z velké části sami čtenáři, kteří své příspěvky vkládají prostřednictvím svých profilů po zaregistrování. Na portále tak můžete najít příběhy, reportáže, glosy, povídky či básně, ale také fotoreportáže nebo videa. Na stránkách https://www.i60.cz/senior-finder/ také najdete rozcestník se zajímavými informacemi členěnými do sekcí: Jdu do důchodu, Chci se vzdělávat, Nechci sedět doma, Potřebuji péči, Jsem ve finanční tísni, Chci změnit bydlení, Zemřel/a mi partner/ka, Chci si přivydělat, Zajímavé odkazy. Zdroj: STP v ČR z. s.

16. 3. 2017
Co je to hoax

S hoaxy se všichni setkáváme velmi často. Anglické slovo hoax (čte se houks) v překladu znamená: falešnou zprávu, mystifikaci, novinářskou kachnu, podvod, poplašnou zprávu, výmysl, žert, kanadský žertík. V počítačovém světě tímto slovem nejčastěji označujeme poplašnou zprávu, která varuje před neexistujícím nebezpečím. Jako hoax můžeme také označit šířenou zprávu, která obsahuje nepřesné, zkreslující informace, účelově upravené polopravdy nebo směsku polopravd a lží. Na stránkách http://www.hoax.cz/hoax/co-je-to-hoax si můžete přečíst, jak hoax poznáme. V praxi můžeme použít následující pravidlo: Jestliže zpráva obsahuje výzvu k hromadnému rozeslání na další adresy, je to podezřelé a s největší pravděpodobností hoax. Občas to také může být původně opravdová prosba o pomoc, ale i ty svého největšího šíření dosáhnou v době, kdy jsou již neaktuální. Pokud podobnou zprávu obdržíte a nemáte jistotu, můžete si na internetu prohlédnout některý ze seznamů hoaxů a určitě tam obdobu doručené zprávy najdete. Také pravděpodobnost, že byste stopnutím podezřelého e-mailu někomu uškodili, je minimální. Šířením hoaxů a jiných řetězových e-mailů se uživatel proviňuje proti pravidlům Netikety – pravidel chování na Internetu. Mezi hoaxy patří také falešné prosby o pomoc, fámy o mobilních telefonech, pyramidové hry a různé nabídky na snadné výdělky, řetězové dopisy štěstí a také vyloženě podvodné e-maily, které se z vás snaží získat peníze, nebo podvodné loterie. Jedinou obranou proti těmto podvodům je rozumné uvažování. Na stránkách http://www.zive.cz/clanky/hoax-lez-nebo-pravda-6-webu-ktere-pomohou-s-jejich-rozlisenim/sc-3-a-184711/default.aspx#part=1 najdete seznam několika webů, které se na vyvracení nesmyslů specializují. Zdroj: Hoax.cz

6. 2. 2017
Poradna při finanční tísni, o.p.s. v Praze se přestěhovala

Nově poradna sídlí na adrese Hvězdova 19, Praha 4 (u metra Pankrác). Poradny při finanční tísni působí i v dalších městech, a to v Ostravě (Vítkovická 1, 702 00 Moravská Ostrava) a v Ústí nad Labem (Dlouhá 15, 400 01 Ústí nad Labem). Jako výjezdní poradny fungují také v Litvínově (Holešická 248, Litvínov – Janov), v České Lípě (Jindřicha z Lipé 127, Česká Lípa), v Hradci Králové (Třída Karla IV. 430, Hradec Králové), v Plzni (Martinská 2, Plzeň) a v Prostějově (Školní 4, Prostějov). Všechny služby poradny jsou zdarma. Poradna poskytuje bezplatné poradenství spotřebitelům, a to zejména v situaci, kdy v důsledku změny své životní situace nemohou řádně platit své dluhy. Rovněž se snaží poradit lidem, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením dluhů. Poradna se specializuje také na bezplatné zpracování návrhů na oddlužení (insolvenčních návrhů) – osobní bankrot podle insolvenčního zákona. Podrobnější informace najdete na stránkách: https://www.financnitisen.cz/. Poradenství s dluhy zdarma poskytují také další organizace v dalších městech, např. Asociace občanských poraden: http://dluhy.obcanskeporadny.cz/index.php/kam-pro-radu, nebo bezplatné právní poradny zřízení Exekutorskou komorou: http://ekcr.cz/1/poradny/29-bezplatne-pravni-poradny. Zdroj: Tučňák

26. 1. 2017
Stát jako plátce pojistného na zdravotní pojištění

Plátcem zdravotního pojištění bývá v určitých případech také stát. Zákon o veřejném zdravotním pojištění určuje tři skupiny plátců pojistného na zdravotní pojištění, a to: 1) stát, který platí pojistné za definované skupiny osob, 2) zaměstnavatel, který odvádí pojistné za zaměstnance, 3) pojištěnec, který platí pojistné sám jako OSVČ nebo jako osoba bez zdanitelných příjmů. Na stránkách http://www.pamprofi.cz/stat-jako-platce-pojistneho-na-zdravotni-pojisteni-uniqueidgOkE4NvrWuOTRLt9dkztV2flXGzOq09p/?wa=WWW17E3%20MU&uid=CT02951890&e=alena.rihova%40svaztp.cz&odkud=ENMUP&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2017-03&utm_content=ENMUP-lexikon&contract=E21079262&utm_content=ENMUP-lexikon najdete informace o tom, za které pojištěnce platí zdravotní pojištění stát a jaké skutečnosti musí v této souvislosti pojištěnci hlásit zdravotní pojišťovně. Zdroj: Verlag Dashöfer

26. 1. 2017
Údaje pro oblast sociálního zabezpečení pro rok 2017

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017. Na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/20170105-cssz-informuje-dulezite-udaje-platne-pro-socialni-zabezpeceni-v-roce-2017.htm najdete např. údaje pro výpočet důchodu, nemocenských dávek nebo výši nezabavitelné částky pro dlužníka v případě exekuce. Zdroj: ČSSZ

26. 1. 2017
Až 2,5 milionu domácností čeká výměna televize

Plánujete pořízení nové televize? Možná chvíli vydržte. Mohlo by se vám stát, že koupíte přístroj, který vám za čtyři roky bude k ničemu. Česko se totiž ocitá na prahu další velké televizní změny. Do roku 2020 by se u nás mělo začít vysílat v novém standardu. Místo stávajícího systému DVB-T přejde ČR i svět na systém DVB-T2. Poskytovatelé televizního signálu ale kvůli tomu musejí investovat do nových technologií a diváci pak do pořízení nových televizí či aspoň dokoupení set-top boxů k těm stávajícím. Je přitom důležité, aby se spotřebitelé hlavně ze začátku nenechali napálit a rovnou kupovali přístroje, které zvládají vysílání v DVB-T2 s takzvaným kódováním HEVC. Jiné kódování u nás po roce 2020 nebude fungovat a televize s HEVC kodekem se dnes běžně ještě neprodávají. Začnou se ve větší míře objevovat až na jaře 2017. Přechod na nové vysílání rozložený do čtyř následujících let by měla v nejbližších týdnech definitivně schválit vláda. Více informací najdete na stránkách: http://www.denik.cz/ekonomika/az-2-5-milionu-domacnosti-ceka-vymena-televize-20160127.html?utm_source=blesk.cz&utm_medium=traffic-exchange. Zdroj: STP Moravskoslezského kraje

26. 1. 2017
Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout, který připravila Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Tento návod najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/media/tiskove-zpravy/tiskove-zpravy-2017/odchod-do-duchodu-je-dulezity-zivotni-krok-je-vhodne-se-na-nej-pripravit.htm. Najdete zde např. informace, co je dobré zvážit a připravit, než o důchod požádáte, jak, kdy a kde se žádost o důchod podává, nebo jaké doklady se předkládají k žádosti o důchod. Stáhnout si zde také můžete aktuální Příručku budoucího důchodce. Zdroj: STP Štětí

17. 1. 2017
Jak si stěžovat na poskytování sociální služby?

Leták s podrobným postupem pro své občany vydalo město Kolín v rámci odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Leták v elektronické podobě se nachází na stránkách Městského úřadu Kolín: http://www.mukolin.cz/prilohy/Temp/n_60_let-ek%20pro%20st-uyznosti_-e.1.jpg. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč – na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24019 najdete aktuální leták k minimální mzdě. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji. Podrobnější informace o změnách najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-se-meni-v-roce-2017-novinky-ministerstva-prace-socialnich-veci. Zdroj: Helpnet.cz

6. 1. 2017
Statistická publikace – Senioři v čase

Český statistický úřad vydal publikaci, která se zaměřuje na srovnání údajů z Výběrového šetření pracovních sil o zaměstnanosti a vzdělání seniorů v letech 2000 a 2015. Publikaci najdete na stránkách https://www.czso.cz/csu/czso/seniori-v-cr-v-datech-2016. Zdroj: Diakonie ČCE

6. 1. 2017
Zemřel vám někdo blízký a vy řešíte, jak se postarat o praktické záležitosti?

Zemřel vám někdo blízký a vy místo truchlení musíte už pár dní po pohřbu začít řešit účty, složenky a platby. Není to nic příjemného, ale nedá se nic dělat. Jinak byste se mohli dostat ještě do mnohem nepříjemnější situace a třeba zadlužit celou rodinu. Na stránkách http://www.nastarakolena.cz/ najdete několik článků, které vám poradí krok za krokem, jak si jednotlivé finanční a majetkové záležitosti pohlídat. Najdete zde např. informace, jak je to s pozůstalostním důchodem, pojistkou, mobilem po zemřelém, bankovním účtem, apod. Zdroj: NaStaráKolena.cz

12.12.2016
MPSV vydalo aktualizovanou Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016

Pro velký zájem veřejnosti MPSV vydalo aktualizovanou „Příručku pro osoby se zdravotním postižením v roce 2016“. Příručka si klade za cíl usnadnit lidem s handicapem orientaci v mnohdy složitém sociálním systému. Aktualizovaná verze obsahuje mimo jiné informace o tom, že letos se poprvé od jeho zavedení zvýšil příspěvek na péči. Obsahuje ale také řadu dalších důležitých informací, tipů a rad. Příručka je k dispozici ve vestibulech budov MPSV, na kontaktních pracovištích Úřadu práce ČR a na okresních správách sociálního zabezpečení (OSSZ). Kromě toho je možné si ji zdarma stáhnout ve formátu PDF ze stránek MPSV: http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
MPSV vydalo statistickou publikaci k vývoji v oblasti práce a sociálního zabezpečení v ČR za rok 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů. Pokud by vás publikace zajímala, můžete si ji stáhnout na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/24020. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
ČSSZ zajistí valorizaci bezmála 3,5 milionu vyplácených důchodů

ČSSZ vydala podrobnější informace ke zvýšení důchodů v roce 2017. Od lednové splátky roku 2017 se zvýší všechny druhy důchodů vyplácené z českého důchodového pojištění, které byly přiznány před 1. 1. 2017. Zvýšení provede Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) automaticky, není potřeba o ně žádat. O výši valorizace rozhodla vláda nařízením č. 325/2016 Sb., na základě kterého se základní výměra důchodu zvýší o 110 Kč, procentní výměra důchodu vzroste o 2,2 %. Všichni klienti, kterým ČSSZ vyplácí důchod, obdrží písemné oznámení o jeho zvýšení. Všem příjemcům důchodu, bez ohledu na to, zda je jim důchod vyplácen v hotovosti prostřednictvím České pošty nebo bezhotovostně na účet, zašle ČSSZ oznámení běžnou listovní zásilkou na jejich adresu evidovanou v ČSSZ. Zvyšují se důchody starobní, včetně předčasných starobních důchodů, důchody invalidní (pro invaliditu prvního, druhého i třetího stupně), vdovské, vdovecké a sirotčí důchody. Základní výměra důchodu (stejná pro všechny druhy důchodů) se zvýší o 110 Kč (z 2 440 Kč na 2 550 Kč). Procentní výměra důchodu, která je individuální v závislosti na získaných dobách důchodového pojištění a dosahovaných příjmech, vzroste o 2,2 %. Valorizují se i tzv. dílčí důchody a zvyšují se také příplatky k důchodům. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-zajisti-valorizaci-bezmala-35-milionu-vyplacenych-duchodu. Zdroj: Helpnet.cz

12.12.2016
Průvodce sociálními službami pro seniory

Cílem internetového průvodce, který připravil Domov pro seniory Elišky Purkyňové, je podrobně seznámit seniory se sociálními službami určenými pro seniory, kteří nejsou zcela soběstační a potřebují s běžnými životními úkony pomoc jiné osoby. Není vždy snadné vybrat pro konkrétního seniora tu nejvhodnější službu. Proto vám průvodce poradí, co vám která služba může nabídnout, co můžete požadovat a jakým úskalím budete případně čelit. Průvodce vám v sekci Otázky a odpovědi také nabízí prostor pro vaše dotazy a připomínky. Průvodce najdete na stránkách http://www.dsepurkynove.cz/pruvodce/diar.html. Zdroj: Domov pro seniory Elišky Purkyňové

12.12.2016
Informace pro rodinné pečující

Na stránkách České alzheimerovské společnosti najdete zajímavé informace týkající se péče o lidi s demencí. Pro rodinné pečující zde najdete informace o příznacích demence, tipy pro pečující, informace o péči o sebe nebo o tom, kde hledat pomoc. Více informací najdete na stránkách http://www.alzheimer.cz/pro-rodinne-pecujici/. Zdroj: Česká alzheimerovská společnost

5.12.2016
Mýty o „znaku vozíčkáře“

V přiloženém článku z časopisu Vozka najdete informace vztahující se k používání parkovacího průkazu osoby se zdravotním postižením. Dočtete se, jestli můžete mít znak vozíčkáře za sklem auta kdykoliv, jestli musíte mít dálniční známku, jestli musíte platit parkovné, jestli vám můžou označené auto odtáhnout. Tato problematika byla zpracována také v článku na stránkách: http://vozickar.com/nastrahy-vyuzivani-parkovaci-karty-u-nas-a-v-zahranici/. Zdroj: Vozka

Znak vozíčkáře

5.12.2016
Zvýšení důchodů od 1. 1. 2017

Podle nařízení vlády č. 325/2016 Sb. se důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2017 zvyšují od lednové splátky důchodu v roce 2017. Zvýšení bude následující: 1) základní výměra důchodu, která je stejná pro všechny druhy i výše důchodů, se zvyšuje o 110 Kč na 2 550 Kč, 2) procentní výměra důchodu se zvyšuje o 2,2 % procentní výměry důchodu, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje. Kalkulačku pro výpočet valorizace důchodu najdete např. na stránkách: https://www.naseduchody.cz/valorizace-duchodu.html. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Řidičské průkazy a lékařské prohlídky řidičů – seniorů

Řidičský průkaz je platný 10 let ode dne vydání, pokud není jeho platnost omezena na dobu kratší z důvodu časového omezení zdravotní způsobilosti podle zákona. Řidiči nad 65 let musejí mít potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řídit. Lékař nesmí tajit, že řidič onemocněl. Spousta českých řidičů má vady zraku, aniž by o tom měli v řidičském průkazu či ve zmíněném potvrzení záznam. Praktický lékař by si měl při povinné prohlídce ověřit, jak na tom řidič zdravotně je, a v případě pochybností ho poslat na vyšetření k očaři, kardiologovi či psychologovi. Teprve na základě jejich vyjádření potvrzení o způsobilosti vystavit, nebo oznámit příslušnému městskému či obecnímu úřadu, že jeho pacient – řidič onemocněl chorobou, jež omezuje schopnosti řídit. Úřad pak rozhodne o případných omezeních, či zákazu řízení. Podle zákona musí řidič povinné lékařské prohlídky absolvovat v 65 letech, následně v 68 a poté každé dva roky. Na prohlídku se musí dostavit nejdříve půl roku před danými narozeninami a nejpozději v den narozenin. Cena za prohlídku není pevně stanovena, ale pohybuje se kolem 300 Kč. Po prohlídce dostane řidič potvrzení o zdravotní způsobilosti a schopnosti řízení. Toto potvrzení musí senior vozit u dokladů ke svému vozu při každé jízdě a na požádání jej předložit policejní kontrole. Pokud senior není schopen policistům při silniční kontrole lékařské potvrzení předložit, hrozí mu pokuta až 10 tisíc korun, pět trestných bodů a případně i zákaz řízení na šest měsíců až jeden rok. Způsobí-li takový řidič dopravní nehodu a nebude mít u sebe lékařské potvrzení, riskuje, že škodu bude muset hradit z vlastních peněz. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Zvažujete odchod do starobního důchodu? Zjistěte, máte-li na něj v roce 2017 nárok

Odejít do starobního důchodu je právo, nikoliv povinnost. V roce 2017 na něj vznikne nárok lidem, kteří v příštím roce dosáhnou důchodového věku a získají potřebnou dobu pojištění alespoň 33 let. Žádost o důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. S žadatelem o důchod ji sepíší odborníci na okresní (v Praze Pražské, v Brně Městské) správě sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Dosažení důchodového věku není důvodem k ukončení zaměstnání či podnikání. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i po vzniku nároku na starobní důchod a tímto „přesluhováním“ na procenta si navýšit budoucí důchod. Ve výdělečné činnosti je možné pokračovat i při pobírání starobního důchodu. Na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/zvazujete-odchod-do-starobniho-duchodu-zjistete-mate-li-na-nej-v-roce-2017-narok najdete podrobnější informace o tom, kdo v roce 2017 dosáhne důchodového věku, informace o orientační výši důchodu, desatero „novopečeného důchodce“ a co se v roce 2017 mění – základní výměra a redukční hranice pro výpočet důchodu. Podrobné informace o podmínkách nároku na starobní důchod, jeho výši a výpočtu lze získat na webu ČSSZ www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni, při osobní návštěvě OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo prostřednictvím call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Helpnet.cz

5.12.2016
Vyšla publikace Důchody II

Veřejný ochránce práv vydal novou publikaci z řady Stanoviska, už čtrnáctou v pořadí, zaměřenou tentokrát na důchody. Odborné i širší veřejnosti se tak dostává uceleného a srozumitelného výkladu práva důchodového pojištění, doplněného o analýzu konkrétních případů, kterými se veřejný ochránce práv zabýval v uplynulých osmi letech. Jednotlivé kapitoly publikace se věnují dopadům legislativních změn. Pro větší názornost a lepší pochopení jsou ilustrovány konkrétními případy a problémy, které ochránce řešil ve vztahu k České správě sociálního zabezpečení a Ministerstvu práce a sociálních věcí. Publikace je určena především orgánům sociálního zabezpečení, správním soudům a těm, kdo poskytují právní pomoc žadatelům o důchod (advokáti, nevládní organizace). Využijí ji ale i ti, kdo si sami vyřizují důchodové záležitosti. Publikace je v elektronické podobě k dispozici ve formátu PDF na stránkách http://www.ochrance.cz/dalsi-aktivity/publikace/sborniky-stanoviska/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.12.2016
Změna zdravotní pojišťovny

Pokud zvažujete přestup k jiné zdravotní pojišťovně, můžete vždy o přeregistraci žádat buď mezi 1. lednem až 31. březnem – potom změna pojišťovny platí od 1. července, nebo můžete o přeregistraci žádat mezi 1. červencem až 30. zářím – potom změna pojišťovny platí od 1. ledna. Termíny pro změnu zdravotní pojišťovny v roce 2017 tedy jsou: při podání žádosti o přeregistraci od 1. 1. 2017 do 31. 3. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 7. 2017, při podání žádosti o přeregistraci od 1. 7. 2017 do 30. 9. 2017 budete klientem nové zdravotní pojišťovny od 1. 1. 2018. Zdravotní pojišťovnu můžete změnit pouze 1 x za rok. Více informací: https://www.zmenazdravotnipojistovny.cz/. Zdroj: STP Štětí

5.12.2016
Změny jízdních řádů Českých drah: mírné zdražení jízdného a nový způsob prokazování nároku na slevu pro důchodce

V příloze najdete dokument týkající se změn v železniční dopravě. České dráhy představily novinky v dálkové železniční dopravě v novém jízdním řádu, který začne platit od 11. prosince 2016. Významných změn se dočkají pasažéři mířící na jih Čech nebo do Zlínského kraje. Na nový způsob prokazování nároku na slevu se musí připravit důchodci. Všechny cestující pak čeká mírné zdražení jízdného. Zdroj: STP Štětí

Informace ČD

5.12.2016
Brožura Chci zůstat doma

Brožuru vydala Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky a je určena zejména seniorům a jejich blízkým, kterým přináší stručný a praktický návod na to, jak postupovat v situaci, kdy již potřebují péči druhé osoby, či jsou sami těmi, kteří péči budou poskytovat. Brožuru si můžete v elektronické podobě stáhnout ze stránek http://www.apsscr.cz/cz/nabizime/chci-zustat-doma. Zdroj: STP v ČR z. s.

29.11.2016
Úřad práce přispívá na dojíždění v celé ČR

Od listopadu 2016 začne Úřad práce ČR poskytovat příspěvek na dojíždění za prací v rámci celé České republiky. Dosud měli uchazeči a zájemci o zaměstnání tuto možnost pouze v rámci pilotního provozu v šesti krajích ČR. Nově mohou lidé žádat také o příspěvek na přestěhování. O příspěvek mohou žádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Zároveň musí mít uzavřen pracovní poměr na dobu neurčitou nebo na dobu určitou, a to delší než 6 měsíců. Žádost je nutné podat ještě v době, kdy je člověk v evidenci ÚP ČR. Možnost požádat o příspěvek na dojíždění mají i lidé, kteří o práci přišli či o ni přijdou v důsledku hromadného propouštění. Příspěvek bude ÚP ČR poskytovat po dobu trvání pracovního poměru, maximálně však 12 měsíců. Příspěvek je určen na úhradu nákladů, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s dojížděním do práce. Peníze tedy může použít např. na zaplacení jízdného, nákup pohonných hmot, ubytování nebo třeba hlídání dětí. Nově bude možné požádat o jednorázový příspěvek na přestěhování se za prací ve výši 50 000 Kč. Žádat o něj může uchazeč, který nastoupil do práce mimo místo své bydliště nebo se případně už přestěhoval. Dále je nutné, aby byl uchazeč v evidenci ÚP ČR déle než 5 měsíců, a to půl roku před podáním žádosti. Další podmínkou je vzdálenost přestěhování, která musí být vzdušnou čarou delší než 50 km. Příspěvek není možné poskytnout v případě přestěhování do zahraničí. Žádost je třeba podat na krajské pobočce ÚP ČR, v jejímž územním obvodu se nacházela původní adresa žadatele a kde byl dotyčný v evidenci. Zájemce pak musí ještě doložit adresu původního pobytu, pracovní smlouvu a kupní nebo nájemní smlouvu. ÚP ČR může příspěvek opakovaně poskytnout stejnému žadateli jedenkrát za 3 roky, a to jen tehdy, pokud odpracoval v zaměstnání, na které dostal původní podporu, minimálně 12 měsíců. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/28302. Zdroj: MPSV ČR

16.11.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2015

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu, k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si lze stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/mpsv-vydalo-statistickou-rocenku-z-oblasti-prace-socialnich-veci-2015. Zdroj: Helpnet.cz

31.10.2016
Pracujete při důchodu? Můžete se požádat o jeho navýšení

Vylepšit si důchod mohou pracující důchodci za každých 360 odpracovaných dnů, a to i v případě, kdy v zaměstnání pokračují. Ale pozor, do těchto 360 dnů se nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti. Žádost o zvýšení důchodu může podat i příjemce předčasného starobního důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku. Přepočet důchodu se neprovádí automaticky, ale na základě žádosti důchodce, podané nejlépe prostřednictvím okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ) podle místa trvalého bydliště. Zde klientům odborníci poskytnou pomoc jak s její formulací, tak i při kompletaci potřebných dokladů. K žádosti se předkládá evidenční list důchodového pojištění prokazující dobu výdělečné činnosti, pokud již nebyl zaměstnavatelem zaslán ČSSZ. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) předkládají výpis z evidence OSVČ, který jim vydá příslušná OSSZ. Zvýšit starobní důchod je možné za výdělečnou činnosti získanou po 31. 12. 2009. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/pracujete-pri-duchodu-o-jeho-navyseni-si-muzete-zadat-jiz-po-360-odpracovanych-dnech. Zdroj: Helpnet.cz

11.10.2016
Minimální mzda se sjednotí a zvýší na 11 000 Kč

MPSV ČR vydalo tiskovou zprávu, ve které informuje o jednání Vlády ČR o minimální mzdě. Od 1. ledna 2017 bude již jedna minimální mzda, a to 11 000,- Kč. To znamená, že příjemci invalidních důchodů budou mít stejnou minimální mzdu jako ostatní pracovníci. Vláda tím splnila dohodu s NRZP ČR z jara loňského roku. Nyní se NRZP ČR ještě bude snažit určitým způsobem navýšit příspěvek pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 50 % osob se zdravotním postižením tak, aby výrazný růst minimální mzdy u příjemců invalidních důchodů byl určitým způsobem kompenzován těmto zaměstnavatelům. Tiskovou zprávu najdete na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/28020. Zdroj: NRZP ČR

11.10.2016
O stomiích pro laické pečující

Ve spolupráci Diakonie ČCE a Nemocnice u svaté Anny v Brně bylo natočeno padesátiminutové instruktážní video o ošetřování stomií. Bude sloužit laickým pečujícím. Diváci se seznámí s nejrozšířenějšími stomiemi, které jsou vytvořeny na průdušnici, žaludku, tenkém i tlustém střevě a v oblasti ledvin a močových cest. Získají řadu informací o tom, jak zacházet s pomůckami, jaké zásady platí pro ošetřování a převazování stomií, jak mohou předcházet a řešit komplikace nebo kam je možné se obrátit o rady. DVD s filmem je součástí příručky Martiny Kalábové Rady k ošetřování stomií, která je už sedmou příručkou edice Rady pro pečující. Příručku i video najdete na webu Pečuj doma.cz na adresách: http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/naucne-texty/nova-prirucka-rady-k-osetrovani-stomii/ a http://www.pecujdoma.cz/skola-pecovani/navody/nove-video-osetrovani-stomii/. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Jak mohou volit lidé se zdravotním handicapem

Ve dnech 7. a 8. října 2016 se uskuteční volby do krajských zastupitelstev a do 27 senátních obvodů. Každý volič při nich hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Výjimku však mají voliči, kteří nemohou sami upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemohou číst nebo psát. S nimi může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za ně upravit a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky. Za určitých okolností je také možné hlasování do přenosné volební schránky. Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost. Avšak pouze v územním obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Další podrobnosti o způsobu voleb do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev krajů najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jak-mohou-volit-lide-se-zdravotnim-handicapem. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

4.10.2016
Péče o blízké se započítává do nároku na důchod

Roste počet lidí, kteří pečují o nezaopatřené děti a zároveň se musejí věnovat stárnoucím rodičům. Tzv. sendvičová generace řeší, jak skloubit práci s péčí o své blízké. „Vyměnit“ zaměstnání za péči o jinou osobu lze, aniž lidé přijdou o potřebné roky pro přiznání důchodu. Na podobné životní situace pamatuje zákon o důchodovém pojištění a vymezuje tzv. náhradní doby pojištění. Tedy období, která se započítávají do doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu, přestože v nich lidé nepracují (nejsou výdělečně činní) a neodvádějí pojistné. A právě péče o osoby závislé je jednou z nich. Za dobu péče se považuje péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění, nebo osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli nehraje (toto platí od 1. 7. 2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen o rodinné příslušníky). Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/pece-o-blizke-se-zapocitava-do-naroku-na-duchod. Zdroj: Helpnet.cz

4.10.2016
Během září ČSSZ opět bezplatně zašle přehledy „důchodového konta“, tentokrát ročníkům narození 1955 a 1958

Více než 100 tisíc lidí předdůchodového věku obdrží přehled dob důchodového pojištění. Ve druhé polovině září ho mužům narozeným v roce 1955 a ženám ročníku narození 1958 začne rozesílat Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Díky němu budou mít možnost v předstihu zjistit stav svého tzv. důchodového konta. Přehled dob důchodového pojištění obsahuje výčet a celkový součet dob důchodového pojištění (odpracovaných let), případně náhradních dob pojištění (např. dobu vedení v evidenci úřadu práce), uložených v evidenci ČSSZ. Jsou v něm rovněž uvedeny vyměřovací základy (výdělky/příjmy) a vyloučené doby (např. doba dočasné pracovní neschopnosti) od roku 1986. Zaslané údaje mohou lidé využít i k předběžnému informativnímu výpočtu výše starobního důchodu. Stačí je podle návodu „dosadit“ do důchodové kalkulačky umístěné na webových stránkách ČSSZ. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-zari-cssz-opet-bezplatne-zasle-prehledy-duchodoveho-konta-tentokrat-rocnikum-narozeni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

30.8.2016
Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením

V rámci projektu “Neuzavírejte se mezi čtyři stěny” vznikla publikace Průvodce finanční gramotností pro osoby se zdravotním postižením. Národní rada osob se zdravotním postižením ČR ji nabízí zdarma spolkům, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením. Brožura se zabývá základními informacemi o úvěrech, kreditních a debetních kartách, úrocích a podobně. Jejím autorem je Ing. Patrik Nacher, který již dlouhá léta provozuje server www.bankovnipoplatky.com. K dispozici je téměř 2000 výtisků brožury. Zájemci o ni mohou napsat na e-mailovou adresu j.vrchotova@nrzp.cz. Paní Jitka Vrchotová zajistí odeslání požadovaného počtu výtisků, a to zcela zdarma. Zdroj: NRZP ČR

30.8.2016
Zajímají vás podrobné údaje z důchodové oblasti? Najdete je ve statistické ročence ČSSZ za loňský rok

Statistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/statisticke-rocenky.htm. Obsahově navazuje na předchozí ročníky. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Například v kapitole o vyplácených důchodech jsou uvedeny informace o tom, kolik bylo k 31. 12. 2015 vypláceno důchodů, jakého druhu, komu a v jaké kombinaci. Informace o invaliditě rozšiřují údaje o přiznaných a vyplácených invalidních důchodech o příčiny invalidity. Data jsou tříděna podle 19 skupin diagnóz definovaných Světovou zdravotnickou organizací (WHO). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zajimaji-vas-podrobne-udaje-z-duchodove-oblasti-najdete-je-ve-statisticke-rocence-cssz-za. Zdroj: Helpnet.cz

8.8.2016
Co dnes vyžadují personalisté?

E-booky o pohovorech ve firmách a nezisku, tipy k sestavení životopisu a motivačního dopisu zpracovala Petra Drahoňovská. Nevidomí či slabozrací uchazeči o práci by mohli uvítat audioverzi (zdarma). E-booky i audioverze jsou zdarma k dispozici na http://www.nejlepsizivotopis.cz/#!e-book-recruitment-hacking/cjg9. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

8.8.2016
Novela vyhlášky týkající se přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči

Od 1. 9. 2016 bude účinná novela vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách. Vyhláška je základním dokumentem k hodnocení schopnosti zvládat základní životní potřeby pro účely přiznání jednotlivých stupňů příspěvku na péči. V přiložené vyhlášce jsou zeleně vyznačeny změny, které novela vyhlášky obsahuje proti původní verzi. Je důležité tuto vyhlášku podrobně znát, pokud chcete podávat odvolání či správní žaloby v případech, kdy posuzující orgán nepostupoval v souladu s touto vyhláškou a neposoudil nárok na příspěvek na péči správně. Zdroj: NRZP ČR

Novela_vyhlasky_505 2006

25.7.2016
Na „příspěvek na dojíždění“ od Úřadu práce dosáhne více lidí

Příspěvek na podporu regionální mobility poskytuje od dubna 2016 Úřad práce ČR. Podmínky jeho přiznání se nyní mění a rozšiřuje se i počet regionů, ve kterých o něj mohou zájemci žádat. Na příspěvek tak dosáhne více lidí. ÚP ČR příspěvek poskytuje čtvrtý měsíc v pěti krajích – Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském. Nově o něj mohou žádat i nezaměstnaní z Královehradeckého regionu. O příspěvek si mohou požádat uchazeči, kteří budou do nového zaměstnání dojíždět mimo svou obec, a jsou v evidenci Úřadu práce ČR déle než 5 měsíců. Podrobnější informace najdete na stránkách: http://www.helpnet.cz/aktualne/na-prispevek-na-dojizdeni-dosahne-vice-lidi. Zdroj: Helpnet.cz

25.7.2016
Péči o blízké je možné „vyměnit“ za práci, do nároku na důchod se započítá

Na internetových stránkách http://www.mpsv.cz/files/clanky/27332/TZ_pece_o_blizke_2016_18062016.pdf najdete tiskovou zprávu České správy sociálního zabezpečení, ve které je popsáno, jak postupovat, aby bylo možné péči o osobu závislou započítat pro důchodové účely. Zároveň popisuje, které doklady je k tomu potřeba doložit, a které osoby takto mohou být považovány za osoby blízké, vykonávající péči. Materiál poskytuje důležité informace těm, kteří se rozhodnou pečovat o osobu blízkou. Zdroj: NRZP ČR

25.7.2016
Příspěvek na péči zvýší Úřad práce ČR příjemcům automaticky

Od 1. 8. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona o sociálních službách. Od tohoto data se zvyšují příspěvky na péči o 10 %. Na stránkách http://www.nrzp.cz/aktualne/informace-predsedy-nrzp-cr/1575-informace-c-69-2016-postup-pri-zvyseni-pnp-o-10-.html najdete důležitou informaci o tom, jak bude probíhat administrace zvýšení příspěvku na péči. Lidé, kteří pobírají příspěvek na péči, nemusí o jeho zvýšení od 1. srpna 2016 žádat. Úřad práce ČR upraví automaticky, podle přiznaného stupně, výši částky. Na přelomu července a srpna 2016 by měl každý příjemce příspěvku na péči obdržet poštou sdělení o zvýšení příspěvku na péči. Dále v informaci najdete, jak bude postupováno při posuzování nároku na příspěvek na péči u žadatelů dlouhodobě hospitalizovaných ve zdravotnickém zařízení. Informace o zvýšení příspěvku na péči najdete také na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/prispevek-na-peci-zvysi-urad-prace-cr-prijemcum-automaticky. Zdroj: NRZP ČR a Helpnet.cz

1.7.2016
Národní strategie rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025

Vláda ČR schválila Národní strategii rozvoje sociálních služeb na období 2016 – 2025. Pokud by vás tento dokument zajímal, najdete ho na stránkách http://www.mpsv.cz/cs/26520. Zdroj: NRZP ČR

16.6.2016
Správný předpis zdravotnických prostředků lékaři

Právník NRZP ČR JUDr. Zdeněk Žižka připravil rozsáhlý materiál o správném předpisu zdravotnických prostředků lékaři, s důrazem na souběh zdravotnických prostředků u jednoho pojištěnce. Tento postup byl připraven pro Českou lékařskou komoru, která jej ve zkrácené verzi umístila na svůj web a otiskla ve svém časopisu. NRZP se domnívá, že tento materiál by měl znát každý ošetřující lékař, ale i každý pojištěnec, který potřebuje předepisovat takové prostředky. Nenechte se prosím mýlit tím, že JUDr. Zdeněk Žižka ukazuje problém především na invalidních vozících. Jednotlivé rady a postupy se vztahují na všechny zdravotnické prostředky, které předepisují odborní nebo praktičtí lékaři. Dokument najdete v příloze. Zdroj: NRZP ČR

Spravny_predpis_zdravotnickych_prostredku

10.6.2016
Doporučení pro bezpečné používání internetového bankovnictví

V souvislosti s rozvojem a rozšiřující se nabídkou služeb elektronického bankovnictví dochází i v České republice k pokusům o jejich zneužití. Česká národní banka soustavně prosazuje a dohlíží na to, aby jednotlivé banky při poskytování svých služeb průběžně vyhodnocovaly s nimi spojená rizika a přijímaly opatření na jejich omezení. Bezpečnost každého vzdáleně ovládaného účtu však nezávisí pouze na zabezpečení informačních systémů jednotlivých bank, ale také na péči a pozornosti, kterou věnuje bezpečnosti samotný klient. K obsluze bankovního účtu jsou v současné době využívány nejen počítače, ale také tablety a mobilní telefony tzv. SmartPhony. ČNB tedy zveřejnila doporučení, na co si při používání elektronického bankovnictví dávat pozor. Tato doporučení najdete na stránkách https://www.cnb.cz/cs/dohled_financni_trh/vykon_dohledu/upozorneni_pro_verejnost/upozorneni_el_bankovnictvi.html. Zdroj: ČNB

10.6.2016
Senior ombudsman: Nové publikace pro pomoc seniorům

Sdružení českých spotřebitelů vydává aktualizovaná vydání publikací z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory, zaměřené na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. V rámci kampaně nazvané Senior ombudsman SČS nabízí seniorům konkrétní pomoc s cílem zprostředkovat souhrn informací, týkajících se lidských a ekonomických práv, zejména v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů; upozorňuje seniory na hlavní rizika, která nás v běžném životě mohou čekat, jak se jim vyvarovat, kde najít pomoc. K tomu slouží webové stránky http://www.seniorombudsman.cz/, navíc vydává SČS publikace, např. „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců, „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ obsahující rady a tipy pro bezpečný nákup v e-shopech. Publikace jsou k dispozici v tištěné i elektronické podobě a jsou šířeny prostřednictvím kontaktních míst Sdružení českých spotřebitelů, seniorských organizací či na seminářích finančního vzdělávání. Pro zájemce jsou poskytovány zdarma. Zdroj: Helpnet.cz

23.5.2016
Oznamujte zdravotní pojišťovně změny, předejdete problémům

Každý s trvalým pobytem v České republice se účastní veřejného zdravotního pojištění a s tím se pojí i povinnost platit pojistné zdravotní pojišťovně. V určitých životních situacích je plátcem pojištění stát. Aby však stát za pojištěnce platil, musí nejprve proběhnout řetězec oznámení, na jehož počátku přitom zpravidla stojí sám pojištěnec. Pokud on sám aktivně neoznámí pojišťovně změny, riskuje vznik dluhu na pojistném. Veřejná ochránkyně práv proto radí: Ve vlastním zájmu kontaktuje zdravotní pojišťovnu vždy, když se změní vaše životní situace (začnete pečovat o nemohoucího blízkého, evidujete se na úřadu práce, začnete pobírat rodičovský příspěvek apod.). Předejdete tak pozdějším problémům a dluhům na pojistném. Pamatujte, že u zdravotního pojištění se aktivní přístup vyplácí. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/oznamujte-zdravotni-pojistovne-zmeny-predejdete-problemum. Zdroj: Helpnet.cz

5.5.2016
Jak se bránit nekalým praktikám podomních prodejců?

Další publikaci z edice Průvodce pro spotřebitele – seniory vydalo Sdružení českých spotřebitelů. I když ne všichni podomní prodejci jsou nepoctiví, často dnes klepou na dveře hlavně důchodcům lidé, kteří se neštítí je podvést či být na ně hrubí, pokud nepodepíší smlouvu. Jde o obchodníky vycvičené v prodeji, kteří jsou stále důmyslnější a používají psychologický nátlak. Publikace poskytuje rady a tipy, jak se těmto praktikám bránit včetně informací o možnostech odstoupení od smlouvy. Publikace je kromě tištěné verze dostupná v elektronické podobě na internetových stránkách SČS: http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php a je poskytována zdarma. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

5.5.2016
Konference INSPO 2016 nabízí videozáznamy všech přednášek

Šestnáctý ročník konference INSPO o technologiích pro osoby se specifickými potřebami navštívilo 12. března 2016 v Kongresovém centru Praha 345 účastníků a účinkujících. Ti, kteří se nemohli z různých důvodů konference zúčastnit, mají nyní možnost zhlédnout všechny přednášky na videozáznamech, které zpracovali pracovníci střediska Teiresiás. Kromě pohledu na prezentaci obsahují záznamy také pohled na přednášejícího, dále na tlumočníka do znakového jazyka a jsou opatřeny i skrytými titulky, které si mohou nastavit zájemci se sluchovým postižením. Všech 23 přednášek je vystaveno na stránkách konference INSPO: http://www.helpnet.cz/inspo/inspo-2016. Kdo by se chtěl dozvědět o přednesených tématem více, najde zde také příspěvky s podrobnějšími informacemi, které přednášející napsali pro sborník konference. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

V článku České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) najdete např. informace o tom, jestli si můžete při pobírání důchodu přivydělat, jestli existuje omezení jakou práci můžete vykonávat a jaké výše výdělku můžete dosahovat, jaká platí omezení pro příjemce předčasného starobního důchodu, jestli je nutné při dosažení důchodového věku ihned odejít do důchodu. Podrobnější informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/jake-jsou-moznosti-vydelecne-cinnosti-pri-pobirani-starobniho-duchodu-vysvetluje-cssz. Zdroj: Hepnet.cz

15.4.2016
Veřejná ochránkyně práv – výroční zpráva za rok 2015

Ochránkyně ve výroční zprávě informuje o svých poznatcích a trendech, o zajímavých případech, ale také o tématech, jejichž řešení vyžaduje změny na úrovni právních předpisů. Ve výroční zprávě můžete např. najít stanovisko, že za příliš dlouhé řízení o dávkách pro osoby se zdravotním postižením mají lidé právo na odškodnění, nebo že dobu zaměstnání pro výpočet důchodu mohou potvrdit i svědkové, pokud žadatel nemá k dispozici písemné doklady o zaměstnání. Více informací a výroční zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/verejna-ochrankyne-prav-v-roce-2015-vic-problemu-rodin-s-detmi-senioru. Zdroj: Helpnet.cz

15.4.2016
MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo Ministerstvo práce a sociálních věcí, pomůže rychle se zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry. Elektronickou verzi slovníku najdete na stránkách http://slovnik.mpsv.cz/. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně je třeba připomenout, že nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku bude k dispozici ve vestibulu budovy MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 3: Invalidní důchody

Invalidní důchody jsou vedle důchodů starobních a pozůstalostních dalším druhem důchodů poskytovaných z českého důchodového systému. I s nimi je spojena řada nejasností a mýtů. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) vysvětluje nejčastější z nich. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli je nárok na invalidní důchod závislý pouze na zdravotním stavu, • jestli invalidní důchod náleží doživotně, • jestli ten, kdo pobírá invalidní důchod, nesmí pracovat, • jestli se doba, po kterou se pobírá invalidní důchod, započítává do důchodu, • jestli částka invalidního důchodu je pevně stanovena, nevypočítává se, • jestli když invalidní důchodce pracuje a onemocní, nemá nárok na nemocenské, • jestli příjemce invalidního důchodu musí každý rok absolvovat kontrolu zdravotního stavu, • jestli stále ještě existuje invalidní důchod plný nebo částečný. Podrobné informace najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-3-invalidni-duchody. Více informací o podmínkách nároku na invalidní důchod a jeho výši lze získat na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/duchodove-pojisteni/davky/invalidni-duchody.htm. Praktické informace týkající se postupu a průběhu řízení při žádosti o invalidní důchod přináší leták Kdy a jak žádat o invalidní důchod. Práva a povinnosti občana, který najdete na stránkách http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/letaky/. V konkrétní situaci poradí pracovníci OSSZ, klientského centra pro důchodové pojištění při ústředí ČSSZ nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody

Ztráta manžela či manželky je velmi tíživou životní situací. Na sociální zabezpečení v případě úmrtí jednoho z manželů myslí zákon o důchodovém pojištění, který stanoví podmínky, za nichž má pozůstalý nárok na vdovský či vdovecký důchod. Avšak tyto tzv. pozůstalostní důchody jsou opředeny mnoha mýty. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto vyvrací ty nejčastější. V článku ČSSZ se můžete dozvědět např. • jestli se vdovský nebo vdovecký důchod přiznává automaticky, • jestli se u pozůstalostních důchodů nevyžaduje získání potřebné doby pojištění, • jestli je společné bydliště manželů nutné pro přiznání pozůstalostního důchodu, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží natrvalo, • jestli vdovský a vdovecký důchod náleží ve stejné výši jako přiznaný důchod, který pobírala zesnulá osoba, • jestli i družce či druhovi a registrovaným partnerům může být přiznán vdovský či vdovecký důchod, • jestli po zániku nároku na pozůstalostní důchod už nikdy nemůže dojít k jeho obnově, • jestli vdovský či vdovecký důchod náleží i po novém sňatku, • jestli příjemce vdovského/vdoveckého důchodu smí pracovat pouze na částečný úvazek, • jestli nárok na vdovský/vdovecký důchod vznikne, jen pokud manželství trvalo určitou dobu, • jestli ten, kdo již pobírá vlastní starobní důchod a ovdoví, bere pak důchody dva. Podrobné informace najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-4-vdovske-vdovecke-duchody. Vysvětlení týkající se vdovského nebo vdoveckého důchodu poskytnou vždy s ohledem na konkrétní situaci pracovníci OSSZ/PSSZ/MSSZ, call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle 257 062 860 nebo klientského centra při pražském ústředí ČSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech. Díl 1 a 2: Starobní důchody, část I a II

Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětlí v rámci informační akce. První díl informací o starobních důchodech pojednává např. o započítávání let odpracovaných před rokem 1986, minimální výši důchodu, doplacení doby důchodového pojištění, započítávání práce na dohodu nebo jestli důchod musí ve stáří dostat každý. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-1-starobni-duchody-cast-i. Druhý díl informací o starobních důchodech pojednává např. o vykonávání dvou výdělečných činností souběžně, snížení důchodu kvůli neschopence, přechodu do starobního důchodu z důchodu invalidního nebo o změnách již přiznaného starobního důchodu. Tyto informace si můžete přečíst na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-vysvetluje-pretrvavajici-myty-o-duchodech-dil-2-starobni-duchody-cast-ii. Řadu praktických informací se „budoucí důchodci“ dozvědí z Příručky budoucího důchodce pro rok 2016, která je v tištěné podobě k dispozici na OSSZ a v elektronické verzi na webu ČSSZ http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Specifické situace je vždy vhodné řešit s pracovníky okresních správ sociálního zabezpečení. Zdroj: Helpnet.cz

1.4.2016
NRZP varuje před zneužitím euroklíče

NRZP CR informuje, že firma Groziskon s.r.o. obchází byty, kde bydlí osoby se zdravotním postižením nebo senioři, a nabízí jim výměnu zámkové vložky u vstupních dveří. Firma Groziskon s. r. o., jejímž jednatelem je Pan Martin Pšenička, zneužil letáků na euroklíč a snaží se vnutit lidem montáž nové zámkové vložky, která však není eurozámkem. Za prodej zámků a jeho montáž si účtuje nesmyslných 11 000,- korun. K těmto nabídkám využívají historky o vyloupených bytech ve vedlejších domech či vchodech a zaštiťují se právě našimi letáky euroklíče. NRZP varuje, že se jedná o podvodné jednání, o čemž svědčí i řada stížností, které najdete v poradně dTestu na tomto odkazu: https://www.dtest.cz/clanek-4947/pozor-na-podomni-zamecniky-s-bachorkou-o-vykradenych-sousedech. NRZP zdůrazňuje, že eurozámek není v žádném případě určen do vstupních dveří jednotlivých bytů, případně do vstupních dveří jednotlivých domů, a to proto, že jedním klíčem by bylo možné dostat se do každého bytového domu či bytu. Eurozámky se zásadně montují na dveřích sociálních zařízení, do budov, které jsou veřejností užívány, jako jsou například sociální zařízení v obchodních centrech, nádražích, na úřadech, ve zdravotnických zařízeních a podobně. Dále jsou tyto zámky montovány do zdviží a schodišťových plošin, a to zase zásadně pouze u budov veřejností užívaných, nikoliv u bytových domů či bytů. Pokud by se vám někdo snažil vnutit výměnu zámkové vložky s tím, že vám bude ukazovat leták euroklíčů, NRZP doporučuje v každém případě ho odmítnout a případně na něj zavolat Policii ČR. NRZP ČR v současné době připravuje trestní oznámení na tuto firmu pro zneužití jejich materiálů a názvu euroklíč. Zdroj: NRZP ČR

1.4.2016
Úřady práce začnou od dubna vyplácet dávku na dojíždění za prací

O podporu mohou požádat ti, kteří jsou bez místa víc než rok a žijí v Ústeckém, Jihomoravském, Olomouckém, Moravskoslezském a Karlovarském kraji. Dostat ji mohou ale i lidé, kteří přišli o zaměstnání při hromadném propouštění. Podle vzdálenosti mohou získat 1000 až 3500 korun měsíčně. Příspěvek je pro lidi, kteří vydělávají méně, než je průměrná mzda v zemi. Ta loni za první tři čtvrtletí činila 25.903 korun. Dávku člověk dostane tehdy, pokud si najde práci na dobu neurčitou. Podporu mu úřad vyplatí ale i v případě, že místo bude mít na dobu určitou, a to delší než rok. Více informací: http://www.pamprofi.cz/prispevek-na-dojizdeni-do-prace-uniqueidgOkE4NvrWuMU-VXONoVEka2tkULBO8hJWcEWLDBR_98/?e=alena.rihova%40svaztp.cz&wa=WWW16E3%20MU&utm_source=ENMUP&utm_medium=enl&utm_campaign=ENMUP-2016-13&utm_content=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni&contract=E21079262&uid=CT02951890&utm_name=ENMUP-zpravodajstvi-ostatni. Zdroj: Verlag Dashöfer

22.3.2016
I přes kratší dobu pojištění je šance na důchod, ale jen při dosažení vyššího věku

Zákonné podmínky pro získání nároku na starobní důchod mají několik variant. Podmínkou pro získání důchodu je vždy i splnění stanovené doby sociálního pojištění. Standardní doba pojištění potřebná pro nárok na starobní důchod se od roku 2010 postupně prodlužuje z původních 25 až na 35 let. Do této doby se započítává jak doba pojištění (získaná zpravidla z titulu zaměstnání či podnikání), tak i náhradní doby pojištění, jako např. péče o dítě do 4 let věku, doba péče o osoby závislé na pomoci jiné osoby, doba vojenské služby, evidence u úřadu práce, pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně aj. Existují ale i případy, kdy ČSSZ přizná starobní důchod i při kratší době pojištění. Podrobnější informace a příklady situací najdete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-i-pres-kratsi-dobu-pojisteni-je-sance-na-duchod-ale-jen-pri-dosazeni-vyssiho-veku. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

10.3.2016
Politika přípravy na stárnutí v České republice

Publikaci vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Stárnutí populace je nejcharakterističtějším rysem demografického vývoje Evropy i České republiky. Rodí se méně dětí a lidé se dožívají vyššího věku. Výsledkem je větší počet i podíl starších osob, podle předpovědí budou v roce 2050 tvořit senioři zhruba třetinu celé české populace. Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci Politika přípravy na stárnutí v České republice, která přináší řadu zajímavých informací. Publikaci si můžete stáhnout z webu http://www.mpsv.cz/cs/24451. Zdroj: Helpnet.cz

25.2.2016
Přehled bonusů zdravotních pojišťoven v roce 2016

Svaz postižených civilizačními chorobami v České republice, z.s. zveřejnil na svých webových stránkách přehled bonusů jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2016. Informace naleznete na stránkách http://civilky.cz/aktuality/2016/02/prehled-bonusu-zdravotnich-pojistoven-v-roce-2016/. Zdroj: SPCCH v ČR, z.s.

25.2.2016
Novela předpisů o silničním provozu – pěší a osoby se zrakovým postižením

Místní organizace Štětí nám přeposlala upozornění na novelu předpisů o silničním provozu, týkající se také pěších a osob se zrakovým postižením. Informace naleznete v příloze. Zdroj: STP Štětí

Novela předpisů o silničním provozu pěší a zrakově post.

5.2.2016
ČSSZ automaticky rozešle přehledy dob pojištění vybraným ročníkům i letos

Od července do srpna 2015 Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) rozeslala vybraným klientům přes 103 tisíc přehledů dob jejich důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. S ohledem na pozitivní hodnocení této aktivity je i letos v plánu zaslání informativních výpisů o stavu důchodového pojištění v obdobném rozsahu. Informace o kontech pojištěnců v roce 2016 obdrží předdůchodové ročníky, muži ročníku narození 1955 a ženy narozené v roce 1958. ČSSZ navíc plánuje zpřístupnit elektronické služby ePortálu i těm klientům, kteří nevlastní datové schránky. Více informací naleznete na stránkách: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-automaticky-rozesle-prehledy-dob-pojisteni-vybranym-rocnikum-i-letos. Zdroj: Helpnet.cz

28.1.2016
Telekomunikační akademie

Český telekomunikační úřad pořádá pro zájemce školení, na kterých účastníky seznamuje s tématy týkajícími se telefonních služeb, např. jak je možné reklamovat vyúčtování, jak si vybrat vhodný tarif, kdy a za jakých podmínek je možné odstoupit od smlouvy, kolik se platí za volání na tzv. barevné linky, apod. V příloze naleznete letáky a prezentaci z tohoto školení. Pokud byste měli zájem o uspořádání tohoto školení ve vaší organizaci, můžete kontaktovat paní Terezu Špinkovou, tel. 224 004 873, 773 611 589, e-mail: spinkovat@ctu.cz. Jedná se o zajímavé školení, které už např. proběhlo v místní organizaci Praha 11. Zdroj: STP v ČR z. s.

barevne-linky Cenová zvýhodnění volání pro OZP a seniory

prezentace ČTÚ 3 reklamace-sluzeb

22.1.2016
MPSV vydalo Statistickou ročenku z oblasti práce a sociálních věcí 2014

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2014. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV. Statistickou ročenku si můžete stáhnout na: http://www.mpsv.cz/cs/3869. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Slovník sociálního zabezpečení

Publikaci vydalo MPSV společně s ČSSZ a Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí. Cílem slovníku je vysvětlit nejdůležitější pojmy z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti, sociálních služeb a mnoha dalších oblastí sociální sféry. Slovník není určen jen laické veřejnosti, poslouží určitě i mnohým odborníkům. Nicméně nenahrazuje platnou právní legislativu, přesné informace jsou v příslušných právních předpisech. Tištěná verze slovníku je k dispozici na MPSV, na krajských pracovištích Úřadu práce ČR, v klientských centrech ČSSZ a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Elektronickou verzi najdete na webu http://www.mpsv.cz/cs/19871. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Vychází aktuální verze Rádce pacienta

Ministerstvo zdravotnictví vydalo publikaci Rádce pacienta 2016. Rádce obsahuje řadu užitečných informací a rad v oblasti komunikace se zdravotnickými pracovníky, dále doporučení jak si zvolit lékaře či nemocnici, seznamuje s jejich právy dospělé i dětské pacienty a obsahuje rovněž všechny důležité kontakty. Rádce pacienta je určen všem, kteří se chtějí lépe orientovat ve zdravotnických zařízeních, ve zdravotnické legislativě, v problematice poskytování zdravotních služeb apod. Ve třetím vydání Rádce pacienta můžete nově nalézt informace o zřízení institutu ombudsmana pacientů přímo na Ministerstvu zdravotnictví ČR, o právech osob zdravotně znevýhodněných, specifika domácí péče a pečovatelské služby, o tom jak vyjádřit cestou online dotazníků svou spokojenost s péčí praktického lékaře i ambulantního specialisty, a jiné. Elektronickou verzi publikace si můžete stáhnout na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/vychazi-aktualni-verze-radce-pacienta. Zdroj: Helpnet.cz

22.1.2016
Publikace „Určitě si poradíte“

Jedná se o průvodce životními situacemi, kdy potřebujete zdravotní a sociální služby a do kterých se může dostat každý z nás. Průvodce postupně vychází v jednotlivých krajích České republiky v knižní podobě a postupně také vzniká i elektronická interaktivní podoba průvodce na internetu. Publikace řeší ty nejběžnější situace (nástup do nemocnice, propouštění z nemocnice, péče o sebe nebo své blízké a umírání), dává odpovědi na základní otázky a navádí čtenáře na ty služby, výrobky nebo instituce, které mu v dané situaci pomohou. Publikace pro jednotlivé kraje si můžete prostudovat na stránkách http://www.urcitesiporadite.cz/. Zdroj: Helpnet.cz

30.10.2015
Instrukce k provádění sociálního šetření

NRZP ČR na svých stránkách www.nrzp.cz zveřejnila instrukce MPSV týkající se postupu při vykonávání sociálního šetření v rámci řízení o příspěvku na péči a v rámci řízení o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením. Instrukce č. 5/2015 upravuje způsob a průběh sociálního šetření u osoby, která žádá o příspěvek na péči či změnu výše již pobíraného příspěvku. Instrukce obsahuje způsob sociálního šetření včetně obsahu písemného záznamu ze sociálního šetření, který je předáván Okresním správám sociálního zabezpečení, jako jeden z podkladů pro posouzení závislosti a jejího stupně. Instrukce č. 6/2015 upravuje postup při vykonávání sociálního šetření, a to především v souvislosti s žádostmi o příspěvek na zvláštní kompenzační pomůcku a průkaz osoby se zdravotním postižením. Tyto Instrukce byly konzultovány s organizacemi se zdravotním postižením, včetně NRZP ČR, v loňském roce. Konečné znění však NRZP nemohla nijak ovlivnit. Zdroj: NRZP ČR, Helpnet.cz

30.10.2015
Vyšla publikace Praktické informace pro klienty ÚP ČR

Úřad práce ČR vydal aktualizovanou verzi informační brožurky Praktické informace pro klienty ÚP ČR. Dozvíte se v ní např. co si vzít s sebou na první návštěvu Úřadu práce ČR, jaké povinnosti má uchazeč o zaměstnání, za jakých podmínek vzniká nárok na podporu v nezaměstnanosti, jaké jsou možnosti v rámci nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti, jak vycestovat za prací do zahraničí, jak správně napsat životopis, co je třeba k zahájení podnikání nebo jak může ÚP ČR pomoci zaměstnavatelům. Jednotlivé agendy jednoduše vysvětlují také nové přehledné letáky. Materiály si zájemci mohou stáhnout na webu ÚP ČR: http://portal.mpsv.cz/upcr/letaky. Brožurku najdete také v příloze. Brožurka i letáky jsou k dispozici také na kontaktních pracovištích ÚP ČR. Zdroj: Helpnet.cz

Praktické informace pro klienty ÚP ČR

30.10.2015
Publikace Určitě si poradíte

Olomoucký kraj se podílel na vytvoření publikace, která poskytne široké veřejnosti jednoduchého, praktického průvodce při řešení životních situací, jež vznikají v důsledku nemoci, handicapu, úrazu, věku, či z jiných důvodů, které s sebou přinášejí ztrátu či omezení soběstačnosti. Publikace Určitě si poradíte jednoduchým a návodným způsobem poskytuje rady jak se v určité situaci ze sociální nebo zdravotní oblasti zachovat, jaké jsou možnosti jejího řešení a kde hledat pomoc. Publikaci si můžete zdarma vyzvednout na Odboru sociálních věcí Krajského úřadu Olomouckého kraje a na další 27 výdejních místech v celém kraji, které jsou uvedeny v příloze. Zdroj: Helpnet.cz

Výdejní místa publikace Určitě si poradíte

30.10.2015
Informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP (TP, ZTP, ZTP/P) a příspěvku na mobilitu

V příloze najdete informace NRZP ČR k výměně průkazu OZP a příspěvku na mobilitu z 16.10.2015. Zdroj: NRZP ČR

Informace NRZP ČR

12.10.2015
Od 1. října 2015 možnost online objednávání ke konzultacím v klientském centru ČSSZ v Křížové v Praze na Smíchově

Novou službu občanům zavádí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Lidé si mohou online objednat termín konzultací v důchodových záležitostech v klientském centru při pražském ústředí v Křížové ulici. Odkaz na novou službu najdou klienti na webových stránkách ČSSZ: http://objednani.cssz.cz/index.php?akce=act_klientske_centrum. Klienti si snadno sami zjistí volné a jim nejlépe vyhovující termíny. Budou se moci online objednat buď k obecným důchodovým konzultacím, nebo ke konzultacím týkajících se informativního výpočtu důchodu (obecné důchodové konzultace: pondělí a středa 8:00 – 17:00 h., informativní výpočet důchodu: úterý a čtvrtek 8:00 – 14:00 h., pátek 8:00 – 13:00 h.). Telefonické objednávání na čísle +420 257 062 869 zůstává zachováno, a to každý pracovní den od 8:00 – 12:00 h. Telefonické objednávky se však od října budou přijímat v omezeném množství a na volné termíny, které nebudou obsazené pro online objednávky. Poskytování služeb a informací je bezplatné, týká se pouze zákonného důchodového pojištění, které zajišťuje ČSSZ. ČSSZ rovněž nabízí klientům možnost online objednání termínu na okresní správu sociálního zabezpečení (OSSZ). Služba online objednání na pracoviště je k dispozici na webové adrese objednani.cssz.cz. Více informací: http://www.mpsv.cz/cs/22091. Zdroj: MPSV

12.10.2015
Jak žít co nejdéle ve své domácnosti?

Diakonie ČCE vydala novou příručku s názvem „Jsem tady ještě doma?“, která obsahuje praktické a srozumitelné informace o tom, jak přizpůsobit domácnost, v níž žije senior. Brožura je jedním z výstupů stejnojmenného projektu, kterým se Diakonie snaží reagovat na celkové stárnutí populace, na nedostatek služeb pro seniory a především na přání většiny lidí zůstat co nejdéle doma. Publikace má za úkol informovat širokou veřejnost o některých možnostech, jak lze upravit domy a byty tak, aby vyhovovaly specifickým potřebám seniorů nebo osob se sníženou pohyblivostí a soběstačností a mohli tak zůstat ve svém přirozeném prostředí. Příručka přináší praktické rady, jak přizpůsobit bydlení v těch oblastech, které představují pro starší lidi problém, ať se jedná o architektonické nedostatky a bariéry, o zabezpečenost domácnosti nebo o oblast drobných sebeobslužných činností. V neposlední řadě příručka informuje o pomocných službách a možnostech, kde získat finanční příspěvky. Brožuru si můžete zdarma stáhnout na http://www.dustojnestarnuti.cz/bydleni/projekt-jsem-tady-jeste-doma/. K dispozici je také v tištěné podobě. Zdroj: Helpnet.cz

12.10.2015
Vzniká mapa, kde lze “na obecním“ zadarmo natrhat ovoce či bylinky

Čistě z nadšení sběračů vznikla iniciativa Na ovoce, která začala mapovat veřejně přístupná místa s ovocnými dřevinami, lesním ovocem či bylinkami. Svými úlovky může do mapy přispět kdokoliv a sdílet tak s ostatními cenné informace, kam zajít třeba na jablka či švestky pro svoji potřebu. Na webových stránkách https://na-ovoce.cz/cs/ najdete mapu, na které si můžete najít místa ve svém okolí, kde je možné plody sbírat. Přesto to neznamená, že se můžete vrhnout na ovoce každého stromu, keře či koberce bylin, které rostou někde volně u cesty. Váš dojem, že nikomu nepatří a vy neděláte nic špatného, může být mylný, i kdyby šlo o veřejné prostranství. Proto se doporučuje dopředu zjistit, kde je sběr možný. Než se pustíte do sklizně, obraťte se nejprve na příslušný obecní úřad, magistrát, vlastníka či správce pozemní komunikace apod., zda je to vůbec možné. I stromy podél cesty nebo starý ovocný sad mohou být pronajaty nebo svěřeny do péče jiným subjektům a nelze tam tedy ovoce samovolně sbírat. Zdroj: http://hobby.idnes.cz/kde-natrhat-bylinky-a-ovoce-mapa-dn5-/hobby-domov.aspx?c=A150330_000904_hobby-domov_mce

14.9.2015
Co dělat, když praktik odmítá navštívit seniora doma?

Na kurzech Diakonie ČCE pro pečující i v poradnách se stále častěji opakuje dotaz, co dělat, když praktický lékař odmítá navštívit seniora doma. Je skutečností, že návštěvní služba praktických lékařů u seniorů v posledních letech, podle údajů VZP, klesá ve všech regionech. Důsledkem toho je pak častější volání záchranné služby, růst nákladů veřejného zdravotního pojištění a přeplnění interních a dalších oddělení akutní péče v nemocnicích. Centrum pro podporu laické péče (CPLP) Diakonie ČCE požádalo právničku Mgr. Radku Pešlovou o zodpovězení výše uvedeného dotazu. Ta mimo jiné uvádí, že lékař je k návštěvní službě povinen na základě dohody se zdravotní pojišťovnou, a to když dojde ke zhoršení zdravotního stavu nebo když pro svůj dlouhodobě špatný zdravotní stav pacient není schopen dojít k lékaři do ordinace. Další podrobnější informace a doporučení najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/co-delat-kdyz-praktik-odmita-navstivit-seniora-doma. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Vychází Doporučený standard kvality pro domovy pro seniory ČR

Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR vydává Doporučený standard kvality poskytovaných služeb v domovech pro seniory v ČR. Reaguje tak na zprávy v médiích o příkladech špatné praxe v pobytových zařízeních poskytujících sociální služby seniorům, a to zejména v souvislosti s tzv. neregistrovanými poskytovateli sociálních služeb, jejichž stejným jmenovatelem jsou vysoké úhrady a často velmi nízká kvalita poskytovaných služeb. Doporučený standard je rozdělen do pěti oblastí: ubytování, stravování, kultura a volný čas, partnerství a péče. Dokument má plnit několik cílů: 1) pomoci seniorům a rodinným příslušníkům ve výběru kvalitních domovů pro seniory, ukázat co mají od kvalitního zařízení očekávat a požadovat; 2) motivovat personál a celkově zvyšovat kvalitu služeb i vybavení v domovech pro seniory; 3) stanovovat neformální hranici „kvalitních a nekvalitních“ domovů pro seniory v ČR. Doporučený standard je zdarma přístupný veřejnosti, a to i v elektronické podobě na: http://www.apsscr.cz/files/files/Doporu%C4%8Den%C3%BD%20standard_FINAL.pdf. Zdroj: Helpnet.cz

28.8.2015
Minimální mzda se od ledna zvýší na 9 900 korun

Vláda schválila návrh nařízení předložené ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2016 zvýší minimální měsíční mzda o 700 korun na 9 900 Kč a minimální hodinová mzda z 55 Kč na 58,70 Kč. Minimální mzda pro zdravotně postižené se navýší o 1 300 korun na 9 300 Kč. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/minimalni-mzda-se-od-ledna-zvysi-na-9-900-korun. Zdroj: Helpnet.cz

19.8.2015
Úřad práce ČR varuje před podvodníky

V poslední době se zaměstnanci Úřadu práce ČR setkali s několika případy podvodného jednání, kdy se zástupci některých firem vydávali za sociální pracovníky ÚP ČR. Poté, co je lidé vpustili do svých příbytků, vyšlo najevo, že se z nich snaží vymámit prostřednictvím „výhodné“ koupě peníze. Úřad práce ČR proto apeluje na veřejnost, aby do bytů nevpouštěla nikoho bez předchozího ověření. Zaměstnanci Úřadu práce se v rámci sociálních šetření, popřípadě šetření v místě, vždy prokazují služebním průkazem společně se zvláštním oprávněním jako doložkou služebního průkazu, a jsou vázáni při výkonu své práce dodržováním zákonných předpisů. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/urad-prace-cr-varuje-pred-podvodniky. Zdroj: Helpnet.cz

13.7.2015
Několik užitečných rad pro bezstarostnou dovolenou v Evropě

Chystáte se na dovolenou do některé ze zemí EU? Na stránkách http://p12.helpnet.cz/nekolik-uzitecnych-rad-pro-bezstarostnou-dovolenou-v-evrope najdete několik rad, které se na cestách po Evropské unii mohou hodit. Běžné věci jako je telefonování, ošetření v rámci veřejného zdravotnictví nebo práva cestujících by pro vás neměly být překážkou. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

2.7.2015
Během léta ČSSZ vybraným ročníkům rozešle přehled dob důchodového pojištění

Automaticky, aniž by museli žádat, rozešle Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) mužům ročníku narození 1954 a ženám ročníku narození 1957 v průběhu prázdninových měsíců informace o stavu jejich důchodového konta, tj. přehledy dob důchodového pojištění evidovaných v ČSSZ. Budou rozesílány postupně během několika týdnů formou obyčejné poštovní zásilky a vlastníkům datových schránek bude přehled zaslán do datové schránky. ČSSZ touto aktivitou vychází vstříc lidem, kterým se blíží důchodový věk, a je pro ně prospěšné, když se o své důchodové nároky začnou zajímat v předstihu. Tímto krokem mohou přispět k rychlejšímu vyřízení své budoucí žádosti o důchod. Lidé získají přehled o svých dobách důchodového pojištění, případně náhradních dobách pojištění, uložených v evidenci ČSSZ a za dobu od roku 1986 i přehled vyměřovacích základů (hrubých výdělků) a vyloučených dob (např. doby dočasné pracovní neschopnosti). Více informací na http://p12.helpnet.cz/aktualne/behem-leta-cssz-vybranym-rocnikum-rozesle-prehled-dob-duchodoveho-pojisteni. Zdroj: Helpnet.cz

2.6.2015
U starobních důchodů lidé nejčastěji napadají jejich výši

V souvislosti se starobními důchody se lidé často obracejí na veřejnou ochránkyni práv s nejrůznějšími problémy, nejčastěji napadají výši důchodu. Odpovědi ochránkyně na nejčastější dotazy ohledně důchodů najdete na stránkách http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/duchody-nejcastejsi-dotazy/. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

25.5.2015
Senioři v rizikových tržních vztazích – jak se bránit a ochránit?

V letošním roce vydává Sdružení českých spotřebitelů za podpory Ministerstva obchodu a průmyslu další dvě publikace v edici Průvodce pro spotřebitele – seniory. Tentokrát jsou zaměřeny na specifická témata „šmejdů“ a on-line nakupování. Od roku 2014 vstoupila v platnost novela zákona na ochranu spotřebitele, která umožňuje větší kontrolu nad praktikami při předváděcích akcích, pro jejichž aktéry se již neodmyslitelně vžilo nechvalné pojmenování „šmejdi“. Jejich vynalézavost ovšem nezná hranic – převlékají kabáty a vymýšlejí jiné způsoby, jak seniory oklamat a okrást. K tomu, jak se v jejich nových praktikách zorientovat, může seniorům posloužit nová publikace „Babi, dědo! Nenechte se okrást“ aneb Jak nenaletět novým trikům podvodných prodejců. Druhá publikace s názvem „Jak nenakupovat zajíce v pytli“ se týká rad a tipů pro bezpečný nákup v e-shopech. Zažité klišé, že senioři nerozumějí moderním technologiím a nepoužívají internet, není pravdivé – jde o nejrychleji rostoucí skupinu uživatelů, v loňském roce již internet využíval každý druhý senior. Vydaná publikace poskytuje řadu informací, rad a tipů, jak správně nakupovat on-line, jak se vyvarovat podvodným prodejcům na internetu, či jak vrátit či reklamovat zboží koupené toto cestou. Publikace jsou kromě tištěné verze dostupné v elektronické podobě na internetových stránkách SČS a jsou poskytovány zdarma. Tyto dvě publikace si spolu s dalšími publikacemi můžete stáhnout na stránkách http://www.konzument.cz/publikace/pruvodce-spotrebitele.php. Zdroj: Helpnet.cz

25.5.2015
Ochránkyně vydala souhrnnou zprávu ze zařízení pro seniory

Zpráva shrnuje poznatky z pobytových zařízení sociálních služeb pečujících o seniory a může sloužit jako pomůcka a zdroj informací pro všechny, kdo v sociálních službách působí či se o ně zajímají. Cílem zprávy je přispívat ke zlepšení péče o staré a bezmocné lidi. Více informací a samotnou zprávu najdete na stránkách http://p12.helpnet.cz/aktualne/ochrankyne-vydala-souhrnnou-zpravu-ze-zarizeni-pro-seniory. Zdroj: Helpnet.cz

18.5.2015
Starobní důchod

Pokud se během letošního roku chystáte do starobního důchodu, nenechávejte kontrolu svých dob pojištění na poslední chvíli. Lidé, kteří v roce 2015 dosáhnou důchodového věku, musí získat alespoň 31 let pojištění. K předběžnému ověření dob důchodového pojištění kdykoliv před přiznáním důchodu slouží přehled dob důchodového pojištění nebo informativní osobní list důchodového pojištění. Žádost o starobní důchod je možné podat nejdříve čtyři měsíce před požadovaným dnem přiznání důchodu. Podrobnější informace např. o stanoveném důchodového věku, kdy a kde je možné žádat o přiznání důchodu, nebo jaké doklady je nutné předložit při podání žádosti o starobní důchod. Lidem, kteří přemýšlejí o odchodu do starobního důchodu, přináší mnoho praktických rad a příkladů aktuální Příručka budoucího důchodce, která poskytne odpovědi na nejčastější dotazy, jež si lidé v souvislosti s důchodem kladou. Příručka je v tištěné podobě zdarma k dispozici na OSSZ, v elektronické verzi je dostupná na webu ČSSZ: http://www.cssz.cz/cz/o-cssz/informace/informacni-materialy/publikace.htm. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

18.5.2015
Proč je důležitý trvalý pobyt (trvalé bydliště)?

Každý občan České republiky či cizinec s povolením trvalého pobytu na jejím území by měl mít právě jedno evidované místo trvalého pobytu (obecně nazývaného trvalé bydliště). Jak ho získat? Jak se ho naopak například u bývalého nájemníka zbavit? Na to odpovídá příspěvek JUDr. Ondřeje Preusse z projektu Dostupný advokát.cz na webu: http://p12.helpnet.cz/aktualne/proc-je-dulezity-trvaly-pobyt. Zajímavou informací je, že pro to, abyste si mohli na dané adrese nahlásit trvalé bydliště, stačí platná nájemní smlouva a není pak již třeba dokládat souhlas vlastníka s nahlášením trvalého bydliště. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

11.5.2015
Výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 vydávají Úřady práce nové průkazy OZP, které vyměňují za původní průkazy OZP. NRZP ČR upozorňuje, že původní průkazy musí být samozřejmě platné. Platnost všech původních průkazů OZP končí 31. 12. 2015, takže je nezbytné si výměnu průkazu zajistit. Pokud jste ještě nepodali žádost na předepsaném tiskopise, teď je čas tak co nejdříve učinit. Mimo tuto žádost je potřeba vzít s sebou platný průkaz OZP, dále jednu průkazovou fotografii, případně rozhodnutí o přiznání průkazu OZP z minulých let (pokud ho máte). Samozřejmě k prokázání totožnosti s sebou musíte mít i občanský průkaz. Od 1. 1. 2015 mají možnost držitelé průkazu OZP požádat o uvedení symbolu označení osoby s úplnou nebo praktickou hluchotou, dále osoby úplně nebo prakticky nevidomé či osoby hluchoslepé. To znamená, že na novém průkazu si můžete zvolit požadovaný symbol. V příloze najdete formulář žádosti ve formátu PDF k ručnímu vyplnění. Zdroj: NRZP ČR

žádost průkaz OZP

11.5.2015
Výměna parkovacích průkazů

Legislativní odbor NRZP ČR připravil informace k požadavku některých městských úřadů na výměnu parkovacích průkazů v souvislosti s výměnou průkazu ZTP nebo ZTP/P. Pokud máte platný parkovací průkaz a současně platný průkaz ZTP nebo ZTP/P, nemůže Vás městský úřad nutit k výměně parkovacího průkazu v souvislosti s výměnou průkazu OZP. Důležité je, aby oba tyto průkazy byly platné, přičemž doba jejich platnosti se nemusí shodovat. Například při silniční kontrole, pokud bude kontrolován parkovací průkaz, kde bude uvedeno datum platnosti trvale a průkaz ZTP bude platný například do konce roku 2016, tak je vše v pořádku, protože v době kontroly oba průkazy jsou platné. Podrobné informace naleznete v přiloženém dokumentu. Zdroj: NRZP ČR

Pozadavek parkovaci prukazy

7.4.2015
Schůzku na OSSZ lze nově objednat online

Další zkvalitnění služeb svým klientům nabízí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) v podobě systému pro online objednání schůzky na okresní správu sociálního zabezpečení (v Praze Pražskou, v Brně Městskou – dále jen OSSZ). Jeho základní smysl spočívá v tom, že si lidé mohou schůzku na OSSZ naplánovat tak, aby jim termín vyhovoval co nejlépe a dobře zapadal do jejich časového rozvrhu. Všichni klienti – tedy občané, zaměstnavatelé a podnikatelé – mohou tento systém objednávání využít od konce letošního března. Služba ONLINE OBJEDNÁNÍ NA PRACOVIŠTĚ je k dispozici na webové adrese http://objednani.cssz.cz/. Klienti si mohou rezervovat termín na tyto služby: žádost o důchod – starobní, invalidní, pozůstalostní, žádost o důchod s mezinárodním prvkem, žádost o vystavení potvrzení o bezdlužnosti, žádost o povolení splátek dlužného pojistného (penále), žádost o určení příslušnosti k právním předpisům sociálního zabezpečení pro zaměstnance (vyslání, souběh, výjimka, formuláře A1). U jednotlivých agend je k dispozici objednávací kalendář. V pilotním provozu je možné využít pro objednávání pracovní dny pondělí a středu. Předpokládaná doba schůzky je prozatím vymezena na 30 minut. Možnost navštívit OSSZ bez předchozího objednání je pochopitelně zachována. Přijít se poradit nebo si vyřídit záležitosti týkající se agendy sociálního zabezpečení lidé mohou bez objednání i nadále každý pracovní den, tedy od pondělí do pátku, v běžných úředních hodinách OSSZ. Zdroj: Helpnet.cz

7.4.2015
ČSSZ každému otevřela online jeho „konto“ dob pojištění

Každý občan, bez ohledu na věk, má od letošního března možnost kdykoliv, snadno, bezpečně a zdarma vidět aktuální stav svého konta evidovaných dob pojištění, aniž by musel od úřadu žádat zaslání výpisu svých dob pojištění. Bránou, jak ke kontu online přistoupit, je ePortál ČSSZ. Díky němu mají zejména zaměstnaní lidé nástroj, jak si zkontrolovat, že zaměstnavatel České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ) potvrdil dobu jejich důchodového pojištění a hrubé příjmy (výdělky) ve správné výši. Aby lidé mohli nahlédnout do přehledu dob důchodového pojištění, přihlásí se do ePortálu ČSSZ. K jeho používání nepotřebují nic jiného než mít přístupové údaje ke své datové schránce. Kromě náhledu na „konto“ mají občané stále možnost požádat jednou za kalendářní rok ČSSZ o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění (IOLDP). Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/cssz-kazdemu-otevrela-online-jeho-konto-dob-pojisteni. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

7.4.2015
Začala výměna průkazů OZP

Od 1. 4. 2015 zahajuje Úřad práce ČR (ÚP ČR) vydávání nových průkazů osoby se zdravotním postižením (průkaz OZP). Průkaz OZP má podobu plastové kartičky obdobně jako občanský nebo řidičský průkaz. Je odolný proti poškození a chráněný vůči jeho padělání. Do konce března 2015 vydával ÚP ČR tzv. dočasné průkazy OZP. Ty jsou, stejně jako průkazy mimořádných výhod, které do konce roku 2011 vydávaly obecní úřady, platné do 31. 12. 2015. Úřad práce ČR proto vyzývá klienty, aby nenechávali vše na poslední chvíli a vyhnuli se tak zbytečnému čekání ve frontách na konci roku. Zároveň ale není nutné, aby chodili v hojném počtu na úřad hned v dubnu 2015, pokud platnost jejich průkazu nekončí v nejbližší době. Pro účely vydání nového průkazu OZP je třeba doložit aktuální fotografii, která odpovídá formátu podobizny určené na občanský průkaz (rozměr 35 mm x 45mm). Stejně jako při každých úředních jednáních, musí držitel průkazu také prokázat svou totožnost občanským průkazem. Lidé, kterým ÚP ČR přiznal průkaz OZP po 1. 1. 2014, nemusí vyplňovat žádnou žádost. Stačí, aby pouze doložili úřadu fotografii a podepsali příslušný formulář, který dostanou na přepážce. Držitelé průkazů mimořádných výhod (kartonové průkazy, které vydávaly obecní úřady do konce roku 2011) a dočasných průkazů OZP, které ÚP ČR vydával podle legislativy účinné do 31. 12. 2013, musí před samotnou výměnou podat „Žádost o přechod nároku na průkaz OZP“. Až poté jim může ÚP ČR průkaz v nové podobě vydat. Více informací: http://p12.helpnet.cz/aktualne/zacala-vymena-prukazu-ozp. Zdroj: Pomoc na dvanáctce

Aktivity projektu Celoroční informační servis STP pro seniory jsou podpořeny z dotačního programu MPSV Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

https://www.mpsv.cz/

Realizátorem projektu je Svaz tělesně postižených v České republice z. s.

Tento článek odráží výhradně názory autora a MPSV ČR nenese zodpovědnost za žádné užití informací zde obsažených.